administrator24.info

Implementacja EED II dokonana – to dobra wiadomość dla konsumentów ciepła

Implementacja EED II dokonana – to dobra wiadomość dla konsumentów ciepła; fot. unsplash

Implementacja EED II dokonana – to dobra wiadomość dla konsumentów ciepła; fot. unsplash

Od Redakcji: W numerze 6/2020 r. miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” opublikowaliśmy wywiad z Kazimierzem Dudzińskim ze Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, w którym jest informacja, że właściwy w sprawach energii resort, zamierza implementować nową dyrektywę 2018/2002/UE w sprawie efektywności energetycznej. W ramach tej implementacji miały także zostać zmienione przepisy art. 45a ustawy Prawo energetyczne. Minął ponad rok od tej rozmowy – jak aktualnie wygląda sytuacja – ponownie pytamy K. Dudzińskiego.

Zobacz także

Redakcja Bezinwazyjna naprawa rur – w pytaniach i odpowiedziach

Bezinwazyjna naprawa rur – w pytaniach i odpowiedziach Bezinwazyjna naprawa rur – w pytaniach i odpowiedziach

Rozmowa z Dariuszem Szpytmą, założycielem firmy Kan-fix

Rozmowa z Dariuszem Szpytmą, założycielem firmy Kan-fix

Local Network Monitoring RODO i wciąż rosnące koszty ochrony fizycznej

RODO i wciąż rosnące koszty ochrony fizycznej RODO i wciąż rosnące koszty ochrony fizycznej

Firma od 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całej Polsce. W styczniu 2017 roku uruchomiła największe w Polsce Centrum Monitoringu wizyjnego,...

Firma od 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całej Polsce. W styczniu 2017 roku uruchomiła największe w Polsce Centrum Monitoringu wizyjnego, w którym operatorzy wspierani patrolami interwencyjnymi pilnują bezpieczeństwa mieszkańców osiedli, obserwując obraz z kamer przez 24 godziny na dobę, robiąc to znacznie taniej od tradycyjnej ochrony.

Local Network Monitoring Kim zastąpić czujnego sąsiada?

Kim zastąpić czujnego sąsiada? Kim zastąpić czujnego sąsiada?

Firma Local Network od ponad 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całym kraju. W styczniu 2017 r. uruchomiła największe w Polsce centrum...

Firma Local Network od ponad 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całym kraju. W styczniu 2017 r. uruchomiła największe w Polsce centrum monitoringu wizyjnego, czynne przez 24 godziny na dobę.

Sabina Augustynowicz: Tytuł wspomnianego wywiadu brzmiał obiecująco: EED II będzie implementowana – czy i jakie zmiany czekają odbiorców ciepła? O czym dzisiaj dowiedzą się odbiorcy ciepła, w tym zarządzający budynkami mieszkaniowymi wielolokalowymi?1

Kazimierz Dudziński: Są ważne i dobre wiadomości zarówno dla tych, którzy są właścicielami (użytkownikami) mieszkań w budynkach wielolokalowych, jak też zarządzających takimi budynkami. Zakończyła się, trwająca wiele miesięcy procedura legislacyjna i w dniu 20 kwietnia 2021 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o efektywności energetycznej i innych ustaw, która dokonuje także zasadniczych zmian w art. 45a ustawy Prawo energetyczne. Ustawa opublikowana została w dniu 7 maja 2021 r. (DzU 2021 poz. 868). Natomiast w dniu 9 grudnia w DzU z 2021 r. poz. 2273 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które reguluje trzy istotne zagadnienia wskazane w ww. ustawie.


BMETERS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Główna 60, 51-188 Psary k.Wrocławia
tel. 71 388 90 83, faks 71 387 15 37
e-mail: biuro@bmeters.plwww.bmeters.pl

 

Zintegrowany system zdalnego odczytu HYDROLINK

 

Firma BMETERS Polska od lat bada, rozwija i na bieżąco doskonali system zdalnego odczytu i rozliczeń mediów. Obecnie produkowane nasze urządzenia są przystosowane, lub z funkcją zdalnego odczytu. W trosce o maksymalną wygodę użytkowników wszystkie urządzenia BMETERS wyposażone w komunikację radiową są ze sobą w pełni kompatybilne  co oznacza, że można je samodzielnie i w wygodny sposób odczytać za pomocą jednego zestawu inkasenckiego.

Przeznaczenie i elementy systemu

 

Zdalny odczyt wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów ogrzewania montowany jest głównie w budynkach wielolokalowych. W skład systemu wchodzą:

 

wodomierze: GSD8-I, GSD8-RFM, GMDM-I, WDE-K50 są przystosowane do zdalnego odczytu. Można je doposażyć w moduły radiowe, przewodowe M-BUS, lub impulsowe. Wodomierze elektroniczne HYDRODIGIT są w standardzie z wbudowanym modułem radiowym.

 

 

Hydrolink

 

• ciepłomierze: HYDROCAL M3 - kompaktowy mechaniczny, HYDROSONIS ULC T230, T330 – kompaktowy ultradźwiękowy, HYDROSONIS M3 - rozłączny ultradźwiękowy, HYDROSPLIT M3 - rozłączny mechaniczny, w zależności od zastosowanego modułu komunikacyjnego radiowego, lub przewodowego M-BUS mogą być podłączenie do sieci systemów bezprzewodowych, lub przewodowych automatyki budynkowej.

• podzielniki kosztów ogrzewania Hydroclima 2.

 

Podzielnik Hydroclima

 

Podstawowe zalety systemu HYDROLINK

 

 • odczyt różnych urządzeń jednym, intuicyjnym w obsłudze zestawem inkasenckim,
 • krótki czas odczytu (brak konieczności wchodzenia do lokali),
 • eliminacja błędu ludzkiego podczas odczytu wskazań (zwłaszcza w trudnodostępnych miejscach),
 • możliwość rozbudowy systemu o koncentratory danych umożliwiające transmisję przez Internet lub infrastrukturę GSM/LTE,
 • bezpośrednie komunikaty o próbach manipulacji przy urządzeniach (szeroka lista alarmów),
 • archiwizacja i możliwość analizy zużycia wody lub ciepła z całego roku na komputerze,
 • samodzielna możliwość konfiguracji i obsługi urządzeń.

 

Dowiedz się więcej o systemie >>

 

Architektura systemu HYDROLINK

 

W zależności od wymagań użytkowników można wyróżnić trzy główne struktury zintegrowanego systemu zdalnego odczytu HYDROLINK:

Walk-by – (odczyt inkasencki) – urządzenia wyposażone w moduły radiowe odczytywane bezpośrednio zestawem inkasenckim będącym w zasięgu transmisji radiowej tych urządzeń (np. sprzed budynku). Odczyt za pomocą netbooka, tabletu lub smartfonu z dedykowanym oprogramowaniem,

Walk-by z wykorzystaniem repeterów – system typu walk-by, w którym sygnał radiowy z liczników przedłużany jest za pomocą urządzeń stacjonarnych na większe odległości. Połączenie repeterów w grupy umożliwia stworzenie sieci i przekazanie sygnału na jeszcze dalsze odległości,

System stacjonarny z odczytem przez Internet – system w pełni zdalny oparty na współpracujących ze sobą koncentratorach, które odbierają, magazynują i transmitują dane z urządzeń końcowych. Dostęp do tych danych możliwy jest na kilka sposobów: z poziomu naszych programów do odczytu, przez Internet na dedykowanym portalu HYDROLINK-Online oraz wskazanym serwerze FTP lub wskazanym adresie e-mail. Koncentratory mogą przesyłać dane wykorzystując infrastrukturę sieci 3G/LTE lub sieci Wifi/LAN.

System HYDROLINK


Rys.1
Wodomierze, ciepłomierze, podzielniki z komunikacją radiową, oraz zestawy do odczytu oparte o sieć koncentratorów do automatycznego odczytu, oraz odbiorniki radiowe z notebookiem, smartfonem do samodzielnego odczytu.

 

Ważne dla użytkownika programu HYDROLINK:

 

 1. Licencja na zakupiony program HYDROLINK jest bezterminowa
 2. Program nie posiada limitu obsługiwanych urządzeń
 3. Aktualizacja oprogramowania jest bezpłatna
 4. Szkolenie z pełnej obsługi programu jest w cenie zakupionej licencji

 

Dane techniczne systemu HYDROLINK

 

• Częstotliwość pracy: 868 MHz;

• Zasilanie: bateria litowa,

• Zasięg: maksymalnie 350m w terenie otwartym, dla standardu LoRAWAN do 5 km;

• Obsługa standardów transmisji: WMBUS OMS, LoRAWAN oraz planowane wdrożenie technologii NB-IoT.

 

Zobacz karty katalogowe systemu >>

 

Dane przesyłane drogą radiową

 

• Wodomierze – zużycie w litrach, historia 12 ostatnich miesięcy wskazań, informacja o próbach manipulacji (przyłożenie magnesu, demontaż modułu, przepływ wsteczny i maksymalny, brak przyrostu wskazań, ciągły przepływ, niski poziom baterii),

• Ciepłomierze – aktualne zużycie ciepła i chłodu, historia 12 ostatnich miesięcy wskazań ciepła i chłodu, przepływ całkowity, moc chwilowa, temperatury zasilania i powrotu,

• Podzielniki kosztów ogrzewania – jednostki za aktualny i 9 poprzednich okresów rozliczeniowych, średnia temperatura otoczenia za aktualny i poprzedni okres rozliczeniowy,
12 ostatnich miesięcy wskazań jednostek i śr. temp. otoczenia. Temperatura maksymalna wraz z datą wystąpienia, średnia temperatur grzejnika, statystyki temperaturowe – rejestracja czasu pracy podzielnika w różnych zakresach temperatur.

 

Oprogramowanie do odczytu

 

Dzięki naszym programom samodzielnie odczytasz media, skonfigurujesz urządzenia oraz rozliczysz wszystkie koszty na podstawie uzyskanych danych. Wszystkie programy współpracują ze sobą i są łatwe w obsłudze. Dzięki temu system opomiarowania i rozliczeń BMETERS zapewnia wygodę, samowystarczalność i kontrolę nad zarządzaną nieruchomością.

 

 

• Mogą zostać zainstalowane na Twoim urządzeniu przenośnym,

• Możliwość odczytów online,

• Współpracują z programami rozliczeniowymi,

• Umożliwiają import i eksport danych do/z programów rozliczeniowych,

• Sygnalizują próby manipulacji urządzeniami pomiarowymi,

• Archiwizują historię odczytów,

• Pozwalają indywidualnie skonfigurować urządzenia.

 

Open metering system (OMS)

 

System zdalnego odczytu HYDROLINK jak i urządzenia w nim pracujące jest w pełni kompatybilny z popularnym w Europie standardem OMS (Open Metering System).

 

OMS czyli otwarty system opomiarowania mediów jest jednolitym standardem komunikacji dla urządzeń pomiarowych wody, ciepła, energii i gazu i służącym do ich odczytu. W praktyce oznacza to, że urządzenia działające w tym standardzie komunikują się tym samym „językiem” niezależnie od producenta. Możliwy jest ich odczyt jednym odbiornikiem lub włączenie ich do jednego systemu odczytu danych przez Internet.

 

Działające w oparciu o standard OMS urządzenia pomiarowe zostały opracowane i stworzone z myślą o przyszłych kierunkach rozwoju europejskich sieci inteligentnych mierników energii, wody, ciepła i gazu. Oznacza to, że stanowią inwestycję na wiele lat.

 

system HYDROLINK

 

LoRaWAN – nowy standard transmisji bezprzewodowej

 

Wodomierz cyfrowy Hydrodigit może być wyprodukowany w wersji do transmisji danych w standardzie LoRaWAN. Posiadamy w ofercie moduły LoRaWAN do wodomierzy przystosowanych do systemu zdalnego odczytu. Planowane jest udostępnienie portalu internetowego do odczytu urządzeń pracujących w sieci LoRaWAN.

LoRa to technologia radiowa LPWAN (Low Power Wide Area Network), która umożliwia transmisję danych na duże odległości przy niewielkim zużyciu energii, co pozwala na używanie małej baterii przez kilka lat i zapewnienie trwałej łączności. LoRa działa w wolnym paśmie 868 MHz i umożliwia transmisję do 5 km. Struktura sieci zapewnia istnienie przynajmniej bramy LoRa obejmującej szeroki obszar, zdolnej do zarządzania tysiącami punktów końcowych, zbieranie z nich danych i przesyłanie do chmury.

Firma Bmeters wybrała standard LoRaWAN jako obiecującą technologię do przesyłania danych odczytowych i od początku 2018 roku dołączyliśmy do LoRa Alliance (globalnego stowarzyszenia firm wspierających otwarty protokół LoRaWAN™ dla Internetu rzeczy IoT).

 

Sprawdź jak działa system >>

 

system transmisji LoRaWAN

 

SA: Czy są to zmiany „kosmetyczne”, jak to miało miejsce w poprzednich latach, czy są istotne i takie na jakie czekali odbiorcy ciepła? Czy tym razem, zostały uwzględnione opinie i uwagi zgłaszane m.in. przez organizacje zarządców nieruchomości?

KD: Pierwszy projekt ustawy został opublikowany w sierpniu 2020 r.; był to projekt, który w zasadzie nie był implementacją dyrektywy w tej części, która dotyczy rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych. Do zgłaszania uwag do tego projektu, zostały zaproszone tylko dwie organizacje zarządców nieruchomości; ale w ramach konsultacji społecznych uwagi do tego projektu mogły składać także inne zainteresowane podmioty. Nasze Stowarzyszenie skorzystało z tej możliwości i przesłaliśmy wiele merytorycznych uwag (więcej na naszej stronie www.irkom.org.pl/aktualności). W listopadzie 2020 r. udostępniony został nowy, zupełnie inny projekt, o którym można było mówić, że implementuje główne postanowienia dyrektywy dotyczące tego zagadnienia. Uwzględnione zostały niektóre uwagi organizacji zarządców nieruchomości oraz większość naszych uwag i propozycji. Po zapoznaniu się z przepisami ustawy, w zakresie dotyczącym zmian w art. 45a można stwierdzić, że nie są to zmiany „kosmetyczne” lecz implementacja zasadniczych postanowień zawartych w art. 9a – 11a dyrektywy. Należy zauważyć, że implementacja dyrektywy nastąpiła z prawie rocznym opóźnieniem, ale warto podkreślić, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które opracowało projekt tej ustawy, przygotowało dobre chociaż nie doskonałe przepisy.

SA: To może najpierw o tym, co jest dobre dla odbiorców – konsumentów ciepła.

KD: Przede wszystkim zapisany został obowiązek montażu urządzeń do rozliczania kosztów ogrzewania oraz kosztów przygotowania ciepłej wody we wszystkich lokalach w budynkach mieszkalnych wielolokalowych. Ustawa wymienia, że do tego celu mają być stosowane ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania oraz wodomierze ciepłej wody. Wszystkie te urządzenia mają posiadać funkcję zdalnego odczytu, co ma wielorakie, pozytywne znaczenie. Instalacja tych urządzeń została jednak uwarunkowana technicznymi możliwościami montażu oraz opłacalnością ich zastosowania. Kryteria te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska (DzU z 9 grudnia 2021 r. poz. 2273). Tu warto przypomnieć, że podzielniki kosztów ogrzewania to powszechnie stosowane, tanie urządzenia i opłacalność ich stosowania nie powinna budzić żadnych wątpliwości. Czas zwrotu nakładów jest najniższy w stosunku do jakichkolwiek innych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

W ustawie zostało wyraźnie zapisane, że rozliczanie kosztów ogrzewania lokali powinno odbywać się na podstawie wskazań ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania. Natomiast rozliczanie na podstawie kubatury lub powierzchni lokali jest dopuszczalne – wyłącznie w przypadkach, gdy zastosowanie ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania jest technicznie niewykonalne lub nieopłacalne (art. 45a ust. 8). W stosunku do przepisów dotychczasowych jest to zmiana, którą Polska dorównuje wielu innym państwom UE, które wcześniej implementowały ww. dyrektywę. Przepisy regulują także wiele istotnych zasad dotyczących rozliczania kosztów ogrzewania, w tym m.in. zasady określania kosztów stałych zarówno przy ogrzewaniu lokali, jak też przy ustalaniu kosztów ciepłej wody. Przepisy te zostały doprecyzowane w rozporządzeniu co spowoduje, że koszty użytkownika lokalu będą bardziej odzwierciedlać opłatę za rzeczywiste zużycie ciepła.

SA: Kto i na jakiej podstawie ma oceniać, że zastosowanie ciepłomierzy jest niemożliwe?

KD: W znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne (zob. wstęp wywiadu), w art. 54d zapisano m.in. że „Minister właściwy do spraw energii, określi, w drodze rozporządzenia: szczegółowe warunki ustalania technicznej możliwości i opłacalności stosowania urządzeń, o których mowa w art. 45a ust. 7 pkt 2”. W tym przepisie wymienione są urządzenia, o których mowa, tj. ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania, wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej.

Wykonując to polecenie (upoważnienie), Minister Klimatu i Środowiska, w dniu 7 grudnia 2021 r. wydał rozporządzenie, które reguluje trzy zagadnienia zapisane w ustawie, w tym m.in. określa: „szczegółowe warunki ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania w budynku wielolokalowym ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru zużycia ciepłej wody użytkowej służących do rozliczeń kosztów zakupu ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, posiadających funkcję zdalnego odczytu”.

Warunki techniczne montażu urządzeń oraz opłacalność ich stosowania zostały określone odpowiednio do właściwych urządzeń. Wymagania ogólne w tym zakresie zostały zapisane w § 3 ust. 1 oraz ust. 2, a szczegółowo w § 4–§ 6 rozporządzenia.

Zadania w tym zakresie zostały przypisane właścicielowi lub zarządcy budynku w § 7 rozporządzenia. To zarządca budynku na podstawie analizy technicznej powinien wykazać, że istnieją warunki do montażu właściwych urządzeń. Natomiast na podstawie analizy ekonomicznej, przeprowadzonej dla okresu pięcioletniego (oraz spełnienia pozostałych wymagań dla właściwych urządzeń – zob. § 4 i § 5 rozporządzenia) powinien wykazać, że jest to opłacalne. W przypadku podzielników kosztów ogrzewania, opłacalność ich stosowania dla okresu pięcioletniego nie budzi żadnych wątpliwości. Z analiz wieloletniego funkcjonowania systemów rozliczeń kosztów ogrzewania przy stosowaniu podzielników kosztów wynika, że czas zwrotu nakładów jest istotnie krótszy niż pięć lat. Ta sytuacja może ulegać zmianie wobec zmian m.in. kosztów ciepła, ale także kosztów urządzeń, czy kosztów pracy itd. Natomiast odnośnie do ciepłomierzy lokalowych sprawa wygląda nieco inaczej z uwagi m.in. na koszt ciepłomierza oraz obowiązek legalizacji po pięciu latach lub wymiany na nowe.

Z literalnego brzmienia wskazanych przepisów może wynikać, że osłabiają one zapisane w ustawie wymaganie (przytoczony wyżej wątek): (...) rozliczanie na podstawie kubatury lub powierzchni lokali jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach, gdy zastosowanie ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania jest technicznie niewykonalne lub nieopłacalne (art. 45a ust. 8).

Przeczytaj poprzednią część wywiadu »

Należy jednak mieć na uwadze, że celem ustawy, poza formalną implementacją dyrektywy 2018/2002/UE, jest stworzenie prawnych warunków do racjonalnego korzystania z ciepła w budynkach wielolokalowych poprzez rozliczanie kosztów według zużycia ciepła w lokalach użytkowników. W znowelizowanych przepisach ustawy oraz w wydanym rozporządzeniu cel ten został osiągnięty; poza brakami, o których wspomniano w niniejszej rozmowie.

Należy mieć na uwadze, że w zdecydowanej większości budynków mieszkalnych wielolokalowych spełnione są warunki do montażu właściwych urządzeń. Wymagania w tym zakresie zostały określone w przepisach rozporządzenia o warunkach technicznych jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie (WT). Aktualnie w konsultacjach publicznych jest nowy projekt tego rozporządzenia.

SA: Powstaje pytanie: czy zarządca budynku (spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej) posiada kompetencje do dokonywania wymaganych analiz technicznych i ekonomicznych dla celów montażu urządzeń przeznaczonych do rozliczania kosztów ogrzewania oraz c.w.u?

KD: Z pewnością nie wszyscy takie kompetencje posiadają. Zadania w tym zakresie będą więc zlecać uprawnionym podmiotom. Rozporządzenia nie reguluje tego zagadnienia. Na etapie prac nad rozporządzeniem m.in. proponowaliśmy, aby te zadania wykonywały osoby uprawnione do wykonywania świadectw oceny energetycznej budynków. Zarządca budynku do wykonywania obowiązków w tym zakresie powinien podchodzić w sposób odpowiedzialny m.in. z uwagi na możliwość sankcji za nie stosowanie przepisów ustawy. Przepis art. 56 ust. 1 pkt 6a stanowi bowiem: „6a) będąc właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego, o którym mowa w art. 45a ust. 6, narusza obowiązek wyposażenia lokali budynku wielolokalowego w przyrządy pomiarowe lub urządzenia umożliwiające rozliczanie kosztów ogrzewania według zużycia oraz kosztów ciepłej wody w takich lokalach budynku wielolokalowego lub nie stosuje rozliczania kosztów według zużycia albo odmawia wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 45a ust. 4a i art. 45c lub pobiera opłaty za wypełnienie tych obowiązków informacyjnych”.

SA: Jest wiele przepisów, dotyczących także budynków mieszkalnych, które nie zawsze są przestrzegane, jeśli nie są obwarowane sankcjami. Na przykład w sprawie rozliczania kosztów ogrzewania, niekiedy zarządzający budynkami przeprowadzali swoisty plebiscyt wśród mieszkańców, czy chcą stosować podzielniki kosztów, czy koszty ciepła rozliczać według powierzchni zajmowanych lokali. Jaka jest gwarancja, że to się zmieni?

KD: Dotychczasowe przepisy pozostawiały zarządcy budynku pełną swobodę odnośnie wyboru metody rozliczania kosztów ogrzewania, nie określając ich kryteriów czy wymagań. W tym zakresie nastąpiła zdecydowana zmiana. W ustawie zapisane zostało wymaganie dyrektywy, że za naruszenie obowiązku wyposażenia lokali odpowiednio w ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania lub wodomierze ciepłej wody oraz nie stosowanie rozliczania kosztów według zużycia będą stosowane sankcje. Do katalogu kar zapisanych w art. 56 ustawy Prawo energetyczne dopisane zostały odpowiednie kary za nie stosowanie wskazanych obowiązków.

SA: Czy jest szansa, że zgłaszane niekiedy przez użytkowników lokali skargi na rozliczanie kosztów ogrzewania według wskazań podzielników zostaną wyeliminowane?

KD: Z posiadanych przez nas informacji wynika, że uwagi i skargi użytkowników lokali dotyczyły najczęściej wysokości opłat za ogrzewanie ich lokali oraz rozpiętości tych opłat za lokale w tym samym budynku. Przepisy rozporządzenia (§ 7 i § 8) stwarzają warunki do poprawnego rozliczania kosztów ogrzewania lokali w budynku. Przede wszystkim zobowiązują właściciela lub zarządzającego budynkiem, aby przy stosowaniu podzielników kosztów ogrzewania było zapewnione wyznaczenie maksymalnego oraz minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na 1 m² powierzchni lokalu w budynku. Przepisy wskazują, jak to należy wykonać. Uniemożliwi to powstawanie nieuzasadnionych rozpiętości w opłatach za ogrzewanie lokali w danym budynku.

SA: Co ponadto te nowe przepisy oznaczają dla użytkownika lokalu oraz dla zarządzającego budynkiem?

KD: Użytkownik lokalu będzie miał lepsze warunki, aby świadomie gospodarować zużyciem ciepła na ogrzewanie swojego lokalu, poprzez możliwość otrzymywania od zarządcy budynku informacji o zużyciu w trakcie okresu rozliczeniowego. W nowym art. 45c zapisano bowiem, że właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego nieodpłatnie umożliwia raz w miesiącu uzyskanie informacji o zużyciu wszystkim użytkownikom lokali, jeżeli rozliczenie dokonywane jest na podstawie ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania.

Natomiast informacje o rozliczaniu kosztów ogrzewania, jakie zarządca budynku zobowiązany jest dostarczać co najmniej raz w roku użytkownikowi lokalu zostały znacznie poszerzone, co stanowi także nowe wyzwanie dla firm świadczących przedmiotowe usługi.

Dodatkowy przepis (art. 16) stanowi, że „Do dnia 1 stycznia 2027 r. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego zastąpi ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania lub wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej zamontowane przed dniem wejścia w życie ustawy, urządzeniami posiadającymi funkcję zdalnego odczytu”.

SA: To rzeczywiście ważne przepisy, ale nakładające kolejne obowiązki na właściciela/zarządcę budynku. Uwagę zwraca nie tylko częstotliwość informacji o zużyciu czy o samym rozliczaniu kosztów ogrzewania. Przepis ww. stanowi, że to odpowiedzialne zadanie zarządca budynku ma wykonywać nieodpłatnie; czy tutaj nie ma pomyłki? Jeśli weźmiemy pod uwagę rozliczanie kosztów ogrzewania przy stosowaniu podzielników kosztów ogrzewania, to zarządca budynku nie posiada przecież odpowiednich narzędzi ani możliwości kadrowych/specjalistów, aby takie zadania wykonywać, na dodatek bezpłatnie. Jak to będzie więc wyglądać w praktyce, zwłaszcza wspólnot mieszkaniowych?

KD: To właśnie, jak wspomniałem na wstępie, jest jeden z przykładów, że uchwalone przepisy nie są doskonałe. Na rządowym etapie prac nad projektem tej ustawy zwracaliśmy uwagę autorom na ten ważny problem, podobnie jak na sprawę karalności zarządcy budynku w przypadku, kiedy narusza przepis o bezpłatnym przekazywaniu informacji użytkownikowi lokalu. Wskazywaliśmy, że dyrektywa mówi o nieodpłatności, ale zarazem drugie zdanie w tym samym przepisie dyrektywy (art. 11a ust. 2) brzmi: „Kosztami zlecenia tego zadania stronie trzeciej, takiej jak dostawca usług lub lokalny dostawca energii, obejmującego opomiarowanie, podział i rozliczanie rzeczywistego indywidualnego zużycia w takich budynkach, można obciążyć użytkowników końcowych w zakresie, w jakim wysokość tych kosztów jest uzasadniona”. W ustawie nie ma jednak odpowiedniego przepisu. Problem więc pozostaje – moim zdaniem, przepis ten powinien być nowelizowany.

SA: Czy pozostałe sprawy w zmienionych przepisach art. 45a ustawy Prawo energetyczne są korzystne dla użytkowników lokali oraz zarządców budynków?

KD: Są jeszcze przepisy pozostałe, nie zmienione tą ustawą, które przy tej nowelizacji należało jednak poprawić. O jednym przepisie muszę przypomnieć. Jest to ust. 11a, który reguluje zasady rozliczania kosztów ogrzewania w przypadkach, kiedy użytkownik lokalu nie udostępnia urządzeń do indywidualnego rozliczania kosztów lub dokonuje ingerencji w takie urządzenia w celu zafałszowania rozliczenia. Taki użytkownik lokalu ma być obciążony kosztami ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania odniesionej do m2 powierzchni budynku i lokalu lub m³ kubatury budynku i kubatury takiego lokalu. Od takiego użytkownika można też dochodzić odszkodowania. Nie zostało uwzględnione, że instalacja grzewcza w budynku to rodzaj naczyń połączonych i za jednego lokatora, który „kombinuje” zapłacą solidarnie pozostali mieszkańcy. Ten przepis jest powszechnie krytykowany przez wszystkich, od czasu jego uchwalenia w 2016 r. Okoliczności jego uchwalenia to przykład patologii w tworzeniu prawa (ze stenogramem posiedzenia właściwej Komisji można zapoznać się na stronie Sejmu).

Niestety, przepis ten nie został poprawiony. W ustawie są jeszcze inne niedoskonałości, ale o nich będą pewnie sygnalizować zarządcy budynków, po ich praktycznym stosowaniu. Dotyczy to także niektórych przepisów rozporządzenia.

SA: Jakie zmiany mogą nastąpić na rynku, po wprowadzeniu w życie nowych przepisów?

KD: Moim zdaniem będą to zmiany w wielu aspektach. Na przykład, jak się szacuje, do opomiarowania pozostało jeszcze ponad 3 mln mieszkań; zgodnie z ustawą powinno to nastąpić do 1 stycznia 2027 roku. Należy podkreślić, że wszystkie nowo instalowane urządzenia muszą posiadać funkcję zdalnego odczytu. Te natomiast, które takiej funkcji nie posiadają muszą być zastąpione takimi, które spełniają takie wymaganie. Ponadto, należy pamiętać, że są budynki, których stan techniczny aktualnie nie stwarza warunków do instalowania wspomnianych urządzeń i rozliczania kosztów ciepła według indywidualnego zużycia. Te budynki w ramach rządowego programu Długofalowa Strategia Renowacji, sukcesywnie będą spełniać warunki do instalowania urządzeń i rozliczania kosztów ciepła według indywidualnego zużycia. To duże wyzwanie także dla wszystkich zarządzających budynkami wielolokalowymi. Z uwagi na skalę tego zamierzenia, właściwe resorty powinny m.in. podjąć stosowną akcję promocyjną w tym zakresie. Nowe przepisy nakładają także zwiększone wymagania wobec firm świadczących usługi rozliczania kosztów ciepła; dotyczy to nie tylko samych urządzeń, które muszą posiadać funkcję zdalnego odczytu, ale także funkcji systemów rozliczeń np. spełniać warunki do co miesięcznego umożliwiania użytkownikowi lokalu uzyskiwania informacji o zużyciu. Dotyczy to także rozbudowanego zakresu informacji na rozliczeniu, zarówno dla budynku, jak też dla użytkownika lokalu. Takim wymaganiom mogą sprostać tylko firmy posiadające duży potencjał techniczny i osobowy, ale także działające w oparciu o specjalistyczne ośrodki badawcze. Dobrze się składa, że taki potencjał już funkcjonuje na polskim rynku.

SA: Co w nowym 2022 roku czeka więc zarządców budynków, na co powinni się przygotować?

KD: Opinia, jaką wyraziłem przed rokiem, w tym zakresie jest nadal aktualna: w budynkach, w których koszty ogrzewania rozliczane są według powierzchni a nie według zarejestrowanego zużycia, należy niezwłocznie instalować odpowiednio ciepłomierze lub podzielniki kosztów ogrzewania, posiadające funkcję zdalnego odczytu. Natomiast w tych przypadkach, w których są podzielniki elektroniczne bez tej funkcji lub podzielniki cieczowe, należy sukcesywnie przechodzić na urządzenia ze zdalnym odczytem; dotyczy to także wodomierzy ciepłej wody. Operacja ta – zgodnie ustawą oraz z przepisami § 11 rozporządzenia – powinna zostać zakończona do 1 stycznia 2027 r. Natomiast zgodnie z § 12, właściciel lub zarządca budynku powinien dostosować regulamin rozliczeń do nowych przepisów w terminie do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

SA: Jak nowe przepisy mogą wpłynąć na zachowania użytkowników lokali?

KD: Moim zdaniem nowe przepisy są zdecydowanie korzystne dla wszystkich osób użytkujących lokale w budynkach wielolokalowych. Stwarzają warunki do płacenia za ciepło niezbędne do uzyskania wymaganej temperatury w mieszkaniu i zarazem rzeczywiście zużyte, co nie ma miejsca w przypadku rozliczenia ryczałtowego, które wykorzystuje jedynie powierzchnię lub kubaturę mieszkań. Przy racjonalnym korzystaniu z ogrzewania użytkownik mieszkania, otrzymując informację o zużyciu w ciągu okresu rozliczeniowego może świadomie sterować zużyciem ciepła co przełoży się odpowiednio na koszty ogrzewania. Ma to szczególne znaczenie wobec istotnego, odczuwanego przez wszystkich „konsumentów ciepła”, znacznego wzrostu kosztów ogrzewania.

Koszty te będą okresowo wzrastać, ale racjonalnie korzystając z ciepła, w czym pomoże rozliczanie kosztów według indywidualnego zużycia, wszyscy będziemy mieć możliwość łagodzenia skutków tych podwyżek. Natomiast poprzez powszechne opomiarowanie budynków i mieszkań nowoczesnymi urządzeniami ze zdalnym odczytem, wkraczamy w nowy etap funkcjonowania systemów rozliczeń w Polsce.

SA: Dziękuję za rozmowę.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

[w:] „Administrator i Menedżer Nieruchomości” nr 6/2020 r., s. 32

Komentarze

Powiązane

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ISOVER, RIGIPS Nowość! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej, niewielka grubość ścian i doskonały komfort cieplny

Nowość! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej, niewielka grubość ścian i doskonały komfort cieplny Nowość! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej, niewielka grubość ścian i doskonały komfort cieplny

W budownictwie wielorodzinnym i użyteczności publicznej duże znaczenie ma izolacja termiczna między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, jak korytarze i klatki schodowe. W takich budynkach istotna...

W budownictwie wielorodzinnym i użyteczności publicznej duże znaczenie ma izolacja termiczna między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, jak korytarze i klatki schodowe. W takich budynkach istotna jest też wysoka odporność ścian wewnętrznych na uszkodzenia związane z intensywnym użytkowaniem, a także maksymalnie efektywne wykorzystanie przestrzeni użytkowej. Z myślą o takich zadaniach zaprojektowano nowe płyty zespolone EasyTherm.

Polskie Pojemniki Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

ARCHON+ Projekt domu bez garażu - czy warto wybrać takie rozwiązanie?

Projekt domu bez garażu - czy warto wybrać takie rozwiązanie? Projekt domu bez garażu - czy warto wybrać takie rozwiązanie?

Projekty domów bez garażu to kolekcja, w której wielu Inwestorów znajduje dla swojej rodziny idealną propozycję. Ofertę Pracowni ARCHON+ cechuje duża różnorodność w tej kategorii, zarówno pod względem...

Projekty domów bez garażu to kolekcja, w której wielu Inwestorów znajduje dla swojej rodziny idealną propozycję. Ofertę Pracowni ARCHON+ cechuje duża różnorodność w tej kategorii, zarówno pod względem stylu, liczby kondygnacji, wielkości powierzchni, czy funkcji użytkowych domu. Projekty domów bez garażu doskonale sprawdzają się na mniejszych i wąskich działkach budowlanych i są dobrym wyborem dla Inwestorów, którzy zamiast garażu zintegrowanego z bryłą domu, preferują garaż wolno stojący lub wiatę...

Redakcja Jaką wybrać windę do budynku wielolokalowego?

Jaką wybrać windę do budynku wielolokalowego? Jaką wybrać windę do budynku wielolokalowego?

Budynki należące do zasobów spółdzielni mieszkaniowych i wybudowane do lat 80. ubiegłego wieku to zazwyczaj budynki 4-5-kondygnacyjne bez wind. W budynkach, które nie miały więcej niż pięć poziomów, łącznie...

Budynki należące do zasobów spółdzielni mieszkaniowych i wybudowane do lat 80. ubiegłego wieku to zazwyczaj budynki 4-5-kondygnacyjne bez wind. W budynkach, które nie miały więcej niż pięć poziomów, łącznie z parterem, zgodnie z przepisami prawa nie trzeba było montować wind. Teraz, kiedy mamy starzejące się społeczeństwo, problem przybiera na sile. Osoby mające problemy z poruszaniem stają się praktycznie uwięzione w swoich mieszkaniach. Na szczęście nie jest to sytuacja bez wyjścia – budynki można...

Parati sp. z o.o. Płyta fundamentowa — świetna alternatywa dla tradycyjnych fundamentów

Płyta fundamentowa — świetna alternatywa dla tradycyjnych fundamentów Płyta fundamentowa — świetna alternatywa dla tradycyjnych fundamentów

Jeśli zależy Ci na szybkiej i bezproblemowej budowie domu, a posiadasz działkę z trudnym podłożem i niepewnym gruntem, to wybierz płytę fundamentową zamiast tradycyjnych fundamentów.

Jeśli zależy Ci na szybkiej i bezproblemowej budowie domu, a posiadasz działkę z trudnym podłożem i niepewnym gruntem, to wybierz płytę fundamentową zamiast tradycyjnych fundamentów.

RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE S.A. Szukasz klimatyzacji do swojego domu? Wybierz BREVA!

Szukasz klimatyzacji do swojego domu? Wybierz BREVA! Szukasz klimatyzacji do swojego domu? Wybierz BREVA!

Marka Beretta - znana w Polsce z produkcji i sprzedaży kotłów gazowych - oferuje również klimatyzatory BREVA - ścienne urządzenia typu split z czynnikiem chłodniczym R32 przyjaznym środowisku. Klimatyzatory...

Marka Beretta - znana w Polsce z produkcji i sprzedaży kotłów gazowych - oferuje również klimatyzatory BREVA - ścienne urządzenia typu split z czynnikiem chłodniczym R32 przyjaznym środowisku. Klimatyzatory BREVA są propozycją marki Beretta służącą zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania.

nachlodno.pl Klimatyzacja do bloku - klimatyzator przenośny czy split?

Klimatyzacja do bloku - klimatyzator przenośny czy split? Klimatyzacja do bloku - klimatyzator przenośny czy split?

Mieszkając w bloku, letnie upały wcale nie muszą nam doskwierać. Jeszcze kilka lat temu, powszechnie stosowane do chłodzenia były wentylatory, zarówno stojące, jak i w formie wiatraków przy żyrandolu....

Mieszkając w bloku, letnie upały wcale nie muszą nam doskwierać. Jeszcze kilka lat temu, powszechnie stosowane do chłodzenia były wentylatory, zarówno stojące, jak i w formie wiatraków przy żyrandolu. Popularyzacja klimatyzatorów sprawiła, że ich cena zmalała, a możliwości znacznie wzrosły. Dziś przeciętnego Kowalskiego stać na zakup i montaż klimatyzacji w swoim domu. Przeszkodą w montażu mogą stać się jednak przepisy prawne, które nie zawsze pozwalają na umieszczaniu urządzeń na elewacji.

obido.pl Kupujesz mieszkanie na rynku wtórnym? Dowiedz się, na co powinieneś zwrócić uwagę

Kupujesz mieszkanie na rynku wtórnym? Dowiedz się, na co powinieneś zwrócić uwagę Kupujesz mieszkanie na rynku wtórnym? Dowiedz się, na co powinieneś zwrócić uwagę

Zakup nowego mieszkania nie jest specjalnie skomplikowany, bo długa gwarancja sprawia, że nawet jeśli nie zauważymy jakichś usterek, deweloper będzie musiał je naprawić na swój koszt. W przypadku mieszkań...

Zakup nowego mieszkania nie jest specjalnie skomplikowany, bo długa gwarancja sprawia, że nawet jeśli nie zauważymy jakichś usterek, deweloper będzie musiał je naprawić na swój koszt. W przypadku mieszkań z rynku wtórnego sprawa wygląda całkiem inaczej i zanim wybierzemy się do notariusza, warto dokładnie sprawdzić lokal. Na co zwracać uwagę w trakcie oględzin? Dowiesz się tego, czytając artykuł.

Schindler Polska Sp. z o.o. Cyfrowe rozwiązania w  modernizacji wind

Cyfrowe rozwiązania w  modernizacji wind Cyfrowe rozwiązania w  modernizacji wind

Na  przestrzeni ostatnich 30 lat można zauważyć znaczący rozwój technologii. Wystarczy porównać dostępne telefony czy  komputery do  tych, których jeszcze niedawno używaliśmy. Postęp technologiczny nie...

Na  przestrzeni ostatnich 30 lat można zauważyć znaczący rozwój technologii. Wystarczy porównać dostępne telefony czy  komputery do  tych, których jeszcze niedawno używaliśmy. Postęp technologiczny nie omija branży dźwigowej. Większość wind w  blokach powstałych w  PRL dobiega końca swojego okresu użytkowania. A  wymiana windy w  budynku mieszkalnym t o nie tylko zwiększenie wartości nieruchomości, większe bezpieczeństwo czy  poprawa efektywności energetycznej, ale również możliwość korzystania z...

Sowa Finansowa Rankomat.pl Sp. z o.o. Pompa ciepła – zalety i wady. Czy warto w nią zainwestować?

Pompa ciepła – zalety i wady. Czy warto w nią zainwestować? Pompa ciepła – zalety i wady. Czy warto w nią zainwestować?

Zastanawiasz się nad zakupem pompy ciepła i szukasz „za” i „przeciw”? W takim razie zapoznaj się z zaletami i wadami tego rozwiązania.

Zastanawiasz się nad zakupem pompy ciepła i szukasz „za” i „przeciw”? W takim razie zapoznaj się z zaletami i wadami tego rozwiązania.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. Jak zmienić swojego zarządcę nieruchomości?

Jak zmienić swojego zarządcę nieruchomości? Jak zmienić swojego zarządcę nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomościami to dość trudna branża. Na rynku działa wiele firm, które oferują tego typu usługi. Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby działające w zarządach Wspólnot Mieszkaniowych...

Zarządzanie nieruchomościami to dość trudna branża. Na rynku działa wiele firm, które oferują tego typu usługi. Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby działające w zarządach Wspólnot Mieszkaniowych i proszą nas o przygotowanie oferty na zarządzanie, ponieważ nie są zadowolone ze współpracy z dotychczasowym zarządcą.

ING Bank Śląski Czym powinna kierować się wspólnota mieszkaniowa przy wyborze konta bankowego?

Czym powinna kierować się wspólnota mieszkaniowa przy wyborze konta bankowego? Czym powinna kierować się wspólnota mieszkaniowa przy wyborze konta bankowego?

Szacuje się, że w Polsce istnieje kilka milionów wspólnot mieszkaniowych. Bez względu na to, że nie mają osobowości prawnej, wspólnoty mogą otwierać konta w banku, zakładać lokaty lub wziąć kredyt. Na...

Szacuje się, że w Polsce istnieje kilka milionów wspólnot mieszkaniowych. Bez względu na to, że nie mają osobowości prawnej, wspólnoty mogą otwierać konta w banku, zakładać lokaty lub wziąć kredyt. Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze konta i jakie kryteria są ważne?

Brevis Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe?

Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe? Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe?

Wentylacja grawitacyjna, zwana też naturalną, wciąż pozostaje najpopularniejszym rodzajem wentylacji budynków stosowanym w Polsce. W pierwotnych założeniach dopływ powietrza zewnętrznego był w niej zapewniany...

Wentylacja grawitacyjna, zwana też naturalną, wciąż pozostaje najpopularniejszym rodzajem wentylacji budynków stosowanym w Polsce. W pierwotnych założeniach dopływ powietrza zewnętrznego był w niej zapewniany przez nieszczelności w stolarce okiennej. Od kilkudziesięciu lat metoda ta jest nieskuteczna lub wręcz całkowicie niemożliwa przez wzgląd na pełną szczelność nowoczesnych okien. Do prawidłowego działania system wentylacji grawitacyjnej wymaga więc zastosowanie innych rozwiązań - do najpopularniejszej...

Elektrolux Czy odkurzacz pionowy sprawdzi się w domu ze zwierzętami?

Czy odkurzacz pionowy sprawdzi się w domu ze zwierzętami? Czy odkurzacz pionowy sprawdzi się w domu ze zwierzętami?

W naszych domach chętnie gościmy zwierzęta. Pupile spędzają z nami wolny czas, sprawiają, że w czterech ścianach trudno się nudzić. Jednak posiadanie czworonoga to także dodatkowe obowiązki, a jednym z...

W naszych domach chętnie gościmy zwierzęta. Pupile spędzają z nami wolny czas, sprawiają, że w czterech ścianach trudno się nudzić. Jednak posiadanie czworonoga to także dodatkowe obowiązki, a jednym z nich jest konieczność częstego sprzątania – szczególnie jeżeli pies, kot bądź inny zwierzak gubi sierść bądź włosie. Jego usuwanie z podłóg i mebli może być niełatwym zadaniem. Czy więc w tej kwestii poradzi sobie nowoczesny odkurzacz pionowy?

home.saxo Czym są ETF-y? Dlaczego warto w nie inwestować?

Czym są ETF-y? Dlaczego warto w nie inwestować? Czym są ETF-y? Dlaczego warto w nie inwestować?

Inwestowanie w ETF-y staje się coraz bardziej popularne, co wynika przede wszystkim z ich zalet. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z faktu, jak wygląda to w praktyce. Czym są ETF-y? Dlaczego warto w...

Inwestowanie w ETF-y staje się coraz bardziej popularne, co wynika przede wszystkim z ich zalet. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z faktu, jak wygląda to w praktyce. Czym są ETF-y? Dlaczego warto w nie inwestować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Elektrolux Skuteczne oszczędzanie wody i energii z nowoczesną zmywarką

Skuteczne oszczędzanie wody i energii z nowoczesną zmywarką Skuteczne oszczędzanie wody i energii z nowoczesną zmywarką

Zmywarka jest urządzeniem, które używane jest w coraz większej ilości polskich kuchni. Dzięki jej szczególnym walorom chętnie wybierana jest przede wszystkim przez osoby pragnące zaoszczędzić czas poświęcany...

Zmywarka jest urządzeniem, które używane jest w coraz większej ilości polskich kuchni. Dzięki jej szczególnym walorom chętnie wybierana jest przede wszystkim przez osoby pragnące zaoszczędzić czas poświęcany na zmywanie naczyń. Decydując się na zmywarkę, warto jednak poznać także inne jej walory, a także korzyści dla domu i planety, z którymi wiąże się jej użytkowanie.

Eurovilla Agencja nieruchomości premium Warszawa, czyli luksusowy high-life w stolicy

Agencja nieruchomości premium Warszawa, czyli luksusowy high-life w stolicy Agencja nieruchomości premium Warszawa, czyli luksusowy high-life w stolicy

Apartament z tarasem, mieszkanie blisko parku, fajny lokal użytkowy? Ech, któż z nas by nie chciał mieć luksusowej nieruchomości premium w Warszawie? To dopiero marzenie. A jaka dobra inwestycja! Dowiedz...

Apartament z tarasem, mieszkanie blisko parku, fajny lokal użytkowy? Ech, któż z nas by nie chciał mieć luksusowej nieruchomości premium w Warszawie? To dopiero marzenie. A jaka dobra inwestycja! Dowiedz się czegoś na temat rynku nieruchomości premium w naszej stolicy i przekonaj się sam, że kupno apartamentów to nie byle pomysł na teraz, jak i na przyszłość w ogóle.

Maciej Dolny Indywidualne opomiarowanie staje się faktem

Indywidualne opomiarowanie staje się faktem Indywidualne opomiarowanie staje się faktem

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, wraz z uzupełniającym ją rozporządzeniem, porządkuje kwestię sposobu pomiaru zużycia ciepła. Dzieje się tak m.in. dzięki wprowadzeniu obowiązku jego indywidualnego...

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, wraz z uzupełniającym ją rozporządzeniem, porządkuje kwestię sposobu pomiaru zużycia ciepła. Dzieje się tak m.in. dzięki wprowadzeniu obowiązku jego indywidualnego opomiarowania. Zmiany te mogą przynieść bezpośrednie korzyści odbiorcom ciepła, a przy tym będą minimalizowały negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Redakcja Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy?

Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy? Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy?

Temperatury coraz niższe, a kaloryfery w naszym bloku wciąż zimne. Tymczasem niektórzy grzeją już od początku września. Czy jest prawo, które reguluje, od kiedy do kiedy trwa sezon grzewczy w Polsce i...

Temperatury coraz niższe, a kaloryfery w naszym bloku wciąż zimne. Tymczasem niektórzy grzeją już od początku września. Czy jest prawo, które reguluje, od kiedy do kiedy trwa sezon grzewczy w Polsce i kto decyduje, że ogrzewanie ma zostać włączone – pyta Czytelnik.

Redakcja news 6 października – Dzień Efektywności Energetycznej

6 października – Dzień Efektywności Energetycznej 6 października – Dzień Efektywności Energetycznej

Koszty eksploatacji mieszkań rosną. Znaczącą część podwyżek stanowią koszty ogrzewania mieszkań. Przyczyną rosnących cen dostaw ciepła jest duży wzrost cen emisji CO2. Do tego należy doliczyć rosnące koszty...

Koszty eksploatacji mieszkań rosną. Znaczącą część podwyżek stanowią koszty ogrzewania mieszkań. Przyczyną rosnących cen dostaw ciepła jest duży wzrost cen emisji CO2. Do tego należy doliczyć rosnące koszty energii elektrycznej. Sposobem na oszczędności z pewnością będzie wysoka efektywność energetyczna zamieszkiwanego budynku.

Redakcja news FinEERGo-Dom – nowy program priorytetowy NFOŚiGW

FinEERGo-Dom – nowy program priorytetowy NFOŚiGW FinEERGo-Dom – nowy program priorytetowy NFOŚiGW

Dnia 13 września 2021 zaprezentowany został nowy program priorytetowy „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”, którego celem jest wsparcie inwestycji podnoszących efektywność energetyczną budynków...

Dnia 13 września 2021 zaprezentowany został nowy program priorytetowy „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”, którego celem jest wsparcie inwestycji podnoszących efektywność energetyczną budynków realizowanych w formule EPC/ESCO (Energy Performance Contracting/Energy Service Company).

Marcin Gasiński Wentylacja budynków wielorodzinnych zgodnie z WT 2021

Wentylacja budynków wielorodzinnych zgodnie z WT 2021 Wentylacja budynków wielorodzinnych zgodnie z WT 2021

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków wpływają pośrednio również na wymagania dotyczące wentylacji, w tym nowych i remontowanych budynków wielorodzinnych. Możliwe jest zastosowanie...

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków wpływają pośrednio również na wymagania dotyczące wentylacji, w tym nowych i remontowanych budynków wielorodzinnych. Możliwe jest zastosowanie różnych rozwiązań, jednak dostarczenie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego do mieszkań wiąże się nie tylko z kwestiami technicznymi, ale i uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi.

Joanna Ryńska Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w budynku inteligentnym

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w budynku inteligentnym Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w budynku inteligentnym

Pompy obiegowe oraz cyrkulacyjne to ważny element w aspekcie zużycia energii przez instalacje grzewcze i c.w.u. – same potrzebują energii elektrycznej do pracy, wpływają też na zużycie energii cieplnej...

Pompy obiegowe oraz cyrkulacyjne to ważny element w aspekcie zużycia energii przez instalacje grzewcze i c.w.u. – same potrzebują energii elektrycznej do pracy, wpływają też na zużycie energii cieplnej przez całą instalację. W procesie doboru i eksploatacji tych urządzeń ważne jest uwzględnienie rozwiązań, które pozwolą pompom automatycznie dostosować się do warunków panujących w budynkach, a tym samym uzyskać znaczne oszczędności energii.

Redakcja news Finansowanie polityki klimatycznej miast zależne od spójnych i szybkich działań

Finansowanie polityki klimatycznej miast zależne od spójnych i szybkich działań Finansowanie polityki klimatycznej miast zależne od spójnych i szybkich działań

Otwarcie stron na dialog, zwinność decyzyjna oraz zmiany mentalności decydentów i samych mieszkańców – to według uczestników dyskusji w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego warunki, które mogą skutecznie...

Otwarcie stron na dialog, zwinność decyzyjna oraz zmiany mentalności decydentów i samych mieszkańców – to według uczestników dyskusji w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego warunki, które mogą skutecznie wpłynąć na finansowanie polityki klimatycznej miast.

Wybrane dla Ciebie

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym? Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Atrakcyjny kredyt dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na inwestycję w część wspólną budynku »

Atrakcyjny kredyt dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na inwestycję w część wspólną budynku » Atrakcyjny kredyt dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na inwestycję w część wspólną budynku »

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje?

Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje? Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje?

Sposób na zachowanie porządku z pojemnikami na odpady »

Sposób na zachowanie porządku z pojemnikami na odpady » Sposób na zachowanie porządku z pojemnikami na odpady »

Jaki wodomierz wskaże prawidłowe zużycie?

Jaki wodomierz wskaże prawidłowe zużycie? Jaki wodomierz wskaże prawidłowe zużycie?

Jak prawidłowo odebrać mieszkanie lub lokal usługowy?

Jak prawidłowo odebrać mieszkanie lub lokal usługowy? Jak prawidłowo odebrać mieszkanie lub lokal usługowy?

Czy istnieją wodomierze odporne na osady i zanieczyszczenia?

Czy istnieją wodomierze odporne na osady i zanieczyszczenia? Czy istnieją wodomierze odporne na osady i zanieczyszczenia?

Bezpieczny sposób na podgrzanie wody w domu »

Bezpieczny sposób na podgrzanie wody w domu » Bezpieczny sposób na podgrzanie wody w domu »

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu? Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Jaki styropian wybrać na ocieplenie?

Jaki styropian wybrać na ocieplenie? Jaki styropian wybrać na ocieplenie?

Ocieplenie budynku - niedrogi sposób na niższe rachunki »

Ocieplenie budynku - niedrogi sposób na niższe rachunki » Ocieplenie budynku - niedrogi sposób na niższe rachunki »

Poznaj rozwiązania dla Użytkowników obiektów »

Poznaj rozwiązania dla Użytkowników obiektów » Poznaj rozwiązania dla Użytkowników obiektów »

Zobacz, jak zasłonić pojemniki na śmieci »

Zobacz, jak zasłonić pojemniki na śmieci » Zobacz, jak zasłonić pojemniki na śmieci »

W jaki sposób zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w instalacji?

W jaki sposób zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w instalacji? W jaki sposób zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w instalacji?

Kosze i zabudowy dla pojemników na odpady - podpowiadamy co wybrać »

Kosze i zabudowy dla pojemników na odpady - podpowiadamy co wybrać » Kosze i zabudowy dla pojemników na odpady - podpowiadamy co wybrać »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu » Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną? Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Likwidacja barier architektonicznych w bloku wielomieszkaniowym »

Likwidacja barier architektonicznych w bloku wielomieszkaniowym » Likwidacja barier architektonicznych w bloku wielomieszkaniowym »

Jaki wodomierz wybrać?

Jaki wodomierz wybrać? Jaki wodomierz wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać? Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze» Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Jak zdalnie odczytać stan liczników?

Jak zdalnie odczytać stan liczników? Jak zdalnie odczytać stan liczników?

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków » Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Jak zautomatyzować pracę zarządcy?

Jak zautomatyzować pracę zarządcy? Jak zautomatyzować pracę zarządcy?

Jak zapewnić zdrowe powietrze i optymalną temperaturę w pomieszczeniu?

Jak zapewnić zdrowe powietrze i optymalną temperaturę w pomieszczeniu? Jak zapewnić zdrowe powietrze i optymalną temperaturę w pomieszczeniu?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.