CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Przebudowa instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych

Damian Żabicki  |  Administrator 4/2018  |  07.05.2018
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalacja gazowa zasilająca budynek musi mieć na przyłączu zawór gazowy odcinający dopływ gazu. Zawór taki musi być zamontowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalacja gazowa zasilająca budynek musi mieć na przyłączu zawór gazowy odcinający dopływ gazu. Zawór taki musi być zamontowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce.
Fot. J. Sawicki

Przebudowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym powinna przebiegać według ściśle zaplanowanych etapów z uwzględnieniem przepisów prawa i wymagań technicznych. Przede wszystkim ważne jest uzyskanie warunków technicznych wydawanych przez administratora sieci gazowej.

W artykule:

• Wymogi techniczno-prawne, które muszą spełniać instalacje gazowe
• Etapy odbioru instalacji gazowych
• Dodatkowe wymogi dotyczące przebudowy instalacji gazowych obowiązujące we wspólnotach mieszkaniowe

Przepisy prawa

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, precyzuje wymagania techniczne, które muszą być spełniane przez instalacje gazowe. Trzeba zadbać o to, aby urządzenia, materiały oraz instalacje cechowały się odpowiednimi certyfikatami i aprobatami technicznymi.

Typowa instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej bazuje na układzie przewodów znajdujących się za kurkiem głównym. 

Przewody muszą być prowadzone na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z odpowiednimi kształtkami i armaturą oraz innym wyposażeniem.

Kan-fix

Na instalację składają się również urządzenia mierzące zużycie gazu, a także urządzenia gazowe i przewody spalinowe lub spalinowo-powietrzne przy założeniu, że stanowią one element wyposażenia urządzeń gazowych.

 

 • Zgodnie z wymaganiami, ciśnienie obecne w przewodach gazowych doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej nie może przekraczać 500 kPa.
 • Z kolei ciśnienie w instalacji doprowadzającej gaz do innych budynków nie powinno przekraczać 1600 kPa.
 • Jeżeli wysokość budynku przekracza 35 m, to instalacja gazowa może być doprowadzona jedynie do pomieszczeń technicznych, gdzie znajdują się urządzenia gazowe. Są to najniższe kondygnacje nadziemne lub piwnice oraz najwyższe kondygnacje budynku, ale przy założeniu, że zastosowane zostały urządzenia stabilizujące ciśnienie gazu.
 • Z kolei budynki o wysokości przekraczającej 25 m wymagają uzyskania pozytywnej opinii wydawanej przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalacja gazowa zasilająca budynek musi mieć na przyłączu zawór gazowy odcinający dopływ gazu. Zawór taki musi być zamontowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce.
  Szafka jest montowana przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nie większej niż 10 m od zasilanego budynku.
  Miejsce montażu szafki powinno być dostępne i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi oraz działaniem jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. Nie mniej ważna jest przy tym ochrona przed dostępem osób niepowołanych.
 • Wystąpienie o warunki techniczne jest konieczne zarówno przy budowie przyłącza gazowego, jak i przebudowie instalacji. Oprócz tego należy mieć opinię, w oparciu o którą określa się możliwości podłączenia urządzenia spalającego paliwo gazowe.
  Ważny jest nie tylko odpowiedni przewód spalinowy, ale również wentylacyjny.
  Sprawdzane są kanały dymowe i spalinowe oraz drożność kanałów wentylacyjnych.
  Jak wiadomo, wentylacja musi działać poprawnie. Taką opinię wydaje kominiarz z odpowiednimi uprawnieniami.
 • W kolejnym etapie powinien powstać odpowiedni projekt oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Projekt musi zawierać warunki techniczne wraz ze wszelkimi zmianami. Z kolei na odstępstwa musi wyrazić zgodę administrator sieci.
 • Przed tworzeniem dokumentacji z reguły wykonuje się wizję lokalną, podczas której pomieszczenie jest sprawdzane pod kątem montażu urządzeń zasilanych gazem. Ważna jest przede wszystkim odpowiednia wielkość takiego pomieszczenia. Przelicza się też średnicę rur gazowych.
 • Jeżeli w dokumentacji występują braki, urząd wezwie do ich uzupełnienia lub wskaże błędy techniczne.
 • Na etapie wykonywania projektu trzeba tak dobrać instalację, aby była ona optymalna dla danego budynku. Ustalane jest również miejsce prowadzenia rur gazowych. Wszystko po to, aby podczas realizacji inwestycji nie były ponoszone niepotrzebne dodatkowe koszty.

Kierownik budowy

Prace w obrębie instalacji gazowej wymagają współpracy nie tylko z projektantem, którego uprawnienia pozwalają na projektowanie instalacji gazowych, ale również z kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane pozwalające na kierowanie robotami w zakresie instalacji gazowych. Wykonawca robót również powinien mieć właściwe dopuszczenia.

Koniecznie trzeba uzyskać wszystkie zgody wraz ze wskazaniem miejsc podłączeń urządzeń. Ważna jest decyzja o pozwoleniu na budowę oraz wystąpienie o dziennik budowy. Zanim zostaną rozpoczęte prace, należy dokonać zgłoszenia do nadzoru budowlanego. Wspólnym obowiązkiem zarówno kierownika budowy, jak i wykonawcy jest dbanie o wykonanie instalacji zgodnie z projektem, tak aby przejście przez odbiór techniczny przebiegało sprawnie.

Odbiór instalacji

Odbiór instalacji przeprowadza się w ściśle zaplanowanych etapach. Prace w tym zakresie są wykonywane, zanim instalacja będzie eksploatowana.

W myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, instalacja musi być sprawdzona pod względem zgodności z opracowanym projektem technicznym. Konieczne jest przy tym spełnienie założonych wymagań technicznych, a bezpośrednio przed przekazaniem do eksploatacji instalację poddaje się próbie szczelności.

Instalacja jest przede wszystkim sprawdzana pod kątem zgodności jej wykonania z projektem i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi podczas budowy. Ważna jest przy tym zgodność z obowiązującymi wymaganiami technicznymi oraz weryfikacja pozwolenia na budowę.

Istotną rolę odgrywa sprawdzenie liczby urządzeń gazowych i wielkość zapotrzebowania na gaz w odniesieniu do warunków technicznych, jakie sprecyzowano względem dostawy gazu. Ponadto kontroluje się jakość wykonania, ze sprawdzeniem poprawności doboru materiałów i wyposażenia. Ważne są certyfikaty, które dopuszczają materiały do konkretnego zastosowania.

Istotnym etapem odbioru instalacji gazowej jest kontrola szczelności przewodów. Z przepisów prawa wynika przebieg prób szczelności oraz częstotliwość ich wykonywania.

 • W pierwszej kolejności wykonuje się próbę główną – osobno dla części instalacji przed gazomierzami oraz oddzielnie dla pozostałej części instalacji.
 • Do prób ciśnieniowych wykorzystuje się powietrze, inne gazy obojętne lub wodę.
 • W przypadku instalacji wykonanych z miedzi przy próbach szczelności można wykorzystać parę wodną.
 • Wykonując próbę ciśnieniową, trzeba pamiętać, aby ciśnienie nie przekraczało wartości dopuszczalnej.

Wspólnoty mieszkaniowe

W przypadku wspólnot mieszkaniowych przy przebudowie instalacji gazowej trzeba pamiętać, że konieczna jest uchwała wspólnoty, w której wyraża się zgodę na przeprowadzenie modernizacji instalacji gazowej w budynku.

Jeżeli jeden z właścicieli lokali we wspólnocie zakwestionuje potrzebę wymiany instalacji znajdującej się w jego lokalu, to musi on złożyć odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę. Tym sposobem remont instalacji w mieszkaniu wnoszącego skargę na decyzję powinien być wykonany we własnym zakresie.

Warto podkreślić, że w świetle obowiązujących przepisów uchwałę można zaskarżyć do sądu powszechnego.

 • Ustawa o własności lokali reguluje prawa członków wspólnoty oraz osób skarżących decyzję.
 • Kodeks cywilny reguluje z kolei kwestie dotyczące nieruchomości wspólnych objętych wspólnotą mieszkaniową.

W ramach podsumowania warto przypomnieć, że na potrzeby prac związanych z przebudową instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym trzeba wystąpić o warunki wydawane przez administratora sieci.

 • Z kolei projektant musi zadbać, aby instalacja gazowa spełniała określone wymagania techniczne.
 • Warto, aby zarządca dysponował wiedzą o wartości ciśnienia roboczego w przewodach.
 • Ważny jest również przebieg przewodów, dostęp do nich oraz temperatura otoczenia, w jakiej przewody będą pracowały.
 • Istotną rolę odgrywa temperatura rozprowadzanego gazu, czynniki wpływające na stan przewodów oraz inne warunki eksploatacji. Trzeba bowiem mieć na uwadze ewentualne czynniki wpływające na korozję.
 • Na etapie planowania inwestycji pamiętajmy także o estetyce połączeń, bezpieczeństwie przeciwpożarowym oraz kosztach wykonania.

Czytaj też: Ochrona przeciwpożarowa w budynkach wielorodzinnych >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[eksploatacja, instalacja gazowa, przebudowa instalacji gazowej, budynek wielorodzinny, przyłącze gazowe, odbiór instalacji gazowej, wspólnota mieszkaniowa, modernizacja instalacji gazowej, kontrola szczelności instalacji ] 


Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Zmiany w Prawie budowlanym
 • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19413|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16548|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11837|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl