• Komunikacja w pracy zarządcy
  • Profesjonalny zarządca w okresie deweloperskim szczególnie pożądany
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich rozwiązywanie
  • Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy ubezpieczenia nieruchomości

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Komunikacja w pracy zarządcy

Gwarancją sukcesu w zarządzaniu nieruchomościami są nie tylko – choć najważniejsze – wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Niezbędnym uzupełnieniem jest umiejętność komunikacji, argumentacji i prowadzenia dialogu przydatna w codziennej pracy zarządcy.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Profesjonalny zarządca w okresie deweloperskim szczególnie pożądany

10.09.2019
Nowy budynek jest gotowy do zamieszkania, deweloper oddaje lokale przyszłym właścicielom. Do czasu podpisania aktów notarialnych ktoś musi naliczać koszty, rozliczać media, zorganizować całą pozostałą obsługę – sprzątanie, przeglądy, konserwator. To tzw. okres deweloperski,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich...

09.09.2019
Czym jest konflikt i jakie są jego rodzaje, konflikt w pracy zarządcy nieruchomości, sposoby radzenia sobie z trudnym rozmówcą, sprawna komunikacja jako metoda radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, wygaszanie konfliktów, współpraca z mieszkańcami i podmiotami – to tylko wybrane...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy...

08.07.2019
Mając za sobą wieloletnią współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i powtarzające się pytania dotyczące sposobu ustalania sum ubezpieczenia dla budynków wielomieszkaniowych, zamierzamy w telegraficznym skrócie przekazać niezbędną wiedzę związaną z tym zagadnieniem.
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Rewolucja w ochronie danych

Z dr Edytą Bielak-Jomaa, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – rozmawia Irena Scholl
 Redakcja  |  Administrator 1/2/2018  |  19.02.2018  |  1
Na zdjęciu: dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
Na zdjęciu: dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
fot. GIODO

Irena Scholl: Jakie są – formalne i merytoryczne – przyczyny wprowadzania zmian w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych? Czy zaostrzają one zasady przetwarzania danych, czy je łagodzą? Czy spowodują, że administratorom przybędzie nowych obowiązków?

W rozmowie m.in.:

• O podstawach reformy prawa ochrony danych osobowych
• Zmiany prawne od 25 maja 2018 r.
• O najważniejszych obowiązkach administratora danych, dozwolonych praktykach ich zbierania oraz prawnych ograniczeniach

Edyta Bielak-Jomaa: Podstawą reformy prawa ochrony danych osobowych są dwa unijne akty prawne: tak zwane ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i tak zwana dyrektywa policyjna (choć ta nazwa jest myląca, bo dyrektywa nie dotyczy tylko policji, czyli spraw związanych z dochodzeniem i wykrywaniem przestępstw, ale również wymiaru sprawiedliwości). Dla większości z nas zasadnicze znaczenie ma ogólne rozporządzenie, które będziemy stosować od 25 maja 2018 r. Jest to akt, który bezpośrednio obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, harmonizując ich porządki prawne, tj. jednolicie regulując prawa obywateli i obowiązki administratorów danych.

Jego celem jest również podniesienie poziomu ochrony danych osobowych tak, aby był on maksymalnie wysoki. Żeby obywatele mieli poczucie, że ich prywatność jest szanowana, a ich dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, zwłaszcza w dobie wyzwań technologicznych XXI wieku. Trzeba bowiem pamiętać, że dotychczasowe przepisy wymagały unowocześnienia, gdyż były tworzone w czasie, gdy wielu z dzisiejszych usług internetowych i wyzwań technologicznych, które one stawiają, po prostu nie było.

Z drugiej strony rozporządzenie ma ułatwić swobodny przepływ danych osobowych w Unii Europejskiej, żeby gospodarka mogła się rozwijać.
Wydaje się, że w nowych przepisach osiągnięto właściwy balans między naszymi prawami podstawowymi, jakimi są prawo do ochrony danych osobowych i prawo do prywatności, a obowiązkami administratorów danych. Poszanowania tego kompromisu ma zaś strzec silny i niezależny organ nadzorczy, jakim w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

RODO nakłada na administratorów danych nowe obowiązki i zwiększa ich odpowiedzialność za przetwarzanie naszych danych zgodnie z prawem, lecz z drugiej strony daje im też większą swobodę i elastyczność działania.

IS: Proszę o omówienie zmian, jakie na mocy nowych przepisów trzeba zacząć stosować od 25 maja 2018 r.

EBJ: Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zmiany, jakie wprowadza RODO, nie są rewolucyjne, choć są znaczące. Będziemy mieć bowiem do czynienia z nową filozofią w podejściu do ochrony danych osobowych. Co istotne, podstawy prawne czy zasady przetwarzania danych osobowych nie zmieniają się w sposób zasadniczy. Natomiast rewolucyjny charakter ma zaprezentowane w tym dokumencie podejście do praktycznego zastosowania tych zasad.
RODO określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych i wyznacza cele, które mają zostać osiągnięte, zastępując istniejące dotąd obowiązki o charakterze formalnym, jak np. obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych zasadą rozliczalności. Zgodnie z nią, na każdym administratorze danych spoczywa obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z wymogami rozporządzenia (np. wprowadzenie rozwiązań umożliwiających realizację praw osób, których dane dotyczą). Rozporządzenie nie podaje jednak konkretnych przykładów najlepszych rozwiązań ani nie określa minimalnych standardów technicznych mających na celu zabezpieczenie danych, zachęca jedynie do skorzystania z narzędzi pseudonimizacji czy też szyfrowania danych. Co istotne, każdy administrator – biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – będzie musiał samodzielnie zdecydować, jakie zabezpieczenia, dokumentację i procedury przetwarzania danych wdrożyć.

Istotny również jest fakt, że zarówno administrator, jak i procesor (czyli osoba lub przedsiębiorca, który przetwarza dane w imieniu administratora) muszą wykazać przestrzeganie nowego prawa, np. poprzez udokumentowane wdrożenie instrumentów prawnych określonych w rozporządzeniu, takich jak m.in. przeprowadzona ocena skutków dla ochrony danych.

Z polskiej perspektywy dużą nowością jest też zwiększenie roli niewiążących wytycznych i wskazówek wydawanych zarówno na poziomie europejskim przez nowo powołaną Europejską Radę Ochrony Danych (która zastąpi obecnie funkcjonującą Grupę Roboczą Art. 29 ds. ochrony danych osobowych), jak i na poziomie krajowym przez organy nadzorcze, w tym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Takie wytyczne i wskazówki będą miały bardzo duże znaczenie praktyczne dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających, gdyż RODO określa ich obowiązki stosunkowo ogólnie, aby zapewnić im większą elastyczność w sposobie ich realizacji.

IS: O co trzeba zadbać, aby obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych był przez zarządców nieruchomości wykonywany właściwie i w pełni?

EBJ: Tak jak wspomniałam, RODO nie określa minimalnych standardów technicznych mających na celu zabezpieczenie danych. Co istotne, przestanie też obowiązywać rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji określające warunki techniczne i organizacyjne, jakie muszą spełniać urządzenia i systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.
Od 25 maja 2018 r. każdy administrator – biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – będzie musiał samodzielnie zdecydować, jakie zabezpieczenia, dokumentację i procedury przetwarzania danych wdrożyć.

RODO stanowi jedynie, że środki, jakie administrator zobowiązany jest zastosować, powinny być odpowiednie do zakresu, kontekstu i celu, a także ryzyka naruszenia ochrony przetwarzanych danych. W tym akcie prawnym nie znajdziemy podpowiedzi, jakie działania należy podjąć, aby takie ryzyko ocenić, ani żadnej metodyki w tym zakresie. RODO stanowi jednak, że przy ocenie ryzyka i ustanawianiu zabezpieczeń minimalizujących to ryzyko należy uwzględnić stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania, a także skutki, jakie zidentyfikowane zagrożenia mogą powodować w kontekście naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane.

Ponieważ zgodnie z RODO każdy podmiot musi samodzielnie oceniać to ryzyko, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dla ułatwienia przyjęcia właściwych rozwiązań w tym zakresie przygotował dwuczęściowy poradnik, jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku, który jest dostępny na stronie internetowej urzędu pod adresem http://giodo.gov.pl/pl/1520282/10294.

Pomocne w tym zakresie mogą być również wytyczne Grupy Roboczej Art. 29, dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko” do celów rozporządzenia 2016/679. One również są opublikowane na stronie internetowej urzędu pod adresem http://www.giodo.gov.pl/pl/1520285/10078.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

 


[ ochrona danych osobowych, giodo, rodo, zarządca nieruchomości, informacje o zadłużeniu]

Komentarze

(1)
szymanekwojciech | 01.03.2018, 09:42
Chciałbym tylko przedstawić jeden problem o ochronie danych osobowych. W jaki sposób będą chronione nasze dane osobowe w spółdzielniach mieszkaniowych jest to problem na dzień dzisiejszy bardzo trudny do ogarnięcia a prezesi spółdzielni oraz rady nadzorcze współpracujące z zarządem na ten temat nie mają bladego pojęcia, moim zdaniem myślą, że jakoś to będzie, a jak przyjdzie kontrola to za ewentualne niedociągnięcia i kary nałożone na administratora (prezesa) zapłacą jak zwykle mieszkańcy bo prezes podniesie czynsze i koło się będzie dalej kręciło. Mogę tylko jeszcze powiedzieć, że w naszej spółdzielni mieszkaniowej ten problem wystąpił, napisałem najpierw do prezesa, że ma taki problem jako administrator i wyłuskałem jemu cały problem jak jego pracownicy nie znają przepisów o ochronie danych osobowych a on na to , że nie jest prokuratorem i że nic w tym temacie nie będzie robił to sprawę skierowałem do prokuratury a ona umorzyła postępowanie w tym temacie. Jeżeli tak mają być dalej traktowane sprawy o ochronie danych osobowych to po co robić wielki szum. Niech zostanie po staremu bo i tak nikt nic nie zrobi.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17123|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10679|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10252|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl