CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Zaległości w opłatach za użytkowanie mieszkań

Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania zasobów lokalowych rosną zaległości w opłatach za mieszkanie.
Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania zasobów lokalowych rosną zaległości w opłatach za mieszkanie.
Rys. redakcja Administratora

W sytuacji "ekonomizacji" gospodarki mieszkaniowej (wycofywanie się przez państwo z dotacji do niej, uwalnianie cen regulowanych usług mieszkaniowych i komplementarnych) i zwiększających się kosztów utrzymania zasobów lokalowych – znacząco wzrosły wydatki gospodarstw domowych na mieszkanie.

Wobec ubożenia znacznej części społeczeństwa – przy niewystarczającej pomocy mieszkaniowej ze strony państwa, a także małej skuteczności egzekwowania „długów mieszkaniowych” – narasta problem zaległości w opłatach za użytkowanie mieszkań.

Wydatki na mieszkanie

Wydatki na mieszkanie (użytkowanie mieszkania i nośniki energii) stanowiły w 2015 r. – w przeliczeniu na 1 osobę miesięcznie – 219,48 zł (GUS, 2016), co w ujęciu względnym dawało ponad 20,1% przeciętnych wydatków gospodarstw domowych (1091,19 zł; GUS, 2016).

W okresie transformacji ustrojowej i wspomnianej „ekonomizacji” gospodarki mieszkaniowej wzrosły one znacząco – o ile w latach 70. i 80. ich udział stanowił kilka procent w wydatkach polskich gospodarstw domowych (Gorczyca, 1991)[1], to w minionym dziesięcioleciu ok. 20%[2]. Ich poziom zwiększył się nominalnie – w przeliczeniu na 1 osobę miesięcznie – ze 107 zł do 200 zł w okresie 2000–2010, a w 2012 r. wynosił < 214 zł [1].

W ujęciu względnym poziom udziału wydatków na mieszkanie w łącznych wydatkach gospodarstw domowych utrzymuje się ostatnimi laty na zbliżonym poziomie ok. 20%. Stanowią one drugą co do wielkości pozycję wydatków, po malejących (zgodnie z prawem Engla) wydatkach na żywność, których poziom wynosił w 2015 r. – w przeliczeniu na 1 osobę miesięcznie – 262,32 zł i 24,0% w wydatkach ogółem[3].

 

 

Poziom wydatków na mieszkanie w 2015 r. był następujący w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych: od 133,77 zł u rolników, przez 203,91 zł u pracowników oraz 235,04 zł u pracujących na własny rachunek, do 285,09 zł w gospodarstwach domowych emerytów (GUS, 2016)[4].

Wydatki na mieszkanie w ujęciu per capita stanowią w dominancie koszty stałe, niezależne od liczby osób (np. ogrzewanie). Wpływ na nie ma również charakter własności zasobów mieszkaniowych i ich wyposażenie w instalacje. Nie bez znaczenia są tu możliwości finansowe i preferencje mieszkaniowe użytkowników lokali, a także gospodarność ich dysponentów.

Rozmiary zaległości w opłatach za użytkowanie mieszkań w 2015 r.

W sytuacji pauperyzacji znaczącej części społeczeństwa, rosnących kosztów utrzymania zasobów lokalowych oraz opłat za media dostarczane gospodarstwom domowym, a także małej skuteczności windykacji długów – rosną zaległości w opłatach za mieszkanie.

W 2015 r. dotyczyły one blisko 1,6 mln użytkowników mieszkań, na prawie 1,7 mld zł ogółem, co w ujęciu na 1 dłużnika stanowiło blisko 1,2 tys. zł (por. tab. 1). Gros zaległości wygenerowali użytkownicy zalegający z opłatami ponad 3 miesiące. Stanowiąc 30,2% ogólnej liczby dłużników, ważyli oni w 68,9% wartości zadłużeń.

Tabela 1. Liczba zalegających użytkowników mieszkań oraz ogólny i przeciętny poziom zaległości w opłatach – według charakteru własności mieszkań * Dotyczy osób fizycznych. Źródło: obliczenia na podstawie (GUS, 2016).
Tabela 1. Liczba zalegających użytkowników mieszkań oraz ogólny i przeciętny poziom zaległości w opłatach – według charakteru własności mieszkań * Dotyczy osób fizycznych. Źródło: obliczenia na podstawie (GUS, 2016).

Z kolei jednostkowe zadłużenie w tej grupie użytkowników mieszkań (2703 zł) było prawie 2,3 razy wyższe od średniego (1186 zł), w którym ważyło ono w prawie 7/10 ogólnej wartości zadłużenia – według stanu w końcu 2015 r. Przeciętny poziom zadłużenia użytkowników zalegających z opłatami nie dłużej niż 3 miesiące szacować należy na ok. 529 zł[5].

Zatem grupa zalegających z opłatami ponad 3 miesiące reprezentowała jednostkową ich wysokość na poziomie prawie 5,2 razy wyższym od nich (2703 zł: 529 zł). Chociaż brak na ten temat danych statystycznych, to gros zadłużeń kreowali najbardziej uciążliwi z nich, zalegający z opłatami nawet kilka lat.

W ogólnej liczbie dłużników i wielkości długu najbardziej ważyli mieszkańcy zasobów spółdzielczych, stanowiący ponad połowę ich zbiorowości (50,9%). Użytkownicy zasobów gmin stanowili 21,4%, a wspólnot mieszkaniowych 24,9%. Pozostali dłużnicy mieli incydentalny udział w zbiorowości zalegających z opłatami. Jeśli chodzi o partycypowanie w wielkości ogólnej zadłużenia, udział przedstawiał się następująco (w%): spółdzielnie mieszkaniowe – 40,7, zasoby gmin – 29,8 oraz wspólnoty mieszkaniowe – 25,2.

Ze względu na różną liczbę mieszkań ogółem oraz tych, których użytkownicy zalegają z opłatami za nie, najwłaściwiej skalę problemu zadłużeń oddają wielkości przeciętnego ich poziomu, tak w ujęciu ogółem, jak i przede wszystkim przekraczającego 3 miesiące. Wszak to ci najuciążliwsi dłużnicy najbardziej ważą w ogólnym zadłużeniu.

W wielkości średniego zadłużenia najniższą wysokość mieli użytkownicy mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych (950 zł), co stanowiło 80,1% wartości średniej, do której zbliżony poziom występował w zasobach wspólnot mieszkaniowych i TBS-ów. Natomiast zdecydowanie wyższe, bo prawie 2 razy, było przeciętne zadłużenie użytkowników mieszkań zakładów pracy.

Jeśli chodzi o średni poziom zadłużenia trwającego ponad 3 miesiące, to niższy jego poziom od ogólnego (2703 zł) reprezentowało zadłużenie występujące w zasobach gmin (2369 zł) i wspólnot mieszkaniowych (2509 zł). U pozostałych gestorów zasobów mieszkaniowych jego poziom był zbliżony (3100–3300 zł).

Najrzetelniejsi płatnicy z tytułu użytkowania mieszkań byli w zasobach tzw. innych podmiotów, z których tylko 3,4% zalegało z opłatami, w tym 0,4% dłużej niż 3 miesiące.

Czytaj też: Zaległe czynsze we wspólnocie mieszkaniowej >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[1] 8,4% w 1971 r., 7,2% w 1975 r., 6,1% w 1980 r., 5,6% w 1985 r. i 4,8% w 1989 r. (dotyczy dostępnych danych dla pracowniczych gospodarstw domowych, nieodbiegających od średnich dla wszystkich gospodarstw domowych).
[2] 18,8% w 2000 r., 21,0% w 2003 r. i 20,0% w 2010 r. [1].
[3] Obliczenia na podstawie (GUS, 2016).
[4] Wszystkie dane w ujęciu na 1 osobę miesięcznie.
[5] Obliczenia własne na podstawie (GUS, 2016) – por. także tabela 1.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17594|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10968|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10545|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl