CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co z tymi łazienkami?

Sławomir  Patelka  |  Administrator 10/2010  |  14.10.2010  |  13

Na łazienkowych grzejnikach często nie instaluje się podzielników kosztów ciepła. Zarządcy budynków jako przyczynę ich nieopomiarowywania podają nadmierne zawilgocenie tych pomieszczeń, wynikające z nieracjonalnego oszczędzania ciepła przez użytkowników.
Skutkuje to najczęściej występowaniem maksymalnego poboru energii cieplnej właśnie w pomieszczeniach łazienkowych.Ustawa a rozliczanie kosztów

Podstawowym aktem regulującym kwestie indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania jest artykuł 45a ustawy Prawo energetyczne [1]. Przedstawia on wytyczne dotyczące sposobu wykonania rozliczenia (podziału) kosztów ogrzewania pomiędzy poszczególnych użytkowników w obrębie danej nieruchomości. Zgodnie z ust. 9 ustawy [1], wybrana metoda rozliczania (przyjęta w formie wewnętrznego regulaminu) powinna:

  •  stymulować energooszczędne zachowania użytkowników,
  •  zapewniać ustalanie opłat w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na centralne ogrzewanie,
  •  uwzględniać współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na centralne ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku.

Ustawa nakłada na właściciela lub zarządcę budynku obowiązek określenia właściwej metody (spełniającej wymogi prawne). Jednak ogólny charakter jej zapisów oraz niejednokrotnie małe doświadczenie właścicieli czy zarządców nieruchomości może prowadzić do przyjęcia błędnych metod rozliczeniowych, wpływających istotnie na prawidłowość podziału indywidualnych kosztów ogrzewania. Ten aspekt został dokładnie opisany w poradniku dla zarządcy nieruchomości [2], wydanym przez Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie".

Dostosowanie obecnych regulaminów do wymogów ustawy jest szczególnie istotne w kontekście coraz częściej pojawiających się przypadków kwestionowania zasadności stosowanej logiki rozliczeniowej.

Podstawowe zasady zapewniające poprawność wykonywanych rozliczeń zaprezentowano poniżej w ramce.


Główne zasady rozliczenia kosztów c.o. wynikające z ustawy:

  • Rzeczywisty podział energii cieplnej na koszty c.o. i podgrzania wody;
  • Uwzględnienie w rozliczeniu wszystkich grzejników w lokalach;
  • Prawidłowy podział kosztów c.o. na zależne i niezależne od zużycia;
  • Zapisy w regulaminie premiujące opomiarowanie;
  • Współczynniki wyrównawcze wyznaczone na podstawie projektu OZC;

Szczegółowa logika rozliczenia powinna być zawarta w wewnętrznym regulaminie rozliczania.


W przypadku pojawienia się w wykonanym rozliczeniu niepokojących zjawisk (np. znaczące różnice pomiędzy kosztami poszczególnych lokali), jako przyczynę z dużym prawdopodobieństwem można wskazać brak spełnienia przynajmniej jednej z zawartych w ramce zasad.

Grzejniki w łazienkach

Nadal częstym zjawiskiem jest wyłączanie z rozliczeń kosztów ogrzewania nieopomiarowanych grzejników w pomieszczeniach łazienkowych. Jako podstawową przyczynę nieopomiarowywania grzejników w tych pomieszczeniach właściciele i zarządcy budynków podają nadmierne zawilgocenie pomieszczeń łazienkowych, wynikające z nieracjonalnego oszczędzania ciepła przez użytkowników.

Skutkuje to najczęściej występowaniem maksymalnego, dostępnego parametrami sieci poboru energii cieplnej właśnie w pomieszczeniach łazienkowych. Takie postępowanie nie jest zgodne z wyżej przedstawioną treścią ust. 9 ustawy [1], tzn. koniecznością stymulacji energooszczędnych zachowań użytkowników. Prowadzi do dogrzewania mieszkań nieopomiarowanymi grzejnikami w łazienkach, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu poboru ciepła przez pozostałe grzejniki wyposażone w podzielniki kosztów ogrzewania.

Dalej, nie pozwala zarejestrować faktycznego poboru ciepła w danym lokalu i może prowadzić do „zaburzeń" w wynikach rozliczeń kosztów. Zjawisko to szczególnie nasila się w budynkach, w których przeprowadzono gruntowną termomodernizację.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie przyjmuje się uzasadnienia braku opomiarowania grzejników w łazienkach faktem występowania dużego zawilgocenia. Na zawilgocenie pomieszczeń łazienkowych większy wpływ ma wadliwie działająca wentylacja pomieszczenia niż jego niedogrzanie.

Szerzej ten problem został opisany w artykule „Użytkowanie lokali mieszkalnych z podzielnikami kosztów ogrzewania" zamieszczonym we wrześniowym numerze „Administratora". Należy podkreślić, że aktualna treść ustawy Prawo energetyczne dopuszcza nieopomiarowywanie grzejników w podzielniki kosztów ogrzewania tylko w przypadku braku technicznych możliwości.


 Na zawilgocenie pomieszczeń łazienkowych większy wpływ ma wadliwie działająca wentylacja pomieszczenia niż jego niedogrzanie.


 

Poniżej przedstawiono kilka przykładów, jak brak opomiarowania grzejników w pomieszczeniach łazienkowych przekłada się na wyniki procesu rozliczeniowego:

Przykład 1

Możemy założyć, że w pomieszczeniach łazienkowych, w których grzejniki nie są wyposażone w podzielniki kosztów ogrzewania, nie występuje racjonalny pobór ciepła przez te grzejniki, prawdopodobnie emitują one maksymalną energię cieplną dostarczoną z sieci.

Na podstawie przeprowadzonych analiz dla jednego z budynków w Poznaniu określono, że obliczeniowy udział czynników grzejnych (na podstawie projektu instalacji c.o.) w łazienkach wyniósł 11%. Ta wartość charakteryzuje rozkład nominalny mocy grzewczej w badanym budynku.

Ponadto należy pamiętać, że sam udział nieopomiarowanych czynników grzewczych w kosztach (przy założeniu maksymalnego poboru ciepła) jest zdecydowanie wyższy. W tym przypadku po opomiarowaniu grzejników w pomieszczeniach łazienkowych zużycie GJ (a więc i koszty) w budynku spadło o 24,76% (średnia z trzech lat) i spowodowało bardziej zrównoważony podział kosztów oraz zmniejszenie różnic pomiędzy skrajnymi (w sensie kosztowym) lokalami w budynku.

Fakt ten zahamował też niekorzystne zjawisko dogrzewania mieszkań (szczególnie wewnętrznych) samymi grzejnikami łazienkowymi, kosztem wyłączonych grzejników w pozostałych pomieszczeniach.

Jak widać opomiarowanie grzejników w pomieszczeniach łazienkowych może mieć istotny wpływ na wysokość kosztów ogrzewania całego budynku.

Komentarze

(13)
anet80 | 06.11.2010, 12:19
Proszę o informację a jak się ma rozliczanie kosztów energii/zgodnie z prawem/ w kuchniach otwartych pozbawionych grzejnika/usuniętych/ Jak prawidłowo powinny postąpić zarządcy? Karać współczynnikami zwiększającymi czy potraktować to pomieszczenie proporcjonalnie do całego zużycia danego lokalu/pozostałe grzejniki w lokalu opomiarowane/.
Leon | 29.12.2010, 18:09
Jak to więc możliwe, że "podzielniki zainstalowane na grzejnikach w pokojach i w kuchni wykazują zużycie równe 0 " skoro wg przepisów :

"6. Urządzenia, o których mowa w ust. 5, powinny umożliwiać użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej od obliczeniowej, przy czym nie niższej niż 16°C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyższej" więc zamknąć tych grzejników całkowicie nie można !

Oczywiście termostatów takich nie zainstalowano, bo ileś lat temu były tylko DANFOSS-y.Temat rozliczania en. cieplnej na podstawie "podzielników" i wszelkich innych sztuczek z mnożnikami, wskaźnikami i co tam jeszcze zarządcy wykombinują jest zwykłym SZACHRAJSTWEM w sytuacjach źle zbudowanych domów.
przemo | 21.03.2012, 11:38
Największym szachrajstwem jest notorycznie dolewanie cieczy przez pracowników firm dokonujących odczytu/wymiany. Dopóki tego się nie wyeliminuje - cały ten system nie jest wiele warty.
Tadeusz | 05.01.2013, 21:44
Temat opomiarowania łazienek został w publikacji bardzo spłaszczony. To nie jest tak jak autor napisał. Generalnie z publikacji wynika, że dla autora najważniejsze jest oszczędzanie i ogranicznie zużycia ciepła (ochrona środowiska). Autor wspomniał o wentylacji w budynku - twierdzę, że 95% budynków po obłożeniu styropianem, nie ma prawidłowej wentylacji - przestrzeni, kanałów wentylacyjnych odbierających wilgoć wchłanianą przez ściany, w efekcie grzyb i choroby lokatorów - autor publikacji już nie poruszył. Grzanie mieszkań łazienkami jedynie polepsza jakość wszystkich mieszkańców a i tak w kosztach wspólnych wszyscy będą wygrani bo będą zdrowi.
Lopez | 31.01.2013, 12:29
LUDZIE! Nie instalujcie podzielników ciepła jeśli macie ocieplony budynek, wymienione okna, prawidłowo działającą wentylację. To jest naciągactwo przez firmy rozliczające podzielniki i PEC. Jak środkowe mieszkania oszczędzają, to skrajne muszą się dogrzewać, a że ciepło nie wybiera i ucieka we wszystkie strony to dogrzewamy atmosferę za własne pieniądze.

Przykład z naszej wspólnoty:
Budynek trzykondygnacyjny, czteroklatkowy, 6 mieszkań na klatkę, łącznie 24 mieszkania po około 55-60m2. Dopóki były rozliczanie z podzielnikami czy 30/70 czy 50/70 mieszkania na ścianach szczytowych oraz na parterze (piwnica nieogrzewana) dopłacały na koniec okresu od 300 do 800zł, mieszkania środkowe dostawały zwrot od 250 do 400zł.

Po długich bojach udało się przekonać wspólnotę, żeby zawiesić rozliczanie ciepła wg. podzielników. Zmniejszyliśmy pobór ciepła w MJ na głównym liczniku o 10%, przy takich samych stawkach miesięcznych dostaliśmy wszyscy zwrot po niecałe 200zł, jasne, że środkowe mieszkania dostały o wiele mniejszy zwrot, ale tak naprawdę jedynymi poszkodowanymi są: PEC, bo zużyliśmy o 10% mniej ciepła i firma rozliczająca podzielniki (brała 30zł od podzielnika, w każdym mieszkaniu 4 podzielniki, po 120zł na mieszkanie), w sumie są w plecy od nas o 2880zł. Trzeba tylko wszystkich uświadomić, że mieszkania w zimie wietrzy się krotko (do 15min), ale intensywnie (najlepiej przez otwarcie okna) przy skręconym termostacie. Funkcjonujemy tak od trzech lat - skończyły się problemy z grzybem w łazienkach i kuchniach, a lokatorzy z mieszkań szczytowych już nie narzekają, że dopłacają co roku ponad 400zł a moją w pokoju 19-20 stopni. Wystarczy akcja informacyjna - my rozwiesiliśmy instrukcję na tablicach informacyjnych i powrzucaliśmy indywidualnie do skrzynek. EDUKACJA TO PODSTAWA!
Tadeusz | 03.02.2013, 12:04
Problem szczelnego budynku po wymianie okien i oklejeniu styropianem, poniższe pytanie i odpowiedź znalezione w internecie "muratordom", wyjaśnia, że istnieje zagrożenie życia w zimnych łazienkach z piecykiem gazowym. W budynkach bez piecyków gazowych ten problem jest zdecydowanie mniej ważny.

Pytanie:

laraloo
09-02-2012 10:13
Kominiarz powiedział, że w pomieszczeniach, gdzie jest piec spalinowy nie powinno być opomiarowania. Nie wiem na jakiej podstawie, dlatego pytam.

Problem w tym, że wszyscy sąsiedzi mają ten sam problem, w łazienkach przez piec wdmuchiwane jest zimne powietrze i imo ogrzewania nie ma w niej temperatury minimalnej jaka powinna być w łazience zgodnie z przepsiami.

Czy mozna coś w takiej spraie zrobić? Do kogo zwrócic się z takim problemem?

Generalnie problemem nie jest nawet to opomiarowanie, tylko temperatura w łazience, która niestety jest tak niska z pwoodu wentylacji.

Odpowiedź.
william.bonawentura
10-02-2012 16:52
To, co powiedział kominiarz jest kompilacją kilku tematów.
1) Pomieszczenie kotłowni (a taką jest twoja łazienka) musi mieć stały napływ świeżego powietrza oraz odpływ spalin z urządzenia grzewczego. Dodatkowo, na wypadek awarii, z samej kotłowni należy również stale wyrzucać powietrze (kratka pod sufitem) tak, aby ulatniający się gaz nie stworzył mieszanki wybuchowej.

2) Jeśli obserwujesz "cofkę" w kanale spalinowym to świadczy to tylko o tym, że za mało powietrza napływa do twojej łazienki. Musisz albo rozszczelnić okna albo dodać nawiewniki. Dla twojego bezpieczeństwa musi być stale "cug" w przewodzie spalinowym i kratce wentylacyjnej.

3) Wentylacja łazienki zimą powoduje jej wychładzanie. Rozwiązaniem jest tylko zwiększenie ilości ciepła (większy grzejnik, wyższa temperatura ogrzewania). Karygodnym błędem jest natomiast ograniczanie wentylacji.

4) Gdyby grzejnik łazienki był opomiarowany, mieszkańcy ryzykowaliby własnym życiem dla oszczędności finansowej.

Z powyższego wynika zasada "krwią pisana". Nie opomiarowuje się łazienki z urządzeniem gazowym bo prowadzi to do śmierci.

ps.
Dodam jeszcze, że w mojej spółdzielni pan prezesunio zapomniał, że mieszka w budynku, gdzie nie ma piecyków gazowych, na siłę chce opomiarować łazienki w starym budownictwie z lat 60 ubiegłego wieku, gdzie w łazienkach są piecyki gazowe a lokatorzy skarżą się na ciąg zwrotny - wdmuchiwanie zimnego powietrza przez piecyk gazowy.
przemo | 03.02.2013, 12:14
U mnie jest właśnie taki przypadek. Kuchnia połączona z pokojem i usunięty grzejnik. Nie mam żadnych dopłat i stosowanie ich uznałbym za nadużycie - to ja pracą w kuchni powoduję zwiększenie odparowania na grzejniku umieszczonym w pokoju. Niestety, wyparkowe tak mają.
Obecnie Spółdzielnia nie wyraża już zgody na usunięcie grzejnika. Ja zrobiłem to przed opomiarowaniem więc nie bardzo mieli wyjście, zastali taki stan i go zaakceptowali.
Tadeusz | 03.02.2013, 13:57
Po założeniu przez spółdzielnię podzielników, grzejnik w kuchni nigdy nie był włączany. Po kilku sezonach zdemontowałem grzejnik w kuchni, oczywiście - papiery do spółdzielni o zgodę. Na szczęście nie było problemu. Po przeliczeni - również zdemontowałem po kilka żeberek z grzejników. Były baterie po 17, 15 i 10 został 10, 8 i 4 - poprzednio tylko góra grzejnika była ciepła w miejscu zamontowania podzielnika, teraz po odkręceniu zaworów cały grzejnik jest gorący. Współczynniki korekcyjne były odpowiednio 1.7, 1.5, 1,0 teraz 1,0, 0.8 i 0.4. Parametry zasilania są właściwe i zmodrnizowane grzejniki wystarczają do ogrzewania pokoi. Grzejnika w łazience nie ruszałem. Przed laty poprzedni lokator przeniósł piecyk gazowy z łazienki do kuchni i tak jest do dzisiaj, natomiast inni lokatorzy mają piecyki w łazienkach - małych, kubatura ~8,5m3. Nacisk prezesunia na opomiarowanie łazienek z piecykami gazowymi jest bez sensu. Problem jest, że są złodzieje i okradają lokatorów. Ostatnio prezesunio skontrolował mieszkania i namierzył odpadnięte podzielniki - ot tak same odpadły.
Teraz, gdy mamy podzielniki z odczytem radiowym można bardzo łatwo stwierdzić kto grzeje a kto kradnie. Wystarczy termometr laserowy, kamerka termowizyjna i po szybkach można sprawdzić kto okrada lokatorów.
Pozdrawiam.
danuta | 10.03.2015, 13:34
moja sm chciała wprowadzić opomiarowanie grzejników w łazienkach. Większość lokatorów nie wyraziła zgody. Tym którzy się dostosowali do decyzji sm nie powiedziano że są w mniejszości. Rozliczenie za ciepło dostaliśmy w połowie następnego sezonu grzewczego. Opiewało ono na dość wysoką dopłatę. Koszt j.r. był wysoki. Czy sm miała prawo rozliczyć lokatorów mieszkań z łazienkami opomiarowanymi według takiej samej metody rozliczenia jak tych co mieli nie opomiarowane łazienki?
Tadeusz | 10.03.2015, 14:42
Na 24 mieszkania 4 lokatorów wpuściło montera i założono im podzielniki w łazienkach w 2013 roku, pozostali lokatorzy nie wpuścili monterów i nie mają podzielników.
Ponieważ uchwała rady nadzorczej została podjęta z naruszeniem statutu i regulaminu, zaskarżyłem do sądu i zostałą unieważniona przez sąd w dniu 11. grudnia 2014 roku. Spółdzielnia w pierwszym rozliczeniu z września 2014 roku szacowała zużycie ciepła dla mieszkań z nieopomiarowanymi łazienkaimi i np. wyłudziła 1425,66zł. Po reklamacjach i utarczkach z zarządem w końcu rozliczyli nas tak jak w porzednich sezonach - w lutym 2015 roku dostaliśmy nowe rozliczenie. Spółdzielnia oddała mi ww. wyłudzoną kwotę. Proszę sprawdzić zapisy w regulaminie rozliczania za energię cieplną:
1. Kiedy można zakładać podzielniki na grzejnikach.
2. Wg. jakiego paragrafu w regulaminie zostaliście rozliczeni?
3. Sprwdzić fakturę za energię cieplną od kiedy włączono ogrzewanie ?
4. W trakcie sezonu grzewczego nie powinno się montować podzielników.
5. Zmiana sposobu rozliczania za energię cieplną zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych wyraźnie podkreśla - Dz.U. 2013 poz. 1222 - ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Art. 4.
7.17) O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1–2 i 4, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
Jeżeli nie spełniono wymogów ustawy, to do sądu a sąd prawdopodobnie nakaże rozliczenie wg. poprzednich zasad.
Pozdrawiam.
   1 / 2    Następny »

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16897|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10516|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10082|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl