CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co nieco o podatkach od nieruchomości za naszą zachodnią granicą

Janusz Grzegorz  Łęcki, Jacek Sawicki  |  25.09.2012  |  1
arch. J.G. Łęcki

Podatek katastralny jest normą w większości państw Unii Europejskiej. Przykład Irlandii, która już wkrótce wprowadzi ten nowy system, pokazuje wielkość zobowiązań zgodną z oczekiwaniami Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego.

Choć oficjalnie polski rząd zaprzecza, że zamierza wprowadzić na obszarze Polski zmiany zasad w naliczaniu podatku od nieruchomości przechodząc na jego formę katastru, to jednak należy brać na serio taką ewentualność, albowiem taki podatek jest normą w większości państw Unii Europejskiej.

Przykład Irlandii, która już wkrótce wprowadzi ten nowy system, pokazuje wielkość zobowiązań zgodną z oczekiwaniami „Wielkiej Trójki Europejskiej”, czyli władz Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego. Ich sugestie wobec Irlandii sprowadzają się do 0,5% wartości nieruchomości statystycznego gospodarstwa domowego, co daje kwotę około 625 euro na rok. Irlandzki minister finansów Michael Noonan tę kwotę uważa jednak za zawyżoną, ponieważ stanowiłaby zbyt duże obciążenie dla irlandzkich podatników. Jest on zdania, że powinna ona wynosić 200-400 euro rocznie od statystycznej nieruchomości (godzinowa stawka wynagrodzenia wykwalifikowanego robotnika 15-18 euro). Wprowadzenie nowego podatku w warunkach polskich dla większości właścicieli mieszkań i domów oznaczałoby nawet 50-krotny wzrost podatków (Czytaj więcej na ten temat).

      System PROMADUCT®-500 - nowatorska wentylacja pożarowa

System PROMADUCT®-500

Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych.

Dlatego tak ważne jest właściwe zaprojektowanie wentylacji pożarowej i dostosowanie jej do istniejących warunków w danym obiekcie

Prostota wykonania, niski koszt oraz dostępność materiałów powodują, że system PROMADUCT®-500 jest idealnym rozwiązaniem dla projektantów, inwestorów oraz wykonawców.


Podatek katastralny ma długą i niekoniecznie chlubną historię. Niektóre amerykańskie stany opodatkowały nieruchomości podatkiem katastralnym już pod koniec XVIII wieku. W XIX wieku w USA ideę podatku od wartości ziemi rozpowszechnił Henry George, który uważał, że jednocześnie będzie można wyeliminować wszystkie inne podatki. Nowoczesny system katastru w Europie to połowa XIX wieku, kiedy powstały tego typu rejestry nieruchomości we Francji (1850 rok, choć jego początki sięgają epoki napoleońskiej), czy w Austro-Węgrzech (1881 rok). W tym czasie w Niemczech w różnych landach tworzono rozmaite uregulowania prawne dotyczące podatku gruntowego, które zostały ujednolicone dopiero w 1936 roku (czytaj też: Podatki od nieruchomości po irlandzku).

A jak przedstawiają się współcześnie obowiązujące rozwiązania w kilku wybranych krajach dotyczące podatku od nieruchomości wykorzystującego instytucję katastru?

Francja

Finansowanie lokalnych samorządów we Francji oparte jest m. in. na podatku od nieruchomości gruntowej (taxe foncière), który opłaca właściciel gruntu oraz na podatku mieszkaniowym (taxe d‘habitation) opłacanym przez zamieszkującego dom czy mieszkanie. Jeżeli właściciel nieruchomości mieszka w swoim domu, płaci oba podatki.

Choć ich poborcą jest państwo, to jednak pozyskiwane kwoty kierowane są do władz lokalnych, które mają prawo do ustalania taryf, których górny pułap jest ustawowo ograniczany. Zauważa się duże zróżnicowanie kwot obu płaconych podatków w zależności od regionu oraz od szacunkowej wartości nieruchomości.

 

Na początku każdego roku państwo wysyła do samorządów informację o podstawie maksymalnych taryf dla naliczania podatków katastralnych, a samorządy uchwalają własne stawki nieprzekraczające propozycji rządowych.

W 2010 roku średnia stawka podatku katastralnego we Francji wyniosła 33,42 proc. podstawy opodatkowania. Najwyższe stawki podatkowe występują w Mizoën – 86,03 proc. i w Fontanès-de-Sault – 85,67 proc., a najniższe w Neuilly-sur- Seine – 9,03 proc. i w Thiverval-Grignon – 9,45 proc. Dla porównania: w centrum biznesowym Paryża stawki te wynoszą 12,88 proc., w Lyonie – 25,38 proc., a w Marsylii – 37,65 proc. We Francji dodatkowo obowiązuje progresywny podatek od dużych majątków: 0,25 proc. od majątków o wartości od 1,3 do 3 mln euro oraz 0,5 proc. od majątków wartych powyżej 3 mln euro.

W 2010 roku czteroosobowa rodzina o średnich dochodach w Paryżu płaciła 444 euro podatku mieszkaniowego, a porównywalna rodzina w mocno zadłużonej Marsylii aż 1162 euro. Wobec osób starszych, niepełnosprawnych, studentów, oraz osób o niskich dochodach praktykowane są ulgi, a nawet zwolnienia podatkowe.

Oprócz powyższych podatków lokalne budżety zasilają także kwoty pochodzące z opłat za wywóz śmieci i sprzątanie ulic (oparte głównie na rodzaju ulicy). Gospodarstwa domowe płacą również za wodę i ścieki. Tu również stawki są bardzo zróżnicowane w zależności od regionu i są naliczane według wskazań wodomierzy. 

Włochy

Włosi również zobowiązani są płacić podatek od nieruchomości. Od 1992 r. był to tzw. podatek od nieruchomości komunalnych [Imposta Comunale surgli Immobili (ICI), od 2012 r. zastąpiony jednolitym podatkiem komunalnym od nieruchomości [Imposta Municipale Unica (IMU)], który wpłacany jest na konta lokalnych samorządów. Podatek ów opiera się o teoretyczną wartość wynajmu nieruchomości zgodną z lokalnym rejestrem gruntów. Jest on obligatoryjny dla właścicieli nieruchomości lub gruntów położonych we Włoszech, i to niezależnie od faktu czy je zamieszkują, czy też nie. Jego kwota oparta jest o tzw. dochód katastralny (Rendita Catastale) prowadzony dla wszystkich zarejestrowanych nieruchomości we Włoszech. Ustalona przed laty wartość „Rendite Catastale” w praktyce okazała się niedoszacowana, stąd ostatnio pod naciskiem włoskiego rządu władze lokalne próbują urealnić tę wartość. Obecnie podatek ten wynosi  0,4 – 0,7% oficjalnej (zaniżonej) wartości nieruchomości i ustalany jest przez lokalne władze w zależności od ilości nieruchomości, wielkości tych nieruchomości, ich lokalizacji i kategorii oraz... ilości dzieci pozostających na utrzymaniu, których wiek nie przekroczył 27 lat.

Najbardziej poszkodowani są właściciele domów i mieszkań w Rzymie, którzy za tzw. pierwszy dom (który w większości przypadków właścicieli jest też jedyną ich nieruchomością) płacą:

 • jeżeli nie mają dzieci na utrzymaniu, - ponad 511 euro rocznie,
 • z jednym dzieckiem – prawie 462 euro,
 • z dwójką dzieci – nieco ponad 411 euro,
 • z trójką dzieci – 361,5 euro
 • i z czwórką dzieci – 311,5 euro.

Sytuacja nie wygląda lepiej w Mediolanie, gdzie średnia wysokość podatku IMU kształtuje się na poziomie 376,77 euro. Jednak w przypadku nieposiadania dzieci na utrzymaniu ów podatek wyniesie 476,77 euro. Rodzina z czwórką dzieci będzie musiała zapłacić tam 276,77 euro. Jedynym pocieszeniem może być to, że podatek może zostać zapłacony w dwóch ratach: pierwsza do 16 czerwca, a druga - do 16 grudnia.

Dla odmiany w regionie Calgiari średnia wartość podatku IMU liczonego dla właścicieli nieposiadających dzieci do lat 27 pozostających na utrzymaniu wynosi tylko 30,37 euro, a mających jedno i więcej – całkowicie zwalnia się z tego obowiązku podatkowego.

Anglia, Szkocja i Walia

W 1993 roku wprowadzony został podatek lokalny Council Tax, który zastąpił szalenie niepopularny podatek pogłówny Poll Tax. Council Tax jest lokalnym podatkiem od nieruchomości znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii, pobieranym przez władze lokalne, tzw. County Council. Z podatku tego finansowane są lokalne szkoły, biblioteki, policja, straż pożarna, wywóz śmieci itd. Najogólniej można powiedzieć, że im większa i bardziej wartościowa nieruchomość, tym wyższy podatek, jakkolwiek niektóre nieruchomości mogą być zwolnione z płacenia Council Tax. Podatek ten jest płacony przez mieszkańca, a nie właściciela nieruchomości, toteż wprowadzenie się do nowej nieruchomości równoznaczne jest z przejęciem na siebie obowiązku opłacania Council Tax i powinnością jak najszybszego skontaktowania się z lokalną komórką administracyjną władz terytorialnie odpowiedzialnych za pobór tego podatku.

Podatek Council Tax właściciel wnosi tylko wtedy, gdy:

 • nieruchomość jest zarejestrowana jako HMO (House in multiple occupation), gdy mieszkające osoby płacą swoją część czynszu, ale nikt nie jest odpowiedzialny za całość (np. studenci wynajmujący prywatny dom),
 • osoby zamieszkujące nieruchomość mają mniej niż 18 lat,
 • osoby zamieszkujące nieruchomość oczekują na azyl i nie mają prawa do żadnej pomocy socjalnej,
 • osoby zamieszkujące nieruchomość mieszkają na stale w innym miejscu, oraz
 • gdy nieruchomość jest domem opieki.

 

Każdego roku w kwietniu władze lokalne rozsyłają rachunki za Council Tax. Mogą być one płacone w 10 ratach; czasami władze lokalne akceptują płatności cotygodniowe lub codwutygodniowe. Niektóre oferują nawet obniżki jeżeli cały rachunek jest zapłacony z góry.

Na terenie całej Wielkiej Brytanii władze lokalne posiadają listy wszystkich nieruchomości mieszkalnych zwane Valuation List. Wartość każdej nieruchomości jest szacowana na podstawie cen z kwietnia 1991, a następnie przyporządkowywana do odpowiedniej kategorii od A do H. Co roku różne wysokości Council Tax są przypisane poszczególnym kategoriom, proporcjonalnie do wartości nieruchomości.

Są cztery sposoby na ustalenie, do której kategorii należy dane mieszkanie:

 • wgląd w kopie Valuation List – są one dostępne w siedzibach głównych władz lokalnych, względnie często w innych biurach (np. lokalnym oddziale The Valuation Office), bądź lokalnych bibliotekach publicznych. Za zrobienie kopii listy może być pobierana drobna opłata;
 • kategorie nieruchomości są publikowane na stronach The Valuation Office Agency;
 • przed otrzymaniem rachunku można zasięgnąć informacji w wydziale County Council odpowiedzialnym za Council Tax;
 • osoba opłacająca Council Tax może sprawdzić kategorie nieruchomości widniejącą na ostatnim rachunku. Jeżeli w międzyczasie zastały wprowadzone jakieś zmiany, to wówczas urzędnik (tzw. Listing officer) ma obowiązek poinformować o nich płacącą osobę.

Zgodnie z jego ustaleniami nieruchomości angielskie podzielono na osiem grup w zależności od ich wartości przyjętej w 1991 roku. Do najniższego poziomu (kategorii A) zakwalifikowano nieruchomości o wartości 40 tys. brytyjskich funtów; płacony od tej nieruchomości podatek wynosi około 850 funtów rocznie. Najwyższy poziom wartości nieruchomości stanowią zakwalifikowane w kategorii H, których wartość przekracza 320 tys. funtów - płacony od tej nieruchomości podatek wynosi około 2550 funtów rocznie.

Niepokojąco dla władz lokalnych średni podatek od nieruchomości za rok 2011 wyniósł tylko 1200 funtów.

Niektóre nieruchomości mogą być zwolnione z opłacania Council Tax przez różne okresy. Zwolnieniu mogą podlegać następujące nieruchomości:

 • zamieszkane tylko przez studentów (mogą to być akademiki lub prywatne nieruchomości)
 • zamieszkane wyłącznie przez osoby poniżej 18 roku życia
 • zamieszkane tylko przez osoby upośledzone umysłowo
 • puste (niezamieszkane)
 • niezamieszkane, gdy osoba normalnie mieszkająca tam przebywa w innym miejscu (np. szpitalu lub z bliskimi) gdyż wymaga opieki
 • niezamieszkane, gdy osoba normalnie mieszkająca tam przebywa w innym miejscu gdyż opiekuje się inną osobą
 • będące w trakcie znaczących napraw lub remontów
 • przeznaczone do rozbiórki
 • będące częścią zastawu hipotecznego przejęte przez pożyczkodawcę
 • samodzielne mieszkania jeżeli mieszkające w nich osoby są na utrzymaniu właściciela głównej nieruchomości.

Belgia

Podatek katastralny nie jest obliczany od wartości nieruchomości, lecz oblicza się go jako procent z dochodu realnego, jaki hipotetycznie może dana nieruchomość zapewnić właścicielowi w ciągu roku. Obserwuje się duże zróżnicowanie stawek tego podatku uzależnione od lokalizacji, wielkości, rodzaju i stanu nieruchomości oraz od regionu. W bardzo drogim regionie (np. w pobliżu Brukseli) właściciel czteropokojowego mieszkania w bardzo dobrym stanie może nawet zapłacić 2000 euro na rok.

sprawdź: Polska i Irlandia u wrót katastru, czyli dwa kraje i ten sam problem

Podstawa opodatkowania co roku jest indeksowana. Podatek ten stanowi dochód władz samorządowych różnego szczebla, które co roku mogą go uchwalać w różnej wysokości. Na przykład w Brukseli w 2012 roku, łącznie podatek wynosi 39,2375 proc. podstawy opodatkowania, z czego 1,25 proc. otrzymuje region, 7,3625 proc. - departament, a 30,625 proc. - gmina. We Flandrii dla regionu przeznacza się 2,5 procent. Dla mieszkań socjalnych stawka jest obniżana i wynosi w Walonii i Brukseli – 0,8 proc., a we Flandrii – 1,6 proc. Obowiązują zniżki od tego podatku – m.in. dla inwalidów, niepełnosprawnych czy rodzin mających dzieci.

Niemcy

Niemieckie nieruchomości opodatkowane są lokalnym podatkiem gruntowym, zwanym Grundsteuer, który - tak jak w Wielkiej Brytanii - płacony zazwyczaj jest przez osoby zamieszkujące w nieruchomości. Podstawową stawką tego podatku jest kwota 0,35% wartości nieruchomości, zwiększana w zależności od lokalizacji nieruchomości i poziomu opodatkowania ustalonego przez władze gminne. Za apartament w dużym mieście kwota tego podatku może wynosić 150–300 euro rocznie w zależności od powierzchni i lokalizacji. Najemcy mieszkań płacą również opłaty na fundusz remontowy, wywóz śmieci, dostawę wody, oraz na konserwację systemów grzewczych i elektrycznych.

Szwecja

Domy i mieszkania w Szwecji należące do osób fizycznych opodatkowane są podatkiem o wysokości 0,5 – 1% szacunkowej wartości nieruchomości. Jej wycena dokonywana jest co 6 lat i stanowi około 75% rynkowej wartości nieruchomości. 

***

Na przykładach bogatych państw Europy widać, że podatek katastralny nie musi być finansowo dotkliwy dla społeczeństwa. W przypadku Polski realia są jednak inne. Tutaj społeczeństwo jest nadmiernie obłożone stawkami wielu podatków. I w tym należy upatrywać niebezpieczeństwa we wprowadzeniu nowego podatku katastralnego, gdyż równoczesna likwidacja niskiego podatku od nieruchomości nie zrekompensuje konieczności płacenia znacznie wyższego nominalnie podatku katastralnego. Aby ten podatek wprowadzić, najpierw należałoby mocno obniżyć inne podatki, co oznaczałoby głęboką reformę finansów publicznych. W związku z tym pozostaje pytanie: czy polskie władze decydujące o wprowadzeniu tej kategorii podatków będą miały siłę oprzeć się pokusie potraktowania społeczeństwa jak europejskich Krezusów?

 

Źródła: Irishtimes, Properties In Europe, Intrage, elmbridge.gov.uk

Czytaj dalej: Czy warto być drugą Irlandią?

Komentarze

(1)
roman | 20.08.2015, 11:47
To niebywale,jezeli w takim kraju jak polska, gdzie spoleczenstwo wegetuje pozorujac zycie, tzw politycy maja zamiar dobic to dogorywajace spoleczenstwo jeszcze jednym podatkiem.W polsce juz od lat praktycznie nie da sie zyc, czego dowodem jest wielomilionowa emigracyjna glodowa ucieczka polakow z kraju.Ci polacy nigdy nie wroca do polski, kraju gdzie kolejne polskie rzady , wszelkimi sposobami zabijaja w polakach chec pozostania w tym kraju, bo o normalnym zyciu nie moze tu byc mowy.
Koszty utrzymania rodziny w polsce wysoko przewyzszaja dochody.Zatem niby z czego spoleczenstwo m w tym kraju zyc??
Byc moze kryminalni biznesmeni i zlodzieje maja sie w polsce dobrze.ale normalny pracobiorac nie ma szans na przezycie,i oplacenie i tak juz wzietych z sufitu kosztow utrzymania miezkania, ktore maja sie nijak do dochodu.Podatki od wszystkiego sa w polsce wielokrotnie naliczane, jak w zadnym innym cywilizowanym kraju, w ktorym pracobiora po oplaceniu wszelkich kosztow stalych, moze godnie zyc.
Pojecie godnosci czlowieka w polsce nie istnieje od dawna, a podatek katatralny jest tego dowodem.
Nie mozna polski porownywac z krajami cywilizowanymi , tylko dlatego ze zostala przylaczona do UE.
Gdyby kraje zchodnie zamknaly granice,i rynek pracy dla polakow natychmiast kilka mln polakow w
polsce zwyczajnie pozdycha z glodu.Tylko polski polityk-dyletant, i pani premier kopacz udaje ze o tym nie wie. Ale to jest wynikiem jej polskiego wyksztancenia/nie mylic z wyksztalceniem/, na polskiej uczeli we Pcimiu. Skutki takieko polskiego wyksztancenia polskich tzw politykow, zawsze koncza sie rozlewem krwi w bananowej republce polska.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy? »

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


 Jacek Sawicki
 Jacek Sawicki
Absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytu Gdańskego. Od 1999 r. jest redaktorem w Domu Wydawniczym MEDIUM. Jego dorobek stanowią artykuły naukowo-techniczne z dziedziny izolacji budowlany... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
 • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10789|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10363|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl