administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Chcesz zmniejszyć opłaty za prąd? Skompensuj moc bierną razem z firmą OLMEX KMB

OLMEX KMB Sp. z o.o. | 2024-03-28
Chcesz zmniejszyć opłaty za prąd? Skompensuj moc bierną razem z firmą OLMEX KMB. Fot. OLMEX KMB

Chcesz zmniejszyć opłaty za prąd? Skompensuj moc bierną razem z firmą OLMEX KMB. Fot. OLMEX KMB

W dobie kryzysu energetycznego i klimatycznego oraz rosnącej inflacji szukanie oszczędności staje się koniecznością. Nośniki energetyczne na rynkach światowych, w tym nośnik energii elektrycznej, z dnia na dzień stają się droższe. Jednym ze sposobów obniżenia rachunków za energię elektryczną przez wspólnoty, budynki użyteczności publicznej oraz obiekty przemysłowe jest instalacja układu kompensacji mocy biernej. Odbiorcy komunalni są zwolnieni z opłaty za pobór energii biernej i rozliczani według taryf G11, rzadziej według taryfy G21.

treść sponsorowana

Wprowadzone tarcze energetyczne zamrażają ceny prądu do końca 2023 roku. 31.03.2023 roku została opublikowana informacja prezesa URE nr 20/2023 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2022. Informacja ta jest podstawą do określenia stawki jednostkowej za ponadumowny pobór energii biernej dla taryf opublikowanych po jej ogłoszeniu.

W praktyce oznacza to, że dla taryf dystrybucyjnych na 2024 obowiązująca stawka za energię bierną wyniesie 523,71 zł/MVarh. Nowa stawka jest o 88% wyższa od aktualnie obowiązującej, która wynosi 278,08 zł/MVarh.

Dzięki pomocy specjalistów z firmy OLMEX można obniżyć opłaty za moc bierną o 95% obecnej wartości. Sprawdź >>

Czym jest moc bierna

W obecnej dobie niemal wszystkie odbiorniki prądu przemiennego pobierają z sieci elektroenergetycznej lub innych źródeł zasilających energię czynną i bierną. Energia czynna jest przetwarzana na pracę użyteczną i ciepło strat. Natomiast energia bierna, choć nie wykonuje żadnej pracy, jest niezbędna do poprawnego działania odbiorników energii elektrycznej (min. silników, transformatorów).

Upraszczając, można powiedzieć, że żeby móc korzystać z energii czynnej, czyli z działania urządzeń elektrycznych, trzeba także pobrać moc bierną z systemu elektroenergetycznego. Jest ona więc „efektem ubocznym” tego, że korzystamy z energii elektrycznej do zasilania odbiorników energii elektrycznej.

Niestety moc bierna w znacznej mierze obciąża źródło zasilające, co powoduje dodatkowe straty i ograniczenia w przesyle energii ze źródła do odbiorcy.

Miarą składowej biernej prądu jest współczynnik mocy cos często wyrażany również jako tgφ, podawany w warunkach technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, taryfie za energię elektryczną i innych dokumentach stosowanych w energetyce zawodowej. Podaną wartość współczynnika mocy tgφ można przeliczyć na wartość cosφ, korzystając z odpowiedniego wzoru (więcej informacji teoretycznych oraz wzory można znaleźć tutaj [https://kmb.olmex.pl/oferta]).

Niski współczynnik mocy (cosφ) powoduje szereg skutków ujemnych, m.in. zmniejsza przepustowość sieci zasilających, zwiększa straty energii czynnej w transformatorach, sieciach oraz instalacjach odbiorczych, zwiększa także spadki napięć w transformatorach i liniach zasilających. Dowiedz sie więcej >>

Skąd się biorą opłaty za moc bierną

Przekroczenie dopuszczalnych wartości współczynnika tgφ niesie ze sobą dodatkowe obciążenie finansowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.U. 2023, poz. 819], dopuszczalny pobór mocy biernej z systemu elektroenergetycznego określony jest wskazaniem tgφ, którego wartość nie może być większa niż 0,4.

Przekroczenie wartości dopuszczalnej współczynnika tgφ powoduje naliczanie dodatkowej opłaty za pobór ponadnormatywnej mocy biernej, określonej w taryfie dla energii elektrycznej, zatwierdzonej przez prezesa URE (nie dotyczy indywidualnych odbiorców komunalnych). W celu zmniejszenia poboru mocy biernej indukcyjnej z systemu elektroenergetycznego stosuje się jej kompensację, polegającą na instalowaniu urządzeń, które lokalnie wytwarzają moc bierną. W zależności od charakteru mocy biernej pobieranej: indukcyjnej lub pojemnościowej są to układy sterowanych baterii kondensatorów lub sterowanych dławików indukcyjnych.

O ile opłaty abonamentowej oraz sieciowej nie można wyeliminować, to opłaty za energię bierną indukcyjną oraz pojemnościową - jak najbardziej.

Współczynnik mocy tgφ w iloczynie ze wskazaniem mocy czynnej pobranej, umożliwia obliczenie pobranej energii biernej w stosunku do pobranej energii czynnej. Opłata naliczana jest w momencie, kiedy następuje przekroczenie tej wartości, czyli pobór energii biernej w stosunku do energii czynnej jest większy niż 40%. Urządzeniami mogącymi spowodować nadmierny pobór energii biernej i związane z tym opłaty są silniki napędów, układy wentylacji, klimatyzatory, oświetlenie energooszczędne itp. odbiorniki.

W przypadku energii biernej oddanej, rozliczenie nie następuje na podstawie współczynnika. Każde, najmniejsze oddanie energii biernej do sieci powoduje naliczenie opłaty. Oddawanie energii biernej o charakterze pojemnościowym spowodowane jest istnieniem w użytkowanym obiekcie urządzeń o charakterze pojemnościowym takich jak np. zasilacze UPS (zasilacze awaryjne), komputery, oświetlenie LED, rozległa sieć kablowa. Stosując odpowiednie urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej można wyeliminować tę pozycję w rachunku za energię elektryczną.

Z przeprowadzonych analiz, uwzględniających bieżący poziom cen urządzeń kompensacyjnych na naszym rynku (analizę przeprowadzono w oparciu o cennik baterii kondensatorów OLMEX KMB) wynika, że okres zwrotu instalacji układu kompensacji mocy biernej wynosi od 4 do 12 miesięcy (w zależności od mocy i parametrów sieci obiektu). Podstawą prawidłowego doboru układu kompensacji mocy biernej jest przeprowadzenie analizy (pomiarów) parametrów energii elektrycznej w obiekcie. Na podstawie uzyskanych danym można zaprojektować i zbudować optymalny dla obiektu układ kompensacji.

W przypadku budynków mieszkalnych o mocy umownej 40 kW, często instalowany jest licznik energii biernej obejmujący wskazanie poboru przez cały budynek zarządzany przez wspólnotę. W takim przypadku za ponadnormatywny pobór mocy biernej jest naliczana opłata, którą uiszcza wspólnota. Indywidualny lokator nie jest obarczany dodatkowymi opłatami, gdyż jest rozliczany tylko za pobór mocy czynnej.

Zapoznaj się z ofertą OLMEXU

Olmex świadczy usługi w zakresie pomiarów i doboru urządzeń kompensacyjnych na terenie całego kraju. Firma oferuje:

  • specjalistyczne pomiary doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej,
  • kompleksową produkcję urządzeń, również według własnych konfiguracji,
  • montaż oraz uruchomienie urządzeń u klienta,
  • serwis urządzeń,
  • sprzedaż detaliczną podzespołów do urządzeń kompensacji mocy biernej,
  • doradztwo w zakresie poprawy gospodarki mocy biernej w obiektach klienta.

Masz wątpliwości? Napisz lub zadzwoń: sekretariat@olmex-kmb.pl, +48 89 532 43 70. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Zapoznaj się z naszymi realizacjami >>

Komentarze

  • wojciech wojciech, 19.12.2023r., 14:19:18 Pytanie tylko po co mamy płacić za moc bierną - tylko po to aby właściciele sieci mogli więcej zarabiać?

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej - co dzięki niemu zyskujemy?

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej - co dzięki niemu zyskujemy? Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej - co dzięki niemu zyskujemy?

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu » Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.