administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Publikacje Aneta Mościcka

Aneta Mościcka Zasady stawiania tymczasowego budynku

Zasady stawiania tymczasowego budynku Zasady stawiania tymczasowego budynku

Postawienie tymczasowego obiektu budowlanego wyłącznie w oparciu o zgłoszenie będzie możliwe w sytuacji, w której obiekt zostanie przeniesiony lub rozebrany przed upływem 180 dni od momentu jego postawienia.

Postawienie tymczasowego obiektu budowlanego wyłącznie w oparciu o zgłoszenie będzie możliwe w sytuacji, w której obiekt zostanie przeniesiony lub rozebrany przed upływem 180 dni od momentu jego postawienia.

Aneta Mościcka Skutki podatkowe nieokreślenia przez podatnika wartości budynku

Skutki podatkowe nieokreślenia przez podatnika wartości budynku Skutki podatkowe nieokreślenia przez podatnika wartości budynku

W przypadku, gdy podatnik nie określił wartości budowli lub wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33% od wartości określonej przez podatnika, koszty ustalenia wartości przez biegłego...

W przypadku, gdy podatnik nie określił wartości budowli lub wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33% od wartości określonej przez podatnika, koszty ustalenia wartości przez biegłego ponosi podatnik.

Aneta Mościcka Poszanowanie interesów osób trzecich

Poszanowanie interesów osób trzecich Poszanowanie interesów osób trzecich

Poszanowaniu podlegają tylko uzasadnione interesy osób trzecich, czyli te, które mają umocowanie w przepisach prawa. Nie chodzi o wszelkie utrudnienia, jakie może spowodować planowana inwestycja, lecz...

Poszanowaniu podlegają tylko uzasadnione interesy osób trzecich, czyli te, które mają umocowanie w przepisach prawa. Nie chodzi o wszelkie utrudnienia, jakie może spowodować planowana inwestycja, lecz jedynie o takie, które dotyczyć mogą naruszeń interesów prawnych, nie zaś interesów faktycznych innych osób – orzekł NSA.

Aneta Mościcka Brak miejsca zamieszkania a odmowa zakwalifikowania do najmu z zasobu miasta

Brak miejsca zamieszkania a odmowa zakwalifikowania do najmu z zasobu miasta Brak miejsca zamieszkania a odmowa zakwalifikowania do najmu z zasobu miasta

Brak podania przez wnioskodawczynię miejsca zamieszkania z przyczyn obiektywnych nie może stanowić podstawy do odmowy zakwalifikowania i wpisania jej na listę osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego...

Brak podania przez wnioskodawczynię miejsca zamieszkania z przyczyn obiektywnych nie może stanowić podstawy do odmowy zakwalifikowania i wpisania jej na listę osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego miasta – orzekł NSA.

Aneta Mościcka Czy zadatek z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości jest objęty ulgą mieszkaniową w PIT?

Czy zadatek z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości jest objęty ulgą mieszkaniową w PIT? Czy zadatek z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości jest objęty ulgą mieszkaniową w PIT?

Kwota zadatku – otrzymana przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości – wydatkowana na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w...

Kwota zadatku – otrzymana przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości – wydatkowana na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy, jeżeli następnie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność nieruchomości, a kwota zadatku została zaliczona na poczet ceny jej sprzedaży.

Aneta Mościcka Czy pasieka może być podstawą do odmowy wydania pozwolenia na budowę?

Czy pasieka może być podstawą do odmowy wydania pozwolenia na budowę? Czy pasieka może być podstawą do odmowy wydania pozwolenia na budowę?

Pasieka na sąsiedniej działce i jej możliwe oddziaływanie na planowaną inwestycję oraz klientów budowanego marketu nie może stanowić podstawy do odmowy wydania pozwolenia na budowę. Urzędy, wydając decyzje...

Pasieka na sąsiedniej działce i jej możliwe oddziaływanie na planowaną inwestycję oraz klientów budowanego marketu nie może stanowić podstawy do odmowy wydania pozwolenia na budowę. Urzędy, wydając decyzje o pozwoleniu na budowę, nie muszą także uwzględniać wytycznych zawartych w Kodeksie Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie co do minimalnej odległości lokalizacji uli od innych obiektów.

Aneta Mościcka Tryb uzyskania informacji przez członka wspólnoty mieszkaniowej

Tryb uzyskania informacji przez członka wspólnoty mieszkaniowej Tryb uzyskania informacji przez członka wspólnoty mieszkaniowej

Członkowi wspólnoty mieszkaniowej przysługuje odrębny tryb uzyskania informacji o funkcjonowaniu wspólnoty, aniżeli w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z art. 29 ust. 3 UWL wynika bowiem...

Członkowi wspólnoty mieszkaniowej przysługuje odrębny tryb uzyskania informacji o funkcjonowaniu wspólnoty, aniżeli w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z art. 29 ust. 3 UWL wynika bowiem prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty przez każdego właściciela, w tym skarżącego jako członka wspólnoty.

Aneta Mościcka Nakaz rozbiórki może zostać skierowany również do inwestora niebędącego właścicielem nieruchomości

Nakaz rozbiórki może zostać skierowany również do inwestora niebędącego właścicielem nieruchomości Nakaz rozbiórki może zostać skierowany również do inwestora niebędącego właścicielem nieruchomości

W pierwszej kolejności nakaz rozbiórki powinien być skierowany do inwestora, który jest sprawcą samowoli budowlanej. Nakaz rozbiórki może zostać skierowany również do inwestora niebędącego właścicielem...

W pierwszej kolejności nakaz rozbiórki powinien być skierowany do inwestora, który jest sprawcą samowoli budowlanej. Nakaz rozbiórki może zostać skierowany również do inwestora niebędącego właścicielem nieruchomości, na której zrealizowano obiekt budowlany. Pozostałe podmioty wskazane w przepisie Prawa budowlanego powinny być adresatami nakazu rozbiórki dopiero wtedy, gdy skierowanie tego nakazu do inwestora z przyczyn faktycznych nie gwarantowałoby jego wykonania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Działalność pożytku publicznego a zwolnienie od podatku

Działalność pożytku publicznego a zwolnienie od podatku Działalność pożytku publicznego a zwolnienie od podatku

Art. 7 ust. 1 pkt 14 UPOL [1] zwalnia od podatku nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Dla zastosowania...

Art. 7 ust. 1 pkt 14 UPOL [1] zwalnia od podatku nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Dla zastosowania tego zwolnienia musi zostać wykazane przez podatnika faktyczne zajęcie nieruchomości lub ich części na prowadzenie tej działalności.

Aneta Mościcka Zakwestionowanie pozwolenia na budowę części wspólnych

Zakwestionowanie pozwolenia na budowę części wspólnych Zakwestionowanie pozwolenia na budowę części wspólnych

Jeżeli wniosek o pozwolenie na budowę dotyczy nieruchomości stanowiącej wspólnotę mieszkaniową lub taka nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania budynku, to jako stronę postępowania należy przede...

Jeżeli wniosek o pozwolenie na budowę dotyczy nieruchomości stanowiącej wspólnotę mieszkaniową lub taka nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania budynku, to jako stronę postępowania należy przede wszystkim dopuścić wspólnotę mieszkaniową, a na indywidualny wniosek, właścicieli poszczególnych lokali.

Aneta Mościcka Ustanowienie służebności przesyłu a zezwolenie ograniczające sposób korzystania z nieruchomości

Ustanowienie służebności przesyłu a zezwolenie ograniczające sposób korzystania z nieruchomości Ustanowienie służebności przesyłu a zezwolenie ograniczające sposób korzystania z nieruchomości

Ustanowienie służebności przesyłu oraz wydanie zezwolenia, ograniczającego sposób korzystania z nieruchomości, stanowią zupełnie odrębne regulacje prawne. Nie można zatem utożsamiać negocjacji dotyczących...

Ustanowienie służebności przesyłu oraz wydanie zezwolenia, ograniczającego sposób korzystania z nieruchomości, stanowią zupełnie odrębne regulacje prawne. Nie można zatem utożsamiać negocjacji dotyczących ustanowienia służebności przesyłu z negocjacjami, które powinny poprzedzać wystąpienie z wnioskiem, a następnie wydanie decyzji ograniczającej prawo własności nieruchomości – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Co jest remontem, a co konserwacją wg PB?

Co jest remontem, a co konserwacją wg PB? Co jest remontem, a co konserwacją wg PB?

W orzecznictwie podkreśla się, że istota re­montu polega na odtworzeniu stanu pier­wotnego. Natomiast roboty polegające na wymianie jednych elementów na inne, nowe, bez konieczności odtwarzania stanu pierwotnego,...

W orzecznictwie podkreśla się, że istota re­montu polega na odtworzeniu stanu pier­wotnego. Natomiast roboty polegające na wymianie jednych elementów na inne, nowe, bez konieczności odtwarzania stanu pierwotnego, będą stanowiły bieżącą konserwację. Rozbiórka pieca kaflowego i montaż gazowego z systemem ogrzewania są remontem. Inwestorzy nie mają prawnego obowiązku konsultowania prac remontowych w należącym do nich mieszkaniu, a także w częściach wspólnych budynku z pozostałymi współwłaścicielami...

Aneta Mościcka Prace budowlane przy współwłasności

Prace budowlane przy współwłasności Prace budowlane przy współwłasności

Nie ma wymogu, by współwłaściciel chcący wykorzystać wspólną nieruchomość na cele budowlane zawsze musiał posiadać zgodę wszystkich współwłaścicieli, a w przypadku jej braku, musiał uzyskać zgodę sądu....

Nie ma wymogu, by współwłaściciel chcący wykorzystać wspólną nieruchomość na cele budowlane zawsze musiał posiadać zgodę wszystkich współwłaścicieli, a w przypadku jej braku, musiał uzyskać zgodę sądu. Oceny, czy dana inwestycja przekracza zakres zwykłego zarządu dokonuje inwestor, a następnie jest ona weryfikowana przez urząd samodzielnie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Utrata przez inwestora prawa własności budynku a rozbiórka samowoli budowlanej

Utrata przez inwestora prawa własności budynku a rozbiórka samowoli budowlanej Utrata przez inwestora prawa własności budynku a rozbiórka samowoli budowlanej

Inwestora można obciążyć nakazem rozbiórki samowoli budowlanej, jeżeli posiada uprawnienie do władania obiektem budowlanym, a gdy po wybudowaniu obiektów utraci prawo własności nieruchomości, nadal będzie...

Inwestora można obciążyć nakazem rozbiórki samowoli budowlanej, jeżeli posiada uprawnienie do władania obiektem budowlanym, a gdy po wybudowaniu obiektów utraci prawo własności nieruchomości, nadal będzie miał możliwość dokonania rozbiórki. Sąd może wstrzymać decyzję o rozbiórce samowoli, jeżeli inwestor zamieszkuje w budynku, a rozbiórka łączy się z powstaniem szkody – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Wypowiedzenie umowy kredytu mieszkaniowego a możliwość zbadania niedozwolonych zapisów umowy

Wypowiedzenie umowy kredytu mieszkaniowego a możliwość zbadania niedozwolonych zapisów umowy Wypowiedzenie umowy kredytu mieszkaniowego a możliwość zbadania niedozwolonych zapisów umowy

Obowiązek sprawdzenia, czy umowa zawiera niedozwolone postanowienia spoczywa na sądzie. Fakt wypowiedzenia umowy kredytowej nie może co do zasady spowodować pozbawienia kredytobiorcy ochrony konsumenckiej,...

Obowiązek sprawdzenia, czy umowa zawiera niedozwolone postanowienia spoczywa na sądzie. Fakt wypowiedzenia umowy kredytowej nie może co do zasady spowodować pozbawienia kredytobiorcy ochrony konsumenckiej, gwarantowanej Dyrektywą UE nr 93/13, która obejmuje zarówno etap nawiązywania umowy, jak i wykonywania zobowiązań przez kredytodawcę i kredytobiorcę – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Aneta Mościcka Czy bank może jednostronnie kształtować kurs wymiany waluty przy umowie kredytu mieszkaniowego?

Czy bank może jednostronnie kształtować kurs wymiany waluty przy umowie kredytu mieszkaniowego? Czy bank może jednostronnie kształtować kurs wymiany waluty przy umowie kredytu mieszkaniowego?

Postanowienia umowy kredytu, które uprawniają bank do jednostronnego ustalenia kursów walut, są nietransparentne i pozostawiają pole do uznaniowego działania banku. Obarczają kredytobiorcę nieprzewidywalnym...

Postanowienia umowy kredytu, które uprawniają bank do jednostronnego ustalenia kursów walut, są nietransparentne i pozostawiają pole do uznaniowego działania banku. Obarczają kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz naruszają równorzędność stron. Sprzeczność z dobrymi obyczajami i naruszenie interesów konsumenta polega na uzależnieniu wysokości świadczenia banku oraz konsumenta od swobodnej decyzji banku, co jest niedopuszczalne – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Aneta Mościcka Objęcie decyzją o warunkach zabudowy części działki ewidencyjnej

Objęcie decyzją o warunkach zabudowy części działki ewidencyjnej Objęcie decyzją o warunkach zabudowy części działki ewidencyjnej

Objęcie decyzją o warunkach zabudowy części działki ewidencyjnej nie jest co prawda niemożliwe, ale musi to wynikać ze szczególnych uwarunkowań, a część działki musi być objęta ustaleniami planu miejscowego...

Objęcie decyzją o warunkach zabudowy części działki ewidencyjnej nie jest co prawda niemożliwe, ale musi to wynikać ze szczególnych uwarunkowań, a część działki musi być objęta ustaleniami planu miejscowego lub decyzją wydaną w trybie tzw. specustaw – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Aneta Mościcka Działki sąsiednie przy ustalaniu warunków zabudowy

Działki sąsiednie przy ustalaniu warunków zabudowy Działki sąsiednie przy ustalaniu warunków zabudowy

Decyzje administracyjne organów obu instancji zostały wydane z naruszeniem zasad postępowania administracyjnego, ponieważ analizą planistyczną objęto tylko niektóre z działek znajdujących się w prawidłowo...

Decyzje administracyjne organów obu instancji zostały wydane z naruszeniem zasad postępowania administracyjnego, ponieważ analizą planistyczną objęto tylko niektóre z działek znajdujących się w prawidłowo wyznaczonym obszarze analizowanym. Przy ustalaniu warunków zabudowy zostały pominięte parametry zabudowy znajdującej się na dwóch działkach sąsiadujących bezpośrednio z terenem inwestycji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Nakaz rozbiórki nieruchomości przy współwłasności nieruchomości

Nakaz rozbiórki nieruchomości przy współwłasności nieruchomości Nakaz rozbiórki nieruchomości przy współwłasności nieruchomości

Zgodnie z art. 52 Prawa budowlanego obowiązki, w formie nakazów i zakazów, nakłada się na inwestora. Jeżeli zaś roboty budowlane zostały zakończone lub wykonanie postanowienia albo decyzji przez inwestora...

Zgodnie z art. 52 Prawa budowlanego obowiązki, w formie nakazów i zakazów, nakłada się na inwestora. Jeżeli zaś roboty budowlane zostały zakończone lub wykonanie postanowienia albo decyzji przez inwestora jest niemożliwe, obowiązki te nakłada się na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Aneta Mościcka Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Zaświadczenie o samodzielności lokalu Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Zainteresowany uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu informował, że przed sądem rejonowym toczy się postępowanie o zasiedzenie mieszkania z jego wniosku. Zaświadczenie o samodzielności mieszkania...

Zainteresowany uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu informował, że przed sądem rejonowym toczy się postępowanie o zasiedzenie mieszkania z jego wniosku. Zaświadczenie o samodzielności mieszkania stanowi wyłączny dowód spełnienia przez lokal wymogów samodzielności. Zatem wykazał on fakt posiadania interesu prawnego w uzyskaniu zaświadczenia o samodzielności lokalu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Aneta Mościcka Kiedy taras/balkon jest częścią nieruchomości wspólnej?

Kiedy taras/balkon jest częścią nieruchomości wspólnej? Kiedy taras/balkon jest częścią nieruchomości wspólnej?

Jeśli dostęp do tarasu ma więcej mieszkańców budynku wielorodzinnego, to jest on częścią nieruchomości wspólnej. Natomiast gdy dostęp jest możliwy tylko z jednego lokalu to nie wchodzi on w skład nieruchomości...

Jeśli dostęp do tarasu ma więcej mieszkańców budynku wielorodzinnego, to jest on częścią nieruchomości wspólnej. Natomiast gdy dostęp jest możliwy tylko z jednego lokalu to nie wchodzi on w skład nieruchomości wspólnej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Aneta Mościcka Zwrot wywłaszczonej nieruchomości a rozliczenie poniesionych nakładów

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości a rozliczenie poniesionych nakładów Zwrot wywłaszczonej nieruchomości a rozliczenie poniesionych nakładów

Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa, że nieruchomość wywłaszczona podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dniu jej zwrotu. To nie oznacza, że nakłady na nią poczynione, zwiększające...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa, że nieruchomość wywłaszczona podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dniu jej zwrotu. To nie oznacza, że nakłady na nią poczynione, zwiększające jej wartość, podlegają bezwarunkowo zwrotowi. Np. uzbrojenie terenu, stabilizacja stosunków wodnych itp. są wykonywaniem uprawnień właściciela publicznoprawnego wywłaszczonej nieruchomości i mogą podlegać zwrotowi – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Warunki skorzystania ze zwolnienia od PIT przychodu ze sprzedaży nieruchomości

Warunki skorzystania ze zwolnienia od PIT przychodu ze sprzedaży nieruchomości Warunki skorzystania ze zwolnienia od PIT przychodu ze sprzedaży nieruchomości

Dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego wystarczające jest wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego na własne cele mieszkaniowe w okresie trzech lat od końca...

Dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego wystarczające jest wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego na własne cele mieszkaniowe w okresie trzech lat od końca roku podatkowego. W tym samym okresie nie musi nastąpić definitywne nabycie tego prawa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Kolejność uprawnionych do wykonania decyzji rozbiórkowej

Kolejność uprawnionych do wykonania decyzji rozbiórkowej Kolejność uprawnionych do wykonania decyzji rozbiórkowej

W pierwszej kolejności zobowiązany do dokonania rozbiórki jest inwestor, będący sprawcą samowoli budowlanej – orzekł Sąd Administracyjny w Gdańsku.

W pierwszej kolejności zobowiązany do dokonania rozbiórki jest inwestor, będący sprawcą samowoli budowlanej – orzekł Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Aneta Mościcka Konsekwencje wyeliminowania ryzyka kursowego z umowy kredytu hipotecznego

Konsekwencje wyeliminowania ryzyka kursowego z umowy kredytu hipotecznego Konsekwencje wyeliminowania ryzyka kursowego z umowy kredytu hipotecznego

Wyeliminowanie ryzyka kursowego jest równoznaczne z tak daleko idącym przekształceniem umowy, że należy ją uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, choćby nadal chodziło tu o inny podtyp, czy...

Wyeliminowanie ryzyka kursowego jest równoznaczne z tak daleko idącym przekształceniem umowy, że należy ją uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, choćby nadal chodziło tu o inny podtyp, czy wariant umowy kredytu. Oznacza to z kolei, że po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy o charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe, co przemawia za jej całkowitą nieważnością (bezskutecznością) – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Aneta Mościcka Przedawnienie roszczenia banku o zwrot wypłaconego kapitału

Przedawnienie roszczenia banku o zwrot wypłaconego kapitału Przedawnienie roszczenia banku o zwrot wypłaconego kapitału

Dopiero po rozpoczęciu biegu terminu przedawnienia można uznać, że brak podstawy prawnej świadczenia stał się definitywny, a strony mogły zażądać skutecznie zwrotu nienależnego świadczenia. Dlatego roszczenie...

Dopiero po rozpoczęciu biegu terminu przedawnienia można uznać, że brak podstawy prawnej świadczenia stał się definitywny, a strony mogły zażądać skutecznie zwrotu nienależnego świadczenia. Dlatego roszczenie pozwanego banku nie jest przedawnione – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Aneta Mościcka Nieważność umowy kredytowej a roszczenie kredytobiorcy o zwrot świadczeń

Nieważność umowy kredytowej a roszczenie kredytobiorcy o zwrot świadczeń Nieważność umowy kredytowej a roszczenie kredytobiorcy o zwrot świadczeń

Wobec nieważności umowy kredytowej kredytobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot świadczeń spełnionych w wykonaniu tej umowy. Spełnione przez kredytobiorcę nienależnie na podstawie postanowienia niedozwolonego...

Wobec nieważności umowy kredytowej kredytobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot świadczeń spełnionych w wykonaniu tej umowy. Spełnione przez kredytobiorcę nienależnie na podstawie postanowienia niedozwolonego świadczenie podlega zwrotowi, choćby kredytobiorca był równolegle dłużnikiem banku – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Aneta Mościcka Przejście obowiązku wykonania nakazu rozbiórki na nabywcę nieruchomości

Przejście obowiązku wykonania nakazu rozbiórki na nabywcę nieruchomości Przejście obowiązku wykonania nakazu rozbiórki na nabywcę nieruchomości

Następcy prawni inwestora, uzyskując prawo własności nieruchomości, wchodzą w prawa i obowiązki wiążące się z tą nieruchomością. Wszelkie rozstrzygnięcia, w tym decyzje zmierzające do usunięcia skutków...

Następcy prawni inwestora, uzyskując prawo własności nieruchomości, wchodzą w prawa i obowiązki wiążące się z tą nieruchomością. Wszelkie rozstrzygnięcia, w tym decyzje zmierzające do usunięcia skutków naruszeń Prawa budowlanego, powinny być kierowane do następców prawnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Czy spółdzielnia może pobierać VAT od opłat za lokale użytkowe?

Czy spółdzielnia może pobierać VAT od opłat za lokale użytkowe? Czy spółdzielnia może pobierać VAT od opłat za lokale użytkowe?

Ustawodawca odmiennie traktuje osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali użytkowych. Czynności zarządcze świadczone przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz tych podmiotów pozostają poza zakresem...

Ustawodawca odmiennie traktuje osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali użytkowych. Czynności zarządcze świadczone przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz tych podmiotów pozostają poza zakresem zwolnienia z ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji należne od nich opłaty są objęte podatkiem VAT – orzekł Sąd Najwyższy.

Aneta Mościcka Warunki ważności uchwały spółdzielni mieszkaniowej

Warunki ważności uchwały spółdzielni mieszkaniowej Warunki ważności uchwały  spółdzielni mieszkaniowej

Przewidziane w statucie spółdzielni – przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały – liczenie i uwzględnianie tylko głosów „za” i „przeciw” oraz zasada, że uchwały są podejmowane zwykłą...

Przewidziane w statucie spółdzielni – przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały – liczenie i uwzględnianie tylko głosów „za” i „przeciw” oraz zasada, że uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów nie są prawidłowe w świetle art. 83 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.