CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co tam, Panie, w energetyce?

Ile kosztuje instalacja do produkcji prądu elektrycznego?
Ustawa reguluje również sposoby realizacji krajowego planu działania w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
Ustawa reguluje również sposoby realizacji krajowego planu działania w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
red. Administratora
Ciąg dalszy artykułu...

Ile kosztuje instalacja do produkcji prądu elektrycznego?

W praktyce największe zainteresowanie inwestorów wzbudzą mikroinstalacje oparte na panelach PV, służące tylko do produkcji prądu elektrycznego. Wynika to głównie ze względnej prostoty ich budowy oraz niższej – w porównaniu z innymi technologiami (np. elektrowniami wiatrowymi) ceny. Można je montować, podobnie jak kolektory słoneczne, na dachach.

W gospodarstwach domowych typowa moc zainstalowana wynosi 4–5 kW, bo wówczas większość prądu można zużyć na własne potrzeby. Taka mała instalacja oznacza wydatek na poziomie 7000–8000 zł/kW, czyli za 4 kW mocy zainstalowanej zapłacimy około 30 000 zł. To, niestety, bardzo dużo i właśnie wysoka cena jest główną przeszkodą w upowszechnieniu się technologii PV.

Czy w najbliższych latach możemy liczyć na znaczny spadek cen ogniw?

Przede wszystkim należy podkreślić, że przez ostatnią dekadę i tak bardzo staniały: w latach 2011–2012 praktycznie o połowę. Tendencja ta na pewno nie będzie się utrzymywała, ale teraz większym wyznaniem jest zwiększenie sprawności tych urządzeń.

Cena, po której będzie można sprzedawać energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznych, będzie uzależniona od rodzaju inwestycji.

W przypadku mikroinstalacji do 10 kW, w które zainwestowały osoby fizyczne, niewykonujące działalności gospodarczej, sprzedaż dotyczy niewykorzystanych nadwyżek po preferencyjnej cenie przez 15 lat. Okres ten rozpoczyna się w momencie oddania instalacji do użytkowania. Stawki wynoszą 0,75 zł/kWh dla instalacji do 3 kW i 0,65 zł/kWh dla instalacji między 3 a 10 kW. Pamiętajmy, że nowe stawki dotyczyć będą każdej nowo wybudowanej mikroinstalacji uruchomionej od bieżącego roku, zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorstw.

Mikroinstalacje o mocy większej niż 10 kW mają możliwość sprzedaży energii po 100% ceny sprzedaży energii elektrycznej z poprzedniego kwartału (ok. 0,20 zł/kWh). Instalacje te rozliczają się w postaci net meteringu w okresie półrocznym.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki a zapisy w ustawie

W Ustawie pojawia się również zapis o możliwości zmiany tych kwot dla nowych instalacji w zależności od sytuacji na rynku energii: […] Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, nowe ceny zakupu energii elektrycznej, o których mowa powyżej, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie działania, a także tempo zmian techniczno-ekonomicznych w poszczególnych technologiach wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki, obowiązek zakupu

Producenci energii mają zagwarantowane w ustawie możliwość sprzedaży nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej po stałej niezmiennej cenie przez 15 lat (ale nie dużej niż do końca 2023 roku), co reguluje art. 40 ustawy.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków


Strona tytułowa aktu prawnego Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków; rys. red. Administratora

9 marca 2015 roku weszła w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, w której – dla osób administrujących nieruchomościami – najważniejsze są zapisy związane z rynkiem świadectw charakterystyki energetycznej. Próby uporządkowania tej materii zaczęły się jeszcze w 2010 roku.

Przy wynajmie i sprzedaży budynku lub lokalu właściciel nieruchomości jest zobligowany do przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczącego tej części nieruchomości, której dotyczy transakcja.

W ustawie pojawił się zapis, iż kupujący nie może się zrzec prawa do otrzymania dokumentu, a nawet może zlecić jego wykonanie na koszt sprzedającego po upływie sześciu (w przypadku najmu) lub 12 (w przypadku sprzedaży nieruchomości) miesięcy, jeśli sprzedający nie dostarczył dokumentu.

Dodatkowo przewidziano obowiązek przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej i prezentowania dokumentu w widocznym miejscu dla części budynków administracji publicznej o powierzchni powyżej 250 m2.

Nowością jest konieczność rejestracji certyfikatów na serwerze Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz wydruk z poziomu tej aplikacji. W ten sposób wszystkie wydawane dokumenty mają taką samą szafę graficzną.

Rejestracji mogą dokonać tylko te osoby, które znajdują się na prowadzonej przez ministerstwo liście uprawnionych.

W paragrafie 37 ustawy zapisano możliwość oraz obowiązek weryfikacji certyfikatów nie tylko w procesie pozbawienia uprawnień sporządzającego dokument. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokonywania i szczegółowy zakres weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej, mając na uwadze zapewnienie skuteczności tej weryfikacji oraz uwzględniając wymagania w zakresie prawidłowego sporządzenia tych świadectw.

W zeszłym roku wylosowano 250 sztuk świadectw i poddano je weryfikacji. Certyfikatorzy zostali poproszeni o przesłanie do ministerstwa dokumentacji, na podstawie której przygotowali świadectwo charakterystyki energetycznej.

Szacuje się że w ciągu roku obowiązkiem przygotowania świadectw będzie objętych ponad 100 000 lokali i budynków sprzedawanych oraz 300–400 000 lokali wynajmowanych. Na koniec roku 2015 na serwerze ministerstwa było zrejestrowanych ok. 65 000 świadectw.

Zmiany w Prawie energetycznym

Strona tytułowa Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawu - Prawo energetyczne; rys. red. Administratora

Sejm w lipcu 2015 r. uchwalił nowelizację ustawy – Prawo energetyczne. Dzięki niej hurtowy rynek energii stanie się bardziej uporządkowany. Wprowadzone zmiany zapewnią stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, a nowe rozwiązania będą sprzyjać eliminowaniu z niego nieuczciwych praktyk giełdowych i manipulacji cenami hurtowymi towarów energetycznych. Zmiany wpłyną korzystnie na pozostałych uczestników rynku energii. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 2 czerwca 2015 roku.

W konsekwencji rozszerzono uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto stworzono podstawy prawne do wzajemnej współpracy prezesa URE z innymi podmiotami regulacyjnymi w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z rozporządzenia REMIT (ang. Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency).

Prezes URE będzie współpracował z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z przepisami zawartymi w nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, prezes URE został zobowiązany do przekazywania ACER informacji o podejrzeniach manipulacji na rynku energii. Ma on również umożliwiać rejestrowanie się uczestników hurtowego rynku energii oraz zająć się kontrolą i prowadzeniem postępowań wyjaśniających w sprawie manipulacji (lub jej prób) oraz niewłaściwego wykorzystania informacji wewnętrznej na rynku energii. Prezes URE będzie mógł także nakładać kary pieniężne za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Czytaj też: Prosumenci „od macochy” >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17580|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10960|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10537|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl