CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Polemika z artykułem „Przyszłość spółdzielczości mieszkaniowej” Macieja Kamińskiego

Marian Banacki  |  Administrator 7/8/2015  |  27.08.2015  |  1
arch. redakcji

Dyskusja o przyszłości spółdzielczości mieszkaniowej powinna toczyć się w spółdzielniach mieszkaniowych, a przenoszenie jej na poziom walki ze spółdzielczością za wszelką cenę, czego przykładem był artykuł Macieja Kamińskiego w „Administratorze” 6/2015, nie sprzyja poprawie sytuacji w spółdzielniach, również w obszarach pokazywanych przez autora artykułu. W wielu miejscach autor tekstu wykazał się nieznajomością prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a już na pewno – zasad zarządzania w spółdzielniach.

Już w samej preambule do artykułu wkrada się niedopatrzenie, gdyż spółdzielczość mieszkaniowa to grubo ponad 100 lat działalności, z zachowaniem ciągłości pracy od czasów zaborów. Jak każdy rodzaj działalności, spółdzielczość mieszkaniowa miała okresy lepsze i gorsze, a to głównie za przyczyną ingerencji w szczegóły jej działalności przez ustawodawcę i różnych uzdrawiaczy. Dajmy spółdzielniom dobre prawo spółdzielcze, do którego szczegóły wolą spółdzielców zostaną dopracowane w statutach.

Powstałe u zarania spółdzielczej działalności gospodarczo-społecznej prawo spółdzielcze najlepsze było w okresie międzywojennym oraz w latach 80. ubiegłego wieku. W pozostałych okresach prawo spółdzielcze było naginane do aktualnych potrzeb politycznych, co osiągnęło swoje apogeum po roku 1990 – od specustawy do ustawy z 2007 roku włącznie i dalszych prób ograniczenia praw członków spółdzielni z ograniczeniem możliwości działania gospodarczo-społecznego spółdzielni.

Dowodem na to jest wielokrotna ingerencja Trybunału Konstytucyjnego w ustawy spółdzielcze oraz ciągłe próby (Komisja Nadzwyczajna w sprawie ustaw spółdzielczych) zmian prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pod hasłem, jak w artykule p. Kamińskiego, pomocy członkom spółdzielni, a w rzeczywistości – ograniczania ich praw, czego przykładem może być walne zgromadzenie w częściach.

Jeżeli największym mankamentem wielu spółdzielni mieszkaniowych jest sposób zarządzania, autor artykułu powinien przynajmniej rozumieć, co to jest sposób zarządzania. Sformułowanie „wieloletnia biurokracja oraz utrwalanie utartych schematów działania” w odniesieniu do spółdzielni jest nieprawdziwe, a już na pewno struktura spółdzielni nie jest archaiczna i skostniała.

Jeżeli dalsze zarzuty pod adresem spółdzielczości zawarte w artykule mają to potwierdzić, to zarówno przytoczone „odsunięcie od procesu decyzyjnego”, „dostęp do informacji” oraz procedury prowadzenia prac remontowych są zupełnie nietrafione i tylko potwierdzają nieznajomość procesu zarządzania w spółdzielniach mieszkaniowych.

Kompletnym nieporozumieniem są sformułowania w podtytule „Mętne wody rozliczania mediów”, które mogą tylko utwierdzać w przekonaniu, że znajomość innych ustaw i przepisów stosowanych w zarządzaniu nie jest mocną stroną autora.

Zasady rozliczania mediów – wody, ogrzewania, podgrzania wody – są regulowane ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków art. 6 i art. 23 i ustawą – Prawo energetyczne art. 45a.

Na podstawie tych ustaw opracowane są w spółdzielniach regulaminy, które jednoznacznie określają kwestie rozliczenia kosztów zużycia wody, jej podgrzania oraz kosztów ogrzewania, przy zachowaniu zasady, że do rozliczeń przyjmowany jest wyłącznie określony fakturą koszt wody, ciepła do jej podgrzania i ciepła do ogrzewania.

Każdy członek spółdzielni może zgłaszać uwagi i propozycje dotyczące rozstrzygnięć regulaminowych, które mogą być uwzględnione, jeżeli uzyskają większość w podejmujących decyzje organach spółdzielni.

Użyte na zakończenie podtytułu sformułowanie „SM często unikają udzielenia odpowiedzi, zasłaniając się ochroną danych osobowych”, wynikającą z ustawy i potwierdzoną uchwałą NSA z 2005 roku, a także nazwanie wyroku istotnym „utrudnieniem w ustaleniu ewentualnych nieprawidłowości” dowodzi mętnych intencji w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych oraz ich zarządów. Rozliczeń mediów to należy uczyć się od spółdzielni, gdyż to, co jest praktykowane w wielu wspólnotach, jest po prostu niezgodne z prawem lub jest czystym oszustwem.

Odnośnie do zarobków członków zarządów w spółdzielniach możemy podyskutować, ale nie w formie, ile zarabia „Kowalski”, lecz jaki jest i jaki powinien być ich poziom.

Naszym zdaniem, co potwierdza praktyka, zarobki prezesa zarządu powinny kształtować się na poziomie dwóch i pół do trzech średnich krajowych, a zastępcy prezesa i członków zarządu – od dwóch do 2,5 średnich krajowych.

W praktyce zarobki prezesów i członków zarządu kształtują się od jednej do trzech średnich krajowych. Zdarzają się zarobki wyższe, ale wynikają one z prowadzonej przez spółdzielnię działalności gospodarczej.

W wielu spółdzielniach zarządy nie są wynagradzane z eksploatacyjnych opłat czynszowych, lecz w całości z wypracowanych dochodów z działalności gospodarczej, z której dochody zasilają fundusz remontowy i opłaty eksploatacyjne, powodując obniżenie opłat.

W każdej spółdzielni mieszkaniowej opłaty eksploatacyjne są inne dla członków spółdzielni, a inne – dla nieczłonków, gdyż nieczłonkowie nie mają prawa do pożytków spółdzielni (art. 5 p. 5 USM) z prowadzonej działalności gospodarczej i dodatkowych dochodów.

Spółdzielczość mieszkaniowa ma do rozwiązania w obszarze swojej działalności wiele istotnych, rzeczywistych problemów. To m.in.: dostosowanie prawa spółdzielczego do zmieniających się warunków gospodarczych; sprawy członkowskie, chociażby wynikające z ostatniej uchwały TK; sprawy ekonomiczne, budownictwo mieszkaniowe, szkolenie kadr, działalność społeczno-wychowawcza oraz dostosowanie budynków i mieszkań wybudowanych w drugiej połowie XX wieku i pierwszej dekadzie XXI wieku do warunków i oczekiwań członków spółdzielni we wszystkich przedziałach wiekowych; a także organizację życia społecznego dla wszystkich grup społecznych na osiedlach.

Najistotniejsze kwestie do rozwiązania przez spółdzielczość mieszkaniową, określone przez autora artykułu (ukrócenie nadużyć finansowych i zwiększenie transparentności działania zarządów spółdzielni mieszkaniowych), pozostawiamy odpowiednim służbom i socjologom do zbadania – zbadania tego, komu tak bardzo przeszkadza spółdzielczość mieszkaniowa, że zajmuje umysły wielu ludziom powołanym do rozwiązywania innych problemów.

Marian Banacki
Prezes Patronackiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia
Zarządców Nieruchomości
Spółdzielni Mieszkaniowych

Warto przeczytać: Bez prawa do lokalu nie można być członkiem spółdzielni. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny >>>

 

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(1)
spółdzielca | 19.12.2015, 11:48
Definicja mafii spółdzielczej Mafia spółdzielcza - organizacja przestępcza rekrutująca się często ze środowisk postkomunistycznych (byłych członków aparatu państwa totalitarnego), o strukturze hierarchicznej, funkcjonująca najczęściej w spółdzielniach-molochach liczących kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Działalność organizacji jest oparta na wyzysku lokatorów spółdzielni mieszkaniowych w wyniku pobierania zawyżonych opłat czynszowych. Istnienie organizacji charakteryzuje się nieusuwalnością i nietykalnością władz, nadmierną konsumpcją środków finansowych przez tzw. "zaprzyjaźnione firmy" oraz przerośnięty aparat administracyjny, kominowymi płacami członków zarządu, inwestowaniem spółdzielczych funduszy w przedsięwzięcia nie związane ze statutowymi celami spółdzielczości, degradacją społeczności spółdzielni-molocha (powszechny brak prawa własności, podwyższona przestępczość, skupiska biedy, duża liczba eksmisji, dewastacje mienia).
Głównym narzędziem finansowania organizacji i rozszerzania jej wpływów jest mechanizm wyprowadzania środków finansowych ze spółdzielni poprzez stosowanie systemu zakupu towarów i usług w zawyżonych cenach oraz księgowania fikcyjnych faktur usługowych. Legalizacja procederu jest możliwa dzięki kreatywnej księgowości i skutecznemu pozbawieniu członków spółdzielni możliwości realnego nadzoru nad wydatkami i polityką finansową dzięki manipulowaniu obsadą stanowisk w zarządzie i organach SM. Wielomilionowe budżety spółdzielni-molochów są źródłem łatwego pozyskiwania i transferowania pieniędzy do "zaprzyjaźnionych firm". Z powodu ogromnych kwot do rozdysponowania, niemożliwe jest księgowanie w spółdzielni wyłącznie fikcyjnych faktur (tylko usług, bez obrotu materiałowego), dlatego klasyczną metodę stanowią zakupy towarów po zawyżonych cenach (zawyżenia średnio od kilkunastu do kilkudziesięciu procent zależnie od czynników lokalnych). Niejednokrotnie też, w celu zagospodarowania rocznego budżetu realizuje się całkowicie pozbawione sensu ekonomicznego roboty (np. remonty elewacji budynku rok po roku).
Organizacja, manipulując kryteriami wyboru dostawców w praktyce eliminuje z zaopatrzenia spółdzielni oferentów z wolnego rynku. Dostęp do zleceń zachowuje jedynie wyselekcjonowana, uprzywilejowana grupa tzw. "zaprzyjaźnionych firm" - często firm członków rad nadzorczych, rad osiedli, pracowników spółdzielni, członków rodzin zarządu, osób powiązanych z wpływowymi środowiskami. Wskutek eliminacji konkurencji i pozyskiwania wykonawców jedynie w zamian za łapówki i podział wynagrodzenia za zlecenie, roboty są niskiej jakości, niejednokrotnie wykonywane niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej i powodujące straty finansowe na szkodę spółdzielców.
Organizacja w celu zapewnienia sobie bezkarności i hegemonii w lokalnej społeczności przenika do struktur organów wymiaru sprawiedliwości, samorządu, jednostek administracji państwowej, środowisk naukowych i biznesu. Spółdzielniane organizacje przestępcze z całego kraju komunikują się ze sobą uzgadniając generalne kierunki polityki organizacji, angażują się też w działalność polityczną, tworząc silne lobby parlamentarne oparte na strukturach partii postkomunistycznych. Naczelnym zadaniem lobby jest przeciwdziałanie reformom w spółdzielczości i torpedowanie wszelkich zmian, które mogłyby doprowadzić do demokratyzacji w funkcjonowaniu spółdzielczości i dać członkom – poprzez uwłaszczenie i podział spółdzielni-molochów - prawo samostanowienia i godnego życia.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

niższa cena gazu urządzenia grzewcze
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17698|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11046|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10625|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl