CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Gdy wpłynie wniosek o montaż klimatyzatora

Krzysztof Cichowski  |  04.07.2019
Na montaż dodatkowych urządzeń na elewacji dachu budynku potrzebna jest zgoda wspólnoty
Na montaż dodatkowych urządzeń na elewacji dachu budynku potrzebna jest zgoda wspólnoty
fot. archiwum

Coraz liczniejsze wnioski mieszkańców budynków wielorodzinnych o zgodę na montaż klimatyzatorów skłaniają do dokładniejszego przyjrzenia się temu zagadnieniu. Fakt, że w przypadku zamiaru montażu urządzeń klimatyzacyjnych (klimatyzatorów) na elewacji, jako wchodzącej w skład nieruchomości wspólnej, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości.

Potwierdził to wyrok z dnia 6 kwietnia 2016 roku Sądu Rejonowego w Świnoujściu (sygn. akt I.C.834/15). Zatem w przypadku wspólnot mieszkaniowych powyżej powołany wyrok nie budzi wątpliwości co do kierunku postępowania zarządcy takiej nieruchomości. Pozostaje wobec tego sugestia, by w przypadku budynku, w którym wszystkie lokale zajmowane są wyłącznie na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu, a więc budynku stanowiącego własność wyłącznie spółdzielni mieszkaniowej - jej zarząd postąpił podobnie. Czyli sugeruje się, by przed podjęciem decyzji, uwzględniając poniżej wykazane uwarunkowania i okoliczności – zarząd spółdzielni postąpił zbieżnie z intencją powyższego wyroku. A więc zasięgnął opinii wszystkich posiadaczy praw do lokali w budynku, na elewacji lub dachu, którego użytkownik jednego z lokali zamierza zainstalować klimatyzator lub inne dodatkowe urządzenie.

Zanim jednak zarządca budynku zwróci się do współwłaścicieli budynku lub posiadaczy praw do lokali w danym budynku o ich stanowisko w sprawie ww. montażu dodatkowych urządzeń technicznych w obszarze nieruchomości wspólnej albo obszarze części budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania – powinien otrzymać od wnioskodawcy (o taki montaż) wszystkie istotne informacje w tej sprawie. Jest to konieczne dla należytej oceny przedmiotu wniosku przez zarządcę. Tym samym wnioskująca do zarządcy budynku wielolokalowego osoba zainteresowana montażem dodatkowego urządzenia powinna podać wszystkie istotne informacje o tym urządzeniu, m.in. o jego wielkości i wyglądzie, sposobie montażu konstrukcji do elewacji (lub dachu) budynku, sposobu prowadzenia konserwacji i napraw tego urządzenia, jego demontażu oraz sposobu zasilania w energię (np. w energię elektryczną) konieczną dla zapewnienia funkcjonowania urządzenia. Wnioskodawca powinien także wykazać sposób i rodzaj jego oddziaływania na otoczenie, a więc określić zarówno poziom hałasu wywoływanego podczas pracy takiego urządzenia, jak i inne uciążliwości, na przykład promieniowanie elektromagnetyczne lub wydzielanie substancji chemicznych. W przypadku klimatyzatorów wnioskodawca powinien także określić sposób odprowadzania skroplin.

Takie informacje pozwolą ocenić zarządcy budynku, czy projektowany montaż urządzeń powoduje między innymi konieczność:

- wszczęcia przez zarządcę określonych procedur postępowania przed organem administracji architektoniczno-budowlanej (np. zgłoszenie lub ubieganie się o pozwolenie na budowę),

- zwrócenia się do projektanta budynku o wyrażenie zgody na montaż, jeśli to dodatkowe urządzenie będzie mieć wpływ na zmianę wyglądu budynku, czyli naruszy prawa autorskie projektanta budynku,

- rozbudowy lub wymiany istniejących, a przeznaczonych do wspólnego użytkowania urządzeń i instalacji w budynku, a więc spowoduje na przykład konieczność przebudowy przewodów (wymiany na inne o większym przekroju) wewnętrznych linii zasilających (czyli tzw. pionów) instalacji elektrycznej budynku oraz aparatury w rozdzielniach budynku wskutek zwiększenia mocy urządzeń w nim zainstalowanych (urządzenie typu klimatyzator dla jednego lokalu ma zazwyczaj moc co najmniej 3,5 kW).

Tego rodzaju informacje będą istotne dla należytego zredagowania przez zarządcę budynku wspomnianego na wstępie zapytania, skierowanego do współwłaścicieli budynku lub posiadaczy praw do lokali w danym budynku o wyrażenie przez nich stanowiska w sprawie montażu dodatkowych urządzeń technicznych w tym budynku.

Pozostaje przypomnieć, iż zgodnie z przepisami art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony. A więc zarząd, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26. przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną, nie stosuje się z wyjątkiem art. 22 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio. Spółdzielnia zatem, niezależnie od woli osoby, na rzecz której przeniesiona została własność lokalu bez zawierania odrębnej umowy - jest „obowiązkowym, ustawowym zarządcą nieruchomości, w której znajduje się wyodrębniony lokal”.

Ponadto, należy pamiętać o ciążących na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych prawach i obowiązkach, wynikających z przepisów prawno-technicznych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej za skutki nienależytego wykonania tych wymagań. Przypomina się tu wymagania m.in. ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku poz. 1202), a w szczególności art. 62, bowiem nawet jeśli właściciel i użytkownik dodatkowego urządzenia technicznego przejmie na siebie całkowicie obowiązek należytego utrzymania tego urządzenia - to właściciel lub zarządca budynku powinien w ramach kontroli okresowych budynku (o których mowa w ww. art. 62) dokonywać także kontroli okresowych sposobu zainstalowania (konstrukcji) tego urządzenia.Wobec tego pozostaje tylko zwrócić uwagę, że wszelkie trwale zainstalowane konstrukcje na dachu lub elewacji budynku (np. przedmiotowych klimatyzatorów) stają się elementami budynku szczególnie narażonymi na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania tego obiektu budowlanego. A tym samym w rozumieniu art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a ww. Prawa budowlanego powinny podlegać kontroli okresowej co najmniej raz w roku. Wobec tego zrozumiałym będzie wymóg, by fakt wykonania trwałych konstrukcji na elewacji lub dachu budynku celem zainstalowania klimatyzatorów lub innych dodatkowych urządzeń technicznych - był odnotowany w dokumentacji budynku, gromadzonej przy książce obiektu budowlanego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku (Dz.U. Nr 120, poz. 1134).

Poniżej treść wyroku Sądu Rejonowego w Świnoujściu.

Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów zakłada, że od 1 stycznia 2017 roku właściciele mieszkań i lokali... więcej »
Przegląd instalacji gazowych we wspólnotach mieszkaniowych

Przegląd instalacji gazowych we wspólnotach mieszkaniowych

Późna jesień i zima to czas zwiększonego obciążenia instalacji gazowych. Wówczas też liczba przeglądów takich instalacji jest większa o 60% niż w innych miesiącach.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

ogrzewanie podłogowe termomodernizacja
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Pożar budynku Donice z betonu architektonicznego
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11274|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10845|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl