administrator24.info

Zmiana lub likwidacja grzejnika w instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielolokalowym

Krzysztof Cichowski | Administrator i Menedżer Nieruchomości 7-8/2021 | 2021-12-09
Grzejnik centralnego ogrzewania; fot. pixabay

Grzejnik centralnego ogrzewania; fot. pixabay

Niczym bumerang wracają bezustannie problemy związane z użytkowaniem, zaopatrywanej w ciepło z jednego, wspólnego źródła, instalacji centralnego ogrzewania budynków wielolokalowych. Zazwyczaj dotyczy to rozliczania kosztów ogrzewania zarówno budynku, jak i poszczególnych lokali.

Zobacz także

Redakcja Czy ciepło może być uciążliwe dla mieszkańców?

Czy ciepło może być uciążliwe dla mieszkańców? Czy ciepło może być uciążliwe dla mieszkańców?

Ogrzewanie to jeden z istotniejszych czynników wpływających na koszty utrzymania nieruchomości. W większości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zaliczka jest uśredniona na takim samym poziomie przez...

Ogrzewanie to jeden z istotniejszych czynników wpływających na koszty utrzymania nieruchomości. W większości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zaliczka jest uśredniona na takim samym poziomie przez 12 miesięcy. Sezon grzewczy trwa zwykle 7-8 miesięcy, a w okresie letnim zaliczka jest kumulowana, aby w okresie zimowym pokryć wyższe koszty.

Danfoss Poland Sp. z o.o. Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej

Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej

Zdrowszy i bardziej komfortowy klimat w pomieszczeniach przy niższych kosztach ogrzewania? Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję i loT (Internet Rzeczy) – pozwalają na generowanie...

Zdrowszy i bardziej komfortowy klimat w pomieszczeniach przy niższych kosztach ogrzewania? Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję i loT (Internet Rzeczy) – pozwalają na generowanie oszczędności oraz zapewniają satysfakcję mieszkańców i użytkowników budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej.

Sowa Finansowa Rankomat.pl Sp. z o.o. Pompa ciepła – zalety i wady. Czy warto w nią zainwestować?

Pompa ciepła – zalety i wady. Czy warto w nią zainwestować? Pompa ciepła – zalety i wady. Czy warto w nią zainwestować?

Zastanawiasz się nad zakupem pompy ciepła i szukasz „za” i „przeciw”? W takim razie zapoznaj się z zaletami i wadami tego rozwiązania.

Zastanawiasz się nad zakupem pompy ciepła i szukasz „za” i „przeciw”? W takim razie zapoznaj się z zaletami i wadami tego rozwiązania.

Udział kosztów c.o. w ogólnej kwocie opłat, związanych z użytkowaniem lokalu w takim budynku jest dominujący i na pewno nie będzie się zmniejszać. Wiele lat minie, zanim większość budynków wielolokalowych w naszym kraju osiągnie taki standard energetyczny, by koszty ich ogrzewania przestały być dominujące.

 

Prawne obligo

Taki stan rzeczy powoduje jakże różne postępowania użytkowników lokali – właścicieli, najemców, posiadaczy spółdzielczego prawa do lokalu. Jakże częstym sposobem na pomniejszenie opłat jest pomysł likwidacji niektórych grzejników w mieszkaniu. Ale bywają i inne przyczyny, jak na przykład zmiana sposobu użytkowania mieszkania, co się wiąże z innym niż dotychczas urządzeniem jego wnętrza. Zazwyczaj, choć niestety nie zawsze, pomysłodawca nowego sposobu urządzenia mieszkania zwraca się do zarządcy (administracji itd.) budynku o zgodę na zmianę usytuowania grzejników lub ich likwidację. Pozostaje wobec tego przypomnieć wszystkim zarządcom nieruchomości podstawowe cechy instalacji centralnego ogrzewania budynków wielolokalowych, zaopatrywanych w ciepło z jednego, wspólnego źródła. Wspólne zasady dotyczą zarówno kotłowni we własnym budynku, jak i węzła cieplnego dostarczającego ciepło z zewnętrznej sieci ciepłowniczej.

 

Dlatego też warto w każdej korespondencji kierowanej do użytkowników lokali zwracać uwagę, że instalacja centralnego ogrzewania (c.o.) w budynku wielolokalowym stanowi konkretne techniczne rozwiązanie, zaprojektowane, wykonane i funkcjonujące jako całość, w skład której wchodzą między innymi urządzenia związane z zasilaniem w ciepło danego budynku (np. lokalne źródło ciepła, węzeł cieplny), wewnętrzna instalacja c.o. wraz ze wszystkimi grzejnikami (a więc także w lokalach) i armaturą przygrzejnikową (w tym zaworami) oraz inne urządzenia wchodzące w skład tego konkretnego technicznego rozwiązania. Tym samym cała instalacja c.o. wchodzi w skład nieruchomości wspólnej, o której mowa w art.
3 ust. 2 ustawy o własności lokali.

Wobec tego dokonywanie jakichkolwiek zmian w systemie ogrzewania budynku wielolokalowego możliwe jest wyłącznie za zgodą jego właściciela (współwłaścicieli), na co jednoznacznie wskazują zarówno przepisy prawa, jak i orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Wystarczy tu przytoczyć § 42 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU Nr 74, poz. 836) oraz Uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 1997 roku – sygn. akt III CZP 36/971.

BMETERS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Główna 60, 51-188 Psary k.Wrocławia
tel. 71 388 90 04, faks 71 387 15 37
e-mail: biuro@bmeters.plwww.bmeters.pl

Hydrocal M4 ciepłomierz / chłodomierz na bazie mechanicznego przetwornika przepływu

 

Hydrocal M4

 • zakres przepływów nominalnych: 0,6; 1,5; 2,5 m³/h
 • dynamika przepływu (H/V): DN15 – 0,6 m3/h – 50/50, DN15 – 1,5 m3/h – 100/100, DN20 – 2,5 m3/h – 100/100
 • klasa dokładności: 2
 • strata ciśnienia: dla Qp: ≤ 0,25 bara,
 • temperatura otoczenia: 5–55°C
 • zakres pomiaru temperatury MID (Ciepło) 1–90°C
 • zakres różnicy temperatury MID (Ciepło) 3–90K
 • zakres pomiaru temperatury (Chłód) 0,2–90°C
 • zakres różnicy temperatury (Chłód) 0,2–90K
 • ciśnienie nominalne: 16 barów
 • przepływ minimalny: DN15 (0,6 m3/h) – 12 l/h, DN15  (1,5 m3/h) – 15 l/h, DN20 (2,5 m3/h) – 25 l/h
 • przepływ maksymalny: DN15 (0,6 m3/h) – 1,2 m3/h, DN15 (1,5 m3/h) – 3,0 m3/h, DN20 (2,5 m3/h) – 5,0 m3/h
 • średnica nominalna: DN15–DN20 
 • czujniki temperatur: cyfrowy
 • wyświetlacz: LCD 8 znaków + ikony
 • wskazania: aktualna ilość zużytej energii ciepła/chłodu, skumulowana objętość przepływu dla ciepła/chłodu, skumulowana objętość przepływu podłączonych wodomierzy, przepływ chwilowy, moc chwilowa, kW, temperatura zasilania/powrotu oraz różnica temperatur
 • zasilanie bateryjne: bateria litowa, żywotność baterii 10 lat*
 • rodzaj odczytu: radiowy W-MBUS zgodny z OMS, lub LORA, przewodowy M-BUS, lub impuls
 • mechaniczny przetwornik przepływu
 • rejestr wskazań historycznych zużycia ciepła/chłodu
 • wbudowany moduł W-MBUS, lub LORA
 • możliwość podłączenia dwóch wodomierzy z nadajnikami impulsów
 • klasa ochrony IP 65
 • jednostka elektroniczna obracana o 3600
 • klasa środowiskowa A (E1; M1)
 • gwarancja 5 lat
 • jednostki pomiaru: GJ / kWh

 

 *prognoza żywotności baterii jest zależna od konfiguracji, parametrów transmisji radiowej, warunków temperaturowych, klimatycznych i środowiskowych, oraz sumarycznej ilości zliczonego przepływu

 

Dowiedz się więcej >>

Hydrosonis ULC T330 - ciepłomierz ultradzwiękowy

 

Hydrosonis ULC

 

 • zakres przepływów nominalnych: 0.6; 1.5; 2.5 m3/h
 • dynamika przepływu: 1:100
 • strata ciśnienia przy przepływie Qp: 150, 150, 200 mbar
 • ciśnienie nominalne 16 bar
 • przepływ minimalny: 6,15,25 l/h
 • przepływ maksymalny: 1.2; 3; 5 m3/h
 • średnica nominalna: DN15; DN20
 • klasa dokładności: 2
 • zakres pomiaru temperatur: 0–105°C
 • wyświetlacz: 7-cyfrowy LCD
 • wymienna bateria o żywotności 6 lat*, opcjonalnie 11 lat*
 • rodzaj odczytu: MBUS,W-MBUS, impuls
 • wartości ciepła i chłodu zapamiętywane w osobnych rejestrach
 • czujnik temperatury Pt500
 • klasa ochrony IP 54
 • jednostki pomiaru: GJ (na zamówienie kWh)
 • ultradźwiękowy przetwornik przepływu

 

 *prognoza żywotności baterii jest zależna od konfiguracji, parametrów transmisji radiowej, warunków temperaturowych, klimatycznych i środowiskowych

 

Informacje dodatkowe:

 • na życzenie moduł W-MBUS, MBUS, lub impuls
 • wersja podstawowa przystosowana do pomiaru ciepła
 • na zamówienie wersja przystosowana do pomiaru ciepła i chłodu, lub tylko chłodu

 

Więcej o urządzeniu >>

Więcej o ciepłomierzach BMETERS >>

 

Hydrocal M4 ciepłomierz / chłodomierz na bazie mechanicznego przetwornika przepływu

 

ista Polska Sp. z o.o.

tel. 12 383 09 00

centralna.sprzedaz@ista.pl

www.ista.pl

https://pl.linkedin.com/company/istapolska

ultego III smart - elektroniczny ciepłomierz kompaktowy

 

ultego III smart

 

 

Dane techniczne:

 • zakres przepływów nominalnych qp: 0,6; 1,5 i 2,5 m3/h
 • średnica nominalna: DN15
 • dynamika przepływu minimalnego: qp/qi = 1/100
 • próg rozruchu poszczególnych wielkości typoszeregu: 2, 4, 6, 10 l/h
 • przepływ maksymalny qs: 1, 2, 3 i 5 l/h
 • ciśnienie nominalne: 16 barów
 • strata ciśnienia przy przepływie qp: 0,6 l/h – 16 kPa, 1,5 l/h – 23 kPa, 2,5 l/h – 24 kPa
 • zakres pomiaru temperatur: 5–150°C
 • rodzaj odczytu: system zdalnego odczytu w standardzie M-BUS, radio (symphonic® sensor net – za pomocą dodatkowego modułu radiowego), wyjście impulsowe
 • zasilanie: bateria, żywotność 12 lat
 • rejestr pamięci 15 miesięcy oraz dwa ostatnie okresy rozliczeniowe; dostępność rejestrów z poziomu wyświetlacza; identyfikacja alarmów: przepływ wsteczny, powietrze w instalacji, usterka przelicznika, usterka czujnika temperatury, usterka przepływomierza
 • zgodny z dyrektywą MID-2014/32/UE

 

Cechy szczególne:

 • ciepłomierz zbudowany w oparciu o ultradźwiękowy przetwornik przepływu
 • brak jakichkolwiek ruchomych elementów
 • wysoka dokładność pomiaru, trwały i prosty w obsłudze
 • nie są wymagane odcinki proste za i przed ciepłomierzem
 • dozwolona dowolna pozycja pracy
 • możliwy montaż przelicznika wskazującego na przetworniku przepływu lub na ścianie
 • bardzo krótki czas reakcji na zmiany przepływu i temperatury
 • archiwizacja oraz udostępnianie danych na portalu dla Zarządcy ista24.pl oraz ista connect (wersja dla mieszkańców)
 • przetwornik przepływu standardowo kompozytowy, dostępna również wersja z korpusem mosiężnym
 • zalety:
  • dostęp do archiwalnych i aktualnych odczytów i zużyć
  • dostęp do raportów porównawczych oraz analiz zużyć
  • dostęp do archiwum dokumentów rozliczeniowych
  • odczyt wszystkich mediów: ciepło, woda, prąd i gaz

 

Dowiedz się więcej >>

sensonic®3 - elektroniczny ciepłomierz kompaktowy

 

sensonic®3

 

Dane techniczne:

 • zakres przepływów nominalnych qp: 0,6; 1,5 i 2,5 m3/h
 • średnica nominalna: DN15, DN20
 • dynamika przepływu minimalnego: qp/qi = 1/50
 • próg rozruchu poszczególnych wielkości typoszeregu: 3, 5, 7 l/h
 • przepływ maksymalny qs: 1,2; 3,0; 5,0 l/h
 • ciśnienie nominalne: 16 barów
 • strata ciśnienia przy przepływie qp: 0,6 l/h – 16 kPa, 1,5 l/h – 23 kPa, 2,5 l/h – 24 kPa
 • zakres pomiaru temperatur: 5–150°C
 • rodzaj odczytu: system zdalnego odczytu radiowego
  w standardzie ista symphonic sensor net oraz odczyt przewodowy poprzez dodatkowy moduł mbus
 • zasilanie: bateria, żywotność 12 lat
 • rejestr pamięci 15 miesięcy oraz dwa ostatnie okresy rozliczeniowe; dostępność rejestrów z poziomu wyświetlacza; rejestracja maksymalnej miesięcznej mocy, przepływu i temperatury; identyfikacja alarmów: przepływ wsteczny, usterka przelicznika, usterka czujnika temperatury, usterka przepływomierza, przekroczenie terminu legalizacji
 • zgodny z dyrektywą MID-2014/32/UE

 

Cechy szczególne:

 • ciepłomierz zbudowany w oparciu o wielostrumieniowy przetwornik przepływu
 • wysoka dokładność pomiaru, trwały i prosty w obsłudze
 • nie są wymagane odcinki proste za i przed ciepłomierzem
 • rozłączna konstrukcja (łatwość instalacji i serwisu)
 • możliwy montaż przelicznika wskazującego na przetworniku przepływu lub na ścianie
 • archiwizacja oraz udostępnianie danych na portalu dla Zarządcy ista24.pl oraz ista connect (wersja dla mieszkańców)
 • zalety:
  • dostęp do archiwalnych i aktualnych odczytów i zużyć
  • dostęp do raportów porównawczych oraz analiz zużyć
  • dostęp do archiwum dokumentów rozliczeniowych
  • odczyt wszystkich mediów: ciepło, woda, prąd i gaz prąd i gaz

 

Więcej o ciepłomierzach ISTA >>

 

Grzejnik – to składowa budynku wielolokalowego

Warto w korespondencji (odpowiedzi) z wnioskującym o jakąkolwiek zmianę w instalacji c.o. użytkownikiem lokalu, wspomnieć o przepisach wspomnianego rozporządzenia, jak i o przepisach wydanych na mocy ustawy Prawo budowlane, dotyczących wszystkich budynków mieszkalnych, niezależnie od formy prawnej władania zarówno budynkami, jak i poszczególnymi lokalami.

Zdarza się bowiem, że mieszkańcy tworzący wspólnoty mieszkaniowe – jako właściciele poszczególnych lokali – zapominają o tym, że ich lokal (choć chroniony, jak częstokroć lubią podkreślać, świętym prawem własności, zawarowanym w Konstytucji RP), nie jest samodzielnym obiektem, lecz elementem składowym budynku wielolokalowego. Zapominają częstokroć, że wszystkie elementy tworzące ten samodzielny lokal (ściany i stropy) w budynku wielolokalowym zawsze będą wchodzić w skład nieruchomości wspólnej. Jak również zapominają o wchodzących w skład takiej nieruchomości wspólnej różnego rodzaju instalacjach i urządzeniach, usytuowanych w ich lokalu. Do takich instalacji w szczególności należeć będzie zdefiniowana powyżej jako całość instalacja c.o. budynku.

Potrzebna uchwała

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej dokonywanie zmian w systemie ogrzewania budynku wielolokalowego wymagać będzie uprzedniej zgody ogółu współwłaścicieli tego budynku. Tym bardziej wówczas, gdy zmiany w systemie ogrzewania wiążą się zarówno z działaniami technicznymi, jak i mogą powodować zmiany w sposobie dokonywania rozliczeń kosztów ogrzewania całego budynku, przypadających na poszczególne lokale.

Pozostaje zatem skomentować niekiedy spotykaną wątpliwość, czy zmiana instalacji c.o. budynku, polegająca na likwidacji jednego grzejnika powinna być poparta uchwałą właścicieli lokali. W pierwszej chwili może wydawać się przesadą stwierdzenie, że likwidacja jednego z pozostałych zazwyczaj kilkuset grzejników w tym budynku może zakłócić funkcjonowanie całej instalacji c.o. Pozostawiając, jako temat godny do odrębnych publikacji, bardzo istotny problem określania w regulaminie sposobu rozliczania kosztów ogrzewania w przypadku likwidacji grzejnika, powróćmy do uwarunkowań technicznych. A tych nie powinny określać i oceniać osoby nieposiadające właściwej wiedzy i praktyki. Zatem należy podkreślić, że tylko projektant lub rzeczoznawca odpowiedniej specjalności powinien wyrażać opinię, czy i jakich czynności regulacyjnych i technicznych należy dokonać, by po wprowadzeniu zmiany w instalacji c.o. budynku (np. likwidacja jednego grzejnika) zapewnić dalsze właściwe jej funkcjonowanie.

W artykule:

 • Prawne obligo
 • Grzejnik – to składowa budynku wielolokalowego
 • Potrzebna uchwała
 • Co właściciel wiedzieć powinien?
 • Warto ocenić regulamin

1 (opublikowana w zeszycie OSN IC Nr 1/98, poz. 4)

Aby przeczytać pełną wersję artykułu należy wykupić prenumeratę i zalogować się.

Komentarze

Powiązane

FIRMA BMETERS Warunki i sposoby zabudowy ciepłomierzy

Warunki i sposoby zabudowy ciepłomierzy Warunki i sposoby zabudowy ciepłomierzy

Prawidłowy montaż ciepłomierza to klucz do sukcesu. Dobrze zainstalowane urządzenie jest precyzyjne, niemal bezawaryjne i nie wymaga regulacji i konserwacji.

Prawidłowy montaż ciepłomierza to klucz do sukcesu. Dobrze zainstalowane urządzenie jest precyzyjne, niemal bezawaryjne i nie wymaga regulacji i konserwacji.

Redakcja Zawory i głowice – o czym należy pamiętać?

Zawory i głowice – o czym należy pamiętać? Zawory i głowice – o czym należy pamiętać?

Głowice i zawory, niezbędne do regulowania ciepła w pomieszczeniach, będą pracowały zgodnie z naszymi oczekiwaniami tylko wtedy, gdy uwzględnimy pewne problemy związane z ich działaniem, i będziemy umieli...

Głowice i zawory, niezbędne do regulowania ciepła w pomieszczeniach, będą pracowały zgodnie z naszymi oczekiwaniami tylko wtedy, gdy uwzględnimy pewne problemy związane z ich działaniem, i będziemy umieli je zniwelować.

Agnieszka Zygmunt Zalety zdalnego odczytu mediów

Zalety zdalnego odczytu mediów Zalety zdalnego odczytu mediów

Autorka wyjaśnia na czym polegają technologie radiowego odczytu mediów oraz jakie są ich zalety, nadto opisuje system magistralowy oraz jak przeprowadza się odczytywanie danych.

Autorka wyjaśnia na czym polegają technologie radiowego odczytu mediów oraz jakie są ich zalety, nadto opisuje system magistralowy oraz jak przeprowadza się odczytywanie danych.

Redakcja Firmy energetyczne chcą współpracować z samorządowcami

Firmy energetyczne chcą współpracować z samorządowcami Firmy energetyczne chcą współpracować z samorządowcami

Przedstawiciele firm energetycznych zaapelowali w Katowicach do śląskich samorządowców o szerszą niż dotąd współpracę przy rozwoju sieci ciepłowniczych. Samorządowcy z kolei skarżą się na obowiązujące...

Przedstawiciele firm energetycznych zaapelowali w Katowicach do śląskich samorządowców o szerszą niż dotąd współpracę przy rozwoju sieci ciepłowniczych. Samorządowcy z kolei skarżą się na obowiązujące przepisy, wskutek których nie mają wpływu na wybór źródła ciepła przez inwestorów nowych obiektów.

DeRowerk F.H.U. Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachu w budownictwie wielolokalowym?

Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachu w budownictwie wielolokalowym? Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachu w budownictwie wielolokalowym?

Ocieplanie starszych bloków czeka każdą spółdzielnię i wspólnotę. Jak dobrze ocieplić dachy osiedli? Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachów w blokach?

Ocieplanie starszych bloków czeka każdą spółdzielnię i wspólnotę. Jak dobrze ocieplić dachy osiedli? Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachów w blokach?

DeRowerk F.H.U. Termoizolacja dachów a bezpieczeństwo pożarowe osiedli mieszkaniowych

Termoizolacja dachów a bezpieczeństwo pożarowe osiedli mieszkaniowych Termoizolacja dachów a bezpieczeństwo pożarowe osiedli mieszkaniowych

Czy materiał izolacyjny jest dopuszczony do stosowania w przestrzeni stropodachów?

Czy materiał izolacyjny jest dopuszczony do stosowania w przestrzeni stropodachów?

Redakcja Pompy ciepła – przegląd produktów

Pompy ciepła – przegląd produktów Pompy ciepła – przegląd produktów

Przegląd pomp ciepła - sprawdź co nowego w branży

Przegląd pomp ciepła - sprawdź co nowego w branży

Redakcja Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku? Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

Mostek termiczny określany jest jako "miejsce newralgiczne". Nie bez przyczyny właśnie tak jest, ponieważ to on, naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci...

Mostek termiczny określany jest jako "miejsce newralgiczne". Nie bez przyczyny właśnie tak jest, ponieważ to on, naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję budynku.

Wojciech Jan Konieczny Rozliczanie mediów – dekalog utrapień

Rozliczanie mediów – dekalog utrapień Rozliczanie mediów – dekalog utrapień

Rozliczając koszty dostawy ciepła lub paliwa do jego przetworzenia w ciepło, jak również koszty dostawy wody z odprowadzeniem ścieków, napotykamy wiele trudności, które komplikują prosty z założenia proces...

Rozliczając koszty dostawy ciepła lub paliwa do jego przetworzenia w ciepło, jak również koszty dostawy wody z odprowadzeniem ścieków, napotykamy wiele trudności, które komplikują prosty z założenia proces rozliczenia.

Redakcja Pompy ciepła – jakie wybrać w czasach koronawirusa?

Pompy ciepła – jakie wybrać w czasach koronawirusa? Pompy ciepła – jakie wybrać w czasach koronawirusa?

Koronawirus spowodował, że całe społeczeństwo zostało zamknięte w domach. Ograniczone zostały wolności, wstrzymane wszelkie aktywności społeczne, kulturowe, sportowe itd. Przedsiębiorcy walczą o przetrwanie,...

Koronawirus spowodował, że całe społeczeństwo zostało zamknięte w domach. Ograniczone zostały wolności, wstrzymane wszelkie aktywności społeczne, kulturowe, sportowe itd. Przedsiębiorcy walczą o przetrwanie, pracownicy tracą pracę, społeczeństwo zaciska pasa – to dopiero początkowy i szczątkowy bilans tej trudnej sytuacji, na szczegółową ocenę skutków epidemii jest jeszcze za wcześnie, bo przecież ona nadal trwa. Co więcej, przewiduje się, że koronawirus jeszcze trochę z nami pobędzie.

Buderus Efektywne zarządzanie energią - pompy ciepła i panele fotowoltaiczne

Efektywne zarządzanie energią - pompy ciepła i panele fotowoltaiczne Efektywne zarządzanie energią - pompy ciepła i panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne a kolektory słoneczne Panele fotowoltaiczne są często mylone z kolektorami słonecznymi. Cechą wspólną tych urządzeń jest to, że pobierają energię z promieni słonecznych, ale różnica...

Panele fotowoltaiczne a kolektory słoneczne Panele fotowoltaiczne są często mylone z kolektorami słonecznymi. Cechą wspólną tych urządzeń jest to, że pobierają energię z promieni słonecznych, ale różnica między nimi jest dość wyraźna. Panele fotowoltaiczne przetwarzają światło słoneczne na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzają prąd elektryczny z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Natomiast kolektory słoneczne wykorzystują energię słoneczną do podgrzewania...

Waldemar Joniec Węzły cieplne i mieszkaniowe

Węzły cieplne i mieszkaniowe Węzły cieplne i mieszkaniowe

Wkrótce zaczną obowiązywać nowe wymagania dotyczące zużycia energii przez budynki. To kolejny wzrost wymogów dotyczących izolacyjności termicznej, a także zużycia energii pierwotnej na ogrzewanie, ciepłą...

Wkrótce zaczną obowiązywać nowe wymagania dotyczące zużycia energii przez budynki. To kolejny wzrost wymogów dotyczących izolacyjności termicznej, a także zużycia energii pierwotnej na ogrzewanie, ciepłą wodę oraz wentylację i oświetlenie. Do tego dochodzi konieczność tworzenia w budynkach systemów czyniących z nich obiekty inteligentne, co ma wpływać nie tylko na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, ale zwłaszcza na oszczędne wykorzystanie energii.

mgr inż. Maciej Rokiel Dobór tynków i farb w systemach ociepleń ETICS

Dobór tynków i farb w systemach ociepleń ETICS

Sposobów ochrony elewacji przed destrukcyjnym wpływem czynników atmosferycznych jest kilka. W zależności od rodzaju i stanu obiektu/podłoża, wymagań technologicznych i użytkowych jak również ewentualnych...

Sposobów ochrony elewacji przed destrukcyjnym wpływem czynników atmosferycznych jest kilka. W zależności od rodzaju i stanu obiektu/podłoża, wymagań technologicznych i użytkowych jak również ewentualnych wymagań konserwatorskich stosuje się odpowiednie systemy ochrony powierzchni.

Redakcja Termomodernizacja – postaw na ocieplanie celulozą

Termomodernizacja – postaw na ocieplanie celulozą Termomodernizacja – postaw na ocieplanie celulozą

Termomodernizacja to zdecydowanie najlepszy sposób na redukcję kosztów utrzymania ciepła w budynkach. Pytanie tylko, jaką metodę termomodernizacji wybrać. Warto postawić na ocieplenia celulozą. Same ocieplenia...

Termomodernizacja to zdecydowanie najlepszy sposób na redukcję kosztów utrzymania ciepła w budynkach. Pytanie tylko, jaką metodę termomodernizacji wybrać. Warto postawić na ocieplenia celulozą. Same ocieplenia celulozą stropodachów czy poddaszy przyczyniają się do zmniejszenia kosztów ogrzewania do 30%. Jakie jeszcze korzyści płyną z tego typu ocieplenia?

Redakcja Będzie obowiązkowy montaż urządzeń do rozliczania CO i CWU

Będzie obowiązkowy montaż urządzeń do rozliczania CO i CWU Będzie obowiązkowy montaż urządzeń do rozliczania CO i CWU

Dnia 7 maja 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2021 poz. 868). Tą ustawą zmienione zostały także przepisy...

Dnia 7 maja 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2021 poz. 868). Tą ustawą zmienione zostały także przepisy art. 45a Prawa energetycznego, implementujące postanowienia art. 9a –11a Dyrektywy 2018/2002/UE w sprawie efektywności energetycznej. Na uwagę zasługują zmienione przepisy art. 45a, wprowadzające obowiązek montażu urządzeń do rozliczania kosztów c.o. oraz kosztów CWU, czyli ciepłomierzy, podzielników...

Redakcja news Kolejność prac przy termomodernizacji

Kolejność prac przy termomodernizacji Kolejność prac przy termomodernizacji

Termomodernizacja to doskonały sposób na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, a w konsekwencji także na oszczędności finansowe. Aby termomodernizacja była w pełni skuteczna, wymagane są dwa...

Termomodernizacja to doskonały sposób na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, a w konsekwencji także na oszczędności finansowe. Aby termomodernizacja była w pełni skuteczna, wymagane są dwa czynniki. Pierwszy – muszą zostać wykonane wszelkie prace określone w audycie poprzedzającym rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych. Drugi czynnik – to odpowiednia kolejność wykonywania prac.

Redakcja news Dzięki tym sposobom zaoszczędzisz na ogrzewaniu

Dzięki tym sposobom zaoszczędzisz na ogrzewaniu Dzięki tym sposobom zaoszczędzisz na ogrzewaniu

Wraz z jesienią rozpoczyna się sezon grzewczy, a rachunki idą w górę. W tym roku jesień przyszła szybciej niż się spodziewano. Niektórzy grzeją więc już od początku września. Im szybciej zaczyna się grzać,...

Wraz z jesienią rozpoczyna się sezon grzewczy, a rachunki idą w górę. W tym roku jesień przyszła szybciej niż się spodziewano. Niektórzy grzeją więc już od początku września. Im szybciej zaczyna się grzać, tym wyższe rachunki. Można to jednak kontrolować. Oto kilka sposobów na oszczędzanie na rachunkach, przy jednoczesnym prawidłowym i komfortowym grzaniu.

Joanna Ryńska Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w budynku inteligentnym

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w budynku inteligentnym Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w budynku inteligentnym

Pompy obiegowe oraz cyrkulacyjne to ważny element w aspekcie zużycia energii przez instalacje grzewcze i c.w.u. – same potrzebują energii elektrycznej do pracy, wpływają też na zużycie energii cieplnej...

Pompy obiegowe oraz cyrkulacyjne to ważny element w aspekcie zużycia energii przez instalacje grzewcze i c.w.u. – same potrzebują energii elektrycznej do pracy, wpływają też na zużycie energii cieplnej przez całą instalację. W procesie doboru i eksploatacji tych urządzeń ważne jest uwzględnienie rozwiązań, które pozwolą pompom automatycznie dostosować się do warunków panujących w budynkach, a tym samym uzyskać znaczne oszczędności energii.

Redakcja news 6 października – Dzień Efektywności Energetycznej

6 października – Dzień Efektywności Energetycznej 6 października – Dzień Efektywności Energetycznej

Koszty eksploatacji mieszkań rosną. Znaczącą część podwyżek stanowią koszty ogrzewania mieszkań. Przyczyną rosnących cen dostaw ciepła jest duży wzrost cen emisji CO2. Do tego należy doliczyć rosnące koszty...

Koszty eksploatacji mieszkań rosną. Znaczącą część podwyżek stanowią koszty ogrzewania mieszkań. Przyczyną rosnących cen dostaw ciepła jest duży wzrost cen emisji CO2. Do tego należy doliczyć rosnące koszty energii elektrycznej. Sposobem na oszczędności z pewnością będzie wysoka efektywność energetyczna zamieszkiwanego budynku.

Redakcja Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy?

Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy? Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy?

Temperatury coraz niższe, a kaloryfery w naszym bloku wciąż zimne. Tymczasem niektórzy grzeją już od początku września. Czy jest prawo, które reguluje, od kiedy do kiedy trwa sezon grzewczy w Polsce i...

Temperatury coraz niższe, a kaloryfery w naszym bloku wciąż zimne. Tymczasem niektórzy grzeją już od początku września. Czy jest prawo, które reguluje, od kiedy do kiedy trwa sezon grzewczy w Polsce i kto decyduje, że ogrzewanie ma zostać włączone – pyta Czytelnik.

Joanna Ryńska Nowoczesne ciepłomierze – zdalny odczyt i dwustronna komunikacja

Nowoczesne ciepłomierze – zdalny odczyt i dwustronna komunikacja Nowoczesne ciepłomierze – zdalny odczyt i dwustronna komunikacja

Zgodnie z prawem unijnym, w którym widać dążenie do zwiększania energooszczędności i tzw. inteligencji budynków, ciepłomierze (podobnie jak i inne liczniki stosowane w budynkach) albo już muszą zapewniać...

Zgodnie z prawem unijnym, w którym widać dążenie do zwiększania energooszczędności i tzw. inteligencji budynków, ciepłomierze (podobnie jak i inne liczniki stosowane w budynkach) albo już muszą zapewniać zdalny odczyt wskazań, albo będą musiały zostać wyposażone w tę funkcjonalność wkrótce.

Joanna Ryńska Elektroniczne i programowalne głowice termostatyczne

Elektroniczne i programowalne głowice termostatyczne Elektroniczne i programowalne głowice termostatyczne

Zawory termostatyczne zapewniają utrzymanie zadanej temperatury, przyczyniając się do komfortu użytkowników pomieszczeń oraz umożliwiając oszczędne gospodarowanie ciepłem. Nowoczesne rozwiązania pozwalają...

Zawory termostatyczne zapewniają utrzymanie zadanej temperatury, przyczyniając się do komfortu użytkowników pomieszczeń oraz umożliwiając oszczędne gospodarowanie ciepłem. Nowoczesne rozwiązania pozwalają jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać możliwości regulacji przepływu wody grzewczej.

Buderus Chłodzimy pompą ciepła

Chłodzimy pompą ciepła Chłodzimy pompą ciepła

Pompy ciepła stają się coraz częściej wybieranym ekologicznym i ekonomicznym źródłem ciepła w wielu domach. Mimo obecnych cen energii elektrycznej jest to nadal jedno z najtańszych źródeł ogrzewania. Oprócz...

Pompy ciepła stają się coraz częściej wybieranym ekologicznym i ekonomicznym źródłem ciepła w wielu domach. Mimo obecnych cen energii elektrycznej jest to nadal jedno z najtańszych źródeł ogrzewania. Oprócz efektu grzewczego, użytkownicy oczekują również drugiego efektu, jakim jest chłodzenie. Pompa ciepła to urządzenie chłodnicze, a zatem przy odpowiedniej konfiguracji grzeje i chłodzi.

Robert Bosch Sp. z o.o. Nowe kotły Condens 5700i WT oraz Condens 5300i WT

Nowe kotły Condens 5700i WT oraz Condens 5300i WT Nowe kotły Condens 5700i WT oraz Condens 5300i WT

Nowe gazowe wiszące kotły kondensacyjne Condens 5700i WT oraz Condens 5300i WT marki Bosch wyposażone są w zintegrowane zasobniki ciepłej wody wykonane ze stali nierdzewnej, co gwarantuje najwyższą higienę...

Nowe gazowe wiszące kotły kondensacyjne Condens 5700i WT oraz Condens 5300i WT marki Bosch wyposażone są w zintegrowane zasobniki ciepłej wody wykonane ze stali nierdzewnej, co gwarantuje najwyższą higienę przygotowania ciepłej wody i wysoką żywotność urządzenia.

Wybrane dla Ciebie

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym? Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Zadaszenia balkonów - na co zwrócić uwagę?

Zadaszenia balkonów - na co zwrócić uwagę? Zadaszenia balkonów - na co zwrócić uwagę?

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Jak oszczędziś ponad 30% energii w ciągu roku?

Jak oszczędziś ponad 30% energii w ciągu roku? Jak oszczędziś ponad 30% energii w ciągu roku?

Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań »

Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań » Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań »

8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu »

8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu » 8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu »

Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego »

Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego » Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego »

Czystość na osiedlu - jak o nią dbać?

Czystość na osiedlu - jak o nią dbać? Czystość na osiedlu - jak o nią dbać?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej

Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej

Zdrowszy i bardziej komfortowy klimat w pomieszczeniach przy niższych kosztach ogrzewania? Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję i loT (Internet Rzeczy) – pozwalają na generowanie...

Zdrowszy i bardziej komfortowy klimat w pomieszczeniach przy niższych kosztach ogrzewania? Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję i loT (Internet Rzeczy) – pozwalają na generowanie oszczędności oraz zapewniają satysfakcję mieszkańców i użytkowników budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej.

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu? Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości »

Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości » Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości »

Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości »

Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości » Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości »

Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania »

Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania » Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania »

Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami »

Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami » Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami »

Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło?

Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło? Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło?

Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania »

Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania » Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu » Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku?

Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku? Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną? Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać?

Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać? Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać? Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła »

Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła » Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła »

Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać?

Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać? Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać?

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków » Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.