CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Gorący czas dla wspólnot mieszkaniowych

Agnieszka Zygmunt  |  19.02.2016  |  4
Początek roku to czas zebrań we wspólnocie
Początek roku to czas zebrań we wspólnocie
arch.

Sezon zebrań we wspólnotach - jak wynika bezpośrednio z obowiązku ustawowego - rozpoczyna się na początku roku i trwa do końca marca. Wtedy wspolnoty decydują o wszystkich najważniejszych sprawach.

Do końca marca w każdej wspólnocie mieszkaniowej musi odbyć się corocznego zebranie jej członków. Początek roku to zatem najgorętszy w roku okres w życiu każdego zarządu, zarządcy i wspólnoty – przynajmniej teoretycznie. W rzeczywistości bowiem w tego typu spotkaniach udział biorą tylko nieliczni. To duży błąd.

Zapoznaj się: Wspólnota mieszkaniowa. Praktyczny poradnik dla zarządów i zarządców + CD

Na dobrą sprawę zebranie wszystkich członków wspólnoty to najwyższy organ sprawowania w niej władzy. W ich trakcie nie tylko ocenia się działalność dotychczasowego zarządu i udziela mu absolutorium, lecz także podejmuje w drodze uchwały decyzję co do przyjęcia planu gospodarczego. A on wpływa np. na wysokość płaconych potem przez mieszkańców comiesięcznych zaliczek z tytułu utrzymania nieruchomości, części wspólnych czy mediów.

Na zebraniu określa się także budżet na remonty bieżące, inwestycje, wymianę okien czy termomodernizację, a także na utrzymanie terenów zielonych. Tylko zebranie wspólnoty może także podjąć decyzje co do wynagrodzenia zarządu i zarządcy.

"To wszystko są kwestie bardzo istotne dla całej wspólnoty. Co więcej, mają również bezpośredni wpływ na każdego jej mieszkańca. Jak pokazuje jednak nasza praktyka, w spotkaniach biorą udział tylko nieliczni – na ogół jest to kilkanaście procent członków, a czasami nawet kilka. Czym większa wspólnota, tym zaangażowanie jest mniejsze. Poziom zainteresowania spada też wraz z upływem czasu – zdecydowanie więcej osób pojawia się na zebraniach wspólnot zawiązanych np. tuż po wybudowaniu i oddaniu do użytku nowego osiedla. To czas obowiązywania rękojmi i gwarancji, dlatego wiele osób stara się trzymać rękę na pulsie, a na spotkaniu pojawia się nawet połowa właścicieli" – tłumaczy Michał Wilczyński z firmy Budotex, zarządzającej we Wrocławiu nieruchomościami mieszkaniowymi o łącznej powierzchni 120 000 mkw.

Poznaj Sposób zwołania zebrania we wspólnocie

"W kolejnych latach, kiedy wspólnota jest już ukształtowana, i jeśli nie dzieje się nic niepokojącego, ten odsetek systematycznie spada. Aby zwiększyć frekwencję, zaproponowaliśmy w tym roku spotkania w soboty, poza tym po raz pierwszy w historii, prowadzimy akcję informacyjną i reklamową w mediach społecznościowych, co już przynosi pewne pozytywne efekty" – dodaje.

Inicjatywa własna

Zgodnie z ustawą, nie ma z góry ustalonej listy spraw, którymi na zebraniu trzeba i można się zająć. Zatem poza punktami obowiązkowymi każdy mieszkaniec może zgłosić swoje propozycje i poddać je pod głosowanie. Ważne, aby z wyprzedzeniem poinformować o tym zarząd, dzięki czemu projekt takiej uchwały znajdzie się w zawiadomieniu o zebraniu.

"Lista tematów, które zgłaszają przed zebraniem mieszkańcy, jest na ogół długa i zróżnicowana. Są to propozycje dotyczące uruchomienia forum osiedlowego, instalacji dodatkowych kamer i monitoringu czy też zatrudnienia ochrony, a także likwidacji reklamy, możliwości grillowania na balkonach, usunięcia pojemników na szkło, ponieważ wrzucane do nich w nocy butelki zakłócają ciszę nocną itp. Nawet jeśli są to sprawy, które mieszczą się w kompetencjach zwykłego zarządu, to i tak warto podnieść je na większym forum i o nich rozmawiać" – dodaje Michał Wilczyński.

Kiedy kwestionować ważność zebrania?

O planowanym zebraniu członków wspólnoty mieszkańcy powinni być powiadomieni na piśmie, co najmniej na tydzień przed jego terminem. Zawiadomienie, poza podstawowymi informacjami (jak data, miejsce i godzina spotkania), powinno zostać uzupełnione o projekty uchwał, które będą przedmiotem głosowania.

Jeśli zaniedbano właściwą drogę informowania o zebraniu, a jedyną informacją była np. kartka na klatce schodowej, to w sądzie mozna się upomnieć o unieważnienie takiego zebrania. W ciągu sześciu tygodni można również zaskarżyć konkretną decyzję, np. wtedy, gdy ktoś uzna, że łamie ona prawo bądź narusza jego interesy.

Przeczytaj też: Udokumentowanie podjęcia uchwały

Przed zebraniem warto też zapoznać się z zasadami głosowania. Na ogół siła głosu zależy od udziału, jaki dana osoba w nieruchomości wspólnej. Uchwała jest ważna, jeśli poprą ją właściciele posiadających ponad 50% udziałów, co nie oznacza, że połowy mieszkań.

"Jeśli frekwencja uniemożliwia podjęcie wiążącej decyzji w danej sprawie, zbieramy głosy indywidualnie m.in. w trybie głosowania elektronicznego lub też przekazując mieszkańcom karty do głosowania, które potem trafiają do naszej skrzynki na korespondencję lub są wysyłane pocztą. Zawsze można też oddać głos w naszym biurze" – przypomina Michał Wilczyński.

źródło: housemarket.pl

Komentarze

(4)
marek | 08.03.2016, 12:31
O planowanym zebraniu członków wspólnoty mieszkańcy powinni być powiadomieni na piśmie, co najmniej na tydzień przed jego terminem. A dlaczego nie wystarczy informacja ogólnodostępna na tablicy informacyjnej, wywieszona w terminie 7 dni przed zebraniem ? Na piśmie tzn. za potwierdzeniem odbioru ???
Wiki1976 | 09.03.2016, 10:53
A co maja zrobić mieszkańcy wspólnoty jeżeli zebranie roczne odbyło się ale nie do końca,gdyż zostaliśmy wyproszeni z sali ,ponieważ skończył się czas wynajmu sali.....bo właśnie zaczynał się aerobik.Zarządca nie udolnie wynajął sale, uchwały są podjęte nie do końca a jedną z nich miała być o odwołanie Zarządu.
eugeniusz | 14.03.2016, 18:13
Zawiadamianie za podpisem, to godne polecenia, lecz do rangi normy urosło wrzucanie kartek do skrzynek. Mówię "kartek" bo to ani sprawozdanie (np. kilka cyferek a często bez stanu konta na początek i koniec okresu rozliczeniowego), ani Zawiadomienie o Zebraniu, bo takowe jest dla konkretnej WM, a tymczasem "zarządcy" wklejają jedną opcję "zawiadomienia z porządkiem obrad", gdzie często treść nie pasuje do danej wspólnoty (wykropkowane miejsca).
Poza tym, te siedem dni, to minimum - raz, a dwa to zablokowanie Tych z Właścicieli, którzy zechcieli by wnieść jakąś sprawę na Zebranie. O tym cicho, o tym sza... najczęściej...
Tam gdzie Gminy mają większość, tam bywa, że szeregowych Właścicieli, się... najdelikatniej mówiąc... lekceważy, już na wstępie zebraniowym wspominając o "wielkość udziału".
To tyle... żartów... będących realnością wielu WM.
Zaczyna się Zebranie i "zarządca" (Jego ludzie) stwierdza "Kworum" (pisownia oryginalna?!), bo... na sali jest więcej niż "połowa udziałów". Rzadko (oczekuję na pozytywne przykłady) bywa, że stwierdza się prawomocność zwołania Zebrania WM, np. poprzez Oświadczenie Zarządcy (administratora) o prawidłowości zwołania. Moim zdaniem, takie Oświadczenie powinno mieć postać zaprotokołowanego (najlepiej pisemne) oświadczenia konkretnej Osoby, o dostarczeniu zawiadomienia (zaproszenia) dla KAŻDEGO z właścicieli. Stwierdzenie typu: bo tak postanowiliście Państwo na.... pada data jakiegoś zebrania; nie spełnia swej roli, co już było przedmiotem orzecznictwa.
Potem też jest... wesoło...
Wytrawni spece od PR starają się jak najszybciej przejść do zatwierdzania cyferek (sprawozdań), a gdy ludziska (właściciele) się rozgadują, przypominają np. o różnych przeciekach, zaciekach itp. okazuje się, że na dobrą sprawę to... wszystko już zatwierdzone, a za chwilę faktycznie, albo sala zajęta, albo "rządca" ma następne zebranie...
Następnie też... bywa ciekawie...
Wiele Osób wskazuje na "braki finansowe" a jak popytać i popatrzeć w "papiery" to okazuje się, że dana WM ma pieniążki i to niemałe, bo na koncie bankowym "leży" więcej pieniędzy niż wskazuje na to obrót roczny. Tylko... konto bankowe posiada jakieś podkonta (oszczędnościowe?!) na które odprowadzane są środki z opłat bieżących, ale szeregowi Właściciele o nich zapomnieli, lub mają przekonanie, że w ten następuje pomnażanie ich pieniążków, a opłaty bankowe mówią co innego, a dopisane "odsetki" potwierdzają wątpliwej jakości "pomnażanie".
Potem bywa jeszcze... ciekawiej
Okazuje się np. że wybór Banku i umowa bankowa to dzieło Szefa Firmy zarządczej (np. gminnej), a dostęp do wglądu w rachunek (rozliczeń) mają pracownicy takiej Firmy, jakże często z wyłączeniem członków Zarządu WM. Ba, bywa, że członkowie Zarządu WM nie znają treści umowy rachunku bankowego.
Potem bywa... równie ciekawie.
Bo jak już Ktoś dojrzy ww. rachunki, to się okazuje, że taki "potężny właściciel" (np. Gmina) raz płaci X złotych, a w innym miesiącu Y złotych, lub... niestety to prawda...okazuje się, że nic nie wpłaci. Rzecz się wyjaśnia częściowo przy oglądaniu "sprawozdania", bowiem okazuje się, że w nim nie występuje parametr różnic pomiędzy "naliczeniami a wpłatami'. Dokładniej, to najczęściej można spotkać liczbę "zalegających właścicieli", a już brakuje (a może pominiętą jest?) kwoty łącznej, a przecież mamy do czynienia z ustawowo określonymi "kosztami zarządu rzeczą wspólną".
Chyba, że ja czytam inną ustawę? Sorry...
Chciałem jeszcze wspomnieć o niedawnych bataliach o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ale łatwo stwierdzić, że ten "problem"... jakby się... zawiesił.
Szefowie mniejszych i większych Gmin skutecznie blokowali latami lokalne inicjatywy w tym zakresie, a słynna tematem Posłanka Masłowska, też nabrała wody w usta.
No coż, w Kraju Naszym, najlepiej się gada...
Podejmowanie decyzji, nadal nie można nazwać... innowacyjnym
Tomek | 01.04.2016, 13:01
W tym gorącym okresie warto zapoznać się z tym pomocnym zestawieniem:
http://www.administrator24.info/artykul/id8491,kieszonkowy-wykaz-sklepow-internetowych-dla-zarzadcy-spoldzielni-i-wspolnoty-mieszkaniowej
Ja wykorzystam;)
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Standardy rozrachunków finansowych spółdzielni mieszkaniowej pod rządem nowego prawa »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniSzkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i finansowo-księgowej spółdzielni mieszkaniowych oraz dla .... Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Balkony dostawne - sposób na powiększenie mieszkania  »

rewitalizacja balkonówWychodząc naprzeciw oczekiwaniom opracowano unikalny system, który pozwala na montaż balkonów zarówno w budynkach już istniejących jak i nowych inwestycjach. Dodatkowo... Czytam więcej »


Pęknięta rura w pionie - kto odpowiada za szkodę?

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

zalana ściana w mieszkaniu Donice z betonu architektonicznego
Pęknięta rura w pionie to zdarzenie, które jest bardzo kłopotliwe zarówno dla mieszkańców bloku, jak i zarządcy. Pociąga ono za sobą różne konsekwencje (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Szkolenia i seminaria dla zarządców »

Szkolenia dla zarządców nieruchomościOdbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych i odbiory elewacji według warunków technicznych wykonania i odbioru robót ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Gdzie wykonać audyt energetyczny budynku?
efektywność energetyczna Audyt energetyczny budynku
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Wiele słyszy się w ostatnim czasie o audytach energetycznych budynków i termomodernizacji. Jedno i drugie ściśle się ze sobą wiąże. Audyt to swoista ekspertyza, która powinna(...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18182|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11411|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10987|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl