CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Gdy wpłynie wniosek o montaż klimatyzatora

Krzysztof Cichowski  |  04.07.2019
Na montaż dodatkowych urządzeń na elewacji dachu budynku potrzebna jest zgoda wspólnoty
Na montaż dodatkowych urządzeń na elewacji dachu budynku potrzebna jest zgoda wspólnoty
fot. archiwum

Coraz liczniejsze wnioski mieszkańców budynków wielorodzinnych o zgodę na montaż klimatyzatorów skłaniają do dokładniejszego przyjrzenia się temu zagadnieniu. Fakt, że w przypadku zamiaru montażu urządzeń klimatyzacyjnych (klimatyzatorów) na elewacji, jako wchodzącej w skład nieruchomości wspólnej, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości.

Potwierdził to wyrok z dnia 6 kwietnia 2016 roku Sądu Rejonowego w Świnoujściu (sygn. akt I.C.834/15). Zatem w przypadku wspólnot mieszkaniowych powyżej powołany wyrok nie budzi wątpliwości co do kierunku postępowania zarządcy takiej nieruchomości. Pozostaje wobec tego sugestia, by w przypadku budynku, w którym wszystkie lokale zajmowane są wyłącznie na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu, a więc budynku stanowiącego własność wyłącznie spółdzielni mieszkaniowej - jej zarząd postąpił podobnie. Czyli sugeruje się, by przed podjęciem decyzji, uwzględniając poniżej wykazane uwarunkowania i okoliczności – zarząd spółdzielni postąpił zbieżnie z intencją powyższego wyroku. A więc zasięgnął opinii wszystkich posiadaczy praw do lokali w budynku, na elewacji lub dachu, którego użytkownik jednego z lokali zamierza zainstalować klimatyzator lub inne dodatkowe urządzenie.

Zanim jednak zarządca budynku zwróci się do współwłaścicieli budynku lub posiadaczy praw do lokali w danym budynku o ich stanowisko w sprawie ww. montażu dodatkowych urządzeń technicznych w obszarze nieruchomości wspólnej albo obszarze części budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania – powinien otrzymać od wnioskodawcy (o taki montaż) wszystkie istotne informacje w tej sprawie. Jest to konieczne dla należytej oceny przedmiotu wniosku przez zarządcę. Tym samym wnioskująca do zarządcy budynku wielolokalowego osoba zainteresowana montażem dodatkowego urządzenia powinna podać wszystkie istotne informacje o tym urządzeniu, m.in. o jego wielkości i wyglądzie, sposobie montażu konstrukcji do elewacji (lub dachu) budynku, sposobu prowadzenia konserwacji i napraw tego urządzenia, jego demontażu oraz sposobu zasilania w energię (np. w energię elektryczną) konieczną dla zapewnienia funkcjonowania urządzenia.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Wnioskodawca powinien także wykazać sposób i rodzaj jego oddziaływania na otoczenie, a więc określić zarówno poziom hałasu wywoływanego podczas pracy takiego urządzenia, jak i inne uciążliwości, na przykład promieniowanie elektromagnetyczne lub wydzielanie substancji chemicznych. W przypadku klimatyzatorów wnioskodawca powinien także określić sposób odprowadzania skroplin.

Takie informacje pozwolą ocenić zarządcy budynku, czy projektowany montaż urządzeń powoduje między innymi konieczność:

- wszczęcia przez zarządcę określonych procedur postępowania przed organem administracji architektoniczno-budowlanej (np. zgłoszenie lub ubieganie się o pozwolenie na budowę),

- zwrócenia się do projektanta budynku o wyrażenie zgody na montaż, jeśli to dodatkowe urządzenie będzie mieć wpływ na zmianę wyglądu budynku, czyli naruszy prawa autorskie projektanta budynku,

- rozbudowy lub wymiany istniejących, a przeznaczonych do wspólnego użytkowania urządzeń i instalacji w budynku, a więc spowoduje na przykład konieczność przebudowy przewodów (wymiany na inne o większym przekroju) wewnętrznych linii zasilających (czyli tzw. pionów) instalacji elektrycznej budynku oraz aparatury w rozdzielniach budynku wskutek zwiększenia mocy urządzeń w nim zainstalowanych (urządzenie typu klimatyzator dla jednego lokalu ma zazwyczaj moc co najmniej 3,5 kW).

Tego rodzaju informacje będą istotne dla należytego zredagowania przez zarządcę budynku wspomnianego na wstępie zapytania, skierowanego do współwłaścicieli budynku lub posiadaczy praw do lokali w danym budynku o wyrażenie przez nich stanowiska w sprawie montażu dodatkowych urządzeń technicznych w tym budynku.

Pozostaje przypomnieć, iż zgodnie z przepisami art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony. A więc zarząd, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26. przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną, nie stosuje się z wyjątkiem art. 22 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio. Spółdzielnia zatem, niezależnie od woli osoby, na rzecz której przeniesiona została własność lokalu bez zawierania odrębnej umowy - jest „obowiązkowym, ustawowym zarządcą nieruchomości, w której znajduje się wyodrębniony lokal”.

Ponadto, należy pamiętać o ciążących na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych prawach i obowiązkach, wynikających z przepisów prawno-technicznych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej za skutki nienależytego wykonania tych wymagań. Przypomina się tu wymagania m.in. ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku poz. 1202), a w szczególności art. 62, bowiem nawet jeśli właściciel i użytkownik dodatkowego urządzenia technicznego przejmie na siebie całkowicie obowiązek należytego utrzymania tego urządzenia - to właściciel lub zarządca budynku powinien w ramach kontroli okresowych budynku (o których mowa w ww. art. 62) dokonywać także kontroli okresowych sposobu zainstalowania (konstrukcji) tego urządzenia.Wobec tego pozostaje tylko zwrócić uwagę, że wszelkie trwale zainstalowane konstrukcje na dachu lub elewacji budynku (np. przedmiotowych klimatyzatorów) stają się elementami budynku szczególnie narażonymi na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania tego obiektu budowlanego. A tym samym w rozumieniu art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a ww. Prawa budowlanego powinny podlegać kontroli okresowej co najmniej raz w roku. Wobec tego zrozumiałym będzie wymóg, by fakt wykonania trwałych konstrukcji na elewacji lub dachu budynku celem zainstalowania klimatyzatorów lub innych dodatkowych urządzeń technicznych - był odnotowany w dokumentacji budynku, gromadzonej przy książce obiektu budowlanego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku (Dz.U. Nr 120, poz. 1134).

Poniżej treść wyroku Sądu Rejonowego w Świnoujściu.

Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów zakłada, że od 1 stycznia 2017 roku właściciele mieszkań i lokali... więcej »
Jak

Jak "pozbyć się" byłego właściciela z mieszkania?

Jeśli mowa o eksmisji, zwykle na myśl nasuwa się sytuacja związana z zadłużonym najemcą. To uzasadnione, gdyż bywają one najczęstsze. Warto jednak pamiętać, że...

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 16541|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11835|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl