CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Polemika z artykułem „Przyszłość spółdzielczości mieszkaniowej” Macieja Kamińskiego

Marian Banacki  |  Administrator 7/8/2015  |  27.08.2015  |  1
arch. redakcji

Dyskusja o przyszłości spółdzielczości mieszkaniowej powinna toczyć się w spółdzielniach mieszkaniowych, a przenoszenie jej na poziom walki ze spółdzielczością za wszelką cenę, czego przykładem był artykuł Macieja Kamińskiego w „Administratorze” 6/2015, nie sprzyja poprawie sytuacji w spółdzielniach, również w obszarach pokazywanych przez autora artykułu. W wielu miejscach autor tekstu wykazał się nieznajomością prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a już na pewno – zasad zarządzania w spółdzielniach.

Już w samej preambule do artykułu wkrada się niedopatrzenie, gdyż spółdzielczość mieszkaniowa to grubo ponad 100 lat działalności, z zachowaniem ciągłości pracy od czasów zaborów. Jak każdy rodzaj działalności, spółdzielczość mieszkaniowa miała okresy lepsze i gorsze, a to głównie za przyczyną ingerencji w szczegóły jej działalności przez ustawodawcę i różnych uzdrawiaczy. Dajmy spółdzielniom dobre prawo spółdzielcze, do którego szczegóły wolą spółdzielców zostaną dopracowane w statutach.

Powstałe u zarania spółdzielczej działalności gospodarczo-społecznej prawo spółdzielcze najlepsze było w okresie międzywojennym oraz w latach 80. ubiegłego wieku. W pozostałych okresach prawo spółdzielcze było naginane do aktualnych potrzeb politycznych, co osiągnęło swoje apogeum po roku 1990 – od specustawy do ustawy z 2007 roku włącznie i dalszych prób ograniczenia praw członków spółdzielni z ograniczeniem możliwości działania gospodarczo-społecznego spółdzielni.

Dowodem na to jest wielokrotna ingerencja Trybunału Konstytucyjnego w ustawy spółdzielcze oraz ciągłe próby (Komisja Nadzwyczajna w sprawie ustaw spółdzielczych) zmian prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pod hasłem, jak w artykule p. Kamińskiego, pomocy członkom spółdzielni, a w rzeczywistości – ograniczania ich praw, czego przykładem może być walne zgromadzenie w częściach.

Jeżeli największym mankamentem wielu spółdzielni mieszkaniowych jest sposób zarządzania, autor artykułu powinien przynajmniej rozumieć, co to jest sposób zarządzania. Sformułowanie „wieloletnia biurokracja oraz utrwalanie utartych schematów działania” w odniesieniu do spółdzielni jest nieprawdziwe, a już na pewno struktura spółdzielni nie jest archaiczna i skostniała.

Jeżeli dalsze zarzuty pod adresem spółdzielczości zawarte w artykule mają to potwierdzić, to zarówno przytoczone „odsunięcie od procesu decyzyjnego”, „dostęp do informacji” oraz procedury prowadzenia prac remontowych są zupełnie nietrafione i tylko potwierdzają nieznajomość procesu zarządzania w spółdzielniach mieszkaniowych.

Kompletnym nieporozumieniem są sformułowania w podtytule „Mętne wody rozliczania mediów”, które mogą tylko utwierdzać w przekonaniu, że znajomość innych ustaw i przepisów stosowanych w zarządzaniu nie jest mocną stroną autora.

Zasady rozliczania mediów – wody, ogrzewania, podgrzania wody – są regulowane ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków art. 6 i art. 23 i ustawą – Prawo energetyczne art. 45a.

Na podstawie tych ustaw opracowane są w spółdzielniach regulaminy, które jednoznacznie określają kwestie rozliczenia kosztów zużycia wody, jej podgrzania oraz kosztów ogrzewania, przy zachowaniu zasady, że do rozliczeń przyjmowany jest wyłącznie określony fakturą koszt wody, ciepła do jej podgrzania i ciepła do ogrzewania.

Każdy członek spółdzielni może zgłaszać uwagi i propozycje dotyczące rozstrzygnięć regulaminowych, które mogą być uwzględnione, jeżeli uzyskają większość w podejmujących decyzje organach spółdzielni.

Użyte na zakończenie podtytułu sformułowanie „SM często unikają udzielenia odpowiedzi, zasłaniając się ochroną danych osobowych”, wynikającą z ustawy i potwierdzoną uchwałą NSA z 2005 roku, a także nazwanie wyroku istotnym „utrudnieniem w ustaleniu ewentualnych nieprawidłowości” dowodzi mętnych intencji w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych oraz ich zarządów. Rozliczeń mediów to należy uczyć się od spółdzielni, gdyż to, co jest praktykowane w wielu wspólnotach, jest po prostu niezgodne z prawem lub jest czystym oszustwem.

Odnośnie do zarobków członków zarządów w spółdzielniach możemy podyskutować, ale nie w formie, ile zarabia „Kowalski”, lecz jaki jest i jaki powinien być ich poziom.

Naszym zdaniem, co potwierdza praktyka, zarobki prezesa zarządu powinny kształtować się na poziomie dwóch i pół do trzech średnich krajowych, a zastępcy prezesa i członków zarządu – od dwóch do 2,5 średnich krajowych.

W praktyce zarobki prezesów i członków zarządu kształtują się od jednej do trzech średnich krajowych. Zdarzają się zarobki wyższe, ale wynikają one z prowadzonej przez spółdzielnię działalności gospodarczej.

W wielu spółdzielniach zarządy nie są wynagradzane z eksploatacyjnych opłat czynszowych, lecz w całości z wypracowanych dochodów z działalności gospodarczej, z której dochody zasilają fundusz remontowy i opłaty eksploatacyjne, powodując obniżenie opłat.

W każdej spółdzielni mieszkaniowej opłaty eksploatacyjne są inne dla członków spółdzielni, a inne – dla nieczłonków, gdyż nieczłonkowie nie mają prawa do pożytków spółdzielni (art. 5 p. 5 USM) z prowadzonej działalności gospodarczej i dodatkowych dochodów.

Spółdzielczość mieszkaniowa ma do rozwiązania w obszarze swojej działalności wiele istotnych, rzeczywistych problemów. To m.in.: dostosowanie prawa spółdzielczego do zmieniających się warunków gospodarczych; sprawy członkowskie, chociażby wynikające z ostatniej uchwały TK; sprawy ekonomiczne, budownictwo mieszkaniowe, szkolenie kadr, działalność społeczno-wychowawcza oraz dostosowanie budynków i mieszkań wybudowanych w drugiej połowie XX wieku i pierwszej dekadzie XXI wieku do warunków i oczekiwań członków spółdzielni we wszystkich przedziałach wiekowych; a także organizację życia społecznego dla wszystkich grup społecznych na osiedlach.

Najistotniejsze kwestie do rozwiązania przez spółdzielczość mieszkaniową, określone przez autora artykułu (ukrócenie nadużyć finansowych i zwiększenie transparentności działania zarządów spółdzielni mieszkaniowych), pozostawiamy odpowiednim służbom i socjologom do zbadania – zbadania tego, komu tak bardzo przeszkadza spółdzielczość mieszkaniowa, że zajmuje umysły wielu ludziom powołanym do rozwiązywania innych problemów.

Marian Banacki
Prezes Patronackiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia
Zarządców Nieruchomości
Spółdzielni Mieszkaniowych

Warto przeczytać: Bez prawa do lokalu nie można być członkiem spółdzielni. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny >>>

 

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(1)
spółdzielca | 19.12.2015, 11:48
Definicja mafii spółdzielczej Mafia spółdzielcza - organizacja przestępcza rekrutująca się często ze środowisk postkomunistycznych (byłych członków aparatu państwa totalitarnego), o strukturze hierarchicznej, funkcjonująca najczęściej w spółdzielniach-molochach liczących kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Działalność organizacji jest oparta na wyzysku lokatorów spółdzielni mieszkaniowych w wyniku pobierania zawyżonych opłat czynszowych. Istnienie organizacji charakteryzuje się nieusuwalnością i nietykalnością władz, nadmierną konsumpcją środków finansowych przez tzw. "zaprzyjaźnione firmy" oraz przerośnięty aparat administracyjny, kominowymi płacami członków zarządu, inwestowaniem spółdzielczych funduszy w przedsięwzięcia nie związane ze statutowymi celami spółdzielczości, degradacją społeczności spółdzielni-molocha (powszechny brak prawa własności, podwyższona przestępczość, skupiska biedy, duża liczba eksmisji, dewastacje mienia).
Głównym narzędziem finansowania organizacji i rozszerzania jej wpływów jest mechanizm wyprowadzania środków finansowych ze spółdzielni poprzez stosowanie systemu zakupu towarów i usług w zawyżonych cenach oraz księgowania fikcyjnych faktur usługowych. Legalizacja procederu jest możliwa dzięki kreatywnej księgowości i skutecznemu pozbawieniu członków spółdzielni możliwości realnego nadzoru nad wydatkami i polityką finansową dzięki manipulowaniu obsadą stanowisk w zarządzie i organach SM. Wielomilionowe budżety spółdzielni-molochów są źródłem łatwego pozyskiwania i transferowania pieniędzy do "zaprzyjaźnionych firm". Z powodu ogromnych kwot do rozdysponowania, niemożliwe jest księgowanie w spółdzielni wyłącznie fikcyjnych faktur (tylko usług, bez obrotu materiałowego), dlatego klasyczną metodę stanowią zakupy towarów po zawyżonych cenach (zawyżenia średnio od kilkunastu do kilkudziesięciu procent zależnie od czynników lokalnych). Niejednokrotnie też, w celu zagospodarowania rocznego budżetu realizuje się całkowicie pozbawione sensu ekonomicznego roboty (np. remonty elewacji budynku rok po roku).
Organizacja, manipulując kryteriami wyboru dostawców w praktyce eliminuje z zaopatrzenia spółdzielni oferentów z wolnego rynku. Dostęp do zleceń zachowuje jedynie wyselekcjonowana, uprzywilejowana grupa tzw. "zaprzyjaźnionych firm" - często firm członków rad nadzorczych, rad osiedli, pracowników spółdzielni, członków rodzin zarządu, osób powiązanych z wpływowymi środowiskami. Wskutek eliminacji konkurencji i pozyskiwania wykonawców jedynie w zamian za łapówki i podział wynagrodzenia za zlecenie, roboty są niskiej jakości, niejednokrotnie wykonywane niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej i powodujące straty finansowe na szkodę spółdzielców.
Organizacja w celu zapewnienia sobie bezkarności i hegemonii w lokalnej społeczności przenika do struktur organów wymiaru sprawiedliwości, samorządu, jednostek administracji państwowej, środowisk naukowych i biznesu. Spółdzielniane organizacje przestępcze z całego kraju komunikują się ze sobą uzgadniając generalne kierunki polityki organizacji, angażują się też w działalność polityczną, tworząc silne lobby parlamentarne oparte na strukturach partii postkomunistycznych. Naczelnym zadaniem lobby jest przeciwdziałanie reformom w spółdzielczości i torpedowanie wszelkich zmian, które mogłyby doprowadzić do demokratyzacji w funkcjonowaniu spółdzielczości i dać członkom – poprzez uwłaszczenie i podział spółdzielni-molochów - prawo samostanowienia i godnego życia.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19236|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12602|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11736|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl