CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Skutki nieoptymalnego wyboru wodomierzy

Damian Żabicki  |  Administrator 4/2017  |  16.05.2017
Na dokładność pomiaru zużycia wody wpływa szereg czynników, które nie tylko wynikają z właściwości wodomierza, ale również z właściwości całej instalacji pomiarowej w budynku.
Na dokładność pomiaru zużycia wody wpływa szereg czynników, które nie tylko wynikają z właściwości wodomierza, ale również z właściwości całej instalacji pomiarowej w budynku.
Fot. arch. redakcji

Jeżeli do instalacji pomiarowej zużycia wody zostanie wybrany wodomierz przewymiarowany, to nie tylko wzrosną koszty inwestycji, ale również wystąpi mała dokładność pomiaru, zwłaszcza podczas niewielkich przepływów.

Z kolei zbyt mały wodomierz będzie przeciążony i dojdzie do szybszego zużycia jego elementów konstrukcyjnych. Stąd też zaleca się, aby wodomierz pracował w granicach swojego zakresu pomiarowego i dopuszczalnych błędów przy stosunku strumienia obliczeniowego do strumienia nominalnego wodomierza mieszczącym się w przedziale od 0,45 do 0,6.

Podstawowe kryterium, jakie jest brane pod uwagę przy doborze wodomierza to:

 • warunki pracy w postaci przeciętnej i maksymalnej wartości roboczego strumienia,
 • a także temperatury i ciśnienia wody w instalacji.

Chodzi zatem o parametry pomiarowe, takie jak typ, klasa obciążeń oraz wielkość.

Na etapie wyboru wodomierza administrator budynku powinien znać warunki, jakie panują w instalacji. Chodzi tutaj o osiągalne ciśnienie zasilania, właściwości fizyczne i chemiczne wody, a także dopuszczalne straty ciśnienia w wodomierzu.

Ponadto ważne są spodziewane strumienie objętości (Qmin, Qn, Qmax), odpowiadające przewidywanym warunkom przepływu w instalacji. Oprócz tego wodomierz musi być dostosowany do warunków instalacji wodnej.

Wybór wodomierza głównego

Na etapie wyboru wodomierza głównego budynku trzeba uwzględnić przede wszystkim spodziewany przepływ wody. Wykorzystuje się przy tym monitoring sieci w określonym przedziale czasowym uzgodnionym pomiędzy administratorem budynku a dostawcą wody. Brane są również pod uwagę kryteria w postaci wielkości i sposobu dokonywania pomiaru oraz warunków eksploatacji.

Ważną rolę odgrywa przepływ wody wynikający z charakterystyki instalacji wodnej, a także ciśnienie wody w strumieniu zasilającym, w tym dopuszczalna strata ciśnień oraz temperatura wody. Trzeba mieć na uwadze zanieczyszczenia, jakie występują w wodzie (osadowe, chemiczne itp.), dopuszczalne straty ciśnienia na wodomierzu, wymaganą przestrzeń potrzebną do zabudowy instalacji, kształt rurociągu, a także pozycję montażu (pionowa, pozioma).

Przewymiarowanie i niedowymiarowanie wodomierza

Za optymalne warunki pracy wodomierza, przy zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu dokładności, przyjmuje się rozkład strumienia objętości wynoszący 25% (Qmin – Qt), 70% (Qt – Qn) oraz 5% (Qn – Qmax). Takie strumienie występują rzadko, zatem trzeba liczyć się z negatywnymi skutkami wyboru nieoptymalnego wodomierza.

Wodomierz ze zbyt dużym strumieniem nominalnym jest przewymiarowany, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia dokładności pomiarów w dolnym zakresie przepływów przy wyższych kosztach inwestycyjnych i problemach w zakresie zbilansowania wody. Chodzi tutaj np. o straty po stronie dostawcy wody.

Wodomierz może być również niedowymiarowany, czego skutkiem są przeciążenia przyrządu w efekcie przyspieszonej eksploatacji mechanizmów wewnętrznych. Trzeba mieć przy tym na uwadze wyższe koszty związane z naprawą lub wymianą wodomierzy oraz problemy ze zbilansowaniem wody po stronie odbiorcy.

Różnice w odczytach wskazań

Częstym problemem administratorów budynków są różnice wskazań występujące pomiędzy sumą zużycia wskazań wodomierzy indywidualnych a odczytami wodomierzy głównych. Przyczyn takiego zjawiska jest wiele, a w pierwszej kolejności trzeba mieć na uwadze dokładność wskazań przyrządów – np. błąd pomiaru może spowodować różnicę wynoszącą do 10%.

 • Oprócz tego trzeba liczyć się z niewykrywaniem przez wodomierz małych przepływów o wartości na tyle dużej, że są w stanie ją wykryć wodomierze główne.
 • Różnice wskazań mogą być efektem nieprawidłowej eksploatacji wodomierzy poprzez zadławione przepływy wody przy minimalnym otwarciu zaworów odcinających, a także manipulacje i ingerencje z zewnątrz.
 • Na dokładność pomiaru wpływa również niski poziom jakości wody i odkładanie zanieczyszczeń na mechanizmach wodomierza, przez co może dojść do zaniżenia wyników pomiarów.
 • Warto zwrócić uwagę na uderzenia hydrauliczne wynikające z chwilowego zapowietrzenia instalacji oraz wszelkie nieszczelności występujące w elementach instalacji wodociągowej.
 • Z kolei w starszych budynkach nie zawsze jest możliwy montaż wodomierza zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Bardzo często odcinki instalacji przeznaczone do podłączenia wodomierzy są zbyt krótkie, co może powodować zaburzenia przepływu przed wodomierzem.
 • Różnice we wskazaniach pomiędzy wodomierzami mieszkalnymi a wodomierzem głównym niejednokrotnie powstają w efekcie nieudostępnienia wodomierzy przez lokatorów podczas odczytu, co powoduje konieczność rozliczania ryczałtem.
 • Trzeba przy tym wspomnieć o niejednoczesności odczytów wodomierzy znajdujących się w lokalach i wodomierza głównego.
 • Bardzo często przyrządy do pomiaru zużycia wody nie rejestrują przecieków i przepływów o wartości niższej niż próg wodomierza, łącznie z przepuszczaniem wody przez uszczelki podczas nocnych wzrostów ciśnienia w instalacji. Warto przypomnieć, że próg rozruchowy wodomierza jest progiem, poniżej którego przyrząd mierzy przepływ, zaś wartość pomiaru może cechować się bardzo dużym błędem.
 • Częstym problemem jest niewłaściwe przygotowanie układów pomiarowych poprzez niespełnianie wymagań określanych przez producentów wodomierzy. Jest to np. montaż przyrządu pomiarowego bez uwzględnienia wymaganego odcinka prostego czy bezpośrednio za kolanem rury.
 • Ponadto bardzo często podczas pomiarów wyniki zaokrągla się do pełnych metrów sześciennych, co jest szczególnie istotne przy niewielkim poborze wody.
 • Na różnice w odczycie pomiędzy wodomierzami mieszkaniowymi a głównym wpływa również zjawisko tzw. „przebicia” wody ciepłej i zimnej występujące w przypadku instalacji bazujących na bateriach mieszalnikowych. W takich aplikacjach ważne są więc sprawne zawory zwrotne na instalacji cyrkulacji ciepłej wody.

Aspekty prawne

Warto pamiętać, że zgodnie art. 8 ustawy Prawo o miarach z dnia 11.05.2001 r. wodomierze główne stosowane przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Ponadto inne podstawowe dokumenty prawne, które regulują kwestie dotyczące pomiaru wody, to rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7.01.2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz U nr 5, poz. 29) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.10.2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz U nr 209, poz. 1513, ze zm.).

Podsumowanie

Na dokładność pomiaru zużycia wody wpływa szereg czynników, które nie tylko wynikają z właściwości wodomierza jako przyrządu pomiarowego, ale również z właściwości całej instalacji pomiarowej znajdującej się w budynku. Przede wszystkim ważne jest, aby wszystkie wodomierze, jakie zamontowano w obiekcie budowlanym, miały taką samą dokładność z użyciem takich samych zestawów montażowych.

Nieoptymalny dobór wodomierza do rzeczywistych strumieni występujących w sieci, zwłaszcza w odniesieniu do wodomierzy przewymiarowanych, powoduje, że dochodzi do braku pomiaru pewnej grupy przepływów o niewielkich wartościach. W efekcie część przepływów jest niemierzona i powoduje straty. Oprócz tego wodomierz o większych przepływach jest droższy w zakupie i montażu.               

Czytaj też: Badania rozbiorów wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Prawo a praktyka – debata
 • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16501|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10172|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl