Zarejestruj konto w portalu administrator24.info

a otrzymasz bezpłatny numer miesięcznika Administrator 4/2015 [PDF]

Artykuł sponsorowany

Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami

Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami
Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami

Sprawdź ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami.

Dynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości, usprawniającym rozliczenia i dającym błyskawicznie wgląd do wszelkiego rodzaju kosztów i przychodów. Pozwala na sprawniejsze prowadzenie dokumentacji, w każdej chwili na za­poznanie się z treścią zawieranych umów, uchwał podejmowanych przez wspólnotę czy też wynikami ze­brań właścicieli lokali czy członków spółdzielni.

Napoleon mawiał, że do wygrania wojny potrzebne są trzy rzeczy. Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Parafrazując Napoleona można powiedzieć, że jednym z czynników decydujących o sukcesie zarządcy nieruchomości stają się trzy kolejne: kontrola, kontrola i jeszcze raz kontrola. A tę zapewnia dobre oprogramowanie.

 

Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami:

www.sultan.api-link.pl www.atlanti.pl www.axxerion.pl
www.domconsult.com www.WirtualneOsiedle.pl www.inwestprojekt.pl

Perseus_Nieruchomości
www.smartfm.pl www.mobilesystems.pl www.perseus.com.pl
Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN
www.weles2fk.com www.nieruchomosci.progpol.com
www.bazan.com.pl
www.bazan.pl 

Sułtan - nowoczesne narzędzie wszechstronnie wspomagające proces zarządzania zasobami lokalowymi

Sułtan jest wynikiem 25 lat doświadczeń. Jego twórcą jest firma API-Link.

Sułtan jest nowoczesnym narzędziem wszechstronnie wspomagającym proces zarządzania zasobami lokalowymi. Zawiera wszystkie niezbędne do tego elementy: od naliczania i windykowania opłat, przez rozliczanie mediów i kosztów, po ewidencję techniczną zasobów.

Sułtan umożliwia również prowadzenie osobnych ksiąg dla wspólnot mieszkaniowych.

Jedną z możliwości sułtana jest również rozliczanie deklaracji „odpadowych”

Sułtan adresowany jest do:

 • Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Komunalnych Zarządców Nieruchomości
 • Spółek zarządzających zasobami gminnymi i wspólnotami mieszkaniowymi
 • Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych
 • Zarządców powierzchni biurowych
 • Deweloperów zarządzających zasobami mieszkaniowymi

W zależności od konfiguracji Sułtan staje się kompleksowym rozwiązaniem obejmujących całość zagadnień interesujących zarządców.

Wybrane moduły dostępne w systemie Sułtan:

CZYNSZE

Moduł CZYNSZE prowadzi bieżące rozrachunki z tytułu opłat lokalowych. Poprzez pełną dokumentację zapisów w czasie i szybki dostęp do historii tychże zapisów, system znacznie ułatwia windykację, a poprzez to szybszą i skuteczniejszą likwidację zadłużeń.

Wybrane cechy systemu:

 • elastyczność w tworzeniu dowolnych obciążeń
 • elastyczność w tworzeniu tytułów rozrachunkowych
 • zapisy historyczne – pełna dokumentacja
 • automatyczne wyliczanie korekt wstecznych w czasie do 3 lat
 • elastyczny moduł ratalnych spłat zadłużenia
 • windykacja z pełną dokumentacją do spraw sądowych
 • pełna współpraca z bankowymi systemami masowych płatności
 • pełna wymiana informacji z systemami Media , Koszty , Finansowo-Księgowym
 • wbudowany edytor do tworzenia dowolnych pism
 • w systemie można rejestrować także dowolne dane skojarzone w systemie Windows stacji roboczych (dokumenty MS Office, dokumenty OpenOffice czy LibreOffice, pliki multimedialne)


MEDIA

Moduł MEDIA prowadzi rozrachunki z tytułu zużytych mediów.

Wybrane cechy systemu:

 • możliwość odtworzenia dowolnej konfiguracji indywidualnych urządzeń pomiarowych w powiązaniu z głównymi urządzeniami
 • rozliczanie dowolnego medium
 • możliwość tworzenia dowolnych zasad rozliczania
 • rejestracja wszelkich kosztów dodatkowych na budynek czy lokal
 • automatyczne księgowanie wyników w systemie Czynsze
 • współpraca z dowolnymi systemami rejestrującymi odczyt

KOSZTY

Moduł KOSZTY prowadzi rozliczenia z tytułu pobranych zaliczek lokalowych.

Wybrane cechy systemu:

 • tworzenie dowolnych algorytmów rozliczeniowych.
 • rozliczanie każdej zaliczki w stosunku do wszystkich kosztów.
 • pełna automatyka pobieranie kosztów zarejestrowanych w systemie Finansowo-księgowym i zaliczek z systemu Czynsze.
 • automatyczne księgowanie wyniku w systemie Czynsze

FINANSOWO - KSIĘGOWY

Moduł FINANSOWO- KSIĘGOWY jest pakietem przeznaczonym do prowadzenia księgowości dowolnej wielkości podmiotu gospodarczego. Zadaniem systemu jest automatyzacja prowadzenia ewidencji, obiegu dokumentów i realizacja zadań bieżących, związanych z działalnością finansowo-księgową.

Wybrane cechy systemu:

 • jest w pełni zgodny z ustawą o rachunkowości komputerowej;
 • korzysta z centralnej bazy kontrahentów firmy;
 • prowadzi zbiory stanów kont analitycznych w wybranych okresach, pozwalając na emisję zestawień stanów i obrotów;
 • zawiera moduł fakturowania do obsługi sprzedaży nie ujętej w systemie czynszowym;
 • rozksięgowuje automatycznie dokumenty kosztowe na budynki lub nieruchomości wg tworzonych przez użytkownika kluczy podziałowych (szablonów do dekretacji);
 • automatycznie zamyka konta np. poprzez przeniesienie kosztów i przychodów na wynik finansowy;
 • posiada interfejs do importowania danych z innych systemów;
 • przygotowany jest do integracji z systemami bankowymi np. Multicash.


System pozwala na:

 • rejestrowanie dokumentów źródłowych przyszłych okresów (jeszcze nie otwartych);
 • jednoczesne wprowadzanie dekretów kilku pracownikom w różnych miesiącach rozliczeniowych;
 • rejestrację kosztów i przychodów wg miejsca powstania, w szczególności wg budynków i nieruchomości;
 • tworzenie sprawozdań indywidualnych użytkownika z zapisów na kontach wg dowolnie określanego obszaru np. spółdzielnia, osiedle, nieruchomość, budynek, kategoria obiektu;
 • swobodny dostęp do zbiorów z wcześniejszych lat

   

Grupa docelowa oprogramowania

Sułtan adresowany jest do:

 • Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Komunalnych Zarządców Nieruchomości
 • Spółek zarządzających zasobami gminnymi i wspólnotami mieszkaniowymi
 • Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych
 • Zarządców powierzchni biurowych
 • Deweloperów zarządzających zasobami mieszkaniowymi

API-Link Sp z o.o.
02-797 Warszawa
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 54/110
tel./fax (48) 22 436 58 21
e-mail: sultan@api-link.pl
http://sultan.api-link.pl/


Działamy na rynku mieszkaniowym od 1989 roku. Początkowo jako firma API, a wyniku restrukturyzacji i wydzielenia nowej firmy informatycznej (1996) jako spółka API-Link.

Wszystkie programy są własnością firmy API-Link Sp. z o.o. i nie są obciążone prawami osób trzecich. Klauzula taka stanowi zawsze element umowy licencyjnej.

Założyciele firmy i twórcy oprogramowania są związani z mieszkalnictwem od wielu lat, co daje gwarancję rzetelności i znajomości tematu. Kadra ma bogate doświadczenie zdobyte dzięki nadzorowaniu wielu wdrożeń i wspomaganiu eksploatacji naszych systemów. Dziś grono naszych klientów liczy ponad 250 firm.

 

Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami:

www.sultan.api-link.pl www.atlanti.pl www.axxerion.pl
www.domconsult.com www.WirtualneOsiedle.pl www.inwestprojekt.pl

Perseus_Nieruchomości
www.smartfm.pl www.mobilesystems.pl www.perseus.com.pl
Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN
www.weles2fk.com www.nieruchomosci.progpol.com
www.bazan.com.pl
www.bazan.pl


 

IAN – Interaktywna Administracja Nieruchomości

IAN – Interaktywna Administracja Nieruchomości – to nowoczesny CRM dla współczesnego zarządcy nieruchomości, pozwalający na zautomatyzowanie procesów związanych z utrzymaniem i administrowaniem budynkami.

Dzięki umieszczeniu programu w chmurze internetowej, zarządca otrzymuje dostęp do wszystkich informacji z dowolnego urządzenia i w każdym miejscu. Nowoczesna, wydajna i przemyślana budowa IANa łączy cechy prostych i intuicyjnych programów z rozbudowanymi systemami korporacyjnymi. Program skonstruowany został tak, by zarządca mógł samodzielnie zdecydować w jakim stopniu wykorzysta potencjał systemu, bez konieczności zamykania się na przyszłość.

Funkcjonalności systemu IAN skupione zostały w czterech głównych grupach odpowiadających poszczególnym zakresom pracy zarządcy: Nieruchomości, Finanse, Biuro i Organizer:

NIERUCHOMOŚCI

1. moduł: sprawy bieżące w tym miejscu mieszczą się wszystkie procedowane zadania/usterki/zgłoszenia/problemy/spotkania, stanowiące zbiór zagadnień wymagających pilnej interwencji zarządcy

Korzyści: automatyczna „współpraca" modułu z kalendarzem oraz możliwość zgłaszania kwestii istotnych dla właścicieli i lokatorów poprzez platformę komunikacyjną.

2. moduł: korespondencja umożliwia automatyczne rejestrowanie każdego dokumentu.

Korzyści: zastępuje także klasyczny dziennik podawczy i rejestr korespondencji. Każdemu pismu nadawany jest automatycznie numer ewidencyjny wraz z możliwością zeskanowania lub wykonania fotografii.

3. moduł: inwentaryzacja nieruchomości umożliwiający wprowadzenie wszystkich informacji o nieruchomości wraz z rejestrem i miejscem przechowywania dokumentacji papierowej.

Korzyści: szybkie również zdalne odnalezienie potrzebnej informacji, podgląd danych oraz wysłanie i wydrukowanie.

4. moduł: dokumentacja techniczna stanowiący bazę dokumentów, niezbędny do pracy każdego zarządcy.

Korzyści: możliwość szybkiej weryfikacji braków w dokumentacji technicznej. Bezpośredni wgląd przez członków Wspólnoty stanowi idealne rozwiązanie w kwestii udostępniania w/w dokumentów.

5. moduł: nadzór współpracujący z modułem dokumentacji nieruchomości i kalendarzem, ale także z częścią dotyczącą napraw/remontów/modernizacji. Umożliwia sprawowanie kontroli nad wszystkimi elementami konstrukcji i wyposażenia nieruchomości w celu zapewnienia bezpiecznej i bezproblemowej eksploatacji.

Korzyści: moduł odpowiada przypisom/przepisom dotyczącym obowiązku prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, której jest elektroniczną wersją. Posiada opcję automatycznego przypomnienia o sprawach pilnych i ewentualnie zaległych (w tym również przeglądach).

6. moduł: dokumentacja lokali i powierzchni zawierający pełny rejestr właścicieli i najemców, parametry lokalu oraz dokumentację poszczególnych lokali.

Korzyści: możliwość szybkiego odnalezienia kontaktu do właściciela lokalu, przypomnienie korespondencji oraz uzupełnienia dokumentacji np. o nowe umowy, protokoły, porozumienia. Wprowadzenie korespondencji dotyczącej danego właściciela czy najemcy w dzienniku podawczym będzie oznaczało automatyczne przeniesienie jej do modułu dokumentacji. Analogiczna sytuacja dotyczy poczty elektronicznej.

7. moduł: liczniki sprzężony z modułem finansowym pozwoli na bezproblemowe rozliczenie kosztów oraz automatyczną analizę nieprawidłowych wskazań urządzeń.

Korzyści: możliwość spisu liczników wprost do programu poprzez aplikację mobilną, to tylko jedno z wielu udogodnień jakie czekają użytkownika.

8. moduł: uchwały i zebrania umożliwiający wprowadzanie aktów prawa wewnętrznego (uchwał) i wyszukiwania istotnych treści według ustalonych haseł - analogicznie do profesjonalnych systemów prawnych. Moduł pozwala na przygotowanie treści uchwał i nadzorowanie procesu.

Korzyści: tylko chwilę zajmie zarządcy weryfikacja jakie uchwały i kiedy zostały podjęte we Wspólnocie oraz jakie są niezbędne do podjęcia w przyszłości

9. moduł: umowy umożliwiający rejestrowanie i szybkie weryfikowanie wszystkich umów oraz wyszukiwanie istotnych treści według ustalonych haseł - analogicznie do profesjonalnych systemów prawnych.

Korzyści: dzięki kilku kliknięciom zarządca szybko odnajdzie np. umowę z poszczególnymi dostawcami lub odbiorcami.

10. moduł: oferty/dostawcy usług - umożliwiający przygotowywanie zapytań ofertowych wynikających np. z zaplanowanych napraw, remontów, czy modernizacji, a także z podjętych uchwał.

Korzyści: moduł pozwala na bieżące prowadzenie konkursu ofert, a baza firm i instytucji pozwala na włączanie nowych podmiotów oraz ocenianie współpracy z nimi. Moduł ułatwia porównywanie ofert i wybranie spełniającej wszystkie kryteria.

11. moduł: raporty/ analizy stworzony głównie z myślą o większych podmiotach wymagających nie tylko wsparcia w trakcie zarządzania nieruchomością, ale również systemu pracy.

Korzyści: moduł umożliwia analizowanie danych liczbowych, pozyskiwanie na ich podstawie określonych informacji oraz prezentowanie ich w postaci tabelarycznej i graficznej. Moduł umożliwia także interpretację gotowych analiz.

FINANSE

1. moduł: naliczenia/rozliczenia/windykacja umożliwiający bieżące kontrolowanie kwestii finansowych danej nieruchomości, wystawiania faktur oraz nadzorowania czynności windykacyjnych.

Korzyści: skorelowanie modułu z modułem właściciel lokali umożliwia powiadamianie ich w czasie rzeczywistym o nowych naliczeniach i rozliczeniach Moduł posiada funkcję automatycznego przypominania o zaległych płatnościach w formie mailowej i sms

ORGANIZER

Skupione w tej grupie funkcjonalności umożliwiają sprawne administrowanie pracami biurowymi oraz zarządzanie kalendarzem.

Moduł: kalendarz umożliwiający zapoznanie się ze wszystkimi zadaniami, a także wprowadzenie nowych zdarzeń z podziałem na rok, miesiąc, tydzień, pojedyncze dni i godziny.

Korzyści: kalendarz współpracuje z wszystkimi modułami posiadającymi znacznik czasu i automatycznie zawiadamia o pilnych lub zaległych sprawach. Umożliwia także wyszukanie potrzebnych informacji oraz wydruk.

BIURO

Moduł: poczta elektroniczna posiada funkcjonalności zbliżone do najpopularniejszych i dobrze znanych programów pocztowych, które wzbogacone zostały o możliwość automatycznego tworzenia reguł: np. umieszczających korespondencję od właścicieli, czy najemców lokali, których adres został wcześniej wprowadzony, w odpowiednich folderach, również w module dokumentacja lokali/korespondencja.

Korzyści: moduł eliminuje konieczność korzystania z zewnętrznych edytorów oraz ułatwia tworzenie pism na podstawie gotowych szablonów (wzory dokumentów, nagłówki, stopki, papiery firmowe).

USTAWIENIA

moduł: pracownicy stworzony głównie z myślą o większych podmiotach wymagających nie tylko wsparcia w trakcie zarządzania nieruchomością, ale również systemu pracy.

Korzyści: moduł pracownicy pozwala na wprowadzanie do programu poszczególnych osób, wyznaczanie zadań oraz ocenę ich wykonania. Moduł umożliwia analizowanie danych liczbowych, pozyskiwanie na ich podstawie określonych informacji oraz prezentowanie ich w postaci tabelarycznej i graficznej. Moduł umożliwia także interpretację gotowych analiz.

KORZYŚCI:

 • zarządzanie dowolna liczbą nieruchomości,
 • natychmiastowy dostęp i zapoznanie się z zadaniami przeznaczonymi do wykonania w najbliższym czasie,
 • otwarcie właściwej części programu wraz z wyborem nieruchomości (w przypadku jednej będzie ona domyślna),
 • indywidualizacja funkcji i interfejsu,
 • zarządzanie poszczególnymi modułami, stroną www, pracownikami itp.,
 • doskonalenie się w funkcjach i funkcjonalnościach programu poprzez opcję samouczka,
 • zamieszczanie istotnych informacji branżowych, np. ze stowarzyszeń, czy portali branżowych współpracujących z programem w pozycji Artykuł.
 • AS - program do Administrowania zasobami i rozliczania Sprzedaży

   

Co wyróżnia oprogramowanie?

Program, jako jedyny na rynku, obejmuje całość prac związanych z zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi.

Modułowa budowa systemu pozwala zarządcy na samodzielne zdecydowanie, z których funkcjonalności chce skorzystać, bez konieczności zamykania się na przyszłość.

Program tworzyli Zarządcy Nieruchomości, dzięki czemu rozwiązania administracyjne (nie tylko finansowe) w znaczący sposób ułatwiają pracę osobom, zarówno tym niedoświadczonym jak i tym zaawansowanym w obsłudze wspólnot mieszkaniowych.

Grupa docelowa oprogramowania

System dedykowany zarządcom nieruchomości mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowych, administratorom.

Atlanti Nieruchomości MSW Sp. z o.o.
ul. Kaliska 9 lok.4 | 02-316 Warszawa,
Tel: 22 299 59 75 | Fax: 22 822 17 23
email:
www.atlanti.pl

ATLANTI to nowa marka na rynku nieruchomości. Specjalizacja firmy to zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie wynajmem nieruchomości oraz doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Misją firmy jest dostarczanie klientom profesjonalnych usług i doradztwa w zakresie nieruchomości na najwyższym poziomie.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i kompetencji pracowników firma oferuje profesjonalną obsługę i kompleksową realizację projektów na każdym z ich etapów.

Firma jest obecna w strukturach Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości PFRN poprzez przynależność do Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami WSPON, Polskiego Stowarzyszenia Zarządców w Warszawie PSZN oraz Stowarzyszenia Mieszkanicznik.

 

Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami:

www.sultan.api-link.pl www.atlanti.pl www.axxerion.pl
www.domconsult.com www.WirtualneOsiedle.pl www.inwestprojekt.pl

Perseus_Nieruchomości
www.smartfm.pl www.mobilesystems.pl www.perseus.com.pl
Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN
www.weles2fk.com www.nieruchomosci.progpol.com
www.bazan.com.pl
www.bazan.pl

 


Axxerion - system informatyczny do zarządzania nieruchomościami

System Axxerion składa się z wielu modułów i funkcji obejmujących wszystkie istotne procesy zarządcze w organizacji, m.in.:

- zarządzanie nieruchomościami: moduł ten pomaga klientom nadzorować nieruchomości dzierżawione lub stanowiące ich własność, pozwala na planową obsługę, dostępnych przestrzeni. Pozwala też łączyć obiekty,

- zarządzanie kontaktami: pozwala użytkownikom zapewnić nadzór nad osobami, organizacjami, adresami, pozwala nawiązywać kontakty z potencjalnymi klientami,

- zarządzanie pracownikami: moduł nadzoruje informacje dotyczące pracowników, wynagrodzenia, ubezpieczenia, kwalifikacji. Informacje te mogą być wykorzystywane w innych modułach do obliczania kosztów i opłacalności,

- zarządzanie kluczami: obejmuje funkcje nadzoru nad kluczami, zamkami, przepływem kluczy pomiędzy osobami,

- zarządzanie umowami: moduł pomaga organizacjom nadzorować dokumentacje umów, klauzule, harmonogramy płatności oraz terminy krytyczne,

- zarządzanie projektem: zapewnia narzędzia do planowania, współpracy w zakresie wymiany dokumentów, kontroli budżetowej, wymiany wiadomości,

- zarządzanie wnioskami: moduł pozwala na złożenie wniosku lub prześledzenie statusu swojego wniosku, m.in. zgłoszenie naprawcze, zatwierdzenie zakupów, wnioski wyjazdowe,

- zarządzanie aktywami: pozwala na nadzorowanie wszystkich aktywów fizycznych i cyfrowych. Użytkownicy mogą obserwować koszty utrzymania i dowiadywać się, kto korzysta z jakich aktywów,

- zarządzanie zapasami: użytkownicy mogą przejrzeć historię poziomów zapasów i automatycznie tworzyć zamówienia dla dostawcy w celu utrzymania pożądanego poziomu zapasów,

- działalność finansowa: moduł zajmuje się przetwarzaniem budżetów, przychodów i wydatków z projektów, nieruchomości lub aktywów. Użytkownicy mogą skonfigurować hierarchię kodu konta, określić kody budżetów i skonfigurować stawki VAT. Mogą być tworzone zestawienia bilansowe oraz rachunki zysków i strat, a informacje mogą być eksportowane do systemów finansowych,

- przepływ pracy: umożliwia użytkownikom na projektowanie procesów biznesowych, takich jak zatwierdzanie budżetów, dokonywanie rezerwacji i obsługa zgłoszeń,

- integracja z CAD: moduł umożliwia importowanie powierzchni z projektów CAD, uzyskanie obiektów poprzez hiperłącza oraz automatyczne obliczanie powierzchni.


   

Co wyróżnia oprogramowanie?

Program pozwala zarządzać każdą nieruchomością bez względu na przeznaczenie. W tym m.in. biurową, centrami handlowymi, obiektami publicznymi, sportowymi, kompleksami mieszkalnymi, parkingami. System pozwala na pełną kontrolę wydatków i wpływów oraz na stały wgląd w dane najemców, wynajmujących, dokumentacje obiektów i optymalizację procesów biznesowych.

Brak dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem serwerów i oddziału pracowników IT (bez instalacji, bez inwestowania w sprzęt).

Wzrost efektywności zarządzania organizacją przez płynność pracy i lepszą komunikację, automatyczne powiadomienia i email-e.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
ul. Skarżyńskiego 14
31-866 Kraków
tel. +48 12 2980 511
fax +48 12 2980 512
e-mail:
www.unima2000.pl
www.axxerion.pl


Notowana na GPW Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna jest dominującym podmiotem w grupie kapitałowej Unima 2000 S.A. W jej skład wchodzą: IQnet Sp. z o. o., Teleinvention Sp. z o. o., Lockus Sp. z o. o.

Unima 2000 S.A. działa w branży technologii teleinformatycznych, automatyki budynkowej i bezpieczeństwa.

Szczególne miejsce w ofercie zajmują zaawansowane systemy telekomunikacyjne, w tym rozwiązania IP, systemy call i contact center, systemy wideokonferencyjne oraz inne aplikacje biznesowe.

Istotne znaczenie w ofercie spółki mają także usługi z zakresu projektowania, dostarczania i wdrażania zaawansowanych systemów okablowania, dozoru i bezpieczeństwa.

Firma zapewnia również rozbudowany pakiet usług serwisowych i szkolenia techniczne personelu klienta. W ostatnim okresie spółka wprowadziła do swojej oferty rozwiązania służące do kompleksowego zarządzania nieruchomościami.

 

Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami:

www.sultan.api-link.pl www.atlanti.pl www.axxerion.pl
www.domconsult.com www.WirtualneOsiedle.pl www.inwestprojekt.pl

Perseus_Nieruchomości
www.smartfm.pl www.mobilesystems.pl www.perseus.com.pl
Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN
www.weles2fk.com www.nieruchomosci.progpol.com
www.bazan.com.pl
www.bazan.pl


 


Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Nieruchomościami GRANIT home

Nowoczesne narzędzie informatyczne umożliwiające kompleksową obsługę przedsiębiorstw z branży zarządzania nieruchomościami, niezależnie od rodzaju ich własności:

 • zaprojektowany przez wieloletnich praktyków zarządzania nieruchomościami,
 • opracowany przez wykwalifikowanych programistów, mających doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych na potrzeby klientów z rynku Unii Europejskiej i USA,
 • zweryfikowany w praktycznym działaniu przez ponad 200 klientów zatrudniających przeszło 1200 użytkowników jednoczesnych, reprezentujących wszystkie typy przedsiębiorstw zarządzających nieruchomościami.

Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Nieruchomościami GRANIT home wyznacza standardy zarówno technologiczne, jak i funkcjonalne, wśród narzędzi informatycznych skierowanych dla zarządców nieruchomości.

Moduły wchodzące w skład Granit home:

 • Czynsze,
 • Media,
 • Wspólnoty Mieszkaniowe,
 • Członkowie,
 • Windykacja,
 • Obrót płatniczy,
 • Finanse i księgowość,
 • Środki Trwałe,
 • Remonty i inwestycje,
 • Gospodarka magazynowa,
 • Kadry i płace,
 • Portal internetowy,
 • Kontroling,
 • Zarządzanie jakością,
 • Obieg dokumentów,
 • Inkasent,
 • Mapa.   

Co wyróżnia oprogramowanie? Granit home:
 • system zbudowany modułowo, z możliwością konfiguracji zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta,
 • funkcjonalnością obejmuje kompleksowo całość obszarów problemowych charakteryzujących pracę zarządców administrujących dowolnym typem własności obiektów (lokali, budynków, obiektów, etc.),
 • jest otwarty na rozbudowę i rozwój funkcjonalny wraz z rozwojem przedsiębiorstwa,
 • umożliwia personalizowanie interfejsu użytkownika w oparciu o tworzenie indywidualnych skrótów do funkcji, przycisków szybkiego dostępu do danych, filtrów zaawansowanych i estetyki tła,
 • wspomaga procesy biznesowe w przedsiębiorstwie – zarówno branżowe, wynikające z działań statutowych, jak i uniwersalne, związane z funkcjonowaniem i organizacją przedsiębiorstwa,
 • zbudowany trójwarstwowo, w pełni skalowalny w zakresie ilości użytkowników oraz zarządzanych zasobów,
 • ma rozbudowany mechanizm uprawnień nadawanych użytkownikom
 • w zakresie dostępnych modułów, funkcji oraz zakresu danych,
 • zaprojektowany w nowoczesnej technologii, pracuje zarówno na darmowych jak i komercyjnych bazach danych.

e-granit
Przygotowany do pracy w najmniejszych (jedno–dwa stanowiska komputerowe) firmach zarządzających nieruchomościami. System udostępniany jest w „chmurze”, w wersji wstępnie skonfigurowanej, dzięki czemu rozpoczęcie z nim pracy możliwe jest w ciągu zaledwie kilku dni roboczych od uruchomienia, a uwarunkowane jest wyłącznie wprowadzeniem danych zarządzanych zasobów lokalowych.

Grupa docelowa oprogramowania Granit home to rozwiązanie informatyczne wspomagające pracę przedsiębiorstw zarządzających nieruchomościami, w tym:
 • komunalnych zarządców nieruchomości,
 • spółek zarządzających zasobami gminnymi i wspólnotami mieszkaniowymi,
 • zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • zarządców powierzchni biurowych.
e-granit to system przeznaczony dla mikroprzedsiębiorstw zarządzających nieruchomościami oraz zarządcom, którzy rozpoczynają działalność. Oferowany jest w modelu ASP (rozwiązanie działające przez Internet, bez potrzeby inwestowania w serwer i tworzenie infrastruktury sieciowej):
 • małym zarządcom wspólnot mieszkaniowych,
 • małym spółdzielniom mieszkaniowym.

DomConsult Spółka z o.o.
ul. Strzeszyńska 73,
60-479 Poznań
tel. 61 849 73 00, 61 849 70 80
faks 61 849-73-02,
e-mail:
www.domconsult.com


DomConsult Sp. z o.o. od 1999 roku zajmuje się projektowaniem, sprzedażą, wdrażaniem oraz obsługą serwisową Zintegrowanego Systemu Informatycznego, wspomagającego zarządzanie GRANIT, przeznaczonego dla przedsiębiorstw branży zarządzania nieruchomościami, ciepłowniczej i wodociągowo-kanalizacyjnej, a także doradztwem w zakresie ich kompleksowej informatyzacji.

Tworząc, wdrażając i rozwijając nowoczesne oprogramowanie, koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby dostarczane rozwiązania precyzyjnie trafiały w specyficzne wymagania użytkowników i gwarantowały możliwość wspomagania, upraszczania, a przede wszystkim – automatyzowania ich pracy.

Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami:

www.sultan.api-link.pl www.atlanti.pl www.axxerion.pl
www.domconsult.com www.WirtualneOsiedle.pl www.inwestprojekt.pl

Perseus_Nieruchomości
www.smartfm.pl www.mobilesystems.pl www.perseus.com.pl
Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN
www.weles2fk.com www.nieruchomosci.progpol.com
www.bazan.com.pl
www.bazan.plSystem WirtualneOsiedle.pl

System WirtualneOsiedle.pl stanowi kompleksowe narzędzie zawierające w sobie:

 • ewidencji mieszkańców,
 • ewidencji pomieszczeń,
 • ewidencji wpłat mieszkańców,
 • ewidencji operacji bankowych,
 • możliwość publikacji ogłoszeń zarządców i mieszkańców,
 • zgłaszania usterek przez mieszkańców i ich ewidencji,
 • możliwość udostępniania mieszkańcom pików poprzez serwis WWW.

Udostępnia elektroniczne kanały komunikacji zarządcy z mieszkańcami:

 • konto mieszkańca z zawartymi raportami, z możliwością konfiguracji przez zarządcę,
 • wiadomości email w tym wiadomości o zmianie salda,
 • zaległościach, ważnych terminach, a także dowolne powiadomienia wysyłane przez zarządcę,
 • wiadomości sms, w tym powiadomienia o zmianie salda, zaległościach i dowolnie redagowanych przez zarządcę.

Nowoczesne podejście w zarządzaniu osiedlami przy współpracy portalu WirtualneOsiedle.pl.

WirtualneOsiedle.pl przesyła dane pomiędzy komputerem użytkownika, a serwerem w postaci zaszyfrowanej protokołem SSL. Opcja ta jest widoczna dla użytkownika, jako ikonka kłódki przy adresie internetowym. Dzięki temu możemy być pewni, że nasze dane nie są widoczne dla innych użytkowników sieci. System jest uruchamiany na profesjonalnych serwerach w systemie, który zapewnia maksymalne bezpieczeństwo danych.

Zabezpieczenia mają zapewnić codzienną kopię zapasową danych i systemu, redundancję działającego systemu aby nie dopuścić do przerw w dostępności systemu.

WirtualneOsiedle.pl działa na systemach operacyjnych Windows, Linux, Mac OS. Do obsługi systemu można także wykorzystywać popularne urządzenia mobilne takie jak tablety, smatrfony czy telefony (z zainstalowaną przeglądarką WWW obsługującą XHTML i JavaScript). Wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu.

System daje każdemu mieszkańcowi możliwość zalogowania się o dowolnej porze i przejrzenia swoich danych takich jak bilans, wskazania liczników, głosowania, galeria, pliki, ogłoszenia, zgłoszenia usterek. Każdy mieszkaniec będzie mógł sam zamieścić swoje ogłoszenie, zgłosić usterkę i śledzić na jakim jest ona etapie.

System pomaga w rozliczaniu mediów i prowadzeniu gospodarki licznikowej.

Połączenie systemu ewidencyjnego, księgowego, głosowań i komunikacyjnego. Daje to w rezultacie rozwiązanie zapewniające zarządzanie wszystkimi danymi.

Co wyróżnia oprogramowanie?
 • warunki użytkowania systemu nie nakładają ograniczeń co do ilości stanowisk, czy sytemu operacyjnego
 • system umożliwia przeprowadzanie głosowań za pomocą wiadomości e-mail - rozwiązanie to zwiększa frekwencję nawet do 90%
 • wysyłka sms i email w cenie abonamentu
Grupa docelowa oprogramowania

Firmy zarządzające nieruchomościami mieszkalnymi, wspólnoty mieszkaniowe.

Integral Paweł Pydyś WirtualneOsiedle.pl

Babianka 70, 21-200 Parczew
Kom: 696 02 13 13
Tel 83 410 83 45

www.WirtualneOsiedle.pl

Firma Integral Paweł Pydyś Operator systemu WirtualneOsiedle.pl została założona w 2009 roku.

Specjalizujemy się w produkcji systemów oprogramowania pracującym w oparciu o technologię WWW.

 

Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami:

www.sultan.api-link.pl www.atlanti.pl www.axxerion.pl
www.domconsult.com www.WirtualneOsiedle.pl www.inwestprojekt.pl

Perseus_Nieruchomości
www.smartfm.pl www.mobilesystems.pl www.perseus.com.pl
Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN
www.weles2fk.com www.nieruchomosci.progpol.com
www.bazan.com.pl
www.bazan.pl

 

AS - program do Administrowania zasobami i rozliczania Sprzedaży
OSKAR - program finansowo-księgowy

AS - program do Administrowania zasobami i rozliczania Sprzedaży

Program AS składa się z modułów:

Moduł Podstawowy obejmuje

 • Ewidencja zasobów - osiedli, budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży, gruntów, innych dowolnych zasobów,
 • Ewidencja kontrahentów i płatników,
 • Definiowanie dowolnych właściwości zasobów (np. powierzchnia budynku, cena metra kwadratowego w budynku, kubatura osiedla, dodatkowa piwnica, punkt świetlny, kondygnacja), składników opłat i sposobów ich naliczania oraz kont i ich składników,
 • Różnicowanie stawek opłat na osiedla, budynki i lokale oraz dowolnie tworzonych grup lokali,
 • Rejestr zmian w zasobach z datą, od kiedy obowiązują,
 • Niezależność naliczania wymiarów czynszu i wprowadzania zmian w zasobach,
 • Wprowadzanie dokumentów wpłat, odsetek i korekt z podziałem na typy - np. wpłaty PKO - czynsz, wpłaty dodatków mieszkaniowych, korekty wymiaru, wpłaty kasa - fundusz remontowy itp.,
 • Automatyczne naliczanie odsetek wg różnych metod,
 • Możliwość automatycznego rozdzielania wpłat na składniki czynszu oraz prowadzenie dla nich oddzielnych rozliczeń,
 • Rozliczenia płatników dostępne na bieżąco w dowolnych układach,
 • Import danych o zużyciu mediów,
 • Eksporty i importy do i z programów zewnętrznych – np. Finansowo - Księgowych,
 • Bogato sparametryzowane wydruki.

Moduły dodatkowe (do wyboru):

 • Liczniki
 • Windykacje wewnętrzne (ugody) i sądowe
 • Faktury
 • Noty odsetkowe
 • Dodatki mieszkaniowe
 • Wyciągi bankowe
 • Wspólnoty
 • Członkowie
 • Właściciele
 • Wkłady
 • Dokumentacja graficzna zasobów
 • Remonty
 • Rejestr pism
 • iAS (internetowy AS)
 • Projektowanie wydruków

OSKAR - program finansowo-księgowy

Wersja standardowa programu OSKAR obejmuje:

 • obsługę bilansu otwarcia,
 • rejestrację dokumentów obrotu,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT,
 • automatyczne dekretowanie dokumentów z rejestrów VAT,
 • zestawienie analityczne i syntetyczne: kartoteki kont, bilansu otwarcia, dzienników dokumentów, obrotów konta,
  archiwację
 • kontrolę spójności danych w systemie z możliwością ich korekty w oparciu o dane z dzienników.


Moduły dodatkowe (do wyboru)

 • Obsługa rozrachunków
 • Tworzenie automatycznych dekretów
 • Redakcja, emisja oraz rejestracja przelewów
 • Redakcja zestawień statystycznych, sprawozdań wewnętrznych, bilansu
 • Kasa
 • Środki trwałe
 • Prezentacje graficzne
 • Projektowanie wydruków
AS - program do Administrowania zasobami i rozliczania Sprzedaży AS - program do Administrowania zasobami i rozliczania Sprzedaży AS - program do Administrowania zasobami i rozliczania Sprzedaży
AS - program do Administrowania zasobami i rozliczania Sprzedaży OSKAR - program finansowo-księgowy
Co wyróżnia oprogramowanie?

Bogata funkcjonalność programów.

Rozbudowany moduł internetowy iAS, umożliwiający dostęp kontrahentów użytkownika ASa, członków zarządu wspólnot oraz administratora iASa do rozliczeń, e-faktur, e-pism, komunikatów itp.

Grupa docelowa oprogramowania

Podmioty zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem zasobami, np. Spółdzielnie mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Zarządcy nieruchomości (wspólnot), Deweloperzy, Administratorzy itp. Są to zarówno małe podmioty zajmujące się obsługą kilkuset lokali, jak i bardzo duże obsługujące ponad sześćset wspólnot.

INWESTPROJEKT SŁUPSK Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 45 | 76-200 Słupsk
tel. 59 8413702, 598413705 | fax 59 8428648
email:
http://www.inwestprojekt.pl/

Jesteśmy spółką z przewagą kapitału prywatnego. Naszymi udziałowcami są również Spółdzielnie Mieszkaniowe.
Już od ponad 25 lat z powodzeniem działamy na rynku informatycznym jako autor programów wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwie.

Szczególne miejsce w ofercie firmy zajmują zintegrowane programy do zarządzania nieruchomościami:

AS - program do Administrowania zasobami i rozliczania Sprzedaży,

OSKAR - program finansowo-księgowy.

Zapewniamy naszym Klientom wszechstronną, kompleksową obsługę (wdrożenia, szkolenia, pomoc techniczna telefoniczna i internetowa, aktualizacja oprogramowania).

 

Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami:

www.sultan.api-link.pl www.atlanti.pl www.axxerion.pl
www.domconsult.com www.WirtualneOsiedle.pl www.inwestprojekt.pl

Perseus_Nieruchomości
www.smartfm.pl www.mobilesystems.pl www.perseus.com.pl
Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN
www.weles2fk.com www.nieruchomosci.progpol.com
www.bazan.com.pl
www.bazan.pl 


SmartFM - Zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową

SmartFM jest nowoczesnym oraz intuicyjnym systemem zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. Dzięki uwzględnieniu cech charakterystycznych dla sektora, platforma jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających zarządców nieruchomości oraz zarządów wspólnot mieszkaniowych, którzy cenią sobie komfort i inteligentne rozwiązania.

System SmartFM poprawia efektywność działań administracyjnych i zarządczych oraz usprawnia codzienne funkcjonowanie wspólnoty, a dzięki swej mobilności umożliwia realizowanie powierzonych zadań w każdym miejscu i czasie.

System SmartFM tworzy nową jakość nie tylko dla zarządzających, ale także dla mieszkańców, dając im do dyspozycji innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania własnym mieszkaniem.


TESTUJ ZA DARMO SYSTEM SMARTFMDlaczego warto wybrać SmartFM?

Administracja Wspólnotą Mieszkaniową

 • informacje o wspólnocie, mieszkańcach, najemcach oraz partnerach
 • możliwość objęcia rozproszonych budynków jednym systemem
 • łatwy i szybki dostęp do danych historycznych
 • wsparcie decyzji zarządczych


Tablica Osiedla

 • najważniejsze informacje zebrane w jednym miejscu
 • lista priorytetów
 • szybki przegląd sytuacji danej wspólnoty


Zarządzanie Zgłoszeniami

 • intuicyjne zarządzanie wszelkiego rodzaju zgłoszeniami
 • raportowanie awarii oraz śledzenie postępów w naprawie
 • możliwość przypisania realizacji zadania pracownikom lub podwykonawcom
 • rozliczanie napraw przez zarządcę i mieszkańca


Rozliczenia

 • szybkie i skuteczne rozliczanie mieszkańców oraz najemców
 • przejrzysty system kontrolowania wpłat oraz zaległości
 • możliwość kontroli rozliczeń przez mieszkańca oraz ewidencji dodatkowych zobowiązań


Komunikacja

 • efektywny sposób na szybką komunikację z mieszkańcami oraz najemcami (wybór różnych form kontaktu, w zależności do potrzeb: komunikacja jednostronna, wielostronna, skierowana do grupy odbiorców lub do jednego odbiorcy)
 • forum wspólnoty


Moduł Mieszkańca

 • szybki dostęp do podstawowych informacje o wspólnocie i mieszkaniu
 • podgląd bieżących oraz historycznych rozliczeń
 • intuicyjne raportowanie zgłoszeń
 • komunikacja z zarządcą i pozostałymi mieszkańcami
 • najbardziej pożądani usługodawcy w okolicy


Inne:

 • Głosowania
 • Kalendarz
 • Pracownicy i Podwykonawcy
 • Wzory dokumentów
 • Przetargi
 • SMS-y


Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiego filmu na temat naszego systemu:
http://vimeo.com/111725360 oraz prezentacji: http://www.slideshare.net/aplikacjaSmartFM/smart-fm-prezentacja

 

 

    

Co wyróżnia oprogramowanie?

Nasz system wyróżnia się spośród podobnych systemów niezwykłą intuicyjnością obsługi i innowacyjnością rozwiązań.

Dzięki temu, że system jest w pełni mobilny (dostępna jest dedykowana aplikacja mobilna oraz responsywna wersja systemu), umożliwia realizowanie powierzonych zadań w każdym miejscu i czasie bez względu na rozmiar ekranu oraz rodzaj urządzenia.

System posiada unikalne funkcjonalności takie jak: Wzory dokumentów, Przetargi, Głosowania, SMS-y, Wydarzenia, Komunikaty, Wiadomości, Forum i wiele innych.

Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne są w wersji podstawowej (panel zarządcy, panel mieszkańca, panel podwykonawcy).

Grupa docelowa oprogramowania SmartFM skierowany jest do podmiotów zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi, zarządców wspólnot mieszkaniowych, developerów oraz administratorów.

 

 

ATsec Adam Targowski
ul. Pokorna 2/716
00-199 Warszawa
tel.: 48 698 684 081
e-mail:

www.smartfm.pl


SmartFM to system działający w sieci (oparty na chmurze internetowej) stworzony przez firmę ATsec Adam Targowski.

ATsec jest multidyscyplinarną firmą doradczą działającą na terenie Polski od 2011 r. Dzisiaj firma jest jedną z dynamicznie rozwijających się na rynku polskim inżynieryjnych firm doradczych, specjalizującą się w doradztwie związanym z zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi oraz komercyjnymi.

System SmartFM został opracowany we współpracy z doświadczonymi zarządcami nieruchomości oraz zarządcami wspólnot mieszkaniowych. Zastosowane w systemie innowacyjne rozwiązania problemów, z którymi zmagają się na co dzień zarządcy, jak również mieszkańcy i podwykonawcy, odpowiadają potrzebom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

 

Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami:

www.sultan.api-link.pl www.atlanti.pl www.axxerion.pl
www.domconsult.com www.WirtualneOsiedle.pl www.inwestprojekt.pl

Perseus_Nieruchomości
www.smartfm.pl www.mobilesystems.pl www.perseus.com.pl
Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN
www.weles2fk.com www.nieruchomosci.progpol.com
www.bazan.com.pl
www.bazan.pl

 

jENGO.pl – platforma do zarządzania nieruchomościami
Remontuje.pl – platforma do zarządzania bazą zleceń remontowo-naprawczych

2 zintegrowane platformy do mobilnego zarządzania nieruchomością:

jENGO.pl – platforma do zarządzania nieruchomościami

Remontuje.pl – platforma do zarządzania bazą zleceń remontowo-naprawczych

Główne zalety:

 • Funkcjonalność i wygoda – jedyny, w pełni mobilny system umożliwiający kompleksowe zarządzanie stanem technicznym nieruchomości z dowolnego miejsca.
 • Szybka komunikacja – zapewnienie efektywnej komunikacji na linii zarządca-podwykonawca oraz zarządca-najemca, transparentny system realizacji zleceń napraw, możliwość oceny pracy podwykonawcy.
 • Technologia – bezpieczny, nowoczesny system zintegrowany z wieloma platformami, przyjazny w obsłudze interfejs.

Dodatkowe korzyści:

1. dla administratora/zarządcy

 • ułatwia jednoczesne zarządzanie obiektem lub kilkoma obiektami, dzięki pracy online
 • upraszcza proces nadzoru, dzięki dostępowi do wszelkich informacji w jednym miejscu przez 24h
 • pozwala efektywniej zarządzać stanem technicznym nieruchomości, dzięki odbieraniu alertów bez konieczności przebywania na terenie nieruchomości
 • obniża koszty utrzymania nieruchomości, dzięki przetargom i wbudowanemu katalogowi firm usługowo-remontowych
 • umożliwia dodawanie, usuwanie, modyfikację planów architektonicznych ( pięter, pomieszczeń, klatek schodowych, fasad itd)
 • możliwość rozszerzania poszczególnych modułów i brak kosztów zw. z utrzymaniem oprogramowania
 • oszczędza czas na każdym etapie Twojej pracy
 • przyspiesza komunikację z podwykonawcami lub najemcami
 • szeroki zakres funkcjonalności upowszechniania informacji o naprawie/usterce ( dotarcie do katalogu grona odbiorców)2. dla najemcy

 • zgłaszanie uszkodzenia/ usterki w lokalu z możliwością przesłania zdjęcia, filmu
 • monitoring statusu zgłoszenia
 • brak konieczności oględzin awarii na etapie zgłoszenia
 • dostęp do informacji o planowanych inwestycjach, przebiegu remontuModuły jENGO:

 • obsługa nieruchomości przez administratora, zarządcę czy użytkownika
 • wygodne regulowanie płatności przelewem, kartą kredytową w systemie PayU
 • edycja i i dodawania planów architektonicznych nieruchomości
 • zarządzanie zgłoszeniami/zleceniami dla podwykonawców,
 • planowanie remontów/przeglądów w oparciu o kalendarze i alerty
 • obsługa najmu lokali


Remontuje.pl – to platforma, gdzie w jednym miejscu „spotykają się” zarządcy i podwykonawcy. Tutaj znajduje się baza zleceń remontowych i aktualna lista podwykonawców z różnych branż.

Przedsiębiorco!

Jeśli prowadzisz firmę, chcesz pozyskiwać nowych klientów i wyprzedzać konkurencję to właściwe miejsce dla Ciebie:

 • zarejestruj się bezpłatnie
 • zaprezentuj swoją firmę lub oferowane usługi
 • zyskaj dostęp do aktualnych zleceń każdego dnia
 • bierz udział w przetargach
 • zaistniej w branżowej bazie danych
 • zwiększaj zyski Twojej firmy
 • buduj katalog wykonanych usług
 • zyskaj renomę i dobre rekomendacje
 • daj się łatwo znaleźć klientom

   

   

Z roku na rok obserwujemy dynamiczny postęp w informatyce, a to przynosi nowe, łatwiejsze rozwiązania dla firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.

Co więcej, wiele firm posiada nieruchomości w kilku lub kilunastu, niekiedy bardzo od siebie odległych lokalizacjach, co wiąże się z długimi podróżami.

Dlatego najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie firmy jest mobilność.

Komputer z dobrym oprogramowaniem już nie musi być podstawowym narzędziem pracy zarządcy nieruchomości.

Pierwsza w Polsce w pełni mobilna platforma jENGO pozwala na nadzorowanie obiektów budowlanych z poziomu komputera, smartfona czy tabletu.

Dodatkowo jako jedyna oferuje możliwość bezpośredniej pracy na planach architektonicznych oraz instalacji technicznych, co sprawia skrócenie czasu dostępu do dokumentacji budynku.

Platforma jest zintegrowana z komplementarną platformą internetową Remontuje.pl, gdzie znajdziemy bazę zleceń remontowo-naprawczych i aktualną listę podwykonawców z różnych branż. Dużą zaletą jest możliwość przeprowadzania aukcji zleceń remontowo-serwisowych, co pozwala obniżyć koszty remontu oraz skorzystać z usług sprawdzonych wykonawców.

Zarządca w obecnych czasach musi być interdyscyplinarny i mobilny. Opieka nad mediami, techniczne utrzymanie obiektu czy bezpieczeństwo budynku nie są jedynymi obowiązkami.

Teraz czynnikiem decydującym o sukcesie jego i firmy jest pełny dostęp do informacji i dokumentacji, a także szybkie odbieranie alertów o usterkach i potrzebie przeglądów bez konieczności przebywania na terenie nieruchomości.

O wygodzie mogą mówić także sami najemcy, którym program umożliwia zgłaszanie usterki w lokalu za pomocą przesłanego zdjęcia czy krótkiego filmu wykonanego telefonem komórkowym, a także dostęp do informacji o planowanych remontach.

Oto inne zalety programu jENGO:

 • ułatwia jednoczesne zarządzanie obiektem lub kilkoma obiektami dzięki pracy online,
 • upraszcza proces nadzoru dzięki dostępowi do wszelkich informacji w jednym miejscu przez 24h,
 • obniża koszty utrzymania nieruchomości dzięki przetargom i wbudowanemu katalogowi firm usługowo-remontowych,
 • umożliwia rozszerzanie poszczególnych modułów i oszczędza koszty związane z utrzymaniem oprogramowania,
 • oszczędza czas na każdym etapie pracy zarządcy,
 • przyspiesza komunikację z podwykonawcami lub najemcami.

Platforma ma kilka modułów. Z czasem funkcjonalności będzie jeszcze więcej:

 • obsługa nieruchomości przez administratora, zarządcę czy użytkownika,
 • wygodne regulowanie płatności przelewem lub kartą kredytową w systemie PayPal,
 • edycja i dodawania planów architektonicznych nieruchomości,
 • zarządzanie zgłoszeniami/zleceniami dla podwykonawców,
 • planowanie remontów/przeglądów w oparciu o kalendarze i alerty,
 • obsługa najmu lokali.

Dla przedsiębiorców prowadzących firmę, którzy chcą szybko pozyskiwać nowych klientów i wyprzedzać konkurencję powstał serwis Remontuje.pl.

jENGO logoWarto bezpłatnie dołączyć do branżowej społeczności i cieszyć się korzyściami:

 • zaprezentuj swoją firmę i oferowane usługi,
 • zyskaj dostęp do aktualnych zleceń każdego dnia,
 • weź udział w przetargach,
 • bądź obecny w branżowej bazie danych,
 • zwiększ ilość zleceń i zyski Twojej firmy,
 • zyskaj renomę i dobre rekomendacje,
 • daj się łatwo znaleźć klientom.

Wypróbuj jENGO przez 6 miesięcy za 1 zł!

www.jengo.pl

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Co wyróżnia oprogramowanie?
 • pierwsza w pełni mobilna platforma do zarządzania nieruchomościami
 • pozwala na szybkie zarządzanie wieloma budynkami
 • jako jedyna oferuje możliwość zarządzania stanem technicznym nieruchomości za pomocą urządzeń mobilnych
 • ułatwia komunikacje z podwykonawcami, dzięki komplementarnej platformie remontuje.pl
 • możliwość zgłaszania usterki za pomocą aplikacji mobilnej przesyłając zdjęcie lub film
 • współpracuje z popularnymi systemami klasy ERP
Grupa docelowa oprogramowania

Małe i duże podmioty zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem jednej lub wielu nieruchomości:

 • Zarządca nieruchomości
 • Administrator
 • Najemca lub użytkownik
 • Podwykonawcy


Z JENGO możesz zarządzać:

 • Budynkami wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni
 • Nieruchomościami komunalnymi
 • Budynkami użyteczności publicznej
 • Powierzchniami handlowymi
 • Biurami, Centrami logistycznymi
 • Hotelami, pensjonatami i innymi obiekatmi turystycznymi
 • Twoimi dowolnymi nieruchomościami

 

Mobile Systems Sp. z o.o.
ul. Dubois 114/116,
93-465, Łódź, Polska
tel. +48 42 207 82 72, email:

Jesteśmy producentem innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw.

Posiadamy doświadczenie biznesowe oraz informatyczne zbudowane w rezultacie ponad stu zrealizowanych projektów dla sektora przedsiębiorstw z różnych branż. Dlatego jesteśmy w stanie dokładnie zrozumieć potrzebny naszych klientów, projektować i budować rozwiązania dedykowane pod indywidualne potrzebny budujące wartość biznesową dla firmy.

Wykorzystujemy najnowsze technologie teleinformatyczne tworzone przez wiodących producentów oprogramowania i sprzętu.

Naszymi partnerami technologicznymi są takie firmy jak: Microsoft, Apple, Google, Adobe, IBM oraz Motorola.

Naszą specjalizacją są systemy mobilne pozwalające na korzystanie z oprogramowania na dowolnym urządzeniu, w dowolnej lokalizacji oraz dogodnym dla użytkowników czasie.

 

 

Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami:

www.sultan.api-link.pl www.atlanti.pl www.axxerion.pl
www.domconsult.com www.WirtualneOsiedle.pl www.inwestprojekt.pl

Perseus_Nieruchomości
www.smartfm.pl www.mobilesystems.pl www.perseus.com.pl
Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN
www.weles2fk.com www.nieruchomosci.progpol.com
www.bazan.com.pl
www.bazan.pl


 

Program do obsługi zasobów mieszkaniowych Perseus_Nieruchomości

Perseus_Nieruchomości - program komputerowy do wspomagania bieżącej pracy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, TBS-ów.

Perseus_Nieruchomości wypełnia potrzeby w zakresie naliczania opłat dla właścicieli / spółdzielców. Rozbudowane funkcje tworzenia opłat zapewniają dostosowanie programu do różnych sposobów tworzenia opłat. Rejestracja kosztów może być realizowana w podziale na budynki lub lokale. Rejestry liczników mediów zapewniają rozliczanie dostaw z uwzględnianiem różnic między ilościami na licznikach głównych a licznikami indywidualnymi. Program zapewnia sporządzanie rozliczenia rocznego. Jako program zgodny z Ustawą o Rachunkowości, umożliwia prowadzenie rejestrów VAT, zapewnia wyliczenie podatku dochodowego. Rozbudowane narzędzia do definiowania opłat i sposobu rozliczania kosztów zapewnia uniwersalność programu przy prowadzeniu wielu wspólnot z różnymi zasadami rozliczeń.

Program podzielony jest na moduły, które można dowolnie konfigurować. Dotyczy to również ilości stanowisk pracy.

Program posiada zabezpieczenia przed ingerencją osób niepowołanych. Może być instalowany na systemach operacyjnych LINUX i Windows®.

Moduły programu Perseus_Nieruchomości:

Rozrachunki
Kontrola płatności, naliczanie odsetek, drukowanie wezwań do zapłaty i potwierdzeń sald.

Wczytywanie wyciągów bankowych, obsługa kont speed Collect.

Rejestry VAT
Pełne narzędzie do ewidencjonowania podatku VAT i sporządzania raportu do deklaracji VAT.

Sprawozdawczość
Standardowa (F01, F02 Bilans, Rachunek zysków i strat, CIT-2, Cit-8, VAT–7) , oraz indywidualna dostosowana do potrzeb użytkownika. Możliwość sięgania do bazy danych bezpośrednio z poziomu programów: Excel®, Open Office.

Moduł integrujący z Group-Office
Internetowa aplikacja pracy grupowej. Służy do prezentacji danych z Perseus_Nieruchomości na platformie internetowej: informacje o stanie rozliczeń, udostępnianie sprawozdań i planów.

Moduł Administrator
Internetowa aplikacja wspomagająca prace administratorów – przyjmowanie zleceń, planowanie napraw, remontów i przeglądów.

 

Perseus_Nieruchomości Perseus_Nieruchomości Perseus_Nieruchomości
Perseus_Nieruchomości Perseus_Nieruchomości Perseus_Nieruchomości
Co wyróżnia oprogramowanie?

Platformy systemowe: Windows® lub Linux.
Współpraca programu z pakietem Microsoft Office® oraz Open Office.
Opcjonalne wykorzystywanie bezpłatnych baz danych (zmniejszenie kosztów instalacji.
Modułowość programu.
Ceny programu niezależne od wielkości zasobów mieszkaniowych.
Wynajmowanie programu (serwer w Perseus).
Dzierżawa programu (instalacja u klienta).

Grupa docelowa oprogramowania

Spółdzielnie mieszkaniowe
Wspólnoty mieszkaniowe
Zarządcy wspólnot mieszkaniowych
Jednostki gminne zarządzające nieruchomościami
TBS-y
Biura rachunkowe

Perseus_Nieruchomości

Perseus Spółka z o.o.
ul. Grzybowska 77 | 00-844 Warszawa
tel. 224570355 | fax 224570365
email:

http://www.perseus.com.pl

Perseus Spółka z o.o. powstała w sierpniu 2001 roku. Skupia specjalistów tworzących oprogramowanie dla przedsiębiorstw: PerseusFK – system finansowo – księgowy, Perseus_Nieruchomości – program do obsługi zasobów mieszkaniowych, PerseusOM program ewidencji obrotu materiałowego. Konsultanci przeprowadzający wdrożenia posiadają wyższe wykształcenie ekonomiczne lub księgowe. Perseus Spółka z o.o. na stałe współpracuje z biegłymi rewidentami oraz szkoleniowcami w zakresie zasobów mieszkaniowych. Współpracuje również ze stowarzyszeniami oraz redakcjami zajmującymi się rachunkowością oraz obsługą nieruchomości (m.in. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach SPWN, redakcją ADMINISTRATOR).

Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami:

www.sultan.api-link.pl www.atlanti.pl www.axxerion.pl
www.domconsult.com www.WirtualneOsiedle.pl www.inwestprojekt.pl

Perseus_Nieruchomości
www.smartfm.pl www.mobilesystems.pl www.perseus.com.pl
Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN
www.weles2fk.com www.nieruchomosci.progpol.com
www.bazan.com.pl
www.bazan.pl


 

System Weles3

System Weles3 jest aplikacją internetową – nie ma potrzeby instalowania czegokolwiek na komputerach, można pracować z dowolnego miejsca i dowolnego komputera, gdzie jest internet.

TESTUJ ZA DARMO SYSTEM WELES3

Weles3 jest owocem 15 lat naszych doświadczeń w tworzeniu oprogramowania dla zarządców nieruchomości. Charakteryzuje się czytelnością, łatwością i sprawnością obsługi oraz bardzo bogatymi możliwościami naliczania i rozliczania. Zintegrowany system księgowy pozwala łatwo zarządzać finansami i rozrachunkami nieruchomości.

Udostępnianie właścicielom lokali dostępu do kartotek on-line jest bardzo proste i nie wymaga synchronizacji z serwerami producenta, jak w przypadku nakładek na dotychczasowe programy oferowane przez konkurencję.

Właściciele mogą integrować swoje konta ze swoimi kontami Google lub Facebook, dzięki czemu nie muszą pamiętać swoich danych do logowania, co przekłada się na oszczędność czasu administratora – mniej zapytań o naliczenia/saldo rozrachunków.

System zawiera bogatą, interaktywną instrukcję użytkownika:

https://sites.google.com/a/e-adm.pl/dokumentacja/dokumentacja

Można poznawać system poprzez instrukcje „krok po kroku” oraz filmiki instruktażowe z komentarzami. Weles3 ma możliwość trybu testowego – pracy na faktycznych danych bez obawy o popsucie czegoś – dzięki czemu można łatwo i bezpiecznie nauczyć się pracy na programie.

System Weles3 oprogramowania dla zarządców nieruchomości System Weles3 oprogramowania dla zarządców nieruchomości
System Weles3 oprogramowania dla zarządców nieruchomości System Weles3 oprogramowania dla zarządców nieruchomości
System Weles3 oprogramowania dla zarządców nieruchomości
Co wyróżnia oprogramowanie?

Jedyny w pełni internetowy system dla zarządców.
Łatwość pracy z dowolnej lokalizacji.
Bogaty system naliczeń i rozliczeń.
Zintegrowany system księgowy.
Profesjonalny dział wsparcia klienta.

Grupa docelowa oprogramowania

Zarządcy nieruchomości

PHU WELES Michał Ziemski
Normandii 3F | 05-509 Józefosław
tel. 603 981 534 Ryszard Ziemski - Weles2FK
tel. 603 286 777 Michał Ziemski - Weles3 i Weles2FK
email:
http://www.weles2fk.com

Działamy od 15 lat dostarczając najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne dla rynku zarządzania nieruchomościami.

 

Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami:

www.sultan.api-link.pl www.atlanti.pl www.axxerion.pl
www.domconsult.com www.WirtualneOsiedle.pl www.inwestprojekt.pl

Perseus_Nieruchomości
www.smartfm.pl www.mobilesystems.pl www.perseus.com.pl
Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN
www.weles2fk.com www.nieruchomosci.progpol.com
www.bazan.com.pl
www.bazan.plTelkomBud - oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami

Ewidencja nieruchomości

 • Jedna, spójna ewidencja nieruchomości przedstawiona wg czytelnej struktury drzewa. Wielopoziomowa struktura nieruchomości pozwala na dowolne odzwierciedlenie nieruchomości (np: podział na obiekt - bloki - piętra - lokale).
 • Definiowanie obiektów wirtualnych.
 • Szczegółowe dane nieruchomości: adres, wykaz pomieszczeń, funkcja obiektu, powierzchnia netto, powierzchnia wspólna, powierzchnia brutto, dane administratora obiektu, księgi wieczyste, nr ewidencyjny gruntów, książka obiektu budowlanego itp.
 • Współudział (procentowy lub ułamkowy) właścicieli nieruchomości.
 • Dołączanie planów nieruchomości w plikach graficznych.
 • Wykaz umów związanych z daną nieruchomością.
 • Wykaz kosztów związanych z daną nieruchomością (najem, media).
 • Ewidencja wszystkich pomieszczeń będacych częścią składową obiektów.
 • Konfiguracja dowolnych dokumentów i wydruków generowanych dla nieruchomości.
 • Filtrowanie danych w wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Możliwość definiowania własnych pól umożliwia spersonalizowanie programu pod własne potrzeby.
 • Import nieruchomości z pliku MS Excel.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.

Wyposażenie nieruchomości

 • Ewidencja wyposażenia pomieszczeń i obiektów.
 • Przesunięcia wyposażenia pomiędzy pomieszczeniami i obiektami.
 • Historia migracji wyposażenia po nieruchomości.
 • Rozliczanie najemców z wyposażenia nieruchomości.

Wymagania i terminy

 • Zarządzanie działaniami związanymi z obsługą nieruchomości uzależnionymi od terminu.
 • Alertowanie zbliżających się terminów w postaci raportu, e-mail, SMS.

Książka obiektu budowlanego

 • Dokumenty książki obiektu budowlanego wg obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. "w sprawie książki obiektu budowlanego" (Dz. U. 120/2003, poz. 1134).
 • Dane identyfikacyjne obiektu.
 • Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu.
 • Dane techniczne charakteryzujące obiekt.
 • Plan sytuacyjny obiektu.
 • Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (przeprowadzanych co najmniej raz w roku; art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy).
 • Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu. (przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy).
 • Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu (ekspertyzy, badania techniczne obiektu, opinie, orzeczenia techniczne, dokumentacja techniczna i inne opracowania dotyczące obiektu).
 • Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie.
 • Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu (art. 78 ust. 1 ustawy).
 • Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu (art. 71 ustawy).
 • Dołączanie wersji elektronicznych dokumentów (tzw. załączników).

Umowy najmu nieruchomości

 • Ewidencja umów wynajmu i najmu nieruchomości.
 • Aneksy do umów.
 • Umowy obsługują dwa rodzaje działalności: wynajem i najem.
 • Identyfikacja nieruchomości, których dotyczy umowa najmu łącznie ze stawkami najmu oraz eksploatacją.
 • Obsługa wielu walut umożliwia dowolną konfigurację walut (np: umowa zawarta wg stawek w EURO a faktury wystawiane w PLN po przewalutowaniu wg odpowiedniego kursu). Obsługa wielu tabel kursowych.
 • Alerty o terminach zakończenia umów.
 • Zarządzanie umowami najmu dla wielu wynajmujących (tzw. wielofirmowość).
 • Wykaz faktur najmu dotyczących danej umowy.
 • Rejestr dokumentów wychodzących i przychodzących w ramach umowy najmu.
 • Dodawanie załączników do umowy najmu.

 

Umowy dotyczące eksploatacji nieruchomości

 • Ewidencja umów generujących koszty eksploatacyjne na nieruchomościach (np.: prąd, woda, gaz, sprzątanie itp.).
 • Aneksy do umów.
 • Identyfikacja nieruchomości, których dotyczy umowa eksploatacyjna.
 • Alerty o terminach zakończenia umów.
 • Ewidencjonowanie faktur za media w ramach umowy.
 • Dekretacja kwoty faktury na poszczególne pomieszczenia.
 • Dodawania załączników do umów.

Liczniki

 • Ewidencja liczników pomiaru mediów: gaz, prąd, woda itp.
 • Przydział pomieszczeń do liczników.
 • Rejestracja odczytów liczników.
 • Zdalny odczyt liczników w standardzie MODBUS.
 • Rozliczanie składników odczytu: zmiennych i stałych.
 • Wydruk rozliczeń dla najemców.
 • Rozliczanie najemców wg wskazań liczników.
 • Rejestracja faktur kosztowych i rachunków związanych z odczytami liczników.

Rozliczanie najmu nieruchomości

 • Wystawianie faktur i rachunków za najem.
 • Faktury korekty.
 • Wydruk seryjny faktur.
 • Schematy naliczeń.
 • Elastyczne metody rozliczania powierzchni wspólnych. Dla każdej powierzchni wspólnej można przypisać dowolną liczbę użytkowników tej powierzchni wspólnej (lokali) w wyniku czego następuje automatyczne naliczenie przypadajacej powierzchni wspólnej dla lokali proporcjonalnie wg powierzchni.
 • Automatyczne naliczenia umożliwiają wygenerowanie opłat dla wszystkich umów.
 • Harmonogram opłat umożliwiający zaplanowanie dowolnych stawek w danym okresie czasu.
 • Waloryzacja opłat wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS: kwartalny i roczny.
 • Globalna edycja stawek dla całego obiektu umożliwia jedną operacją zmienić stawki dla najemcy dla wielu umów bez potrzeby wielokrotnej edycji wielu umów.
 • Generacja dokumentu: Zawiadomienie o wysokości opłat.
 • Monitorowanie płatności za faktury.
 • Automatyczna aktualizacja płatności wg elektronicznych wyciągów bankowych
 • Wezwania do zapłaty.
 • Noty odsetkowe.
 • Wydruk dokumentów związanych z płatnościami gotówkowymi: KP, KW.
 • Filtrowanie faktur wg wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Kompozytor kolumn ewidencji faktur wraz z filtrowaniem danych umożliwia tworzenie dowolnych zestawień.
 • Eksport ewidencji faktur do plików: MS Excel, CSV.
 • Import faktur z pliku MS Excel.

Rozliczanie eksploatacji

 • Rejestracja faktur eksploatacyjnych.
 • Identyfikacja faktur eksploatacyjnych w ramach umów eksploatacyjnych.
 • Zaawansowane metody rozliczania kosztów lokali (wg liczników, wg jednostek rozliczeniowych takich jak: powierzchnia lokalu, kubatura, liczba osób, po równo itp.).
 • Ewidencja faktur eksploatacyjnych.
 • Dołączanie elektronicznych wersji faktur eksploatacyjnych (załączniki).
 • Monitorowanie płatności za faktury.
 • Filtrowanie faktur wg wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Eksport ewidencji faktur eksploatacyjnych do plików: MS Excel, CSV.
 • Refakturowanie kosztów eksploatacyjnych na najemców.
 • Raport rozliczenia eksploatacji - zestawienie refakturowanych (założonych wcześniej wg ryczałtu) kosztów eksploatacji w stosunku do kosztów rzeczywistych.

e-kartoteka

 • Dostęp dla najemców do konta lokalu poprzez stronę www.
 • Każde konto lokalu posiada dokładne dane wynajmowanych lokali oraz wykaz naliczonych zobowiązań i wykaz płatności wykonanych przez najemcę.

Serwis nieruchomości

 • Pełna obsługa serwisowa nieruchomości umożliwia zgłaszanie awarri ze wszystkich nieruchomości do centrum obsługi serwisowej (np: konserwatora).
 • Rozliczanie zgłoszeń serwisowych.
 • Rozliczanie materiałów i robocizny.
 • Alerty o stanie zgłoszeń serwisowych: e-mail, SMS.
 • Raporty dla klienta oraz pracowników realizujących zgłoszenia serwisowe.

Grunty

 • Ewidencjonowanie gruntów z uwzględnieniem wszystkich wymaganych danych geodezyjnych.
 • Dołączanie map w wersji elektronicznej.
 • Powiązanie nieruchomości z gruntami.
 • Import gruntów z pliku MS Excel.
 • Eksport ewidencji gruntów do plików: MS Excel, CSV.

Raporty

 • Rozliczenie eksploatacji.
 • Budżet mediów i usług.
 • Braki uzupełnionych wymagań i terminów.
 • Analiza finansowa.
 • Saldo powierzchni - przedstawiający rodzaje pomieszczeń w rozbiciu na: powierzchnia wolna, wynajęta, razem.
  Bilans współwłaścicieli.

Charakterystyka ogólna

 • Program o architekturze "klient-serwer" umożliwia zdalną pracę w następujących konfiguracjach: jednostanowiskowej, w sieci lokalnej oraz przez Internet.
 • Program jest niezależnym modułem platformy zarządzania dla przedsiębiorstw TelkomBud i jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu. Może funkcjonować zarówno jako niezależny program jak i jeden z modułów platformy.
 • Standardowo baza danych systemu jest instalowana na serwerze klienta. Można także korzystać z oprogramowania nie mając własnej infrastruktury IT oraz informatyków gdyż świadczymy usługi utrzymania bazy danych systemu na naszych serwerach w konkurencyjnych cenach.
 • Wysoki stopień konfiguracji programu czyni z niego narzędzie dedykowane zarówno dla małych firm jak i dużych przedsiębiorstw, organizacji czy grup holdingowych zrzeszających w sobie wiele firm.
 • Otwarty model umożliwia szybkie dostosowanie programu do potrzeb klienta tak aby był narzędziem w 100% spełniającym oczekiwania użytkowników.
 • Integracja z systemami informatycznymi funkcjonującymi u klienta w zakresie wymiany kluczowych danych.
 • Darmowe aktualizacje po wdrożeniu oprogramowania.
 • Wieloletnie doświadczenie poparte wieloma wdrożeniami w firmach i instytucjach w całym kraju. Zobacz listę wdrożeń. Zobacz referencje.
 • Elastyczna i konkurencyjna oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i ma na celu optymalizację kosztu wdrożenia oprogramowania. Na wartość oferty ma wpływ szereg czynników takich jak: wybór formy tranzakcji (sprzedaż, raty, dzierżawa), wybrane funkcjonalności oprogramowania oraz wybór liczby stanowisk na których będzie zainstalowany program.

   

Co wyróżnia oprogramowanie?
 • Darmowe aktualizacje.
 • Elastyczna i konkurencyjna oferta: sprzedaż, raty, dzierżawa.
 • Profesionalna opieka i asysta zarówno podczas wdrożenia jak i powdrożeniowa.
 • Otwarty model umożliwia szybkie dostosowanie programu do potrzeb klienta tak aby był narzędziem w 100% spełniającym oczekiwania użytkowników.
 • Elestyczny system licencjonowania
 • Integracja z systemami informatycznymi funkcjonującymi u klienta
 • Ponad 10-letnie doświadczenie.
Grupa docelowa oprogramowania Galerie i centra handlowe, biura komercyjne, wspólnoty mieszkaniowe, indywidualni zarządcy.

ProgPol s.c. Artur Szewczyk i Tomasz Kujałowicz
ul. Dąbrowskiego 75/47
60-523 Poznań
e-mail: biuro@progpol.pl
www.progpol.pl
tel: 61 833 12 23


Działalność firmy ProgPol związana jest z projektowaniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych klasy MRP/ERP do wspomagania zarządzania procesami zachodzącymi w firmach i instytucjach.

W swojej dotychczasowej działalności popartej wieloletnimi kontaktami z Klientami, firma stworzyła wielomodułową zintegrowaną platformę zarządzania TelkomBud realizującą m.in: zarządzanie nieruchomościami.

Elastyczność oraz duża skala konfigurowalności oferowanej przez nas platformy zarządzania sprawia, że doskonale nadaje się zarówno do małych jednostek jak i dużych korporacji czego dowodem jest duża liczba wdrożeń i zadowolenie naszych Klientów. We wszystkich proponowanych przez nas rozwiązaniach zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcjonalności.

 

Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami:

www.sultan.api-link.pl www.atlanti.pl www.axxerion.pl
www.domconsult.com www.WirtualneOsiedle.pl www.inwestprojekt.pl

Perseus_Nieruchomości
www.smartfm.pl www.mobilesystems.pl www.perseus.com.pl
Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN
www.weles2fk.com www.nieruchomosci.progpol.com
www.bazan.com.pl
www.bazan.pl 

Wspólnoty Mieszkaniowe & Finanse i Księgowość BazaN

Program Wspólnoty Mieszkaniowe to:

 • ewidencja budynków, lokali mieszkalnych, garaży, sklepów, pożytków i pomieszczeń,
 • ewidencja właścicieli, najemców, właścicieli zbiorowych (np. PKP, gmina, itp.), dzierżawców,
 • ewidencja zasobów mediów: liczniki CO, ZW, CW, energii elektrycznej, gazu, a także węzłów i liczników tych mediów w węzłach,
 • naliczenia opłat czynszowych dla lokali oraz rozliczenia mediów,
 • możliwość naliczania z opłat z VATem.

Program Finanse i księgowość BazaN to:

 • automatyczne księgowanie całych wyciągów bankowych,
 • automatyczne przyjmowanie naliczeń z WM BazaN,
 • możliwość prowadzenia na oddzielnych kontach funduszu remontowego, właścicieli zbiorowych, najemców, dzierżawców, właścicieli lokali użytkowych (do opodatkowania),
 • rozrachunki z dostawcami,
 • tworzenie bilansów rocznych/miesięcznych,
 • naliczanie odsetek za zwłokę w opłatach,
 • przygotowanie danych do generowania CIT-8.

System posiada rozwiązanie internetowe o nazwie E-kartoteka BazaN, które, przez udostępnianie naliczeń oraz rozliczeń czynszów na serwerze www, pozwala na sprawną komunikację z właścicielami i najemcami lokali.

TESTUJ ZA DARMO PROGRAM BAZAN

Program Nieruchomości komercyjne & Finanse i Księgowość BazaN

Innowacyjne oprogramowanie, oparte o jądro pierwszego programu firmy, zawierające sprawdzone rozwiązania wewnętrzne z zakresu o algorytmów naliczeniowych oraz rozliczeniowych.

Nowością dedykowaną stricte zarządcom nieruchomości komercyjnych w tym programie są:

 • struktura organizacyjna skoncentrowana na najemcach i umowach zamiast na powierzchniach,
 • automatyczne księgowanie całych wyciągów bankowych dla dowolnego banku,
 • bardzo efektywny mechanizm fakturowania najemców,
 • obsługa dowolnej instalacji technicznej w budynku,
 • obsługa kaucji,
 • naliczanie odsetek,
 • zestawienia faktur dla właścicieli nieruchomości,
 • technologia BazaN-Synchro do synchronizacji laptopów z bazą centralną programu przez internet.
Wspólnoty mieszkaniowe BazaN Finanse i Księgowość BazaN dla Wspólnot mieszkaniowych BazaN e-Nieruchomości
Finanse i Ksiegowość BazaN dla Nieruchomości komercyjne BazaN Nieruchomości Komercyjne BazaN
Co wyróżnia oprogramowanie?

Rozwiązanie automatycznego księgowania całych wyciągów bankowych – nie tylko wpłat właścicieli czy najemców, lecz również faktur, prowizji, wpłat do US.

Program został sprawdzony zarówno u małych, jak i dużych klientów.

Grupa docelowa oprogramowania

Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN kierowany jest do zarządców wspólnot mieszkaniowych.
Nieruchomości komercyjne & FK BazaN kierowany jest do zarządców nieruchomości komercyjnych.

Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN Usługi Informatyczne - Eugeniusz Bazan
ul. Ks. Curzydły 20 |
46-203 Kluczbork

tel. 399272217 (nr tel. internetowego)
tel. kom. 668 849 107 | tel. 77 418 40 46
email:
http://www.bazan.com.pl/
http://www.bazan.pl/

Usługi Informatyczne Eugeniusz Bazan od 2003 roku dostarcza rozwiązania dla zarządców wspólnot mieszkaniowych na polski rynek. Głównym produktem jest dwumodułowy system Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN.

W listopadzie 2012 zaprezentowane zostało nowe oprogramowanie Nieruchomości komercyjne & FK BazaN, służące do kompleksowego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

Zapewniamy wsparcie techniczne dla obu programów codziennie oprócz niedziel za pomocą maili.

Tworząc i rozwijając swoje oprogramowanie, ściśle współpracujemy z licencjonowanymi zarządcami zarówno wspólnot mieszkaniowych, jak i nieruchomości komercyjnych. Obecnie z produktów korzysta ponad kilkuset klientów w całym kraju.


 

Ranking najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami:

www.sultan.api-link.pl www.atlanti.pl www.axxerion.pl
www.domconsult.com www.WirtualneOsiedle.pl www.inwestprojekt.pl

Perseus_Nieruchomości
www.smartfm.pl www.mobilesystems.pl www.perseus.com.pl
Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN
www.weles2fk.com www.nieruchomosci.progpol.com
www.bazan.com.pl
www.bazan.pl


Komentarze

(24)
internauta | 12.04.2013, 19:38
Żadna z aplikacji nie spełnia moich wymagań. Przedstawione aplikacje służą jedynie do drenowania kieszeni. A przez to, że w większości są aplikacjami internetowymi o nie jasnych zasadach zachowania bezpieczeństwa danym żadnego z nich nie wybiorę.
Będąc zarządcą nie mogę sobie pozwolić nawet na wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa.
Przecież wiele danych zbieranych centralnie gdzieś na serwerach bardzo łatwo można wykorzystać w sobie tylko znanych celach. Ceny korzystania z takich usług niestety nie należą do przystępnych. Jako klient korzystający z takich aplikacji nie mam pewności, że w chwili, której będę miał konieczność szybkiego dotarcia do danych serwer usługodawcy będzie jeszcze istniał lub choćby z powodu lokalnej awarii nie będę mógł się z nim połączyć.
Sądzę, że Administrator24 mógłby zainteresować się innymi aplikacjami pozbawionymi w/w ryzyk.
Zespół BazaN | 21.05.2013, 00:11
Szanowny Panie internauto,
przedstawiona aplikacja Wm & FK BazaN jest aplikacją desktopową co powoduje, że nie występują opisane przez Pana ryzyka związane z dostępem przez Internet. Moduł dostępu przez internet nie zawiera wszystkich danych związanych z zarządzaniem i jest modułem opcjonalnym nie wymagającym instalacji do poprawnego działania aplikacji. Dodatkowo może być on zainstalowany na własnym serwerze WWW czy u swojego dostawcy Internetu. Prosimy o zapoznanie się z całą oferą naszego oprogramowania.
Pozdrawiamy,
Zespół BazaN
kalinamach | 22.05.2013, 13:43
Szanowni Państwo.jakiś czas temu zamieściłam negatywna opinię o tym programie.Dlaczego została usunięta? Poza tym były wpisy krytykujące ten ranking .Też ich nie widac.
SUPREMIS | 04.09.2013, 15:54
Szanowni Państwo,
jeśli są Państwo zainteresowani oprogramowaniem do zarządzania nieruchomościami, zachęcam do zapoznania się funkcjonalnościami modułu systemu SAP Business One - Property Management. Więcej szczegółowych informacji mogą Państwo znaleźć pod adresem http://supremis.pl/.
Pozdrawiamy,
Zespół SUPREMIS
Zespół BazaN | 04.09.2013, 19:27
Do kalinamach:
Szanowna Pani, bardzo przykro nam, że usunięty został Pani komentarz. Pragniemy zapewnić, że nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Jeżeli na Pani jakieś negatywne opinie to chętnie się z nimi zapoznamy. Prosimy o przesłanie na adres info(at)bazan.com.pl. Zapoznanie się z negatywnymi opiniami pomaga nam w podnoszeniu jakości oprogramowania oraz w udoskonalaniu jakości obsługi Klienta,
Pozdrawiamy,
Zespół BazaN
PAWEL | 16.10.2013, 16:49
Witam

Chcemy wprowadzić na rynek nową aplikację wspierającą administratorów nieruchomości.
Ponieważ obecnie jestesmy na etapie kreowania modułów i wygladu programu prosimy o sugestie. Pozwolą nam one stworzyć narzędzie spełnijące Państwa wymagania.
cool.cnc(malpa)wp.pl
Kamil | 18.03.2014, 16:43
Dla mnie najlepszym systemem do wspierania przedsiębiorstwa jest BizIn. Działa online i świetnie kontroluje przepływ finansowo-rzeczowy. Polecam.
szymon | 29.06.2014, 01:01
czy istnieje program z jednorazowo płatną licencją? chcę uniknąć comiesięcznego płacenia za dostęp online
Przemysław | 18.07.2014, 13:46

@Szymon,
Oferujemy program sprawdzony na zachodnim rynku, relatywnie tani, z licencją roczną.

Jeśli są Państwo zainteresowani zapraszam do rozmowy,
p.zdziechowski@***

gosia | 22.07.2014, 13:59
Informacja dla Pana Szymona. Program PerseusWM jest programem, który nie wymaga opłat rocznych. Koszt licencji jest jednorazowy, a cena nie jeste uzależniona od ilości lokali i nieruchomości. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony www.perseus.com.pl lub kontakt telefoniczny
   1 / 3    Następny »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Co jest ważne w pracy zarządcy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę:

Produkty i technologie

9/2015

Aktualny numer:

Administrator 9/2015
W miesięczniku m.in.:
 • - Wszystko o windach
 • - O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2
Zobacz szczegóły
Eksperci radzą: dmuchaj na zimne!

Eksperci radzą: dmuchaj na zimne!

Po upalnym lecie możemy powoli zauważać gwałtowne spadki temperatur, nocą nawet do 10ºC. W trosce o zdrowie mieszkańców warto rozważyć możliwość bezpłatnego...
RUR z dotacją w tle

RUR z dotacją w tle

Pełną funkcjonalność Rejestr Usług Rozwojowych powinien uzyskać w lipcu - mówił Wojciech Szajnar z PARP podczas konferencji, zorganizowanej przez OIGN. Sito przez które...

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 8189|Ocena: 3.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl