administrator24.info

Zmiana lub likwidacja grzejnika w instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielolokalowym

Krzysztof Cichowski | Administrator i Menedżer Nieruchomości 7-8/2021 | 2021-08-22
Grzejnik centralnego ogrzewania; fot. pixabay

Grzejnik centralnego ogrzewania; fot. pixabay

Niczym bumerang wracają bezustannie problemy związane z użytkowaniem, zaopatrywanej w ciepło z jednego, wspólnego źródła, instalacji centralnego ogrzewania budynków wielolokalowych. Zazwyczaj dotyczy to rozliczania kosztów ogrzewania zarówno budynku, jak i poszczególnych lokali.

Zobacz także

Redakcja Czy ciepło może być uciążliwe dla mieszkańców?

Czy ciepło może być uciążliwe dla mieszkańców? Czy ciepło może być uciążliwe dla mieszkańców?

Ogrzewanie to jeden z istotniejszych czynników wpływających na koszty utrzymania nieruchomości. W większości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zaliczka jest uśredniona na takim samym poziomie przez...

Ogrzewanie to jeden z istotniejszych czynników wpływających na koszty utrzymania nieruchomości. W większości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zaliczka jest uśredniona na takim samym poziomie przez 12 miesięcy. Sezon grzewczy trwa zwykle 7-8 miesięcy, a w okresie letnim zaliczka jest kumulowana, aby w okresie zimowym pokryć wyższe koszty.

GPEC Jak ułatwić zarządzanie ciepłem niezależnie od sezonu?

Jak ułatwić zarządzanie ciepłem niezależnie od sezonu? Jak ułatwić zarządzanie ciepłem niezależnie od sezonu?

Kiedy jest najlepszy moment, aby wyłączyć ogrzewanie? Jak poradzić sobie z tą decyzją, która wraca co roku jak bumerang?

Kiedy jest najlepszy moment, aby wyłączyć ogrzewanie? Jak poradzić sobie z tą decyzją, która wraca co roku jak bumerang?

Stolbau Eko Sp. z o.o. Ocieplanie stropów piwnic – konieczność czy fanaberia?

Ocieplanie stropów piwnic – konieczność czy fanaberia? Ocieplanie stropów piwnic – konieczność czy fanaberia?

Prawidłowo wykonane ocieplenie stropów piwnic poprawi efektywność energetyczną budynku, a tym samym wpłynie na obniżenie kosztów jego ogrzewania. Dzięki zastosowaniu metody natrysku zaprawy termoizolacyjnej...

Prawidłowo wykonane ocieplenie stropów piwnic poprawi efektywność energetyczną budynku, a tym samym wpłynie na obniżenie kosztów jego ogrzewania. Dzięki zastosowaniu metody natrysku zaprawy termoizolacyjnej Cafco Therm dodatkowo uzyskamy profesjonalne zabezpieczenie przeciwpożarowe, tak istotne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Ocieplenie stropów piwnic jest działaniem nieodzownym, jeśli chcemy zwiększyć komfort mieszkania, zapobiec uciekaniu ciepła i po prostu zaoszczędzić...

Udział kosztów c.o. w ogólnej kwocie opłat, związanych z użytkowaniem lokalu w takim budynku jest dominujący i na pewno nie będzie się zmniejszać. Wiele lat minie, zanim większość budynków wielolokalowych w naszym kraju osiągnie taki standard energetyczny, by koszty ich ogrzewania przestały być dominujące.

 

Prawne obligo

Taki stan rzeczy powoduje jakże różne postępowania użytkowników lokali – właścicieli, najemców, posiadaczy spółdzielczego prawa do lokalu. Jakże częstym sposobem na pomniejszenie opłat jest pomysł likwidacji niektórych grzejników w mieszkaniu. Ale bywają i inne przyczyny, jak na przykład zmiana sposobu użytkowania mieszkania, co się wiąże z innym niż dotychczas urządzeniem jego wnętrza. Zazwyczaj, choć niestety nie zawsze, pomysłodawca nowego sposobu urządzenia mieszkania zwraca się do zarządcy (administracji itd.) budynku o zgodę na zmianę usytuowania grzejników lub ich likwidację. Pozostaje wobec tego przypomnieć wszystkim zarządcom nieruchomości podstawowe cechy instalacji centralnego ogrzewania budynków wielolokalowych, zaopatrywanych w ciepło z jednego, wspólnego źródła. Wspólne zasady dotyczą zarówno kotłowni we własnym budynku, jak i węzła cieplnego dostarczającego ciepło z zewnętrznej sieci ciepłowniczej.

 

Dlatego też warto w każdej korespondencji kierowanej do użytkowników lokali zwracać uwagę, że instalacja centralnego ogrzewania (c.o.) w budynku wielolokalowym stanowi konkretne techniczne rozwiązanie, zaprojektowane, wykonane i funkcjonujące jako całość, w skład której wchodzą między innymi urządzenia związane z zasilaniem w ciepło danego budynku (np. lokalne źródło ciepła, węzeł cieplny), wewnętrzna instalacja c.o. wraz ze wszystkimi grzejnikami (a więc także w lokalach) i armaturą przygrzejnikową (w tym zaworami) oraz inne urządzenia wchodzące w skład tego konkretnego technicznego rozwiązania. Tym samym cała instalacja c.o. wchodzi w skład nieruchomości wspólnej, o której mowa w art.
3 ust. 2 ustawy o własności lokali.

Wobec tego dokonywanie jakichkolwiek zmian w systemie ogrzewania budynku wielolokalowego możliwe jest wyłącznie za zgodą jego właściciela (współwłaścicieli), na co jednoznacznie wskazują zarówno przepisy prawa, jak i orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Wystarczy tu przytoczyć § 42 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU Nr 74, poz. 836) oraz Uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 1997 roku – sygn. akt III CZP 36/971.

BMETERS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Główna 60, 51-188 Psary k.Wrocławia
tel. 71 388 90 04, faks 71 387 15 37
e-mail: biuro@bmeters.plwww.bmeters.pl

Hydrocal M3 ciepłomierz / chłodomierz na bazie mechanicznego przetwornika przepływu

 

Hydrocal M3

 • zakres przepływów nominalnych: 0,6; 1,5; 2,5 m³/h
 • dynamika przepływu (H/V): DN15 – 0,6 m3/h – 25/25,
 • DN15 – 1,5 m3/h – 50/50, DN20 – 2,5 m3/h – 50/50
 • strata ciśnienia: dla Qp= 0,6 m3/h : ≤ 0,25 bara, dla Qp= 1,5 m3/h:  ≤ 0,25 bara, dla Qp= 2,5 m3/h:  ≤ 0,25 bara
 • temperatura otoczenia: 5–55°C
 • temperatura składowania: -10–55°C
 • maksymalna moc chwilowa: 650 kW
 • naliczanie ciepła: ΔΘ≥3 K, temp. cieczy: 5–90°C
 • naliczanie chłodu: ΔΘ≥0,2 K, temp. cieczy: 0,2–24°C
 • ciśnienie nominalne: 16 barów
 • przepływ minimalny: DN15 (0,6 m3/h) – 24 l/h, DN15  (1,5 m3/h) – 30 l/h, DN20 (2,5 m3/h) – 50 l/h
 • przepływ maksymalny: DN15 (0,6 m3/h) – 1,2 m3/h, DN15 (1,5 m3/h) – 3,0 m3/h, DN20 (2,5 m3/h) – 5,0 m3/h
 • średnica nominalna, klasa dokładności: DN15–DN20 – 2 klasa  
 • czujniki temperatur: Pt 1000
 • zakres pomiaru temperatur: ciepło 5–90°C, chłód 0,2–24°C
 • wyświetlacz: LCD 8 znaków + ikony
 • wskazania: aktualna ilość zużytej energii ciepła/chłodu, skumulowana objętość przepływu dla ciepła/chłodu, skumulowana objętość przepływu podłączonych wodomierzy, przepływ chwilowy, moc chwilowa, kW, temperatura zasilania/powrotu oraz różnica temperatur
 • zasilanie bateryjne: bateria litowa Li-SoCi 2, 3,6 V typ A, żywotność baterii 6 lat
 • rodzaj odczytu: radiowy W-MBUS zgodnie z OMS, przewodowy M-BUS
 • zgodny z PN-EN 1434, PN-EN 13757-2/3, PN-EN 13757-4 OMS, MID 2004/22/CE
 • mechaniczny przetwornik przepływu
 • rejestr pamięci – 26 miesięcy wskazań zużycia ciepła/chłodu z datami
 • fabrycznie wbudowany Mbus
 • identyfikacja alarmów: 13 alarmów diagnostycznych wyświetlanych na wyświetlaczu
 • możliwość podłączenia dwóch wodomierzy z nadajnikami impulsów
 • klasa ochrony IP 54
 • klasa środowiskowa A (E1; M1)
 • jednostka elektroniczna obracana o 360°
 • gwarancja 5 lat
 • jednostki pomiaru: GJ (opcjonalnie kWh)

 

Dowiedz się więcej >>

Hydrosonis ULC - ciepłomierz ultradzwiękowy

 

Hydrosonis ULC

 

 • zakres przepływów nominalnych: 0.6; 1.5; 2.5 m3/h
 • dynamika przepływu: 1:100
 • strata ciśnienia przy przepływie Qp: 150, 150, 200 mbar
 • ciśnienie nominalne 16 bar
 • przepływ minimalny: 6,15,25 l/h
 • przepływ maksymalny: 1.2; 3; 5 m3/h
 • średnica nominalna: DN15; DN20
 • klasa dokładności: 2–3
 • zakres pomiaru temperatur: 0–105°C
 • wyświetlacz: 7-cyfrowy LCD
 • wymienna bateria o żywotności 6 lat
 • rodzaj odczytu: M-Bus,WM-Bus, impuls

 

Informacje dodatkowe:

 

 • wartości ciepła i chłodu zapamiętywane w osobnych rejestrach
 • wyjście impulsowe
 • moduł Mbus, na życzenie Wmbus
 • wymienna bateria o żywotności 6 lat
 • czujnik temperatury Pt500

 

Więcej o urządzeniu >>

Więcej o ciepłomierzach BMETERS >>

 

 

ITRON Polska Sp. z o.o.

ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków

tel. 12 257 10 27–29, faks 12 257 10 25

wodaicieplo@itron.pl

www.itron.pl

 

CF UltraMax - ciepłomierz ultradźwiękowy

Ciepłomierz CF Ultramax

 

 

Dane techniczne:

 • zakres przepływów nominalnych qp: 1,5; 2,5 m³/h
 • średnica nominalna: DN15, DN20
 • dynamika pomiaru przepływu: qi /qs = 1/50
 • zakres przepływów
  • startowy qstart: 2; 4 l/h
  • minimalny qi : 6; 10 l/h
  • maksymalny qs: 3; 5 m³/h
 • ciśnienie nominalne: 16 barów
 • zakres pomiaru temperatur: 0–150°C
  (przelicznik)
 • maks. temp. pracy przepływomierza:
  90°C /opcjonalnie 120°
 • długość przetwornika: 110; 130 mm
 • klasa dokładności: 2 wg PN-EN 1434
 • zasilanie: bateria 6 lub 12 lat
 • rodzaj odczytu
  • system M-Bus (PN-EN1434-3)
  • radio dwukierunkowe
  • inne standardy

 

Cechy szczególne:

 

 • dla DN15 qp = 1,5 m³/h zakres pomiarowy obejmuje trzy zakresy qp: 0,6; 1; 1,5 m³/h zachowuje takie same parametry w pozycjach pion/poziom
 • odporny na magnesy neodymowe oraz na zanieczyszczenia w wodzie
 • możliwość podłączenia do czterech dodatkowych wodomierzy, do sieci M-Bus
 • zaawansowane funkcje rejestracji danych
 • 18-miesięczny rejestr parametrów na koniec miesiąca
 • wersja rozszerzona: możliwość taryfikowania energii w zależności od parametrów chwilowych (dwie niezależne taryfy)
 • swobodnie programowalny rejestrator – sześć parametrów, czas rejestracji: minuta do siedmiu dni, pamięć 1500 rekordów
 • wyświetlacz ciekłokrystaliczny
 • idealny do pomiaru ciepła i chłodu
 • dostępna wersja specjalnie zaprojektowana dla mieszkaniowych wymienników ciepła
 • certyfikat MID wg dyrektywy 2004/22/WE

 

Dowiedz się więcej >>

CF51/CF55/US Echo II/Axonic…

ciepłomierz ultradźwiękowy rozłączny

Ciepłomierze Itron

Ciepłomierze Itron

 

Dane techniczne:

 

 • zakres przepływów nominalnych
  qp: 1,5; 2,5; 3,5; 6; 10; 15; 25; 40; 60 m³/h*
 • średnica nominalna: DN15; DN20; DN25; DN32; DN40; DN50; DN65; DN80; DN100*
 • dynamika przepływu minimalnego: qp/qi ≥ 100/1 również w pionie
 • dynamika przepływu maksymalnego: qs/qp: 2/1
 • start pomiaru: 1/5 q
 • ciśnienie nominalne: 1,6 MPa – gwintowane,
  2,5 MPa – kołnierzowe
 • maksymalna temperatura pracy: 130°C/chwilowo 150°
 • długość przetwornika: 110; 130; 260; 260; 300; 270, 300, 300, 300 mm*
 • klasa dokładności: 2 wg PN-EN 143
 • zasilanie: bateria 6 lub 12 lat

 

*) na zamówienie dostępne są również wykonania dla większych średnic

 

Cechy szczególne:

 

 • typ czujnika Pt500 (opcja Pt100); długość przewodów standardowo od 3 do 15 m (dla Pt500), do 30 m w przypadku linii 4-przewodowej (CF55)
 • przeliczniki wskazujące CF51, CF55: zakres pomiaru temperatur: 0–180ºC; zakres pomiaru różnicy temp.: 3–160 K; rejestr pamięci 24 miesięcy; wyjście optyczne; bogate funkcje zapisu i analizy danych swobodnie programowalny rejestrator danych i pomiar energii nadprogowej (CF55)
 • możliwość podłączenia dwóch dodatkowych wodomierzy
 • system zdalnego odczytu w standardzie M-Bus, 2xM-Bus, LonWorks, dwukierunkowe radio 433 MHz, modem GPRS, wyjścia impulsowe energia, objętość
 • montaż przelicznika na przetworniku przepływu lub na ścianie
 • certyfikat MID wg dyrektywy 2004/22/WE

 

Ciepłomierze Itron

 

 

Firma Itron Polska Sp. z o.o. oferuje sprzedaż urządzeń, jak również usługi serwisowe i legalizacyjne.

 

Więcej o ITRON >>

 

 

ista Polska Sp. z o.o.

tel. 12 383 09 00

centralna.sprzedaz@ista.pl

www.ista.pl

https://pl.linkedin.com/company/istapolska

ultego III smart

elektroniczny ciepłomierz
kompaktowy

 

ultego III smart

 

 

Dane techniczne:

 • zakres przepływów nominalnych qp: 0,6; 1,5 i 2,5 m3/h
 • średnica nominalna: DN15
 • dynamika przepływu minimalnego: qp/qi = 1/100
 • próg rozruchu poszczególnych wielkości typoszeregu: 2, 4, 6, 10 l/h
 • przepływ maksymalny qs: 1, 2, 3 i 5 l/h
 • ciśnienie nominalne: 16 barów
 • strata ciśnienia przy przepływie qp: 0,6 l/h – 16 kPa, 1,5 l/h – 23 kPa, 2,5 l/h – 24 kPa
 • zakres pomiaru temperatur: 5–150°C
 • rodzaj odczytu: system zdalnego odczytu w standardzie M-BUS, radio (symphonic® sensor net – za pomocą dodatkowego modułu radiowego), wyjście impulsowe
 • zasilanie: bateria, żywotność 12 lat
 • rejestr pamięci 15 miesięcy oraz dwa ostatnie okresy rozliczeniowe; dostępność rejestrów z poziomu wyświetlacza; identyfikacja alarmów: przepływ wsteczny, powietrze w instalacji, usterka przelicznika, usterka czujnika temperatury, usterka przepływomierza
 • zgodny z dyrektywą MID-2014/32/UE

 

Cechy szczególne:

 • ciepłomierz zbudowany w oparciu o ultradźwiękowy przetwornik przepływu
 • brak jakichkolwiek ruchomych elementów
 • wysoka dokładność pomiaru, trwały i prosty w obsłudze
 • nie są wymagane odcinki proste za i przed ciepłomierzem
 • dozwolona dowolna pozycja pracy
 • możliwy montaż przelicznika wskazującego na przetworniku przepływu lub na ścianie
 • bardzo krótki czas reakcji na zmiany przepływu i temperatury
 • archiwizacja oraz udostępnianie danych na portalu dla Zarządcy ista24.pl oraz ista connect (wersja dla mieszkańców)
 • przetwornik przepływu standardowo kompozytowy, dostępna również wersja z korpusem mosiężnym
 • zalety:
  • dostęp do archiwalnych i aktualnych odczytów i zużyć
  • dostęp do raportów porównawczych oraz analiz zużyć
  • dostęp do archiwum dokumentów rozliczeniowych
  • odczyt wszystkich mediów: ciepło, woda, prąd i gaz

 

Dowiedz się więcej >>

sensonic®3

elektroniczny ciepłomierz
kompaktowy

 

sensonic®3

 

Dane techniczne:

 • zakres przepływów nominalnych qp: 0,6; 1,5 i 2,5 m3/h
 • średnica nominalna: DN15, DN20
 • dynamika przepływu minimalnego: qp/qi = 1/50
 • próg rozruchu poszczególnych wielkości typoszeregu: 3, 5, 7 l/h
 • przepływ maksymalny qs: 1,2; 3,0; 5,0 l/h
 • ciśnienie nominalne: 16 barów
 • strata ciśnienia przy przepływie qp: 0,6 l/h – 16 kPa, 1,5 l/h – 23 kPa, 2,5 l/h – 24 kPa
 • zakres pomiaru temperatur: 5–150°C
 • rodzaj odczytu: system zdalnego odczytu radiowego
  w standardzie ista symphonic sensor net oraz odczyt przewodowy poprzez dodatkowy moduł mbus
 • zasilanie: bateria, żywotność 12 lat
 • rejestr pamięci 15 miesięcy oraz dwa ostatnie okresy rozliczeniowe; dostępność rejestrów z poziomu wyświetlacza; rejestracja maksymalnej miesięcznej mocy, przepływu i temperatury; identyfikacja alarmów: przepływ wsteczny, usterka przelicznika, usterka czujnika temperatury, usterka przepływomierza, przekroczenie terminu legalizacji
 • zgodny z dyrektywą MID-2014/32/UE

 

Cechy szczególne:

 • ciepłomierz zbudowany w oparciu o wielostrumieniowy przetwornik przepływu
 • wysoka dokładność pomiaru, trwały i prosty w obsłudze
 • nie są wymagane odcinki proste za i przed ciepłomierzem
 • rozłączna konstrukcja (łatwość instalacji i serwisu)
 • możliwy montaż przelicznika wskazującego na przetworniku przepływu lub na ścianie
 • archiwizacja oraz udostępnianie danych na portalu dla Zarządcy ista24.pl oraz ista connect (wersja dla mieszkańców)
 • zalety:
  • dostęp do archiwalnych i aktualnych odczytów i zużyć
  • dostęp do raportów porównawczych oraz analiz zużyć
  • dostęp do archiwum dokumentów rozliczeniowych
  • odczyt wszystkich mediów: ciepło, woda, prąd i gaz prąd i gaz

 

Więcej o ciepłomierzach ISTA >>

 

DIEHL Metering Sp. z o.o.

Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów

tel. 33 851 04 39, faks 33 852 16 75

 

metering-poland-info@diehl.com

www.diehl.com/metering

 

 

SHARKY 774 - ultradźwiękowy ciepłomierz kompaktowy

Ciepłomierz Sharky 774

 

Dane techniczne:

 • średnica nominalna: DN15, DN20,
 • przepływ nominalny Qp: 0,6/1,5/2,5 m3/h
 • przepływ minimalny Qi:  6/15/25 l/h(pion/poziom)
 • przepływ maksymalny Qs: 1,2/3/5 m3/h
 • próg startu (pion/ poziom): 1/2,5/4 l/h
 • maksymalna temperatura pracy: 15–90°C
 • klasa dokładności wg PN-EN1434: klasa 2
 • ciśnienie nominalne: 16 barów
 • strata ciśnienia przy Qp: 85/75 /100 mbar
 • komunikacja: radiowa OMS tryb T1 zgodna z normą EN13757-4:2013 (wysyłanie telegramu co 14 s), M-Bus zgodna z normą EN13757-3:2013
 • zasilanie: 2 x bateria A-Cell 3,6 V SAFT do 12 lat
 • typ czujnika: Pt500
 • identyfikacja alarmów
 • pamięć rejestrów wewnętrznych
 • deklaracja CE, zatwierdzenie typu MID

 

 

 

Cechy szczególne:

 

 • jedyny przetwornik na rynku z możliwością regeneracji układu pomiarowego
 • ultradźwiękowy ciepłomierz kompaktowy odporny na brudną wodę oraz osadzanie się kamienia
 • jego konstrukcja zapewnia dokładny i stabilny pomiar energii cieplnej
 • dowolna pozycja montażu przetwornika przepływu, możliwość montażu kalkulatora na ścianie
 • całkowicie odporny na manipulację magnesem neodymowym
 • licznik szybko reagujący – błyskawiczna reakcja na zmiany temperatury i przepływu
 • komunikacja przewodowa M-Bus lub bezprzewodowa Radio OMS tryb T1
 • transmisja radiowa z interwałem 14 s daje możliwość odczytu liczników w trybie jeżdżonym lub stacjonarnym
 • licznik o niewielkich gabarytach – całkowita wysokość to zaledwie 54 mm
 • idealne rozwiązanie dla wymienników mieszkaniowych

 

Dowiedz się więcej o produktach Diehl >>

 

Grzejnik – to składowa budynku wielolokalowego

Warto w korespondencji (odpowiedzi) z wnioskującym o jakąkolwiek zmianę w instalacji c.o. użytkownikiem lokalu, wspomnieć o przepisach wspomnianego rozporządzenia, jak i o przepisach wydanych na mocy ustawy Prawo budowlane, dotyczących wszystkich budynków mieszkalnych, niezależnie od formy prawnej władania zarówno budynkami, jak i poszczególnymi lokalami.

Zdarza się bowiem, że mieszkańcy tworzący wspólnoty mieszkaniowe – jako właściciele poszczególnych lokali – zapominają o tym, że ich lokal (choć chroniony, jak częstokroć lubią podkreślać, świętym prawem własności, zawarowanym w Konstytucji RP), nie jest samodzielnym obiektem, lecz elementem składowym budynku wielolokalowego. Zapominają częstokroć, że wszystkie elementy tworzące ten samodzielny lokal (ściany i stropy) w budynku wielolokalowym zawsze będą wchodzić w skład nieruchomości wspólnej. Jak również zapominają o wchodzących w skład takiej nieruchomości wspólnej różnego rodzaju instalacjach i urządzeniach, usytuowanych w ich lokalu. Do takich instalacji w szczególności należeć będzie zdefiniowana powyżej jako całość instalacja c.o. budynku.

Potrzebna uchwała

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej dokonywanie zmian w systemie ogrzewania budynku wielolokalowego wymagać będzie uprzedniej zgody ogółu współwłaścicieli tego budynku. Tym bardziej wówczas, gdy zmiany w systemie ogrzewania wiążą się zarówno z działaniami technicznymi, jak i mogą powodować zmiany w sposobie dokonywania rozliczeń kosztów ogrzewania całego budynku, przypadających na poszczególne lokale.

Pozostaje zatem skomentować niekiedy spotykaną wątpliwość, czy zmiana instalacji c.o. budynku, polegająca na likwidacji jednego grzejnika powinna być poparta uchwałą właścicieli lokali. W pierwszej chwili może wydawać się przesadą stwierdzenie, że likwidacja jednego z pozostałych zazwyczaj kilkuset grzejników w tym budynku może zakłócić funkcjonowanie całej instalacji c.o. Pozostawiając, jako temat godny do odrębnych publikacji, bardzo istotny problem określania w regulaminie sposobu rozliczania kosztów ogrzewania w przypadku likwidacji grzejnika, powróćmy do uwarunkowań technicznych. A tych nie powinny określać i oceniać osoby nieposiadające właściwej wiedzy i praktyki. Zatem należy podkreślić, że tylko projektant lub rzeczoznawca odpowiedniej specjalności powinien wyrażać opinię, czy i jakich czynności regulacyjnych i technicznych należy dokonać, by po wprowadzeniu zmiany w instalacji c.o. budynku (np. likwidacja jednego grzejnika) zapewnić dalsze właściwe jej funkcjonowanie.

W artykule:

 • Prawne obligo
 • Grzejnik – to składowa budynku wielolokalowego
 • Potrzebna uchwała
 • Co właściciel wiedzieć powinien?
 • Warto ocenić regulamin

1 (opublikowana w zeszycie OSN IC Nr 1/98, poz. 4)

Aby przeczytać pełną wersję artykułu należy wykupić prenumeratę i zalogować się.

Komentarze

Powiązane

Damian Żabicki Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo...

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo domowe, pomimo wielu społecznych kampanii nie maleje, a przestrzeń, jaką można przeznaczyć na parking zazwyczaj jest mocno ograniczona. Dlatego coraz częściej podejmowana jest decyzja o budowie bloku z garażem podziemnym. Bez względu jednak na przyjęte rozwiązanie, zarządca bądź na wcześniejszym etapie...

Krzysztof Cichowski Wniosek o indywidualne ogrzewanie lokalu

Wniosek o indywidualne ogrzewanie lokalu

Zakończenie sezonu grzewczego to dla zarządców okres szczególnie trudny. Bowiem zazwyczaj wtedy następuje rozliczanie c.o. – tego największego i jakże drażliwego kosztu. Niektórzy z mieszkańców, nie godząc...

Zakończenie sezonu grzewczego to dla zarządców okres szczególnie trudny. Bowiem zazwyczaj wtedy następuje rozliczanie c.o. – tego największego i jakże drażliwego kosztu. Niektórzy z mieszkańców, nie godząc się na wzrastające opłaty, szukając rozwiązania mogą wystąpić z wnioskiem o indywidualne ogrzewanie lokalu budynku wielolokalowego.

Krzysztof Cichowski Samowolna wymiana grzejników

Samowolna wymiana grzejników Samowolna wymiana grzejników

Czytelnik pisze: Chciałbym prosić o wyjaśnienie, dlaczego portal administrator24.info wprowadza w błąd czytelników. W jednym z Waszych artykułów pt. „Wymiana grzejnika zgodnie z prawem” jest napisane,...

Czytelnik pisze: Chciałbym prosić o wyjaśnienie, dlaczego portal administrator24.info wprowadza w błąd czytelników. W jednym z Waszych artykułów pt. „Wymiana grzejnika zgodnie z prawem” jest napisane, że strażnikami, gwarantującymi prawidłowe funkcjonowanie instalacji prawo czyni zarządcę i właścicieli nieruchomości, a na zarząd wspólnoty mieszkaniowej nakłada obowiązek powiadomienia nadzoru budowlanego o samowolnym demontażu grzejnika przez mieszkańca i montażu nowego. Jestem członkiem zarządu...

news Recepta na wysokie rachunki za ogrzewanie w blokach mieszkalnych

Recepta na wysokie rachunki za ogrzewanie w blokach mieszkalnych Recepta na wysokie rachunki za ogrzewanie w blokach mieszkalnych

Wielu mieszkańców bloków, od czasu zniesienia ryczałtów za ogrzewanie i ciepłą wodę i wprowadzenia opomiarowania, zaczęło zwracać uwagę na wysokie koszty energii. Skutkuje to poszukiwaniem przez wspólnoty...

Wielu mieszkańców bloków, od czasu zniesienia ryczałtów za ogrzewanie i ciepłą wodę i wprowadzenia opomiarowania, zaczęło zwracać uwagę na wysokie koszty energii. Skutkuje to poszukiwaniem przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie rozwiązań obniżających te koszty.

Krzysztof Cichowski Jak ustalać powierzchnię ogrzewaną mieszkań?

Jak ustalać powierzchnię ogrzewaną mieszkań? Jak ustalać powierzchnię ogrzewaną mieszkań?

W ramach rozwoju sieci ciepłowniczej w mieście zaczęto wprowadzać nowy sposób ogrzewania budynków mieszkalnych poprzez rezygnację z pieców na węgiel i zastępowanie tych urządzeń grzewczych instalacjami...

W ramach rozwoju sieci ciepłowniczej w mieście zaczęto wprowadzać nowy sposób ogrzewania budynków mieszkalnych poprzez rezygnację z pieców na węgiel i zastępowanie tych urządzeń grzewczych instalacjami c.o. zasilanymi z miejskiej sieci ciepłowniczej. W niektórych pokojach w kilku mieszkaniach, co teraz okazuje się najbardziej kłopotliwe, pozostały sprawne (i niekiedy używane) piece. Wskutek tego powstał problem: jak ustalać (obliczać) powierzchnię ogrzewaną takich mieszkań? – pyta Czytelnik.

Janusz Gdański Zmiana sposobu ogrzewania

Zmiana sposobu ogrzewania Zmiana sposobu ogrzewania

Szeroko komentowany jest wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 14 października 2014 r. (sygn. akt ICa 253/14) dotyczący uchwały wspólnoty, która zdecydowała o podłączeniu budynku do sieci c.o., interpretowany...

Szeroko komentowany jest wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 14 października 2014 r. (sygn. akt ICa 253/14) dotyczący uchwały wspólnoty, która zdecydowała o podłączeniu budynku do sieci c.o., interpretowany jako potwierdzenie braku prawa właściciela posiadającego indywidualne źródło ogrzewania lokalu do skutecznej odmowy partycypacji w kosztach montażu instalacji centralnego ogrzewania.

Paweł Puch Koszty stałe i zmienne CO

Koszty stałe i zmienne CO Koszty stałe i zmienne CO

Jest budynek gminny, ze szkołą na parterze i mieszkaniami na górze, które mają nadal status mieszkań komunalnych. Wójt na koszt gminy wyremontował budynek, w tym przeprowadził remont kotłowni i wymienił...

Jest budynek gminny, ze szkołą na parterze i mieszkaniami na górze, które mają nadal status mieszkań komunalnych. Wójt na koszt gminy wyremontował budynek, w tym przeprowadził remont kotłowni i wymienił piec. Założył też liczniki ciepła. Przy rozliczaniu kosztów ciepła wlicza najemcom mieszkań koszty przeglądów, odpisy amortyzacyjne, koszty palacza i tajemnicze koszty administrowania w wysokości 10%. W efekcie tzw. koszty stałe przekraczają 50%.

dr Kazimierz Dudziński, mgr inż. Olgierd Romanowski Stan techniczny instalacji ogrzewczych a koszty

Stan techniczny instalacji ogrzewczych a koszty Stan techniczny instalacji ogrzewczych a koszty

Właściwy stan techniczny instalacji i urządzeń systemu ogrzewania w budynku oraz poziom ich technicznej eksploatacji i konserwacji decydująco wpływają na poprawność rozliczania kosztów ogrzewania.

Właściwy stan techniczny instalacji i urządzeń systemu ogrzewania w budynku oraz poziom ich technicznej eksploatacji i konserwacji decydująco wpływają na poprawność rozliczania kosztów ogrzewania.

Paweł Puch Co nowego w Orzecznictwie? Remont balkonów i loggii | Obciążenie lokali użytkowych za centralne ogrzewanie

Co nowego w Orzecznictwie? Remont balkonów i loggii | Obciążenie lokali użytkowych za centralne ogrzewanie Co nowego w Orzecznictwie? Remont balkonów i loggii | Obciążenie lokali użytkowych za centralne ogrzewanie

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 166), a w nim o remontach balkonów i loggii oraz o obciążeniu lokali użytkowych za centralne ogrzewanie.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 166), a w nim o remontach balkonów i loggii oraz o obciążeniu lokali użytkowych za centralne ogrzewanie.

Agnieszka Antoszewska Przegląd instalacji c.o. przed sezonem

Przegląd instalacji c.o. przed sezonem Przegląd instalacji c.o. przed sezonem

Autorka artykułu, powołując się na zapisy Prawa budowlanego, przypomina o konieczności przeprowadzenia przeglądu instalacji centralnego ogrzewania zanim rozpocznie się sezon grzewczy. Ponadto wymienia...

Autorka artykułu, powołując się na zapisy Prawa budowlanego, przypomina o konieczności przeprowadzenia przeglądu instalacji centralnego ogrzewania zanim rozpocznie się sezon grzewczy. Ponadto wymienia najczęściej spotykane usterki instalacji – m.in. problemy, jakie zdarzają się podczas eksploatacji zaworów termostatycznych.

Anna Gilewska Bonifikaty za ogrzewanie

Bonifikaty za ogrzewanie

Zgodnie z prawem energetycznym, odbiorcami ciepła nie są pojedynczy mieszkańcy, ale np. spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa. To ona podpisuje umowę z ciepłownią, negocjuje tzw. moc zamówioną i inne...

Zgodnie z prawem energetycznym, odbiorcami ciepła nie są pojedynczy mieszkańcy, ale np. spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa. To ona podpisuje umowę z ciepłownią, negocjuje tzw. moc zamówioną i inne elementy transakcji. Ustala też, kiedy rozpoczynają się dostawy ciepła.

FIRMA BMETERS Warunki i sposoby zabudowy ciepłomierzy

Warunki i sposoby zabudowy ciepłomierzy Warunki i sposoby zabudowy ciepłomierzy

Prawidłowy montaż ciepłomierza to klucz do sukcesu. Dobrze zainstalowane urządzenie jest precyzyjne, niemal bezawaryjne i nie wymaga regulacji i konserwacji.

Prawidłowy montaż ciepłomierza to klucz do sukcesu. Dobrze zainstalowane urządzenie jest precyzyjne, niemal bezawaryjne i nie wymaga regulacji i konserwacji.

GPEC Jak ułatwić zarządzanie ciepłem niezależnie od sezonu?

Jak ułatwić zarządzanie ciepłem niezależnie od sezonu? Jak ułatwić zarządzanie ciepłem niezależnie od sezonu?

Kiedy jest najlepszy moment, aby wyłączyć ogrzewanie? Jak poradzić sobie z tą decyzją, która wraca co roku jak bumerang?

Kiedy jest najlepszy moment, aby wyłączyć ogrzewanie? Jak poradzić sobie z tą decyzją, która wraca co roku jak bumerang?

Redakcja Zawory i głowice - o czym należy pamiętać

Zawory i głowice - o czym należy pamiętać Zawory i głowice - o czym należy pamiętać

Głowice i zawory, niezbędne do regulowania ciepła w pomieszczeniach, będą pracowały zgodnie z naszymi oczekiwaniami tylko wtedy, gdy uwzględnimy pewne problemy związane z ich działaniem, i będziemy umieli...

Głowice i zawory, niezbędne do regulowania ciepła w pomieszczeniach, będą pracowały zgodnie z naszymi oczekiwaniami tylko wtedy, gdy uwzględnimy pewne problemy związane z ich działaniem, i będziemy umieli je zniwelować.

Agnieszka Zygmunt Zalety zdalnego odczytu mediów

Zalety zdalnego odczytu mediów Zalety zdalnego odczytu mediów

Autorka wyjaśnia na czym polegają technologie radiowego odczytu mediów oraz jakie są ich zalety, nadto opisuje system magistralowy oraz jak przeprowadza się odczytywanie danych.

Autorka wyjaśnia na czym polegają technologie radiowego odczytu mediów oraz jakie są ich zalety, nadto opisuje system magistralowy oraz jak przeprowadza się odczytywanie danych.

Redakcja Firmy energetyczne chcą współpracować z samorządowcami

Firmy energetyczne chcą współpracować z samorządowcami Firmy energetyczne chcą współpracować z samorządowcami

Przedstawiciele firm energetycznych zaapelowali w Katowicach do śląskich samorządowców o szerszą niż dotąd współpracę przy rozwoju sieci ciepłowniczych. Samorządowcy z kolei skarżą się na obowiązujące...

Przedstawiciele firm energetycznych zaapelowali w Katowicach do śląskich samorządowców o szerszą niż dotąd współpracę przy rozwoju sieci ciepłowniczych. Samorządowcy z kolei skarżą się na obowiązujące przepisy, wskutek których nie mają wpływu na wybór źródła ciepła przez inwestorów nowych obiektów.

DeRowerk F.H.U. Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachu w budownictwie wielolokalowym?

Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachu w budownictwie wielolokalowym? Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachu w budownictwie wielolokalowym?

Ocieplanie starszych bloków czeka każdą spółdzielnię i wspólnotę. Jak dobrze ocieplić dachy osiedli? Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachów w blokach?

Ocieplanie starszych bloków czeka każdą spółdzielnię i wspólnotę. Jak dobrze ocieplić dachy osiedli? Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachów w blokach?

DeRowerk F.H.U. Termoizolacja dachów a bezpieczeństwo pożarowe osiedli mieszkaniowych

Termoizolacja dachów a bezpieczeństwo pożarowe osiedli mieszkaniowych Termoizolacja dachów a bezpieczeństwo pożarowe osiedli mieszkaniowych

Czy materiał izolacyjny jest dopuszczony do stosowania w przestrzeni stropodachów?

Czy materiał izolacyjny jest dopuszczony do stosowania w przestrzeni stropodachów?

Redakcja Pompy ciepła – przegląd produktów

Pompy ciepła – przegląd produktów Pompy ciepła – przegląd produktów

Przegląd pomp ciepła - sprawdź co nowego w branży

Przegląd pomp ciepła - sprawdź co nowego w branży

Redakcja Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku? Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

Mostek termiczny określany jest jako "miejsce newralgiczne". Nie bez przyczyny właśnie tak jest, ponieważ to on, naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci...

Mostek termiczny określany jest jako "miejsce newralgiczne". Nie bez przyczyny właśnie tak jest, ponieważ to on, naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję budynku.

Wojciech Jan Konieczny Rozliczanie mediów – dekalog utrapień

Rozliczanie mediów – dekalog utrapień Rozliczanie mediów – dekalog utrapień

Rozliczając koszty dostawy ciepła lub paliwa do jego przetworzenia w ciepło, jak również koszty dostawy wody z odprowadzeniem ścieków, napotykamy wiele trudności, które komplikują prosty z założenia proces...

Rozliczając koszty dostawy ciepła lub paliwa do jego przetworzenia w ciepło, jak również koszty dostawy wody z odprowadzeniem ścieków, napotykamy wiele trudności, które komplikują prosty z założenia proces rozliczenia.

Redakcja Pompy ciepła – jakie wybrać w czasach koronawirusa?

Pompy ciepła – jakie wybrać w czasach koronawirusa? Pompy ciepła – jakie wybrać w czasach koronawirusa?

Koronawirus spowodował, że całe społeczeństwo zostało zamknięte w domach. Ograniczone zostały wolności, wstrzymane wszelkie aktywności społeczne, kulturowe, sportowe itd. Przedsiębiorcy walczą o przetrwanie,...

Koronawirus spowodował, że całe społeczeństwo zostało zamknięte w domach. Ograniczone zostały wolności, wstrzymane wszelkie aktywności społeczne, kulturowe, sportowe itd. Przedsiębiorcy walczą o przetrwanie, pracownicy tracą pracę, społeczeństwo zaciska pasa – to dopiero początkowy i szczątkowy bilans tej trudnej sytuacji, na szczegółową ocenę skutków epidemii jest jeszcze za wcześnie, bo przecież ona nadal trwa. Co więcej, przewiduje się, że koronawirus jeszcze trochę z nami pobędzie.

Buderus Efektywne zarządzanie energią - pompy ciepła i panele fotowoltaiczne

Efektywne zarządzanie energią - pompy ciepła i panele fotowoltaiczne Efektywne zarządzanie energią - pompy ciepła i panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne a kolektory słoneczne Panele fotowoltaiczne są często mylone z kolektorami słonecznymi. Cechą wspólną tych urządzeń jest to, że pobierają energię z promieni słonecznych, ale różnica...

Panele fotowoltaiczne a kolektory słoneczne Panele fotowoltaiczne są często mylone z kolektorami słonecznymi. Cechą wspólną tych urządzeń jest to, że pobierają energię z promieni słonecznych, ale różnica między nimi jest dość wyraźna. Panele fotowoltaiczne przetwarzają światło słoneczne na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzają prąd elektryczny z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Natomiast kolektory słoneczne wykorzystują energię słoneczną do podgrzewania...

Waldemar Joniec Węzły cieplne i mieszkaniowe

Węzły cieplne i mieszkaniowe Węzły cieplne i mieszkaniowe

Wkrótce zaczną obowiązywać nowe wymagania dotyczące zużycia energii przez budynki. To kolejny wzrost wymogów dotyczących izolacyjności termicznej, a także zużycia energii pierwotnej na ogrzewanie, ciepłą...

Wkrótce zaczną obowiązywać nowe wymagania dotyczące zużycia energii przez budynki. To kolejny wzrost wymogów dotyczących izolacyjności termicznej, a także zużycia energii pierwotnej na ogrzewanie, ciepłą wodę oraz wentylację i oświetlenie. Do tego dochodzi konieczność tworzenia w budynkach systemów czyniących z nich obiekty inteligentne, co ma wpływać nie tylko na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, ale zwłaszcza na oszczędne wykorzystanie energii.

Wybrane dla Ciebie

Wentylacja z odzyskaniem ciepła – zobacz jakie rozwiązanie wybrać i oszczędzić na ogrzewaniu »

Wentylacja z odzyskaniem ciepła – zobacz jakie rozwiązanie wybrać i oszczędzić na ogrzewaniu » Wentylacja z odzyskaniem ciepła – zobacz jakie rozwiązanie wybrać i oszczędzić na ogrzewaniu »

Jaki system ocieplenia wybrać dla budynku mieszkalnego?

Jaki system ocieplenia wybrać dla budynku mieszkalnego? Jaki system ocieplenia wybrać dla budynku mieszkalnego?

Jak uzyskać ekspertyzę i opinię o stanie technicznym budynków i budowli?

Jak uzyskać ekspertyzę i opinię o stanie technicznym budynków i budowli? Jak uzyskać ekspertyzę i opinię o stanie technicznym budynków i budowli?

Wymiana czy renowacja posadzek na klatce schodowej? Co się bardziej opłaca?

Wymiana czy renowacja posadzek na klatce schodowej? Co się bardziej opłaca? Wymiana czy renowacja posadzek na klatce schodowej? Co się bardziej opłaca?

Co zrobić, gdy ocieplenie możliwe jest tylko od środka »

Co zrobić, gdy ocieplenie możliwe jest tylko od środka » Co zrobić, gdy ocieplenie możliwe jest tylko od środka »

Zarządzania temperaturą w pomieszczeniu za pomocą smartfonu lub tabletu »

Zarządzania temperaturą w pomieszczeniu za pomocą smartfonu lub tabletu » Zarządzania temperaturą w pomieszczeniu za pomocą smartfonu lub tabletu »

Pożegnaj się z wilgotnymi murami! Przeczytaj o rewolucyjnej metodzie osuszania »

Pożegnaj się z wilgotnymi murami! Przeczytaj o rewolucyjnej metodzie osuszania » Pożegnaj się z wilgotnymi murami! Przeczytaj o rewolucyjnej metodzie osuszania »

Zobacz, jak zaoszczędzić na cieple »

Zobacz, jak zaoszczędzić na cieple » Zobacz, jak zaoszczędzić na cieple »

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Mam niskie ciśnienie wody w instalacji – jak temu zaradzić?

Mam niskie ciśnienie wody w instalacji – jak temu zaradzić? Mam niskie ciśnienie wody w instalacji – jak temu zaradzić?

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?

Sprytny sposób na podłogę pływającą »

Sprytny sposób na podłogę pływającą » Sprytny sposób na podłogę pływającą »

Zadbaj o ściany w budynku - lokatorzy będą zachwyceni »

Zadbaj o ściany w budynku - lokatorzy będą zachwyceni » Zadbaj o ściany w budynku - lokatorzy będą zachwyceni »

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce? Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

Jednodniowe powłoki hydroizolacyjne do dachów przemysłowych i mieszkalnych »

Jednodniowe powłoki hydroizolacyjne do dachów przemysłowych i mieszkalnych » Jednodniowe powłoki hydroizolacyjne do dachów przemysłowych i mieszkalnych »

Jak prawidłowo opomiarować miedia? Podsuwamy rozwiązanie »

Jak prawidłowo opomiarować miedia? Podsuwamy rozwiązanie » Jak prawidłowo opomiarować miedia? Podsuwamy rozwiązanie »

Sposób na prawidłową wentylację w budynku mieszkalnym »

Sposób na prawidłową wentylację w budynku mieszkalnym » Sposób na prawidłową wentylację w budynku mieszkalnym »

Jak odpowiednio zabezpieczyć taras przed przeciekaniem?

Jak odpowiednio zabezpieczyć taras przed przeciekaniem? Jak odpowiednio zabezpieczyć taras przed przeciekaniem?

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach » Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Czym czyścić części wspólne nieruchomości? Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania? Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Zobacz, jak łatwo wymienić pompę na energoszczędną

Zobacz, jak łatwo wymienić pompę na energoszczędną Zobacz, jak łatwo wymienić pompę na energoszczędną

Fotowoltaika na dachu wspólnoty i spółdzielni »

Fotowoltaika na dachu wspólnoty i spółdzielni » Fotowoltaika na dachu wspólnoty i spółdzielni »

Oto sposób na wyeksploatowane i nieszczelne dachy »

Oto sposób na wyeksploatowane i nieszczelne dachy » Oto sposób na wyeksploatowane i nieszczelne dachy »

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku? W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

Oto sposób, jak naprawic cieknącą rurę bez kucia ścian!

Oto sposób, jak naprawic cieknącą rurę bez kucia ścian! Oto sposób, jak naprawic cieknącą rurę bez kucia ścian!

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością? Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze» Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.