• #GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum
  • Uchwały można głosować drogą elektroniczną
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych
  • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
  • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Polecane Artykuły (prawo)

#GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum

05.05.2020
Czytelnik pyta: jak ustanowić uchwałę wspólnoty mimo braku kworum?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Uchwały można głosować drogą elektroniczną

06.05.2020
Ustawa o własności lokali nie zawiera żadnych wskazówek, dotyczących technicznego sposobu głosowania uchwał. Nie zawiera też wymogów, takich jak np. własnoręczne złożenie podpisu, czy sporządzenie listy obecności i listy biorących udział w głosowaniu. W zakresie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/tanszy-gaz-1085b/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Co tam, Panie, w energetyce?

Ile kosztuje instalacja do produkcji prądu elektrycznego?
Ustawa reguluje również sposoby realizacji krajowego planu działania w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
Ustawa reguluje również sposoby realizacji krajowego planu działania w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
red. Administratora
Ciąg dalszy artykułu...

Ile kosztuje instalacja do produkcji prądu elektrycznego?

W praktyce największe zainteresowanie inwestorów wzbudzą mikroinstalacje oparte na panelach PV, służące tylko do produkcji prądu elektrycznego. Wynika to głównie ze względnej prostoty ich budowy oraz niższej – w porównaniu z innymi technologiami (np. elektrowniami wiatrowymi) ceny. Można je montować, podobnie jak kolektory słoneczne, na dachach.

W gospodarstwach domowych typowa moc zainstalowana wynosi 4–5 kW, bo wówczas większość prądu można zużyć na własne potrzeby. Taka mała instalacja oznacza wydatek na poziomie 7000–8000 zł/kW, czyli za 4 kW mocy zainstalowanej zapłacimy około 30 000 zł. To, niestety, bardzo dużo i właśnie wysoka cena jest główną przeszkodą w upowszechnieniu się technologii PV.

Czy w najbliższych latach możemy liczyć na znaczny spadek cen ogniw?

Przede wszystkim należy podkreślić, że przez ostatnią dekadę i tak bardzo staniały: w latach 2011–2012 praktycznie o połowę. Tendencja ta na pewno nie będzie się utrzymywała, ale teraz większym wyznaniem jest zwiększenie sprawności tych urządzeń.

Cena, po której będzie można sprzedawać energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznych, będzie uzależniona od rodzaju inwestycji.

W przypadku mikroinstalacji do 10 kW, w które zainwestowały osoby fizyczne, niewykonujące działalności gospodarczej, sprzedaż dotyczy niewykorzystanych nadwyżek po preferencyjnej cenie przez 15 lat. Okres ten rozpoczyna się w momencie oddania instalacji do użytkowania. Stawki wynoszą 0,75 zł/kWh dla instalacji do 3 kW i 0,65 zł/kWh dla instalacji między 3 a 10 kW. Pamiętajmy, że nowe stawki dotyczyć będą każdej nowo wybudowanej mikroinstalacji uruchomionej od bieżącego roku, zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorstw.

Mikroinstalacje o mocy większej niż 10 kW mają możliwość sprzedaży energii po 100% ceny sprzedaży energii elektrycznej z poprzedniego kwartału (ok. 0,20 zł/kWh). Instalacje te rozliczają się w postaci net meteringu w okresie półrocznym.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki a zapisy w ustawie

W Ustawie pojawia się również zapis o możliwości zmiany tych kwot dla nowych instalacji w zależności od sytuacji na rynku energii: […] Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, nowe ceny zakupu energii elektrycznej, o których mowa powyżej, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie działania, a także tempo zmian techniczno-ekonomicznych w poszczególnych technologiach wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki, obowiązek zakupu

Producenci energii mają zagwarantowane w ustawie możliwość sprzedaży nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej po stałej niezmiennej cenie przez 15 lat (ale nie dużej niż do końca 2023 roku), co reguluje art. 40 ustawy.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków


Strona tytułowa aktu prawnego Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków; rys. red. Administratora

9 marca 2015 roku weszła w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, w której – dla osób administrujących nieruchomościami – najważniejsze są zapisy związane z rynkiem świadectw charakterystyki energetycznej. Próby uporządkowania tej materii zaczęły się jeszcze w 2010 roku.

Przy wynajmie i sprzedaży budynku lub lokalu właściciel nieruchomości jest zobligowany do przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczącego tej części nieruchomości, której dotyczy transakcja.

W ustawie pojawił się zapis, iż kupujący nie może się zrzec prawa do otrzymania dokumentu, a nawet może zlecić jego wykonanie na koszt sprzedającego po upływie sześciu (w przypadku najmu) lub 12 (w przypadku sprzedaży nieruchomości) miesięcy, jeśli sprzedający nie dostarczył dokumentu.

Dodatkowo przewidziano obowiązek przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej i prezentowania dokumentu w widocznym miejscu dla części budynków administracji publicznej o powierzchni powyżej 250 m2.

Nowością jest konieczność rejestracji certyfikatów na serwerze Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz wydruk z poziomu tej aplikacji. W ten sposób wszystkie wydawane dokumenty mają taką samą szafę graficzną.

Rejestracji mogą dokonać tylko te osoby, które znajdują się na prowadzonej przez ministerstwo liście uprawnionych.

W paragrafie 37 ustawy zapisano możliwość oraz obowiązek weryfikacji certyfikatów nie tylko w procesie pozbawienia uprawnień sporządzającego dokument. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokonywania i szczegółowy zakres weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej, mając na uwadze zapewnienie skuteczności tej weryfikacji oraz uwzględniając wymagania w zakresie prawidłowego sporządzenia tych świadectw.

W zeszłym roku wylosowano 250 sztuk świadectw i poddano je weryfikacji. Certyfikatorzy zostali poproszeni o przesłanie do ministerstwa dokumentacji, na podstawie której przygotowali świadectwo charakterystyki energetycznej.

Szacuje się że w ciągu roku obowiązkiem przygotowania świadectw będzie objętych ponad 100 000 lokali i budynków sprzedawanych oraz 300–400 000 lokali wynajmowanych. Na koniec roku 2015 na serwerze ministerstwa było zrejestrowanych ok. 65 000 świadectw.

Zmiany w Prawie energetycznym

Strona tytułowa Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawu - Prawo energetyczne; rys. red. Administratora

Sejm w lipcu 2015 r. uchwalił nowelizację ustawy – Prawo energetyczne. Dzięki niej hurtowy rynek energii stanie się bardziej uporządkowany. Wprowadzone zmiany zapewnią stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, a nowe rozwiązania będą sprzyjać eliminowaniu z niego nieuczciwych praktyk giełdowych i manipulacji cenami hurtowymi towarów energetycznych. Zmiany wpłyną korzystnie na pozostałych uczestników rynku energii. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 2 czerwca 2015 roku.

W konsekwencji rozszerzono uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto stworzono podstawy prawne do wzajemnej współpracy prezesa URE z innymi podmiotami regulacyjnymi w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z rozporządzenia REMIT (ang. Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency).

Prezes URE będzie współpracował z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z przepisami zawartymi w nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, prezes URE został zobowiązany do przekazywania ACER informacji o podejrzeniach manipulacji na rynku energii. Ma on również umożliwiać rejestrowanie się uczestników hurtowego rynku energii oraz zająć się kontrolą i prowadzeniem postępowań wyjaśniających w sprawie manipulacji (lub jej prób) oraz niewłaściwego wykorzystania informacji wewnętrznej na rynku energii. Prezes URE będzie mógł także nakładać kary pieniężne za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Czytaj też: Prosumenci „od macochy” >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »

Programy dla zarządcówKoronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm... Czytam więcej »


Jak płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Co wybrać do czyszczenia elewacji i klatek schodowych?

mycie nieruchomościW czasach wirusów, oprócz dbania o budynek pod względem czystości wizualnej, musimy także dbać też o czystość biologiczną. Co może pomóc nam w tych zadaniach? Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej?

pompy cieplne śmietniki w przestrzeni osiedlowej
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
4/2020

Aktualny numer:

Administrator 4/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Umowa najmu a tarcza antykryzysowa
  • - Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18899|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12031|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11504|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl