CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Skutki nieoptymalnego wyboru wodomierzy

Damian Żabicki  |  Administrator 4/2017  |  16.05.2017
Na dokładność pomiaru zużycia wody wpływa szereg czynników, które nie tylko wynikają z właściwości wodomierza, ale również z właściwości całej instalacji pomiarowej w budynku.
Na dokładność pomiaru zużycia wody wpływa szereg czynników, które nie tylko wynikają z właściwości wodomierza, ale również z właściwości całej instalacji pomiarowej w budynku.
Fot. arch. redakcji

Jeżeli do instalacji pomiarowej zużycia wody zostanie wybrany wodomierz przewymiarowany, to nie tylko wzrosną koszty inwestycji, ale również wystąpi mała dokładność pomiaru, zwłaszcza podczas niewielkich przepływów.

Z kolei zbyt mały wodomierz będzie przeciążony i dojdzie do szybszego zużycia jego elementów konstrukcyjnych. Stąd też zaleca się, aby wodomierz pracował w granicach swojego zakresu pomiarowego i dopuszczalnych błędów przy stosunku strumienia obliczeniowego do strumienia nominalnego wodomierza mieszczącym się w przedziale od 0,45 do 0,6.

Podstawowe kryterium, jakie jest brane pod uwagę przy doborze wodomierza to:

 • warunki pracy w postaci przeciętnej i maksymalnej wartości roboczego strumienia,
 • a także temperatury i ciśnienia wody w instalacji.

Chodzi zatem o parametry pomiarowe, takie jak typ, klasa obciążeń oraz wielkość.

Na etapie wyboru wodomierza administrator budynku powinien znać warunki, jakie panują w instalacji. Chodzi tutaj o osiągalne ciśnienie zasilania, właściwości fizyczne i chemiczne wody, a także dopuszczalne straty ciśnienia w wodomierzu.

Ponadto ważne są spodziewane strumienie objętości (Qmin, Qn, Qmax), odpowiadające przewidywanym warunkom przepływu w instalacji. Oprócz tego wodomierz musi być dostosowany do warunków instalacji wodnej.

Wybór wodomierza głównego

Na etapie wyboru wodomierza głównego budynku trzeba uwzględnić przede wszystkim spodziewany przepływ wody. Wykorzystuje się przy tym monitoring sieci w określonym przedziale czasowym uzgodnionym pomiędzy administratorem budynku a dostawcą wody. Brane są również pod uwagę kryteria w postaci wielkości i sposobu dokonywania pomiaru oraz warunków eksploatacji.

Ważną rolę odgrywa przepływ wody wynikający z charakterystyki instalacji wodnej, a także ciśnienie wody w strumieniu zasilającym, w tym dopuszczalna strata ciśnień oraz temperatura wody. Trzeba mieć na uwadze zanieczyszczenia, jakie występują w wodzie (osadowe, chemiczne itp.), dopuszczalne straty ciśnienia na wodomierzu, wymaganą przestrzeń potrzebną do zabudowy instalacji, kształt rurociągu, a także pozycję montażu (pionowa, pozioma).

Przewymiarowanie i niedowymiarowanie wodomierza

Za optymalne warunki pracy wodomierza, przy zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu dokładności, przyjmuje się rozkład strumienia objętości wynoszący 25% (Qmin – Qt), 70% (Qt – Qn) oraz 5% (Qn – Qmax). Takie strumienie występują rzadko, zatem trzeba liczyć się z negatywnymi skutkami wyboru nieoptymalnego wodomierza.

Wodomierz ze zbyt dużym strumieniem nominalnym jest przewymiarowany, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia dokładności pomiarów w dolnym zakresie przepływów przy wyższych kosztach inwestycyjnych i problemach w zakresie zbilansowania wody. Chodzi tutaj np. o straty po stronie dostawcy wody.

Wodomierz może być również niedowymiarowany, czego skutkiem są przeciążenia przyrządu w efekcie przyspieszonej eksploatacji mechanizmów wewnętrznych. Trzeba mieć przy tym na uwadze wyższe koszty związane z naprawą lub wymianą wodomierzy oraz problemy ze zbilansowaniem wody po stronie odbiorcy.

Różnice w odczytach wskazań

Częstym problemem administratorów budynków są różnice wskazań występujące pomiędzy sumą zużycia wskazań wodomierzy indywidualnych a odczytami wodomierzy głównych. Przyczyn takiego zjawiska jest wiele, a w pierwszej kolejności trzeba mieć na uwadze dokładność wskazań przyrządów – np. błąd pomiaru może spowodować różnicę wynoszącą do 10%.

 • Oprócz tego trzeba liczyć się z niewykrywaniem przez wodomierz małych przepływów o wartości na tyle dużej, że są w stanie ją wykryć wodomierze główne.
 • Różnice wskazań mogą być efektem nieprawidłowej eksploatacji wodomierzy poprzez zadławione przepływy wody przy minimalnym otwarciu zaworów odcinających, a także manipulacje i ingerencje z zewnątrz.
 • Na dokładność pomiaru wpływa również niski poziom jakości wody i odkładanie zanieczyszczeń na mechanizmach wodomierza, przez co może dojść do zaniżenia wyników pomiarów.
 • Warto zwrócić uwagę na uderzenia hydrauliczne wynikające z chwilowego zapowietrzenia instalacji oraz wszelkie nieszczelności występujące w elementach instalacji wodociągowej.
 • Z kolei w starszych budynkach nie zawsze jest możliwy montaż wodomierza zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Bardzo często odcinki instalacji przeznaczone do podłączenia wodomierzy są zbyt krótkie, co może powodować zaburzenia przepływu przed wodomierzem.
 • Różnice we wskazaniach pomiędzy wodomierzami mieszkalnymi a wodomierzem głównym niejednokrotnie powstają w efekcie nieudostępnienia wodomierzy przez lokatorów podczas odczytu, co powoduje konieczność rozliczania ryczałtem.
 • Trzeba przy tym wspomnieć o niejednoczesności odczytów wodomierzy znajdujących się w lokalach i wodomierza głównego.
 • Bardzo często przyrządy do pomiaru zużycia wody nie rejestrują przecieków i przepływów o wartości niższej niż próg wodomierza, łącznie z przepuszczaniem wody przez uszczelki podczas nocnych wzrostów ciśnienia w instalacji. Warto przypomnieć, że próg rozruchowy wodomierza jest progiem, poniżej którego przyrząd mierzy przepływ, zaś wartość pomiaru może cechować się bardzo dużym błędem.
 • Częstym problemem jest niewłaściwe przygotowanie układów pomiarowych poprzez niespełnianie wymagań określanych przez producentów wodomierzy. Jest to np. montaż przyrządu pomiarowego bez uwzględnienia wymaganego odcinka prostego czy bezpośrednio za kolanem rury.
 • Ponadto bardzo często podczas pomiarów wyniki zaokrągla się do pełnych metrów sześciennych, co jest szczególnie istotne przy niewielkim poborze wody.
 • Na różnice w odczycie pomiędzy wodomierzami mieszkaniowymi a głównym wpływa również zjawisko tzw. „przebicia” wody ciepłej i zimnej występujące w przypadku instalacji bazujących na bateriach mieszalnikowych. W takich aplikacjach ważne są więc sprawne zawory zwrotne na instalacji cyrkulacji ciepłej wody.

Aspekty prawne

Warto pamiętać, że zgodnie art. 8 ustawy Prawo o miarach z dnia 11.05.2001 r. wodomierze główne stosowane przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Ponadto inne podstawowe dokumenty prawne, które regulują kwestie dotyczące pomiaru wody, to rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7.01.2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz U nr 5, poz. 29) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.10.2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz U nr 209, poz. 1513, ze zm.).

Podsumowanie

Na dokładność pomiaru zużycia wody wpływa szereg czynników, które nie tylko wynikają z właściwości wodomierza jako przyrządu pomiarowego, ale również z właściwości całej instalacji pomiarowej znajdującej się w budynku. Przede wszystkim ważne jest, aby wszystkie wodomierze, jakie zamontowano w obiekcie budowlanym, miały taką samą dokładność z użyciem takich samych zestawów montażowych.

Nieoptymalny dobór wodomierza do rzeczywistych strumieni występujących w sieci, zwłaszcza w odniesieniu do wodomierzy przewymiarowanych, powoduje, że dochodzi do braku pomiaru pewnej grupy przepływów o niewielkich wartościach. W efekcie część przepływów jest niemierzona i powoduje straty. Oprócz tego wodomierz o większych przepływach jest droższy w zakupie i montażu.               

Czytaj też: Badania rozbiorów wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... czytam więcej »


Jak płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Co wybrać do czyszczenia elewacji i klatek schodowych?

mycie nieruchomościW czasach wirusów, oprócz dbania o budynek pod względem czystości wizualnej, musimy także dbać też o czystość biologiczną. Co może pomóc nam w tych zadaniach? Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej?

pompy cieplne śmietniki w przestrzeni osiedlowej
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
4/2020

Aktualny numer:

Administrator 4/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Umowa najmu a tarcza antykryzysowa
 • - Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18920|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12072|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11519|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl