CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Skutki nieoptymalnego wyboru wodomierzy

Damian Żabicki  |  Administrator 4/2017  |  16.05.2017
Na dokładność pomiaru zużycia wody wpływa szereg czynników, które nie tylko wynikają z właściwości wodomierza, ale również z właściwości całej instalacji pomiarowej w budynku.
Na dokładność pomiaru zużycia wody wpływa szereg czynników, które nie tylko wynikają z właściwości wodomierza, ale również z właściwości całej instalacji pomiarowej w budynku.
Fot. arch. redakcji

Jeżeli do instalacji pomiarowej zużycia wody zostanie wybrany wodomierz przewymiarowany, to nie tylko wzrosną koszty inwestycji, ale również wystąpi mała dokładność pomiaru, zwłaszcza podczas niewielkich przepływów.

Z kolei zbyt mały wodomierz będzie przeciążony i dojdzie do szybszego zużycia jego elementów konstrukcyjnych. Stąd też zaleca się, aby wodomierz pracował w granicach swojego zakresu pomiarowego i dopuszczalnych błędów przy stosunku strumienia obliczeniowego do strumienia nominalnego wodomierza mieszczącym się w przedziale od 0,45 do 0,6.

Podstawowe kryterium, jakie jest brane pod uwagę przy doborze wodomierza to:

 • warunki pracy w postaci przeciętnej i maksymalnej wartości roboczego strumienia,
 • a także temperatury i ciśnienia wody w instalacji.

Chodzi zatem o parametry pomiarowe, takie jak typ, klasa obciążeń oraz wielkość.

Na etapie wyboru wodomierza administrator budynku powinien znać warunki, jakie panują w instalacji. Chodzi tutaj o osiągalne ciśnienie zasilania, właściwości fizyczne i chemiczne wody, a także dopuszczalne straty ciśnienia w wodomierzu.

Ponadto ważne są spodziewane strumienie objętości (Qmin, Qn, Qmax), odpowiadające przewidywanym warunkom przepływu w instalacji. Oprócz tego wodomierz musi być dostosowany do warunków instalacji wodnej.

Wybór wodomierza głównego

Na etapie wyboru wodomierza głównego budynku trzeba uwzględnić przede wszystkim spodziewany przepływ wody. Wykorzystuje się przy tym monitoring sieci w określonym przedziale czasowym uzgodnionym pomiędzy administratorem budynku a dostawcą wody. Brane są również pod uwagę kryteria w postaci wielkości i sposobu dokonywania pomiaru oraz warunków eksploatacji.

Ważną rolę odgrywa przepływ wody wynikający z charakterystyki instalacji wodnej, a także ciśnienie wody w strumieniu zasilającym, w tym dopuszczalna strata ciśnień oraz temperatura wody. Trzeba mieć na uwadze zanieczyszczenia, jakie występują w wodzie (osadowe, chemiczne itp.), dopuszczalne straty ciśnienia na wodomierzu, wymaganą przestrzeń potrzebną do zabudowy instalacji, kształt rurociągu, a także pozycję montażu (pionowa, pozioma).

Przewymiarowanie i niedowymiarowanie wodomierza

Za optymalne warunki pracy wodomierza, przy zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu dokładności, przyjmuje się rozkład strumienia objętości wynoszący 25% (Qmin – Qt), 70% (Qt – Qn) oraz 5% (Qn – Qmax). Takie strumienie występują rzadko, zatem trzeba liczyć się z negatywnymi skutkami wyboru nieoptymalnego wodomierza.

Wodomierz ze zbyt dużym strumieniem nominalnym jest przewymiarowany, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia dokładności pomiarów w dolnym zakresie przepływów przy wyższych kosztach inwestycyjnych i problemach w zakresie zbilansowania wody. Chodzi tutaj np. o straty po stronie dostawcy wody.

Wodomierz może być również niedowymiarowany, czego skutkiem są przeciążenia przyrządu w efekcie przyspieszonej eksploatacji mechanizmów wewnętrznych. Trzeba mieć przy tym na uwadze wyższe koszty związane z naprawą lub wymianą wodomierzy oraz problemy ze zbilansowaniem wody po stronie odbiorcy.

Różnice w odczytach wskazań

Częstym problemem administratorów budynków są różnice wskazań występujące pomiędzy sumą zużycia wskazań wodomierzy indywidualnych a odczytami wodomierzy głównych. Przyczyn takiego zjawiska jest wiele, a w pierwszej kolejności trzeba mieć na uwadze dokładność wskazań przyrządów – np. błąd pomiaru może spowodować różnicę wynoszącą do 10%.

 • Oprócz tego trzeba liczyć się z niewykrywaniem przez wodomierz małych przepływów o wartości na tyle dużej, że są w stanie ją wykryć wodomierze główne.
 • Różnice wskazań mogą być efektem nieprawidłowej eksploatacji wodomierzy poprzez zadławione przepływy wody przy minimalnym otwarciu zaworów odcinających, a także manipulacje i ingerencje z zewnątrz.
 • Na dokładność pomiaru wpływa również niski poziom jakości wody i odkładanie zanieczyszczeń na mechanizmach wodomierza, przez co może dojść do zaniżenia wyników pomiarów.
 • Warto zwrócić uwagę na uderzenia hydrauliczne wynikające z chwilowego zapowietrzenia instalacji oraz wszelkie nieszczelności występujące w elementach instalacji wodociągowej.
 • Z kolei w starszych budynkach nie zawsze jest możliwy montaż wodomierza zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Bardzo często odcinki instalacji przeznaczone do podłączenia wodomierzy są zbyt krótkie, co może powodować zaburzenia przepływu przed wodomierzem.
 • Różnice we wskazaniach pomiędzy wodomierzami mieszkalnymi a wodomierzem głównym niejednokrotnie powstają w efekcie nieudostępnienia wodomierzy przez lokatorów podczas odczytu, co powoduje konieczność rozliczania ryczałtem.
 • Trzeba przy tym wspomnieć o niejednoczesności odczytów wodomierzy znajdujących się w lokalach i wodomierza głównego.
 • Bardzo często przyrządy do pomiaru zużycia wody nie rejestrują przecieków i przepływów o wartości niższej niż próg wodomierza, łącznie z przepuszczaniem wody przez uszczelki podczas nocnych wzrostów ciśnienia w instalacji. Warto przypomnieć, że próg rozruchowy wodomierza jest progiem, poniżej którego przyrząd mierzy przepływ, zaś wartość pomiaru może cechować się bardzo dużym błędem.
 • Częstym problemem jest niewłaściwe przygotowanie układów pomiarowych poprzez niespełnianie wymagań określanych przez producentów wodomierzy. Jest to np. montaż przyrządu pomiarowego bez uwzględnienia wymaganego odcinka prostego czy bezpośrednio za kolanem rury.
 • Ponadto bardzo często podczas pomiarów wyniki zaokrągla się do pełnych metrów sześciennych, co jest szczególnie istotne przy niewielkim poborze wody.
 • Na różnice w odczycie pomiędzy wodomierzami mieszkaniowymi a głównym wpływa również zjawisko tzw. „przebicia” wody ciepłej i zimnej występujące w przypadku instalacji bazujących na bateriach mieszalnikowych. W takich aplikacjach ważne są więc sprawne zawory zwrotne na instalacji cyrkulacji ciepłej wody.

Aspekty prawne

Warto pamiętać, że zgodnie art. 8 ustawy Prawo o miarach z dnia 11.05.2001 r. wodomierze główne stosowane przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Ponadto inne podstawowe dokumenty prawne, które regulują kwestie dotyczące pomiaru wody, to rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7.01.2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz U nr 5, poz. 29) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.10.2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz U nr 209, poz. 1513, ze zm.).

Podsumowanie

Na dokładność pomiaru zużycia wody wpływa szereg czynników, które nie tylko wynikają z właściwości wodomierza jako przyrządu pomiarowego, ale również z właściwości całej instalacji pomiarowej znajdującej się w budynku. Przede wszystkim ważne jest, aby wszystkie wodomierze, jakie zamontowano w obiekcie budowlanym, miały taką samą dokładność z użyciem takich samych zestawów montażowych.

Nieoptymalny dobór wodomierza do rzeczywistych strumieni występujących w sieci, zwłaszcza w odniesieniu do wodomierzy przewymiarowanych, powoduje, że dochodzi do braku pomiaru pewnej grupy przepływów o niewielkich wartościach. W efekcie część przepływów jest niemierzona i powoduje straty. Oprócz tego wodomierz o większych przepływach jest droższy w zakupie i montażu.               

Czytaj też: Badania rozbiorów wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17543|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10931|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10505|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl