Page 2 - AiMN 11/2022
P. 2

WYDARZENIA                               Grupa
                                                 Grupa Medium dla Profesjonalistów
      8  Ustawa wspierająca poprawę warunków mieszkaniowych
      8  Przekształcenie wieczystego we własność również dla przedsiębiorców
      8  W 2023 wzrośnie podatek od nieruchomości               Wydawca
  SPIS
      8  Płaca minimalna w 2023 roku                     GRUPA MEDIUM Spółka z ograniczoną
                                           odpowiedzialnością Sp.k.
      9  Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców w zamówieniach publicznych    Adres redakcji
                                           04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
      9  Informacje dostępne w RWDZ                      tel. 22 512 60 93, faks 22 468 84 76
                                           redakcja@administrator24.info
      10 Awers i rewers tarczy solidarnościowej                www.administrator24.info
                                           Redaktor naczelna
                                           Sabina Augustynowicz
        PRAWO                                 saugustynowicz@administrator24.info
  STREŚCI
                                           Sekretarz redakcji
      11 Usługa concierge we wspólnocie – Eugenia Śleszyńska         Agnieszka Górska
                                           agorska@administrator24.info
      14 Nadużycia przy wpisywaniu członków organów SM do KRS – Piotr Pałka  Redaktor portalu
      16 Ustanowienie pełnomocnika do zastępowania członka spółdzielni w zebraniu  Agata Kaczmarek
        – Aneta Mościcka                           akaczmarek@administrator24.info
                                           Redakcja
      17 Warunki ważności uchwały spółdzielni mieszkaniowej – Aneta Mościcka  M. Banacki, K. Cichowski, J. Frydryszak,
                                           P. Gogojewicz, M. Kamiński, J. Kowszuk,
      18 Nieruchomości z belkami stropowymi z niższym podatkiem od nieruchomości  A. Mościcka, P. Pałka, P. Puch, J. Rubin,
        – Aneta Mościcka                           E. Śleszyńska, H. Śpiewak, A. Żelazna
                                           Reklama i marketing
      20 Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła  tel. 22 810 28 14, 22 512 60 70
                                           Dyrektor biura reklamy
        – Agnieszka Żelazna                          Joanna Grabek
                                           jgrabek@medium.media.pl
        FINANSE                                Reklama w czasopiśmie
                                           Irena Kacprzak
                                           ikacprzak@administrator24.info
      23 Czy spółdzielnia może pobierać VAT od opłat za lokale użytkowe? – Aneta Mościcka  Scholastyka Kaim
      24 Premia kompensacyjna, czyli jak pozyskać środki na remont budynku z lokalami  skaim@medium.media.pl
                                           Barbara Chrapek
        kwaterunkowymi? – Agnieszka Wojciechowska               bchrapek@administrator24.info
                                           Reklama w portalu
        EKSPLOATACJA                             Agnieszka Piksa
                                           apiksa@administrator24.info
                                           Prenumerata, dystrybucja i kolportaż
      26 Tarasy wentylowane – układ drenażowy w pigułce – Maciej Rokiel    Aneta Kacprzycka-Cartailler
      30 Wtórna hydroizolacja budynków – hybrydowe masy uszczelniające    tel. 22 512 60 50
                                           akacprzycka@medium.media.pl
        – Bartłomiej Monczyński                        Szkolenia
                                           Joanna Wątor
      35 STOP SMOG: Skazani na smog! – Helena Śpiewak             tel. 22 512 60 74
      40 Czy roboty zrewolucjonizują branżę budowlaną?            jwator@medium.media.pl
                                           Administracja
                                           Danuta Ciecierska (HR)
        ZARZĄDZANIE                              Maria Królak (księgowość)
                                           Redakcja nie zwraca tekstów niezamówio nych
      41 Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła  i zastrzega sobie prawo do ich redagowania,
      43 Czy funkcja zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych jest obowiązkowa?  skracania oraz opatrywania własnymi
                                           tytułami. Za treść ogłoszeń redakcja
        – Wojciech Jan Konieczny                       ponosi odpowiedzialność w granicach
      48 Zakręcanie kaloryferów w bloku może skończyć się w sądzie – Anna Ruszczak  wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy Prawo
                                           prasowe. Redakcja ma prawo odmówić
      49 Przyłącze wod.-kan. w praktyce zarządcy nieruchomości – Przemysław Gogojewicz  publikacji bez podania przyczyn. Wszystkie
                                           prawa zastrzeżone © by Grupa MEDIUM.
      51 Bezpieczna zima – Anna Ruszczak                   Rozpowszechnianie opu bli kowanych materiałów
                                           bez zgody wydawcy jest zabronione. Jeśli nie
                                           napisano inaczej, zdjęcia pochodzą z zasobów
        PULS SPÓŁDZIELNI                           Adobe Stock
      54 Ustalanie cen energii elektrycznej dla części wspólnych nieruchomości  ISSN 2545-0794
        wielolokalowych – koniec problemów? – Jacek Frydryszak        Nakład 7 000 egz.
                                           Prenumerata realizowana przez RUCH S.A:
   Administrator i Menedżer Nieruchomości
                                           Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej
        POCZTA ADMINISTRATORA                         i na e-wydania można składać bezpośrednio na
                                           stronie www.prenumerata.ruch.com.pl.
      56 Odsprzedaż mediów a podatek VAT – Eugenia Śleszyńska          Ewentualne pytania prosimy kierować na
                                           adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub
                                           kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi
   listopad 2022
        INFORMATOR                              Klienta pod nume rem:
                                           801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach
      58 Konferencje i szkolenia                       7:00–18:00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
      58 Indeks firm   www.administrator24.info


     4
   1   2   3   4   5   6   7