CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Zaległości w opłatach za użytkowanie mieszkań

Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania zasobów lokalowych rosną zaległości w opłatach za mieszkanie.
Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania zasobów lokalowych rosną zaległości w opłatach za mieszkanie.
Rys. redakcja Administratora

W sytuacji "ekonomizacji" gospodarki mieszkaniowej (wycofywanie się przez państwo z dotacji do niej, uwalnianie cen regulowanych usług mieszkaniowych i komplementarnych) i zwiększających się kosztów utrzymania zasobów lokalowych – znacząco wzrosły wydatki gospodarstw domowych na mieszkanie.

Wobec ubożenia znacznej części społeczeństwa – przy niewystarczającej pomocy mieszkaniowej ze strony państwa, a także małej skuteczności egzekwowania „długów mieszkaniowych” – narasta problem zaległości w opłatach za użytkowanie mieszkań.

Wydatki na mieszkanie

Wydatki na mieszkanie (użytkowanie mieszkania i nośniki energii) stanowiły w 2015 r. – w przeliczeniu na 1 osobę miesięcznie – 219,48 zł (GUS, 2016), co w ujęciu względnym dawało ponad 20,1% przeciętnych wydatków gospodarstw domowych (1091,19 zł; GUS, 2016).

W okresie transformacji ustrojowej i wspomnianej „ekonomizacji” gospodarki mieszkaniowej wzrosły one znacząco – o ile w latach 70. i 80. ich udział stanowił kilka procent w wydatkach polskich gospodarstw domowych (Gorczyca, 1991)[1], to w minionym dziesięcioleciu ok. 20%[2]. Ich poziom zwiększył się nominalnie – w przeliczeniu na 1 osobę miesięcznie – ze 107 zł do 200 zł w okresie 2000–2010, a w 2012 r. wynosił < 214 zł [1].

W ujęciu względnym poziom udziału wydatków na mieszkanie w łącznych wydatkach gospodarstw domowych utrzymuje się ostatnimi laty na zbliżonym poziomie ok. 20%. Stanowią one drugą co do wielkości pozycję wydatków, po malejących (zgodnie z prawem Engla) wydatkach na żywność, których poziom wynosił w 2015 r. – w przeliczeniu na 1 osobę miesięcznie – 262,32 zł i 24,0% w wydatkach ogółem[3].

 

 

Poziom wydatków na mieszkanie w 2015 r. był następujący w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych: od 133,77 zł u rolników, przez 203,91 zł u pracowników oraz 235,04 zł u pracujących na własny rachunek, do 285,09 zł w gospodarstwach domowych emerytów (GUS, 2016)[4].

Wydatki na mieszkanie w ujęciu per capita stanowią w dominancie koszty stałe, niezależne od liczby osób (np. ogrzewanie). Wpływ na nie ma również charakter własności zasobów mieszkaniowych i ich wyposażenie w instalacje. Nie bez znaczenia są tu możliwości finansowe i preferencje mieszkaniowe użytkowników lokali, a także gospodarność ich dysponentów.

Rozmiary zaległości w opłatach za użytkowanie mieszkań w 2015 r.

W sytuacji pauperyzacji znaczącej części społeczeństwa, rosnących kosztów utrzymania zasobów lokalowych oraz opłat za media dostarczane gospodarstwom domowym, a także małej skuteczności windykacji długów – rosną zaległości w opłatach za mieszkanie.

W 2015 r. dotyczyły one blisko 1,6 mln użytkowników mieszkań, na prawie 1,7 mld zł ogółem, co w ujęciu na 1 dłużnika stanowiło blisko 1,2 tys. zł (por. tab. 1). Gros zaległości wygenerowali użytkownicy zalegający z opłatami ponad 3 miesiące. Stanowiąc 30,2% ogólnej liczby dłużników, ważyli oni w 68,9% wartości zadłużeń.

Tabela 1. Liczba zalegających użytkowników mieszkań oraz ogólny i przeciętny poziom zaległości w opłatach – według charakteru własności mieszkań * Dotyczy osób fizycznych. Źródło: obliczenia na podstawie (GUS, 2016).
Tabela 1. Liczba zalegających użytkowników mieszkań oraz ogólny i przeciętny poziom zaległości w opłatach – według charakteru własności mieszkań * Dotyczy osób fizycznych. Źródło: obliczenia na podstawie (GUS, 2016).

Z kolei jednostkowe zadłużenie w tej grupie użytkowników mieszkań (2703 zł) było prawie 2,3 razy wyższe od średniego (1186 zł), w którym ważyło ono w prawie 7/10 ogólnej wartości zadłużenia – według stanu w końcu 2015 r. Przeciętny poziom zadłużenia użytkowników zalegających z opłatami nie dłużej niż 3 miesiące szacować należy na ok. 529 zł[5].

Zatem grupa zalegających z opłatami ponad 3 miesiące reprezentowała jednostkową ich wysokość na poziomie prawie 5,2 razy wyższym od nich (2703 zł: 529 zł). Chociaż brak na ten temat danych statystycznych, to gros zadłużeń kreowali najbardziej uciążliwi z nich, zalegający z opłatami nawet kilka lat.

W ogólnej liczbie dłużników i wielkości długu najbardziej ważyli mieszkańcy zasobów spółdzielczych, stanowiący ponad połowę ich zbiorowości (50,9%). Użytkownicy zasobów gmin stanowili 21,4%, a wspólnot mieszkaniowych 24,9%. Pozostali dłużnicy mieli incydentalny udział w zbiorowości zalegających z opłatami. Jeśli chodzi o partycypowanie w wielkości ogólnej zadłużenia, udział przedstawiał się następująco (w%): spółdzielnie mieszkaniowe – 40,7, zasoby gmin – 29,8 oraz wspólnoty mieszkaniowe – 25,2.

Ze względu na różną liczbę mieszkań ogółem oraz tych, których użytkownicy zalegają z opłatami za nie, najwłaściwiej skalę problemu zadłużeń oddają wielkości przeciętnego ich poziomu, tak w ujęciu ogółem, jak i przede wszystkim przekraczającego 3 miesiące. Wszak to ci najuciążliwsi dłużnicy najbardziej ważą w ogólnym zadłużeniu.

W wielkości średniego zadłużenia najniższą wysokość mieli użytkownicy mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych (950 zł), co stanowiło 80,1% wartości średniej, do której zbliżony poziom występował w zasobach wspólnot mieszkaniowych i TBS-ów. Natomiast zdecydowanie wyższe, bo prawie 2 razy, było przeciętne zadłużenie użytkowników mieszkań zakładów pracy.

Jeśli chodzi o średni poziom zadłużenia trwającego ponad 3 miesiące, to niższy jego poziom od ogólnego (2703 zł) reprezentowało zadłużenie występujące w zasobach gmin (2369 zł) i wspólnot mieszkaniowych (2509 zł). U pozostałych gestorów zasobów mieszkaniowych jego poziom był zbliżony (3100–3300 zł).

Najrzetelniejsi płatnicy z tytułu użytkowania mieszkań byli w zasobach tzw. innych podmiotów, z których tylko 3,4% zalegało z opłatami, w tym 0,4% dłużej niż 3 miesiące.

Czytaj też: Zaległe czynsze we wspólnocie mieszkaniowej >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[1] 8,4% w 1971 r., 7,2% w 1975 r., 6,1% w 1980 r., 5,6% w 1985 r. i 4,8% w 1989 r. (dotyczy dostępnych danych dla pracowniczych gospodarstw domowych, nieodbiegających od średnich dla wszystkich gospodarstw domowych).
[2] 18,8% w 2000 r., 21,0% w 2003 r. i 20,0% w 2010 r. [1].
[3] Obliczenia na podstawie (GUS, 2016).
[4] Wszystkie dane w ujęciu na 1 osobę miesięcznie.
[5] Obliczenia własne na podstawie (GUS, 2016) – por. także tabela 1.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17124|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10681|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10254|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl