CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Osiedlowe sieci wod.-kan.

Jacek Frydryszak  |  Administrator 1-2/2019  |  11.03.2019
Przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową
Przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową

Problemy związane z własnością i utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na terenach osiedli należących do spółdzielni mieszkaniowych nie są, w mojej ocenie, wystarczająco jasno wyartykułowane w przepisach prawa i mogą budzić wątpliwości co do odpowiedzialności za ich eksploatację.

W artykule:

• Gdzie kończą się przyłącza?
• Czyje sieci, czyje koszty?

Tytułem wstępu należy przytoczyć definicje przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. W ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej – ustawa) sieci zdefiniowano jako: przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Definicja nie określa zatem ani żadnych parametrów technicznych tych przewodów ani granic posiadania. Pojęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zawarte są w definicji odpowiednio urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

W ustawie zdefiniowano również pojęcie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego. ale przyłącza te w rozumieniu ustawy nie są elementami urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych. Wyłączenie przyłączy z definicji ma podstawowe znaczenie w związku z uprawnieniami odbiorcy wynikającymi z art. 49 §2 KC (roszczenie o nabycie za wynagrodzeniem przez przedsiębiorstwo urządzeń, których koszty budowy poniósł odbiorca) oraz art. 31 ust. 1 ustawy (możliwość odpłatnego przekazania urządzeń przedsiębiorstwu na podstawie zawartej umowy) – w obu tych przepisach roszczenia odbiorcy dotyczą urządzeń. W zakresie eksploatacji urządzeń rozgraniczenie odpowiedzialności stron uregulowano w art. 5 ustawy, z których wynika (chociaż nie wprost), że za sieci odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowe, a za przyłącza odbiorca.

Czytaj też: Jak nieruchomość zagrożoną wyprowadzić na prostą? >>>

Gdzie kończą się przyłącza?

W związku z licznymi kontrowersjami dotyczącymi definicji przyłączy, Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w dniu 22 czerwca 2017 r. podjął uchwałę III SZ 2/16, w której podał interpretację definicji przyłączy:

  • przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości;
  • przyłącze kanalizacyjne to przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.

Należy jeszcze przytoczyć definicję instalacji wewnętrznych zawartą w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych:

  • instalacja wodociągowa – układ przewodów wody zimnej w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od wodomierza, umieszczonego na przyłączu wodociągowym, a zakończenie w punktach czerpalnych wody zimnej;
  • instalacja kanalizacyjna – układ przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakończenie na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek, umieszczonych na zewnątrz budynku.

Definicje te wskazują w którym miejscu kończą się przyłącza od strony budynku, ale nadal nie wiemy, w którym się kończą od strony sieci – ponieważ nie ma technicznej definicji sieci.

Czyje sieci, czyje koszty? 

Spółdzielnia, którą zarządzam, znajduje się w Warszawie i liczy 25 budynków, tworzących zamkniętą funkcjonalnie przestrzeń w formie osiedla mieszkaniowego, budowanego w latach 1990–2010. Na terenie osiedla wybudowane zostały sieci wodociągowe i kanalizacyjne ale – pomimo odbiorów technicznych – nie zostały one przekazane MPWiK. W związku z tym przez wiele lat wszelkie koszty ich eksploatacji, w tym usuwania awarii, ponosiła „moja” spółdzielnia. Po podjęciu próby przekazania sieci na majątek dostawcy okazało się przy okazji, że zarząd MPWiK podjął w dniu 22.10.2014 r. uchwałę nr 363/2014, mocą której przedsiębiorstwo stało się jedynym podmiotem uprawnionym do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W praktyce oznacza to, że począwszy od tej daty wszelkie koszty eksploatacji ponosi dostawca, a są to koszty wysokie (średnio ok. 5–7 tys. zł za jedną awarię).

Działając w oparciu art. 31, ust. 1 ustawy oraz zgodnie z zasadami określonymi przez MPWiK, prowadzę procedurę odpłatnego przekazywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (czyli urządzeń) na majątek przedsiębiorcy. Wartość majątku jest określana na podstawie wyceny sporządzanej na zlecenie przedsiębiorstwa przez rzeczoznawcę majątkowego, procedurę kończy zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy.

Podczas przygotowywania dokumentacji do przeprowadzenia wskazanych wyżej procedur, okazało się, że po zakończeniu inwestycji (w latach 90.) na majątek MPWiK została przekazana część przyłączy wodociągowych (protokół przekazania – przejęcia środka trwałego PT). Pomimo wskazanych na wstępie zapisów art. 5 ww. ustawy (odpowiedzialność za przyłącza spoczywa na odbiorcy usług) awarie tych przyłączy są usuwane staraniem i na koszt MPWiK.

Wydaje mi się, że podobne do moich przypadki mogą zdarzać się w innych zasobach spółdzielczych budowanych na początku lat dziewięćdziesiątych, ale projektowanych i realizowanych w oparciu o decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów Prawa budowlanego z roku 1974 (DzU 38 poz. 229), czyli w oparciu o tzw. plany realizacyjne. 
Będę wdzięczny za przekazanie za pośrednictwem „Administratora”, podobnych przypadków dotyczących urządzeń infrastruktury technicznej.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[przyłącza, kanalizacja, wodociągi, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, przewody wodociągowe, przewody kanalizacyjne, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16488|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10159|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl