administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Wejście w życie przepisów o fundacji rodzinnej

Kancelaria Prawna RPMS | 2023-06-07

Firmy rodzinne do niedawna nie były w żaden sposób regulowane przez prawo polskie. Z tego względu stosunkowo łatwo było o rozdrobnienie gromadzonego latami majątku. Wszystko zmieniło się wraz z wejściem w życie ustawy o fundacji rodzinnej. Na czym polega takie rozwiązanie i na jakich zasadach działa fundacja rodzinna?

treść sponsorowana

Czym jest i jak powstaje fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna to rodzaj osoby prawnej podobnie jak spółki kapitałowe prawa handlowego. Podobieństwo potwierdza fakt, że ustawa przewiduje istnienie fundacji rodzinnej w organizacji. W odróżnieniu jednak od spółki z o.o. czy spółki akcyjnej jej cel nie może być określony w sposób dowolny. Zgodnie z art. 2 ustawy o fundacji rodzinnej fundację tworzy się w celu:

 • gromadzenia mienia;
 • zarządzania mieniem w interesie beneficjentów;
 • spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów.

Fundacja rodzinna działa na podstawie statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego, który powinien w sposób szczegółowy określać cel jej istnienia. Pod pojęciem świadczeń na rzecz beneficjenta należy rozumieć przeniesienie składników majątkowych (np. środków pieniężnych lub praw) albo oddanie ich do korzystania. Na potrzeby fundacji rodzinnych tworzy się specjalny rejestr prowadzony przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, który działa w podobny sposób jak np. KRS czy CEIDG, gromadząc informacje o fundacjach rodzinnych. Poszczególne etapy tworzenia fundacji rodzinnej określa art. 21 ustawy. Należy wśród nich wymienić:

 • złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo testamencie;
 • ustalenie statutu;
 • sporządzenie spisu mienia;
 • ustanowienie organów fundacji rodzinnej;
 • wniesienie funduszu założycielskiego fundacji;
 • wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych.

Minimalny kapitał założycielski fundacji wynosi 100 tysięcy złotych czyli analogicznie jak w przypadku spółki akcyjnej.

Jak funkcjonuje fundacja rodzinna?

Struktura statutu fundacji została zakreślona w art. 26 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej. Obok tak oczywistych kwestii, jak celu fundacji, jej beneficjentów czy czasu trwania podmiotu dokument założycielski może regulować szereg innych kwestii, w tym wytyczne dotyczące inwestowania oraz możliwość tworzenia jednostek terenowych. Sporządzenie statutu fundacji warto zlecić prawnikom, którzy uwzględnią cel i zasady funkcjonowania pomiotu.

Działanie fundacji zazwyczaj będzie polegało na prowadzeniu działalności gospodarczej, której celem jest pomnażanie rodzinnego majątku. Zakres dopuszczalnej działalności jest w tym przypadku dosyć mocno ograniczony i obejmuje rodzaje biznesu wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy. Wśród nich można wymienić np.:

 • zbywanie mienia;
 • najem, dzierżawę lub udostępnianie mienia do korzystania na innej podstawie;
 • produkcję wyrobów roślinnych lub zwierzęcych;
 • gospodarkę leśną.

Zasadniczym zadaniem fundacji rodzinnej jest realizowanie świadczeń na rzecz beneficjentów, choć mogą być one uzależnione od warunku lub terminu (np. zdobycia określonego wykształcenia lub do osiągnięcia wskazanego w statucie wieku). Ustawodawca nie dopuszcza możliwości przeniesienia statusu beneficjenta na inną osobę, aby nie doprowadzić do nieplanowanej zmiany składu osobowego fundacji. Możliwa jest jedynie rezygnacja z bycia beneficjentem.

Jaka jest struktura fundacji rodzinnej?

Choć fundacja jest tworzona przez fundatora, nie prowadzi on jej spraw i nie odpowiada za zobowiązania podmiotu. Może jednak wydawać uwagi, opinie lub zalecenia co do sposobu funkcjonowania podmiotu. Struktura fundacji rodzinnych składa się z organów, spośród których każdy odpowiada za realizację innego rodzaju kompetencji.

Zarząd

Zarząd przede wszystkim kieruje sprawami fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest też odpowiedzialny za realizację celów statutowych i dba o płynność finansową oraz wypłacalność podmiotu. Oświadczenia woli mogą być składne wobec jednego członka zarządu, ale reprezentacja wymaga współdziałania dwóch osób (w przypadku zarządów wieloosobowych).

Rada nadzorcza

Powołanie rady nadzorczej jest co do zasady fakultatywne, chyba że beneficjentów jest więcej niż 25. Jej zadaniem jest przede wszystkim kontrola prawidłowości funkcjonowania zarządu, choć statut może przyznawać radzie również inne kompetencje.

Zgromadzenie beneficjentów

W skład zgromadzenia beneficjentów wchodzą osoby, którym przyznano statut beneficjenta oraz prawo do uczestnictwa w zgromadzeniu. Uchwały organu wymagają decyzje w przedmiocie określonym ustawą (np. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego) albo statucie.

Dodatkowo fundacja rodzinna co najmniej raz na cztery lata musi zostać poddana audytowi. Jego celem jest określenie prawidłowości funkcjonowania fundacji, rzetelności, celowości zgodności z prawem, a także spełniania zobowiązań (w tym publicznoprawnych).

Kiedy fundacja rodzinna ulega rozwiązaniu?

Czas funkcjonowania fundacji może oczywiście wynikać z brzmienia statutu, ale nie musi tak być. Do innych przyczyn uzasadniających rozwiązanie podmiotu zalicza się też zrealizowanie założonego celu, zakończenie postępowania upadłościowego czy niecelowość dalszego prowadzenia fundacji. W zależności od przyczyny jej rozwiązania dokonuje:

 • zarząd na mocy uchwały;
 • zgromadzenie beneficjentów na mocy uchwały;
 • sąd rejestrowy po spełnieniu określonych przesłanek (np. niezłożenie sprawozdania finansowego za kolejne dwa lata obrotowe czy niewniesienie funduszu założycielskiego w terminie 2 lat od dnia wpisania fundacji do rejestru – dla podmiotów powołanych na mocy testamentu.

Przepisy o fundacji rodzinnej weszły w życie 22 maja 2023 roku, więc za wcześnie jeszcze, aby mówić o skutkach tej rewolucji w przepisach prawa. Niewątpliwie jednak jest to konstrukcja warta rozważenia dla osób, które chciałyby, aby budowany przez lata rodzinny biznes z pokolenia na pokolenie zwiększał swój potencjał. O pomocy w założeniu i bieżącej obsłudze prawnej fundacji rodzinnej przeczytasz więcej na stronie https://rpms.pl/.

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy? Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie?

Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie? Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie?

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku » Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu? Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej » Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej » Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku » Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Czy opłaca się ocieplać stary budynek? Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj! Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź » Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę » Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu » Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego » Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami » Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku? Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.