CZYTELNIKU!

 

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2015

WYDANIE BEZPŁATNE - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami

Sprawdź ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami.

Dynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości, usprawniającym rozliczenia i dającym błyskawicznie wgląd do wszelkiego rodzaju kosztów i przychodów. Pozwala na sprawniejsze prowadzenie dokumentacji, w każdej chwili na za­poznanie się z treścią zawieranych umów, uchwał podejmowanych przez wspólnotę czy też wynikami ze­brań właścicieli lokali czy członków spółdzielni.

Napoleon mawiał, że do wygrania wojny potrzebne są trzy rzeczy. Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Parafrazując Napoleona można powiedzieć, że jednym z czynników decydujących o sukcesie zarządcy nieruchomości stają się trzy kolejne: kontrola, kontrola i jeszcze raz kontrola. A tę zapewnia dobre oprogramowanie.

Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami:

www.admireo.pl www.sultan.api-link.pl www.atlanti.pl
www.axxerion.pl www.domconsult.com www.WirtualneOsiedle.pl
Perseus_Nieruchomości
www.inwestprojekt.pl www.perseus.com.pl www.weles2fk.com
Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN  
www.nieruchomosci.progpol.com www.bazan.com.pl
www.bazan.pl

 

 

Admireo

 

Admireo to kompleksowy system do zarządzania nieruchomościami, stworzony z myślą o zapewnieniu administratorom, zarządcom nieruchomości i Wspólnotom funkcjonalnego narzędzia, które jednocześnie jest komfortowe w obsłudze.

System dostępny jest online z każdego miejsca i przystosowany jest dla urządzeń mobilnych.
Więcej informacji: www.admireo.pl.
    
Decydując się na korzystanie z Admireo, klient otrzymuje jedno narzędzie umożliwiające wsparcie wszystkich procesów i zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Należą do nich:

 

Obsługa zgłoszeń:

 •    zgłoszenia on-line awarii, konserwacji oraz wszelkich napraw oraz problemów technicznych,
 •    komunikacja z właścicielami i firmami konserwatorskimi,
 •    archiwizacja i rozliczenie wykonanych prac.

Obsługa szkód:

 •    wsparcie działań związanych z ubezpieczaniem majątku,
 •    obsługa likwidacji szkód

Obsługa zebrań Wspólnoty i głosowania uchwał:

 •  automatyczne powiadomienia członków Wspólnoty o istotnych wydarzeniach,
 • głosowanie on-line wraz z obsługą głosowania poprzez udziały częściowe,
 •  dostęp do archiwalnych wydarzeń i dokumentów    

Kompleksowe wsparcie przeglądów i remontów:

 •   harmonogramowanie i planowanie,
 •   informowanie o przeglądach,
 •   rozliczanie remontów,
 •   utrzymywanie dokumentacji projektowej

 Rozliczanie Wspólnot i właścicieli:

 •   pełna obsługa procesów księgowych,
 •   sprawdzanie salda i regulacji opłat on-line,
 •   automatyzacja działań windykacyjnych,
 •   pełne wsparcie dla realizacji planu gospodarczego Wspólnoty

Komunikacja z właścicielami:

 •   wybór preferowanego przez właściciela kanału kontaktu (mail, sms, telefon, list),
 •   automatyczne powiadomienia,
 •   zgłaszania spraw i zapytań poprzez system - w tym np.: przesyłanie stanu liczników.

Bezpieczeństwo:

 •   system działa na kilku serwerach, w różnych lokalizacjach,
 •   codziennie tworzone są kopie zapasowe,
 •   komunikacja odbywa się z wykorzystaniem certyfikatów SSL,
 •   każdy z klientów działa w oparciu o osobną bazę danych, do której dostęp jest zabezpieczony oddzielnymi loginami i hasłami,
 •  system jest regularnie audytowany pod względem bezpieczeństwa i spełniania wymogów GIODO

Dzięki Admireo zyskujesz pełne wsparcie działania firmy - nigdy nie będziesz musiał kupować dodatkowych modułów i zawsze będziesz mógł korzystać z najnowszej wersji systemu.

 •      Każda aktualizacja jest darmowa i automatyczna - np. dostosowanie programu do zmian Ustawy o Własności Lokali i wprowadzenie możliwości głosowania poprzez części udziałów.
 •      Dostęp do systemu z każdego urządzenia z przeglądarką internetową (telefonu, tabletu, komputera).
 •      W ramach miesięcznych opłat abonamentowych użytkownicy Admireo mogą otrzymać do 5. porad z zakresu administrowania nieruchomościami (w tym aspektów prawnych), IT oraz  zabezpieczenia danych.


 
 Podłożem na którym powstało Admireo była optymalizacja modeli biznesowych i procesów zarządzania nieruchomościami. Dzięki temu udało nam się stworzyć oprogramowanie, które nie tylko wspiera zarządzanie nieruchomościami, jest kompleksowe i komfortowe, ale równocześnie wnosi wartość dodaną dla każdego klienta, związaną z usprawnieniem prowadzonego biznesu.

 Dotychczasowi użytkownicy wskazują na:

 •      Znaczną oszczędność czasu pracowników (największego kosztu firm administrujących) – do 35%,
 •      Skrócenie o min. 25% czasu szkolenia nowych pracowników,
 •      Zaoszczędzenie do 40% czasu pracy inspektorów i obsługi technicznej,
 •      Oszczędność czasu osób zarządzających firmą o ok. 30%,
 •      Wiele niepoliczalnych korzyści związanych ze znaczącą poprawą wizerunku firmy administrującej w zarządzanych Wspólnotach!
ZALETY I KORZYŚCI DLA ADMINISTRATORÓW 

Rozpoczynając korzystanie z Admireo administrator otrzymuje narzędzie, które od razu ma wszystko, co jest potrzebne do pracy!
System dostarcza komplet informacji zarówno wewnętrznych, jak i tych związanych z obsługą klientów i pozwala m.in.:

 •      kontaktować się ze Wspólnotami, zarządami i firmami współpracującymi,
 •      zarządzać danymi właścicieli, uchwałami i głosowaniami, dokumentacją techniczną,
 •      planować remonty, przeglądy czy postępowania ofertowe,
 •      sprawdzać salda właścicieli i składniki zaliczki eksploatacyjnej i remontowej,
 •      weryfikować wpłaty i prowadzić działania windykacyjne,
 •      wprowadzać nowe zgłoszenia (np. awarie) i sprawdzać ich status.ZALETY I KORZYŚCI DLA WŁAŚCICIELI

Obecnie na rynku funkcjonuje niewiele rozwiązań, z których mogą korzystać właściciele nieruchomości. Admireo, w ramach opłaty abonamentowej (bez żadnych ograniczeń), oferuje możliwość skorzystania przez właścicieli z przeznaczonego dla nich panelu, dzięki któremu można:

 •      Zdefiniować najdogodniejszą dla siebie formę kontaktu z administratorem – mail/SMS/telefon/list/kontakt osobisty,
 •      Zgłosić sprawę - np. awarię - przez całą dobę,
 •      Sprawdzić postęp prac związanych ze swoim zgłoszeniem,
 •      Zweryfikować stan salda i dokonać opłaty on-line,
 •      Przesłać aktualny stan liczników wody i ciepła,
 •      Zweryfikować liczbę osób zamieszkujących w lokalu,
 •      Zapoznać się z treścią uchwał i zagłosować na nie,
 •      Uzyskać informacje o każdej ważnej dla niego i Wspólnoty sprawie.NOWOŚCI W OPROGRAMOWANIU

Nad rozwojem Admireo pracujemy nieustannie, czego dowodem są nowe funkcjonalności, wprowadzone w Q4 2015r. Należą do nich:

 •      Mobilny, internetowy panel właściciela,
 •      Mobilne głosowanie uchwał on-line (również dla udziałów częściowych),
 •      Panel Zarządu Wspólnoty.


Największą zmianą, która została wprowadzona w grudniu 2015 r., jest udostępnienie szerokich możliwości analitycznych, które pozwalają np. Zarządowi Wspólnoty na on-linową weryfikację:

 •      danych finansowych Wspólnoty, w tym salda kont,
 •      poziomu zadłużenia właścicieli i skuteczności prowadzonych windykacji,
 •      ilości zgłoszeń otwartych we Wspólnocie (wraz z ich statusem),
 •      uchwał znajdujących się w głosowaniu (stan głosowania uchwał, poszczególne głosy, dane historyczne),
 •      stanu prac remontowych.


Obecnie pracujemy nad zautomatyzowaniem importu danych z innych systemów do Admireo i zapraszamy naszych klientów do współpracy w tym zakresie – do skorzystania z promocji „testuj IMPORT”.RODZAJE MODUŁÓW JAKIE ZAWIERA SYSTEM

W rozwiązaniu Admireo nie występują moduły. Każdy klient otrzymuje system kompleksowo wspierający wszystkie procesy związane z administrowaniem nieruchomościami.
Nasze rozwiązanie oparte jest na rolach, które występują w procesie. Każda osoba, pełniąca daną rolę, posiada określony (konfigurowalny) zakres działania, w ramach którego może podejmować różne akcje.
W zależności od potrzeb i decyzji zarządzających, dana osoba może w systemie pełnić role:

 •      Administratora,
 •      Księgowego,
 •      Inspektora,
 •      Obsługi klienta (front desk),
 •      Właściciela lokalu,
 •      Zarządu wspólnoty,
 •      Właściciela/zarządu firmy administrującej,
 •      Biznesowego administratora systemu,
 •      Konserwatora (firmy współpracującej).
WERSJA DEMO


Uzyskanie wersji demo systemu Admireo jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie www.admireo.pl, zakładka REJESTRACJA.
 

W ramach wersji demo, każdy zarejestrowany klient, otrzyma spersonalizowany dostęp do testowej wspólnoty, w ramach której będzie miał możliwość przeprowadzenia głównych działań oferowanych przez Admireo, m.in.: definiowania wspólnot, zakładania i obsługi spraw, zapoznania się z procesem księgowania, głosowaniem on-line czy przesyłaniem powiadomień i korespondencją z właścicielami.

W ramach wersji demo, każdy z zarejestrowanych klientów otrzyma trzy loginy, dzięki którym będzie mógł przetestować funkcjonalności związane z działaniami podejmowanymi przez:

 •      Właściciela,
 •      Księgową,
 •      Administratora.

 

Szczegółowe informacje o systemie Admireo i możliwości jego zakupu (w tym wszystkich aktualnych ofert promocyjnych związanych z rabatami dochodzącymi do 50%) można uzyskać:
     

Informacje:

Sprzedaż:
sprzedaz@admireo.pl

571-444-990

Wsparcie:
wsparcie@admireo.pl 

571-444-991

Informacja telefoniczna:

571-444-990 

Dystrybutor:

DEVCON
Świstaka 16, Siedliska
05-500, Piaseczno
województwo: mazowieckie
Referencje

Jeśli chcesz dopytać się o praktyczne aspekty pracy z wykorzystaniem systemu Admireo, możesz zatelefonować do:
     Nasz Administrator Sp. z o.o.; tel.: 695 626262, biuro@naszadministrator.com
     Wspólnota Woronicza 76; Andrzej Grabowski, e-mail: wspolnota.w76@gmail.com

 

Zamówienie Admireo jest możliwe poprzez stronę internetową: www.admireo.pl.
 

Jeżeli zdecydujesz się zarejestrować i zamówić system przed 31 stycznia 2016r. możesz skorzystać z jednej z naszych niepowtarzalnych promocji, w ramach które można uzyskać nawet 50% rabat:

 •      Razem na START,
 •      Razem na START – podwajamy rabaty,
 •      Testuj IMPORT.System Admireo to oprogramowanie intuicyjne, którego nauka z pewnością nikomu nie przysporzy kłopotów, a jego poznanie nie powinno większości osób zająć więcej nią 2-3 dni robocze.
Naukę najlepiej jest zacząć od zapoznania się z wersją demo systemu i dołączonymi do niej filmami instruktażowymi.

 
Po zakupie systemu otrzymają Państwo dostęp do dedykowanego kanału You Tube, w którym znajdują się filmy instruktażowe dla każdej z występujących w systemie ról.
Dodatkowo, dla osób ceniących słowo pisane, możliwe jest udostepnienie wersji opisowej instrukcji systemu.

 
W każdej chwili mogą również skorzystać Państwo z pomocy naszych konsultantów: wsparcie@admireo.pl; tel. 517-444-990 Grupa docelowa oprogramowania

System Admireo jest przeznaczony dla wszystkich firm administrujących nieruchomościami,  zarządców oraz członków i zarządów Wspólnot.
Do współpracy przede wszystkim zapraszamy:

 •      Administratorów i zarządy nieruchomości,
 •      Wspólnoty mieszkaniowe,
 •      Developerów,
 •      Miejskich zarządców nieruchomości.

DEVCON
Świstaka 16, Siedliska
05-500 Piaseczno
województwo: mazowieckie

 

Informacje:

Sprzedaż:
sprzedaz@admireo.pl

571-444-990

Wsparcie:
wsparcie@admireo.pl

571-444-991


Zamówienie Admireo jest możliwe poprzez stronę internetową: www.admireo.pl


Admireo to projekt, stworzony przez praktyków zarządzania nieruchomościami, prawników i informatyków, w odpowiedzi na zgłaszane przez rynek potrzeby związane z koniecznością powstania dedykowanego i kompleksowego narzędzia wspierającego zarządzanie nieruchomościami.

 
Obecnie nasz zespół tworzy 12 osób, które od ponad 7 lat aktywnie zajmują się zarządzaniem nieruchomościami (ponad 130.000 m2), tworzą, testują i wdrażają oprogramowanie klasy CRM oraz specjalizują się w obsłudze prawnej Wspólnot.
Jedynym dystrybutorem jest: Devcon

Jeśli chcesz dopytać o szczegółowe warunki zakupu Admireo (w tym migrowanie danych z dotychczasowego rozwiązania do Admireo) niezbędna jest rejestracja na stronie www.admireo.pl.
Na każde z pytań odpowiemy:
 

Sprzedaż:
sprzedaz@admireo.pl

571-444-990

 


Sułtan - nowoczesne narzędzie wszechstronnie wspomagające proces zarządzania zasobami lokalowymi

Sułtan jest wynikiem 25 lat doświadczeń. Jego twórcą jest firma API-Link.

Sułtan jest nowoczesnym narzędziem wszechstronnie wspomagającym proces zarządzania zasobami lokalowymi. Zawiera wszystkie niezbędne do tego elementy: od naliczania i windykowania opłat, przez rozliczanie mediów i kosztów, po ewidencję techniczną zasobów.

Sułtan umożliwia również prowadzenie osobnych ksiąg dla wspólnot mieszkaniowych.

Jedną z możliwości sułtana jest również rozliczanie deklaracji „odpadowych”

Sułtan adresowany jest do:

 • Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Komunalnych Zarządców Nieruchomości
 • Spółek zarządzających zasobami gminnymi i wspólnotami mieszkaniowymi
 • Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych
 • Zarządców powierzchni biurowych
 • Deweloperów zarządzających zasobami mieszkaniowymi

W zależności od konfiguracji Sułtan staje się kompleksowym rozwiązaniem obejmujących całość zagadnień interesujących zarządców.

Wybrane moduły dostępne w systemie Sułtan:

CZYNSZE

Moduł CZYNSZE prowadzi bieżące rozrachunki z tytułu opłat lokalowych. Poprzez pełną dokumentację zapisów w czasie i szybki dostęp do historii tychże zapisów, system znacznie ułatwia windykację, a poprzez to szybszą i skuteczniejszą likwidację zadłużeń.

Wybrane cechy systemu:

 • elastyczność w tworzeniu dowolnych obciążeń
 • elastyczność w tworzeniu tytułów rozrachunkowych
 • zapisy historyczne – pełna dokumentacja
 • automatyczne wyliczanie korekt wstecznych w czasie do 3 lat
 • elastyczny moduł ratalnych spłat zadłużenia
 • windykacja z pełną dokumentacją do spraw sądowych
 • pełna współpraca z bankowymi systemami masowych płatności
 • pełna wymiana informacji z systemami Media, Koszty, Finansowo-Księgowym
 • wbudowany edytor do tworzenia dowolnych pism
 • w systemie można rejestrować także dowolne dane skojarzone w systemie Windows stacji roboczych (dokumenty MS Office, dokumenty OpenOffice czy LibreOffice, pliki multimedialne)

MEDIA

Moduł MEDIA prowadzi rozrachunki z tytułu zużytych mediów.

Wybrane cechy systemu:

 • możliwość odtworzenia dowolnej konfiguracji indywidualnych urządzeń pomiarowych w powiązaniu z głównymi urządzeniami
 • rozliczanie dowolnego medium
 • możliwość tworzenia dowolnych zasad rozliczania
 • rejestracja wszelkich kosztów dodatkowych na budynek czy lokal
 • automatyczne księgowanie wyników w systemie Czynsze
 • współpraca z dowolnymi systemami rejestrującymi odczyt

KOSZTY

Moduł KOSZTY prowadzi rozliczenia z tytułu pobranych zaliczek lokalowych.

Wybrane cechy systemu:

 • tworzenie dowolnych algorytmów rozliczeniowych.
 • rozliczanie każdej zaliczki w stosunku do wszystkich kosztów.
 • pełna automatyka pobieranie kosztów zarejestrowanych w systemie Finansowo-księgowym i zaliczek z systemu Czynsze.
 • automatyczne księgowanie wyniku w systemie Czynsze

FINANSOWO - KSIĘGOWY

Moduł FINANSOWO- KSIĘGOWY jest pakietem przeznaczonym do prowadzenia księgowości dowolnej wielkości podmiotu gospodarczego. Zadaniem systemu jest automatyzacja prowadzenia ewidencji, obiegu dokumentów i realizacja zadań bieżących, związanych z działalnością finansowo-księgową.

Wybrane cechy systemu:

 • jest w pełni zgodny z ustawą o rachunkowości komputerowej;
 • korzysta z centralnej bazy kontrahentów firmy;
 • prowadzi zbiory stanów kont analitycznych w wybranych okresach, pozwalając na emisję zestawień stanów i obrotów;
 • zawiera moduł fakturowania do obsługi sprzedaży nie ujętej w systemie czynszowym;
 • rozksięgowuje automatycznie dokumenty kosztowe na budynki lub nieruchomości wg tworzonych przez użytkownika kluczy podziałowych (szablonów do dekretacji);
 • automatycznie zamyka konta np. poprzez przeniesienie kosztów i przychodów na wynik finansowy;
 • posiada interfejs do importowania danych z innych systemów;
 • przygotowany jest do integracji z systemami bankowymi np. Multicash.

System pozwala na:

 • rejestrowanie dokumentów źródłowych przyszłych okresów (jeszcze nie otwartych);
 • jednoczesne wprowadzanie dekretów kilku pracownikom w różnych miesiącach rozliczeniowych;
 • rejestrację kosztów i przychodów wg miejsca powstania, w szczególności wg budynków i nieruchomości;
 • tworzenie sprawozdań indywidualnych użytkownika z zapisów na kontach wg dowolnie określanego obszaru np. spółdzielnia, osiedle, nieruchomość, budynek, kategoria obiektu;
 • swobodny dostęp do zbiorów z wcześniejszych lat

 

Dodatkowe moduły:

Moduł Członkowski

Moduł Koszty

 • tworzenie dowolnych algorytmów rozliczeniowych
 • rozliczanie każdej zaliczki w stosunku do wszystkich kosztów
 • pełna automatyka pobieranie kosztów zarejestrowanych w systemie FK i zaliczek z systemu Czynsze.
 • automatyczne księgowanie wyniku w systemie CzynszeModuł Zasoby

 • pełna współpraca z systemami Czynsze i Członkowsko-Lokalowym.
 • pozwala rejestrować dowolną ilość danych zasobowych.
 • prowadzi statystykę zasobów.
 • wylicza podatki od nieruchomości i gruntowy.
 • rejestruje zdarzenia dotyczące zasobów  (remonty, przeglądy, naprawy).
 • rejestruje zgłoszenia dotyczące napraw i stan ich wykonania.
 • opisuje zasoby w każdej płaszczyźnie.Moduł Kasa

 • połączenie on-line z bazami systemu CZYNSZE i planem kont systemu FK.
 • wgląd w stan finansowy wpłacającego do kasy i określenie wielkości zaległości na wszystkich jego kontach założonych w programie czynszowym.
 • druki KP i KW.
 • generowanie raportu kasowego wg ustalonego regulaminem harmonogramu ( raport dzienny, tygodniowy, inny).
 • tworzenie not księgowych z wpłatami indywidualnymi do systemu czynszowego.
 • tworzenie not księgowych z raportu kasowego do systemu FK.
 • możliwość prowadzenie kilku kas na jednym stanowisku.Planowanie finansowe

 • umożliwia kontrolę poziom zobowiązań w poszczególnych pozycjach tablicy planu w ciągu roku budżetowego.
 • umożliwia kontrolę finansowego wykonania poszczególnych zamówień.
 • posiada możliwość zdefiniowania planów zgodnie z klasyfikacją budżetową
 • jedynie zdefiniowani użytkownicy posiadają prawa do korekty planów finansowych i zatwierdzania środków.

 

Obieg dokumentów

 • umożliwia odwzorowanie pełnej struktury organizacyjnej użytkownika
 • umożliwia zdefiniowanie ścieżek obiegu dokumentów w złożonej strukturze odbiorców
 • umożliwia określenie automatycznych terminów wykonania zarejestrowanego zadania.
 • w systemie, jako załącznik do pisma, można rejestrować także dowolne dane skojarzone w systemie Windows stacji roboczych (skanowane dokumenty PDF, dokumenty MS Office, dokumenty OpenOffice czy LibreOffice, pliki multimedialne)..
 • informacja o korespondencji dla użytkownika jest widoczna w każdym module zintegrowanego systemu.
 • umożliwia zdefiniowanym użytkownikom kontrolę terminów wykonania zadań.Internetowy System Informacji Lokatorskiej

 

 • eksport w dowolnej chwili stanu finansowego lokalu, zarejestrowanego w systemie czynszowym;
 • eksport w dowolnej chwili danych lokalu, dotyczących naliczeń przyszłych okresów, zarejestrowanych w systemie czynszowym;
 • możliwość korekty przesłanych danych;
 • separacja Zintegrowanego Systemu od danych prezentowanych lokatorowi (oddzielny serwer widoczny w Internecie);
 • bezpieczna transmisja ssh z certyfikatem globalnym wystawionym na domenę;
 • brak transmisji jakichkolwiek danych osobowych;
 • lokator ma możliwość podglądu stanu finansowego kilku lokali z jednego okna przeglądarki internetowej;
 • panel administracyjny umożliwiający m.in. szybki przegląd stanu finansowego lokalu i budynku;
 • generowanie druku inicjalnego dla lokatora z konfigurowalną treścią.


Księga Wspólnoty

 • system zawiera zespół funkcji przeznaczonych do obsługi jednocześnie wszystkich lub niektórych wybranych wspólnot.
 • zapisy księgowe rejestrowane są wg zasad pełnej księgowości w oparciu o księgę główną.
 • większość operacji systemu  jest dostępna zarówno z poziomu księgowości zarządcy, jak i z księgowości dowolnej wspólnoty.
 • wspólnoty prowadzone są w oparciu o standardowy lub indywidualny plan kont i obowiązujący zestaw dokumentów księgowych. System umożliwia emitowanie wydruków bilansów, rachunków wyników oraz innych sprawozdań w dowolnym układzie.
 • zasilanie danymi księgowymi ksiąg wspólnot odbywać się może automatycznie z  poziomu księgi zarządcy, bądź indywidualnie.Dlaczego MY?


Gwarancję rzetelności i znajomości branży Zespołu Api-Link potwierdza ponad 25 letnie doświadczenie w produkcji oprogramowania wpierającego pracę zarządców nieruchomości.
Obecnie nasze oprogramowanie wspiera pracę: spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości komunalnych, administracji wspólnot mieszkaniowych, prywatnych zarządców nieruchomości, zarządców TBS. Bezawaryjność oprogramowania, szybka reakcja na potrzeby klienta oraz stałe udoskonalanie naszych systemów stanowią nasze podstawowe priorytety.

Zalety i korzyści dla administratorów:

Sułtan jest nowoczesnym narzędziem wszechstronnie wspomagającym proces zarządzania zasobami lokalowymi. Zawiera wszystkie niezbędne do tego elementy: od naliczania i windykowania opłat, przez rozliczanie mediów i kosztów, po ewidencję techniczną zasobów. Sułtan umożliwia również prowadzenie osobnych ksiąg dla wspólnot mieszkaniowych. W zależności od Państwa potrzeb, każdy z wariantów Sułtana można rozszerzyć o dodatkowe moduły a co za tym idzie zwiększyć funkcjonalność oprogramowania.

Zalety i korzyści dla właścicieli:

Internetowy System Informacji Lokatorskiej -  Właściciel (lokator) lokalu ma możliwość podglądu stanu finansowego kilku lokali z jednego okna przeglądarki internetowej, dostęp do swoich danych lokator uzyskuje na bezpiecznej stronie internetowej po podaniu nazwy użytkownika  oraz hasła.


Nowości w oprogramowaniu:

Oprócz stałego rozwijania naszego oprogramowania zwracamy szczególną uwagę na komunikację z lokatorem tzn.: wspomaganie windykacji SMS, automatyczna komunikacja e-mail, portal internetowy lokatora, archiwum wszystkich dotyczących lokalu dokumentów przechowywanych w postaci katalogów.

Rodzaje modułów jakie zawiera system:

Pakiet podstawowy zawiera moduły: Czynsze, Media, Finansowo-Księgowy.
Moduły dodatkowe: członkowski, koszty, zasoby, płace, kasa, planowanie finansowe, obieg dokumentów, internetowy system informacji lokatorskiej, księga wspólnoty.Wersja demo dostępna jest po krótkim instruktażu dotyczącym merytorycznej zawartości modułów oraz funkcjonalności poszczególnych elementów systemu. Pokaz prowadzony jest przez Internet.


 

Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do naszej firmy:

22 436 58 21
22 436 58 22
604 133 368 – dział marketingu

 

Przykładowe referencje naszej firmy:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. – Świdnik
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych – Chrzanów
Sekro – Nieruchomości – Warszawa
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Fabud” – Siemianowice Śląskie
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strop”


Jak zamówić?

Prosimy o złożenie zapytania na adres e-mail: lub , bądź kontakt telefoniczny:
22 436 58 21
22 436 58 22
604 133 368 – dział marketingu


   

Grupa docelowa oprogramowania

Sułtan adresowany jest do:

 • Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Komunalnych Zarządców Nieruchomości
 • Spółek zarządzających zasobami gminnymi i wspólnotami mieszkaniowymi
 • Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych
 • Zarządców powierzchni biurowych
 • Deweloperów zarządzających zasobami mieszkaniowymi

API-Link Sp z o.o.
02-797 Warszawa
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 54/110
tel./fax (48) 22 436 58 21
22 436 58 22
604 133 368 – dział marketingu

 

http://sultan.api-link.pl/


Działamy na rynku mieszkaniowym od 1989 roku. Początkowo jako firma API, a wyniku restrukturyzacji i wydzielenia nowej firmy informatycznej (1996) jako spółka API-Link.

Wszystkie programy są własnością firmy API-Link Sp. z o.o. i nie są obciążone prawami osób trzecich. Klauzula taka stanowi zawsze element umowy licencyjnej.

Założyciele firmy i twórcy oprogramowania są związani z mieszkalnictwem od wielu lat, co daje gwarancję rzetelności i znajomości tematu. Kadra ma bogate doświadczenie zdobyte dzięki nadzorowaniu wielu wdrożeń i wspomaganiu eksploatacji naszych systemów. Dziś grono naszych klientów liczy ponad 250 firm.

 

 

System IAN


IAN – Interaktywna Administracja Nieruchomości – to nowoczesny CRM dla współczesnego zarządcy nieruchomości, pozwalający na zautomatyzowanie procesów związanych z utrzymaniem i administrowaniem budynkami. Dzięki umieszczeniu programu w chmurze internetowej, zarządca otrzymuje dostęp do wszystkich informacji z dowolnego urządzenia i w każdym miejscu. Nowoczesna, wydajna i przemyślana budowa IANa łączy cechy prostych i intuicyjnych programów z rozbudowanymi systemami korporacyjnymi. Program skonstruowany został tak, by zarządca mógł samodzielnie zdecydować w jakim stopniu wykorzysta potencjał systemu, bez konieczności zamykania się na przyszłość.

 

Funkcjonalności systemu IAN skupione zostały w czterech głównych grupach odpowiadających poszczególnym zakresom pracy zarządcy: Nieruchomości, Finanse, Biuro i Organizer:

NIERUCHOMOŚCI:

1. moduł: sprawy bieżące w tym miejscu mieszczą się wszystkie procedowane zadania/usterki/zgłoszenia/problemy/spotkania, stanowiące zbiór zagadnień wymagających pilnej interwencji zarządcy

Korzyści: automatyczna „współpraca” modułu z kalendarzem oraz możliwość zgłaszania kwestii istotnych dla właścicieli i lokatorów poprzez platformę komunikacyjną.

2. moduł: korespondencja umożliwia automatyczne rejestrowanie każdego dokumentu.

Korzyści:  zastępuje także klasyczny dziennik podawczy i rejestr korespondencji. Każdemu pismu nadawany jest automatycznie numer ewidencyjny wraz z możliwością zeskanowania lub wykonania fotografii.

3. moduł: inwentaryzacja nieruchomości umożliwiający wprowadzenie wszystkich informacji o nieruchomości wraz z rejestrem i miejscem przechowywania dokumentacji papierowej.

Korzyści:  szybkie również zdalne odnalezienie potrzebnej informacji, podgląd danych oraz wysłanie i wydrukowanie.

4. moduł: dokumentacja techniczna stanowiący bazę dokumentów, niezbędny do pracy każdego zarządcy.

Korzyści:  możliwość szybkiej weryfikacji braków w dokumentacji technicznej. Bezpośredni wgląd przez członków Wspólnoty stanowi idealne rozwiązanie w kwestii udostępniania w/w dokumentów.

5. moduł: nadzór współpracujący z modułem dokumentacji nieruchomości i kalendarzem, ale także z częścią dotyczącą napraw/remontów/modernizacji. Umożliwia sprawowanie kontroli nad wszystkimi elementami konstrukcji i wyposażenia nieruchomości w celu zapewnienia bezpiecznej i bezproblemowej eksploatacji.

Korzyści:  moduł odpowiada przypisom/przepisom dotyczącym obowiązku prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, której jest elektroniczną wersją. Posiada opcję automatycznego przypomnienia o sprawach pilnych i ewentualnie zaległych (w tym również przeglądach).

6. moduł: dokumentacja lokali i powierzchni zawierający pełny rejestr właścicieli i najemców,  parametry lokalu oraz dokumentację poszczególnych lokali. 

Korzyści:  możliwość szybkiego odnalezienia kontaktu do właściciela lokalu, przypomnienie korespondencji oraz uzupełnienia dokumentacji np. o nowe umowy, protokoły, porozumienia. Wprowadzenie korespondencji dotyczącej danego właściciela czy najemcy w dzienniku podawczym będzie oznaczało automatyczne przeniesienie jej do modułu dokumentacji. Analogiczna sytuacja dotyczy poczty elektronicznej.

7. moduł: liczniki sprzężony z modułem finansowym pozwoli na bezproblemowe rozliczenie kosztów oraz automatyczną analizę nieprawidłowych wskazań urządzeń.

Korzyści: możliwość spisu liczników wprost do programu poprzez aplikację mobilną, to tylko jedno z wielu udogodnień jakie czekają użytkownika.

8. moduł: uchwały i zebrania  umożliwiający wprowadzanie aktów prawa wewnętrznego (uchwał) i wyszukiwania istotnych treści według ustalonych haseł - analogicznie do profesjonalnych systemów prawnych. Moduł  pozwala na przygotowanie treści uchwał i nadzorowanie procesu.

Korzyści: tylko chwilę zajmie zarządcy weryfikacja jakie uchwały i kiedy zostały podjęte we Wspólnocie oraz jakie są niezbędne do podjęcia w przyszłości 


9. moduł: umowy
  umożliwiający rejestrowanie i szybkie weryfikowanie wszystkich umów  oraz wyszukiwanie istotnych treści według ustalonych haseł - analogicznie do profesjonalnych systemów prawnych.

Korzyści: dzięki kilku kliknięciom zarządca szybko odnajdzie np. umowę z poszczególnymi dostawcami lub odbiorcami.
10. moduł: oferty/dostawcy usług 
- umożliwiający przygotowywanie zapytań ofertowych wynikających np. z zaplanowanych napraw, remontów, czy modernizacji, a także z podjętych uchwał.

Korzyści: moduł pozwala na bieżące  prowadzenie konkursu ofert, a baza firm i instytucji pozwala na włączanie nowych podmiotów oraz ocenianie współpracy z nimi. Moduł ułatwia porównywanie ofert i wybranie spełniającej wszystkie kryteria.

11. moduł: raporty/ analizy  stworzony głównie z myślą o większych podmiotach wymagających nie tylko wsparcia w trakcie zarządzania nieruchomością, ale również systemu pracy.

Korzyści:  Moduł umożliwia analizowanie danych liczbowych, pozyskiwanie na ich podstawie określonych informacji oraz prezentowanie ich w postaci tabelarycznej i graficznej. Moduł umożliwia także interpretację gotowych analiz.

FINANSE:

1. moduł: naliczenia/rozliczenia/windykacja umożliwiający bieżące kontrolowanie kwestii finansowych danej nieruchomości, wystawiania faktur oraz nadzorowania czynności windykacyjnych.

Korzyści: skorelowanie modułu z modułem właściciel lokali umożliwia powiadamianie ich w czasie rzeczywistym o nowych naliczeniach i rozliczeniach Moduł posiada funkcję automatycznego przypominania o zaległych płatnościach w formie mailowej i sms

ORGANIZER:

Skupione w tej grupie funkcjonalności umożliwiają sprawne administrowanie pracami biurowymi oraz zarządzanie kalendarzem.

Moduł: kalendarz umożliwiający zapoznanie się ze wszystkimi zadaniami, a także wprowadzenie nowych zdarzeń z podziałem na rok, miesiąc, tydzień, pojedyncze dni i godziny.

Korzyści: kalendarz współpracuje z wszystkimi modułami posiadającymi znacznik czasu i automatycznie zawiadamia o pilnych lub zaległych sprawach. Umożliwia  także wyszukanie potrzebnych informacji oraz wydruk.

BIURO

 Moduł: poczta elektroniczna  posiada funkcjonalności zbliżone do najpopularniejszych i dobrze znanych programów pocztowych, które wzbogacone zostały o możliwość automatycznego tworzenia reguł: np. umieszczających korespondencję od właścicieli, czy najemców lokali, których adres został wcześniej wprowadzony, w odpowiednich folderach, również w module dokumentacja lokali/korespondencja.

Korzyści: moduł eliminuje konieczność korzystania z zewnętrznych edytorów  oraz ułatwia tworzenie pism na podstawie gotowych szablonów (wzory dokumentów, nagłówki, stopki, papiery firmowe).

USTAWIENIA


moduł: pracownicy stworzony głównie z myślą o większych podmiotach wymagających nie tylko wsparcia w trakcie zarządzania nieruchomością, ale również systemu pracy.

Korzyści moduł pracownicy pozwala na wprowadzanie do programu poszczególnych osób, wyznaczanie zadań oraz ocenę ich wykonania. Moduł umożliwia analizowanie danych liczbowych, pozyskiwanie na ich podstawie określonych informacji oraz prezentowanie ich w postaci tabelarycznej i graficznej. Moduł umożliwia także interpretację gotowych analiz.

KORZYŚCI: 

 • zarządzanie dowolna liczbą nieruchomości
 • natychmiastowy dostęp i  zapoznanie się z zadaniami przeznaczonymi do wykonania w najbliższym czasie
 • otwarcie właściwej części programu wraz z wyborem nieruchomości (w przypadku jednej będzie ona domyślna)
 • indywidualizacja funkcji i interfejsu
 • zarządzanie poszczególnymi modułami, stroną www, pracownikami itp.
 • doskonalenie się w funkcjach i funkcjonalnościach programu poprzez opcję samouczka
 • zamieszczanie istotnych informacji branżowych, np. ze stowarzyszeń, czy portali branżowych współpracujących z programem w pozycji Artykuł.

 


Grupa docelowa System dedykowany zarządcom nieruchomości mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowych, administratorom
Co wyróżnia oprogramowanie na tle konkurencji?
 • Program, jako jedyny na rynku, obejmuje całość prac związanych z zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi.
 • Modułowa budowa systemu pozwala zarządcy na samodzielne zdecydowanie, z których funkcjonalności chce skorzystać, bez konieczności zamykania się na przyszłość.
 • Program tworzyli Zarządcy Nieruchomości, dzięki czemu rozwiązania administracyjne (nie tylko finansowe) w znaczący sposób ułatwiają pracę osobom, zarówno tym niedoświadczonym jak i tym zaawansowanym w obsłudze wspólnot mieszkaniowych.

Atlanti Nieruchomości MSW Sp. z o.o.
ul. Kaliska 9 lok.4
Tel: 22 299 59 75
Fax: 22 822 17 23
www.atlanti.pl


ATLANTI to nowa marka na rynku nieruchomości. Specjalizacja firmy to zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie wynajmem nieruchomości oraz doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Misją firmy jest dostarczanie klientom profesjonalnych usług i doradztwa w zakresie nieruchomości na najwyższym poziomie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i kompetencji  pracowników firma oferuje profesjonalną obsługę i kompleksową realizację projektów na każdym z ich etapów.

Firma jest obecna w strukturach Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości PFRN poprzez przynależność do Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami WSPON, Polskiego Stowarzyszenia Zarządców w Warszawie PSZN oraz Stowarzyszenia Mieszkanicznik.

 

System Axxerion

System Axxerion składa się z wielu modułów i funkcji obejmujących wszystkie istotne procesy zarządcze w organizacji, m.in.:

 • zarządzanie nieruchomościami:moduł ten pomaga klientom nadzorować nieruchomości dzierżawione lub stanowiące ich własność, pozwala na planową obsługę dostępnych przestrzeni. Pozwala też łączyć obiekty,
 • zarządzanie kontaktami:pozwala użytkownikom zapewnić nadzór nad osobami, organizacjami, adresami, pozwala nawiązywać kontakty z potencjalnymi klientami,
 • zarządzanie pracownikami: moduł nadzoruje informacje dotyczące pracowników, wynagrodzenia, ubezpieczenia, kwalifikacji. Informacje te mogą być wykorzystywane w innych modułach do obliczania kosztów i opłacalności,
 • zarządzanie kluczami: obejmuje funkcje nadzoru nad kluczami, zamkami, przepływem kluczy pomiędzy osobami,
 • zarządzanie umowami: moduł pomaga organizacjom nadzorować dokumentacje umów, klauzule, harmonogramy płatności oraz terminy krytyczne,
 • zarządzanie projektem: zapewnia narzędzia do planowania, współpracy w zakresie wymiany dokumentów, kontroli budżetowej, wymiany wiadomości,
 • zarządzanie wnioskami: moduł pozwala na złożenie wniosku lub prześledzenie statusu swojego wniosku, m.in.: zgłoszenie naprawcze, zatwierdzenie zakupów, wnioski wyjazdowe,
 • zarządzanie aktywami: pozwala na nadzorowanie wszystkich aktywów fizycznych
  i cyfrowych. Użytkownicy mogą obserwować koszty utrzymania i dowiadywać się, kto korzysta
  z jakich aktywów,
 • zarządzanie zapasami: użytkownicy mogą przejrzeć historię poziomów zapasów
  i automatycznie tworzyć zamówienia dla dostawcy w celu utrzymania pożądanego poziomu zapasów,
 • działalność finansowa: moduł zajmuje się przetwarzaniem budżetów, przychodów
  i wydatków z projektów, nieruchomości lub aktywów. Użytkownicy mogą skonfigurować hierarchię kodu konta, określić kody budżetów i skonfigurować stawki VAT. Mogą być tworzone zestawienia bilansowe oraz rachunki zysków i strat, a informacje mogą być eksportowane do systemów finansowych,
 • przepływ pracy: umożliwia użytkownikom na projektowanie procesów biznesowych, takich jak: zatwierdzanie budżetów, dokonywanie rezerwacji i obsługa zgłoszeń.
 • integracja z CAD: moduł umożliwia importowanie powierzchni z projektów CAD, uzyskanie obiektów poprzez hiperłącza oraz automatyczne obliczanie powierzchni.

Zobacz Axxerion, który pozwala zarządzać każdą nieruchomością bez względu na jej przeznaczenie.

 


Co wyróżnia oprogramowanie na tle konkurencji?

Program pozwala zarządzać każdą nieruchomością bez względu na przeznaczenie. W tym m.in. biurową, centrami handlowymi, obiektami publicznymi, sportowymi, kompleksami mieszkalnymi, parkingami. System pozwala na pełną kontrolę wydatków i wpływów oraz na stały wgląd w dane najemców, wynajmujących, dokumentacje obiektów i optymalizację procesów biznesowych.

Brak dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem serwerów i oddziału pracowników IT (bez instalacji, bez inwestowania w sprzęt).

Wzrost efektywności zarządzania organizacją przez płynność pracy i lepszą komunikację, automatyczne powiadomienia i e-maile.

Unima 2000
Systemy Teleinformatyczne S.A.

ul. Skarżyńskiego 14
31-866 Kraków
tel. +48 12 2980 511
fax +48 12 2980 512
e-mail:
www.axxerion.pl 


Od 20 lat działamy w branży technologii teleinformatycznych stosując standardy postępowania pozwalające nam na sprawne zaspokojenie oczekiwań naszych Klientów.

Nieustannie poszerzamy nasze kompetencje i twórczo wykorzystujemy bogate doświadczenie, aby sprostać ich rosnącym wymaganiom.

Dzięki współpracy z renomowanymi producentami światowymi od początku działalności konsekwentnie stosujemy najnowocześniejsze technologie.

Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmują zaawansowane systemy telekomunikacyjne, w tym rozwiązania IP oraz aplikacje wsparcia sprzedaży (Call Center, Contact Center).

 

 

Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Nieruchomościami GRANIT home

Nowoczesne narzędzie informatyczne umożliwiające kompleksową obsługę przedsiębiorstw z branży zarządzania nieruchomościami, niezależnie od rodzaju ich własności:

 • zaprojektowany przez wieloletnich praktyków zarządzania nieruchomościami,
 • opracowany przez wykwalifikowanych programistów, mających doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych na potrzeby klientów z rynku Unii Europejskiej i USA,
 • zweryfikowany w praktycznym działaniu przez ponad 200 klientów zatrudniających ponad 1200 użytkowników jednoczesnych, reprezentujących wszystkie typy przedsiębiorstw zarządzających nieruchomościami.

Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Nieruchomościami GRANIT home wyznacza standardy zarówno technologiczne, jak i funkcjonalne, wśród narzędzi informatycznych skierowanych dla zarządców nieruchomości.

Moduły wchodzące w skład Granit home:

 • Czynsze
 • Media
 • Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Członkowie
 • Windykacja
 • Obrót płatniczy
 • Finanse i księgowość
 • Środki Trwałe
 • Remonty i inwestycje
 • Gospodarka magazynowa
 • Kadry i płace
 • Portal internetowy
 • Kontroling
 • Zarządzanie jakością
 • Obieg dokumentów
 • Inkasent
 • Mapa

Granit home

 • system zbudowany modułowo, z możliwością jego konfiguracji zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta
 • kompleksowo obejmuje funkcjonalnością całość obszarów problemowych charakteryzujących pracę zarządców administrujących dowolnym typem własności obiektów (lokali, budynków, obiektów, etc.)
 • jest „otwarty” na rozbudowę i rozwój funkcjonalny wraz z rozwojem przedsiębiorstwa
 • umożliwia personalizowanie interfejsu użytkownika w oparciu o tworzenie indywidualnych skrótów do funkcji, przycisków szybkiego dostępu do danych, filtrów zaawansowanych jak i estetyki tła
 • wspomaga procesy biznesowe w przedsiębiorstwie - zarówno branżowe, wynikające z działań statutowych, jak i uniwersalne, związane z funkcjonowaniem i organizacją przedsiębiorstwa
 • zbudowany trójwarstwowo, w pełni skalowalny w zakresie ilości użytkowników oraz zarządzanych zasobów
 • posiada rozbudowany mechanizm uprawnień nadawanych użytkownikom w zakresie dostępnych modułów, funkcji oraz zakresu danych
 • zaprojektowany w nowoczesnej technologii, pracuje zarówno na darmowych jak i komercyjnych bazach danych

e-granit

przygotowany do pracy w najmniejszych (1-2 stanowiska komputerowe) firmach zarządzających nieruchomościami. System udostępniany jest w „chmurze”, w wersji wstępnie skonfigurowanej, dzięki czemu rozpoczęcie z nim pracy możliwie jest w ciągu zaledwie kilku dni roboczych od uruchomienia, a uwarunkowane jest wyłącznie wprowadzeniem danych zarządzanych zasobów lokalowych.


Grupa docelowa oprogramowania

Granit home to rozwiązanie informatyczne wspomagające pracę przedsiębiorstw zarządzających nieruchomościami, w tym:

 • Komunalnych Zarządców Nieruchomości
 • Spółki zarządzających zasobami gminnymi i wspólnotami mieszkaniowymi
 • Zarządców wspólnot mieszkaniowych
 • Spółdzielnie MieszkanioweZarządców powierzchni biurowych

e-granit to system dedykowany mikro- przedsiębiorstwom zarządzającym nieruchomościami oraz zarządcom rozpoczynającym działalność. Oferowany jest w modelu ASP (rozwiązanie działające przez Internet, bez potrzeby inwestowania w serwer i tworzenie infrastruktury sieciowej):

 • małym zarządcom wspólnot mieszkaniowych
 • małym Spółdzielniom Mieszkaniowym

DomConsult Sp. z o.o.
Strzeszyńska 73
60-479 Poznań
Tel.: +48 (61) 849-73-00
Fax: +48 (61) 849-73-02
Email: home@DomConsult.com
www.DomConsult.com


DomConsult Sp. z o. o. od 1999 roku zajmuje się projektowaniem, sprzedażą, wdrażaniem oraz obsługą serwisową Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie GRANIT, przeznaczonego dla przedsiębiorstw branży zarządzania nieruchomościami, ciepłowniczej i wodociągowo-kanalizacyjnej, a także doradztwem w zakresie ich kompleksowej informatyzacji.

Tworząc, wdrażając i rozwijając nowoczesne oprogramowanie, koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby dostarczane rozwiązania precyzyjnie trafiały w specyficzne wymagania użytkowników i gwarantowały możliwość wspomagania, upraszczania, a przede wszystkim automatyzowania ich pracy.

 

System WirtualneOsiedle.pl

System WirtualneOsiedle.pl stanowi kompleksowe narzędzie zawierające w sobie:

 • ewidencji mieszkańców,
 • ewidencji pomieszczeń,
 • ewidencji wpłat mieszkańców,
 • ewidencji operacji bankowych,
 • możliwość publikacji ogłoszeń zarządców i mieszkańców,
 • zgłaszania usterek przez mieszkańców i ich ewidencji,
 • możliwość udostępniania mieszkańcom pików poprzez serwis WWW,

Udostępnia elektroniczne kanały komunikacji zarządcy z mieszkańcami:

 • konto mieszkańca z zawartymi raportami, z możliwością konfiguracji przez zarządcę,
 • wiadomości email w tym wiadomości o zmianie salda,
 • zaległościach, ważnych terminach, a także dowolne powiadomienia wysyłane przez zarządcę,
 • wiadomości sms, w tym powiadomienia o zmianie salda, zaległościach i dowolnie redagowanych przez zarządcę.

Nowoczesne podejście w zarządzaniu osiedlami przy współpracy portalu WirtualneOsiedle.pl:

 • WirtualneOsiedle.pl przesyła dane pomiędzy komputerem użytkownika, a serwerem w postaci zaszyfrowanej protokołem SSL . Opcja ta jest widoczna dla użytkownika, jako ikonka kłódki przy adresie internetowym. Dzięki temu możemy być pewni, że nasze dane nie są widoczne dla innych użytkowników sieci. System jest uruchamiany na profesjonalnych serwerach w systemie, który zapewnia maksymalne bezpieczeństwo danych.
 • Zabezpieczenia mają zapewnić codzienną kopię zapasową danych i systemu, redundancję działającego systemu aby nie dopuścić do przerw w dostępności systemu.
 • WirtualneOsiedle.pl działa na systemach operacyjnych Windows, Linux, Mac OS. Do obsługi systemu można także wykorzystywać popularne urządzenia mobilne takie jak tablety, smatrfony czy telefony (z zainstalowaną przeglądarką WWW obsługującą XHTML i JavaScript). Wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu.
 • System daje każdemu mieszkańcowi możliwość zalogowania się o dowolnej porze i przejrzenia swoich danych takich jak bilans, wskazania liczników, głosowania, galeria, pliki, ogłoszenia, zgłoszenia usterek. Każdy mieszkaniec będzie mógł sam zamieścić swoje ogłoszenie, zgłosić usterkę i śledzić na jakim jest ona etapie.
 • System pomaga w rozliczaniu mediów i prowadzeniu gospodarki licznikowej.
 • Połączenie systemu ewidencyjnego, księgowego, głosowań i komunikacyjnego. Daje to w rezultacie rozwiązanie zapewniające zarządzanie wszystkimi danymi.


Grupa docelowa oprogramowania Firmy zarządzające nieruchomościami mieszkalnymi, wspólnoty mieszkaniowe.
Co wyróżnia oprogramowanie na tle konkurencji?
 • Warunki użytkowania systemu nie nakładają ograniczeń co do ilości stanowisk, czy sytemu operacyjnego.
 • System umożliwia przeprowadzanie głosowań za pomocą wiadomości e-mail. Rozwiązanie to zwiększa frekwencję nawet do 90%.
 • Wysyłka sms i email w cenie abonamentu

Integral Paweł Pydyś

Babianka 70, 21-200 Parczew
Kom: 696 02 13 13
Tel. 83 410 83 45

www.wirtualneOsiedle.pl

 


Firma Integral Paweł Pydyś Operator systemu WirtualneOsiedle.pl została założona w 2009 roku. Specjalizujemy się w produkcji systemów oprogramowania pracującym w oparciu o technologię WWW. 

 

AS program do Administrowania zasobami i rozliczania Sprzedaży

Jest to program pracujący w środowisku WINDOWS XP/Vista/7/8, przeznaczony dla wszystkich podmiotów zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem zasobami, np. zarządców wspólnot i zasobów komunalnych, zarządców nieruchomości komercyjnych, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego itp.

Program składa się z następujących modułów:

Podstawowy

 • Ewidencja zasobów - osiedli, budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży, gruntów, innych dowolnych zasobów,
 • Ewidencja kontrahentów i płatników,
 • Definiowanie dowolnych właściwości zasobów (np. powierzchnia budynku, cena metra kwadratowego w budynku, kubatura osiedla, dodatkowa piwnica, punkt świetlny, kondygnacja), składników opłat i sposobów ich naliczania oraz kont i ich składników,
 • Różnicowanie stawek opłat na osiedla, budynki i lokale ?????oraz dowolnie tworzonych grup lpkali,
 • Rejestr zmian w zasobach z datą, od kiedy obowiązują,
 • Niezależność naliczania wymiarów czynszu i wprowadzania zmian w zasobach,
 • Wprowadzanie dokumentów wpłat, odsetek i korekt z podziałem na typy - np. wpłaty PKO - czynsz, wpłaty dodatków mieszkaniowych, korekty wymiaru, wpłaty kasa - fundusz remontowy itp.,
 • Automatyczne naliczanie odsetek wg różnych metod,
 • Możliwość automatycznego rozdzielania wpłat na składniki czynszu oraz prowadzenie dla nich oddzielnych rozliczeń,
 • Rozliczenia płatników dostępne na bieżąco w dowolnych układach,
 • Import danych o zużyciu mediów,
 • Eksporty i importy do i z programów zewnętrznych – np. Finansowo - Księgowych,
 • Bogato sparametryzowane wydruki,
 • Dostęp do strony internetowej bezpośrednio z programu - np. w celu jego aktualizacji.

Liczniki

 • Ewidencja dowolnych liczników głównych i indywidualnych - np. zimnej wody, ciepłej wody, CO itp.,
 • Dowolne rodzaje rozliczeń - np. dostawa zimnej wody (suma wskazań liczników zimnej i ciepłej wody), dostawa ciepła (wskazanie licznika CO),
 • Wprowadzanie odczytów liczników - rozróżnianie odczytów końcowych i pośrednich oraz szacunkowych,
 • Rozliczenia liczników uwzględniające rzeczywiste zużycie i sumę zaliczek,
 • Automatyczne tworzenie faktur korygujących dla rozliczeń mediów,
 • Wyliczanie różnic zużycia dla dowolnie złożonych struktur liczników głównych, podliczników i liczników Indywidualnych,
 • Dostępne na bieżąco rozliczenia liczników,
 • Wydruki rozliczeń liczników.

Windykacje wewnętrzne (ugody) i sądowe

 • Rejestracja porozumień (ugody) zawartych z płatnikami w zakresie spłat (raty) i umorzeń,
 • Rejestracja spraw oddanych do sądu i zasądzonych,
 • Automatyczne księgowania i przeksięgowania związane z ugodami, umorzeniami i windykacjami sądowymi,
 • Naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty zasądzonych spraw,
 • Prowadzenie dla płatników oddzielnych kont windykacji i odsetek od windykacji,
 • Dostępne na bieżąco rozliczenia windykacji płatników.

Faktury

 • Automatyczne tworzenie faktur na podstawie naliczeń wymiarów za dowolny okres,
 • Wprowadzanie faktur i ich korekt oraz automatyczne uwzględnianie ich w kartotece kont,
 • Eksport faktur do programu Finansowo Księgowego,
 • Bieżący dostęp, w układzie miesięcznym, do utworzonych faktur płatników, możliwość ich edycji,
 • Tworzenie szablonów numeracji faktur dla dowolnych grup płatników,
 • Drukowanie faktur wg ustalonych form.

Noty odsetkowe

 • Automatyczne tworzenie not odsetkowych za okres od poprzedniej noty do podanego dnia,
 • Pokazywanie cząstek odsetkowych,
 • Bieżący dostęp, w układzie miesięcznym, do utworzonych not, możliwość ich edycji,
 • Drukowanie not wg ustalonych form.

Dodatki mieszkaniowe

 • Rejestr decyzji o przyznaniu dodatków,
 • Automatyczne tworzenie dokumentów wpłat, zawieszanie i odwieszanie dodatków,
 • Wydruki - między innymi wydruk decyzji o przyznaniu dodatków, wydruk płatników spełniających warunek zawieszenia dodatków.

Wyciągi bankowe

 • Import elektronicznych wyciągów bankowych,
 • Ręczne wprowadzanie wyciągów bankowych,
 • Tworzenie wspólnej bazy płatników dla rozproszonych administracji,
 • Podział wyciągów na dotyczące AS-a i obce,
 • Automatyczne tworzenie dokumentów wpłat z zaimportowanych wyciągów dotyczących AS-a,
 • Wydruki wyciągów z bogatymi możliwościami filtrowania i sortowania.

Wspólnoty:

 • Ewidencja wspólnot,
 • Ewidencja właścicieli i najemców,
 • Ewidencja płatników grupowych - właścicieli lokali najemców,
 • Rozliczenia funduszu remontowego, kosztów, pożytków, mediów oraz innych składników finansowych.

Członkowie

 • Ewidencja członków i współczłonków,
 • Wyświetlanie na karcie członka jego lokali z dowolnymi właściwościami zasobów i wkładów (np. powierzchnia lokalu, wkład wymagany, wkład bieżący) oraz informacjami o dacie przydziału, tytule prawnym, numerze aktu prawnego, ewentualnej dacie założenia i numerze księgi wieczystej lokalu,
 • Definiowanie dowolnych właściwości członków,
 • Kreator definiowania nowego płatnika i przydziału lokalu,
 • Bogaty zestaw wydruków stałych i definiowanych.

Właściciele

 • Ewidencja właścicieli własności wyodrębnionych (gromadzone dane - status właściciela, tytuł prawny do lokalu, data jego otrzymania i numer, data nabycia i zbycia lokalu, numer księgi wieczystej lokalu, obciążenie hipoteki lokalu i inne),
 • Wyświetlanie na karcie właściciela dowolnych właściwości zasobów, członków i wkładów,
 • Definiowanie dowolnych właściwości właścicieli,
 • Filtrowanie i szukanie po adresie, numerze lokalu i numerze księgi wieczystej lokalu oraz po nazwisku właściciela,
 • Wydruki definiowane. 

Wkłady

 • Ewidencja wkładów płatników i oczekujących,
 • Automatyczne tworzenie kart wkładów dla nowych płatników na podstawie kartoteki zasobów,
 • Wyświetlanie na karcie wkładów płatników dowolnych właściwości zasobów (np. powierzchni lokalu, rodzaju własności, ceny metra kwadratowego w budynku),
 • Definiowanie dowolnych właściwości wkładów (np. wkład pierwotny, wkład początkowy, wkład wymagany, wkład bieżący),
 • Rejestr zmian właściwości wkładów z datą, od kiedy obowiązują,
 • Definiowanie dowolnych operacji dla pojedynczych płatników (np. zmiana wartości wkładu wymaganego, waloryzacja wkładów), dla par płatników (np. przekształcenia własnościowe) albo oczekujących,
 • Definiowanie dowolnych zmiennych dla operacji (np. współczynnik korygujący, procent wymaganego wkładu, współczynnik waloryzacji),
 • Rozliczenia płatników i oczekujących dostępne na bieżąco w dowolnych układach dla dowolnych kont (np. wkłady budowlane, wkłady mieszkaniowe, umorzenia),
 • Bogaty zestaw wydruków stałych i definiowanych.

Dokumentacja graficzna zasobów

 • Gromadzenie rysunków, planów, zdjęć z dokumentacji projektowej oraz wszelkich innych obiektów graficznych dotyczących zasobów,
 • Przypisywanie dowolnej ilości obiektów graficznych do dowolnego poziomu hierarchii zasobów – lokali, klatek, budynków, nieruchomości, osiedli oraz poziomu wszystkich zasobów (np. całej spółdzielni),
 • Opisywanie, podgląd i edycja zgromadzonych obiektów graficznych – np. dopisywanie lub usuwanie elementów tekstowych lub graficznych,
 • Umieszczanie na wydrukach definiowanych obiektów graficznych lub ich bezpośrednie drukowanie.

Remonty

 • Ewidencja zgłaszanych prac remontowych dotyczących różnych obiektów np. budynków , lokali,
 • Zapisywanie informacji o zgłoszeniu, przekazaniu do wykonania prac oraz samym wykonaniu,
 • Filtrowanie wykonanych i nie wykonanych prac,
 • Definiowanie zestawień i wydruków prac remontowych.

Rejestr pism

 • Otwieranie i zamykanie spraw dotyczących płatników, członków lub kontrahentów – np. sprawa dotycząca niezapłaconych opłat czynszowych za miesiące od stycznia do czerwca 2006 roku,
 • Automatyczne zapisywanie informacji o wydrukach utworzonych w związku z daną sprawą,
 • Automatyczne dobieranie wariantu tworzonego wydruku dla danej sprawy – np. płatnikowi zalegającemu z zapłatą, który nie ma otwartej sprawy, automatycznie jest otwierana i drukowana informacja o zaległościach, natomiast zalegającemu płatnikowi z otwartą sprawą i wydrukowaną informacją o zaległościach drukowane jest wezwanie do zapłaty, a jeśli płatnik miał również i to pismo wydrukowane, to drukowane jest wezwanie przedsądowne,
 • Tworzenie dowolnie złożonych warunków dla decydowania o kolejnych wariantach pism,
 • Definiowanie typów pism, ich wariantów oraz stanów spraw,
 • Wyświetlanie rejestru pism w układach płatników, kontrahentów, członków, zasobów (osiedli, budynków, lokali) oraz filtrowanie ich wg typów pism i stanów spraw.

Drukarka Fiskalna

 • Drukowanie paragonów na drukarce fiskalnej dla faktur,
 • Drukowanie na fakturach numeru i daty paragonu,
 • Przesyłanie stawek VAT do drukarki fiskalnej,
 • Synchronizowanie czasu między drukarką fiskalną a programem AS.

Wysyłanie emaili

Wysyłanie emaili z poziomu ASa wg utworzonych szablonów:

 • Z fakturami jako załączniki,
 • Z dowolnymi pismami utworzonymi przez ASa lub poza nim jako załączniki,
 • Bez załączników.

Tworzenie szablonów emaili:

 • Pisanie skryptu,
 • Układanie tematu i treści wiadomości z wykorzystaniem funkcji zwracających np. imię i nazwisko, adres czy saldo opłat.

Kojarzenie uznań z obciążeniami

 • Kojarzenie uznań - np. wpłat z obciążeniami - np. naliczeniami wymiarów, naliczeniami na podstawie faktur, korektami, rozliczeniami mediów:
  - ręczne - wskazywanie obciążeń kojarzonych z uznaniami, możliwość edytowania kojarzonych kwot uznań
  - automatyczne - wg najwcześniejszych terminów płatności obciążeń.
 • Podgląd wszystkich skojarzonych i nieskojarzonych obciążeń płatnika z wykorzystaniem różnych filtrów.
 • Wydruki skojarzonych i nieskojarzonych obciążeń i uznań w układzie paczek dokumentów lub płatników.

iAS

Panel administratora:

 • Poczta administrator - kontrahent, administrator - Inwestprojekt,
 • Zarządzanie komunikatami dla kontrahentów, dostęp do komunikatów Inwestprojektu,
 • Przywracanie haseł pierwotnych, statystyki, diagnostyka, parametry,
 • Zarządzanie dostępem do opcji panelu kontrahenta.

Panel kontrahenta:

 • Internetowy dostęp kontrahentów użytkownika programu AS do rozliczeń i składników opłat, danych lokalu, kont wpłat, faktur i wszelkiego rodzaju pism wysyłanych dotychczas zwykłą pocztą do kontrahenta (np. zawiadomień o zmianie opłat, rozliczeń mediów, wezwań do zapłat itp.),
 • Internetowy dostęp członków zarządu wspólnot do ogólnych rozliczeń wspólnot oraz do rozliczeń w układzie właścicieli,
 • Internetowy dostęp kontrahentów do komunikatów z dowolnymi załącznikami - dokumenty (pdf, doc, ...), zdjęcia (jpg, ...), filmy (wmv, avi, ...), udostępnianych przez administratora iASa,
 • Poczta – wymiana wiadomości wraz z załącznikami w ramach otwartych tematów między kontrahentami i administratorem z ich paneli,
 • Anonsowanie wiadomości emailami,
 • Przypominanie haseł za pomocą poczty elektronicznej.

iGłosowanie

Moduł jest częścią iASa i służy do przeprowadzania przez internet głosowań właścicieli wspólnot nad uchwałami.

 • Może być wykorzystywany jako uzupełnienie głosowania tradycyjnego. Głosy oddane tradycyjnie wprowadzane są do modułu i pokazywane łącznie z głosami oddanymi przez internet.
 • Głosowania definiuje się przede wszystkim dla właścicieli tworzących wspólnoty. Można je również zdefiniować jako ankiety lub zapytania skierowane do dowolnej grupy kontrahentów.
 • Dla obiektów takich jak np. hale garażowe moduł potrafi utworzyć tzw. podgłosowania powiązane z głosowaniami wspólnoty.
 • Właściciele głosują udziałami procentowymi lub wyrażonymi za pomocą ułamków zwykłych.
 • Właściciele lokali najemców głosują sumą udziałów swoich lokali.
 • Moduł składa się z paneli administratora i kontrahenta.

Panel administratora:

 • Wprowadzanie głosowań,
 • Określanie okresu aktywności głosowania i czasu jego wyświetlania w internecie w panelu kontrahenta,
 • Dołączanie załączników głosowania w postaci plików pdf, doc, jpg, wmv, mvi itp,
 • Wyświetlanie na bieżąco wyników głosowań,
 • Wprowadzanie głosów oddanych tradycyjnie,
 • Wprowadzanie wyników podgłosowań,
 • Podgląd głosów oddanych przez właścicieli wspólnoty,
 • Tworzenie dowolnych grup kontrahentów dla przeprowadzania zapytań lub ankiet,
 • Drukowanie zestawień głosowań,
 • Drukowanie szczegółowych wyników poszczególnych głosowań,
 • Archiwizowanie głosowań,
 • Wprowadzanie parametrów definiujących głosowania i podgłosowania.

Panel kontrahenta:

 • Oddawanie głosów przez właścicieli,
 • Drukowanie kart dla oddanych głosów,
 • Oglądanie wyników głosowania po jego zakończeniu.

Projektowanie wydruków

 • Samodzielne projektowanie dowolnych wydruków,
 • Modyfikowanie istniejących wydruków.


INWESTPROJEKT SŁUPSK Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 45
76-200 Słupsk
tel. 59 841 37 02
fax 59 842 86 48
centrala@inwestprojekt.pl

www.inwestprojekt.pl


Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z przewagą kapitału prywatnego. Naszymi udziałowcami są również Spółdzielnie Mieszkaniowe.

Już od ponad 27 lat z powodzeniem działamy na rynku informatycznym jako autor programów wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwie

Dzięki długoletniemu doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania oraz wiedzy nabytej przy współpracy z różnymi kontrahentami zapewniamy naszym Klientom wszechstronną, kompleksową obsługę.

 

 

PerseusWM - dla zarządców nieruchomości

Program PerseusWM jest systemem informatycznym, przystosowanym do wspomagania bieżącej pracy zarządców wspólnot mieszkaniowych.

PerseusWM wykorzystuje wszystkie informacje nie tylko związane z naliczeniem opłat (naliczeniem sprzedaży), ale również i dane dotyczące analizy kosztów w podziale na lokale. Bez żadnego problemu można zobaczyć, jaki jest stan rozliczeń każdego mieszkania, oraz sprawdzić stan rozrachunków, czyli należności od współwłaścicieli lub zobowiązania wobec dostawców. W programie koszty rozliczane są na poszczególne lokale.

Podczas wprowadzania danych można wykorzystać automaty księgowe. Dzięki nim nie trzeba ręcznie rozliczać każdej faktury na lokale. W programie można rejestrować odczyty z liczników instalowanych w budynku oraz w każdym mieszkaniu. Naliczenia obciążeń realizowane są za pomocą definiowalnych funkcji, dzięki którym użytkownik jest w stanie sam wprowadzać zmiany sposobu rozliczeń.

Funkcjonalność programu:

Cały program podzielony został na funkcjonalne moduły. Dzięki temu jest możliwość kupowania części tylko rozwiązań koniecznych dla danej wspólnoty. Bez problemu i w każdej chwili program można rozbudować o kolejne moduły, a także zwiększać liczbę stanowisk pracy. Możliwa jest zmiana platformy systemowej. Rozbudowa programu nie ma wpływu na wprowadzone wcześniej dane, a zmiana platformy nie powoduje zmiany interfejsu z użytkownikiem.

Program PerseusWM posiada rozbudowany system zabezpieczeń przed ingerencją osób niepowołanych. Oprogramowanie jest stale rozwijane zarówno pod względem technologicznym jak i merytorycznym. Jest dostosowywane zarówno do zmieniających się przepisów jak i do potrzeb użytkowników.

Dla wspólnot rozliczających się z podatku VAT pomocne będą rejestry VAT. Rejestry VAT-u należnego i naliczonego ewidencjonują faktury w rozbiciu na wszystkie składniki konieczne do sporządzenia deklaracji VAT dla sprawozdawczości skarbowej i GUS. Program PerseusWM umożliwia przetwarzanie danych znajdujących się w bazie danych i automatyczne przygotowanie dokumentu księgowego. Mogą to być dokumenty bilansu zamknięcia i bilansu otwarcia (sporządzone na podstawie danych z poprzedniego roku, storno wskazanego dokumentu, a także dowolne inne dokumenty tworzone okresowo na podstawie stworzonej wcześniej definicji.

Sprawozdania i automaty księgowe mogą być przygotowane do pracy interakcyjnej tzn. umożliwiając bieżące wprowadzanie danych spoza księgowości (współczynniki, procenty itp.) Możliwe jest księgowanie dokumentów dotyczących przyszłego okresu księgowego bez konieczności zamykania okresu bieżącego, co pozwala na systematyczne wprowadzanie danych bez przestojów związanych z oczekiwaniem na księgowania zamykające bieżący okres księgowy. Program wyposażony jest w możliwość przeniesienia dokumentów do bufora.

Dokument oczekujący może być jeszcze poprawiony i uzupełniony przed zaksięgowaniem. Program już wtedy udostępnia różne rodzaje symulacji. Użytkownik nie tylko może obejrzeć obroty, wprowadzone tym dokumentem, na kontach, ale również przejrzeć obroty od początku roku, zaksięgowane na tych kontach, a także obroty i salda jakie będą wykazywane na kontach po zaksięgowaniu danego dokumentu. Dodatkowo do programu dla wspólnot mieszkaniowych możemy zaproponować następujące moduły:

Moduły dodatkowe:

 • Moduł przelewów bankowych - umożliwia wystawianie i wydruk przelewów. Potrzebne dane pobierane są z bazy danych kontrahentów oraz z rozrachunków. Oferujemy możliwość automatycznego przygotowywania plików do systemów bankowych Home Banking. Dzięki wykorzystaniu tej funkcji użytkownik otrzymuje bezpośrednią możliwość przygotowywania przelewów elektronicznych z bazy danych programu Perseus. Na podstawie zaznaczonych przelewów można automatycznie sporządzić dokument księgowy, który po sprawdzeniu może zostać zaksięgowany 
 • Import elektronicznych wyciągów bankowych - istnieje możliwość przygotowania narzędzi do importu elektronicznych wyciągów bankowych z poszczególnych systemów bankowych. Automatyczna dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych znacznie upraszcza pracę i pozwala na uniknięcie pomyłek.
 •  Moduł fakturowania - służy do wystawiania faktur. Istnieje możliwość pobierania danych do dokumentu z bazy danych. Umożliwia prowadzenie kilku rejestrów faktur. Pozwala na przeglądanie wystawionych dokumentów oraz na drukowanie duplikatów. Na podstawie danych zawartych w wystawionych fakturach i rachunkach moduł przygotowuje dokument księgowy do ewentualnego zaksięgowania.
 • Moduł ewidencji faktur przychodzących - jest to moduł pozwalający na wstępne rejestrowanie faktur poza księgowością ( np. w sekretariacie) a także na śledzenie dalszych losów takiego dokumentu. Przewidziano trzy fazy obróbki dokumentu: wprowadzenie, akceptację i dekretację. W fazie pierwszej obsługujący ma możliwość wprowadzenia informacji, które nie wymagają wiedzy księgowej takich jak: data usługi, data dokumentu, termin płatności, uwagi do dokumentu, kwota brutto, netto i VAT z dokumentu (ogółem), dane kontrahenta (dostępny rejestr kontrahentów), a także podania nazwiska osoby, która akceptuje dokument. W fazie drugiej dokument jest akceptowany (podawana data akceptacji)- tylko taki dokument może być przepisany do dokumentu księgowego. Faza trzecia to przepisanie wprowadzonych danych do dokumentu księgowego (dekretacja). Przepisanie możliwe jest z pozycji wprowadzania danych do rejestru VAT. Rejestr wprowadzonych faktur można przeglądać. Istnieje możliwość szybkiego wyszukania określonej faktury lub wyświetlenia tylko faktur spełniających zadany warunek. Można wydrukować raport z wprowadzonych danych.
 • Moduł raportów kasowych - umożliwia wystawianie dokumentów kasowych KP i KW, rejestrację wypłat na podstawie dokumentów źródłowych. Automatycznie tworzy raport kasowy, przy czym możliwy jest wariant z pełną dekretacją. Na podstawie danych zawartych w module można automatycznie wygenerować dokument księgowy. Moduł posiada dodatkowy system zabezpieczeń uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym.

 

Perseus Spółka z o.o.

ul. Plac Europejski 3
00-844 Warszawa
tel. +4822 45 70 355
fax. +4822 45 70 365

www.perseus.com.pl  

Początki firmy Perseus Sp. z o.o. sięgają 2001 roku. To wtedy zaczęliśmy tworzyć unikalne programy informatyczne do zarządzania firmami.

W ramach naszych usług:

 • instalujemy, wdrażamy i serwisujemy programy finansowo-księgowe dla firm i wspólnot mieszkaniowych
 • integrujemy programy Perseus z programami zewnętrznymi np. hotelowymi, turystycznymi, magazynowymi.
 • oferujemy możliwość indywidualnej rozbudowy oprogramowania
 • dostarczamy sprzęt komputerowy – serwery, stacje robocze
 • dostarczamy i instalujemy oprogramowanie biurowe.

 

 

 

Weles3 - program dla zarządców wspólnot mieszkaniowych

JESTEŚ ZARZĄDCĄ? SZUKASZ NOWOCZESNEGO NARZĘDZIA DO PRACY?

Nowoczesność, bezpieczeństwo i doświadczenie

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania informatyczne dla zarządców nieruchomości od 1999 roku, a od 2008 roku na platformie internetowej Weles3. Praca on-line ułatwia działanie firmy: nie trzeba utrzymywać własnych serwerów, można pracować jednocześnie w wiele osób z dowolnego miejsca gdzie jest internet. Chcemy aby zarządcy przestali być zakładnikami swoich biur. Nasze wieloletnie doświadczenie w temacie zarządzania nieruchomościami połączone z nowoczesnymi, autorskimi rozwiązaniami IT są gwarancją sprawnej, efektywnej i bezpiecznej pracy naszych klientów.

Bogaty, zintegrowany pakiet

Weles3 dostarcza w jednym pakiecie komplet narzędzi potrzebnych do zarządzania nieruchomością. Naliczenia i rozliczenia łatwo dostosują się do każdej nieruchomości. Korekty pozwolą poradzić sobie z informacjami które spływają do nas błędne lub spóźnione. System księgowy pozwoli na bieżąco śledzić stan finansowy nieruchomości. Weles3 zapewni także możliwość systematyzacji pracy firmy oraz szybki kontakt z właścicielami lokali. Wszystko to w jednym, zintegrowanym pakiecie.

Możliwości komunikacji z właścicielami lokali

Dobra komunikacja z właścicielami lokali to podstawa sukcesu zarządcy. Weles3 dostarcza narzędzi aby ta komunikacja działała w praktyce a nie tylko w teorii. Właściciele mają dostęp do e-kartoteki bez konieczności pamiętania hasła (przez integrację z Facebook, Google) oraz aplikacje na telefony Android i iOS. Mogą otrzymywać do zarządcy zarówno maile, jak i SMSy wysyłane bezpośrednio z systemu. Umożliwiamy także komunikację w drugą stronę: właściciele mogą kontaktować się z zarządcą przy użyciu funkcji zgłoszeń, forum oraz mrugnięć (szybkie informacje o problemach za pomocą skanowania kodów kreskowych aplikacją mobilną).

Łatwy do poznania i wdrożenia

W ramach usługi przygotujemy dla Państwa gotowe do pracy bazy nieruchomości (nie trzeba będzie samemu wprowadzać lokali, właścicieli, naliczeń, etc). Weles3 zawiera bogatą dokumentację uzupełnioną o filmy instruktażowe oraz tryb testowy (brudnopis w którym możemy bawić i zapoznawać się funkcjami systemu na faktycznych danych bez obawy, że coś zmienimy w bazie głównej). W trakcie trwania umowy zapewniamy także wsparcie bez limitu zapytań. Wdrożenie nowego systemu w firmie nie musi być procesem żmudnym i bolesnym. Często wręcz odwrotnie: pozwala zobaczyć jak łatwo i przyjemnie można pracować z systemem informatycznym.

 

Pobierz wersję demo programu.


JESTEŚ WŁAŚCICIELEM LOKALU? CHCESZ MIEĆ ŁATWY DOSTĘP DO SWOICH DANYCH?

Łatwy dostęp do informacji

Informacja o bieżących opłatach i wpłatach, możliwość głosowania nad uchwałami, zgłaszanie problemów zarządcy, informacje o posiadanych lokalach oraz forum wspólnoty. Wszystko to jest dostępne w każdej chwili z poziomu przeglądarki internetowej lub telefonu (Android, iOS).

Szybka komunikacja z zarządcą

Jeżeli zachodzi potrzeba kontaktu z zarządcą nie chcemy po drodze przeszkód. Dzięki Weles3 wystarczy jedynie uruchomić aplikację na telefonie (aplikacja zapyta o hasło tylko za pierwszym razem) lub zalogować się do e-kartoteki (jeżeli połączymy się z kontem Facebook lub Google, nie trzeba będzie pamiętać nazwy użytkownika i hasła). Potem można wybrać formę kontaktu: telefon, mail, zgłoszenie w systemie lub informacja automatyczna poprzez zeskanowanie kodu kreskowego telefonem.

Bezpieczeństwo

Dane osobowe są przetwarzane w systemie Weles3 na podstawie powierzenia ich nam przez zarządcę. Oznacza to, że będą one wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu sprawowania zarządu nieruchomością oraz udostępniania informacji właścicielom lokali. Mamy rygorystyczną politykę bezpieczeństwa Państwa danych którą na bieżąco audytujemy przy wsparciu wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. Bezpieczeństwo Państwa danych to dla nas absolutny priorytet.

 

Pobierz wersję demo programu.PHU WELES Michał Ziemski
Normandii 3F
05-509 Józefosław
NIP 899-226-76-37


www.e-adm.pl 

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania informatyczne dla zarządców nieruchomości od 1999 roku, a od 2008 roku na platformie internetowej Weles3. Praca on-line ułatwia działanie firmy: nie trzeba utrzymywać własnych serwerów, można pracować jednocześnie w wiele osób z dowolnego miejsca gdzie jest internet.

Chcemy aby zarządcy przestali być zakładnikami swoich biur. Nasze wieloletnie doświadczenie w temacie zarządzania nieruchomościami połączone z nowoczesnymi, autorskimi rozwiązaniami IT są gwarancją sprawnej, efektywnej i bezpiecznej pracy naszych klientów.

 

 

Program TelkomBud

Ewidencja nieruchomości

 • Jedna, spójna ewidencja nieruchomości przedstawiona wg czytelnej struktury drzewa. Wielopoziomowa struktura nieruchomości pozwala na dowolne odzwierciedlenie nieruchomości (np: podział na obiekt - bloki - piętra - lokale).
 • Definiowanie obiektów wirtualnych.
 • Szczegółowe dane nieruchomości: adres, wykaz pomieszczeń, funkcja obiektu, powierzchnia netto, powierzchnia wspólna, powierzchnia brutto, dane administratora obiektu, księgi wieczyste, nr ewidencyjny gruntów, książka obiektu budowlanego itp.
 • Współudział (procentowy lub ułamkowy) właścicieli nieruchomości.
 • Dołączanie planów nieruchomości w plikach graficznych.
 • Wykaz umów związanych z daną nieruchomością.
 • Wykaz kosztów związanych z daną nieruchomością (najem, media).
 • Ewidencja wszystkich pomieszczeń będacych częścią składową obiektów.
 • Konfiguracja dowolnych dokumentów i wydruków generowanych dla nieruchomości.
 • Filtrowanie danych w wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Możliwość definiowania własnych pól umożliwia spersonalizowanie programu pod własne potrzeby.
 • Import nieruchomości z pliku MS Excel.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.

Wyposażenie nieruchomości

 • Ewidencja wyposażenia pomieszczeń i obiektów.
 • Przesunięcia wyposażenia pomiędzy pomieszczeniami i obiektami.
 • Historia migracji wyposażenia po nieruchomości.
 • Rozliczanie najemców z wyposażenia nieruchomości.

Wymagania i terminy

 • Zarządzanie działaniami związanymi z obsługą nieruchomości uzależnionymi od terminu.
 • Alertowanie zbliżających się terminów w postaci raportu, e-mail, SMS.

Książka obiektu budowlanego

 • Dokumenty książki obiektu budowlanego wg obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. "w sprawie książki obiektu budowlanego" (Dz. U. 120/2003, poz. 1134).
 • Dane identyfikacyjne obiektu.
 • Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu.
 • Dane techniczne charakteryzujące obiekt.
 • Plan sytuacyjny obiektu.
 • Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (przeprowadzanych co najmniej raz w roku; art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy).
 • Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu. (przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy).
 • Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu (ekspertyzy, badania techniczne obiektu, opinie, orzeczenia techniczne, dokumentacja techniczna i inne opracowania dotyczące obiektu).
 • Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie.
 • Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu (art. 78 ust. 1 ustawy).
 • Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu (art. 71 ustawy).
 • Dołączanie wersji elektronicznych dokumentów (tzw. załączników)

Umowy najmu nieruchomości

 • Ewidencja umów wynajmu i najmu nieruchomości.
 • Aneksy do umów.
 • Umowy obsługują dwa rodzaje działalności: wynajem i najem.
 • Identyfikacja nieruchomości, których dotyczy umowa najmu łącznie ze stawkami najmu oraz eksploatacją.
 • Obsługa wielu walut umożliwia dowolną konfigurację walut (np: umowa zawarta wg stawek w EURO a faktury wystawiane w PLN po przewalutowaniu wg odpowiedniego kursu). Obsługa wielu tabel kursowych.
 • Alerty o terminach zakończenia umów.
 • Zarządzanie umowami najmu dla wielu wynajmujących (tzw. wielofirmowość).
 • Wykaz faktur najmu dotyczących danej umowy.
 • Rejestr dokumentów wychodzących i przychodzących w ramach umowy najmu.
 • Dodawanie załączników do umowy najmu.

Umowy dotyczące eksploatacji nieruchomości

 • Ewidencja umów generujących koszty eksploatacyjne na nieruchomościach (np.: prąd, woda, gaz, sprzątanie itp.).
 • Aneksy do umów.
 • Identyfikacja nieruchomości, których dotyczy umowa eksploatacyjna.
 • Alerty o terminach zakończenia umów.
 • Ewidencjonowanie faktur za media w ramach umowy.
 • Dekretacja kwoty faktury na poszczególne pomieszczenia.
 • Dodawania załączników do umów.

Liczniki

 • Ewidencja liczników pomiaru mediów: gaz, prąd, woda itp.
 • Przydział pomieszczeń do liczników.
 • Rejestracja odczytów liczników.
 • Zdalny odczyt liczników w standardzie MODBUS.
 • Rozliczanie składników odczytu: zmiennych i stałych.
 • Wydruk rozliczeń dla najemców.
 • Rozliczanie najemców wg wskazań liczników.
 • Rejestracja faktur kosztowych i rachunków związanych z odczytami liczników.

Rozliczanie najmu nieruchomości

 • Wystawianie faktur i rachunków za najem.
 • Faktury korekty
 • Wydruk seryjny faktur.
 • Schematy naliczeń.
 • Elastyczne metody rozliczania powierzchni wspólnych. Dla każdej powierzchni wspólnej można przypisać dowolną liczbę użytkowników tej powierzchni wspólnej (lokali) w wyniku czego następuje automatyczne naliczenie przypadajacej powierzchni wspólnej dla lokali proporcjonalnie wg powierzchni.
 • Automatyczne naliczenia umożliwiają wygenerowanie opłat dla wszystkich umów.
 • Harmonogram opłat umożliwiający zaplanowanie dowolnych stawek w danym okresie czasu.
 • Waloryzacja opłat wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS: kwartalny i roczny.
 • Globalna edycja stawek dla całego obiektu umożliwia jedną operacją zmienić stawki dla najemcy dla wielu umów bez potrzeby wielokrotnej edycji wielu umów.
 • Generacja dokumentu: Zawiadomienie o wysokości opłat.
 • Monitorowanie płatności za faktury.
 • Automatyczna aktualizacja płatności wg elektronicznych wyciągów bankowych
 • Wezwania do zapłaty.
 • Noty odsetkowe.
 • Wydruk dokumentów związanych z płatnościami gotówkowymi: KP, KW. 
 • Filtrowanie faktur wg wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Kompozytor kolumn ewidencji faktur wraz z filtrowaniem danych umożliwia tworzenie dowolnych zestawień.
 • Eksport ewidencji faktur do plików: MS Excel, CSV.
 • Import faktur z pliku MS Excel.

Rozliczanie eksploatacji  

 • Rejestracja faktur eksploatacyjnych.
 • Identyfikacja faktur eksploatacyjnych w ramach umów eksploatacyjnych.
 • Zaawansowane metody rozliczania kosztów lokali (wg liczników, wg jednostek rozliczeniowych takich jak: powierzchnia lokalu, kubatura, liczba osób, po równo itp.)
 • Ewidencja faktur eksploatacyjnych.
 • Dołączanie elektronicznych wersji faktur eksploatacyjnych (załączniki).
 • Monitorowanie płatności za faktury.
 • Filtrowanie faktur wg wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Eksport ewidencji faktur eksploatacyjnych do plików: MS Excel, CSV.
 • Refakturowanie kosztów eksploatacyjnych na najemców.
 • Raport rozliczenia eksploatacji - zestawienie refakturowanych (założonych wcześniej wg ryczałtu) kosztów eksploatacji w stosunku do kosztów rzeczywistych.

e-kartoteka

 • Dostęp dla najemców do konta lokalu poprzez stronę www.
 • Każde konto lokalu posiada dokładne dane wynajmowanych lokali oraz wykaz naliczonych zobowiązań i wykaz płatności wykonanych przez najemcę.

Serwis nieruchomości

 • Pełna obsługa serwisowa nieruchomości umożliwia zgłaszanie awarri ze wszystkich nieruchomości do centrum obsługi serwisowej (np: konserwatora).
 • Rozliczanie zgłoszeń serwisowych.
 • Rozliczanie materiałów i robocizny.
 • Alerty o stanie zgłoszeń serwisowych: e-mail, SMS.
 • Raporty dla klienta oraz pracowników realizujących zgłoszenia serwisowe.

Grunty

 • Ewidencjonowanie gruntów z uwzględnieniem wszystkich wymaganych danych geodezyjnych.
 • Dołączanie map w wersji elektronicznej.
 • Powiązanie nieruchomości z gruntami.
 • Import gruntów z pliku MS Excel.
 • Eksport ewidencji gruntów do plików: MS Excel, CSV.

Raporty

 • Rozliczenie eksploatacji.
 • Budżet mediów i usług.
 • Braki uzupełnionych wymagań i terminów.
 • Analiza finansowa.
 • Saldo powierzchni - przedstawiający rodzaje pomieszczeń w rozbicu na: powierszchnia wolna, wynajęta, razem.
 • Bilans współwaścicieli.

Charakterystyka ogólna

 • Program o architekturze "klient-serwer" umożliwia zdalną pracę w następujących konfiguracjach: jednostanowiskowej, w sieci lokalnej oraz przez Internet.
 • Program jest niezależnym modułem platformy zarządzania dla przedsiębiorstw TelkomBud i jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu. Może funkcjonować zarówno jako niezależny program jak i jeden z modułów platformy. 
 • Standardowo baza danych systemu jest instalowana na serwerze klienta. Można także korzystać z oprogramowania nie mając własnej infrastruktury IT oraz informatyków gdyż świadczymy usługi utrzymania bazy danych systemu na naszych serwerach w konkurencyjnych cenach.
 • Wysoki stopień konfiguracji programu czyni z niego narzędzie dedykowane zarówno dla małych firm jak i dużych przedsiębiorstw, organizacji czy grup holdingowych zrzeszających w sobie wiele firm.
 • Otwarty model umożliwia szybkie dostosowanie programu do potrzeb klienta tak aby był narzędziem w 100% spełniającym oczekiwania użytkowników.
 • Integracja z systemami informatycznymi funkcjonującymi u klienta w zakresie wymiany kluczowych danych.
 • Darmowe aktualizacje po wdrożeniu oprogramowania.
 • Wieloletnie doświadczenie poparte wieloma wdrożeniami w firmach i instytucjach w całym kraju. Zobacz listę wdrożeń. Zobacz referencje.
 • Elastyczna i konkurencyjna oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i ma na celu optymalizację kosztu wdrożenia oprogramowania. Na wartość oferty ma wpływ szereg czynników takich jak: wybór formy tranzakcji (sprzedaż, raty, dzierżawa), wybrane funkcjonalności oprogramowania oraz wybór liczby stanowisk na których będzie zainstalowany program.

Co wyróżnia oprogramowanie na tle konkurencji?

 • Darmowe aktualizacje.
 • Elastyczna i konkurencyjna oferta: sprzedaż, raty, dzierżawa.
 • Profesionalna opieka i asysta zarówno podczas wdrożenia jak i powdrożeniowa.
 • Otwarty model umożliwia szybkie dostosowanie programu do potrzeb klienta tak aby był narzędziem w 100% spełniającym oczekiwania użytkowników.
 • Elestyczny system licencjonowania
 • Integracja z systemami informatycznymi funkcjonującymi u klienta
 • Ponad 10-letnie doświadczenie.

Grupa docelowa oprogramowania

Galerie i centra handlowe, biura komercyjne, wspólnoty mieszkaniowe, indywidualni zarządcy.

ProgPol  
ul. Dąbrowskiego 75/47
60-523 POZNAŃ
biuro@progpol.pl
www.progpol.pl

tel: 61 833 12 23

 

Działalność firmy ProgPol związana jest z projektowaniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych klasy MRP/ERP do wspomagania zarządzania procesami zachodzącymi w firmach i instytucjach.

W swojej dotychczasowej działalności popartej wieloletnimi kontaktami z Klientami, firma stworzyła wielomodułową zintegrowaną platformę zarządzania TelkomBud realizującą m.in: zarządzanie nieruchomościami.

Elastyczność oraz duża skala konfigurowalności oferowanej przez nas platformy zarządzania sprawia, że doskonale nadaje się zarówno do małych jednostek jak i dużych korporacji czego dowodem jest duża liczba wdrożeń i zadowolenie naszych Klientów. We wszystkich proponowanych przez nas rozwiązaniach zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcjonalności.

 

 

Bazan - oprogramowanie do kompleksowego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN

to dwumodułowe oprogramowanie dedykowane do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, umożliwiające prowadzenie ewidencji wszystkich potrzebnych zasobów, naliczanie opłat oraz prowadzenie księgowości. Jednym słowem jest to oprogramowanie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych usprawniający ich pracę.

Wspólnoty mieszkaniowe BazaN ewidencjonuje:

 • budynki, lokale mieszkalne, garaże, sklepy, pożytki, wszelkiego rodzaju pomieszczenia,
 • właścicieli, najemców, właścicieli zbiorowych (np. PKP, gmina, itp.), dzierżawców,
 • zasoby mediów: liczniki CO, ZW, CW, energii elektrycznej, gazu, a także węzły i liczniki tych mediów w węzłach,
 • naliczenia opłat czynszowych dla lokali oraz rozliczenia mediów.

Finanse i księgowość BazaN to

 • automatyczne księgowanie całych wyciągów bankowych,
 • automatyczne przyjmowanie naliczeń z WM BazaN,
 • możliwość prowadzenia na oddzielnych kontach funduszu remontowego, właścicieli zbiorowych, najemców, dzierżawców, właścicieli lokali użytkowych (do opodatkowania),
 • tworzenie bilansów rocznych/miesięcznych,
 • naliczanie odsetek za zwłokę w opłatach,
 • przygotowanie danych do przygotowania CIT-8.


Grupa docelowa oprogramowania

 Zarządcy nieruchomości komercyjnych.

BAZAN

tel. 77 418 40 46 (nr tel. internetowego)
tel. kom. 668 849 107

www.bazan.com.pl

 

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania informatyczne dla zarządców nieruchomości. 

Komentarze

(27)
internauta | 12.04.2013, 19:38
Żadna z aplikacji nie spełnia moich wymagań. Przedstawione aplikacje służą jedynie do drenowania kieszeni. A przez to, że w większości są aplikacjami internetowymi o nie jasnych zasadach zachowania bezpieczeństwa danym żadnego z nich nie wybiorę.
Będąc zarządcą nie mogę sobie pozwolić nawet na wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa.
Przecież wiele danych zbieranych centralnie gdzieś na serwerach bardzo łatwo można wykorzystać w sobie tylko znanych celach. Ceny korzystania z takich usług niestety nie należą do przystępnych. Jako klient korzystający z takich aplikacji nie mam pewności, że w chwili, której będę miał konieczność szybkiego dotarcia do danych serwer usługodawcy będzie jeszcze istniał lub choćby z powodu lokalnej awarii nie będę mógł się z nim połączyć.
Sądzę, że Administrator24 mógłby zainteresować się innymi aplikacjami pozbawionymi w/w ryzyk.
Zespół BazaN | 21.05.2013, 00:11
Szanowny Panie internauto,
przedstawiona aplikacja Wm & FK BazaN jest aplikacją desktopową co powoduje, że nie występują opisane przez Pana ryzyka związane z dostępem przez Internet. Moduł dostępu przez internet nie zawiera wszystkich danych związanych z zarządzaniem i jest modułem opcjonalnym nie wymagającym instalacji do poprawnego działania aplikacji. Dodatkowo może być on zainstalowany na własnym serwerze WWW czy u swojego dostawcy Internetu. Prosimy o zapoznanie się z całą oferą naszego oprogramowania.
Pozdrawiamy,
Zespół BazaN
kalinamach | 22.05.2013, 13:43
Szanowni Państwo.jakiś czas temu zamieściłam negatywna opinię o tym programie.Dlaczego została usunięta? Poza tym były wpisy krytykujące ten ranking .Też ich nie widac.
SUPREMIS | 04.09.2013, 15:54
Szanowni Państwo,
jeśli są Państwo zainteresowani oprogramowaniem do zarządzania nieruchomościami, zachęcam do zapoznania się funkcjonalnościami modułu systemu SAP Business One - Property Management. Więcej szczegółowych informacji mogą Państwo znaleźć pod adresem http://supremis.pl/.
Pozdrawiamy,
Zespół SUPREMIS
Zespół BazaN | 04.09.2013, 19:27
Do kalinamach:
Szanowna Pani, bardzo przykro nam, że usunięty został Pani komentarz. Pragniemy zapewnić, że nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Jeżeli na Pani jakieś negatywne opinie to chętnie się z nimi zapoznamy. Prosimy o przesłanie na adres info(at)bazan.com.pl. Zapoznanie się z negatywnymi opiniami pomaga nam w podnoszeniu jakości oprogramowania oraz w udoskonalaniu jakości obsługi Klienta,
Pozdrawiamy,
Zespół BazaN
PAWEL | 16.10.2013, 16:49
Witam

Chcemy wprowadzić na rynek nową aplikację wspierającą administratorów nieruchomości.
Ponieważ obecnie jestesmy na etapie kreowania modułów i wygladu programu prosimy o sugestie. Pozwolą nam one stworzyć narzędzie spełnijące Państwa wymagania.
cool.cnc(malpa)wp.pl
Kamil | 18.03.2014, 16:43
Dla mnie najlepszym systemem do wspierania przedsiębiorstwa jest BizIn. Działa online i świetnie kontroluje przepływ finansowo-rzeczowy. Polecam.
szymon | 29.06.2014, 01:01
czy istnieje program z jednorazowo płatną licencją? chcę uniknąć comiesięcznego płacenia za dostęp online
Przemysław | 18.07.2014, 13:46

@Szymon,
Oferujemy program sprawdzony na zachodnim rynku, relatywnie tani, z licencją roczną.

Jeśli są Państwo zainteresowani zapraszam do rozmowy,
p.zdziechowski@***

gosia | 22.07.2014, 13:59
Informacja dla Pana Szymona. Program PerseusWM jest programem, który nie wymaga opłat rocznych. Koszt licencji jest jednorazowy, a cena nie jeste uzależniona od ilości lokali i nieruchomości. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony www.perseus.com.pl lub kontakt telefoniczny
   1 / 3    Następny »

Zobacz także

 

Jak utrzymać właściwą wilgotność w serwerowni?

 

Zobacz, co grozi Ci jeśli niezabezpieczysz rurociągu przed mrozem »  Jak otrzymano maksymalną efektywność wywietrzników grawitacyjnych?

 


Jak uchronić się przed nieuczciwymi sprzedawcami energii elektrycznej ?

Oszczędzaj czas i pieniądze! Skorzystaj z oferty produktowej dla wspólnot, spółdzielni i zarządcy » 

Wybrane dla Ciebie

Pobierz e-book za DARMO: Jakie wybrać rozwiązanie składowania odpadów, aby było estetyczne i funkcjonalne?

Co zrobić by nie wymieniać rur! Szybka informacja 602 - 249 - 094 »

Sprawdzone sposoby aby uniknąć podtrucia tlenkiem węgla »

Poznaj nową metodę na wykaszanie trudno dostępnych miejsc »

Jak jedno urządzenie mierzy pobór wielu mediów? 

Jak zarządzać ciepłem nie zależnie od sezonu? 

Nowoczesne ciepłomierze! Nowe możliwości! Poznaj szczegóły  »

Zdalny system odczytu wodomierzy - który wybrać?

Montaż wodomierza bez wpływu na parametry metrologiczne! Jak to zrobić?

 

 

Chcesz się u nas reklamować? Dołącz do najlepszych w branży »

zakup mieszkania podatki i oplatyZakup mieszkania – podatki i opłaty Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami
 Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami
Dynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomoś... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Co jest ważne w pracy zarządcy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę:

Produkty i technologie

5/2016

Aktualny numer:

Administrator 5/2016
W miesięczniku m.in.:
 • - Ustalanie opłat w spółdzielniach
 • - Estetyka śmietnika
Zobacz szczegóły
RUR z dotacją w tle

RUR z dotacją w tle

Pełną funkcjonalność Rejestr Usług Rozwojowych powinien uzyskać w lipcu - mówił Wojciech Szajnar z PARP podczas konferencji, zorganizowanej przez OIGN. Sito przez które...

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 10588|Ocena: 3.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl