CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Osiedlowe sieci wod.-kan.

Jacek Frydryszak  |  Administrator 1-2/2019  |  11.03.2019
Przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową
Przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową

Problemy związane z własnością i utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na terenach osiedli należących do spółdzielni mieszkaniowych nie są, w mojej ocenie, wystarczająco jasno wyartykułowane w przepisach prawa i mogą budzić wątpliwości co do odpowiedzialności za ich eksploatację.

W artykule:

• Gdzie kończą się przyłącza?
• Czyje sieci, czyje koszty?

Tytułem wstępu należy przytoczyć definicje przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. W ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej – ustawa) sieci zdefiniowano jako: przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Definicja nie określa zatem ani żadnych parametrów technicznych tych przewodów ani granic posiadania. Pojęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zawarte są w definicji odpowiednio urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

W ustawie zdefiniowano również pojęcie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego. ale przyłącza te w rozumieniu ustawy nie są elementami urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych. Wyłączenie przyłączy z definicji ma podstawowe znaczenie w związku z uprawnieniami odbiorcy wynikającymi z art. 49 §2 KC (roszczenie o nabycie za wynagrodzeniem przez przedsiębiorstwo urządzeń, których koszty budowy poniósł odbiorca) oraz art. 31 ust. 1 ustawy (możliwość odpłatnego przekazania urządzeń przedsiębiorstwu na podstawie zawartej umowy) – w obu tych przepisach roszczenia odbiorcy dotyczą urządzeń. W zakresie eksploatacji urządzeń rozgraniczenie odpowiedzialności stron uregulowano w art. 5 ustawy, z których wynika (chociaż nie wprost), że za sieci odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowe, a za przyłącza odbiorca.

Czytaj też: Jak nieruchomość zagrożoną wyprowadzić na prostą? >>>

Gdzie kończą się przyłącza?

W związku z licznymi kontrowersjami dotyczącymi definicji przyłączy, Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w dniu 22 czerwca 2017 r. podjął uchwałę III SZ 2/16, w której podał interpretację definicji przyłączy:

  • przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości;
  • przyłącze kanalizacyjne to przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.

Należy jeszcze przytoczyć definicję instalacji wewnętrznych zawartą w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych:

  • instalacja wodociągowa – układ przewodów wody zimnej w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od wodomierza, umieszczonego na przyłączu wodociągowym, a zakończenie w punktach czerpalnych wody zimnej;
  • instalacja kanalizacyjna – układ przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakończenie na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek, umieszczonych na zewnątrz budynku.

Definicje te wskazują w którym miejscu kończą się przyłącza od strony budynku, ale nadal nie wiemy, w którym się kończą od strony sieci – ponieważ nie ma technicznej definicji sieci.

Czyje sieci, czyje koszty? 

Spółdzielnia, którą zarządzam, znajduje się w Warszawie i liczy 25 budynków, tworzących zamkniętą funkcjonalnie przestrzeń w formie osiedla mieszkaniowego, budowanego w latach 1990–2010. Na terenie osiedla wybudowane zostały sieci wodociągowe i kanalizacyjne ale – pomimo odbiorów technicznych – nie zostały one przekazane MPWiK. W związku z tym przez wiele lat wszelkie koszty ich eksploatacji, w tym usuwania awarii, ponosiła „moja” spółdzielnia. Po podjęciu próby przekazania sieci na majątek dostawcy okazało się przy okazji, że zarząd MPWiK podjął w dniu 22.10.2014 r. uchwałę nr 363/2014, mocą której przedsiębiorstwo stało się jedynym podmiotem uprawnionym do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W praktyce oznacza to, że począwszy od tej daty wszelkie koszty eksploatacji ponosi dostawca, a są to koszty wysokie (średnio ok. 5–7 tys. zł za jedną awarię).

Działając w oparciu art. 31, ust. 1 ustawy oraz zgodnie z zasadami określonymi przez MPWiK, prowadzę procedurę odpłatnego przekazywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (czyli urządzeń) na majątek przedsiębiorcy. Wartość majątku jest określana na podstawie wyceny sporządzanej na zlecenie przedsiębiorstwa przez rzeczoznawcę majątkowego, procedurę kończy zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy.

Podczas przygotowywania dokumentacji do przeprowadzenia wskazanych wyżej procedur, okazało się, że po zakończeniu inwestycji (w latach 90.) na majątek MPWiK została przekazana część przyłączy wodociągowych (protokół przekazania – przejęcia środka trwałego PT). Pomimo wskazanych na wstępie zapisów art. 5 ww. ustawy (odpowiedzialność za przyłącza spoczywa na odbiorcy usług) awarie tych przyłączy są usuwane staraniem i na koszt MPWiK.

Wydaje mi się, że podobne do moich przypadki mogą zdarzać się w innych zasobach spółdzielczych budowanych na początku lat dziewięćdziesiątych, ale projektowanych i realizowanych w oparciu o decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów Prawa budowlanego z roku 1974 (DzU 38 poz. 229), czyli w oparciu o tzw. plany realizacyjne. 
Będę wdzięczny za przekazanie za pośrednictwem „Administratora”, podobnych przypadków dotyczących urządzeń infrastruktury technicznej.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[przyłącza, kanalizacja, wodociągi, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, przewody wodociągowe, przewody kanalizacyjne, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17122|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10679|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10252|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl