Artykuł sponsorowany

Rozliczenie zużycia ciepła i wody w budownictwie wielorodzinnym

 Kamstrup Sp. z o. o.  |  22.01.2014  |  6
Rozliczenie zużycia ciepła i wody w budownictwie wielorodzinnym
Rozliczenie zużycia ciepła i wody w budownictwie wielorodzinnym
Kamstrup Sp. z o. o.

Prawidłowe rozliczenie indywidualnego zużycia wody i ciepła w budynkach wielorodzinnych często stanowi duże wyzwanie. Jednym z największych problemów jest zbilansowanie zużycia zarejestrowanego przez liczniki indywidualne z ciepłomierzem i wodomierzem głównym. Czytaj więcej na ten temat »

Najczęściej stosowanymi urządzeniami są wodomierze i ciepłomierze mechaniczne.

Niewygórowana cena zachęca do stosowania, ale czy faktycznie są tańsze od liczników wykorzystujących ultradźwiękową metodę pomiaru?

Wodomierze i ciepłomierze mechaniczne mają dość wysokie progi rozruchu i niewielką dynamikę pomiaru. W wielu przypadkach deklarowane przez producentów wyjątkowo niskie progi rozruchowe drastycznie wzrastają już po niedługim okresie pracy.

Wynika to z dużej wrażliwości liczników mechanicznych na jakość wody i zanieczyszczenia.

Szybkie zużywanie się części ruchomych skutkuje brakiem reakcji licznika przy małych przepływach, a więc i brakiem naliczania zużycia przy małych przepływach (kto nie słyszał o „kropelkowej” metodzie napełniania wanny…) A skoro liczniki indywidualne mogą „nie doliczać”, suma ich wskazań nie może zbilansować się z licznikami głównymi. Czytaj więcej na ten temat »

 

 
Uszkodzone elementy liczników mechanicznych

Ciepłomierze i wodomierze ultradźwiękowe charakteryzują się dużą dynamiką pomiaru (niskie progi rozruchu i wysoka przeciążalność przepływów) i nie tracą jej wraz z czasem pracy – po prostu nie zużywają się. Dzięki temu pomiar zużycia jest zawsze wiarygodny i rzeczywisty, przez co indywidualne liczniki ultradźwiękowe łatwo bilansują się z licznikami głównymi. Czytaj więcej na ten temat »

Wszystkie wodomierze, ciepłomierze i liczniki chłodu produkowane przez firmę Kamstrup bazują na ultradźwiękowej metodzie pomiaru, stosowanej od 1991 roku.

Ponad 20-letnie doświadczenie dowiodło, że jest to najbardziej wiarygodne, zapewniające długoterminową stabilność rozwiązanie. Żadna inna technologia nie zapewnia tak wysokiej dokładności. Urządzenia nie posiadają żadnych części ruchomych, które mogłyby ulec zużyciu lub uszkodzeniu, oraz są całkowicie odporne na zabrudzenia występujące w wodzie.

Jak wcześniej wspomniano sprawia to, że liczniki zachowują dokładność pomiaru, nawet po wielu latach eksploatacji.

Liczniki ultradźwiękowe można montować w dowolnej pozycji bez wpływu na dokładność pomiaru – uwaga dla tradycjonalistów: montaż liczników mechanicznych w pionie często obniża klasę dokładności o jeden, co jest równoznaczne np. z dwa razy wyższym progiem rozruchu niż podany w kartach katalogowych producenta.

Wysokie progi rozruchu to jedna z głównych przyczyn rozbieżności wskazań pomiędzy licznikiem głównym, a sumą liczników mieszkaniowych.

Ciepłomierze i wodomierze ultradźwiękowe charakteryzuje bardzo wysoka odporność na zanieczyszczenia – brak elementów ruchomych, które występują w urządzeniach mechanicznych, eliminuje efekt zwiększania błędu pomiaru w czasie eksploatacji (co powoduje zaniżanie wskazań).

Ważną cechą jest również niewrażliwość na działanie magnesu neodymowego na fale ultradźwiękową. W przypadku tradycyjnego ciepłomierza czy wodomierza mechanicznego stosunkowo łatwe jest zatrzymanie zliczania przepływającej cieczy przy użyciu silnego pola magnetycznego (magnesu neodymowego). Odpowiednio silny magnes jest w stanie „odłączyć” sprzęgło magnetyczne w przetworniku mechanicznym lub skutecznie skleić styki kontaktronu w nadajniku impulsów przetwornika mechanicznego. W liczniku ultradźwiękowym element mierzący (fala ultradźwiękowa) jest zupełnie nieczuła na działanie pola magnetycznego.

Nie bez znaczenia jest również fakt utrudnionej ingerencji w układ pomiarowy (np. w celu zafałszowania wskazań) w przypadku rozwiązań statycznych (ultradźwiękowych). Liczników ultradźwiękowych nie można zatrzymać czy cofnąć. Czytaj więcej na ten temat »

 

 

Ciepłomierz mieszkaniowy Kamstrup Multical®402

Porównanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w dłuższym okresie czasu wypada zdecydowanie na korzyść liczników ultradźwiękowych.

Liczniki statyczne (ultradźwiękowe) są droższe od powszechnie stosowanych „skrzydełek” tylko w momencie zakupu. Ciepłomierze i wodomierze, tak jak inne urządzenia zliczające stosowane do rozliczeń, podlegają rygorystycznym normom przy produkcji i legalizacji. Według obecnie obowiązujących przepisów wymagana jest legalizacja ponowna wykonywana co 5 lat. W przypadku urządzeń mechanicznych koszt legalizacji ponownej ze względu na konieczność wykonania wielu napraw i regulacji urządzeń staje się na tyle wysoki, że w wielu przypadkach nieopłacalny. Często korzystniej wypada wymiana ich na nowe.

Urządzenia ultradźwiękowe, nie posiadające żadnych ruchomych elementów, znacznie rzadziej ulegają rozregulowaniu. Dzięki temu bez większych problemów „przechodzą” legalizację ponowną. Oprócz tego liczniki statyczne ze względu na dużą dokładność pomiaru w szerokim zakresie przepływów eliminują problem (i związane z nim koszty) rozliczania niedokładności (czyli braków w bilansie) sumy energii zliczanej przez liczniki z poszczególnych lokali i energii wskazanej na liczniku głównym. Z tego powodu zarządcy i administratorzy nieruchomości przy wymianach ciepłomierzy i wodomierzy coraz częściej sięgają po urządzenia ultradźwiękowe.

Koszty eksploatacyjne można dodatkowo zredukować poprzez zastosowanie systemu zdalnego odczytu liczników ciepła.

Firma Kamstrup oferuje zarówno mieszkaniowe ciepłomierze, jak i wodomierze ultradźwiękowe, wyróżniające się maksymalną funkcjonalnością.

Ciepłomierze ultradźwiękowe typu Multical®402 są trwałe i niezawodne. Standardowe wymiary montażowe pozwalają na prostą wymianę w istniejących instalacjach. Multical®402 posiada rozbudowane rejestry pamięci, w których przechowywane są dane średnie dobowe z ostatnich 460 dni (czyli rok i 3 miesiące!) oraz dane miesięczne z 36 miesięcy i roczne z 15 lat. Oprócz tego licznik rejestruje szereg sytuacji awaryjnych (jeśli takie wystąpią) zapisując w pamięci 50 ostatnich z datą wystąpienia i podaniem przyczyny usterki. 12 rejestrów miesięcznych i 36 ostatnich zdarzeń błędów jest dostępne na wyświetlaczu. Ciepłomierze można doposażyć w moduły komunikacyjne umożliwiające zdalny odczyt danych. Wbudowana bateria zapewnia zasilanie do 16 lat eksploatacji, nawet przy zastosowaniu odczytu radiowego w standardzie Wireless M-Bus. Obniża to znacznie koszty eksploatacji (nie ma konieczności wymiany baterii podczas legalizacji po 5 i 10 latach).

Wodomierze ultradźwiękowe Multical®21 to liczniki najnowszej generacji, oparte na ultradźwiękowej metodzie pomiaru. Zapewniają bardzo dokładny pomiar (już od 2l/h) przez wiele lat. Ze względu na brak części ruchomych charakteryzują się brakiem zużycia, długą żywotnością i odpornością na zanieczyszczenia. Standardowa bateria zapewnia pracę wodomierza nawet do 16 lat. Liczniki są absolutnie odporne na działanie magnesów neodymowych oraz na inne próby zafałszowania wskazań.

Wbudowany nadajnik radiowy (Wireless M-Bus) pracujący w znormalizowanym protokole pozwala na szybki i bezbłędny zdalny odczyt licznika.

MULTICAL®21 posiada rozbudowane rejestry pamięci – 36 rejestrów miesięcznych i 460 rejestrów dobowych. W rejestrach tych przechowywane są dane dotyczące wskazań licznika, wielkości przepływów wstecznych, przepływów maksymalnych i minimalnych czy czasu pracy. Oprócz tego licznik wykrywa i rejestruje różnego rodzaju awarie instalacji (przeciek, pęknięcie rury, przepływ wsteczny, suchy wodomierz czy próba jego otwarcia) wraz z datą ich pojawienia się i stanem licznika na moment wystąpienia awarii. Pozwala to na zebranie dokładnych danych i przeprowadzenie analizy zużycia wody i pracy sieci wodociągowej. Wodomierz rejestruje wielkość przepływu wstecznego w niezależnym rejestrze, dzięki czemu pojawienie się przepływu wstecznego nie ma wpływu na stan głównego liczydła (w przypadku wodomierzy mechanicznych przepływ wsteczny często „cofa” wskazanie licznika). Czytaj więcej na ten temat »

 

 

Wodomierze mieszkaniowe Kamstrup Multical®21

Rozbudowane rejestry pamięci, w które są wyposażone wszystkie wodomierze i ciepłomierze Kamstrup są niezbędnym narzędziem do analizy pracy urządzenia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji spornych analiza zapisanych w licznikach danych pozwala na szybkie i jednoznaczne zdiagnozowanie problemu. Wielu użytkowników traktuje rejestry pamięci jako podstawowe źródło informacji na temat pracy liczników, rozbioru wody czy ciepła, czy też prób niepowołanych ingerencji.

Dane z wodomierzy i ciepłomierzy Kamstrup można odczytywać zdalnie bez konieczności wchodzenia do mieszkań czy budynków, w których są zainstalowane. System odczytu radiowego w standardzie Wireless M-Bus gwarantuje pewność i bezpieczeństwo danych oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

Wireless M-Bus to prosty i szybki zdalny odczyt ciepłomierzy i wodomierzy w budynkach wielorodzinnych, który zapewnia:

  • Błyskawiczny, bezbłędny, odczyt radiowy - 100 liczników w 15 minut
  • Najniższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne - czytnik z oprogramowaniem za 1500zł netto
  • Jednoczesny odczyt danych bieżących i danych billingowych z ostatniego dnia zakończonego miesiąca
  • Bezpieczeństwo odczytywanych danych (kodowanie AES 128)
  • Proste oprogramowanie w jęz polskim
  • Standard Wireless M-Bus tryb C (EN13757-4)

System służy do odczytu zarówno wielu liczników zainstalowanych w jednym budynku, jak i pojedynczych liczników zainstalowanych w różnych obiektach – czytnik jest dostępny w wersji z anteną wewnętrzną (system obchodowy) oraz z zewnętrzną, magnetyczną anteną samochodową (system objazdowy).

Moduł Wireless M-Bus wysyła paczkę danych odczytowych z licznika drogą radiową w wolnym od opłat paśmie 868MHz. Dane te są odbierane przez czytnik. Każdy licznik jest tworzony w programie automatycznie na podstawie jego numeru. Program umożliwia tworzenie tras odczytowych, co zapewnia szybki odczyt od kilkudziesięciu do kilkuset liczników.

Z liczników odczytywane są dane bieżące (wartości na moment odczytu) i jednocześnie dane billingowe na koniec miesiąca (z ostatniego dnia zakończonego miesiąca). Ułatwia to bilansowanie zużycia pomiędzy licznikami głównymi a podlicznikami. Dodatkowo odczytywane są kody informacyjne oraz miesięczne moce szczytowe. Czytaj więcej na ten temat »

 

 

Czytnik Kamstrup Wireless M-Bus Reader

W najprostszej formie system Wireless M-Bus składa się z liczników Kamstrup (np. ciepłomierzy MULTICAL® 402 i wodomierzy Multical®21) wyposażonych w moduł radiowy, czytnika Wireless M-Bus Reader oraz bezpłatnego programu do odczytu i konfiguracji na PC.

Czytnik może być zasilany z baterii dołączonej do zestawu z wejściem USB lub z dowolnego zasilacza typu USB. Odczytane dane przesyłane są automatycznie po podłączeniu czytnika do komputera.

System Wireless M-Bus z czytnikiem USB jest najtańszym rozwiązaniem na rynku. Koszt podstawowego czytnika z wbudowaną anteną wewnętrzną i zasilaczem USB wynosi 1500 zł netto, program jest bezpłatny. Koszty eksploatacji są minimalne – Wireless M-Bus tryb C pozwala na zachowanie 16-letniej żywotności baterii w ciepłomierzach Multical®402 i wodomierzach Multical®21. W prosty sposób i niewielkim nakładem finansowym system można rozbudować do wersji w pełni automatycznej pozwalającej na odczyt danych bezpośrednio do komputera. Czytaj więcej na ten temat »

Podsumujmy: Całkowity koszt zakupu i eksploatacji liczników ultradźwiękowych jest dużo niższy w zestawieniu z urządzeniami mechanicznymi. Licznik statyczny jest dokładniejszy w porównaniu ze skrzydełkowym w całym zakresie pomiarowym, niezależnie od pozycji montażu. Jest również mniej podatny na zanieczyszczenia. Urządzenia ultradźwiękowe są odporne na nieuprawnioną ingerencję z zewnątrz. Prosta i tania legalizacja, brak konieczności wymiany baterii i zdalny odczyt czynią te urządzenia najtańszymi pod względem eksploatacji.

Komentarze

(6)
kontra | 30.07.2013, 07:25
To jest reklama producenta tych urzadzeń
Halina | 16.05.2016, 15:56
Fajne rozwiązanie, a nie donoszenie do dozorcy druczków
kontra | 17.05.2016, 06:58
To nie jest żadne rozwiązanie a jedynie a jedynie zysk dla producenta tych wynalazków . Dozorca powinien spisywać osobiście a nie wysługiwać się lokatorami czy właścicielami lokali . Zdalne odczyty też mogą przekłamywać i coś na temat wiem . Wymyślają rózne hasła tak jak w kazdej reklamie nie do końca prawdziwe i czerpią zyski z naiwności klientów.
Kuba | 18.04.2017, 20:38
Mam taki wodomierz- wygoda i niezawodność, polecam :D
Tadek | 18.04.2017, 20:40
Jestem dozorcą, i muszę przyznać że takie urządzenia to dla mnie duże ułatwienie i znaczne skrócenie czasu pracy
kontra | 19.04.2017, 06:23
Ciemny lud wszystko kupi.
   1 / 1   
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Co jest ważne w pracy zarządcy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę:

Produkty i technologie

4/2017

Aktualny numer:

Administrator 4/2017
W miesięczniku m.in.:
  • - Z czym borykają się spółdzielnie
  • - Dochodzenie wierzytelności
Zobacz szczegóły

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 12858|Ocena: 3.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl