administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowość - ultradźwiękowe liczniki ciepła i wody ze zdalnym odczytem w budownictwie wielorodzinnym

Kamstrup Sp. z o. o. | 2024-05-14
Nowość - ultradźwiękowe liczniki ciepła i wody ze zdalnym odczytem w budownictwie wielorodzinnym

Nowość - ultradźwiękowe liczniki ciepła i wody ze zdalnym odczytem w budownictwie wielorodzinnym

Prawidłowe rozliczenie indywidualnego zużycia wody i ciepła w budynkach wielorodzinnych często stanowi duże wyzwanie. Jednym z największych problemów jest zbilansowanie zużycia zarejestrowanego przez liczniki indywidualne z ciepłomierzem i wodomierzem głównym.

treść sponsorowana

Najczęściej stosowanymi urządzeniami są wodomierze i ciepłomierze mechaniczne. Niewygórowana cena zachęca do stosowania, ale czy faktycznie są tańsze od liczników wykorzystujących ultradźwiękową metodę pomiaru?

Wodomierze i ciepłomierze mechaniczne mają dość wysokie progi rozruchu i niewielką dynamikę pomiaru. W wielu przypadkach deklarowane przez producentów wyjątkowo niskie progi rozruchowe drastycznie wzrastają już po niedługim okresie pracy. Wynika to z dużej wrażliwości liczników mechanicznych na jakość wody i zanieczyszczenia. Szybkie zużywanie się części ruchomych skutkuje brakiem reakcji licznika przy małych przepływach, a więc i brakiem naliczania zużycia przy małych przepływach (kto nie słyszał o „kropelkowej” metodzie napełniania wanny…) A skoro liczniki indywidualne mogą „nie doliczać”, suma ich wskazań nie może zbilansować się z licznikami głównymi.

Ciepłomierze i wodomierze ultradźwiękowe charakteryzują się dużą dynamiką pomiaru (niskie progi rozruchu i wysoka przeciążalność przepływów) i nie tracą jej wraz z czasem pracy – po prostu nie zużywają się. Dzięki temu pomiar jest zawsze wiarygodny i rzeczywisty, przez co indywidualne liczniki ultradźwiękowe łatwo bilansują się z licznikami głównymi. Czytaj dalej na ten temat »

Zasada działania licznika ultradźwiękowego

Dwie głowice ultradźwiękowe wysyłają w tym samym czasie sygnały biegnące w przeciwnych kierunkach, z których jeden podąża zgodnie z kierunkiem przepływu wody, a drugi w kierunku przeciwnym. Różnica czasu mierzona pomiędzy tymi sygnałami zostaje przeliczona na prędkość przepływu i tym samym na objętość.

Wszystkie wodomierze, ciepłomierze i liczniki chłodu produkowane przez firmę Kamstrup bazują na ultradźwiękowej metodzie pomiaru, stosowanej od 1991 roku. Ponad 20-letnie doświadczenie dowiodło, że jest to najbardziej wiarygodne, zapewniające długoterminową stabilność rozwiązanie. Żadna inna technologia nie zapewnia tak wysokiej dokładności. Urządzenia nie posiadają żadnych części ruchomych, które mogłyby ulec zużyciu lub uszkodzeniu, oraz są całkowicie odporne na zabrudzenia występujące w wodzie. Jak wcześniej wspomniano sprawia to, że liczniki zachowują dokładność pomiaru, nawet po wielu latach eksploatacji.

Liczniki ultradźwiękowe można montować w dowolnej pozycji bez wpływu na dokładność pomiaru – uwaga dla tradycjonalistów: montaż liczników mechanicznych w pionie często obniża klasę dokładności o jeden, co jest równoznaczne np. z dwa razy wyższym progiem rozruchu niż podany w kartach katalogowych producenta. Wysokie progi rozruchu to jedna z głównych przyczyn rozbieżności wskazań pomiędzy licznikiem głównym, a sumą liczników mieszkaniowych.

Ciepłomierze i wodomierze ultradźwiękowe charakteryzuje bardzo wysoka odporność na zanieczyszczenia – brak elementów ruchomych, które występują w urządzeniach mechanicznych, eliminuje efekt zwiększania błędu pomiaru w czasie eksploatacji (co powoduje zaniżanie wskazań).

Ważną cechą jest również niewrażliwość na działanie magnesu neodymowego na fale ultradźwiękową. W przypadku tradycyjnego ciepłomierza czy wodomierza mechanicznego stosunkowo łatwe jest zatrzymanie zliczania przepływającej cieczy przy użyciu silnego pola magnetycznego. Odpowiednio silny magnes jest w stanie „odłączyć” sprzęgło magnetyczne w przetworniku mechanicznym lub skutecznie skleić styki kontaktronu w nadajniku impulsów przetwornika mechanicznego. W liczniku ultradźwiękowym element mierzący (fala ultradźwiękowa) jest zupełnie nieczuła na działanie pola magnetycznego.

Nie bez znaczenia jest również fakt utrudnionej ingerencji w układ pomiarowy (np. w celu zafałszowania wskazań) w przypadku rozwiązań statycznych (ultradźwiękowych). Liczników ultradźwiękowych nie można zatrzymać czy cofnąć

Porównanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w dłuższym okresie czasu wypada zdecydowanie na korzyść liczników ultradźwiękowych. Liczniki statyczne statyczne (ultradźwiękowe) tylko w momencie zakupu są nieco są droższe od powszechnie stosowanych „skrzydełek”. Ciepłomierze i wodomierze, tak jak inne urządzenia zliczające stosowane do rozliczeń, podlegają rygorystycznym normom przy produkcji i legalizacji. Według obecnie obowiązujących przepisów wymagana jest legalizacja ponowna wykonywana co 5 lat. W przypadku urządzeń mechanicznych koszt legalizacji ponownej ze względu na konieczność wykonania wielu napraw i regulacji urządzeń staje się na tyle wysoki, że w wielu przypadkach nieopłacalny. Często korzystniej wypada wymiana ich na nowe. Liczniki ultradźwiękowe, nie posiadające żadnych ruchomych elementów, znacznie rzadziej ulegają rozregulowaniu. Dzięki temu bez większych problemów „przechodzą” legalizację ponowną. Oprócz tego liczniki statyczne ze względu na dużą dokładność pomiaru w szerokim zakresie przepływów eliminują problem (i związane z nim koszty) rozliczania niedokładności (czyli braków w bilansie) sumy energii zliczanej przez liczniki z poszczególnych lokali i energii wskazanej na liczniku głównym. Z tego powodu zarządcy i administratorzy nieruchomości przy wymianach ciepłomierzy i wodomierzy coraz częściej sięgają po urządzenia ultradźwiękowe.

Koszty eksploatacyjne można dodatkowo zredukować poprzez zastosowanie systemu zdalnego odczytu liczników ciepła.

Firma Kamstrup oferuje zarówno mieszkaniowe ciepłomierze, jak i wodomierze ultradźwiękowe, wyróżniające się maksymalną funkcjonalnością. Czytaj dalej na ten temat »

Ciepłomierze ultradźwiękowe typu Multical® 303

Wielka technologia w małym urządzeniu

MULTICAL® 303 to wszechstronny licznik ciepła i chłodu, a jego niewielkie wymiary sprawiają, że można go zainstalować w dowolnym miejscu. Licznik można w trakcie instalacji obracać, nawet w najbardziej kompaktowych systemach, dzięki czemu w dowolnym momencie bez problemu odczytać można dane na wyświetlaczu.

Solidnie wykonany, metalowy przetwornik przepływu wytrzymuje temperatury do 130˚C. Został też skutecznie zabezpieczony przeciwko zjawisku kondensacji. Może być stosowany w instalacjach PN16 i PN25.

Licznik został wyposażony we wbudowany, programowalny rejestr danych. Standardowe rejestry są przechowywane przez 20 lat, 36 miesięcy, 460 dni i 1400 godzin. W trakcie instalacji licznik można skonfigurować pod kątem montażu przetwornika przepływu na zasilaniu lub powrocie. Co więcej, za naciśnięciem jednego przycisku wybrać można jednostkę i rozdzielczość, datę i godzinę, a także zaprogramować adres M-Bus – nie potrzeba do tego żadnych specjalnych narzędzi.

Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i wielu opcjom instalacji, kompaktowy licznik MULTICAL® 303 idealnie nadaje się do budynków wielorodzinnych.

Czytaj dalej na ten temat »

Kamstrup Multical®303

Ciepłomierz mieszkaniowy Kamstrup Multical®303

Wodomierze ultradźwiękowe Multical®21 to liczniki najnowszej generacji.

Inteligentna konstrukcja

MULTICAL® 21 jest gwarancją, że zużycie każdego litra wody jest dokładnie rejestrowane i rozliczane. W przeciwieństwie do tradycyjnych wodomierzy, elektroniczny licznik ultradźwiękowy działa dokładnie w zakresie niskich przepływów startu i pomiaru maksymalnego w ciągu całej swojej żywotności. Konstrukcja pozwala na dowolność instalacji we wszystkich środowiskach użytkowania, zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej, niezależnie od układu rur i warunków instalacji. Wodomierz posiada szczelną konstrukcję próżniową zabezpieczającą elektronikę przed wilgocią. Zapobiega to powstawaniu skroplin pomiędzy szybką a specjalnie zaprojektowanym, dużym wyświetlaczem. Licznik jest w pełni wodoszczelny.

Multical®21 zapewnia bardzo dokładny pomiar (już od 2l/h) przez wiele lat. Ze względu na brak części ruchomych charakteryzuje się brakiem zużycia, długą żywotnością i odpornością na zanieczyszczenia. Standardowa bateria zapewnia pracę wodomierza nawet do 16 lat. Liczniki są absolutnie odporne na działanie magnesów neodymowych oraz na inne próby zafałszowania wskazań.

Wbudowany nadajnik radiowy (Wireless M-Bus) lub tradycyjny M-Bus przewodowy pracujące w znormalizowanym protokole (EN 13757) pozwala na szybki i bezbłędny zdalny odczyt licznika.

MULTICAL®21 posiada rozbudowane rejestry pamięci – 36 rejestrów miesięcznych i 460 rejestrów dobowych. W rejestrach tych przechowywane są dane dotyczące wskazań licznika, wielkości przepływów wstecznych, przepływów maksymalnych i minimalnych czy czasu pracy. Ponadto wodomierz rejestruje minimalne i maksymalne temperatury wody oraz otoczenia licznika, wykrywa i rejestruje różnego rodzaju awarie instalacji (przeciek, pęknięcie rury, przepływ wsteczny, suchy wodomierz czy próba jego otwarcia) wraz z datą ich pojawienia się i stanem licznika na moment wystąpienia awarii. Pozwala to na zebranie dokładnych danych i przeprowadzenie analizy zużycia wody i pracy sieci wodociągowej. Wodomierz rejestruje wielkość przepływu wstecznego w niezależnym rejestrze, dzięki czemu pojawienie się przepływu wstecznego nie ma wpływu na stan głównego liczydła (w przypadku wodomierzy mechanicznych przepływ wsteczny często „cofa” wskazanie licznika). Czytaj dalej na ten temat »

Wodomierze mieszkaniowe Kamstrup Multical®21

Zdalny odczyt radiowy w standardzie Wireless M-Bus

Bezpieczeństwo, szybkość i niezawodność

Dane z wodomierzy i ciepłomierzy Kamstrup można odczytywać zdalnie bez konieczności wchodzenia do mieszkań czy budynków, w których są zainstalowane. System odczytu radiowego w standardzie Wireless M-Bus lub przewodowego odczytu M-Bus gwarantuje pewność i bezpieczeństwo danych oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

Wireless M-Bus to prosty i szybki zdalny odczyt ciepłomierzy i wodomierzy w budynkach wielorodzinnych, który zapewnia:

 • Błyskawiczny, bezbłędny, odczyt radiowy - 100 liczników w 10-15 minut
 • Najniższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne - czytnik z oprogramowaniem za 1500zł netto
 • Jednoczesny odczyt danych bieżących i danych billingowych z ostatniego dnia zakończonego miesiąca
 • Bezpieczeństwo odczytywanych danych (kodowanie AES 128)
 • Proste oprogramowanie w jęz polskim
 • Standard Wireless M-Bus tryb C (EN13757-4)

System służy do odczytu zarówno wielu liczników zainstalowanych w jednym budynku, jak i pojedynczych liczników zainstalowanych w różnych obiektach – czytnik jest dostępny w wersji z anteną wewnętrzną (system obchodowy) oraz z zewnętrzną, magnetyczną anteną samochodową (system objazdowy).

Moduł Wireless M-Bus wysyła paczkę danych odczytowych z licznika drogą radiową w wolnym od opłat paśmie 868MHz. Dane te są odbierane przez czytnik. Każdy licznik jest tworzony w programie automatycznie na podstawie jego numeru. Program umożliwia tworzenie tras odczytowych, co zapewnia szybki odczyt od kilkudziesięciu do kilku tysięcy liczników.

Z liczników odczytywane są dane bieżące (wartości na moment odczytu) i jednocześnie dane billingowe na koniec miesiąca (z ostatniego dnia zakończonego miesiąca). Ułatwia to bilansowanie zużycia pomiędzy licznikami głównymi a podlicznikami. Dodatkowo odczytywane są kody informacyjne oraz miesięczne moce szczytowe.

Czytnik Kamstrup Wireless M-Bus Reader z tabletem

W najprostszej formie system Wireless M-Bus składa się z liczników Kamstrup (np. ciepłomierzy MULTICAL® 303 i wodomierzy Multical®21) wyposażonych w moduł radiowy, czytnika Wireless M-Bus Reader oraz bezpłatnego programu do odczytu i konfiguracji na PC.

Czytnik może być zasilany z baterii dołączonej do zestawu z wejściem USB lub z dowolnego zasilacza typu USB (np. tablet). Odczytane dane przesyłane są automatycznie po podłączeniu czytnika do komputera.

System Wireless M-Bus z czytnikiem USB jest najtańszym rozwiązaniem na rynku. Koszt podstawowego czytnika z wbudowaną anteną wewnętrzną i zasilaczem USB wynosi 1500 zł netto, program jest bezpłatny. Koszty eksploatacji są minimalne – Wireless M-Bus tryb C pozwala na zachowanie długiej żywotności baterii w ciepłomierzach Multical®303 i wodomierzach Multical®21. W prosty sposób i niewielkim nakładem finansowym system można rozbudować do wersji w pełni automatycznej pozwalającej na odczyt danych bezpośrednio do komputera. Czytaj dalej na ten temat »

Podsumujmy

Całkowity koszt zakupu i eksploatacji liczników ultradźwiękowych jest dużo niższy w zestawieniu z urządzeniami mechanicznymi. Licznik statyczny jest dokładniejszy w porównaniu ze skrzydełkowym w całym zakresie pomiarowym, niezależnie od pozycji montażu. Jest również mniej podatny na zanieczyszczenia. Urządzenia ultradźwiękowe są odporne na nieuprawnioną ingerencję z zewnątrz. Prosta i tania legalizacja, brak konieczności wymiany baterii i zdalny odczyt czynią te urządzenia najtańszymi pod względem eksploatacji.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Ivo Ivo, 24.09.2014r., 15:19:57 Ciekawy artykuł, aczkolwiek cena ciepłomierzy tej firmy to prawie 1400 zł, a wodomierzy ultradźwiękowych to 1000 zł za sztukę! Więc nawet przy założeniu, że nie trzeba by ich wymieniać co 5 lat, a jedynie legalizować - to koszt jest bardzo duży w porównaniu z tradycyjnymi mechanicznymi wodomierzami. Jeśli zatem ten artykuł nie jest pisany na zlecenie firmy Kamstrup, to przydałoby się, aby podać także innych producentów wytwarzających liczniki ultradźwiękowe i orientacyjne ceny. Wiem jedynie, że także Apator produkuje wodomierze ultradźwiękowe, ale ich ceny nie mogłem znaleźć (producent nie podał w cenniku).
 • Ivo Ivo, 24.09.2014r., 15:27:37 aj, właśnie zobaczyłem, że jest to artykuł sponsorowany :( Może zatem ktoś z Redakcji Administrator24 podjąłby się napisania artykułu o wodomierzach ultradźwiękowych wraz z zestawieniem producentów i orientacyjnych cen, oraz opiniami zarządców, którzy korzystają już z takich rozwiązań (jak w praktyce one się sprawdzają i czy są rozbieżności przy bilansowaniu zużycia wody).
 • bosman bosman, 06.05.2015r., 12:40:51 No właśnie trafna Twoja sugestia aczkolwiek pozostawiona jakoś dziwnie bez odpowiedzi Redakcji od września 2014...a szkoda...temat przyszłościowy...przyglądam się dzisiaj ( maj 2015 ) z pewnych względów sposobom poprawnego rozliczania zużycia wody...
 • Piotrek Piotrek, 18.05.2016r., 09:40:53 Ja w sumie pierwszy raz dowiedziałem się o tej metodzie kropelkowej :D pozdrawiam swoją spółdzielnie, zastanawia mnie ile już stracili, skoro wszyscy poza mną znają tę metodę
 • Franek Franek, 25.08.2016r., 00:16:18 Rachunki za zużycie wody rosną jak szalone! Druzgocący raport NIK!
 • Przemek Przemek, 23.02.2017r., 18:21:09 Witam mam zamontowany licznik Multical 302 . Mam pytanie dotyczące odczytu w sytuacji źle wykonanej instalacji CO. firma wykonująca instalację w budynku źle wykonała instalację CO w naszym mieszkaniu (pomylono przy podłanczaniu grzejników i w miejsce zasilania podłączono powroty, pozatym nie dano odpowietrzenia w odpowiednich miejscach ) efektem tego mieliśmy zimne kaloryfery gdyby nie grzejnik gazowy i elektryczne to w mieszkaniu panowała temperatura 16 stopni C. Licznik wskazywał mimo to tylko 0,2kWh mniej niż u sąsiadki gdzie grzejniki były gorące a w mieszkaniu cieplutko. Czy ktoś mugłby mi prostymi słowami wytłumaczyć jak zlicza zużycie ciepła ten typ licznika. Czy źle wykonana instalacja Co jest wstanie zabużyć odczyt tego licznika ?
 • mateuszd mateuszd, 22.05.2020r., 15:53:53 jak ze zużyciem tych liczników? ktoś ma doświadczenia?

Powiązane

Wodomierz Multical®21

Wodomierz Multical®21 Wodomierz Multical®21

Skontaktuj się z producentem: biuro@kamstrup.pl

Skontaktuj się z producentem: biuro@kamstrup.pl

Mieszkaniowy ciepłomierz ultradźwiękowy Multical®303

Mieszkaniowy ciepłomierz ultradźwiękowy Multical®303 Mieszkaniowy ciepłomierz ultradźwiękowy Multical®303

Mieszkaniowy ciepłomierz ultradźwiękowy Multical®303

Mieszkaniowy ciepłomierz ultradźwiękowy Multical®303

Ciepłomierz ultradźwiękowy Multical®403

Ciepłomierz ultradźwiękowy Multical®403 Ciepłomierz ultradźwiękowy Multical®403

Ciepłomierz ultradźwiękowy Multical®403

Ciepłomierz ultradźwiękowy Multical®403

Ciepłomierz ultradźwiękowy Multical®603 + Ultraflow®54/34

Ciepłomierz ultradźwiękowy Multical®603 + Ultraflow®54/34 Ciepłomierz ultradźwiękowy Multical®603 + Ultraflow®54/34

Ciepłomierz ultradźwiękowy Multical®603 + Ultraflow®54/34, zobacz parametry

Ciepłomierz ultradźwiękowy Multical®603 + Ultraflow®54/34, zobacz parametry

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.