administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej - kierunek przyszłość!

2G Polska Sp. Z o.o. | 2021-06-08

Jednym z ważnych zadań zarządcy nieruchomości jest zapewnienie energii i ciepła, zgodne z wymogami prawnymi - także z tymi przyszłymi, wynikającymi z dążenia krajów UE do neutralności klimatycznej - a jednocześnie dostępne, niezawodne i możliwie niedrogie dla odbiorców. Godnym polecenia rozwiązaniem są lokalne urządzenia kogeneracyjne, dające osiedlom niezależność dziś i gotowość na nowe wymogi technologiczne jutro!

treść sponsorowana

Dlaczego warto skorzystać z kogeneracji?

Kogeneracja (skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła) jest rozwiązaniem coraz chętniej wybieranym jako rozwiązanie lokalne, np. jako kotłownia osiedlowa.

Może stanowić zarówno rozwiązanie samodzielne, przeznaczone dla odbiorców niepodłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, jak i uzupełnienie głównych źródeł zasilania, pozwalające np. na uniezależnienie się od zmian w cenach energii czy zróżnicowanie źródeł ciepła. W źródłach kogeneracyjnych stosuje się rozwiązania niskoemisyjne i energooszczędne - dzięki temu są one przyjazne dla jakości powietrza i portfeli użytkowników.

Znajduje to odzwierciedlenie w przepisach. Kogeneracja jest rozwiązaniem ułatwiającym spełnienie wymagań dotyczących współczynnika energii pierwotnej (EP), wymaganego przez standard WT 2021, wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Według Rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku… [2], jest traktowana jako sposób zasilania w energię o niskim (niższym niż ciepło sieciowe) współczynniku nieodnawialnej energii pierwotnej wi, szczególnie jeśli zasilana jest biogazem lub biomasą.

Kogeneracja przyszłości - ekologiczna, zgodna z prawem i niezawodna

Jako kogeneracja dla osiedli mieszkaniowych, m.in. ze względu na powszechną dostępność sieci gazowych, najczęściej stosowane są rozwiązania zasilane gazem ziemnym. Jednak wybierając to sprawdzone rozwiązanie, zarządca budynku musi mieć świadomość, że Unia Europejska, zgodnie z założeniami strategii dekarbonizacji i dążenia do neutralności klimatycznej, planuje stopniowe wycofywanie się z gazu ziemnego do celów grzewczych.

W polskim projekcie dokumentu “Długoterminowa Strategia Renowacji. Wspieranie Renowacji Krajowego Zasobu Budowlanego” wskazano, obok rezygnacji z węgla w celach grzewczych, także niemal całkowite wycofanie stosowania gazu ziemnego w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych do 2050 roku [3]. Jaka zatem przyszłość czeka kogenerację?

Odpowiedź jest prosta i, co ważne, uwzględniona w strategii europejskiej: zastępowanie gazu ziemnego przez tzw. gazy zielone lub zdekarbonizowane (nie wytwarzające CO2 podczas spalania). Na pierwsze miejsce wysuwa się wodór (H2), którego produktem spalania jest woda. Wodór znajdzie swoje miejsce w dotychczasowych zastosowaniach gazu ziemnego - a więc także w kogeneracji.

Kogeneracja a przejście z gazu ziemnego na wodór

W całej Europie trwają przygotowania do stopniowego przechodzenia z gazu ziemnego na wodór. Na razie pilotażowo, ale stopniowo na coraz szerszą skalę, do sieciowego gazu ziemnego dodawane są domieszki wodoru. Gaz ziemny z domieszką wodoru będzie dostarczany do budynków i źródeł ciepła przez istniejącą sieć gazową. Będące na razie pieśnią przyszłości dostawy czystego wodoru są w fazie badań. Dąży się do dostosowania do transportu tego gazu istniejących sieci gazowych tak, by koszt przejścia na nowe paliwo był jak najniższy. Dowiedz się więcej >>

W głowie zarządcy, który chce przygotować się do wodorowej przyszłości, pojawia się w tym miejscu pytanie. Mówimy o dostosowaniu sieci gazowej, a jak wygląda przygotowanie źródeł ciepła, które miałyby być zasilane najpierw gazem ziemnym z domieszką wodoru, a następnie czystym wodorem?

Najbardziej doświadczone firmy dostarczające rozwiązania kogeneracyjne przygotowują swoje urządzenia do pracy z mieszanką gaz ziemny/wodór już od kilku lat.

- Nad zastosowaniem wodoru w urządzeniach kogeneracyjnych pracujemy już od ponad 10 lat - mówi Frank Grewe, dyrektor techniczny niemieckiej firmy 2G, mającej ogromne doświadczenie w tworzeniu i dostarczaniu rozwiązań do kogeneracji. - Nasze standardowe urządzenia są przygotowane do pracy z gazem ziemnym zawierającym domieszkę wodoru aż do 40%. Dzięki temu, w fazie przejścia między zasilaniem gazem ziemnym a zasilaniem czystym wodorem, urządzenia oferowane 2G nie wymagają żadnej interwencji technicznej.

Co więcej, podzespoły urządzeń kogeneracyjnych 2G są przystosowane do zmieniającej się ilości wodoru w mieszance paliwowej podczas pracy.

Nadejdzie jednak kiedyś moment, kiedy trzeba będzie przejść w całości na zasilanie wodorem...

100% wodoru - łatwe przejście z pracujących urządzeń na gaz

Doświadczeni dostawcy kogeneracji proponują strategię - dziś gaz, jutro wodór. Zgodnie z tym założeniem, kogeneracyjne źródło energii i ciepła powinno być zasilane gazem ziemnym, ale jego konstrukcja powinna być przystosowana po pierwsze do zasilania mieszanką gaz ziemny/wodór, a po drugie - do łatwego przejścia na zasilanie czystym wodorem.

Jak wskazuje Frank Grewe, niemal każde zainstalowane dziś urządzenie kogeneracyjne z oferty 2G zasilane gazem ziemnym czy biogazem może zostać przezbrojone na zasilanie wodorem podczas zwykłych prac konserwacyjnych. Jeśli plany serwisowe zostaną mądrze połączone z przejściem na wodór, oznacza to dla użytkownika urządzenia dużą oszczędność. Na przykład tłoki wymienia się po 32 tys. godz. pracy - łącząc ich wymianę z przejściem na zasilanie wodorem, można od razu zamontować podzespoły wodorowe. Sprawdź >>

Urządzenia kogeneracyjne na metan (gaz ziemny lub biogaz) mogą być łatwo przezbrojone na urządzenia na wodór. Fot. 2G

Zależnie od czasu i bieżącej sytuacji technicznej, koszt przezbrojenia urządzenia z zasilania gazu ziemnego na zasilanie czystym wodorem wyniesie ok. 15% początkowego nakładu inwestycyjnego poniesionego na montaż urządzenia kogeneracyjnego - mówi Frank Grewe.

Czy spalanie wodoru jest bezpieczne?

Pod względem eksploatacji - w tym bezpieczeństwa - urządzenia zasilane metanem i wodorem są do siebie zbliżone. Większość elementów jest podobna (inne są m.in. tłoki), a koszt zakupu montażu rozwiązania dostosowanego do zasilania czystym wodorem jest nieco wyższy niż koszt porównywalnego rozwiązania na gaz ziemny czy biogaz. Zasadnicza różnica między rozwiązaniami związana jest z przygotowaniem mieszanki paliwa z powietrzem - dla metanu (gazu ziemnego lub biogazu) proces ten zachodzi w mikserze, dla wodoru - bezpośrednio przed komorą spalania. Wynika to z różnic we własnościach fizycznych obu gazów i przyczynia się do bezpieczeństwa urządzenia. Zachowane są także odpowiednie środki bezpieczeństwa (np. ostrzegawcze).

Produkcja ciepła ze spalania wodoru.

Produkcja ciepła ze spalania wodoru.
Wodór dodaje się wtryskowo tuż przed komorą spalania.

Wodór dodaje się wtryskowo tuż przed komorą spalania. Fot. 2G

Dodatkowe korzyści z zasilania urządzeń wodorem

Problemem podczas spalania jest nie tylko emisja CO2 - powstają także szkodliwe tlenki azotu, będącego składnikiem powietrza. W przypadku wodoru, do spalania używa się mieszanki o wysokim udziale (nadmiarze) powietrza - w praktyce oznacza to powstawanie małej ilości tlenków azotu (na granicy wykrywalności) nawet podczas pracy urządzenia z pełną mocą. Przyczynia się to także do powstawania spalin o niższej temperaturze.

Wodór niezbędny dla bezpieczeństwa energetycznego

Zgodnie ze strategią Unii Europejskiej, neutralny klimatycznie miks energetyczny obejmie “czystą” energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii (np. do zasilania pomp ciepła) oraz energię pochodzącą ze spalania gazów zielonych (np. kotły grzewcze na wodór nowej generacji). Zastosowanie spalania wodorowego przyczyni się do efektywnego wykorzystania sieci elektroenergetycznych - jako rozwiązanie samodzielne byłyby one zagrożone przeciążeniem, co prowadziłoby do niepewności dostaw energii i ciepła.

W przypadku odnawialnych źródeł energii ich podaż rzadko występuje równolegle z popytem - rodzi to wyzwanie magazynowania zasobów energii nie wykorzystywanej w bieżącym momencie. Wodór już na obecnym etapie rozwoju techniki można magazynować efektywnie kosztowo. Dlatego mądrym, przyszłościowym rozwiązaniem dla zarządcy podejmującym decyzję w zakresie zasilania nieruchomości w ciepło i energię może okazać się zastosowanie rozwiązania szytego na miarę, łączącego składniki miksu energetycznego - np. moduły fotowoltaiczne i urządzenie kogeneracyjne możliwe do przezbrojenia na wodór.

- Przygotowując się do przejścia na źródła ciepła zasilane wodorem, wielu odbiorców przygotowuje swoje własne, innowacyjne pomysły na dostawy energii w bliższej i dalszej przyszłości. Chętnie wspieramy takie inicjatywy jako partner technologiczny, dostosowując parametry naszych urządzeń do indywidualnych potrzeb, np. tylko okresowego zasilania wodorem, w sytuacji jego sezonowej dostępności - wyjaśnia Frank Grewe.

Takie podejście gwarantuje energooszczędność, pewność dostaw oraz zachowanie neutralności klimatycznej zgodnie z wymaganiami prawno-technicznymi, które dopiero nadchodzą.

Źródła

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608 i 2351).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376).
  3. Rada Ministrów: Długoterminowa Strategia Renowacji. Wspieranie Renowacji Krajowego Zasobu Budowlanego (projekt załącznika do uchwały). Warszawa, luty 2021. W: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/dlugoterminowa-strategia-renowacji.

Chcesz poznać możliwości skutecznego, przyszłościowego wytwarzania ciepła i prądu? Zapraszamy do kontaktu, pomożemy dobrać rozwiązanie odpowiednie do Twoich potrzeb, skuteczne dziś i jutro!

2G Polska Sp. Z o.o.

+48 33 818 80 50

info@2-g.pl    

www.2-g.pl

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.