CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Po co nam OC?

Po co nam OC?
Po co nam OC?
www.freeimages.com

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to swego rodzaju ubezpieczenie majątkowe. Na mocy umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki szkód (także wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego) wyrządzonych osobom trzecim, pod warunkiem, że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone – art. 415 kc) lub kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – art. 471 kc).

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. Ograniczenie obligatoryjnej odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi tzw. suma gwarancyjna. W określonych prawem przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe może dochodzić od ubezpieczającego zwrotu wypłaconego osobie trzeciej odszkodowania (tzw. regres ubezpieczeniowy nietypowy).

Przeczytaj: Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Zarządca nieruchomości to osoba fizyczna z licencją zarządcy nieruchomości nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 1997 r. nr 115, poz. 741 z późn. zm.), prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko.

Praca zarządcy polega na analizie, monitorowaniu czynników, od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące i przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania danej nieruchomości.

Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka dają zarządcy gwarancję osiągnięcia z niej spodziewanego zysku z pożytkiem dla całej społeczności mieszkającej w zarządzanym przez niego budynku (art. 184 p. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dalej jako UGN).

Po wejściu w 2013 r. w życie tzw. ustawy deregulacyjnej do wykonywania pracy polegającej na zarządzaniu nieruchomościami nie jest wymagana licencja, a jedynie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości pozwala na:

  • spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia ubezpieczony jest zobowiązany, ubezpieczyciel wypłaci należne jej odszkodowanie,
  • zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem czynności zarządcy nieruchomości;
  • zwiększenie wiarygodności ubezpieczonego,
  • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową,
  • ratalny schemat płatności, pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta.

Zobacz też: Odpowiedzialność karna, odpowiedzialność społeczna

Zakres i przedmiot ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (DzU z 2010 r. nr 205, poz.1359).

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.

Gdy zarządca nieruchomości zarządza przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również jego odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 50 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Głównymi podmiotami mającymi prawo do korzystania z polisy OC zarządcy są właściciele zarządzanych przez nich budynków, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów sprawujących pieczę nad nieruchomościami.

Każdorazowo, kiedy zarządca budynku wyrządzi szkodę polegającą na utracie zdrowia bądź spowoduje straty materialne, zgodnie z art. 415 kc zobowiązany jest do naprawienia szkody.

Szkody osobowe i materialne

Klasycznym przykładem wyrządzenia szkody jest zalewanie mieszkań usytuowanych na ostatnim piętrze. Najczęstszą przyczyną są uszkodzenia w dachu, za którego konserwację odpowiada zarząd wspólnoty. Teoretycznie, w oparciu o kc, podmiot czy osoba, która wyrządziła szkodę, musi ją naprawić.

Gdy właściciel dachu spowoduje szkodę u osoby mieszkającej na ostatnim piętrze, nie tylko musi naprawić szkodę w lokalu, lecz także czeka go renowacja dachu, a to wiąże się z bardzo dużymi kosztami.

W praktyce odbywa się to często tak, że naprawa dachu wykonywana jest ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym czy (o ile istnieje) celowym, a skutki zalania pokrywane są z polisy OC wspólnoty. Również w przypadku uszkodzenia samochodów czy innego mienia (np. przez padające drzewo) na terenie wspólnoty, odpowiedzialność ponosi zarząd.

Jeśli osobą odpowiedzialną za szkodę jest sam zarządca albo gdy zaniechania z jego strony powodują znaczny uszczerbek na majątku wspólnoty, to korzystamy z jego polisy OC.

Standardowo procedura zgłoszenia szkody z polisy wspólnoty lub zarządcy powinna przebiegać na takich samych zasadach. Przekazujemy oświadczenie i ksero polisy sprawcy poszkodowanemu, który z ubezpieczenia OC zgłasza szkodę.

Zalanie mieszkania

Konstrukcja zamieszkiwanych przez nas budynków zawsze niesie ryzyko zniszczenia sąsiednich lokali. A jeśli jesteśmy nieumyślnymi sprawcami zalania, to - zgodnie z kc - SAMI JAKO WŁAŚCICIELE ponosimy odpowiedzialność cywilną i będziemy zmuszeni do pokrycia kosztów szkody z własnej kieszeni, o ile nie mamy indywidualnego ubezpieczenia OC.

Ze względu na to, że sprawcą szkody jesteśmy my jako właściciele lokalu bądź najemca, któremu lokal wynajmujemy, nie mamy ani prawa, ani możliwości korzystać z polisy OC zarządcy.

Zdarza się również, że w przypadku szkód zalaniowych sprawca chce, aby naprawę wykonała powołana przez niego ekipa - bez zgłaszania szkody, ale w takim przypadku należy doprecyzować zakres prac i sposób ich wykonana.

Warto przeczytać: Jesienią i zimą rośnie liczba włamań do mieszkań

Jeśli zdarzy nam się skorzystać ze swojego ubezpieczenia, mimo że sprawcą szkody był kto inny, pamiętajmy, że towarzystwa ubezpieczeniowe mają możliwość wystąpienia z regresem do sprawcy.

Warto jednak zadać sobie pytanie, czy jest sens uruchamiać procedurę, w którą zaangażowane jest wiele osób, jeśli wartość naprawy to 300 zł? W takim przypadku koszty windykacji będą wyższe niż samo przywrócenie mienia do stanu sprzed szkody, dlatego tego typu czynności nie będą podejmowane. 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniPrzekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku...
Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18214|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11437|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11008|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl