Artykuł sponsorowany

Jaki jest koszt instalacji fotowoltaicznej? Sprawdź ile możesz zyskać!

 EnergyRe  |  04.12.2019  |  2
Jaki jest koszt instalacji fotowoltaicznej? Sprawdź ile możesz zyskać!
Jaki jest koszt instalacji fotowoltaicznej? Sprawdź ile możesz zyskać!
EnergyRe

Koszt instalacji fotowoltaicznej jest z pozoru duży, jak na jednorazowy wydatek. Warto jednak pamiętać, że fotowoltaika zaczyna generować oszczędności niemal od razu po zamontowaniu paneli. Zwrot z inwestycji występuje pod postacią niższych rachunków za energię elektryczną lub poprzez całkowite uniezależnienie się od cen i dostaw prądu. W perspektywie zapowiadanych podwyżek energii elektrycznej, fotowoltaika staje się jeszcze bardziej korzystnym rozwiązaniem dla inwestorów.

Fotowoltaika jest bardzo uniwersalną instalacją, ponieważ wytworzony za jej pomocą prąd może zostać wykorzystany w dowolny sposób. Najczęściej służy do zasilenia sprzętów znajdujących się w gospodarstwie domowym, ale może wspomagać również pracę kotła elektrycznego czy grzałki do wody.

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystuje energię słoneczną, podobnie jak kolektory słoneczne, która jest ekologiczna i dostępna dla wszystkich za darmo. Największą zaletą tego rozwiązania jest ekologiczność, ponieważ promieniowanie słoneczne należy do odnawialnych źródeł energii, co oznacza, że jego zasoby są niewyczerpalne. Sam system fotowoltaiczny podczas swojej pracy nie generuje do atmosfery szkodliwych substancji. Wykorzystywanie fotowoltaiki umożliwia zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii, do których należy węgiel. Zakłady energetyczne wykorzystują ten surowiec do produkcji prądu, co wpływa niekorzystnie na jakość powietrza. Im więcej systemów fotowoltaicznych, tym mniej energii musi wyprodukować zakład energetyczny, co ma realny wpływ na poprawę jakości powietrza. Jednak koszt instalacji fotowoltaicznej może początkowo odstraszać przyszłych inwestorów. Ile zatem kosztuje instalacja fotowoltaiczna?

Szczegółowe informacje na temat kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej w domu jednorodzinnym znajdują się tutaj.

Instalacje fotowoltaiczne - informacje

Podstawowe informacje na temat instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna daje możliwość całkowitego uniezależnienia się od cen i dostaw energii elektrycznej. Jeżeli moc paneli została odpowiednio dobrana, wyprodukowany latem prąd pozwala w pełni zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa domowego, natomiast nadwyżki, które postały przez mniejsze zużycie w okresie letnim, zostają odesłane do sieci i tam zmagazynowane. Inwestor może je wykorzystać w dowolnym momencie większego zapotrzebowania energetycznego, które najczęściej występuje zimą, kiedy nasłonecznienie jest krótkotrwałe i mniej intensywne niż latem, a zużycie prądu – zwiększone. W ten sposób inwestor całkowicie uniezależnia się od cen i dostaw energii elektrycznej. Do zapłaty pozostaje mu jedynie opłata stała w wysokości około 150 zł rocznie.

Moc instalacji fotowoltaicznej, a co za tym idzie – ilość paneli, zależy od dotychczasowego zużycia prądu w gospodarstwie domowym. W odróżnieniu od innych systemów, na moc fotowoltaiki nie ma wpływu ilość mieszkańców czy wielkość budynku, a jedynie dotychczasowe rachunki za energię elektryczną. Jeżeli system jest montowany w nowo powstałym domu, wówczas brane pod uwagę są urządzenia, które będą się w nim znajdować, zarówno te już zakupione, jak i te planowane w najbliższej przyszłości. Jeżeli inwestor posiada wentylację mechaniczna, a planuje w najbliższym czasie montaż pompy ciepła, powinien pamiętać, że obie instalacje są zasilane energią elektryczną. Jednak nie wszystkie sprzęty będą działały jednocześnie, co również wpływa na miesięczne zapotrzebowanie energetyczne. Warto w tym przypadku zdać się na specjalistów, którzy mają doświadczenie w tej kwestii i wiedzą, jak w takiej sytuacji określić przyszłe zużycie.

Panele fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną na energię elektryczną. Najmniejsze jednostki światła – fotony, padają na panele fotowoltaiczne, wprawiając w ruch elektrony, które w ten sposób wytwarzają prąd stały. Nie nadaje się on do bezpośredniego użytku, dlatego zostaje skierowany do inwertera, gdzie jest przekształcany w prąd zmienny, który zasila urządzenia w gospodarstwie domowym.

Wytworzony w ten sposób prąd jest całkowicie ekologiczny, ponieważ powstaje, dzięki odnawialnej energii słonecznej, do której darmowy i nieograniczony dostęp ma każdy człowiek. Ponadto sam system, podczas swojej pracy, nie generuje szkodliwych substancji do atmosfery, co również korzystnie wpływa na jakość powietrza.

Wykorzystanie systemu fotowoltaicznego wpływa na zmniejszenie wytwarzania prądu przez zakłady energetyczne, co również ma zbawienny wpływ na środowisko. Jak jedna, prywatna elektrownia słoneczna może poprawić jakość powietrza? Inwestor, który uniezależnia się od dostaw prądu przestaje wykorzystywać energię z sieci, ponadto z każdej magazynowanej 1 kWh, może on odebrać w zależności od mocy instalacji 0,8 kWh lub 0,7 kWh. Sprawia to, że 20-30% ekologicznego prądu, wytworzonego przez instalację fotowoltaiczną, pozostaje do dyspozycji sieci. Trafia on do użytkowników, dzięki czemu zakład energetyczny wykorzystuje mniej węgla do wytworzenia potrzebnej ilości prądu, co z kolei wpływa bezpośrednio na poprawę jakości powietrza.

W zależności od producenta, panele fotowoltaiczne mogą zostać objęte nawet 25-letnią gwarancją, przy czym ich żywotność jest określana na około 35 lat. Warto zaznaczyć, że instalacja jest bezawaryjna. Gwarantuje to jej prosta budowa, dzięki czemu nie posiada ona elementu, który mógłby ulec uszkodzeniu. Nie zmienia to jednak faktu, że konieczne jest regularne przeprowadzanie przeglądów technicznych systemu.

Koszt instalacji fotowoltaicznej

Koszt instalacji fotowoltaicznej 

Za montażem fotowoltaiki przemawia przede wszystkim opłacalność systemu, oszczędności oraz możliwość produkowania własnej energii. Koszt instalacji fotowoltaicznej zwraca się już po 6-8 latach w zależności od sposobu finansowania. Na skrócenie tego okresu wpłynie zapowiadana podwyżka cen energii elektrycznej.

W ostatnich latach popularność paneli fotowoltaicznych wzrosła. Ma to związek z rosnącą świadomością społeczeństwa na temat ekologii, ale także chęcią zaoszczędzenia na rachunkach za prąd.

Wytwarzanie własnego prądu jest doskonałym sposobem na uniezależnienie się od cen i dostaw energii elektrycznej. Wykorzystywane prądu wyprodukowanego przy pomocy domowej elektrowni słonecznej jest możliwe, dzięki niewielkiej różnicy w parametrach, która umożliwia spożytkowanie w pierwszej kolejności ekologicznej energii, a dopiero w razie braków – skorzystanie z prądu pochodzącego z sieci. Dokładne rozliczenie z zakładem energetycznym umożliwia licznik dwukierunkowy, który określa ilość wytworzonego prądu przez instalację fotowoltaiczną, który został odesłany do sieci i tam zmagazynowany, a następnie odebrany w chwili większego zapotrzebowanie energetycznego.

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznej zależy głównie od mocy systemu, ponieważ im większe zapotrzebowanie energetyczne budynku, tym więcej paneli fotowoltaicznych należy zamontować.

Na efektywność fotowoltaiki wpływa miejsce montażu instalacji. Specjaliści zalecają, by panele były umieszczane na południowym dachu pod kątem około 35 stopni. Jeżeli z różnych przyczyn montaż fotowoltaiki na dachu nie jest możliwy, można przenieść instalację na grunt lub dach budynku gospodarczego. Może się to jednak wiązać z większymi kosztami, związanymi z potrzebnymi mocowaniami czy kablami.

Na sprawność paneli fotowoltaicznych może wpłynąć nawet niewielkie zacienienie, dlatego przed podjęciem decyzji o miejscu montażu, należy wziąć pod uwagę wszystkie wysokie obiekty znajdujące się w pobliżu – również drzewa i słupy wysokiego napięcia. Nie bez znaczenia są załamania dachu, które mogą zdyskwalifikować tę powierzchnię, jako miejsce instalacji. Nawet nieduży cień, rzucany na panele fotowoltaiczne, może wydłużyć okres zwrotu z inwestycji o kilka lat.

Ogniewa monokrystaliczne i polikrystaliczne

Ogniwa monokrystaliczne i polikrystaliczne

Na koszt instalacji fotowoltaicznej ma wpływ również jakość komponentów czy rodzaj paneli. Możemy tu wyróżnić ogniwa monokrystaliczne i polikrystaliczne.

Ogniwa monokrystaliczne złożone są z pojedynczej struktury krystalicznej. Charakteryzują się zaokrąglonymi krawędziami oraz jednolitym kolorem. Wykonane zostały ze sztabek krzemowych o cylindrycznym kształcie.

Ogniwa monokrystaliczne zostały wykonane z najwyższej jakości krzemu, co wpływa na ich wydajność. Znajduje to odzwierciedlenie w ilości potrzebnych paneli do uzyskania pożądanej mocy. Dzięki takiemu rozwiązaniu zajmują one mniej miejsca na dachu. Panele z ogniwami monokrystalicznymi odznaczają się wyższą wydajnością przy mniejszym nasłonecznieniu w porównaniu do ogniw polikrystalicznych.

Największą wadą tego rozwiązania są wyższe koszty związane z ich zakupem. Ponadto, w tym przypadku, wielu inwestorów decyduje się na montaż mikroinwerterów, które zabezpieczają system przed awariami wywołanymi przez brud czy kurz. Wpływa to oczywiście na zwiększenie końcowych kosztów instalacji.

Ogniwa monokrystaliczne są polecane szczególnie w sytuacji, gdy inwestor dysponuje ograniczoną powierzchnią, ponieważ ich zwiększona wydajność sprawia, że zajmują one mniej miejsca, przy jednoczesnym pokrywaniu takiego samego zapotrzebowania energetycznego.

Ogniwa polikrystaliczne mają ziarnistą budowę oraz nieregularną powierzchnię. Koszty ich wyprodukowania są niższe niż ogniw monokrystalicznych, dlatego też są one tańsze w zakupie, co w rezultacie wpływa na obniżenie kosztów całej instalacji. Mniejsza jest również ilość odpadów krzemowych.

Ogniwa polikrystaliczne są mniej wydajne w porównaniu do ogniw monokrystalicznych. Wymagają one również większej powierzchni montażu, by zaspokoić potrzeby energetyczne mieszkańców.

Podjęcie decyzji o wyborze konkretnego rodzaju paneli fotowoltaicznych powinno być świadome. Najczęściej inwestorzy biorą pod uwagę: dostępną powierzchnię, cenę paneli, klimat, ewentualne zacienienie i możliwość zabrudzenia.

Korzyści z fotowoltaiki

Korzyści z montażu systemu fotowoltaicznego

Panele fotowoltaiczne, pomimo kosztów instalacji, zyskują w naszym kraju na popularności. Domowa elektrownia słoneczna jest doskonałym sposobem na uniezależnienie się od cen i dostaw energii elektrycznej, pochodzącej z sieci, ale także na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Trzeba pamiętać, że to ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna, zależy od zapotrzebowania energetycznego budynku i mocy instalacji, która przekłada się na ilość paneli słonecznych.

Wielu inwestorów decyduje się na montaż fotowoltaiki ze względu na zapowiadane podwyżki cen prądu. W zaistniałej sytuacji, inwestycja ta, zwróci się jeszcze wcześniej niż w ciągu zakładanych w chwili obecnej 6-8 lat. Na popularności zyskują również inne instalacje odnawialnych źródeł energii, takie jak kolektory słoneczne czy pompy ciepła. Zawdzięczamy to, przede wszystkim, rosnącej świadomości mieszkańców.

W czasie montażu instalacji, inwestor podnosi również wartość swojego domu, dlatego też bardzo często panele fotowoltaiczne są traktowane jak inwestycja na przyszłość.

Warto pamiętać również o aspekcie ekologicznym – wytworzony w domowej elektrowni słonecznej prąd, pochodzi z odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu jest całkowicie ekologiczny. Sama instalacja w czasie swojej pracy nie generuje do atmosfery szkodliwych substancji.

Podsumowanie

Koszt instalacji fotowoltaicznej z pozoru wydaje się duży, jednak biorąc pod uwagę oszczędności, jakie generuje system oraz okres zwrotu z inwestycji, okazuje się, że jest to bardzo korzystne rozwiązanie.

 

[fotowoltaika,systemy fotowoltaiczne,instalacje fotowoltaiczne,koszt instalacji fotowoltaicznej,budynek energooszczedny,energooszczędność,odnawialne źródła energii]

Komentarze

(2)
Hubert | 23.12.2019, 16:10
Ja myślę że warto w to inwestować, tym bardziej że fotowoltaika się coraz bardziej rozwija. U siebie mam panele już od roku montowane przez pvprojekt.com i jestem bardzo zadowolony z firmy oraz całej instalacji
Arek | 02.01.2020, 16:11
Pięknie, ale taki falownik od instalacji PV powoduje, że pojawia się znaczna ilość mocy biernej pojemnościowej wysyłanej do sieci (indeks 7.8.0 lub 8.8.0 na liczniku). Jeśli za to trzeba będzie zapłacić, to taniej jest nic nie budować niż udawać ekologa i zostać bankrutem...
   1 / 1   
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12569|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11721|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl