administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Zmiany w prawie od 2024 roku

Anna Ruszczak | 2024-01-09
Nowe przepisy dotyczą m.in. wzrostu płacy minimalnej. Fot. Pixabay

Nowe przepisy dotyczą m.in. wzrostu płacy minimalnej. Fot. Pixabay

Nowy rok to wiele zmian w prawie. Część obowiązuje już od 1 stycznie, inne wejdą w życie później. Oto najważniejsze przepisy, o których warto pamiętać.

Zobacz także

DomBest news Jak dwie krople wody

Jak dwie krople wody Jak dwie krople wody

Jak pozbyć się problemów z opomiarowaniem mediów? Błędne odczyty, uciążliwe awarie, rozbieżności w raportach i tłumaczenie się z nich lokatorom, a do tego konieczność odwiedzenia wszystkich budynków…...

Jak pozbyć się problemów z opomiarowaniem mediów? Błędne odczyty, uciążliwe awarie, rozbieżności w raportach i tłumaczenie się z nich lokatorom, a do tego konieczność odwiedzenia wszystkich budynków… Wszystkim tym niedogodnościom mówimy STOP!

Redakcja news Miejsce zamieszkania a jakość snu

Miejsce zamieszkania a jakość snu Miejsce zamieszkania a jakość snu

Latarnie i billboardy, hałas uliczny, komary lub inne owady – to tylko wybrane czynniki, które wpływają na jakość snu mieszkańców zarówno miast, jak i wsi. Najnowszy raport Domondo „Czy miastowi śpią gorzej...

Latarnie i billboardy, hałas uliczny, komary lub inne owady – to tylko wybrane czynniki, które wpływają na jakość snu mieszkańców zarówno miast, jak i wsi. Najnowszy raport Domondo „Czy miastowi śpią gorzej niż mieszkańcy wsi?” szczegółowo analizuje tę kwestię.

Redakcja news Jak uniknąć ogromnych podwyżek energii?

Jak uniknąć ogromnych podwyżek energii? Jak uniknąć ogromnych podwyżek energii?

„Jak uniknąć ogromnych podwyżek energii?” – hasło, przed którym ostrzega Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Powstały strony internetowe, rozsyłane są sms-y i zdjęcia wykorzystujące wizerunki znanych osób,...

„Jak uniknąć ogromnych podwyżek energii?” – hasło, przed którym ostrzega Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Powstały strony internetowe, rozsyłane są sms-y i zdjęcia wykorzystujące wizerunki znanych osób, które informują o ogromnych podwyżkach cen energii – to sposoby oszustów na wyłudzenie danych, alarmuje resort klimatu.

1 stycznia 2024 r. weszło w życie wiele nowych przepisów dotyczących pracowników, przedsiębiorców, emerytów, konsumentów, sprzedawców czy osób z niepełnosprawnościami.

Wzrost płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło z 3600 zł do 4242 zł. Kolejna podwyżka — tym razem do 4 300 zł — zacznie obowiązywać od lipca 2024 r. Dzięki temu wyższe pensje otrzyma ok. 3,6 mln osób. Więcej dostaną też samozatrudnieni i zleceniobiorcy, bo wzrośnie minimalna stawka godzinowa. W górę pójdą też świadczenia powiązane z płacą minimalną, w tym np. maksymalne odprawy i dodatki za pracę w nocy.

Wyższy zasiłek stały

Za sprawą nowelizacji z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku stałego, ale też jego minimalna wysokość. Zasiłek stały wypłacany jest przez pomoc społeczną osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają kryterium dochodowe. Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej są weryfikowane i ustalane co trzy lata.

Może Cię zainteresować: Zwolnienie pracownika w 2024 r. będzie trudniejsze

Od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe wynosi 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł dla osoby przebywającej w rodzinie. Zasiłek stały jest różnicą między kryterium dochodowym na jednego członka rodziny a dochodem na osobę w rodzinie. Obecnie kwota przyznanego zasiłku nie może być niższa niż 30 zł oraz nie może przekroczyć 719 zł miesięcznie.

Od 1 stycznia 2024 r. podwyższono kwotę kryterium dochodowego ze 100 proc. do 130 proc. kryterium. Ustawa podwyższa także minimalną wysokości zasiłku stałego z 30 zł do 100 zł oraz maksymalną z 719 zł do 1000 zł.

Emerytury pomostowe dla nowych grup

Od 1 stycznia 2024 r. weszło w życie większość przepisów ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 22 sierpnia 2023 r., poz. 1667). Za ich sprawą prawo do emerytury pomostowej będzie — co do zasady — przysługiwać pracownikowi, który:

 • urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
 • osiągnął wiek co najmniej 55 lat (w przypadku kobiety) i 60 lat (w przypadku mężczyzny), ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wynoszący co najmniej 15 lat (przy niektórych pracach, np. na statkach lub w ratownictwie górskim, jest to okres 10 lat),
 • ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
 • po 31 grudnia 2008 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Pomostówka to wcześniejsze świadczenie dla osób, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i spełniają dodatkowe kryteria. Jest wypłacane do momentu uzyskania prawa do emerytury lub do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Może Cię zainteresować:  Pracownik do znalezienia w kilka godzin

Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie duża reforma wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością. Będą mogli oni ubiegać się o nowe świadczenie wspierające, skierowane bezpośrednio do nich. Aby wnioskować o świadczenie wspierające, najpierw muszą uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Wydają ją na wniosek wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON), właściwe ze względu na miejsce stałego pobytu. W decyzji będzie punktowo określony poziom potrzeby. Od niego będzie uzależniona wysokość świadczenia, która będzie też powiązana z wysokością renty socjalnej. Im niższy poziom potrzeb, tym niższe świadczenie wspierające. Wyniesie ono:

 • 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów,
 • 180 proc. renty socjalnej — od 90 do 94 punktów,
 • 120 proc. renty socjalnej — od 85 do 89 punktów,
 • 80 proc. renty socjalnej — od 80 do 84 punktów,
 • 60 proc. renty socjalnej — od 75 do 79 punktów,
 • 40 proc. renty socjalnej — od 70 do 74 punktów.

W 2023 r. renta socjalna wynosiła 1588,44 zł brutto, i zostanie zwaloryzowana 1 marca tego roku. Można więc założyć, że świadczenie wspierające będzie wynosić od ok. 635 zł do blisko 3495 zł. Z tym, że co do zasady, od 2024 r. o świadczenie wspierające mogą się starać osoby, które otrzymały od 87 do 100 punktów. Jeśli ktoś otrzyma od 70 do 89 punktów, a jego opiekun pobierał świadczenie pielęgnacyjne, będzie mógł jeszcze w tym roku starać się o świadczenie wspierające. Ale opiekun straci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. I to może być pułapka.

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

W 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 2988 zł, czyli o 540 zł więcej niż w minionym roku. To za sprawą obwieszczenia ministra rodziny z 13 listopada 2023 r. Pobierają je zarówno osoby opiekujące się dziećmi, jak i dorosłymi. Opiekunowie dorosłych powinni jednak dobrze się zastanowić, co wybrać. Zwłaszcza, że od 2024 r. zyskają możliwość podejmowania pracy i dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego. Ważne jest także, że od 1 stycznia 2024 r. osoby, które dotychczas nie pobierały świadczeń opiekuńczych, nie będą mogły ubiegać się już o specjalny zasiłek opiekuńczy oraz o świadczenie pielęgnacyjne na dorosłe osoby z niepełnosprawnością.

Wydłużona ważność orzeczeń

W ekspresowym tempie Sejm nowej kadencji uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Poselski projekt wpłynął do Sejmu 12 grudnia 2023 roku, a został uchwalony 19 grudnia. Senat nie zgłosił do niego poprawek, a prezydent błyskawicznie podpisał. W efekcie ustawa przedłużająca ważność orzeczeń o niepełnosprawności zaczęła obowiązywać już 30 grudnia 2023 roku. 

Może Cię zainteresować: Dni wolne w 2024 roku

Zgodnie z nią orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upływa po 5 sierpnia 2023 r., a także orzeczenia, których ważność przedłużono podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, są ważne do 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się ostateczne. Jednocześnie ustawa uchyla przepisy, które stopniowały ważność orzeczeń zależnie od terminu upływy jego ważności. Interwencja była potrzebna, bo jak wskazali posłowie w uzasadnieniu, czas oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia w niektórych ośrodkach wynosi nawet osiem miesięcy.

Wyższe stawki podatku od nieruchomości

Od 1 stycznia 2024 r. wzrosły stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłat lokalnych (targowa, miejscowa, uzdrowiskowa). Zasadniczo stawki wzrastają o 15 proc. w porównaniu do stawek maksymalnych obowiązujących w 2023 r. Trzeba pamiętać, że nie oznacza to automatycznie podwyżki podatku od domów, mieszkań, nieruchomości firmowych, czy samochodów ciężarowych (o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony, bo ich dotyczy podatek od środków transportowych). Decyzje o stawkach obowiązujących w danej gminie lub mieście podejmują radni gmin i miast. Stawki maksymalne stosuje ok. 500 gmin i miast na prawie 2,5 tys. gmin w Polsce.

Dodatkowy podatek od zakupu mieszkań

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje kolejna zmiana w podatku od czynności cywilnoprawnych. Kupujący szóste i kolejne mieszkanie w tej samej inwestycji deweloperskiej zapłacą tak, jak dotąd VAT i dodatkowo 6 proc. PCC.

Wynika to z nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. poz. 1463). Dodajmy, że chodzi o zakup sześciu nieruchomości w jednej inwestycji (na jednej działce). Przepisy są jednak pełne dziur, dlatego eksperci spodziewają się, że 6 proc. PCC może nikt nie zapłacić.

Może Cię zainteresować: Zamrożenie cen prądu w 2024 roku

Rejestracja używanego samochodu

Firmy leasingowe, komisy samochodowe, ale też każde przedsiębiorstwo, które się restrukturyzuje, mogą stracić miliony złotych z powodu jednego przepisu. Chodzi o nowy obowiązek rejestracji nabytych aut używanych wprowadzony od 1 stycznia 2024 r. przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Wprowadza ona do prawa o ruchu drogowym art. 73aa, zgodnie z którym właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

 • nabycia pojazdu na terytorium Polski,
 • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Od tego obowiązku wprowadzono wyjątki:

 • Obowiązku nie stosuje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Polski działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów i pojazd ten jest pojazdem nowym.
 • Obowiązku nie stosuje się do podmiotu uprawnionego posiadającego decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów (tablice dealerskie) – w odniesieniu do pojazdów, dla których posiada on ważną decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów. Oznacza to, że obowiązku przerejestrowania nie będzie stosować się dla pojazdów, które nie są już autami nowymi, dla których wypełniono wcześniej profesjonalny dowód rejestracyjny.
 • Stosuje się go do pozostałych pojazdów i w przypadku gdy właścicielem takiego pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Polski działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest on do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

W praktyce klient nabywający auto, nie będzie miał już obowiązku zawiadamiania o jego nabyciu, ale obowiązek jego przerejestrowania i zależnie od tego, jaką kategorią podmiotu jest, będzie musiał to zrobić w terminie 30-dniowym albo 90-dniowym. Dla przedsiębiorcy zajmującego się obrotem pojazdami termin na złożenie wniosku o rejestrację wynosi 90 dni.

Źródło: businessinsider.com.pl

Komentarze

Powiązane

Redakcja news Deweloperzy oczekują zmian legislacyjnych

Deweloperzy oczekują zmian legislacyjnych Deweloperzy oczekują zmian legislacyjnych

Deweloperzy liczą na zmiany legislacyjne m.in. w zakresie dostępności gruntów oraz miejsc parkingowych w inwestycjach mieszkaniowych.

Deweloperzy liczą na zmiany legislacyjne m.in. w zakresie dostępności gruntów oraz miejsc parkingowych w inwestycjach mieszkaniowych.

Redakcja news Rozporządzenie o przeciwdziałaniu tzw. patodeweloperce nie zacznie obowiązywać 1 kwietnia

Rozporządzenie o przeciwdziałaniu tzw. patodeweloperce nie zacznie obowiązywać 1 kwietnia Rozporządzenie o przeciwdziałaniu tzw. patodeweloperce nie zacznie obowiązywać 1 kwietnia

Wiceminister rozwoju i technologii Krzysztof Kukucki poinformował, że rozporządzenie ws. warunków, jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie wejdzie w życie 1 kwietnia, jak planowano.

Wiceminister rozwoju i technologii Krzysztof Kukucki poinformował, że rozporządzenie ws. warunków, jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie wejdzie w życie 1 kwietnia, jak planowano.

Redakcja news PRZRS zaprasza na kwietniową konferencję spółdzielczą

PRZRS zaprasza na kwietniową konferencję spółdzielczą PRZRS zaprasza na kwietniową konferencję spółdzielczą

Pomorski Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni zaprasza na konferencję spółdzielczą, która odbędzie się 11–12 kwietnia 2024 r. w Gniewinie. Tematem przewodnim wydarzenia będą wystąpienia publiczne –...

Pomorski Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni zaprasza na konferencję spółdzielczą, która odbędzie się 11–12 kwietnia 2024 r. w Gniewinie. Tematem przewodnim wydarzenia będą wystąpienia publiczne – komunikacja w kryzysie.

Redakcja news Zielone biurowce to perspektywa kilku lat

Zielone biurowce to perspektywa kilku lat Zielone biurowce to perspektywa kilku lat

Z przeprowadzonych badań wynika, że zielone biura wpływają na wzrost wydajności pracowników. Osoby pracujące w takich budynkach i przestrzeniach deklarują lepsze samopoczucie oraz zadowolenie z wykonywanej...

Z przeprowadzonych badań wynika, że zielone biura wpływają na wzrost wydajności pracowników. Osoby pracujące w takich budynkach i przestrzeniach deklarują lepsze samopoczucie oraz zadowolenie z wykonywanej pracy.

Redakcja news Kredyt mieszkaniowy #naStart – znamy więcej szczegółów

Kredyt mieszkaniowy #naStart – znamy więcej szczegółów Kredyt mieszkaniowy #naStart – znamy więcej szczegółów

Projekt ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart” wpisano do wykazu prac legislacyjnych. Rząd ma się nim zająć w drugim kwartale 2024 r.

Projekt ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart” wpisano do wykazu prac legislacyjnych. Rząd ma się nim zająć w drugim kwartale 2024 r.

Redakcja news MRiT: Nowy termin wejścia w życie rozporządzenia o przeciwdziałaniu tzw. patodeweloperce

MRiT: Nowy termin wejścia w życie rozporządzenia o przeciwdziałaniu tzw. patodeweloperce MRiT: Nowy termin wejścia w życie rozporządzenia o przeciwdziałaniu tzw. patodeweloperce

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ustosunkowało się do postulatów m.in. jednostek samorządu terytorialnego o przesunięcie terminu wejścia w życie rozporządzenia o przeciwdziałaniu tzw. patodeweloperce.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ustosunkowało się do postulatów m.in. jednostek samorządu terytorialnego o przesunięcie terminu wejścia w życie rozporządzenia o przeciwdziałaniu tzw. patodeweloperce.

Redakcja news Dyrektywa EPBD – jak wpłynie na rynek najmu?

Dyrektywa EPBD – jak wpłynie na rynek najmu? Dyrektywa EPBD – jak wpłynie na rynek najmu?

Przyjęcie przez Europarlament nowelizacji dyrektywy budynkowej (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) to jedna z ważniejszych zmian dla całego rynku mieszkaniowego.

Przyjęcie przez Europarlament nowelizacji dyrektywy budynkowej (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) to jedna z ważniejszych zmian dla całego rynku mieszkaniowego.

Redakcja news Na co dziś stawiają osoby kupujące mieszkanie?

Na co dziś stawiają osoby kupujące mieszkanie? Na co dziś stawiają osoby kupujące mieszkanie?

Co decyduje o wyborze konkretnego mieszkania? Jakie czynniki są kluczowe dla kupujących? Jakie nowoczesne rozwiązania technologiczne są najbardziej cenione przez nabywców?

Co decyduje o wyborze konkretnego mieszkania? Jakie czynniki są kluczowe dla kupujących? Jakie nowoczesne rozwiązania technologiczne są najbardziej cenione przez nabywców?

Redakcja news Dostępność mieszkań – w którym europejskim mieście jest najgorzej?

Dostępność mieszkań – w którym europejskim mieście jest najgorzej? Dostępność mieszkań – w którym europejskim mieście jest najgorzej?

Praga, stolica Czech, to miasto w Europie, które zmaga się z największymi trudnościami w zakresie dostępności mieszkań.

Praga, stolica Czech, to miasto w Europie, które zmaga się z największymi trudnościami w zakresie dostępności mieszkań.

Redakcja news MKiŚ: ceny energii od lipca 2024 na poziomie akceptowalnym przez większość

MKiŚ: ceny energii od lipca 2024 na poziomie akceptowalnym przez większość MKiŚ: ceny energii od lipca 2024 na poziomie akceptowalnym przez większość

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) chce, aby ceny energii w drugiej połowie 2024 r. kształtowały się na poziomie akceptowalnym przez większość społeczeństwa – informuje wiceminister klimatu Miłosz...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) chce, aby ceny energii w drugiej połowie 2024 r. kształtowały się na poziomie akceptowalnym przez większość społeczeństwa – informuje wiceminister klimatu Miłosz Motyka.

Redakcja news Najem instytucjonalny – rozwiązanie na obecne czasy?

Najem instytucjonalny – rozwiązanie na obecne czasy? Najem instytucjonalny – rozwiązanie na obecne czasy?

Najem instytucjonalny (Private Rented Sector – PRS) to dość nowa forma najmu na polskim rynku mieszkaniowym. Dla wielu jeszcze model PRS jest niezrozumiały lub wątpliwy.

Najem instytucjonalny (Private Rented Sector – PRS) to dość nowa forma najmu na polskim rynku mieszkaniowym. Dla wielu jeszcze model PRS jest niezrozumiały lub wątpliwy.

Redakcja news Na rynku najmu brakuje dużych mieszkań

Na rynku najmu brakuje dużych mieszkań Na rynku najmu brakuje dużych mieszkań

Z danych serwisu Otodom wynika, że od początku 2024 przybywa ofert mieszkań na wynajem.

Z danych serwisu Otodom wynika, że od początku 2024 przybywa ofert mieszkań na wynajem.

Redakcja news Powstaje Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tabor”

Powstaje Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tabor” Powstaje Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tabor”

Spółdzielnia będzie budować mieszkania dla obecnych i przyszłych pracowników firmy „Tabor”. Pierwsze mieszkania mają być gotowe za cztery lata.

Spółdzielnia będzie budować mieszkania dla obecnych i przyszłych pracowników firmy „Tabor”. Pierwsze mieszkania mają być gotowe za cztery lata.

Redakcja news Zasady przeprowadzania przeglądów technicznych obiektów oraz wpisów do KOB

Zasady przeprowadzania przeglądów technicznych obiektów oraz wpisów do KOB Zasady przeprowadzania przeglądów technicznych obiektów oraz wpisów do KOB

Zapraszamy na szkolenie „Zasady przeprowadzania przeglądów technicznych obiektów, w tym przewodów kominowych, oraz zasady wpisów do KOB”, które już 17 kwietnia poprowadzi Eugenia Śleszyńska.

Zapraszamy na szkolenie „Zasady przeprowadzania przeglądów technicznych obiektów, w tym przewodów kominowych, oraz zasady wpisów do KOB”, które już 17 kwietnia poprowadzi Eugenia Śleszyńska.

Redakcja news Procedury administracyjne i koszty – główne wyzwania deweloperów

Procedury administracyjne i koszty – główne wyzwania deweloperów Procedury administracyjne i koszty – główne wyzwania deweloperów

Długie procedury administracyjne, koszty realizacji projektów oraz wzrost problemów nabywców z otrzymaniem finansowania – to główne wyzwania dla deweloperów w 2024.

Długie procedury administracyjne, koszty realizacji projektów oraz wzrost problemów nabywców z otrzymaniem finansowania – to główne wyzwania dla deweloperów w 2024.

Redakcja news Ponad 1/3 gospodarstw domowych w Polsce w luce czynszowej

Ponad 1/3 gospodarstw domowych w Polsce w luce czynszowej Ponad 1/3 gospodarstw domowych w Polsce w luce czynszowej

Aż 35 proc. Polek i Polaków mieszka w lokalach niedostosowanych do swoich potrzeb – wynika z raportu Polityki Insight i PFR Nieruchomości S.A.

Aż 35 proc. Polek i Polaków mieszka w lokalach niedostosowanych do swoich potrzeb – wynika z raportu Polityki Insight i PFR Nieruchomości S.A.

Redakcja Powstał Parlamentarny Zespół ds. Spółdzielczości

Powstał Parlamentarny Zespół ds. Spółdzielczości Powstał Parlamentarny Zespół ds. Spółdzielczości

6 marca 2024 roku ukonstytuował się Parlamentarny Zespół ds. Spółdzielczości, w którym skupili się posłowie i senatorowie zainteresowani problematyką spółdzielczą.

6 marca 2024 roku ukonstytuował się Parlamentarny Zespół ds. Spółdzielczości, w którym skupili się posłowie i senatorowie zainteresowani problematyką spółdzielczą.

Redakcja news Umorzenie przez potrącenie

Umorzenie przez potrącenie Umorzenie przez potrącenie

Sąd Najwyższy dopuścił umorzenie przez potrącenie wierzytelności, przysługującej spółdzielni mieszkaniowej z tytułu wpłat na fundusz remontowy.

Sąd Najwyższy dopuścił umorzenie przez potrącenie wierzytelności, przysługującej spółdzielni mieszkaniowej z tytułu wpłat na fundusz remontowy.

Sabina Augustynowicz Rynek mieszkaniowy w Polsce – fakty i mity

Rynek mieszkaniowy w Polsce – fakty i mity Rynek mieszkaniowy w Polsce – fakty i mity

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez Polski Związek Firm Deweloperskich oraz Pracodawców rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiono raport „Rynek mieszkaniowy w Polsce. Przekonania i rzeczywistość”.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez Polski Związek Firm Deweloperskich oraz Pracodawców rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiono raport „Rynek mieszkaniowy w Polsce. Przekonania i rzeczywistość”.

Redakcja news Zapowiedź zmian w prawie energetycznym

Zapowiedź zmian w prawie energetycznym Zapowiedź zmian w prawie energetycznym

Rząd jeszcze w II kwartale 2024 r. planuje nowelizację Prawa energetycznego. Celem jest regulacja rynku wodoru.

Rząd jeszcze w II kwartale 2024 r. planuje nowelizację Prawa energetycznego. Celem jest regulacja rynku wodoru.

Redakcja news Zarządcy nieruchomości komercyjnych sprawdzają najemców

Zarządcy nieruchomości komercyjnych sprawdzają najemców Zarządcy nieruchomości komercyjnych sprawdzają najemców

Właściciele biur, powierzchni handlowych, magazynów, hal produkcyjnych i innych obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej, coraz częściej sprawdzają swoich potencjalnych klientów.

Właściciele biur, powierzchni handlowych, magazynów, hal produkcyjnych i innych obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej, coraz częściej sprawdzają swoich potencjalnych klientów.

Redakcja news Budownictwo czynszowe w miastach wojewódzkich

Budownictwo czynszowe w miastach wojewódzkich Budownictwo czynszowe w miastach wojewódzkich

Zapewnienie dachu nad głową rodzinom o niskich dochodach jest ustawowym obowiązkiem gminy.

Zapewnienie dachu nad głową rodzinom o niskich dochodach jest ustawowym obowiązkiem gminy.

Redakcja news Decyzja RPP ws. stóp procentowych [kwiecień 2024]

Decyzja RPP ws. stóp procentowych [kwiecień 2024] Decyzja RPP ws. stóp procentowych [kwiecień 2024]

W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

Redakcja news Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w miastach?

Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w miastach? Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w miastach?

W Polsce w ostatnich latach przestępczość, zwłaszcza ta związana z kradzieżami, rośnie – na co wskazują dane Komendy Głównej Policji. Najwięcej tego typu incydentów odnotowuje się w dużych miastach.

W Polsce w ostatnich latach przestępczość, zwłaszcza ta związana z kradzieżami, rośnie – na co wskazują dane Komendy Głównej Policji. Najwięcej tego typu incydentów odnotowuje się w dużych miastach.

Wybrane dla Ciebie

Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych »

Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych » Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe »

Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe » Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Jak płacić mniej za ogrzewanie?

Jak płacić mniej za ogrzewanie? Jak płacić mniej za ogrzewanie?

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.