CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Osiedlowe sieci wod.-kan.

Jacek Frydryszak  |  Administrator 1-2/2019  |  11.03.2019
Przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową
Przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową

Problemy związane z własnością i utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na terenach osiedli należących do spółdzielni mieszkaniowych nie są, w mojej ocenie, wystarczająco jasno wyartykułowane w przepisach prawa i mogą budzić wątpliwości co do odpowiedzialności za ich eksploatację.

W artykule:

• Gdzie kończą się przyłącza?
• Czyje sieci, czyje koszty?

Tytułem wstępu należy przytoczyć definicje przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. W ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej – ustawa) sieci zdefiniowano jako: przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Definicja nie określa zatem ani żadnych parametrów technicznych tych przewodów ani granic posiadania. Pojęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zawarte są w definicji odpowiednio urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

W ustawie zdefiniowano również pojęcie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego. ale przyłącza te w rozumieniu ustawy nie są elementami urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych. Wyłączenie przyłączy z definicji ma podstawowe znaczenie w związku z uprawnieniami odbiorcy wynikającymi z art. 49 §2 KC (roszczenie o nabycie za wynagrodzeniem przez przedsiębiorstwo urządzeń, których koszty budowy poniósł odbiorca) oraz art. 31 ust. 1 ustawy (możliwość odpłatnego przekazania urządzeń przedsiębiorstwu na podstawie zawartej umowy) – w obu tych przepisach roszczenia odbiorcy dotyczą urządzeń. W zakresie eksploatacji urządzeń rozgraniczenie odpowiedzialności stron uregulowano w art. 5 ustawy, z których wynika (chociaż nie wprost), że za sieci odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowe, a za przyłącza odbiorca.

Czytaj też: Jak nieruchomość zagrożoną wyprowadzić na prostą? >>>

Gdzie kończą się przyłącza?

W związku z licznymi kontrowersjami dotyczącymi definicji przyłączy, Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w dniu 22 czerwca 2017 r. podjął uchwałę III SZ 2/16, w której podał interpretację definicji przyłączy:

  • przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości;
  • przyłącze kanalizacyjne to przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.

Należy jeszcze przytoczyć definicję instalacji wewnętrznych zawartą w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych:

  • instalacja wodociągowa – układ przewodów wody zimnej w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od wodomierza, umieszczonego na przyłączu wodociągowym, a zakończenie w punktach czerpalnych wody zimnej;
  • instalacja kanalizacyjna – układ przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakończenie na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek, umieszczonych na zewnątrz budynku.

Definicje te wskazują w którym miejscu kończą się przyłącza od strony budynku, ale nadal nie wiemy, w którym się kończą od strony sieci – ponieważ nie ma technicznej definicji sieci.

Czyje sieci, czyje koszty? 

Spółdzielnia, którą zarządzam, znajduje się w Warszawie i liczy 25 budynków, tworzących zamkniętą funkcjonalnie przestrzeń w formie osiedla mieszkaniowego, budowanego w latach 1990–2010. Na terenie osiedla wybudowane zostały sieci wodociągowe i kanalizacyjne ale – pomimo odbiorów technicznych – nie zostały one przekazane MPWiK. W związku z tym przez wiele lat wszelkie koszty ich eksploatacji, w tym usuwania awarii, ponosiła „moja” spółdzielnia. Po podjęciu próby przekazania sieci na majątek dostawcy okazało się przy okazji, że zarząd MPWiK podjął w dniu 22.10.2014 r. uchwałę nr 363/2014, mocą której przedsiębiorstwo stało się jedynym podmiotem uprawnionym do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W praktyce oznacza to, że począwszy od tej daty wszelkie koszty eksploatacji ponosi dostawca, a są to koszty wysokie (średnio ok. 5–7 tys. zł za jedną awarię).

Działając w oparciu art. 31, ust. 1 ustawy oraz zgodnie z zasadami określonymi przez MPWiK, prowadzę procedurę odpłatnego przekazywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (czyli urządzeń) na majątek przedsiębiorcy. Wartość majątku jest określana na podstawie wyceny sporządzanej na zlecenie przedsiębiorstwa przez rzeczoznawcę majątkowego, procedurę kończy zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy.

Podczas przygotowywania dokumentacji do przeprowadzenia wskazanych wyżej procedur, okazało się, że po zakończeniu inwestycji (w latach 90.) na majątek MPWiK została przekazana część przyłączy wodociągowych (protokół przekazania – przejęcia środka trwałego PT). Pomimo wskazanych na wstępie zapisów art. 5 ww. ustawy (odpowiedzialność za przyłącza spoczywa na odbiorcy usług) awarie tych przyłączy są usuwane staraniem i na koszt MPWiK.

Wydaje mi się, że podobne do moich przypadki mogą zdarzać się w innych zasobach spółdzielczych budowanych na początku lat dziewięćdziesiątych, ale projektowanych i realizowanych w oparciu o decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów Prawa budowlanego z roku 1974 (DzU 38 poz. 229), czyli w oparciu o tzw. plany realizacyjne. 
Będę wdzięczny za przekazanie za pośrednictwem „Administratora”, podobnych przypadków dotyczących urządzeń infrastruktury technicznej.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[przyłącza, kanalizacja, wodociągi, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, przewody wodociągowe, przewody kanalizacyjne, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć zanieczyszczenia z instalacji wodociągowej »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejZanieczyszczenia występujące w wodzie instalacyjnej, często o charakterze ferromagnetycznym mogą powodować następujące problemy: nieprawidłowe działanie automatycznych odpowietrzników... Czytam więcej »Urządzenia do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach - jak oszczędzić na cieple ?

W czym może pomóc izolacja stropów i sufitów piwnic oraz garaży
Dowiedz się, ile kosztuje izolacja stropów piwnic i garaży?

Ciepło i zawór ciepła Ocieplanie garażów i piwnic
Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną kwestią. Dlaczego? czytam dalej »

Odpowiednia izolacja stropów i sufitów piwnic oraz garaży pomoże zmniejszyć przede wszystkim zużycie ciepła. Jest również jedynym sposobem, by uporać się z zimną podłogą w pomieszczeniu nad piwnicą... Chcę wiedzieć, ile to kosztuje»Układy dystrybucji wody użytkowej i grzewczej »

Dystrybucja wodyMają za zadanie dostarczyć wodę i energię do budynków w sposób bezpieczny i optymalny. Ich jakość decyduje w dużej mierze o jakości całej instalacji (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Co zrobić, by nie wymieniać rur ?

Wymiana rur w budynkuKażdego dnia w budynkach mieszkalnych wymieniane są rury, szczególnie piony wody ciepłej. Przyczyna jest zawsze ta sama: kamień ... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Jak powstają awarie pomp i instalacji wodociągowych»
czyszcenie i renowacja elewacji Monitoring pomp i instalacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Udowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym przeglądom. Usterki są rozpoznawane odpowiednio wcześnie, zanim jeszcze dojdzie do zakłócenia produkcji, dostaw ciepła lub wody i większych uszkodzeń... czytam dalej »

10 powodów, dlaczego warto ocieplić budynek stryopianem »

10powodów dla których warto ocieplić dom styropianemOcieplenie budynku to inwestycja, która dla wielu może okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie w kwestii doboru odpowiednich materiałów. Inwestycja z założenia ma przynosić korzyści... czytam więcej »


Jak bezinwazyjnie i skutecznie osuszyć mury budynku?
Jak zapewnić ogrzewanie mieszkańcom tam gdzie brak sieci ciepła systemowego i gazu ziemnego? »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Jest kilka sposobów zwalczania wilgoci. Metoda osuszania zawilgoconych murów musi m.in. uwzględniać ich grubość oraz rodzaj materiału, z którego powstały.... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Dlaczego nie warto wymieniać starej i zniszczonej posadzki w budynku?

Jak naprawić zniszczoną podłogę na klatce schodowej

Koszty wymiany starej i zniszczonej posadzki w budynku mogą przyprawić o zawrót głowy. Nie każdą wspólnotę czy spółdzielnie stać na taki nie planowany wydatek. A czy są jakieś inne sposoby na  (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Kiedy ogrzewanie pompą ciepła się opłaca?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Kotły do budynków mieszkalnych
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) czytam dalej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
3/2019

Aktualny numer:

Administrator 3/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Zaskarżanie uchwał
  • - RODO w mieszkalnictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16171|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 9798|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl