CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Najważniejsze wydarzenia ostatnich 10 lat na rynku deweloperskim

Sonda
 Redakcja  |  04.11.2019
fot. RynekPierwotny.pl

Ostanie dziesięciolecie na rynku nieruchomości kojarzy nam się przede wszystkim z rządowymi programami "Rodzina na swoim" oraz "Mieszkanie dla Młodych" i ustawą deweloperską. Ekspert portalu RynekPierwotny.pl przeprowadził sondę wśród deweloperów, w której zapytał, jak wprowadzane zmiany wpłynęły na rynek nieruchomości.

Andrzej Prajsnar (RynekPierwotny.pl)

Minione dziesięciolecie na pewno obfitowało w ważne wydarzenia dotyczące rynku deweloperskiego. Początek światowego kryzysu gospodarczego (III kw. 2008 r.) nieco wykracza poza ten dziesięcioletni zakres czasowy. Globalna dekoniunktura mocno wpłynęła jednak na sytuację krajowych deweloperów oraz ich klientów w latach 2009-2014. Właśnie dlatego warto wspomnieć o wydarzeniach symbolicznie zapoczątkowanych przez upadek banku Lehman Brothers. 

Program "Rodzina na swoim" znacząco pomógł krajowemu rynkowi deweloperskiemu w przetrwaniu kryzysowego okresu. Data zakończenia wspomnianego programu (31 grudnia 2012 r.) również wydaje się ważnym wydarzeniem z ostatniego dziesięciolecia. Nieco wcześniej (29 kwietnia 2012 r.) weszła w życie ustawa deweloperska, która była milowym krokiem na drodze do poprawy bezpieczeństwa nabywców nowych mieszkań i domów. 

Jeżeli chodzi o inne ważne wydarzenia dotyczące ostatnich 10 lat krajowego rynku deweloperskiego, to warto wymienić chociażby początek i koniec programu Mieszkanie dla Młodych" oraz obniżkę stóp procentowych NBP do najniższego poziomu w historii (marzec 2015 r.). 

Andrzej Gutowski (Ronson Development)

Na pewno istotna dla naszej działalności jest aktywność ustawodawcza państwa w kierunku ucywilizowania rynku. Mówię tu na przykład o ustawie deweloperskiej z 2012 roku i wprowadzeniu mieszkaniowych rachunków powierniczych. To dobry krok w kierunku usunięcia z rynku podmiotów o wątpliwej proweniencji i zbudowania zaufania do firm, które spełniają wyśrubowane oczekiwania. 

Nie bez znaczenia były też kolejne programy rządowe – "Rodzina na swoim" i "Mieszkanie dla młodych" – wspierające zakup mieszkań. Wielu Polaków właśnie dzięki nim zdecydowało się na swoje pierwsze własne M.

I choć może nie jest to konkretne wydarzenie, nie sposób nie wspomnieć także o fantastycznej koniunkturze. Rynkowi deweloperskiemu od lat sprzyja sytuacja ekonomiczna. 

Może Ci się spodoba: Jak w ostatnich latach zmieniał się standard wyposażenia mieszkań?

Zbigniew Juroszek (ATAL)

Rynek mieszkaniowy w ostatniej dekadzie zmieniał się bardzo dynamicznie. Dzięki czemu stał się dojrzalszy, bardziej konkurencyjny. Dotyczy to wielu aspektów, zarówno jakości oferowanych przez deweloperów nieruchomości, jak i bezpieczeństwa transakcji. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat weszły w życie istotne zmiany legislacyjne, które przełożyły się na zwiększenie ochrony nabywców mieszkań. Obowiązująca od 2012 roku tzw. ustawa deweloperska zwiększyła bezpieczeństwo zawieranych na rynku pierwotnym transakcji. Wprowadzenie rachunków powierniczych ustrukturyzowało relacje między deweloperami i ich klientami. Ponadto okres rękojmi na nieruchomości został wydłużony z 3 do 5 lat. 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat polepszyły się również możliwości finansowania zakupu nieruchomości. Upowszechnienie kredytów hipotecznych oraz wzrost zdolność kredytowej Polaków przyczyniły się do wyraźnego rozwoju rynku mieszkaniowego. Wyraźną siłą napędową było także wprowadzenie rządowego programu "Rodzina na swoim", a później jego następcy "Mieszkanie dla Młodych", co znacznie ułatwiało zakup mieszkania na własne potrzeby klientom do 35. roku życia.

Mariusz Delura (Profbud)

Wydarzenia, które okazały się znaczące dla rynku deweloperskiego, to m.in. wprowadzenie umowy deweloperskiej, gwarantującej dostęp do prospektu informacyjnego oraz zakładającej otwarte rachunki powiernicze. Oba dokumenty znacząco wpływają na bezpieczeństwo nabywców mieszkań, nie tylko na etapie transakcji. Pierwszy chroni prawa konsumentów i zapewnia dostęp do szeregu informacji, w związku z zakupywaną nieruchomością. Dzięki temu mają oni możliwość dokładnie zweryfikować dewelopera, jego doświadczenie oraz samą inwestycję pod kątem wymaganych zezwoleń. Tak zwane twarde dane zapewniają klientów o rzetelności i profesjonalizmie dewelopera. Drugi to otwarte rachunki powiernicze, które stanowią formę zabezpieczania środków wpłacanych przez nabywców nowych mieszkań. Wypłata z rachunku otwartego następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia określonym w umowie deweloperskiej, czyli po kontroli na placu budowy i stwierdzeniu, że zakończono dany etap prac. W ten sposób pieniądze nabywcy są chronione w razie niepowodzenia budowy inwestycji.

Artur Pietraszewski (Polnord SA)

To, co należy odczytać jako kluczowe dla rozwoju rynku deweloperskiego na przestrzeni ostatnich 10 lat, to stabilizacja otoczenia prawnego, w jakim przychodzi budować relację z klientami sektora mieszkaniowego. Rynek zrozumiał korzyści płynące z zapisów tzw. ustawy deweloperskiej i nauczył się zarówno po stronie nabywców, jak i deweloperów rzetelnie kształtować warunki współpracy, jednakowo zarówno dla małych graczy, jak i dla największych spółek deweloperskich.

Ostatnie 10 lat to także stała faza wzrostu – wpierw wychodzenia z kryzysu, a od 2015 roku zwiększenia znaczenia inwestycji instytucjonalnych i ucieczki do rynku mieszkaniowego przed deflacją i utratą kapitału. W teorii cykli na rynku nieruchomości rzadko udaje się zrównoważyć podaż i popyt w jednym czasie. Ostatnie 10 lat to także postępująca profesjonalizacja i konsolidacja branży oraz spektakularne wzrosty skali operacji. Przed dekadą skala operacji na poziomie 3 tys. mieszkań wydawała się niedostępna, a 4 tys. mieszkań sprzedanych przez jednego dewelopera było abstrakcją. Dziś to rynkowe realia, a polski rynek mieszkaniowy jest liderem Europy Środkowej, ściągając nie tylko popyt wewnętrzny, ale też znaczący międzynarodowy kapitał.

Może Cię zainteresuje: Czy rządowe programy mieszkaniowe stanowią konkurencją dla deweloperów?

Roma Peczyńska (Red Park)

Najważniejszymi wydarzeniami ostatnich dziesięciu lat były zakończone już programy dopłat rządowych – "Rodzina na swoim" i "Mieszkanie dla Młodych". Zarówno ich wprowadzenie, jak i zakończenie wpłynęło znacznie na rynek – pod kątem kształtowania się cen oraz pod kątem popytu wśród konkretnych grup odbiorców. Obecnie, biorąc pod uwagę to, że nie ma na rynku dostępnych programów dopłat rządowych, bardziej aktywne na rynku stały się osoby kupujące mieszkania w celach inwestycyjnych, czemu sprzyjają niskie stopy procentowe. W ostatnich latach w poznańskim Red Parku co trzeci lokal kupiony został pod wynajem. Większą aktywność wykazują także osoby z grupy wiekowej 40+, które kupują kolejną nieruchomość na własny użytek. Natomiast młodzi nabywcy kupują pierwsze mieszkanie nieco później, na co również mają wpływ zmiany w progu wkładu własnego do mieszkania.

Cezary Grabowski (Bouygues Immobilier Polska)

Po znaczącym wzroście przed 2008 rokiem w ostatnim dziesięcioleciu ceny mieszkań względnie się ustabilizowały, co bezpośrednio wpływa na stabilność rynku. Ważnym wydarzeniem było wprowadzenie ustawy deweloperskiej, która chroni prawa nabywcy lokalu. Przed 2012 roku niestety dochodziło do sytuacji, gdy z powodu np. bankructw deweloperów klient pozostawał bez funduszy, a w rezultacie – mieszkania. Od tamtego czasu zwiększyła się świadomość nabywców mieszkań zarówno w relacji z deweloperem, jak i bankiem. Kupujący mają większą świadomość przysługujących im praw, rozważnie podejmują decyzje zakupowe i chętniej korzystają z porad specjalistów.

Wojciech Duda (Duda Development)

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy roku 2008/2009 wyznaczył początek nowej epoki na rynku nieruchomości. W Polsce zdecydowanie za jedno z najważniejszych wydarzeń należy uznać wprowadzenie w 2014 roku programu "Mieszkanie dla Młodych". Dla tysięcy polskich rodzin był on impulsem, by podjąć decyzję o zakupie własnego mieszkania – w wielu przypadkach pozwalał też na kupno lokalu większego lub znajdującego się w bardziej dogodnej lokalizacji niż ten, na jaki rodzina mogłaby sobie pozwolić poza programem. Istotne było również obniżanie stóp procentowych, które z jednej strony napędzały rynek kredytów hipotecznych, a z drugiej – zachęcały, by zainwestować w nieruchomości, które w porównaniu z innymi formami inwestowania, zwłaszcza lokatami długoterminowymi, z czasem okazały się znacznie korzystniejsze. 

Zobacz również: Roszczenia do dewelopera po okresie rękojmi

Jacek Zengteler (Yareal Polska)

Polski rynek deweloperski uległ całkowitemu przeobrażeniu  — zmieniło się prawo, potrzeby kupujących i oferta deweloperów. Wprowadzono m.in. ustawę deweloperską porządkującą wiele spraw i zapewniającą większe bezpieczeństwo i lepszą pozycję kupującym. Nastąpiła też transformacja sektora wykonawczego, który stał się bardziej profesjonalny i został – dzięki rozwojowi nowych technologii — gruntownie zmodernizowany. Szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego na pewno ukształtowały niskie stopy procentowe i dostępność kredytów. Sektor deweloperski szybko dostosował się zarówno do bardzo wysokiego zainteresowania nowymi mieszkaniami, jak i rosnących oczekiwań kupujących. Dzisiaj projekty budynków, mieszkań, a nawet zieleni powstają z wykorzystaniem złożonych systemów uwzględniających wiele czynników, których nigdy wcześniej nie brano pod uwagę na taką skalę jak obecnie. Jeszcze kilka lat temu w sektorze mieszkaniowym uznawano, że wdrażanie tych zasad będzie procesem długotrwałym. Tymczasem dziś już wiemy z własnego doświadczenia, że nie jest to już budownictwo przyszłości, bo właśnie w taki sposób realizujemy wszystkie kolejne inwestycje Yareal.

Karolina Opach (Quelle Locum)

Wprowadzenie ustawy deweloperskiej, która narzuciła na deweloperów obowiązek prowadzenia rachunków powierniczych. Fakt ten zdecydowanie zwiększył bezpieczeństwo klientów nabywających mieszkania z rynku pierwotnego.

Kinga Błaszkowiak (Greenbud Development)

Z naszej perspektywy, jest to program „Mieszkanie dla Młodych”, który miał pozytywny wpływ na popyt na mieszkania i domy oraz sprawił, że klient jest bardziej świadomy, a z takim o wiele lepiej się współpracuje. Ponadto ważny jest rozwój Polskiego Związku Firm Deweloperskich, w tym m.in. oddziału poznańskiego, do którego Greenbud Development należy. Członkowie PZFD regularnie dzielą się swoją wiedzą, opiniują akty prawne, które mogą mieć wpływ na rynek deweloperski. PZFD wypowiada się we wszystkich kluczowych kwestiach, a także reguluje relacje z klientami. 

Z perspektywy całej branży, na pewno ważna jest nowelizacja ustawy deweloperskiej. 

Krystian Cebulski (inwestor osiedla Enklawa Winogrady)

Wyróżniamy program „Mieszkanie dla Młodych”, który był kołem zamachowym rynku nieruchomości w ostatnich latach i nowelizację ustawy deweloperskiej. 

Elżbieta Sobierajska (Poz Inwest)

Wprowadzenie ustawy deweloperskiej, kont powierniczych chroniących środki konsumenta.

Tomasz Pietrzyński (More Place)

Najważniejszym wydarzeniem ostatniego 10-lecia było wejście w życie ustawy deweloperskiej, która w znacznym stopniu uregulowała zasady pomiędzy klientem a deweloperem. W ostatniej dekadzie czynnikiem kształtującym rynek deweloperski było także uruchomienie i realizacja programu „Mieszkanie dla Młodych”. Jednak jego zakończenie, nie odbiło się negatywne, rynek mieszkaniowy jest dosyć stabilny, a popyt na mieszkania i domy jest dosyć duży.  

Patrycja Pilarczyk (Nowa Murowana)

Duża dostępność deweloperów – firm przybywa, a oferta jest coraz szersza. Z edycji na edycję rozwijały się Targi Mieszkań i Domów, które zawsze są ważnym wydarzeniem na rynku deweloperskim. Warto wspomnieć też o programie „Mieszkanie dla Młodych”, a także projekcie nowelizacji ustawy deweloperskiej. 

Paweł Florek (TDJ Estate)

Jesienią 2011 r. Sejm RP przyjął tzw. ustawę deweloperską, mającą w założeniu autorów wprowadzić mechanizmy ochrony przed utratą środków osoby nabywające mieszkania na rynku pierwotnym. Była to zdecydowanie jedna z najważniejszych zmian regulacyjnych w dotychczasowej historii polskiego rynku deweloperskiego.

W ostatnim dziesięcioleciu obserwowaliśmy też proces spektakularnej metamorfozy rynku: od załamania po kryzysie ekonomicznym z przełomu 2008 i 2009 r., poprzez stopniowy trend wzrostowy, aż do rekordowego pod względem sprzedaży mieszkań poziomu z roku 2018. Tę ostatnią datę również należy zaliczyć do najważniejszych, ponieważ pokazała skalę możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Rynek osiągnął szczytową formę i z pewnością wielu deweloperów zapamięta ten okres jako czas największej prosperity. 

Marek Smogór (Quadro Development)

Dziesięć lat to dużo, zwłaszcza na tak dynamicznym rynku, jakim jest branża deweloperska. Przez te lata były bardziej stabilne momenty, ale również bardziej zachwiane. Do pozytywnych działań z pewnością należy zaliczyć ustawę deweloperską, która wprowadziła rachunki powiernicze zabezpieczające pieniądze kupujących oraz rządowe programy, m.in. MdM. 

Michał Wawrzyniak (Grupa Partner)

Mijająca dekada na rynku deweloperskim z pewnością zapisała się dwoma znaczącymi wydarzeniami. Po pierwsze, wejście w życie tzw. ustawy deweloperskiej, a więc uregulowanie zasad okołotransakcyjnych na linii deweloper – klient. Po drugie, uruchomienie rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”, który pozwolił młodym na zakup pierwszej nieruchomości na korzystnych warunkach, często ze sporym dofinansowaniem od państwa.

Źródło: RynekPierwotny.pl

[rynek pierwotny, deweloper, programy rządowe, mieszkanie dla młodych, mdm, ustawa deweloperska]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zyskać zaufanie mieszkańców spółdzielni i obniżyć koszty ciepła o 10%?

Wzroszt cen za ogrzewanieDzięki inicjatywom mieszkańców spółdzielni temat wzrostu cen ciepła nie schodzi z pierwszych stron gazet. Opłaty za ciepło rosną z roku na rok i dla niektórych rodzin stały się... Czytam więcej »


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

ogrzewanie podłogowe termomodernizacja
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Pożar budynku Donice z betonu architektonicznego
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11261|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10835|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl