CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Gdy wpłynie wniosek o montaż klimatyzatora

Krzysztof Cichowski  |  04.07.2019
Na montaż dodatkowych urządzeń na elewacji dachu budynku potrzebna jest zgoda wspólnoty
Na montaż dodatkowych urządzeń na elewacji dachu budynku potrzebna jest zgoda wspólnoty
fot. archiwum

Coraz liczniejsze wnioski mieszkańców budynków wielorodzinnych o zgodę na montaż klimatyzatorów skłaniają do dokładniejszego przyjrzenia się temu zagadnieniu. Fakt, że w przypadku zamiaru montażu urządzeń klimatyzacyjnych (klimatyzatorów) na elewacji, jako wchodzącej w skład nieruchomości wspólnej, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości.

Potwierdził to wyrok z dnia 6 kwietnia 2016 roku Sądu Rejonowego w Świnoujściu (sygn. akt I.C.834/15). Zatem w przypadku wspólnot mieszkaniowych powyżej powołany wyrok nie budzi wątpliwości co do kierunku postępowania zarządcy takiej nieruchomości. Pozostaje wobec tego sugestia, by w przypadku budynku, w którym wszystkie lokale zajmowane są wyłącznie na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu, a więc budynku stanowiącego własność wyłącznie spółdzielni mieszkaniowej - jej zarząd postąpił podobnie. Czyli sugeruje się, by przed podjęciem decyzji, uwzględniając poniżej wykazane uwarunkowania i okoliczności – zarząd spółdzielni postąpił zbieżnie z intencją powyższego wyroku. A więc zasięgnął opinii wszystkich posiadaczy praw do lokali w budynku, na elewacji lub dachu, którego użytkownik jednego z lokali zamierza zainstalować klimatyzator lub inne dodatkowe urządzenie.

Zanim jednak zarządca budynku zwróci się do współwłaścicieli budynku lub posiadaczy praw do lokali w danym budynku o ich stanowisko w sprawie ww. montażu dodatkowych urządzeń technicznych w obszarze nieruchomości wspólnej albo obszarze części budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania – powinien otrzymać od wnioskodawcy (o taki montaż) wszystkie istotne informacje w tej sprawie. Jest to konieczne dla należytej oceny przedmiotu wniosku przez zarządcę. Tym samym wnioskująca do zarządcy budynku wielolokalowego osoba zainteresowana montażem dodatkowego urządzenia powinna podać wszystkie istotne informacje o tym urządzeniu, m.in. o jego wielkości i wyglądzie, sposobie montażu konstrukcji do elewacji (lub dachu) budynku, sposobu prowadzenia konserwacji i napraw tego urządzenia, jego demontażu oraz sposobu zasilania w energię (np. w energię elektryczną) konieczną dla zapewnienia funkcjonowania urządzenia. Wnioskodawca powinien także wykazać sposób i rodzaj jego oddziaływania na otoczenie, a więc określić zarówno poziom hałasu wywoływanego podczas pracy takiego urządzenia, jak i inne uciążliwości, na przykład promieniowanie elektromagnetyczne lub wydzielanie substancji chemicznych. W przypadku klimatyzatorów wnioskodawca powinien także określić sposób odprowadzania skroplin.

Takie informacje pozwolą ocenić zarządcy budynku, czy projektowany montaż urządzeń powoduje między innymi konieczność:

- wszczęcia przez zarządcę określonych procedur postępowania przed organem administracji architektoniczno-budowlanej (np. zgłoszenie lub ubieganie się o pozwolenie na budowę),

- zwrócenia się do projektanta budynku o wyrażenie zgody na montaż, jeśli to dodatkowe urządzenie będzie mieć wpływ na zmianę wyglądu budynku, czyli naruszy prawa autorskie projektanta budynku,

- rozbudowy lub wymiany istniejących, a przeznaczonych do wspólnego użytkowania urządzeń i instalacji w budynku, a więc spowoduje na przykład konieczność przebudowy przewodów (wymiany na inne o większym przekroju) wewnętrznych linii zasilających (czyli tzw. pionów) instalacji elektrycznej budynku oraz aparatury w rozdzielniach budynku wskutek zwiększenia mocy urządzeń w nim zainstalowanych (urządzenie typu klimatyzator dla jednego lokalu ma zazwyczaj moc co najmniej 3,5 kW).

Tego rodzaju informacje będą istotne dla należytego zredagowania przez zarządcę budynku wspomnianego na wstępie zapytania, skierowanego do współwłaścicieli budynku lub posiadaczy praw do lokali w danym budynku o wyrażenie przez nich stanowiska w sprawie montażu dodatkowych urządzeń technicznych w tym budynku.

Pozostaje przypomnieć, iż zgodnie z przepisami art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony. A więc zarząd, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26. przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną, nie stosuje się z wyjątkiem art. 22 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio. Spółdzielnia zatem, niezależnie od woli osoby, na rzecz której przeniesiona została własność lokalu bez zawierania odrębnej umowy - jest „obowiązkowym, ustawowym zarządcą nieruchomości, w której znajduje się wyodrębniony lokal”.

Ponadto, należy pamiętać o ciążących na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych prawach i obowiązkach, wynikających z przepisów prawno-technicznych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej za skutki nienależytego wykonania tych wymagań. Przypomina się tu wymagania m.in. ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku poz. 1202), a w szczególności art. 62, bowiem nawet jeśli właściciel i użytkownik dodatkowego urządzenia technicznego przejmie na siebie całkowicie obowiązek należytego utrzymania tego urządzenia - to właściciel lub zarządca budynku powinien w ramach kontroli okresowych budynku (o których mowa w ww. art. 62) dokonywać także kontroli okresowych sposobu zainstalowania (konstrukcji) tego urządzenia.Wobec tego pozostaje tylko zwrócić uwagę, że wszelkie trwale zainstalowane konstrukcje na dachu lub elewacji budynku (np. przedmiotowych klimatyzatorów) stają się elementami budynku szczególnie narażonymi na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania tego obiektu budowlanego. A tym samym w rozumieniu art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a ww. Prawa budowlanego powinny podlegać kontroli okresowej co najmniej raz w roku. Wobec tego zrozumiałym będzie wymóg, by fakt wykonania trwałych konstrukcji na elewacji lub dachu budynku celem zainstalowania klimatyzatorów lub innych dodatkowych urządzeń technicznych - był odnotowany w dokumentacji budynku, gromadzonej przy książce obiektu budowlanego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku (Dz.U. Nr 120, poz. 1134).

Poniżej treść wyroku Sądu Rejonowego w Świnoujściu.

Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów zakłada, że od 1 stycznia 2017 roku właściciele mieszkań i lokali... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10512|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10079|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl