CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Rewitalizacja „wielkiej płyty”

Jacek Sawicki  |  Administrator 10/2015  |  04.11.2015
Okładka książki "Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych" autorstwa Anny Ostańskiej i Teresy Taczanowskiej wydanej przez Grupę MEDIUM. Zawarto tu fakty z okresu realizacji budynków prefabrykowanych oraz współczesne opinie.
Okładka książki "Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych" autorstwa Anny Ostańskiej i Teresy Taczanowskiej wydanej przez Grupę MEDIUM. Zawarto tu fakty z okresu realizacji budynków prefabrykowanych oraz współczesne opinie.
Grupa MEDIUM

Wielkopłytowe obiekty z lat 60.–70. ub. wieku starzeją się na naszych oczach, co widać choćby po wadach materiałowych i konstrukcyjnych, systematycznie pogarszających ich stan techniczny.

Sprawa dotyczy głównie stanu technicznego ścian osłonowych oraz zastosowanego systemu szpilek i wieszaków zastosowanych w technologii wielkopłytowej, ale nie tylko. Praktyka dowodzi, że eksploatacja obiektów wielkopłytowych generuje wzrost nakładów na remonty. Systematyczne poszerza się zakres ujawniających się wad konstrukcyjnych stwarzających lokatorom problemy. Co gorsze, koszty te z reguły rosną z racji nieskuteczności napraw, które – z braku budżetu na naprawy główne – ekipy remontowe często wykonują prowizorycznie. Wraz ze wzrostem kosztów narastają również problemy „wielkiej płyty”, co narzuca zarządcom i użytkownikom coraz głośniejsze pytania o jej przyszłość.

Badania stanu technicznego tego rodzaju budynków potwierdzają powszechnie znaną prawdę o ich złej jakości. To przede wszystkim wynik zastosowania niepełnowartościowych materiałów budowlanych (w tym nagminnie źle dobieranych substytutów), które stosowano wówczas przy produkcji i budowie oraz licznych błędów konstrukcyjnych w procesach technologicznych. W większości przypadków wnioski z przeprowadzanych badań technicznych posadowionych budowli z wielkiej płyty i rachunek ekonomiczny tchną jednak optymizmem, bo nie zawsze trzeba takie budynki wyburzać, a jedynie je modernizować w oparciu o rozsądne rozwiązania.

Szacuje się, że w latach 1966–1998 w miastach w technologii wielkopłytowej wybudowano ponad 2,3 mln mieszkań. Uwzględniając budynki wzniesione w technologii wielkopłytowej przed tym okresem (oraz mieszkania w budynkach wykonanych z prefabrykatów wielkoblokowych, często utożsamianych z prefabrykatami wielkopłytowymi), można przyjąć, że aktualnie w budynkach z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych znajduje się prawie 4 mln mieszkań.

Miniona epoka

W erze rozwoju budownictwa wielkopłytowego normy i wytyczne w zasadzie przyzwalały na korzystanie z rozwiązań, które dzisiaj nie mogłyby zostać dopuszczone do stosowania. Ich jakość techniczną obniżała na dodatek tzw. fuszerka, nagminnie towarzysząca wykonawstwu. Już na etapie produkcji prefabrykatów wielkopłytowych popełniano rozmaite odstępstwa od norm technologicznych. Skutki ówczesnej lekkomyślności objawiają się po latach, odsłaniając ciemne strony eksploatacyjne w ich konstrukcji.

Na etapach procesów produkcji prefabrykatów betonowych powszechne były przypadki stosowania nieodpowiednich cementów, zanieczyszczonych iłami i zapiaszczonych kruszyw. Schodzące z taśmy prefabrykaty na skutek nieprzestrzegania wymogów technologicznych częstokroć nie dochowywały stabilności wymiarów (np. z powodu niestarannego wypełniania form betonem, zaniżonych norm zagęszczenia, stosowania niewłaściwych temperatur i cykli naparzania prefabrykatów).

Czytaj też: Rewitalizacja na osiedlu >>>

W trakcie wznoszenia budynków nierzadkie były przypadki zamocowywania płyt fizycznie uszkodzonych w transporcie bądź w warunkach składowania. Błędy popełniane przy montażu najczęściej dotyczyły nieprawidłowości usytuowania prefabrykatów (np. nieosiowego montażu ścian, nieprawidłowego oparcie stropów), złego wykonywania złączy konstrukcyjnych (głównie spowodowanego brakiem należytych wypełnień betonem) oraz nieizolowanych, albo źle zaizolowanych złączy ścian zewnętrznych.

Częstym grzechem w pracach ociepleniowych było sięganie po zawilgoconą wełnę mineralną bądź złe jej układanie skutkujące pozostawieniem mostków termicznych.

W robotach hydroizolacyjnych korzystano z kiepskich jakościowo materiałów hydroizolacyjnych.

Sporo zastrzeżeń można było mieć do stolarki budowlanej, głównie ze względu na stosowanie w niej niedostatecznie wysuszonego i niskiej jakości drewna.

Ale współcześnie za największe utrapienie ówczesnego budownictwa uznaje się stal o niskiej jakości, którą wszechobecnie stosowało się do wykonywania łączników mocujących elewacyjne elementy prefabrykowane (systemy wieszaków i szpilek). Dzisiaj jej stan techniczny ze względu na procesy korozji i zmęczenia materiału pozostawia wiele do życzenia, a dalsze bagatelizowanie tego problemu może prowadzić wprost do zniszczenia konstrukcji ściany i zagrożenia życia mieszkańców oraz przechodniów.

Dewastacjom „wielkiej płyty” sprzyjały też katastrofalne zaniedbania w eksploatacji budynków. Cień rzuca tu zwłaszcza brak nadzoru, koniecznego dla utrzymania budynków w należytym stanie technicznym. Niestety, właściciele bądź zarządcy nie zawsze wywiązywali się z ciążących na nich obowiązków dbania na bieżąco o dbałość budynków. Lekceważono konieczność wykonywania drobnych prac konserwacyjnych, a także często wykonywano je ze znacznym opóźnieniem. Zdarzały się ewidentne zaniedbania dotyczące wymogu przeprowadzania rzetelnych kontroli okresowych budynków. Bywały niedopatrzenia, a nawet przypadki nieujawniania w protokołach pokontrolnych zauważonych uszkodzeń. Popełniano też inne błędy.

Całość tych błędów i niedopatrzeń skutkuje współcześnie znacznym obniżeniem standardu technicznego obiektu oraz objawami zniszczenia bądź przedwczesnego zużycia jego elementów, co wprost zwiększa ryzyko zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Czas na modernizację „wielkiej płyty”

Kompleksowa modernizacja budynków wielkopłytowych jest sposobem na pełne przywrócenie im bezpieczeństwa konstrukcji oraz podniesienie komfortu użytkowania.

Modernizacja może dotyczyć wielu aspektów, np.: poprawy instalacji (głównie grzewczych i wod-kan), ścian zewnętrznych, stropodachów lub stropów nad ostatnią kondygnacją, izolowania stropu nad nieogrzewaną piwnicą lub podłogi na gruncie, nowych rozwiązań elewacyjnych, wymiany okien, pokryć dachów, wymiany i ewentualnej dobudowy dźwigów (w budynkach o min. pięciu kondygnacjach), dobudowy loggii, obudowy i naprawy balkonów etc.

Dzięki takim działaniom poprawiają się również układy funkcjonalne mieszkań. Modernizacja częstokroć jest początkiem poszerzenia zasobów mieszkaniowych (jak np. nadbudowa dodatkowych kondygnacji, zmiana kształtu dachów umożliwiająca powstawanie dodatkowych powierzchni mieszkalnych na poddaszach lub utworzenie drugiego poziomu mieszkań, przebudowa wejść do budynków i klatek schodowych dostosowujących je do potrzeb osób niepełnosprawnych, zmiany przeznaczenia parterów, dobudowy balkonów dostawnych i inne).

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zarządco, zzy znasz już te innowacyjne rozwiązania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Dużym kłopotem wszystkich firm zajmujących się gospodarką komunalną jest zagospodarowanie pustostanów. Jest to proces ciągły, ponieważ...czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17545|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10933|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10509|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl