Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz poinformował, że fundusz wypłacił na tę inwestycję pożyczkę w wysokości ponad 2 mln zł, co stanowi ponad połowę wartości całej inwestycji.

Farma jest kolejną ekoinwestycją w fotowoltaikę wspieraną przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Wcześniej – w 2018 roku – WFOŚiGW wsparł finansowo Wrocławską Elektrownię Słoneczną, która składa się z blisko 3 tys. paneli słonecznych rozmieszczonych na dachach 35 wrocławskich wieżowców.

Może Ci się spodoba: Fotowoltaiczny boom a rzeczywistość

Piętnaście tysięcy wrocławian otrzymało dzięki temu tańszy prąd wytworzony przez panele dla oświetlenia części wspólnych budynków, zasilenia wind, hydroforni i urządzeń elektrycznych – powiedział rzecznik WFOŚiGW. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław Południe przeznaczyła na ten cel łącznie 4,2 mln zł pochodzących z ogólnopolskiego programu Prosument, z czego 1,7 mln zł to dotacje a 2,5 mln zł pożyczki.

Ponadto WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczył ponad milion złotych na budowę w 2019 r. w podwrocławskiej miejscowości Ligotka farmy słonecznej złożonej z ok. 1,8 tys. paneli o mocy 280 W każdy. Łączna moc instalacji wynosi ok. pół tysiąca KW. Wartość inwestycji to ponad 1,8 mln zł.

Kolejne inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii są w planach.

Źródło: forsal.pl

[farma fotowoltaiczna, fotowoltaika, energia, panele słoneczne, Dolny Śląsk, inwestycja, ekologia, ekoinwestycja, wfośigw]