administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Współczesne wyzwania zarządców nieruchomości, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Konferencja Banku Pocztowego

Redakcja AiMN | 2022-10-26
Konferencja Banku Pocztowego

Konferencja Banku Pocztowego

14 października w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona rynkowi mieszkalnictwa, której organizatorem i pomysłodawcą był Bank Pocztowy. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe, a patronat medialny redakcja Administrator24.

treść sponsorowana

Czy inwestycje w termomodernizacje i poprawę efektywności energetycznej mogą być narzędziem w walce z rosnącymi kosztami działalności? Jak w obliczu kryzysu ekonomicznego efektywnie finansować modernizacje, a przede wszystkim jak oceniać zasadność inwestycji? Jak poruszać się w skomplikowanym świecie regulacji prawnych? Na te oraz inne pytania nurtujące obecnie wielu zarządców, odpowiedzieli eksperci i specjaliści.

Warto stosować bezkosztowe metody oszczędzania ciepła

Konferencję rozpoczął moduł, poświęcony wyzwaniom finansowym, z którymi  w czasach kryzysu ekonomicznego i energetycznego mierzą się podmioty działające na rynku nieruchomości mieszkalnych. Finansowanie zewnętrzne nie jest już tak dostępne i korzystne, jak jeszcze kilka lat temu. Dochodzą do tego zawirowania na rynku usług budowalnych i wysokie koszty materiałów oraz robocizny. Rosną także koszty kredytu – zmniejsza się zdolność kredytowa spółdzielni i wspólnot, a koszt pożyczonych pieniędzy jest coraz wyższy. Koniec końców te koszty ponoszą mieszkańcy.
Piotr Piechota, członek zarządu Banku Pocztowego przedstawił rolę instytucji finansowych w czasach, w których pieniądz jest coraz droższy, a bank powinien pełnić rolę doradczą, jako integralny element polityki modernizacyjnej, aby inwestycje, na które można pozyskać dofinansowanie były trafione i przynosiły maksymalne efekty poprzez optymalne wykorzystanie budżetu i realnie wpływały na rachunki odbiorców końcowych.

Grzegorz Okoński, prezes MSM Energetyka przybliżył natomiast możliwości łagodzenia drastycznych podwyżek cen energii, które spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe mogę podejmować już dziś przy niewielkim nakładzie kosztów – wskazał m. in na   regulację okien i wymianę uszczelek, miejscowe termoizolacje, a także poprawę efektywności instalacji CO oraz zmniejszanie jej mocy.

Wagę edukacji mieszkańców podkreśliła Sabina Augustynowicz – redaktor naczelna portalu Administrator24, opowiadając o konkretnych metodach, których stosowanie – bezkosztowo lub przy minimalnym koszcie – prowadzi do zmniejszenia zużycia energii.

Temat związany z inflacją poruszyła Monika Kurtek - główny ekonomista Banku Pocztowego. Mówiła o scenariuszu zmiany stóp procentowych w najbliższych miesiącach oraz o polityce finansowej Państwa w czasach kryzysu.

Zmiany w  dofinansowaniu przedsięwzięć modernizacyjnych w sektorze mieszkaniowym

Pomimo trudnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, wnioski z debat brzmiały dość optymistycznie. Ważne, by przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, opierać się na mechanizmach rynkowych i umiejętnościach zarządzania ryzykiem.

Duże zainteresowanie wzbudziła prelekcja Tomasza Makowskiego - menedżera zespołu,  obsługującego Fundusz Termomodernizacji i Remontów w Banku Gospodarstwa Krajowego, który mówił o instrumentach wsparcia z FT i R oraz nadchodzących zmianach w  dofinansowaniu przedsięwzięć modernizacyjnych w sektorze mieszkaniowym. Najważniejsze z nich to zwiększenie wysokości premii termomodernizacyjnej (w tym z udziałem OZE) i remontowej oraz wprowadzenie nowych produktów w formie: premii MZG (z opcją jej zwiększenia grantem) oraz grantu OZE, które będzie można otrzymać po złożeniu wniosku bezpośrednio do BGK. Możliwe będzie również uzyskanie premii termomodernizacyjnej z opcją jej zwiększenia z grantu termomodernizacyjnego.

Ważną nadchodzącą zmianą jest też możliwość uzyskania premii remontowej na inwestycję w budynkach, których użytkowanie rozpoczęto co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii. O takie wsparcie będą mogły starać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne.

Tematem ostatniego panelu były zmiany w prawie i ich wpływ na funkcjonowanie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w tym m.in. o tym, jak zwoływać zdalne zebrania zgodnie z obowiązującym prawem, aby podjęte na nich decyzje były wiążące dla mieszkańców i zarządców. Dyskutowali o tym: mecenas Piotr Pałka z kancelarii Derc Pałka, Grzegorz Jakubiec - prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką oraz Ewa Ciołczyk - prezes zarządu Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie. Uczestników konferencji poruszył również rządowy projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych, umożliwiający prowadzenie inwestycji przez kooperatywę tworzoną przez grupę przyszłych mieszkańców.

- Zarządca nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa i bank - to podmioty połączone wspólnym biznesem, powiązane również prawnie poprzez umowy oraz funkcjonalnie przez podział zadań i odpowiedzialności. Chcąc budować trwałe oraz wartościowe relacje z klientami zdecydowaliśmy się zorganizować wydarzenie, które mamy nadzieję, dostarczyło uczestnikom sporą dawkę wiedzy merytorycznej – powiedziała Alicja Sierakowska – z-ca dyrektora Departamentu Bankowości Instytucjonalnej Banku Pocztowego S.A., podsumowując wydarzenie.

Powiązane

Redakcja AiMN Jak skorzystać z Programu TERMO - pobierz bezpłatny e-book

Jak skorzystać z Programu TERMO - pobierz bezpłatny e-book Jak skorzystać z Programu TERMO - pobierz bezpłatny e-book

1 lutego rozpoczął się nabór wniosków o granty OZE, MZG i termomodernizacyjny. Oznacza to, że jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą już korzystać z całości Programu...

1 lutego rozpoczął się nabór wniosków o granty OZE, MZG i termomodernizacyjny. Oznacza to, że jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą już korzystać z całości Programu TERMO.

Redakcja AiMN Ekspertyzy na instalację i montaż stacji ładowania aut w KOB

Ekspertyzy na instalację i montaż stacji ładowania aut w KOB Ekspertyzy na instalację i montaż stacji ładowania aut w KOB

Czy ekspertyzy na instalację i montaż stacji ładowania aut zgodnie ze specustawą o elektromobilności, mają być wpisane i zawarte w c-KOB? Kto ma to wpisać, skoro ekspertyzę sporządza zgodnie z zapisem...

Czy ekspertyzy na instalację i montaż stacji ładowania aut zgodnie ze specustawą o elektromobilności, mają być wpisane i zawarte w c-KOB? Kto ma to wpisać, skoro ekspertyzę sporządza zgodnie z zapisem Ustawy: „(...) Ekspertyzę sporządza osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń”? – pyta Czytelniczka.

Redakcja AiMN Polscy naukowcy mają pomysł na ograniczenie strat ciepła w budynkach

Polscy naukowcy mają pomysł na ograniczenie strat ciepła w budynkach Polscy naukowcy mają pomysł na ograniczenie strat ciepła w budynkach

Od 10 do 50 proc. ciepła w gospodarstwach domowych ucieka przez okna. Rozwiązaniem nie musi być ich wymiana, ale specjalna powłoka, która zwiększy termoizolacyjność szyby.

Od 10 do 50 proc. ciepła w gospodarstwach domowych ucieka przez okna. Rozwiązaniem nie musi być ich wymiana, ale specjalna powłoka, która zwiększy termoizolacyjność szyby.

Redakcja AiMN Gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej?

Gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej? Gdzie jest Polska w zakresie  efektywności energetycznej?

Raport BPIE, dotyczący wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030 rok) i długoterminowych (2050 rok) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji, zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów...

Raport BPIE, dotyczący wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030 rok) i długoterminowych (2050 rok) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji, zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach europejskich, w tym w Polsce.

Redakcja AiMN Odsprzedaż mediów a podatek VAT

Odsprzedaż mediów a podatek VAT Odsprzedaż mediów a podatek VAT

Czy odsprzedaż mediów dla apartamentów przeznaczonych na najem krótkoterminowy nie podlega zwolnieniu z podatku VAT? – pyta Czytelniczka.

Czy odsprzedaż mediów dla apartamentów przeznaczonych na najem krótkoterminowy nie podlega zwolnieniu z podatku VAT? – pyta Czytelniczka.

Redakcja AiMN XXI Forum Termomodernizacja 2022 – „Efektywność energetyczna kluczem do neutralności klimatycznej w budownictwie”

XXI Forum Termomodernizacja 2022 – „Efektywność energetyczna kluczem do neutralności klimatycznej w budownictwie” XXI Forum Termomodernizacja 2022 – „Efektywność energetyczna kluczem do neutralności klimatycznej w budownictwie”

XXI FORUM TERMOMODERNIZACJA 2022, zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE), odbyło się 5 października 2022 w Warszawie. Było to kolejne – od 21 lat organizowane corocznie – spotkanie...

XXI FORUM TERMOMODERNIZACJA 2022, zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE), odbyło się 5 października 2022 w Warszawie. Było to kolejne – od 21 lat organizowane corocznie – spotkanie audytorów energetycznych i projektantów.

Redakcja AiMN Kto płaci za deszczówkę?

Kto płaci za deszczówkę? Kto płaci za deszczówkę?

Przeniesienie opłaty za deszczówkę na najemcę czy dzierżawcę coraz częściej trafia na wokandy sądowe.

Przeniesienie opłaty za deszczówkę na najemcę czy dzierżawcę coraz częściej trafia na wokandy sądowe.

Redakcja AiMN Remonty i modernizacje bloków mieszkalnych - bezpłatny e-book

Remonty i modernizacje bloków mieszkalnych - bezpłatny e-book Remonty i modernizacje bloków mieszkalnych - bezpłatny e-book

W Polsce nie brakuje bloków mieszkalnych nieefektywnych energetycznie, których stan wraz z wiekiem się pogarsza, a pojawiające się problemy wymagają coraz to kosztowniejszych napraw czy remontów. I mimo...

W Polsce nie brakuje bloków mieszkalnych nieefektywnych energetycznie, których stan wraz z wiekiem się pogarsza, a pojawiające się problemy wymagają coraz to kosztowniejszych napraw czy remontów. I mimo że modernizacja budynku wielolokalowego wiąże się ze sporymi kosztami, to korzyści płynące z podjętych przedsięwzięć znacznie przewyższają poniesione na początku koszty.

Redakcja AiMN Jak optymalizować koszty w budynku wielolokalowym?

Jak optymalizować koszty w budynku wielolokalowym? Jak optymalizować koszty w budynku wielolokalowym?

Aby mówić o optymalizacji kosztów w budynku wielolokalowym, należy dokładnie poznać nieruchomość i mechanizmy jej funkcjonowania. To temat wielopłaszczyznowy, dlatego ważne jest monitorowanie wszystkich...

Aby mówić o optymalizacji kosztów w budynku wielolokalowym, należy dokładnie poznać nieruchomość i mechanizmy jej funkcjonowania. To temat wielopłaszczyznowy, dlatego ważne jest monitorowanie wszystkich parametrów wpływających na zwiększanie kosztów funkcjonowania obiektu.

Redakcja AiMN Podatek dochodowy a lokale użytkowe

Podatek dochodowy a lokale użytkowe Podatek dochodowy a lokale użytkowe

Zarządzam duża wspólnotą mieszkaniową, w tym kilkoma lokalami użytkowymi. Czy należy opłacać podatek dochodowy od przychodów z tych ostatnich? – pyta Czytelnik.

Zarządzam duża wspólnotą mieszkaniową, w tym kilkoma lokalami użytkowymi. Czy należy opłacać podatek dochodowy od przychodów z tych ostatnich? – pyta Czytelnik.

Redakcja AiMN Jak łatwo naprawić dach?

Jak łatwo naprawić dach? Jak łatwo naprawić dach?

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych...

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych deszczy, przez opady śniegu, aż po silne wiatry. Stąd jesień, a szczególnie zima, z pewnością nie służą naszym dachom. Warto więc wiosną sprawdzić stan dachu i przystąpić do ewentualnej naprawy usterek, które nie dają o sobie znać. Zwlekanie z naprawą i bagatelizowanie drobnych mankamentów może w krótkim...

Redakcja AiMN Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych? Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również...

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również System Białych Certyfikatów.

Redakcja AiMN Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów?

Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów? Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów?

Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów?

Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów?

Redakcja AiMN Dysproporcje kosztów ogrzewania mieszkań w budynku wielolokalowym

Dysproporcje kosztów ogrzewania mieszkań w budynku wielolokalowym Dysproporcje kosztów ogrzewania mieszkań w budynku wielolokalowym

Studium przypadku: analiza kosztów ogrzewania w budynku w miejscowości W. została oparta na otrzymanym z administracji zestawieniu kosztów i wskazań podzielników dla całego budynku i lokalu X z ostatnich...

Studium przypadku: analiza kosztów ogrzewania w budynku w miejscowości W. została oparta na otrzymanym z administracji zestawieniu kosztów i wskazań podzielników dla całego budynku i lokalu X z ostatnich 7 sezonów grzewczych (lata od 2005/2006 do 2011/2012) oraz na informacjach dotyczących kosztów c.o. w spółdzielni, zamieszczonych w sprawozdaniach rocznych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.