CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Dochodzenie należności przed sądem

Postępowanie uproszczone
arch. redakcji
Ciąg dalszy artykułu...

Postępowanie uproszczone

Postępowanie to przeprowadza się w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:

  • o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;
  • o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu (vide art. 5051 kpc).

W postępowaniu tym jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia, a połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju (vide art. 5053 § 1 i 2 kpc). Zmiana powództwa jest niedopuszczalna (vide art. 5054 § 1 zd. pierwsze kpc).

Powództwo wzajemne oraz zarzut potrącenia są dopuszczalne, jeżeli roszczenia nadają się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym (vide art. 5054 § 2 kpc).

Co istotne, apelacja w postępowaniu uproszczonym może być oparta tylko na następujących zarzutach:

  • naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
  • naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć wpływ na wynik sprawy (vide art. 5059 § 11 kpc).

Mając na uwadze art. 50511 § 2 kpc, za uprawnione można uznać twierdzenie, że podstawą apelacji może być ponadto późniejsze wykrycie okoliczności faktycznych i środków dowodowych [podobnie: Manowska M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom I art. 1–50538, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 1414].

Natomiast zasadą jest, że sąd drugiej instancji nie przeprowadza postępowania dowodowego z wyjątkiem dowodu z dokumentu (vide art. 50511 § 1 kpc). W potocznej świadomości postępowanie to kojarzy się z faktem, że najważniejsze pisma procesowe są w nim sporządzane na specjalnych formularzach (vide art. 5052 kpc).

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze to postępowanie fakultatywne. Jego wybór należy do powoda. Cechuje się ono przede wszystkim tym, że – co do zasady – prowadzone jest elektronicznie. Co do zasady, ponieważ powództwo powinno być wniesione w ten sposób. Niemniej jednak pozwany ma wybór, czy wnieść sprzeciw również elektronicznie, czy też odpowiedzieć na niego w formie pisemnej (por. art. 1311 § 1 kpc, a także art. 50531 § 2 kpc).

W elektronicznym postępowaniu dowody należy wykazać w pozwie, ale nie załącza się ich (vide art. 50532 § 1 kpc).

Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów. Jednak pozwany powinien w nim przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (vide art. 50535 § 1 kpc).

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej (art. 50536 § 1 kpc).

Sposób wnoszenia pism w tym postępowaniu określa m.in. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 28 grudnia 2009 roku (DzU nr 226, poz. 1832).

Postępowanie to doczekało się licznych komentarzy, zwłaszcza tuż po jego powstaniu. Aby ich nie powielać, pragnę zwrócić uwagę na istotną i zarazem praktyczną kwestę związaną z dochodzeniem należności w tym postępowaniu.

Mianowicie od 7 lipca 2013 r., czyli od momentu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z dnia 10 maja 2013 roku (DzU z 2013 r., poz. 654), w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu (vide art. 50529a kpc).

Innymi słowy, obecnie nie można w tym postępowaniu dochodzić roszczeń, w przypadku których dopuszczalnym było podniesienie zarzutu przedawnienia. Podkreślić w tym miejscu należy jednak, iż art. 50529a kpc nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń przedawnionych, jeżeli okres ich przedawnienia jest krótszy niż trzy lata.

Postępowania europejskie

Z uwagi na ograniczenia i charakter niniejszego artykułu, nie jest możliwym szczegółowe omówienie każdego postępowania, jakie wiąże się z dochodzeniem należności przed sądem. Godzi się jednak wspomnieć o istnieniu dwóch postępowań europejskich, które mogą mieć zastosowanie w tym zakresie:

  • pierwsze to europejskie postępowanie nakazowe,
  • a drugie – europejskie postępowanie w sprawie roszczeń drobnych.

Nie wchodząc w szczegóły, zauważyć należy, że w obu przypadkach podstawą stosowania są przepisy rozporządzeń unijnych, choć znajdują one oparcie również w przepisach kpc.

Podstawowym elementem, który umożliwia zastosowanie rzeczonych postępowań europejskich, jest ich transgraniczny charakter. Wprowadzenie ich wpisuje się w całokształt dążeń do unifikacji europejskiego prawa cywilnego.

Zbieg postępowań

Postępowanie uproszczone może nakładać się zarówno na postępowanie upominawcze, jak i na postępowanie nakazowe.

Innymi słowy, jedna sprawa może być rozpatrywana zarówno w postępowaniu nakazowym, jak i uproszczonym; upominawczym, jak i nakazowym. Nie jest możliwe natomiast nakładanie się postępowania w przypadku elektronicznego postępowania upominawczego, europejskiego postępowania nakazowego, a także europejskiego postępowania w sprawie roszczeń drobnych. które funkcjonują jako postępowania samodzielne (podobnie: Knoppek K., Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis 2012, s. 480).

Ważna zmiana

Od 1 stycznia 2016 r., kierując pozew do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty, należy zawrzeć w nim informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a jeśli takich prób nie podjęto – wyjaśnienie przyczyn tego stanu rzeczy (vide art. 187 § 1 pkt. 3 kpc). Zmiana ta została wprowadzona ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dnia 10 września 2015 roku (DzU z 2015 r., poz. 1595).

Co wybrać?

Teoretycznie dochodzenie należności przed sądem wydaje się prostą czynnością. Niemniej jednak, mając na uwadze wielość przepisów, jakie mogą mieć zastosowanie w tym zakresie, nie zawsze tego typu sprawy można określić jako nieskomplikowane. Wybór odpowiedniej drogi sądowej może zależeć od wielu czynników i powinien być poprzedzony rzetelną analizą. Warto więc, podejmując decyzję odnośnie do odpowiedniej drogi sądowej, skorzystać z pomocy specjalisty.

Czytaj też: Garaże we wspólnocie mieszkaniowej >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17312|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10803|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10377|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl