CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Najważniejsze wydarzenia ostatnich 10 lat na rynku deweloperskim

Sonda
 Redakcja  |  04.11.2019
fot. RynekPierwotny.pl

Ostanie dziesięciolecie na rynku nieruchomości kojarzy nam się przede wszystkim z rządowymi programami "Rodzina na swoim" oraz "Mieszkanie dla Młodych" i ustawą deweloperską. Ekspert portalu RynekPierwotny.pl przeprowadził sondę wśród deweloperów, w której zapytał, jak wprowadzane zmiany wpłynęły na rynek nieruchomości.

Andrzej Prajsnar (RynekPierwotny.pl)

Minione dziesięciolecie na pewno obfitowało w ważne wydarzenia dotyczące rynku deweloperskiego. Początek światowego kryzysu gospodarczego (III kw. 2008 r.) nieco wykracza poza ten dziesięcioletni zakres czasowy. Globalna dekoniunktura mocno wpłynęła jednak na sytuację krajowych deweloperów oraz ich klientów w latach 2009-2014. Właśnie dlatego warto wspomnieć o wydarzeniach symbolicznie zapoczątkowanych przez upadek banku Lehman Brothers. 

Program "Rodzina na swoim" znacząco pomógł krajowemu rynkowi deweloperskiemu w przetrwaniu kryzysowego okresu. Data zakończenia wspomnianego programu (31 grudnia 2012 r.) również wydaje się ważnym wydarzeniem z ostatniego dziesięciolecia. Nieco wcześniej (29 kwietnia 2012 r.) weszła w życie ustawa deweloperska, która była milowym krokiem na drodze do poprawy bezpieczeństwa nabywców nowych mieszkań i domów. 

Jeżeli chodzi o inne ważne wydarzenia dotyczące ostatnich 10 lat krajowego rynku deweloperskiego, to warto wymienić chociażby początek i koniec programu Mieszkanie dla Młodych" oraz obniżkę stóp procentowych NBP do najniższego poziomu w historii (marzec 2015 r.). 

Andrzej Gutowski (Ronson Development)

Na pewno istotna dla naszej działalności jest aktywność ustawodawcza państwa w kierunku ucywilizowania rynku. Mówię tu na przykład o ustawie deweloperskiej z 2012 roku i wprowadzeniu mieszkaniowych rachunków powierniczych. To dobry krok w kierunku usunięcia z rynku podmiotów o wątpliwej proweniencji i zbudowania zaufania do firm, które spełniają wyśrubowane oczekiwania. 

Nie bez znaczenia były też kolejne programy rządowe – "Rodzina na swoim" i "Mieszkanie dla młodych" – wspierające zakup mieszkań. Wielu Polaków właśnie dzięki nim zdecydowało się na swoje pierwsze własne M.

I choć może nie jest to konkretne wydarzenie, nie sposób nie wspomnieć także o fantastycznej koniunkturze. Rynkowi deweloperskiemu od lat sprzyja sytuacja ekonomiczna. 

Może Ci się spodoba: Jak w ostatnich latach zmieniał się standard wyposażenia mieszkań?

Zbigniew Juroszek (ATAL)

Rynek mieszkaniowy w ostatniej dekadzie zmieniał się bardzo dynamicznie. Dzięki czemu stał się dojrzalszy, bardziej konkurencyjny. Dotyczy to wielu aspektów, zarówno jakości oferowanych przez deweloperów nieruchomości, jak i bezpieczeństwa transakcji. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat weszły w życie istotne zmiany legislacyjne, które przełożyły się na zwiększenie ochrony nabywców mieszkań. Obowiązująca od 2012 roku tzw. ustawa deweloperska zwiększyła bezpieczeństwo zawieranych na rynku pierwotnym transakcji. Wprowadzenie rachunków powierniczych ustrukturyzowało relacje między deweloperami i ich klientami. Ponadto okres rękojmi na nieruchomości został wydłużony z 3 do 5 lat. 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat polepszyły się również możliwości finansowania zakupu nieruchomości. Upowszechnienie kredytów hipotecznych oraz wzrost zdolność kredytowej Polaków przyczyniły się do wyraźnego rozwoju rynku mieszkaniowego. Wyraźną siłą napędową było także wprowadzenie rządowego programu "Rodzina na swoim", a później jego następcy "Mieszkanie dla Młodych", co znacznie ułatwiało zakup mieszkania na własne potrzeby klientom do 35. roku życia.

Mariusz Delura (Profbud)

Wydarzenia, które okazały się znaczące dla rynku deweloperskiego, to m.in. wprowadzenie umowy deweloperskiej, gwarantującej dostęp do prospektu informacyjnego oraz zakładającej otwarte rachunki powiernicze. Oba dokumenty znacząco wpływają na bezpieczeństwo nabywców mieszkań, nie tylko na etapie transakcji. Pierwszy chroni prawa konsumentów i zapewnia dostęp do szeregu informacji, w związku z zakupywaną nieruchomością. Dzięki temu mają oni możliwość dokładnie zweryfikować dewelopera, jego doświadczenie oraz samą inwestycję pod kątem wymaganych zezwoleń. Tak zwane twarde dane zapewniają klientów o rzetelności i profesjonalizmie dewelopera. Drugi to otwarte rachunki powiernicze, które stanowią formę zabezpieczania środków wpłacanych przez nabywców nowych mieszkań. Wypłata z rachunku otwartego następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia określonym w umowie deweloperskiej, czyli po kontroli na placu budowy i stwierdzeniu, że zakończono dany etap prac. W ten sposób pieniądze nabywcy są chronione w razie niepowodzenia budowy inwestycji.

Artur Pietraszewski (Polnord SA)

To, co należy odczytać jako kluczowe dla rozwoju rynku deweloperskiego na przestrzeni ostatnich 10 lat, to stabilizacja otoczenia prawnego, w jakim przychodzi budować relację z klientami sektora mieszkaniowego. Rynek zrozumiał korzyści płynące z zapisów tzw. ustawy deweloperskiej i nauczył się zarówno po stronie nabywców, jak i deweloperów rzetelnie kształtować warunki współpracy, jednakowo zarówno dla małych graczy, jak i dla największych spółek deweloperskich.

Ostatnie 10 lat to także stała faza wzrostu – wpierw wychodzenia z kryzysu, a od 2015 roku zwiększenia znaczenia inwestycji instytucjonalnych i ucieczki do rynku mieszkaniowego przed deflacją i utratą kapitału. W teorii cykli na rynku nieruchomości rzadko udaje się zrównoważyć podaż i popyt w jednym czasie. Ostatnie 10 lat to także postępująca profesjonalizacja i konsolidacja branży oraz spektakularne wzrosty skali operacji. Przed dekadą skala operacji na poziomie 3 tys. mieszkań wydawała się niedostępna, a 4 tys. mieszkań sprzedanych przez jednego dewelopera było abstrakcją. Dziś to rynkowe realia, a polski rynek mieszkaniowy jest liderem Europy Środkowej, ściągając nie tylko popyt wewnętrzny, ale też znaczący międzynarodowy kapitał.

Może Cię zainteresuje: Czy rządowe programy mieszkaniowe stanowią konkurencją dla deweloperów?

Roma Peczyńska (Red Park)

Najważniejszymi wydarzeniami ostatnich dziesięciu lat były zakończone już programy dopłat rządowych – "Rodzina na swoim" i "Mieszkanie dla Młodych". Zarówno ich wprowadzenie, jak i zakończenie wpłynęło znacznie na rynek – pod kątem kształtowania się cen oraz pod kątem popytu wśród konkretnych grup odbiorców. Obecnie, biorąc pod uwagę to, że nie ma na rynku dostępnych programów dopłat rządowych, bardziej aktywne na rynku stały się osoby kupujące mieszkania w celach inwestycyjnych, czemu sprzyjają niskie stopy procentowe. W ostatnich latach w poznańskim Red Parku co trzeci lokal kupiony został pod wynajem. Większą aktywność wykazują także osoby z grupy wiekowej 40+, które kupują kolejną nieruchomość na własny użytek. Natomiast młodzi nabywcy kupują pierwsze mieszkanie nieco później, na co również mają wpływ zmiany w progu wkładu własnego do mieszkania.

Cezary Grabowski (Bouygues Immobilier Polska)

Po znaczącym wzroście przed 2008 rokiem w ostatnim dziesięcioleciu ceny mieszkań względnie się ustabilizowały, co bezpośrednio wpływa na stabilność rynku. Ważnym wydarzeniem było wprowadzenie ustawy deweloperskiej, która chroni prawa nabywcy lokalu. Przed 2012 roku niestety dochodziło do sytuacji, gdy z powodu np. bankructw deweloperów klient pozostawał bez funduszy, a w rezultacie – mieszkania. Od tamtego czasu zwiększyła się świadomość nabywców mieszkań zarówno w relacji z deweloperem, jak i bankiem. Kupujący mają większą świadomość przysługujących im praw, rozważnie podejmują decyzje zakupowe i chętniej korzystają z porad specjalistów.

Wojciech Duda (Duda Development)

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy roku 2008/2009 wyznaczył początek nowej epoki na rynku nieruchomości. W Polsce zdecydowanie za jedno z najważniejszych wydarzeń należy uznać wprowadzenie w 2014 roku programu "Mieszkanie dla Młodych". Dla tysięcy polskich rodzin był on impulsem, by podjąć decyzję o zakupie własnego mieszkania – w wielu przypadkach pozwalał też na kupno lokalu większego lub znajdującego się w bardziej dogodnej lokalizacji niż ten, na jaki rodzina mogłaby sobie pozwolić poza programem. Istotne było również obniżanie stóp procentowych, które z jednej strony napędzały rynek kredytów hipotecznych, a z drugiej – zachęcały, by zainwestować w nieruchomości, które w porównaniu z innymi formami inwestowania, zwłaszcza lokatami długoterminowymi, z czasem okazały się znacznie korzystniejsze. 

Zobacz również: Roszczenia do dewelopera po okresie rękojmi

Jacek Zengteler (Yareal Polska)

Polski rynek deweloperski uległ całkowitemu przeobrażeniu  — zmieniło się prawo, potrzeby kupujących i oferta deweloperów. Wprowadzono m.in. ustawę deweloperską porządkującą wiele spraw i zapewniającą większe bezpieczeństwo i lepszą pozycję kupującym. Nastąpiła też transformacja sektora wykonawczego, który stał się bardziej profesjonalny i został – dzięki rozwojowi nowych technologii — gruntownie zmodernizowany. Szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego na pewno ukształtowały niskie stopy procentowe i dostępność kredytów. Sektor deweloperski szybko dostosował się zarówno do bardzo wysokiego zainteresowania nowymi mieszkaniami, jak i rosnących oczekiwań kupujących. Dzisiaj projekty budynków, mieszkań, a nawet zieleni powstają z wykorzystaniem złożonych systemów uwzględniających wiele czynników, których nigdy wcześniej nie brano pod uwagę na taką skalę jak obecnie. Jeszcze kilka lat temu w sektorze mieszkaniowym uznawano, że wdrażanie tych zasad będzie procesem długotrwałym. Tymczasem dziś już wiemy z własnego doświadczenia, że nie jest to już budownictwo przyszłości, bo właśnie w taki sposób realizujemy wszystkie kolejne inwestycje Yareal.

Karolina Opach (Quelle Locum)

Wprowadzenie ustawy deweloperskiej, która narzuciła na deweloperów obowiązek prowadzenia rachunków powierniczych. Fakt ten zdecydowanie zwiększył bezpieczeństwo klientów nabywających mieszkania z rynku pierwotnego.

Kinga Błaszkowiak (Greenbud Development)

Z naszej perspektywy, jest to program „Mieszkanie dla Młodych”, który miał pozytywny wpływ na popyt na mieszkania i domy oraz sprawił, że klient jest bardziej świadomy, a z takim o wiele lepiej się współpracuje. Ponadto ważny jest rozwój Polskiego Związku Firm Deweloperskich, w tym m.in. oddziału poznańskiego, do którego Greenbud Development należy. Członkowie PZFD regularnie dzielą się swoją wiedzą, opiniują akty prawne, które mogą mieć wpływ na rynek deweloperski. PZFD wypowiada się we wszystkich kluczowych kwestiach, a także reguluje relacje z klientami. 

Z perspektywy całej branży, na pewno ważna jest nowelizacja ustawy deweloperskiej. 

Krystian Cebulski (inwestor osiedla Enklawa Winogrady)

Wyróżniamy program „Mieszkanie dla Młodych”, który był kołem zamachowym rynku nieruchomości w ostatnich latach i nowelizację ustawy deweloperskiej. 

Elżbieta Sobierajska (Poz Inwest)

Wprowadzenie ustawy deweloperskiej, kont powierniczych chroniących środki konsumenta.

Tomasz Pietrzyński (More Place)

Najważniejszym wydarzeniem ostatniego 10-lecia było wejście w życie ustawy deweloperskiej, która w znacznym stopniu uregulowała zasady pomiędzy klientem a deweloperem. W ostatniej dekadzie czynnikiem kształtującym rynek deweloperski było także uruchomienie i realizacja programu „Mieszkanie dla Młodych”. Jednak jego zakończenie, nie odbiło się negatywne, rynek mieszkaniowy jest dosyć stabilny, a popyt na mieszkania i domy jest dosyć duży.  

Patrycja Pilarczyk (Nowa Murowana)

Duża dostępność deweloperów – firm przybywa, a oferta jest coraz szersza. Z edycji na edycję rozwijały się Targi Mieszkań i Domów, które zawsze są ważnym wydarzeniem na rynku deweloperskim. Warto wspomnieć też o programie „Mieszkanie dla Młodych”, a także projekcie nowelizacji ustawy deweloperskiej. 

Paweł Florek (TDJ Estate)

Jesienią 2011 r. Sejm RP przyjął tzw. ustawę deweloperską, mającą w założeniu autorów wprowadzić mechanizmy ochrony przed utratą środków osoby nabywające mieszkania na rynku pierwotnym. Była to zdecydowanie jedna z najważniejszych zmian regulacyjnych w dotychczasowej historii polskiego rynku deweloperskiego.

W ostatnim dziesięcioleciu obserwowaliśmy też proces spektakularnej metamorfozy rynku: od załamania po kryzysie ekonomicznym z przełomu 2008 i 2009 r., poprzez stopniowy trend wzrostowy, aż do rekordowego pod względem sprzedaży mieszkań poziomu z roku 2018. Tę ostatnią datę również należy zaliczyć do najważniejszych, ponieważ pokazała skalę możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Rynek osiągnął szczytową formę i z pewnością wielu deweloperów zapamięta ten okres jako czas największej prosperity. 

Marek Smogór (Quadro Development)

Dziesięć lat to dużo, zwłaszcza na tak dynamicznym rynku, jakim jest branża deweloperska. Przez te lata były bardziej stabilne momenty, ale również bardziej zachwiane. Do pozytywnych działań z pewnością należy zaliczyć ustawę deweloperską, która wprowadziła rachunki powiernicze zabezpieczające pieniądze kupujących oraz rządowe programy, m.in. MdM. 

Michał Wawrzyniak (Grupa Partner)

Mijająca dekada na rynku deweloperskim z pewnością zapisała się dwoma znaczącymi wydarzeniami. Po pierwsze, wejście w życie tzw. ustawy deweloperskiej, a więc uregulowanie zasad okołotransakcyjnych na linii deweloper – klient. Po drugie, uruchomienie rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”, który pozwolił młodym na zakup pierwszej nieruchomości na korzystnych warunkach, często ze sporym dofinansowaniem od państwa.

Źródło: RynekPierwotny.pl

[rynek pierwotny, deweloper, programy rządowe, mieszkanie dla młodych, mdm, ustawa deweloperska]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany w Prawie budowlanym
  • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 16557|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11845|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl