administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Półpodziemne pojemniki na odpady - ile to kosztuje i jak wygląda montaż (film)

Polskie Pojemniki | 2023-06-01
Półpodziemne pojemniki na odpady - ile to kosztuje?

Półpodziemne pojemniki na odpady - ile to kosztuje?

Jednym z najważniejszych kryteriów przy decyzji inwestycyjnej jest kryterium ceny. Przy pojemnikach półpodziemnych nie jest inaczej. Mimo niezaprzeczalnej innowacyjności systemu podziemnego oraz wszelkich pozytywów z niego płynących, jego zastosowanie rozbija się często o możliwości finansowe. Aby opisać zagadnienie, postanowiliśmy przybliżyć ceny rynkowe, wchodzące w skład procesu powstawania gniazda do składowania odpadów. Proszę pamiętać, że są to kwoty uśrednione z okresu lipiec-listopad 2021 i mogą się znacząco różnić, w zależności od wyposażenia pojemników, lokalizacji i warunków ich posadowienia. Mają dać jednak pewien horyzont inwestycyjny i rząd wielkości z jakim trzeba się zmierzyć. Najpewniejszym i aktualnym źródłem wiedzy będzie kosztorys ofertowy, pozyskany bezpośrednio od producenta. Znajdą się tam aktualne ceny, zwłaszcza, że z rozpoczęciem 2022r zapowiada się fala podwyżek (ceny energii i surowców mają decydujący wpływ na finalną cenę wyrobu).

treść sponsorowana

Dokumentacja projektowa

Pierwszym etapem działań jest dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami, wykonana dla planowanych lokalizacji. Dokumentację projektową wykonuje się na podstawie map do celów projektowych, natomiast koncepcję lokalizacji oraz rozmieszczenia pojemników można przygotować na mapach z geoportalu lub mapach zasadniczych. Należy przede wszystkim sprawdzić, czy nie ma kolizji z sieciami podziemnymi (woda, prąd, gaz, internet, etc.). Wykonanie map do celów projektowych i uzgodnienia z zarządcami sieci, dokonanie zgłoszenia budowlanego to średni koszt ok. 2500 zł- 3000 zł netto za lokalizację.

Gdy potencjalne miejsce umieszczenia gniazda pojemników jest wolne od przeszkód i kolizji podziemnych z sieciami, należy dokonać rozbiórki dawnych wiat śmietnikowych lub innych obiektów i przygotować teren, rozebrać kostkę brukową lub zlikwidować położony asfalt, beton lub inne utwardzenie. Roboty naziemne zazwyczaj zleca inwestor: spółdzielnia, wspólnota, magistrat, etc. Firma montująca pojemniki przejmuje zakres prac ziemnych, które są ujęte w kosztorysie, tj. przygotowanie gruntu, wywóz nadmiaru ziemi lub jej zanieczyszczeń (kawałki betonu, asfaltu, ostre kamienie, etc.) Montaż jednego pojemnika to średnio 1000zł/netto za sztukę.

Dobór pojemników

Bardzo ważnym na tym etapie, jest dokładne sprawdzenie możliwości dojazdu auta odbierającego odpady z pojemników. Posiada ono z reguły wysięgnik HDS o maksymalnym skutecznym zasięgu 7m, więc konieczna jest opinia firmy-operatora, zajmującego się odbiorem odpadów, by zatwierdziła umiejscowienie pojemników i ich obsługę w zakresie odbioru i swobodnego dojazdu. Często są to zastrzeżenia dotyczące utwardzenia drogi dojazdowej i miejsca ustawienia pojazdu przy odbiorze, jak również ustawienia pojemników w gnieździe, by jak najbardziej ułatwić ich sprawne opróżnianie.

Mając uzgodnione warunki odbioru i możliwość zastosowania systemu półpodziemnego, producent proponuje odpowiednie pojemności pojemników dla danej lokalizacji. Są one obliczane w oparciu o liczbę mieszkańców oraz częstotliwość opróżniania, które podaje inwestor. Najlogiczniejszym obecnie wyborem, by uporządkować system odbioru odpadów jest gniazdo z 5 lub 6 pojemników: odpady zmieszane, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady bio, szkło białe i szkło kolorowe (lub ogólnie szkło). Posiadając taki komplet, eliminujemy konieczność dostawiania dodatkowych pojemników naziemnych.

Jak dobrać optymalne gniazdo pojemników? Producent doradzi w oparciu o posiadane algorytmy uwzględniające ilość mieszkańców i częstotliwość odbioru odpadów. Sprawdź >>

Gdy znana jest dokładna pojemność i ilość pojemników w gnieździe, dokonujemy wyboru najodpowiedniejszego miejsca, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Pojemniki półpodziemne są klasyfikowane jako obiekty małej architektury, podobnie jak obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku takie jak piaskownice, huśtawki, drabinki czy śmietniki.

Montowanie pojemników zgodnie z prawem

Pojemniki są montowane w przestrzeni publicznej i wymagają zgłoszenia chyba, że deweloper montuje na zamkniętym osiedlu.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 22 Prawa budowlanego, budowa obiektów małej architektury nie wymaga pozwolenia na budowę. Jeżeli zamierzamy usytuować obiekt małej architektury na naszej prywatnej nieruchomości, nie jesteśmy zobowiązani dokonywać zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W zgłoszeniu takim należy scharakteryzować rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz wskazać termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia budowy obiektu małej architektury w miejscu publicznym trzeba będzie załączyć m.in. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, a także w zależności od innych uwarunkowań prawnych – odpowiednie szkice lub rysunki czy też stosowne uzgodnienia i opinie. Należy pamiętać, aby:

§  23.  [Odległość pojemników i kontenerów od okien i drzwi do budynków oraz od sąsiedniej działki]

1.  Odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna wynosić co najmniej:

  • 10 m - od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
  • 3 m - od granicy działki budowlanej;
  • 10 m - od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych, o których mowa w § 40.
  • Dojście od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej do miejsca do gromadzenia odpadów stałych, wynosi nie więcej niż 80 m. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych.

Oczywiście świadczymy takie usługi lub służymy pomocą i doradztwem.

 

Gdy szczegóły miejsca do posadowienia pojemników są ustalone, następuje wykonanie koncepcji projektowej z akceptacją wraz z uzgodnieniami i zgłoszenie budowlane.

W przypadku braku sprzeciwu, można przystąpić do prac montażowych. Średni koszt montażu jednego pojemnika to ok. 1000 zł/netto. Utwardzenie kostką brukową 6cm wokół, to średni koszt 170zł/netto/m2. Ewentualne obrzeża betonowe to średni koszt 50zł netto za 1 mb.

Pojemniki półpodziemne - koszt inwestycji

Biorąc pod uwagę najczęściej montowane gniazda pojemników, składające się z 5 frakcji (papier, tworzywa i metale, odpady zmieszane po 5 m3 + szkło 3m3 + odpady bio 1,5 m3), to orientacyjny koszt całej inwestycji (projekt, pojemniki + montaż) wynosi około 40 000zł/netto.

Nie wliczamy do kalkulacji kosztów transportu oraz ewentualnych dodatkowych opcji, jak obicie deską kompozytową lub zamki trójkątne. Dla podanego gniazda objętość wszystkich pojemników wynosi 19,50 m3, co odpowiada 18 szt. klasycznych pojemników czterokołowych 1100 l. Koszt budowy wiaty na pojemniki 1100l jest porównywalny lub większy, pomijając fakt, że zajmie kilkukrotnie większą powierzchnię.

Ponadto, zmniejszamy ilość kursów śmieciarki, a także doświetlamy miejsce składowania odpadów, wyprowadzając je spod dachu. Pozbawiamy możliwości ingerencji dzikie zwierzęta, które nie są w stanie dostać się do środka i wyciągnąć resztki żywności. Teren wokół pojemników, staje się uporządkowany i łatwiejszy do utrzymania w czystości.

Po otrzymaniu koniecznych informacji z Państwa strony, wykonamy szczegółowy kosztorys.

Mamy nadzieję, że artykuł będzie przydatny, przy rozpatrywaniu koncepcji składowania śmieci, pokaże drogę do realizacji projektu i pozwoli wybrać optymalne rozwiązanie. W razie pytań i wątpliwości, nasi konsultanci pomogą je rozwiać. Zachęcamy do kontaktu i życzymy udanych inwestycji w roku 2022.

 Skontaktuj się z nami >>

 

Komentarze

  • Mazmor Mazmor, 28.04.2022r., 13:10:16 Widziałem takie pojemniki na jednym z nowych osiedli, ładnie się prezentują

Powiązane

Polskie Pojemniki Poznaj najwyższej jakości pojemniki na odpady

Poznaj najwyższej jakości pojemniki na odpady Poznaj najwyższej jakości pojemniki na odpady

Jesteśmy rodzinną firmą działającą w branży gospodarki odpadami od 2008 roku. Nasza działalność powstała oraz funkcjonuje wyłącznie dzięki polskiemu kapitałowi. Wieloletnie doświadczenie pozwala zaspokoić...

Jesteśmy rodzinną firmą działającą w branży gospodarki odpadami od 2008 roku. Nasza działalność powstała oraz funkcjonuje wyłącznie dzięki polskiemu kapitałowi. Wieloletnie doświadczenie pozwala zaspokoić zróżnicowane potrzeby naszych partnerów. Trzonem naszej działalności są i zawsze były produkty marki WEBER – najlepsze jakościowo pojemniki na odpady w Europie! Dziś nasza oferta obejmuje także kontenery stalowe, pojemniki typu „dzwon” czy rozwiązania do segregacji wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Polskie Pojemniki Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne...

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne rozwiązania.

Polskie Pojemniki Polskie Pojemniki z nowymi produktami na targach branżowych IFAT w Monachium

Polskie Pojemniki z nowymi produktami na targach branżowych IFAT w Monachium Polskie Pojemniki z nowymi produktami na targach branżowych IFAT w Monachium

Po pandemicznej przerwie, Polskie Pojemniki powróciły na Międzynarodowe Targi IFAT w Monachium. Pokazaliśmy nasze produkty w towarzystwie 2984 wystawców z całego świata, a Targi odwiedziło ponad 119 000...

Po pandemicznej przerwie, Polskie Pojemniki powróciły na Międzynarodowe Targi IFAT w Monachium. Pokazaliśmy nasze produkty w towarzystwie 2984 wystawców z całego świata, a Targi odwiedziło ponad 119 000 ludzi. To największy na świecie plac wystawowy dla najnowszych technologii z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W 18 halach oraz w przestrzeni zewnętrznej, wystawcy zaprezentowali swoje najświeższe produkty i rozwiązania. Była to doskonała okazja do prezentacji naszej firmy na forum...

Polskie Pojemniki Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

Polskie Pojemniki Obudowy śmietników - jak zabudować pojemniki na odpady?

Obudowy śmietników - jak zabudować pojemniki na odpady? Obudowy śmietników - jak zabudować pojemniki na odpady?

Stojące przy domach lub na osiedlach kubły na śmieci to widok, do którego można się przyzwyczaić. Dwukołowe bądź czterokołowe, mijamy je codziennie i nie zastanawiamy się, czy tak na pewno musi być. Zastajemy...

Stojące przy domach lub na osiedlach kubły na śmieci to widok, do którego można się przyzwyczaić. Dwukołowe bądź czterokołowe, mijamy je codziennie i nie zastanawiamy się, czy tak na pewno musi być. Zastajemy taką rzeczywistość i godzimy się na nią, bo jakie mamy wyjście? Otóż mamy! Kilka możliwości umieściliśmy poniżej.

Polskie Pojemniki Jak schować odpady? Estetycznie, bezpiecznie, schludnie…

Jak schować odpady? Estetycznie, bezpiecznie, schludnie… Jak schować odpady? Estetycznie, bezpiecznie, schludnie…

Obecne możliwości rynku pozwalają na dobór odpowiednich rozwiązań do sortowania, składowania i separowania miejsc, w których gromadzimy odpady, zarówno własne przydomowe, komunalne oraz te z zabudowań...

Obecne możliwości rynku pozwalają na dobór odpowiednich rozwiązań do sortowania, składowania i separowania miejsc, w których gromadzimy odpady, zarówno własne przydomowe, komunalne oraz te z zabudowań wielorodzinnych. Najpopularniejszym sposobem jest podstawienie czterokołowych kubłów 1100L lub mniejszych dwukołowych o pojemności 120L, bądź 240L. Coraz rzadziej się widuje, by pojemniki były wolnostojące, ze względów estetycznych, higienicznych oraz łatwości dostępu dzikich zwierząt. Przeważnie schowane...

Polskie Pojemniki Polskie Pojemniki nad fiordami

Polskie Pojemniki nad fiordami Polskie Pojemniki nad fiordami

Skandynawia od wielu lat przoduje w dziedzinie ekologii i segregacji odpadów. Każdy mieszkaniec Norwegii dzieli swoje śmieci na cztery frakcje. Wymusza to konieczność posiadania trzech pojemników 240ltr,...

Skandynawia od wielu lat przoduje w dziedzinie ekologii i segregacji odpadów. Każdy mieszkaniec Norwegii dzieli swoje śmieci na cztery frakcje. Wymusza to konieczność posiadania trzech pojemników 240ltr, z czego jeden jest dzielony na pół. Każda rodzina musi posiadać swój zestaw kubłów, do których musi zapewnić dostęp, zwłaszcza w zimie. Pojemniki wolnostojące wymagają zimą odśnieżania wokół oraz do trasy, którą porusza się śmieciarka. Nowoczesne rozwiązania w zakresie sortowania i składowania odpadów...

Serwis pojemników

Serwis pojemników Serwis pojemników

Systemy IT

Systemy IT Systemy IT

Pojemniki podziemne z platformą hydrauliczna do gromadzenia odpadów domowych

Pojemniki podziemne z platformą hydrauliczna do gromadzenia odpadów domowych

Pojemniki podziemne

Pojemniki podziemne Pojemniki podziemne

Pojemniki półpodziemne

Pojemniki półpodziemne Pojemniki półpodziemne

Polskie Pojemniki

Polskie Pojemniki Polskie Pojemniki

Firma Polskie Pojemniki powstała w odpowiedzi na potrzeby gmin, spółek komunalnych, deweloperów, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Jej działalność skupia się na projektowaniu, produkcji i sprzedaży...

Firma Polskie Pojemniki powstała w odpowiedzi na potrzeby gmin, spółek komunalnych, deweloperów, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Jej działalność skupia się na projektowaniu, produkcji i sprzedaży kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki komunalnej. To jedyny polski producent pojemników podziemnych i półpodziemnych. Swą przewagę konkurencyjną buduje na wieloletnim doświadczeniu udziałowców w branży komunalnej oraz na znajomości specyfiki i uwarunkowań lokalnych rynków, a także bardzo...

Polskie Pojemniki Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej? Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Pojawiające się w tytule pytanie już samo sugeruje, że wiaty śmietnikowe nie są najlepszym rozwiązaniem dla osiedli. Biorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych...

Pojawiające się w tytule pytanie już samo sugeruje, że wiaty śmietnikowe nie są najlepszym rozwiązaniem dla osiedli. Biorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę. Ponadto wiaty zajmują wiele miejsce, które zarządcy osiedli mogliby lepiej zagospodarować, chociażby na kolejne miejsca parkingowe czy trawnik. Mając na uwadze te mankamenty, okazuje się, że rozwiązanie to jest stosunkowo drogie i mało funkcjonalne. To...

Wybrane dla Ciebie

Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania »

Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania » Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania »

Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa »

Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa » Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku » Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu? Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej » Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej » Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku » Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Czy opłaca się ocieplać stary budynek? Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj! Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź » Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę » Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu » Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego » Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami » Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku? Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.