• #GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum
 • Uchwały można głosować drogą elektroniczną
 • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych
 • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
 • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Polecane Artykuły (prawo)

#GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum

05.05.2020
Czytelnik pyta: jak ustanowić uchwałę wspólnoty mimo braku kworum?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Uchwały można głosować drogą elektroniczną

06.05.2020
Ustawa o własności lokali nie zawiera żadnych wskazówek, dotyczących technicznego sposobu głosowania uchwał. Nie zawiera też wymogów, takich jak np. własnoręczne złożenie podpisu, czy sporządzenie listy obecności i listy biorących udział w głosowaniu. W zakresie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Dochodzenie należności przed sądem

Postępowanie uproszczone
arch. redakcji
Ciąg dalszy artykułu...

Postępowanie uproszczone

Postępowanie to przeprowadza się w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:

 • o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;
 • o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu (vide art. 5051 kpc).

W postępowaniu tym jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia, a połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju (vide art. 5053 § 1 i 2 kpc). Zmiana powództwa jest niedopuszczalna (vide art. 5054 § 1 zd. pierwsze kpc).

Powództwo wzajemne oraz zarzut potrącenia są dopuszczalne, jeżeli roszczenia nadają się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym (vide art. 5054 § 2 kpc).

Co istotne, apelacja w postępowaniu uproszczonym może być oparta tylko na następujących zarzutach:

 • naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
 • naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć wpływ na wynik sprawy (vide art. 5059 § 11 kpc).

Mając na uwadze art. 50511 § 2 kpc, za uprawnione można uznać twierdzenie, że podstawą apelacji może być ponadto późniejsze wykrycie okoliczności faktycznych i środków dowodowych [podobnie: Manowska M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom I art. 1–50538, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 1414].

Natomiast zasadą jest, że sąd drugiej instancji nie przeprowadza postępowania dowodowego z wyjątkiem dowodu z dokumentu (vide art. 50511 § 1 kpc). W potocznej świadomości postępowanie to kojarzy się z faktem, że najważniejsze pisma procesowe są w nim sporządzane na specjalnych formularzach (vide art. 5052 kpc).

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze to postępowanie fakultatywne. Jego wybór należy do powoda. Cechuje się ono przede wszystkim tym, że – co do zasady – prowadzone jest elektronicznie. Co do zasady, ponieważ powództwo powinno być wniesione w ten sposób. Niemniej jednak pozwany ma wybór, czy wnieść sprzeciw również elektronicznie, czy też odpowiedzieć na niego w formie pisemnej (por. art. 1311 § 1 kpc, a także art. 50531 § 2 kpc).

W elektronicznym postępowaniu dowody należy wykazać w pozwie, ale nie załącza się ich (vide art. 50532 § 1 kpc).

Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów. Jednak pozwany powinien w nim przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (vide art. 50535 § 1 kpc).

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej (art. 50536 § 1 kpc).

Sposób wnoszenia pism w tym postępowaniu określa m.in. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 28 grudnia 2009 roku (DzU nr 226, poz. 1832).

Postępowanie to doczekało się licznych komentarzy, zwłaszcza tuż po jego powstaniu. Aby ich nie powielać, pragnę zwrócić uwagę na istotną i zarazem praktyczną kwestę związaną z dochodzeniem należności w tym postępowaniu.

Mianowicie od 7 lipca 2013 r., czyli od momentu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z dnia 10 maja 2013 roku (DzU z 2013 r., poz. 654), w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu (vide art. 50529a kpc).

Innymi słowy, obecnie nie można w tym postępowaniu dochodzić roszczeń, w przypadku których dopuszczalnym było podniesienie zarzutu przedawnienia. Podkreślić w tym miejscu należy jednak, iż art. 50529a kpc nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń przedawnionych, jeżeli okres ich przedawnienia jest krótszy niż trzy lata.

Postępowania europejskie

Z uwagi na ograniczenia i charakter niniejszego artykułu, nie jest możliwym szczegółowe omówienie każdego postępowania, jakie wiąże się z dochodzeniem należności przed sądem. Godzi się jednak wspomnieć o istnieniu dwóch postępowań europejskich, które mogą mieć zastosowanie w tym zakresie:

 • pierwsze to europejskie postępowanie nakazowe,
 • a drugie – europejskie postępowanie w sprawie roszczeń drobnych.

Nie wchodząc w szczegóły, zauważyć należy, że w obu przypadkach podstawą stosowania są przepisy rozporządzeń unijnych, choć znajdują one oparcie również w przepisach kpc.

Podstawowym elementem, który umożliwia zastosowanie rzeczonych postępowań europejskich, jest ich transgraniczny charakter. Wprowadzenie ich wpisuje się w całokształt dążeń do unifikacji europejskiego prawa cywilnego.

Zbieg postępowań

Postępowanie uproszczone może nakładać się zarówno na postępowanie upominawcze, jak i na postępowanie nakazowe.

Innymi słowy, jedna sprawa może być rozpatrywana zarówno w postępowaniu nakazowym, jak i uproszczonym; upominawczym, jak i nakazowym. Nie jest możliwe natomiast nakładanie się postępowania w przypadku elektronicznego postępowania upominawczego, europejskiego postępowania nakazowego, a także europejskiego postępowania w sprawie roszczeń drobnych. które funkcjonują jako postępowania samodzielne (podobnie: Knoppek K., Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis 2012, s. 480).

Ważna zmiana

Od 1 stycznia 2016 r., kierując pozew do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty, należy zawrzeć w nim informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a jeśli takich prób nie podjęto – wyjaśnienie przyczyn tego stanu rzeczy (vide art. 187 § 1 pkt. 3 kpc). Zmiana ta została wprowadzona ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dnia 10 września 2015 roku (DzU z 2015 r., poz. 1595).

Co wybrać?

Teoretycznie dochodzenie należności przed sądem wydaje się prostą czynnością. Niemniej jednak, mając na uwadze wielość przepisów, jakie mogą mieć zastosowanie w tym zakresie, nie zawsze tego typu sprawy można określić jako nieskomplikowane. Wybór odpowiedniej drogi sądowej może zależeć od wielu czynników i powinien być poprzedzony rzetelną analizą. Warto więc, podejmując decyzję odnośnie do odpowiedniej drogi sądowej, skorzystać z pomocy specjalisty.

Czytaj też: Garaże we wspólnocie mieszkaniowej >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Wycinka drzew
 • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18992|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12225|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11565|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl