CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Co z tymi łazienkami?

Sławomir  Patelka  |  Administrator 10/2010  |  14.10.2010  |  15

Na łazienkowych grzejnikach często nie instaluje się podzielników kosztów ciepła. Zarządcy budynków jako przyczynę ich nieopomiarowywania podają nadmierne zawilgocenie tych pomieszczeń, wynikające z nieracjonalnego oszczędzania ciepła przez użytkowników.
Skutkuje to najczęściej występowaniem maksymalnego poboru energii cieplnej właśnie w pomieszczeniach łazienkowych.Ustawa a rozliczanie kosztów

Podstawowym aktem regulującym kwestie indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania jest artykuł 45a ustawy Prawo energetyczne [1]. Przedstawia on wytyczne dotyczące sposobu wykonania rozliczenia (podziału) kosztów ogrzewania pomiędzy poszczególnych użytkowników w obrębie danej nieruchomości. Zgodnie z ust. 9 ustawy [1], wybrana metoda rozliczania (przyjęta w formie wewnętrznego regulaminu) powinna:

  •  stymulować energooszczędne zachowania użytkowników,
  •  zapewniać ustalanie opłat w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na centralne ogrzewanie,
  •  uwzględniać współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na centralne ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku.

Ustawa nakłada na właściciela lub zarządcę budynku obowiązek określenia właściwej metody (spełniającej wymogi prawne). Jednak ogólny charakter jej zapisów oraz niejednokrotnie małe doświadczenie właścicieli czy zarządców nieruchomości może prowadzić do przyjęcia błędnych metod rozliczeniowych, wpływających istotnie na prawidłowość podziału indywidualnych kosztów ogrzewania. Ten aspekt został dokładnie opisany w poradniku dla zarządcy nieruchomości [2], wydanym przez Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie".

Dostosowanie obecnych regulaminów do wymogów ustawy jest szczególnie istotne w kontekście coraz częściej pojawiających się przypadków kwestionowania zasadności stosowanej logiki rozliczeniowej.

Podstawowe zasady zapewniające poprawność wykonywanych rozliczeń zaprezentowano poniżej w ramce.


Główne zasady rozliczenia kosztów c.o. wynikające z ustawy:

  • Rzeczywisty podział energii cieplnej na koszty c.o. i podgrzania wody;
  • Uwzględnienie w rozliczeniu wszystkich grzejników w lokalach;
  • Prawidłowy podział kosztów c.o. na zależne i niezależne od zużycia;
  • Zapisy w regulaminie premiujące opomiarowanie;
  • Współczynniki wyrównawcze wyznaczone na podstawie projektu OZC;

Szczegółowa logika rozliczenia powinna być zawarta w wewnętrznym regulaminie rozliczania.


W przypadku pojawienia się w wykonanym rozliczeniu niepokojących zjawisk (np. znaczące różnice pomiędzy kosztami poszczególnych lokali), jako przyczynę z dużym prawdopodobieństwem można wskazać brak spełnienia przynajmniej jednej z zawartych w ramce zasad.

Grzejniki w łazienkach

Nadal częstym zjawiskiem jest wyłączanie z rozliczeń kosztów ogrzewania nieopomiarowanych grzejników w pomieszczeniach łazienkowych. Jako podstawową przyczynę nieopomiarowywania grzejników w tych pomieszczeniach właściciele i zarządcy budynków podają nadmierne zawilgocenie pomieszczeń łazienkowych, wynikające z nieracjonalnego oszczędzania ciepła przez użytkowników.

Skutkuje to najczęściej występowaniem maksymalnego, dostępnego parametrami sieci poboru energii cieplnej właśnie w pomieszczeniach łazienkowych. Takie postępowanie nie jest zgodne z wyżej przedstawioną treścią ust. 9 ustawy [1], tzn. koniecznością stymulacji energooszczędnych zachowań użytkowników. Prowadzi do dogrzewania mieszkań nieopomiarowanymi grzejnikami w łazienkach, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu poboru ciepła przez pozostałe grzejniki wyposażone w podzielniki kosztów ogrzewania.

Dalej, nie pozwala zarejestrować faktycznego poboru ciepła w danym lokalu i może prowadzić do „zaburzeń" w wynikach rozliczeń kosztów. Zjawisko to szczególnie nasila się w budynkach, w których przeprowadzono gruntowną termomodernizację.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie przyjmuje się uzasadnienia braku opomiarowania grzejników w łazienkach faktem występowania dużego zawilgocenia. Na zawilgocenie pomieszczeń łazienkowych większy wpływ ma wadliwie działająca wentylacja pomieszczenia niż jego niedogrzanie.

Szerzej ten problem został opisany w artykule „Użytkowanie lokali mieszkalnych z podzielnikami kosztów ogrzewania" zamieszczonym we wrześniowym numerze „Administratora". Należy podkreślić, że aktualna treść ustawy Prawo energetyczne dopuszcza nieopomiarowywanie grzejników w podzielniki kosztów ogrzewania tylko w przypadku braku technicznych możliwości.


 Na zawilgocenie pomieszczeń łazienkowych większy wpływ ma wadliwie działająca wentylacja pomieszczenia niż jego niedogrzanie.


 

Poniżej przedstawiono kilka przykładów, jak brak opomiarowania grzejników w pomieszczeniach łazienkowych przekłada się na wyniki procesu rozliczeniowego:

Przykład 1

Możemy założyć, że w pomieszczeniach łazienkowych, w których grzejniki nie są wyposażone w podzielniki kosztów ogrzewania, nie występuje racjonalny pobór ciepła przez te grzejniki, prawdopodobnie emitują one maksymalną energię cieplną dostarczoną z sieci.

Na podstawie przeprowadzonych analiz dla jednego z budynków w Poznaniu określono, że obliczeniowy udział czynników grzejnych (na podstawie projektu instalacji c.o.) w łazienkach wyniósł 11%. Ta wartość charakteryzuje rozkład nominalny mocy grzewczej w badanym budynku.

Ponadto należy pamiętać, że sam udział nieopomiarowanych czynników grzewczych w kosztach (przy założeniu maksymalnego poboru ciepła) jest zdecydowanie wyższy. W tym przypadku po opomiarowaniu grzejników w pomieszczeniach łazienkowych zużycie GJ (a więc i koszty) w budynku spadło o 24,76% (średnia z trzech lat) i spowodowało bardziej zrównoważony podział kosztów oraz zmniejszenie różnic pomiędzy skrajnymi (w sensie kosztowym) lokalami w budynku.

Fakt ten zahamował też niekorzystne zjawisko dogrzewania mieszkań (szczególnie wewnętrznych) samymi grzejnikami łazienkowymi, kosztem wyłączonych grzejników w pozostałych pomieszczeniach.

Jak widać opomiarowanie grzejników w pomieszczeniach łazienkowych może mieć istotny wpływ na wysokość kosztów ogrzewania całego budynku.

Komentarze

(15)
Baśka | 09.08.2015, 13:06
W bloku w ktorym mieszkam,nie wszystkie łazienki posiadają grzejniki.Grzejniki są tylko na parterze i ostatnim piętrze.Sa one nieopomiarowane.Gdy nastepuje rozliczenie ciepła,nalicza sie nam zużycie energii cieplnej w kosztach wspólnych.Uważam że jest to nieprawidłowo,gdyż ci co mają grzejniki w łazienkach,oszczędzają na ogrzewaniu w pozostałych pomieszczeniach,a my po prostu płacimy im za ogrzewanie.Udział w kosztach wspólnych wyliczono na 40% ogólnych kosztów.Czy jest ktoś,kto wie o takim przpisie w którym mowa,że grzejniki w łazienkach mają być tylko na parterze i ostatnim piętrze?Baśka
Sławka | 26.09.2016, 21:24
Pani Basiu. Jeżeli wszyscy zapłacą wg m2 za te dwa grzejniki łazienkowe, nawet tego nie odczują. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w bloku, w którym każdy ma grzejnik w łazience a nie każdy ma wskazania na podzielnikach - mieszkania wewnętrzne i skutek działania kombinatorów.

Właściciele mieszkań zewnętrznych i szczytowych biorą na siebie ciężar kosztu ogrzania łazienek tych osób a także koszty ogrzania pomieszczeń wspólnych, w których nie partycypują sąsiedzi - bo mają ZERO na podzielnikach..

Nie wiem czy zadała sobie Pani trud sprawdzenia faktur za ciepło. Zwłaszcza kosztu zamówionej mocy. Ten koszt, z definicji niezależny od użytkownika, zatem do zapłaty przez wszystkich wg m2 powierzchni, często przekracza 40% kosztu c.o.!!!!
Zatem ani koszt ciepła zużytego na ogrzanie pomieszczeń wspólnych (korytarze, suszarnie, wózkownie), ani koszt strat ciepła na przesyle, ani koszt ciepła z nieizolowanych pionów, którym ci z lokali w środku budynku się dogrzewają, ani koszt ogrzania łazienek - NIE JEST uwzględniony w opłacie tzw. stałej - liczonej od m2.

Ciężar tych kosztów wspólnych ponoszą tylko ci, co chcą lub muszą korzystać z ogrzewania, żeby normalnie funkcjonować. 20 C to żaden komfort a do zapłaty mają 4 tys. 6 tys. a nawet 10 tys. za zwykłe M4.
NIE MA METODY DLA PODZIELNIKÓW, która zapewni racjonalne użytkowanie lokali i budynku i zagwarantuje ponoszenie opłat adekwatnie do zużycia.

Jedyne wyjście, to ZAKAZAĆ stosowania podzielników, dopasować grzejniki do potrzeb (zwłaszcza po termomodernizacji) , jak tu pisał komentator, sterować automatycznie temperaturą wody zasilającej, nie dopuścić do spadku temperatury poniżej 16 C (chociaż w Niemczech jest to 21 C) i rozliczać proporcjonalnie do powierzchni mieszkań. Wtedy wrócimy do normalności.

Staliśmy się więźniami niemieckich wyrobów budowlanych i durnych regulaminów. Boimy się korzystać z ogrzewania sieciowego a przecież to ono, w porównaniu z grzejnikami elektrycznymi, gwarantuje najniższy przelicznik emisji co2 na kWh energii. Ale niektórzy zarządcy, uzależnieni od władzy, o tym zapomnieli i "stymulują" nasze zachowania zawyżonymi opłatami.

A skutek jest dokładnie odwrotny od założonego przez Unię - najtańsze i najbardziej ekologiczne ciepło sieciowe zamieniamy na droższe i mało ekologiczne ogrzewanie elektryczne. Dlaczego? BO OPŁATY SĄ PRZEWIDYWALNE!. Czego nie można powiedzieć o opłatach wg regulaminów wymyślonych dla podzielników.
Sławka | 03.10.2016, 22:04
To niesamowite! Rok 2010. Kawa na ławę. Analiza, wykresy i nic.... Zarządcy z uporem maniaka stosują podział 40 % kosztów całkowitych (moc + ciepło) i ten koszt dzielą wg powierzchni - a pozostałe 60 % wg wskazań.... paru podzielników, które wiszą na jeszcze pracujących grzejnikach.

Z roku na rok rośnie koszt mocy (ok. 5 % na rok), co w analizowanym węźle doprowadziło do tego, że już w 2012 roku koszt zamówionej mocy wyczerpał te 40 % a w 2013 roku przekroczył. Skutek? Cześć kosztu zamówionej mocy, całkowity koszt ciepła zużytego do ogrzania pomieszczeń wspólnych, koszt ciepła wyemitowanego przez nieizolowane piony, koszt ciepła straconego w węźle i na przesyle między budynkami.... cały ten koszt zapłaciło kilka osób, które normalnie korzystały z ogrzewania.

Reszta mieszkańców, zwłaszcza tych w mieszkaniach środkowych, lub tych "mądrych" co przestawili się na ogrzewanie elektryczne , na mocy źle skonstruowanego regulaminu i braku jakiejkolwiek kontroli rozliczeń rocznych (pomimo opłacanych profesjonalnych firm) przez lata nie uczestniczy w kosztach wspólnych ogrzania nieruchomości. Ich zobowiązania płacą sąsiedzi. Bezsilni wobec buty i ignorancji zarządców , niejednokrotnie wspomaganych tzw. wymiarem niesprawiedliwości.
I nadal, w sferach rządowych, nikogo to nie obchodzi!

Dodano punkt w ustawie "Prawo energetyczne" o uwzględnieniu emisji ciepła pionów. (2,5 m rurki 20 mm może wyemitować 2 GJ ciepła w sezonie (artykuł o grzejnikach na A24). Co to zmieni???

Który zarządca jest tak zdolny, żeby obliczyć udział ciepła pionów, jeżeli przez lata nie nauczył się nawet w grubym przybliżeniu szacować ciepła zużytego przez z grzejniki łazienkowe- znając ich moc, krzywą grzewczą dostawcy a nawet dostępną dla chętnych tabelę dni włączonego grzania.

Przecież prawo nie zobowiązuje go do tego wyraźnie, więc skorzysta z furtki i powie mieszkańcom, że te ciepło zostało uwzględnione w części 40%, albo, że jest znikome, albo pomijalne...

Czy znajdzie się ktoś w kraju, kto położy tamę trwającemu od lat wyzyskowi jednych mieszkańców przez drugich? A wszystko w majestacie regulaminów, które są nietykalne w obrębie spółdzielni mieszkaniowych.
tw_kolejofil | 29.09.2019, 18:57
Art. 45a ust. 9 pkt 1 Prawa energetycznego jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim obejmuje alternatywę, a nie koniunkcję określonych w nim warunków.
Podczas wprowadzania zmian w związku z ustawą o efektywności energetycznej w 2016 r. nagle bez żadnego uzasadnienia koniunkcja zmieniła się w alternatywę...
Ten przepis reguluje, czym mają się kierować zarządcy budynków (w tym spółdzielnie mieszkaniowe) przy rozliczaniu kosztów ogrzewania
Brak podzielnika w łazience jest sprzeczny z prawem unijnym, a dokładniej z art. 9 ust. 3 zdania 3 i 4 dyrektywy 2012/27/UE ws. efektywności energetycznej.
Tadeusz | 23.10.2019, 11:07
Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017 r.
Poz. 1560
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze
Art. 3. Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

Jak zwykle unia wchodzi z „butami” do mieszkań – prywatnej własności członków i nie członków spółdzielni (mieszkań „spółdzielców”) i narzuca jak np. grupa właścicieli - właściciel mają korzystać z ogrzewania.

Prywatny majątek chroni:

KONSTYTUCJARZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
RZECZPOSPOLITA, Art. 64 (art. 21)
1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.
2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.
3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

i

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA
Protokół dodatkowy do Konwencji o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
Paryż, 20 marca 1952 roku.
Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba, że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego.

To właściciele konkretnej nieruchomości decydują a nie „urzędasy unijni.
Pomiar zużycia energii cieplnej na wejściu nieruchomości - urządzenie pomiarowe, a dalej to unii nic do tego – to jest prywatna własność.
W budynkach użyteczności publicznej unia może sobie tworzyć przepisy – ale nie powinno to dotyczyć prywatnej własności również prywatnego mienia członków spółdzielni - SPÓŁDZIELNI.
O metodzie rozliczania za energię cieplną powinni decydować mieszkańcy konkretnej nieruchomości.
« Poprzedni    2 / 2   

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18958|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12139|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11544|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl