administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowy wymiar modernizacji dźwigów

Nowy wymiar modernizacji dźwigów. Fot Winda-Warszawa

Nowy wymiar modernizacji dźwigów. Fot Winda-Warszawa

Obecnie na rynku królują modernizacje pełne czyli wymiany wszystkich podzespołów na nowe. Wykonując pełną modernizację (wymianę dźwigu), najczęściej dąży się do poprawy parametrów technicznych przez instalację większej kabiny, szerszych drzwi czy montaż energooszczędnych podzespołów. Takie odpowiedzialne podejście właściciela gwarantuje wyższy poziom funkcjonalności obiektu. Należy mieć przy tej okazji jednak jeszcze jeden element na uwadze, czyli koszty eksploatacji bowiem eksploatacja dźwigów, zaraz po upłynięciu okresu ich gwarancji, może wymagać znacznych nakładów finansowych.

treść sponsorowana

Pojęcie „modernizacji” zostało wykreślone z Prawa budowlanego z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku z reformą administracyjną państwa, niemniej jednak w świetle przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym funkcjonuje do dzisiaj. Urząd Dozoru Technicznego „modernizację” definiuje jako zmianę konstrukcji, zastosowanych materiałów lub parametrów technicznych urządzenia, w stosunku do pierwotnie ustalonych, jednak bez istotnych zmian charakterystyki lub przeznaczenia urządzenia, w stosunku do pierwotnie ustalonych.

Do dnia dzisiejszego urząd wydaje zakładom krajowym stosowne uprawnienia, których posiadanie jest bezwzględnie wymagane do wykonania remontu dźwigu w takim zakresie. Wykaz firm można odnaleźć na oficjalnej stronie Urzędu Dozoru Technicznego w zakładce Wykaz uprawnionych zakładów krajowych. Na liście można odnaleźć przedsiębiorstwa uprawnione do wykonywania modernizacji oraz produkcji. Mianem producenta określa się osobę, bądź firmę posiadającą stosowne uprawnienia do wytwarzania urządzeń lub elementów dźwigowych z oznaczeniem”E”.

Wymiana dźwigu z zastosowaniem powiększenia kabiny i instalacji drzwi automatycznych ze świetlikiem (wykonanie anty-klaustrofobiczne)

Aspekt historyczny

Prawdziwy bum modernizacyjny rozpoczął się w latach milenijnych, kiedy to urządzenia wykazywały się już znacznym stopniem zużycia, a na rynku pojawiało się coraz więcej nowych podzespołów. Do dzisiejszego dnia można napotkać przetargi, w których wymaga się zmodernizowania dźwigu w częściowym zakresie np. wymiany zespołu napędowego, potocznie zwanego wciągarką. Istotne w takim działaniu jest to, że wymieniane podzespoły powinny być kompatybilne z potencjalnymi dalszymi etapami modernizacji. Niestety, w przypadku firm zagranicznych oraz firm sprowadzających podzespoły i części zamienne z zagranicy w dużej mierze jest to utrudnione lub niemożliwe.

Trendy w branży

Obecnie na rynku królują modernizacje pełne czyli wymiany wszystkich podzespołów na nowe. Taki zakres prac gwarantuje uzyskanie oznaczenia CE czyli poświadczenia zgodności nowego produktu z aktualnie obowiązującymi przepisami zarówno krajowymi, jak i Unii Europejskiej. W niektórych krajach europejskich, po montażu dźwigów nie ma dodatkowego niezależnego badania potwierdzającego prawidłową instalację i dobór podzespołów – odpowiada za to wytwórca. W Polsce, oprócz odpowiedzialności producenta, mamy możliwość przeprowadzenia oceny zgodności przez akredytowaną Jednostkę Notyfikowaną np. UDT-CERT i badania rejestracyjnego wykonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Takie rozwiązanie daje poczucie większego poziomu bezpieczeństwa oraz niezależną kontrolę dwóch niezależnych instytucji. Dowiedz się więcej >>

Wykonując pełną modernizację (wymianę dźwigu), najczęściej dąży się do poprawy parametrów technicznych przez instalację większej kabiny, szerszych drzwi czy montaż energooszczędnych podzespołów. Takie odpowiedzialne podejście właściciela gwarantuje wyższy poziom funkcjonalności obiektu. Należy również zwrócić uwagę na koszty eksploatacji. Coraz częstszą tendencją na rynku jest instalacja dźwigów, które zaraz po okresie gwarancji wymagają znacznych nakładów finansowych.

Awarie kilkuletnich falowników czy usługi wymiany pasów nośnych już po kilku latach zaczynają być czymś powszechnym. Dodatkowo koszty takich napraw są znacznie wyższe od tych realizowanych w dźwigach o wzmocnionej konstrukcji. Warto zatem zapoznać się i z dostępnością podzespołów i części zamiennych na polskim rynku oraz z kosztami wymiany i naprawy dźwigu. Pozwoli to w szerszym aspekcie spojrzeć na wartość inwestycji, ponieważ najczęściej niska cena zakupu wiąże się z niską jakością oraz wysoką awaryjnością i wysokimi kosztami naprawy.

Wymiana dźwigu wraz z przebudową szybu i powiększenie kabiny - wykonanie ze świetlikiem drzwiowym i kontrastami dla osób słabowidzących.

 

Szeroko rozumiana dostępność

Coraz częściej można spotkać znacznie szersze spojrzenie na kwestię wymiany dźwigów. Modernizacja to poprawa parametrów technicznych i funkcjonalnych obiektu, więc warto rozważyć kwestię dostępności obiektu dla szerszego grona użytkowników jak np. osób starszych, rodzin z małymi dziećmi czy osób niepełnosprawnych. W starszych budynkach z lat 80. dźwigi instalowane były na półpiętrze, co uniemożliwia bezpośrednie korzystanie z dźwigu osóbom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz matkom z wózkami dziecięcymi.

Rozwiązaniem problemu jest modernizacja szybu, aby dźwig mógł zjechać do poziomu przyziemia. Bardzo często jest to możliwe pod warunkiem likwidacji zsypu na klatce schodowej. Jeśli pomieszczenie w którym stoją śmietniki jest duże, to można je częściowo wydzielić na nowy hol windowy połączony z przylegającą klatką schodową lub wiatrołapem. W pozostałej części można trzymać kosze na śmieci lub zrobić wózkarnię. Zewnętrzne systemowe altany śmietnikowe nie wymagają zbyt wielkiego wysiłku przy budowie i umożliwiają ewentualne wyodrębnienie części śmietnikowej z budynku.

Praktyka spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Inwestycje związane z przebudową szybu (obniżeniem szachtu oraz wykonaniem nowego przeciwległego otworu drzwiowego) i komory śmietnikowej można realizować ze środków własnych lub w ramach preferencyjnej pożyczki BGK możliwej do pozyskania ze środków Funduszu Dostępności. Dobrym przykładem realizacji inwestycji wymiany i przebudowy szybów jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOKOTÓW” administracja „DOMANIEWSKA 2”, która już 15 lat temu przygotowywała się do realizacji tego typu projektów, instalując windy z podwójnymi drzwiami. Do dnia dzisiejszego wykonała łącznie kilkanaście przebudów w pełnym zakresie i ambitnie planuje kolejne inwestycje. Administracja podzieliła przedsięwzięcie na etapy zostawiając wykończenie holu windowego na sam koniec. Realizacja każdego etapu rozpoczyna się po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych przez administrację budynku.

Zmodernizuj windę na osiedlu >>

Tego typu inwestycje można realizować również w starszych budynkach, czego przykładem jest budynek zarządzany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Cepelianka”. W tym przypadku przystanek wykonano z bezpośrednim wyjściem na dziedziniec. Całość nowocześnie wykończono z użyciem szkła bezpiecznego i stali nierdzewnej.

Adaptacja pomieszczenia śmietnikowego na przystanek. Adm. Os. Domaniewska 2.

Wspólnota Mieszkaniowa Puławska 234, po wydzierżawieniu części terenu od miasta i wybudowaniu zewnętrznej altany śmietnikowej, połączyła część śmietnikową z wejściem do budynku tworząc nowoczesny hol wejściowy. Estetyczne wykończenie podwyższyło standard całej nieruchomości i wartość lokali mieszkaniowych.

Należy zaznaczyć, że wskazane przedsięwzięcia zostały wykonane w ramach Generalnego Wykonawstwa przez firmę Winda – Warszawa Sp. z o.o. Mimo specjalizacji jaką obrali tj. serwisu i produkcji dźwigów, Spółka rozszerza swoją ofertę o przebudowy i wielobranżowe projekty budowlane. Klienci mają możliwość wykonania we własnym zakresie robót wykończeniowych, pozostawiając ciężkie roboty wyburzeniowe i konstrukcyjne inżynierom z tego przedsiębiorstwa. Bazując na ogromnej wiedzy i 30 – letnim doświadczeniu spółka oferuje pomoc w analizie możliwości wykonania oraz sfinansowania tego typu inwestycji.

Patrzmy w przyszłość

Pełna modernizacja czyli wymiana dźwigu to inwestycja realizowana raz na kilkadziesiąt lat. Wyższy koszt przebudowy zwraca się w postaci późniejszego niższego kosztu eksploatacji, jednocześnie zapewniając mieszkańcom wyższy poziom funkcjonalności. Taki rodzaj inwestycji służy osobom starszym, matkom z wózkami dziecięcymi oraz osobom z ograniczeniami ruchowymi. Patrząc w przyszłość myślimy o funkcjonalności i wychodzimy naprzeciw potrzebom klienta. Skontaktuj się z nami >>

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.