CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Garaż we wspólnocie

Janusz Gdański  |  Administrator 6/2013  |  17.01.2014  |  1
Garaż we wspólnocie
Garaż we wspólnocie

Na nieruchomości gruntowej znajduje się budynek dziewięciorodzinny i wolnostojący garaż. W jaki sposób właściciel nieruchomości może i powinien wyodrębnić poszczególne lokale – pyta właściciel z Katowic.

Są dwie możliwości. Właściciel może dokonać podziału geodezyjnego nieruchomości w taki sposób, by wyodrębnić działkę pod garażem lub wyodrębnić poszczególne lokale bez dokonywania tego podziału.

Pierwszy sposób prowadzi do powstania dwóch odrębnych nieruchomości gruntowych – na jednej z nich znajdować się będzie budynek mieszkalny, a na drugiej garaż. Będzie tu jednak problem z drogą dojazdową do garażu, a przecież odrębna nieruchomość (działka budowlana) musi mieć dojazd do drogi publicznej (art. 4 ust. 3a UGN).

Zobacz także: Wynagrodzenie zarządcy i garaż wielostanowiskowy

Ustawa o gospodarce nieruchomościami dopuszcza także podział gdy istnieje możliwość ustanowienia służebności przejazdu (art. 93 ust. 3) ale – szczególnie gdy działka jest współwłasnością kilku osób – nierzadko prowadzi to do konfliktów.

Drugi sposób jest prostszy i nie wymaga podziałów – po prostu każdemu lokalowi, także garażowi, przyporządkowuje się udział w nieruchomości wspólnej w taki sposób, by suma udziałów wyniosła 1. Sposób ten może jednak budzić wątpliwości jeśli literalnie zastosowany zostanie art. 2 ust. 2, gdzie występuje zapis o wyodrębnianiu lokali wyłącznie w obrębie budynku (Czytaj więcej na ten temat).

Dokładniejsza analiza pozwala jednak wyciągnąć wnioski z treści art. 2 ust. 4 UWL, w którym ustawodawca dopuszcza istnienie pomieszczeń przynależnych do lokalu położonych poza budynkiem. Wśród tych pomieszczeń wymienia się m.in. także garaż.

ZOBACZ TAKŻE

Każdy powinien płacić za swoją część wspólnej nieruchomości

Jeśli więc postawiony poza budynkiem, ale w obrębie nieruchomości garaż może być przynależny do lokalu znajdującego się w obrębie budynku, a w perspektywie właściciel może go podzielić na dwa lokale (mieszkalny i użytkowy), to nic nie powinno stać na przeszkodzie by garaż uznać za jeden z lokali i przypisać mu udział w nieruchomości wspólnej. Sądzić należy, że zapis art. 2 ust. 2 jest nieprecyzyjny lub nie zawsze jest prawidłowo interpretowany. 

W tej sytuacji powstają jednak pewne problemy. Jeśli budynek mieszkalny i garaż stanowić mają jedną całość, to właściciel garażu musi partycypować w kosztach utrzymywania budynku mieszkalnego we właściwym stanie technicznym, zaś właściciele lokali mieszkalnych muszą współfinansować np. remont dachu garażu.

Właściciel garażu, podobnie jak właściciele lokali mieszkalnych, musi płacić zarządowi lub zarządcy wynagrodzenie oraz wnosić zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej.

Przeczytaj: Opodatkowanie piwnicy podatkiem od nieruchomości

Konflikty są nieuniknione, ale łatwo można im zapobiec, oczywiście przy dobrej woli wszystkich właścicieli. Po prostu – właściciele lokali powinni w umowie określić „nieustawowy” sposób finansowania kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Konieczna jest umowa a nie uchwała, gdyż uchwała byłaby pozbawiona podstaw prawnych, które nie są konieczne przy podejmowaniu jednomyślnych decyzji wszystkich stron. Można przyjąć np. następujące rozwiązanie:

  1. Właściciel garażu nie płaci zaliczki na fundusz remontowy, zaś właściciele lokali nie ponoszą kosztów remontu garażu;
  2. Pozostałe opłaty (wynagrodzenie zarządu lub zarządcy, zaliczkę na eksploatację nieruchomości wspólnej) wnosi on w takiej samej wysokości jak pozostali właściciele lokali;
  3. Podatek od nieruchomości opłaca właściciel garażu według stawek za lokale użytkowe.

Powyższe zapisy powinny być przyjęte przez wszystkich właścicieli lokali. To, że właściciel garażu musi płacić wynagrodzenie zarządowi lub zarządcy oraz zaliczkę na bieżącą eksploatację nieruchomości wspólnej znajduje uzasadnienie w tym, że co prawda nie korzysta on z budynku, ale wjeżdżając do garażu stwarza właścicielom lokalu pewien dyskomfort a ponadto może zanieczyszczać lub uszkadzać podwórko, co zmusza zarząd (zarządcę) do zorganizowania prac porządkowych wokół budynku.

Pamiętać należy, by rozliczając koszty remontu budynku mieszkalnego obliczyć nowe udziały właścicieli – w mianowniku ułamka określającego udział każdego właściciela powierzchnia nie powinna uwzględniać powierzchni garażu.

Co prawda powyższe rozwiązanie jest niezgodne z treścią art. 12 ust. 2 UWL i z tego względu każdy sąd by je uchylił. Ale – jeśli wszyscy właściciele to rozwiązanie w umowie zaakceptują, to nikt umowy do sądu nie zaskarży a żaden sąd z własnej inicjatywy sprawą się nie zainteresuje.

Problem rozliczeń można także rozwiązać inaczej – może w sposób mniej przejrzysty (ze względu na partycypację w kosztach remontów), ale zgodny z UWL. Mianowicie – na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy, udziały w nieruchomości wspólnej można ustalić ­inaczej niż wynikałoby to ze stanu faktycznego.

Przyjmując założenie, że właściciel garażu powinien ponosić mniejsze nić właściciele lokali mieszkalnych koszty zarządu, można zmniejszyć jego udział – np. o połowę – i odpowiednio skorygować udziały pozostałych właścicieli. Takie rozwiązanie jest prawnie dopuszczalne.

Oczywiście są możliwe inne ustalenia, ale ważnym jest, by zostały przyjęte przez wszystkich członków wspólnoty. W przypadku braku zgody, decyzję, która niekoniecznie będzie satysfakcjonować wszystkich, będzie musiał podjąć sąd, ale tylko wtedy gdy któraś ze stron się do niego zwróci.

Komentarze

(1)
cezar138 | 20.01.2014, 11:11
mam pytanie do pana Janusza Gdańskiego: w mojej WM są garaże w budynku mieszkalnym. Niestety włascciiele owych garazy nie robią zaliczek na fundusz remontowy mojej WM. Jest to duze nideociagniecie ze strony adminsitracji i zarzadu. Teraz chcemy to zmienic, jednak nasz adminsitrator chce aby zarzad zrobił uchwałe ws. właczenai garazowców do f.r Czy jest to zgdne z prawem bo moim zdaniem w oparciu o ustaw o wl do tego nie potrzeba jakiejkowliek uchwały. Bede wdzieczny za odpowiedz. Pzdr.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych »

niższa cena gazu fundusz dostepnosci
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17605|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10980|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10552|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl