CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Skutki nieoptymalnego wyboru wodomierzy

Damian Żabicki  |  Administrator 4/2017  |  16.05.2017
Na dokładność pomiaru zużycia wody wpływa szereg czynników, które nie tylko wynikają z właściwości wodomierza, ale również z właściwości całej instalacji pomiarowej w budynku.
Na dokładność pomiaru zużycia wody wpływa szereg czynników, które nie tylko wynikają z właściwości wodomierza, ale również z właściwości całej instalacji pomiarowej w budynku.
Fot. arch. redakcji

Jeżeli do instalacji pomiarowej zużycia wody zostanie wybrany wodomierz przewymiarowany, to nie tylko wzrosną koszty inwestycji, ale również wystąpi mała dokładność pomiaru, zwłaszcza podczas niewielkich przepływów.

Z kolei zbyt mały wodomierz będzie przeciążony i dojdzie do szybszego zużycia jego elementów konstrukcyjnych. Stąd też zaleca się, aby wodomierz pracował w granicach swojego zakresu pomiarowego i dopuszczalnych błędów przy stosunku strumienia obliczeniowego do strumienia nominalnego wodomierza mieszczącym się w przedziale od 0,45 do 0,6.

Podstawowe kryterium, jakie jest brane pod uwagę przy doborze wodomierza to:

 • warunki pracy w postaci przeciętnej i maksymalnej wartości roboczego strumienia,
 • a także temperatury i ciśnienia wody w instalacji.

Chodzi zatem o parametry pomiarowe, takie jak typ, klasa obciążeń oraz wielkość.

Na etapie wyboru wodomierza administrator budynku powinien znać warunki, jakie panują w instalacji. Chodzi tutaj o osiągalne ciśnienie zasilania, właściwości fizyczne i chemiczne wody, a także dopuszczalne straty ciśnienia w wodomierzu.

Ponadto ważne są spodziewane strumienie objętości (Qmin, Qn, Qmax), odpowiadające przewidywanym warunkom przepływu w instalacji. Oprócz tego wodomierz musi być dostosowany do warunków instalacji wodnej.

Wybór wodomierza głównego

Na etapie wyboru wodomierza głównego budynku trzeba uwzględnić przede wszystkim spodziewany przepływ wody. Wykorzystuje się przy tym monitoring sieci w określonym przedziale czasowym uzgodnionym pomiędzy administratorem budynku a dostawcą wody. Brane są również pod uwagę kryteria w postaci wielkości i sposobu dokonywania pomiaru oraz warunków eksploatacji.

Ważną rolę odgrywa przepływ wody wynikający z charakterystyki instalacji wodnej, a także ciśnienie wody w strumieniu zasilającym, w tym dopuszczalna strata ciśnień oraz temperatura wody. Trzeba mieć na uwadze zanieczyszczenia, jakie występują w wodzie (osadowe, chemiczne itp.), dopuszczalne straty ciśnienia na wodomierzu, wymaganą przestrzeń potrzebną do zabudowy instalacji, kształt rurociągu, a także pozycję montażu (pionowa, pozioma).

Przewymiarowanie i niedowymiarowanie wodomierza

Za optymalne warunki pracy wodomierza, przy zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu dokładności, przyjmuje się rozkład strumienia objętości wynoszący 25% (Qmin – Qt), 70% (Qt – Qn) oraz 5% (Qn – Qmax). Takie strumienie występują rzadko, zatem trzeba liczyć się z negatywnymi skutkami wyboru nieoptymalnego wodomierza.

Wodomierz ze zbyt dużym strumieniem nominalnym jest przewymiarowany, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia dokładności pomiarów w dolnym zakresie przepływów przy wyższych kosztach inwestycyjnych i problemach w zakresie zbilansowania wody. Chodzi tutaj np. o straty po stronie dostawcy wody.

Wodomierz może być również niedowymiarowany, czego skutkiem są przeciążenia przyrządu w efekcie przyspieszonej eksploatacji mechanizmów wewnętrznych. Trzeba mieć przy tym na uwadze wyższe koszty związane z naprawą lub wymianą wodomierzy oraz problemy ze zbilansowaniem wody po stronie odbiorcy.

Różnice w odczytach wskazań

Częstym problemem administratorów budynków są różnice wskazań występujące pomiędzy sumą zużycia wskazań wodomierzy indywidualnych a odczytami wodomierzy głównych. Przyczyn takiego zjawiska jest wiele, a w pierwszej kolejności trzeba mieć na uwadze dokładność wskazań przyrządów – np. błąd pomiaru może spowodować różnicę wynoszącą do 10%.

 • Oprócz tego trzeba liczyć się z niewykrywaniem przez wodomierz małych przepływów o wartości na tyle dużej, że są w stanie ją wykryć wodomierze główne.
 • Różnice wskazań mogą być efektem nieprawidłowej eksploatacji wodomierzy poprzez zadławione przepływy wody przy minimalnym otwarciu zaworów odcinających, a także manipulacje i ingerencje z zewnątrz.
 • Na dokładność pomiaru wpływa również niski poziom jakości wody i odkładanie zanieczyszczeń na mechanizmach wodomierza, przez co może dojść do zaniżenia wyników pomiarów.
 • Warto zwrócić uwagę na uderzenia hydrauliczne wynikające z chwilowego zapowietrzenia instalacji oraz wszelkie nieszczelności występujące w elementach instalacji wodociągowej.
 • Z kolei w starszych budynkach nie zawsze jest możliwy montaż wodomierza zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Bardzo często odcinki instalacji przeznaczone do podłączenia wodomierzy są zbyt krótkie, co może powodować zaburzenia przepływu przed wodomierzem.
 • Różnice we wskazaniach pomiędzy wodomierzami mieszkalnymi a wodomierzem głównym niejednokrotnie powstają w efekcie nieudostępnienia wodomierzy przez lokatorów podczas odczytu, co powoduje konieczność rozliczania ryczałtem.
 • Trzeba przy tym wspomnieć o niejednoczesności odczytów wodomierzy znajdujących się w lokalach i wodomierza głównego.
 • Bardzo często przyrządy do pomiaru zużycia wody nie rejestrują przecieków i przepływów o wartości niższej niż próg wodomierza, łącznie z przepuszczaniem wody przez uszczelki podczas nocnych wzrostów ciśnienia w instalacji. Warto przypomnieć, że próg rozruchowy wodomierza jest progiem, poniżej którego przyrząd mierzy przepływ, zaś wartość pomiaru może cechować się bardzo dużym błędem.
 • Częstym problemem jest niewłaściwe przygotowanie układów pomiarowych poprzez niespełnianie wymagań określanych przez producentów wodomierzy. Jest to np. montaż przyrządu pomiarowego bez uwzględnienia wymaganego odcinka prostego czy bezpośrednio za kolanem rury.
 • Ponadto bardzo często podczas pomiarów wyniki zaokrągla się do pełnych metrów sześciennych, co jest szczególnie istotne przy niewielkim poborze wody.
 • Na różnice w odczycie pomiędzy wodomierzami mieszkaniowymi a głównym wpływa również zjawisko tzw. „przebicia” wody ciepłej i zimnej występujące w przypadku instalacji bazujących na bateriach mieszalnikowych. W takich aplikacjach ważne są więc sprawne zawory zwrotne na instalacji cyrkulacji ciepłej wody.

Aspekty prawne

Warto pamiętać, że zgodnie art. 8 ustawy Prawo o miarach z dnia 11.05.2001 r. wodomierze główne stosowane przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Ponadto inne podstawowe dokumenty prawne, które regulują kwestie dotyczące pomiaru wody, to rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7.01.2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz U nr 5, poz. 29) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.10.2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz U nr 209, poz. 1513, ze zm.).

Podsumowanie

Na dokładność pomiaru zużycia wody wpływa szereg czynników, które nie tylko wynikają z właściwości wodomierza jako przyrządu pomiarowego, ale również z właściwości całej instalacji pomiarowej znajdującej się w budynku. Przede wszystkim ważne jest, aby wszystkie wodomierze, jakie zamontowano w obiekcie budowlanym, miały taką samą dokładność z użyciem takich samych zestawów montażowych.

Nieoptymalny dobór wodomierza do rzeczywistych strumieni występujących w sieci, zwłaszcza w odniesieniu do wodomierzy przewymiarowanych, powoduje, że dochodzi do braku pomiaru pewnej grupy przepływów o niewielkich wartościach. W efekcie część przepływów jest niemierzona i powoduje straty. Oprócz tego wodomierz o większych przepływach jest droższy w zakupie i montażu.               

Czytaj też: Badania rozbiorów wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16909|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10524|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10093|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl