CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Zobacz, co może Ci zaoferować platforma usług zarządzania nieruchomościami online» » ‎
http://ad.administrator24.info/zarzadzanie-nieruchomosciami-online/▲
W dzisiejszym świecie wszystko działa prosto, szybko i na klik. Także usługi zarządzania nieruchomościami...czytam więcej »
Kategorie: zarządzanie nieruchomościami, wspólnota mieszkaniowa, oprogramowanie,

Rozliczenie małżonków po ustanowieniu rozdzielności majątkowej

Aneta Mościcka  |  Administrator 10/2020  |  03.11.2020
Zdaniem urzędu skarbowego, podatniczka nie przeznaczyła pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe
Zdaniem urzędu skarbowego, podatniczka nie przeznaczyła pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe

Rozliczenie małżonków po ustanowieniu rozdzielności majątkowej nie stanowi realizacji własnego celu mieszkaniowego w postaci nabycia udziału w nieruchomości. Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, której elementem była nieruchomość nie powoduje nabycia przez małżonka udziałów we własności tej nieruchomości, a tym samym możliwości uznania zrealizowania przez małżonka własnego celu mieszkaniowego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Abstrakt

Artykuł, w oparciu o orzecznictwo sądowe, odpowiada na pytanie czy rozliczenie małżonków po ustanowieniu rozdzielności majątkowej stanowi realizację własnego celu mieszkaniowego uprawniającą do ulgi w PIT.

W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 4 czerwca 2020 r., sygn. akt II FSK 2262/19) podatniczka 20 października 2011 r. wraz z mężem sprzedała niezabudowaną nieruchomość za cenę 470 000 zł. Kupiła ją 18 lutego 2010 r. W zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu PIT-39 za 2011 rok wykazała, że przychód ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 235 000 zł podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT). Zgodnie z tym przepisem, zwolnione od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia sprzedaży, nie później niż w okresie 3 lat od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż, przychód uzyskany ze sprzedaży podatnik przeznaczył na własne cele mieszkaniowe.

Urząd skarbowy wezwał podatniczkę do okazania dokumentów, które uzasadniają skorzystanie z ulgi podatkowej. Podatniczka okazała umowę z 30 grudnia 2013 r., zgodnie z którą jej mąż nabył działkę gruntu z budynkami z obowiązkiem spłaty na rzecz podatniczki, a podatniczka nabyła na własność drugą nieruchomość i zobowiązała się spłacić męża na kwotę 235 000 zł.

Otis

Stanowisko organu podatkowego

Zdaniem urzędu skarbowego, podatniczka nie przeznaczyła pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Uznał, że kwot wpłaconych przez nią na rachunek męża tytułem spłaty udziałów w nieruchomości nie można uznać za rozliczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Urząd skarbowy uznał za nieprawdziwe twierdzenia podatniczki, że pieniądze ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 235 000 zł zostały przeznaczone na spłatę męża, przewidzianą w umowie o częściowy podział majątku z 30 grudnia 2013 r. Podatniczka najpierw otrzymała od męża 23 grudnia 2013 r. przewidzianą w umowie spłatę 75 000 zł, a 27 grudnia 2013 r. pożyczyła od niego 145 000 zł, zaś 31 grudnia 2013 r. otrzymała od męża kolejny przelew, tj. brakującą kwotę 15 000 zł. Następnie tak uzyskane kwoty przelała na konto męża: 27 i 30 grudnia 2013 r. 75 000 zł i 145 0000 zł oraz 31 grudnia 2013 r. kwotę 15 000 zł.

Kolejne skargi podatniczki

Decyzję urzędu skarbowego podtrzymał dyrektor izby skarbowej. Podatniczka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Sąd pierwszej instancji skargę oddalił i uznał za słuszną ocenę organów podatkowych, że podatniczka nie wydatkowała przypadającej na nią części przychodu, pochodzącego ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, a wynikający z umowy o podział majątku wspólnego obowiązek spłaty na rzecz męża kwoty 235 000 zł, zrealizowała z pieniędzy, które otrzymała od męża. Działania podatniczki i jej męża, czyli zawarta między nimi umowa o podział majątku wspólnego i rozliczenia pieniężne będące następstwem tej umowy nie są wydatkowaniem przychodu na własne cele mieszkaniowe, wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. W wyniku tej umowy podatniczka nie nabyła bowiem własności nieruchomości, nie zostały zatem spełnione warunki uzyskania ulgi podatkowej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

Podatniczka złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Argumentowała, że rozliczenia małżonków po ustanowieniu rozdzielności majątkowej stanowią realizację własnego celu mieszkaniowego, ponieważ są nabyciem udziału w tej nieruchomości.

NSA oddalił skargę bowiem wynikający z umowy o podział majątku wspólnego obowiązek spłaty na rzecz męża kwoty 235 000 zł podatniczka zrealizowała z pieniędzy, które otrzymała od męża, a nie z przypadającej na nią części przychodu, pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. Nie zakwestionowała, że na dzień 23 grudnia 2013 r. nie dysponowała środkami pieniężnymi pozwalającymi spłacić męża (saldo na jej rachunku bankowym wynosiło 29,18 zł), jak również tego, że otrzymała od męża pożyczki na spłatę małżonka. Następnie, tak pozyskane pieniądze przelała na rachunek swojego męża. Źródłem wydatku nie był zatem przychód ze sprzedaży nieruchomości.

Zwolnienie podatkowe zgodnie z ustawą o PIT

NSA uznał również za błędny zarzut złamania przez organy podatkowe art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT i twierdzenie przez podatniczkę, że rozliczenie małżonków po ustanowieniu rozdzielności majątkowej stanowi realizację własnego celu mieszkaniowego w postaci nabycia udziału w nieruchomości. Sąd podzielił pogląd wyrażony w uchwale siedmiu sędziów NSA z 15 maja 2017 r. (sygn. akt II FPS 2/17), który orzekł, że zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, której elementem była nieruchomość, nie powoduje nabycia przez małżonka udziałów we własności tej nieruchomości, a tym samym możliwości uznania zrealizowania przez małżonka własnego celu mieszkaniowego, o których mówi art. 21 ust. 25 pkt 1 lit a ustawy o PIT. Skorzystanie ze zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy jest możliwe w razie przeznaczenia przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nie później niż w okresie dwóch lat (obecnie 3 lat) od końca roku podatkowego, w którym doszło do sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, określone w art. 25 ust. 25 ustawy o PIT. Warunkiem tego zwolnienia jest spożytkowanie na określony prawnie cel uzyskanych przychodów, nie zaś równowartości tych przychodów pochodzącej z innego źródła, niż sprzedaż określonej nieruchomości. Czyli podatnik ma przeznaczyć na cel mieszkaniowy pieniądze własne uzyskane ze sprzedaży mieszkania. W omawianej sprawie podatniczka nie poczyniła wydatków na spłatę męża z przypadającej na nią części przychodu, pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości.

Czytaj też: Obniżenie kosztów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych >>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[rozliczenie małżonków, podatki, urząd podatkowy, PIT, rozdzielność majątkowa, naczelny sąd administracyjny]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które wpłyną na komfort termiczny mieszkańców »

Komfort termiczny mieszkańców

Dwzrost wymogów dotyczących izolacyjności termicznej, a także zużycia energii pierwotnej na ogrzewanie, ciepłą wodę oraz wentylację i ... Czytam więcej »


Termoizolacja w ociepleniu na ocieplenie »

Komfort termiczny mieszkańców

W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe jest wykonanie nowego ocieplenia... Czytam więcej »


Zabudowa śmietnika? Kilka pomysłów, jak ukryć śmietnik »

pojemniki podziemne

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy i wywoływać negatywnych emocji. Idźmy dalej ... Zobacz więcej »


Zobacz, jak otworzyć domfon smartfonem »

cyfral

Czy nie byłoby wygodnie otworzyć domofon poprzez swój smartfonie? Istnieje kilka rozwiązań pomagających wygodnie i bezpieczenie sterować... Czytam więcej »


Jak zaoszczędzić na cieple? »

Zarządzanie a oszczędności

Co roku koszty ciepła rosną. Większość mieszkańców i właścicieli budynków szuka możliwości obniżenia rachunków... Czytam więcej »


Jak rozwiązywać problemy w instalacjach grzewczych»

Instalacje grzewczeZadaniem instalacji ogrzewczych jest stworzenie takiego klimatu wewnątrz pomieszczeń, który będzie odpowiadał potrzebom cieplnym ludzi oraz... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciągłość zaopatrzenia w wodę?»

Pobierz Raport Zielone miasta i gminy. Inwestycje proekologiczne w sektorze publicznym, usługowym i mieszkaniowym»

czyta woda z kranu Raport Innogy
Bezpieczeństwo dostaw wody w budynkach mieszkalnych jest bardzo ważnym zagadnieniem wpływającym zarówno na komfort mieszkańców, jak i „święty spokój” obsługi technicznej. Istnieje kilka różnych sposobów ... Chcę wiedzieć »

Kompleksowa publikacja przygotowana we współpracy z agencją badań konsumenckich, ekspertami w zakresie inicjatyw podejmowanych na rzecz ochrony środowiska oraz instytucjami i przedsiębiorcami, którzy zainwestowali w rozwiązania proekologiczne.... Czytam więcej »


W jaki sposób obniżyć temperaturę wewnątrz budynku latem?

Upał w mieścieTo rozwiązanie doskonale ogranicza straty ciepła w miesiącach zimowych, a w lecie chroni przed nagrzewaniem. Co jest szczególnie istotne, ponieważ zjawisko przegrzewania budynków negatywnie wpływa na wydajność pracowników, obciążenie urządzeń... Czytam więcej »


Jakie wybrać kotły do instalacji grzewczej?

Specjalny Program dofinansowania dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z możliwością uzyskania do 80% dofinansowania?

Ogrzewanie grzejnikiem baza danych nieruchomości
Kotły mogą współpracować z różnorodnymi typami instalacji grzewczych i ciepłej wody (pełna komunikacja z systemami regulacji Cx zapewniająca maksymalne wykorzystanie kondensacji i wydłużenie żywotności kotła).. Czytam więcej »

Uwaga spółdzielnie i wspólnoty! Zgłoszenia tylko do 31 maja 2021. Wypełnij krótki formularz i otrzymaj do 80% dofinansowania! Ilość dotacji ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń... Czytam więcej»


Poznaj sposób, jak zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w budynku »

zaopatrzenie w wodęObok niezawodności pracy i higieny znaczącą rolę odgrywają koszty eksploatacyjne instalacji wodnych. Technologia, która zapewnia wysoką sprawność oraz integrację z systemami automatyki budynku, a jednocześnie gwarantuje... Czytam więcej »


Webinar: Balustrady, nowe przepisy, deklaracje właściwości użytkowych»

Jak przeprowadzić pomiary i sprawdzić stan nieruchomości?

webinar online sky
Poznaj Akademię ITB, w której zdobędziesz wiedzę specjalistyczną i nowe umiejętności, jak również podniesiesz kompetencje potrzebne na rynku pracy.... rezerwuję miejsce »

Jednymi z największych pochłaniaczy czasu i kosztów przy zarządzaniu nieruchomością są: inspekcja, naprawa i utrzymanie obiektu oraz jego instalacji. Tradycyjne metody inwentaryzacji wiążą... chcę wiedzieć więcej»


Jak rozwiązać problem z odczytem wodomierzy u lokatorów? »

Odczyt wodomierzyRóżnice w odczycie są dość powszechnie spotykanym zjawiskiem. Nie zawsze mamy możliwość, zwłaszcza w czasach pandemii, na zastanie... Chcę zobaczyć »


Kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi? Gdzie szukać pomocy?

Jaki wybrać program do zarządzania spółdzielnią mieszkaniową? »

Zarządzanie program do zarzadzania sm

Nie ulega wątpliwości, że profesjonalne administrowanie nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Tylko w pełni profesjonalny zarządca może poradzić sobie z wymaganiami stawianymi przez przepisy oraz
...
Czytam więcej »

Komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości, usprawniającym rozliczenia i dającym błyskawicznie wgląd do wszelkiego rodzaju kosztów i przychodów. Pozwala na... czytam więcej »


Zima się skończyła czas na przeglądy instalacji »

Przeglad instalacjiZgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Prawidłowe zabezpieczenie dachów przed gromadzącym się śniegiem to tylko jedno... Czytam więcej »


Zabezpieczenie nieruchomości - dlaczego to takie ważne? »
Budynek mieszkalny wymaga remontu? »
Zarządzanie a oszczędności Remont budynku mieszkalnego
Inteligentny system zarządzania energią cieplną w budynku oparty został na najnowszych... czytam więcej » Zaplanuj energooszczędne plany. Sprawdź kredyt inwestycyjny dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Kredytowanie inwestycji służących zwiększeniu efektywności energetycznej budynków wspólnot i spółdzielni... czytam dalej »

Jak rozwiązać problemy z balkonem? Zobacz to rozwiązanie »

Balkony spółdzielnia mieszkaniowaCzy mamy do czynienia z wykonaniem nowego balkonu lub gdy stoimy przed wyzwaniem aby naprawić juz istniejący, można liczyć... Czytam więcej »


Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»
Jak dobrać pompę? Zobacz aplikację, która podpowie Ci czego potrzebujesz »
Zarządzanie nieruchomościami pompy obiegowe
Firma usługowa, zarządca nieruchomości, działa jak każda inna jednostka gospodarcza w obszarze rynku, a więc procesów i zdarzeń występujących w związku z ... czytam więcej » Dobór pompy w dużej mierze zlecamy fachowcom. Jednak przed zakupem warto rozejrzeć się na rynku za zamiennikami produktów, które... Czytam więcej »

Zobacz, co może Ci zaoferować platforma usług zarządzania nieruchomościami online»
Nowe narzędzie dla wspólnot mieszkaniowych - zobacz, jak wydajniej korzystać z miejsc parkingowych na osiedlu»
Platforma do zarządzania nieruchomościami parking zajęty?
W dzisiejszym świecie wszystko działa prosto, szybko i na klik. Także usługi zarządzania nieruchomościami... czytaj dalej »

Nowoczesne technologie i przełomowe idee są w stanie sprostać wielu wyzwaniom cywilizacyjnym. Podejście to doprowadziło nas do stworzenia platformy, która łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz kulturę współdzielenia, dając nam przejrzysty system, mogący(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
4/2021

Aktualny numer:

Administrator 4/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - Infrastruktura telekomunikacyjna w budynku
  • - Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 21536|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 24151|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 13169|Ocena: 1.0

Konferencja Miesięcznika Administrator

Docieplenie mieszkania od strony sufitu mogło wpłynąć na pojawienie się grzyba i pleśni

Od czego powinien być ubezpieczony zarządca, by mógł spać spokojnie?

Instalacje tryskaczowe - Akademia Ochrony Przeciwpożarowej

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania domu?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest dom pasywny

Jak wykonać taras wentylowany?

Jak prawidłowo zamontować okno?

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl