Page 3 - AiMN 11/2022
P. 3

Partyjka
  OD RED


      pokera?
  AKT


  ORA      Od czarnych scenariuszy aż się roi we wszystkich mediach.  mniejsze mieszkanie. Obecnie średni metraż kupowanego
      Politycy, niezależnie od opcji straszą sobą nawzajem, snując  mieszkania wynosi do 54 mkw., wobec 61 mkw przed rokiem.
      perspektywy bynajmniej nie optymistyczne. Każdy z nas,  W całej puli sprzedawanych mieszkań większy udział mają te
      stawiający na rozsądek, bez polityków dobrze wie, jaki jest  o mniejszej powierzchni oraz te z segmentu premium.
      stan gospodarki i dlaczego, jaka jest inflacja i jak to wpływa
      na nasze życie.                   Nadal mamy lukę mieszkaniową, a więc i potencjał podażowy,
                                ale… niektórzy eksperci czekają co prawda na wzrost popytu,
      W każdym sektorze gospodarki liczą straty.      który wydaje się na razie mało prawdopodobny, bo jest
      W nieruchomościach czarnowidztwo. Eksperci mówią   uzależniony od zdolności kredytowej, śrubowanej mocno
      o nadchodzących czasach łowienia okazji, ponieważ okres  przez stopy procentowe.
      dekoniunktury potrwa co najmniej dwa, trzy lata. Na rynek
      sprzedaży w tym czasie może trafić wiele mieszkań i domów,  Inni liczą na spadek cen mieszkań w wyniku rosnącej podaży,
      których właściciele nie będą w stanie spłacać kredytów. ale wzrost podaży w obecnej sytuacji – wzrostu cen materiałów
                                budowlanych, energii i robocizny – raczej tego nie zapowiada.
      Eksperci są zgodni, że najbliższe lata będą dla rynku  Firmy deweloperskie kończą rozpoczęte inwestycje,
      nieruchomości wyjątkowo trudne i nie wszystkim firmom  ale wstrzymują się jednak z kolejnymi.
      deweloperskim uda się ten okres przetrwać. I, co ciekawe,
      nie przewidują znaczącego spadku cen mieszkań, raczej  W opinii Filipa Piechowiaka – prezesa firmy Fid Group, obecnie
      hamowanie dynamiki wzrostu. W raporcie przygotowanym  sytuacja na rynku nieruchomości przypomina partię pokera,
      przez firmę Black While tłumaczą, że trudno się spodziewać  w której przy stole siedzą zarówno kupujący, jak i sprzedający.
      poważniejszych przecen w sytuacji, gdy siła nabywcza  Obie strony zastanawiają się, kto dłużej wytrwa: deweloperzy,
      pieniądza zauważalnie spada, rośnie rentowność najmu  którzy mają duże nadwyżki gotówki i mogą jakiś czas przetrwać
      i spada liczba budowanych nowych mieszkań. Przestrzegają  z niższą sprzedażą, czekając na lepsze czasy? Inwestorzy,
      przy tym, że w dłuższym okresie, do 2030 roku mieszkania  którzy dysponują środkami pieniężnymi tracącymi na wartości.
      będą nie tylko nominalnie, ale także realnie droższe niż teraz  Czas pokaże czy wygra podaż, czy popyt.
      i jeżeli nie dojdzie do stymulowania podaży i wyrównywania
   Administrator i Menedżer Nieruchomości
      szans, to coraz mniej Polaków będzie stać na zakup własnych
      czterech kątów, za to będzie rosła popularność najmu.
                                Pozostaję z szacunkiem
   listopad 2022
      Zresztą już tak się dzieje. Wskutek spadku zdolności  Sabina Augustynowicz
      kredytowej wielu Polaków, jeśli w ogóle mają przyznawane
      kredyty, to w niższej wysokości, co oznacza, że mogą kupić

                                redaktor naczelna

   www.administrator24.info


     6
   1   2   3   4   5   6   7   8