CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Osiedlowe sieci wod.-kan.

Jacek Frydryszak  |  Administrator 1-2/2019  |  11.03.2019
Przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową
Przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową

Problemy związane z własnością i utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na terenach osiedli należących do spółdzielni mieszkaniowych nie są, w mojej ocenie, wystarczająco jasno wyartykułowane w przepisach prawa i mogą budzić wątpliwości co do odpowiedzialności za ich eksploatację.

W artykule:

• Gdzie kończą się przyłącza?
• Czyje sieci, czyje koszty?

Tytułem wstępu należy przytoczyć definicje przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. W ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej – ustawa) sieci zdefiniowano jako: przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Definicja nie określa zatem ani żadnych parametrów technicznych tych przewodów ani granic posiadania. Pojęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zawarte są w definicji odpowiednio urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

W ustawie zdefiniowano również pojęcie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego. ale przyłącza te w rozumieniu ustawy nie są elementami urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych. Wyłączenie przyłączy z definicji ma podstawowe znaczenie w związku z uprawnieniami odbiorcy wynikającymi z art. 49 §2 KC (roszczenie o nabycie za wynagrodzeniem przez przedsiębiorstwo urządzeń, których koszty budowy poniósł odbiorca) oraz art. 31 ust. 1 ustawy (możliwość odpłatnego przekazania urządzeń przedsiębiorstwu na podstawie zawartej umowy) – w obu tych przepisach roszczenia odbiorcy dotyczą urządzeń. W zakresie eksploatacji urządzeń rozgraniczenie odpowiedzialności stron uregulowano w art. 5 ustawy, z których wynika (chociaż nie wprost), że za sieci odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowe, a za przyłącza odbiorca.

Czytaj też: Jak nieruchomość zagrożoną wyprowadzić na prostą? >>>

Gdzie kończą się przyłącza?

W związku z licznymi kontrowersjami dotyczącymi definicji przyłączy, Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w dniu 22 czerwca 2017 r. podjął uchwałę III SZ 2/16, w której podał interpretację definicji przyłączy:

  • przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości;
  • przyłącze kanalizacyjne to przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.

Należy jeszcze przytoczyć definicję instalacji wewnętrznych zawartą w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych:

  • instalacja wodociągowa – układ przewodów wody zimnej w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od wodomierza, umieszczonego na przyłączu wodociągowym, a zakończenie w punktach czerpalnych wody zimnej;
  • instalacja kanalizacyjna – układ przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakończenie na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek, umieszczonych na zewnątrz budynku.

Definicje te wskazują w którym miejscu kończą się przyłącza od strony budynku, ale nadal nie wiemy, w którym się kończą od strony sieci – ponieważ nie ma technicznej definicji sieci.

Czyje sieci, czyje koszty? 

Spółdzielnia, którą zarządzam, znajduje się w Warszawie i liczy 25 budynków, tworzących zamkniętą funkcjonalnie przestrzeń w formie osiedla mieszkaniowego, budowanego w latach 1990–2010. Na terenie osiedla wybudowane zostały sieci wodociągowe i kanalizacyjne ale – pomimo odbiorów technicznych – nie zostały one przekazane MPWiK. W związku z tym przez wiele lat wszelkie koszty ich eksploatacji, w tym usuwania awarii, ponosiła „moja” spółdzielnia. Po podjęciu próby przekazania sieci na majątek dostawcy okazało się przy okazji, że zarząd MPWiK podjął w dniu 22.10.2014 r. uchwałę nr 363/2014, mocą której przedsiębiorstwo stało się jedynym podmiotem uprawnionym do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W praktyce oznacza to, że począwszy od tej daty wszelkie koszty eksploatacji ponosi dostawca, a są to koszty wysokie (średnio ok. 5–7 tys. zł za jedną awarię).

Działając w oparciu art. 31, ust. 1 ustawy oraz zgodnie z zasadami określonymi przez MPWiK, prowadzę procedurę odpłatnego przekazywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (czyli urządzeń) na majątek przedsiębiorcy. Wartość majątku jest określana na podstawie wyceny sporządzanej na zlecenie przedsiębiorstwa przez rzeczoznawcę majątkowego, procedurę kończy zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy.

Podczas przygotowywania dokumentacji do przeprowadzenia wskazanych wyżej procedur, okazało się, że po zakończeniu inwestycji (w latach 90.) na majątek MPWiK została przekazana część przyłączy wodociągowych (protokół przekazania – przejęcia środka trwałego PT). Pomimo wskazanych na wstępie zapisów art. 5 ww. ustawy (odpowiedzialność za przyłącza spoczywa na odbiorcy usług) awarie tych przyłączy są usuwane staraniem i na koszt MPWiK.

Wydaje mi się, że podobne do moich przypadki mogą zdarzać się w innych zasobach spółdzielczych budowanych na początku lat dziewięćdziesiątych, ale projektowanych i realizowanych w oparciu o decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów Prawa budowlanego z roku 1974 (DzU 38 poz. 229), czyli w oparciu o tzw. plany realizacyjne. 
Będę wdzięczny za przekazanie za pośrednictwem „Administratora”, podobnych przypadków dotyczących urządzeń infrastruktury technicznej.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[przyłącza, kanalizacja, wodociągi, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, przewody wodociągowe, przewody kanalizacyjne, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury.Czytam więcej »


Poznaj programy wspomagające pracę zarządców »

Programy dla zarządców nieruchomościZ roku na rok zarządy wspólnot stawiają swoim zarządcom coraz wyższe wymagania. Doświadczenie wskazuje, że pogodzenie oczekiwań dotyczących ... Czytam więcej »


Co zrobić, gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki powinien być zarządca?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Kotły do ogrzewania - technika grzewcza »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Idealne narzędzie dla wspólnot spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości»
Plac zabaw na osiedlu nardzędzie dla zarządców nieruchomości
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i ... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
6/2019

Aktualny numer:

Administrator 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Współwłasność a gmina
  • - Zwrot nieruchomości wywłaszczonej przez SM
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16708|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10356|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl