CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Osiedlowe sieci wod.-kan.

Jacek Frydryszak  |  Administrator 1-2/2019  |  11.03.2019  |  1
Przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową
Przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową

Problemy związane z własnością i utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na terenach osiedli należących do spółdzielni mieszkaniowych nie są, w mojej ocenie, wystarczająco jasno wyartykułowane w przepisach prawa i mogą budzić wątpliwości co do odpowiedzialności za ich eksploatację.

W artykule:

• Gdzie kończą się przyłącza?
• Czyje sieci, czyje koszty?

Tytułem wstępu należy przytoczyć definicje przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. W ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej – ustawa) sieci zdefiniowano jako: przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Definicja nie określa zatem ani żadnych parametrów technicznych tych przewodów ani granic posiadania. Pojęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zawarte są w definicji odpowiednio urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

W ustawie zdefiniowano również pojęcie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego. ale przyłącza te w rozumieniu ustawy nie są elementami urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych. Wyłączenie przyłączy z definicji ma podstawowe znaczenie w związku z uprawnieniami odbiorcy wynikającymi z art. 49 §2 KC (roszczenie o nabycie za wynagrodzeniem przez przedsiębiorstwo urządzeń, których koszty budowy poniósł odbiorca) oraz art. 31 ust. 1 ustawy (możliwość odpłatnego przekazania urządzeń przedsiębiorstwu na podstawie zawartej umowy) – w obu tych przepisach roszczenia odbiorcy dotyczą urządzeń. W zakresie eksploatacji urządzeń rozgraniczenie odpowiedzialności stron uregulowano w art. 5 ustawy, z których wynika (chociaż nie wprost), że za sieci odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowe, a za przyłącza odbiorca.

Czytaj też: Jak nieruchomość zagrożoną wyprowadzić na prostą? >>>

Gdzie kończą się przyłącza?

W związku z licznymi kontrowersjami dotyczącymi definicji przyłączy, Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w dniu 22 czerwca 2017 r. podjął uchwałę III SZ 2/16, w której podał interpretację definicji przyłączy:

  • przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości;
  • przyłącze kanalizacyjne to przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.

Należy jeszcze przytoczyć definicję instalacji wewnętrznych zawartą w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych:

  • instalacja wodociągowa – układ przewodów wody zimnej w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od wodomierza, umieszczonego na przyłączu wodociągowym, a zakończenie w punktach czerpalnych wody zimnej;
  • instalacja kanalizacyjna – układ przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakończenie na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek, umieszczonych na zewnątrz budynku.

Definicje te wskazują w którym miejscu kończą się przyłącza od strony budynku, ale nadal nie wiemy, w którym się kończą od strony sieci – ponieważ nie ma technicznej definicji sieci.

Czyje sieci, czyje koszty? 

Spółdzielnia, którą zarządzam, znajduje się w Warszawie i liczy 25 budynków, tworzących zamkniętą funkcjonalnie przestrzeń w formie osiedla mieszkaniowego, budowanego w latach 1990–2010. Na terenie osiedla wybudowane zostały sieci wodociągowe i kanalizacyjne ale – pomimo odbiorów technicznych – nie zostały one przekazane MPWiK. W związku z tym przez wiele lat wszelkie koszty ich eksploatacji, w tym usuwania awarii, ponosiła „moja” spółdzielnia. Po podjęciu próby przekazania sieci na majątek dostawcy okazało się przy okazji, że zarząd MPWiK podjął w dniu 22.10.2014 r. uchwałę nr 363/2014, mocą której przedsiębiorstwo stało się jedynym podmiotem uprawnionym do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W praktyce oznacza to, że począwszy od tej daty wszelkie koszty eksploatacji ponosi dostawca, a są to koszty wysokie (średnio ok. 5–7 tys. zł za jedną awarię).

Działając w oparciu art. 31, ust. 1 ustawy oraz zgodnie z zasadami określonymi przez MPWiK, prowadzę procedurę odpłatnego przekazywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (czyli urządzeń) na majątek przedsiębiorcy. Wartość majątku jest określana na podstawie wyceny sporządzanej na zlecenie przedsiębiorstwa przez rzeczoznawcę majątkowego, procedurę kończy zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy.

Podczas przygotowywania dokumentacji do przeprowadzenia wskazanych wyżej procedur, okazało się, że po zakończeniu inwestycji (w latach 90.) na majątek MPWiK została przekazana część przyłączy wodociągowych (protokół przekazania – przejęcia środka trwałego PT). Pomimo wskazanych na wstępie zapisów art. 5 ww. ustawy (odpowiedzialność za przyłącza spoczywa na odbiorcy usług) awarie tych przyłączy są usuwane staraniem i na koszt MPWiK.

Wydaje mi się, że podobne do moich przypadki mogą zdarzać się w innych zasobach spółdzielczych budowanych na początku lat dziewięćdziesiątych, ale projektowanych i realizowanych w oparciu o decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów Prawa budowlanego z roku 1974 (DzU 38 poz. 229), czyli w oparciu o tzw. plany realizacyjne. 
Będę wdzięczny za przekazanie za pośrednictwem „Administratora”, podobnych przypadków dotyczących urządzeń infrastruktury technicznej.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[przyłącza, kanalizacja, wodociągi, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, przewody wodociągowe, przewody kanalizacyjne, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne]

Komentarze

(1)
Praszczur | 08.10.2019, 21:11
Jacek !
Przestaw rozważania twojego problemu i zastosuj skutecznie możliwości ujęte w:
1. Definicja przyłącza nie przesądza o jego własności.
2..Ustawa j.w w artykule : { Art.5..2.Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, itd. } - podpowiedź, że może być inaczej.
3 .{Art.6.1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą } - podpowiedź następna. W umowie powinny być określone własności ,, rury" i odpowiedzialnego za jej utrzymanie .
4. Renegocjacja umowy.
5. Renegocjacja bez efekt wymagają włączenia dobrego Prawnika i przepisu szczególnego
wynikający z art. 189 KPC. Powód? Dlaczego ,,rura" przed wodomierzem głównym służąca dostawcy wody ma być utrzymywana przez odbiorcę wody.
Pozdr. też Jacek
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak zyskać zaufanie mieszkańców spółdzielni i obniżyć koszty ciepła o 10%?

Wzroszt cen za ogrzewanieDzięki inicjatywom mieszkańców spółdzielni temat wzrostu cen ciepła nie schodzi z pierwszych stron gazet. Opłaty za ciepło rosną z roku na rok i dla niektórych rodzin stały się... Czytam więcej »


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

ogrzewanie podłogowe termomodernizacja
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Pożar budynku Donice z betonu architektonicznego
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17987|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11265|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10838|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl