administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Wymagania energetyczne dla budynków wielorodzinnych a energia z OZE

dr inż Adrian Trząski | Administrator i Menedżer Nieruchomości 12/2021 | 2022-01-13
Wymagania energetyczne dla budynków wielorodzinnych a energia z OZE; fot. unsplash

Wymagania energetyczne dla budynków wielorodzinnych a energia z OZE; fot. unsplash

Zastosowanie źródła ciepła korzystającego z energii odnawialnej jest obecnie nie tylko konieczne, może być także korzystniejsze ekonomicznie od rozwiązań konwencjonalnych. W artykule przeanalizowano różne warianty rozwiązań z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz ich wpływ na poziom wskaźnika EP budynków wielorodzinnych.

Zobacz także

UNIWERSAL Sp. z o.o. Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal

Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal

Firma Uniwersal wprowadziła na rynek nowatorski program doboru wentylatorów, który stanowi istotne wsparcie dla projektantów systemów wentylacyjnych. Program ten, dostępny na wszystkich popularnych systemach...

Firma Uniwersal wprowadziła na rynek nowatorski program doboru wentylatorów, który stanowi istotne wsparcie dla projektantów systemów wentylacyjnych. Program ten, dostępny na wszystkich popularnych systemach operacyjnych - Windows, iOS, Android - oraz na różnorodnych urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne, laptopy, tablety i smartfony, wyróżnia się swoją funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi. Program stanowi zintegrowane środowisko ze stroną internetową www.uniwersal.com.pl.

Leroy Merlin Panele a ogrzewanie podłogowe. O czym warto pamiętać?

Panele a ogrzewanie podłogowe. O czym warto pamiętać? Panele a ogrzewanie podłogowe. O czym warto pamiętać?

Wiele osób wciąż żyje w przeświadczeniu, że decydując się na ogrzewanie zamontowane w podłodze, trzeba zrezygnować z paneli laminowanych. Jest to mit, którego nieprawdziwość udowadniali już nieraz producenci...

Wiele osób wciąż żyje w przeświadczeniu, że decydując się na ogrzewanie zamontowane w podłodze, trzeba zrezygnować z paneli laminowanych. Jest to mit, którego nieprawdziwość udowadniali już nieraz producenci paneli, a także wielu specjalistów zajmujących się pracami wykończeniowymi. Jest natomiast kilka istotnych kwestii, o których trzeba pamiętać, planując podłogę w pomieszczeniach z ogrzewaniem płaszczyznowym.

Bank Pocztowy S.A. Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach

Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach

Wychodząc naprzeciw potrzebom Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Bank Pocztowy oferuje elastyczny Kredyt na OZE o dowolnej wysokości, jednak nie niższy niż 10 tysięcy złotych. Jak przyznaje Paweł Andrzejczyk,...

Wychodząc naprzeciw potrzebom Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Bank Pocztowy oferuje elastyczny Kredyt na OZE o dowolnej wysokości, jednak nie niższy niż 10 tysięcy złotych. Jak przyznaje Paweł Andrzejczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Instytucjonalnej Banku Pocztowego, kredyt na odnawialne źródła energii (OZE) to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, które chciałyby w najbliższym czasie sfinansować projekty związane z efektywnością energetyczną.

W artykule:

 • Analiza obliczeniowa
 • Wariant 1: z kotłem na biomasę
 • Wariant 2: z pompą ciepła
 • Wariant 3: z kolektorami słonecznymi
 • Wariant 4: z ogniwami PV
 • Wariant 5: z układem CHP
 • Porównanie rozwiązań konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii
 • Konieczna zmiana źródła ciepła

Przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków są konstruowane w taki sposób, żeby zachęcić inwestorów do stosowania nie tylko przegród i stolarki o wysokiej izolacyjności oraz odzysku energii, ale również do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Zapisy znowelizowanych warunków technicznych (WT) [1] obowiązujące od 1 stycznia 2014 wprowadziły stopniowo zaostrzenie wymagań dotyczących ochrony cieplnej oraz efektywności energetycznej wykorzystywanych w budynkach instalacji. Budynek musi spełniać zarówno wymagania szczegółowe (dotyczące parametrów wykorzystywanych komponentów budowlanych), jak i całościowe (dotyczące zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną).

W przypadku wymagań szczegółowych zadanie projektanta jest stosunkowo proste i polega na wybraniu lub zaprojektowaniu komponentów spełniających wymagania określone w warunkach technicznych, przy czym obliczenia temu towarzyszące sprowadzają się zwykle do rozwiązania stosunkowo prostych równań.

Problemów przysparzać może natomiast spełnienie wymagań dotyczących zapotrzebowania na energię pierwotną budynku. Ze względu na znacznie bardziej złożony proces obliczeniowy wybór rozwiązań umożliwiających osiągnięcie odpowiednio niskiego zapotrzebowania na energię pierwotną wymaga rzetelnej wiedzy inżynierskiej obejmującej znajomość dostępnych technologii, z uwzględnieniem zarówno korzyści, jak i kosztów wynikających z ich wykorzystania.

Analiza obliczeniowa

W celu przeanalizowania możliwości spełnienia wymagań obowiązujących od początku 2021 roku w budownictwie mieszkaniowym obliczono zapotrzebowanie na energię dla przykładowego budynku wielorodzinnego, zrealizowanego zgodnie z wymaganiami szczegółowymi:

liczba kondygnacji nadziemnych: 6,
budynek podpiwniczony,
powierzchnia ogrzewana: 6000 m2,
kubatura ogrzewana: 16 200 m3,
liczba mieszkańców: 240,
liczba mieszkań: 70,
strumień powietrza wentylacyjnego: 6480 m3/h,
rodzaj wentylacji: naturalna,
źródło ciepła: centralny kocioł niskotemperaturowy,
sprawność instalacji c.o.: 0,80,
sprawność instalacji c.w.u.: 0,52,
lokalizacja: Warszawa.

Aby oszacować możliwości osiągnięcia określonego w WT 2021 wskaźnika EP ≤ 65 kWh/m2 w analizowanym przykładowym bydynku wielolokalowym wzięto  pod uwagę sześć wariantów usprawnień: 1 – poprawa izolacyjności cieplnej przegród, 2 – poprawa izolacyjności cieplnej okien, 3 – zastosowanie odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego oraz obniżenie strumienia powietrza w nocy, 4 – poprawa sprawności instalacji c.o. i c.w.u. poprzez zastosowanie ogrzewania mieszkaniowego, 5 – poprawa sprawności instalacji c.w.u. poprzez zastosowanie miejscowych podgrzewaczy przepływowych, 6 – połączenie rozwiązań z wariantów 1–5.

Przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków są skonstruowane w taki sposób, że pomimo poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych spełnienie ich wymagań za pomocą rozwiązań konwencjonalnych może być bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe – co wykazano w analizie. Jest to celowy zabieg mający zachęcić inwestorów do wykorzystania w budynkach energii odnawialnej, pomp ciepła oraz skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Charakterystyka zapotrzebowania na energię analizowanego budynku wskazuje, że dominującą rolę odgrywa w nim zapotrzebowanie na c.w.u., wynoszące niemal 60% bilansu energetycznego. Osiągnięcie w tym przypadku wymaganego poziomu EP bez doboru odnawialnego źródła ciepła jest w zasadzie niewykonalne. W obliczu ograniczonych możliwości rozwiązań konwencjonalnych warto sprawdzić, czy uznawane dotąd często za kosztowne wykorzystanie alternatywnych źródeł energii umożliwi osiągnięcie korzystniejszego bilansu ekonomicznego. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, poniżej przedstawiono analizę pięciu wariantów zaopatrzenia budynku w energię ze źródeł odnawialnych i ich porównanie na podstawie dwóch kryteriów ekonomicznych: minimalizacji nakładów inwestycyjnych i minimalizacji kosztów w cyklu życia obiektu.

Wariant 1: z kotłem na biomasę

W wariancie tym zaproponowano zastąpienie niskotemperaturowego kotła gazowego o mocy 150 kW automatycznym kotłem na biomasę zasilanym pelletem, o tej samej mocy. Ze względu na niski współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (dla biomasy wi = 0,2) zastąpienie kotła gazowego (wi = 1,1) jednostką opalaną biomasą powinno przynieść znaczną redukcję wskaźnika EP. Kocioł tego typu charakteryzuje się jednak niższą średniosezonową sprawnością wytwarzania ciepła, powodując obniżenie sprawności systemu grzewczego z poziomu ηc.o. = 0,80 do ηc.o. = 0,72 oraz systemu przygotowania c.w.u. z poziomu ηc.w.u. = 0,52 do ηc.w.u. = 0,38 (tabela 1).

W wyniku wprowadzonych ulepszeń współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną obniżył się do poziomu 28,2 kWh/(m2 K) (tabela 2), co jest wartością przeszło dwukrotnie niższą niż wartość EP wymagana zgodnie z WT 2021. Zastosowanie tego rodzaju źródła ciepła praktycznie gwarantuje osiągnięcie wymaganego przepisami poziomu EP.

W przypadku budynku nowo wznoszonego różnica w nakładach inwestycyjnych wynika z kosztów wykonania poszczególnych systemów grzewczych. W analizowanym przypadku ze względu na brak istotnej ingerencji w pozostałe elementy systemu kosztem tym jest różnica w cenie zakupu i instalacji kotła gazowego oraz opalanego biomasą szacowana na 38 000 zł.

W przypadku wymiany źródła ciepła nie można ponadto zapominać o jego wpływie na wysokość nakładów eksploatacyjnych wynikających z kosztów samego paliwa oraz serwisowania i obsługi poszczególnych rozwiązań. Przyjmując cenę pelletu na poziomie 1400 zł/t, cena paliwa w odniesieniu do jednostki energii (tj. ok. 0,260 zł/kWh) jest zbliżona do ceny gazu (ok. 0,265 zł/kWh). Biorąc zatem pod uwagę wyższe zużycie energii końcowej, przekłada się to w istotny sposób na wysokość nakładów eksploatacyjnych – w analizowanym przypadku skutkuje wzrostem o 27 779 zł/rok.

Wariant 2: z pompą ciepła

W wariancie tym zaproponowano zastąpienie niskotemperaturowego kotła gazowego o mocy 150 kW gruntową pompą ciepła (tzn. typu solanka/woda). Ze względu na wysoką wydajność grzewczą pompy ciepła (SPF rzędu 3,0–4,0) zastąpienie nią kotła gazowego (sprawność 0,88–0,94) powinno przynieść znaczną redukcję wskaźnika zapotrzebowania na energię końcową. W celu uzyskania tak wysokiej efektywności pompa ciepła wymaga jednak współpracy z niskotemperaturową instalacją grzewczą charakteryzującą się wyższymi nakładami inwestycyjnymi. W analizowanym wariancie zastosowanie pompy ciepła charakteryzującej się SPF = 4,0 przy pracy na cele grzewcze pozwoliło na zwiększenie sprawności systemu grzewczego z poziomu ηc.o. = 0,80 do ηc.o. = 3,40. W przypadku systemu przygotowania c.w.u. SPF = 3,0 pozwoliło na zwiększenie sprawności systemu z ηc.w.u. = 0,52 do ηc.w.u. = 1,77 (tabela 3).

W wyniku wprowadzonych ulepszeń współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną obniżył się do poziomu 67,7 W/(m2 K) (tabela 4), czyli o 18,1 kWh/(m2 K), co jest niewystarczające do spełnienia wymagań WT 2021. Zastosowanie tego rodzaju źródła ciepła nie gwarantuje zatem osiągnięcia wymaganego poziomu EP. Znaczna redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną w stosunku do wariantu bazowego pozwala jednak przypuszczać, że jego osiągnięcie będzie możliwe dzięki dodatkowym niezbyt kosztownym działaniom konwencjonalnym (np. dociepleniu przegród).

Koszt zastosowania pompy ciepła, podobnie jak w przypadku kotła opalanego biomasą, wyrazić można jako różnicę w nakładach inwestycyjnych w stosunku do systemu opartego na kotle gazowym. W analizowanym przypadku koszt ten, obejmujący różnicę w cenie zakupu i instalacji kotła gazowego oraz pompy ciepła (z uwzględnieniem kosztu wykonania wymiennika gruntowego oraz ogrzewania podłogowego), oszacowano na 400 000 zł.

Wpływ wymiany źródła ciepła na wysokość nakładów eksploatacyjnych wynikających z kosztów samego paliwa oraz serwisowania i obsługi poszczególnych rozwiązań określono, przyjmując cenę energii elektrycznej do zasilania pompy ciepła na poziomie 0,705 zł/kWh oraz cenę gazu 0,265 zł/kWh. Biorąc pod uwagę znacznie niższe zużycie energii końcowej, przekłada się to w istotny sposób na wysokość nakładów eksploatacyjnych – w analizowanym przypadku daje spadek o 18 922 zł/rok.

Wariant 3: z kolektorami słonecznymi

W wariancie tym zaproponowano zastosowanie cieczowych kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. Zastosowanie 265 m2 kolektorów umożliwia pokrycie 45% zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u., wiąże się jednak z większym zużyciem energii pomocniczej wymaganej do napędu pomp obiegowych. W wyniku wprowadzonych ulepszeń współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną obniżył się do poziomu 65,0 W/(m2 K) (tabela 5), a zatem o 20,8 kWh/(m2 K), co jest wystarczające do spełnienia wymagań WT 2021. Ze względu na duży udział c.w.u. w bilansie energetycznym budynku zastosowanie kolektorów słonecznych praktycznie gwarantuje osiągnięcie wymaganego poziomu EP, należy się jednak liczyć z tym, że może to wymagać zastosowania instalacji pokrywającej w odpowiednio dużym stopniu zapotrzebowanie na ciepło, co będzie w znaczący sposób wpływało na efektywność ekonomiczną inwestycji.

Koszt instalacji kolektorów słonecznych, obejmujący same kolektory, zasobniki solarne (o łącznej objętości 10 m3), pompy obiegowe oraz pozostały wymagany osprzęt, oszacowano na 530 000 zł. Korzyścią będzie tu ograniczenie kosztów związanych z zakupem gazu do przygotowania c.w.u., co przy założonej cenie energii (0,265 zł/kWh) umożliwi obniżenie kosztów eksploatacyjnych o 59 466 zł/rok.

Wariant 4: z ogniwami PV

W wariancie tym zaproponowano zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w budynku. Problemem przy wykorzystaniu ogniw PV jest wykazanie ograniczenia zużycia energii pierwotnej w charakterystyce energetycznej budynku. Metodologia obliczania świadectw charakterystyki energetycznej określa wprawdzie wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii słonecznej wi = 0, jednak w przypadku budynków mieszkalnych zużycie energii elektrycznej na cele bytowe (m.in. oświetlenie) nie wchodzi w skład bilansu zapotrzebowania na energię w budynku. Oznacza to, że w przypadku produkcji energii elektrycznej za pomocą ogniw fotowoltaicznych maksymalna możliwa do wykazania korzyść z zastosowania ogniw wynika z wartości zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystywaną do realizacji zapotrzebowania na ciepło (energia pomocnicza lub systemy ogrzewania elektrycznego).

Wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania (np. przygotowania c.w.u.) w sytuacji, gdy dysponujemy kotłem gazowym, jest mało efektywne ekonomicznie ze względu na stosunkowo niski koszt gazu. Z tego względu w analizowanym przypadku zdecydowano się na wzięcie pod uwagę instalacji PV umożliwiającej wyprodukowanie energii elektrycznej pozwalającej na pokrycie w 100% zapotrzebowania na energię elektryczną do napędu urządzeń pomocniczych w instalacji c.o. i c.w.u. (czyli 22,2 MWh/rok).

Żeby wyprodukować taką ilość energii elektrycznej, w lokalizacji, w której ma powstać analizowany budynek (tj. w Warszawie), powinniśmy dysponować instalacją PV o mocy 27 kWp. Ze względu na charakterystykę produkcji energii elektrycznej, nieodpowiadającą charakterystyce występowania zapotrzebowania na energię do napędu urządzeń pomocniczych, nie będzie oczywiście możliwe zużycie wyprodukowanej energii w 100% w założonym celu. Jednak biorąc pod uwagę całkowity bilans energetyczny analizowanego budynku (którego zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wielokrotnie przewyższało produkcję z ogniw fotowoltaicznych), energia ta będzie mogła być wykorzystana na bieżąco do realizacji pozostałych potrzeb, a w razie potrzeby sprzedana do sieci elektroenergetycznej. Rozwiązanie takie pozwoli na wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej w 100%.

Zgodnie z przyjętymi założeniami w wyniku wykorzystania energii elektrycznej wyprodukowanej za pomocą ogniw współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną obniżył się do poziomu 70,9 W/(m2 K) (tabela 6), a zatem o 10,7 kWh/(m2 K), co jest niewystarczające do spełnienia wymagań WT 2021.
Zastosowanie wymaganej mocy ogniw fotowoltaicznych będzie się wiązało z koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z instalacją samych ogniw oraz pozostałych elementów systemu (tj. układ sterowania i regulacji napięcia, inwerter). W analizowanym przypadku koszt ten oszacowano na 110 000 zł. Korzyścią będzie ograniczenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, co przy założonej cenie energii (0,705 zł/kWh) i przyjęciu prosumenckiego systemu rozliczania pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych o 13 705 zł/rok.

Wariant 5: z układem CHP

W wariancie tym zaproponowano rozwiązanie polegające na zastosowaniu układu skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (CHP) – mikrobloku kogeneracyjnego z gazowym silnikiem tłokowym. Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej pozwala na ograniczenie zużycia energii pierwotnej dzięki ograniczeniu jej strat związanych z rozdzieloną produkcją energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach. Korzyści z wyższej sprawności wykorzystania energii zawartej w paliwie w przypadku źródeł skojarzonych przypisywane są w całości wyprodukowanemu ciepłu – w postaci niższego współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla wyprodukowanego ciepła. Współczynnik ten, w przypadku ciepła wytwarzanego w układzie skojarzonym zasilanym paliwem gazowym, można obliczyć na podstawie zależności:

gdzie:
wgaz – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla gazu;
Qgaz – zużycie gazu, kWh;
wel – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej;
E – ilość wyprodukowanej energii elektrycznej, kWh;
Q – ilość wyprodukowanej energii cieplnej, kWh.

Żeby system tego typu działał z optymalną efektywnością, potrzebne jest możliwie stałe zapotrzebowanie na ciepło. Ze względu na zmienną charakterystykę zapotrzebowania na moc grzewczą do ogrzewania pomieszczeń w ciągu roku wielkość jednostki kogeneracyjnej określa się zwykle na podstawie minimalnego dobowego zapotrzebowania na ciepło – odpowiadającego zazwyczaj zapotrzebowaniu na c.w.u. Pozostała część zapotrzebowania na ciepło oraz moc grzewczą realizowana jest wówczas za pośrednictwem źródła konwencjonalnego. Ponadto ze względu na wymagane okresy serwisowania urządzeń oraz możliwość wystąpienia przerw w produkcji ciepła spowodowanych awarią przyjmuje się, że szczytowe źródło ciepła powinno pokryć całkowite zapotrzebowanie na obliczeniową moc grzewczą.

W analizowanym przypadku przyjęto zastosowanie układu kogeneracyjnego opartego na gazowym silniku tłokowym o mocy elektrycznej 20 kWe oraz odpowiadającej jej mocy cieplnej 36 kWt. Nominalna sprawność wytwarzania bloku kogeneracyjnego wynosi odpowiednio 32% w przypadku wytwarzania energii elektrycznej oraz 58% przy produkcji ciepła. Jako szczytowe źródło przyjęto zastosowanie kotła gazowego z wariantu podstawowego.

Zaproponowany układ pozwala na wyprodukowanie 201 MWh/rok ciepła oraz 111 MWh/rok energii elektrycznej w skojarzeniu, pozostałe 51 MWh/rok ciepła dostarczane jest przez szczytowy kocioł gazowy, a zatem współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej będzie wynosił:

Uwzględniając tę wielkość, współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną obniżył się do poziomu 56,4 W/(m2 K) (tabela 7), a zatem o 29,4 kWh/(m2 K), co jest wystarczające do spełnienia wymagań WT 2021. Oznacza to, że przy znaczącym udziale zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania c.w.u. zastosowanie układu CHP praktycznie gwarantuje osiągnięcie wymaganego poziomu EP.

W analizowanym przypadku wariant bazowy z kotłem gazowym został uzupełniony o mikroblok kogeneracyjny o mocy 20 kWe. Instalacja samego układu kogeneracyjnego, jak również pozostałych elementów systemu, takich jak układ sterowania oraz regulacji napięcia, oznacza dodatkowe nakłady inwestycyjne. Koszt ten został oszacowany na 300 000 zł.

Jak widać na podstawie przeprowadzonych obliczeń, ze względu na produkcję energii elektrycznej wyraźnie wzrośnie zużycie energii końcowej (tj. gazu). Koszty większego zużycia gazu powinny być jednak zrekompensowane niższymi kosztami związanymi z zakupem energii elektrycznej i/lub przychodami ze sprzedaży tej energii do sieci elektroenergetycznej oraz ewentualną premią kogeneracyjną [9]. Dla celów niniejszej analizy założono średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej wraz z premią kogeneracyjną (0,525 zł/kWh). Przy takich założeniach roczny przychód ze sprzedaży energii elektrycznej wynosi 58 275 zł/rok, podczas gdy koszt dodatkowego zużycia gazu to 45 006 zł/rok, co oznacza roczny zysk na poziomie 13 269 zł/rok.

Porównanie rozwiązań konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii

W ramach podsumowania analizy porównano efektywność zaprezentowanych rozwiązań wykorzystujących alternatywne źródła energii oraz rozwiązań konwencjonalnych1. Porównania dokonano na podstawie dwóch kryteriów ekonomicznych: minimalizacji nakładów inwestycyjnych i minimalizacji kosztów w cyklu życia ­obiektu.

Minimalizacja nakładów inwestycyjnych odzwierciedla tzw. podejście deweloperskie, w którym dąży się do zrealizowania inwestycji spełniającej wymagania formalne jak najniższym kosztem, co pozwala na zaoferowanie mieszkań w konkurencyjnej cenie. Minimalizacja kosztów w cyklu życia (suma nakładów inwestycyjnych oraz zdyskontowanych kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania) odzwierciedla z kolei podejście użytkownika końcowego, dążącego do nabycia w atrakcyjnej cenie mieszkania o stosunkowo niskich kosztach utrzymania.

Zgodnie z wynikami analizy dotyczącej rozwiązań konwencjonalnych, wymagany od 1 stycznia 2021 r. poziom EP można osiągnąć najniższym kosztem poprzez modyfikację systemu przygotowania c.w.u. (zastosowanie podgrzewaczy przepływowych) połączoną z poprawą izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (tabela 8). Jak widać, wybrany jako optymalny zakres działań konwencjonalnych pozwolił na redukcję wskaźnika EP o 4,2 kWh/m2 poniżej wartości wymaganej przepisami. Oznacza to, że cel ten można by osiągnąć niższym kosztem przy zastosowaniu mniejszej grubości izolacji. Z tego względu w niniejszej analizie jako optymalny zakres działań konwencjonalnych przyjęto wariant, w którym dodatkowa grubość zastosowanej izolacji (oraz odpowiadające jej nakłady inwestycyjne) została zmniejszona tak, aby osiągnąć EP = 65 kWh/m2 jak najniższym kosztem. Ostatecznie koszt zastosowania dodatkowej izolacji (tabela 9) został oszacowany na 45 000 zł.

Pozostałe założenia, tj. zastąpienie centralnego systemu przygotowania ciepłej wody miejscowymi gazowymi podgrzewaczami przepływowymi bezpośrednio przy punktach poboru pozwalające na zwiększenie sprawności systemu przygotowania c.w.u. z poziomu ηc.w.u. = 0,52 do ηc.w.u. = 0,85, pozostały bez zmian. Łączny koszt usprawnień został oszacowany na 386 654 zł. Przy zastosowaniu podgrzewaczy gazowych należy pamiętać o konieczności wykonywania ich okresowych przeglądów, a także kominiarskich – z tego względu, pomimo znacznych oszczędności w zapotrzebowaniu na energię końcową, oszczędności oszacowano na 9938 zł/rok.

Analizując wysokość nakładów inwestycyjnych dla poszczególnych wariantów (tabela 10), zauważymy, że wymagany poziom EP = 65 kWh/(m2 rok) można osiągnąć najniższym kosztem dzięki zastosowaniu kotła na biomasę. Dla analizowanego budynku wysokość dodatkowych nakładów inwestycyjnych związanych z zastąpieniem kotła gazowego jednostką na pellet wynosi 31 000 zł, co jest wielkością przeszło dziesięciokrotnie niższą niż przy zastosowaniu rozwiązań konwencjonalnych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że rozwiązanie to skutkuje wyraźnym wzrostem kosztów eksploatacyjnych (13 150 zł/rok). Ponadto zastosowanie źródła ciepła zasilanego paliwem stałym, jakim jest pellet, wymaga wygospodarowania w budynku przestrzeni do składowania paliwa, a sam kocioł mimo automatyzacji procesu podawania paliwa może wymagać okresowych prac obsługowych oraz serwisowych zwiększających dodatkowo koszty eks­ploatacyjne. Dodatkową wadą kotła zasilanego biomasą jest emisja pyłów (PM10 i PM 2,5), wynosząca nawet w przypadku spełnienia restrykcyjnych wymagań klasy 5 ok. 80 g/GJ, co jest wartością blisko 40 razy wyższą w stosunku do kotłów gazowych [7].

Spośród zaprezentowanych rozwiązań alternatywnych wymagany poziom EP pozwoliło osiągnąć jedynie zastosowanie kogeneracji oraz kolektorów słonecznych. W przypadku układu CHP należy jednak pamiętać o występujących okresowo kosztach serwisowych związanych z przeglądami oraz remontami bloku kogeneracyjnego. Trwałość silników spalinowych wynosi zwykle ok. 50 000 h, co odpowiada okresowi 5–6 lat eksploatacji, po tym czasie silnik powinien zostać wymieniony lub poddany generalnemu remontowi. Koszt ten wynosi zazwyczaj od 30 do ok. 50% ceny nowego bloku.

W przypadku kolektorów słonecznych wysokość nakładów inwestycyjnych (530 000 zł) znacznie przewyższa nakłady związane z zastosowaniem rozwiązań konwencjonalnych, pozwala jednak na osiągnięcie wyższych oszczędności.

Pomimo że zastosowanie pompy ciepła nie pozwoliło na spełnienie wymagań WT, rozwiązanie to jest dość interesujące, gdyż osiągnięcie wymaganego EP będzie najprawdopodobniej możliwe stosunkowo niewielkim kosztem, np. poprzez docieplenie przegród zewnętrznych lub zastosowanie ogniw PV.

Podstawowym problemem może być tu jednak dostępność terenu na potrzeby gruntowego wymiennika ciepła. Coraz popularniejsze stają się obecnie również pompy ciepła wykorzystujące jako źródło ciepła powietrze zewnętrzne (lub/i powietrze usuwane z budynku). Urządzenia te oferują wprawdzie niższy współczynnik sezonowej efektywności grzewczej, pozwalają jednak na znaczne ograniczenie wysokości nakładów inwestycyjnych.

W przypadku analizowanego budynku osiągnięcie wymaganego poziomu EP jedynie poprzez zastosowanie ogniw PV nie jest możliwe. Dzięki dużej elastyczności przy określaniu mocy zainstalowanych urządzeń mogą one jednak stanowić element uzupełniający przy zastosowaniu innych rozwiązań. Może to być szczególnie korzystne rozwiązanie w przypadku wykorzystania pompy ciepła, umożliwiając zarówno obniżenie kosztów eksploatacyjnych, jak i zwiększenie możliwej do wykazania redukcji wskaźnika EP.

W celu obliczenia kosztów w cyklu życia na potrzeby niniejszej analizy przyjęto 15-letni okres życia oraz stopę dyskonta na poziomie 3% w skali roku. Ponadto dane dotyczące nakładów inwestycyjnych oraz rocznych kosztów eksploatacyjnych zostały uzupełnione o występujące okresowo w przypadku niektórych źródeł koszty związane z serwisowaniem urządzeń. W ramach kosztów okresowych uwzględniono:

 • koszt wymiany podajnika ślimakowego w kotle na pellet – 5000 zł co 2 lata,
 • koszt wymiany glikolu w instalacji kolektorów słonecznych – 10 000 zł co 5 lat,
 • koszt remontu kapitalnego silnika w układzie CHP – 90 000 zł co 5 lat.

Analizując wysokość kosztów w cyklu życia dla poszczególnych rozwiązań, można zauważyć, że niższy poziom nakładów inwestycyjnych nie gwarantuje osiągnięcia korzystniejszego bilansu ekonomicznego w dłuższym okresie. Znamienne jest, że najtańsze inwestycyjnie rozwiązanie polegające na zastosowaniu kotła opalanego biomasą charakteryzuje się jednym z najwyższych LCC spośród analizowanych wariantów (rys. 1). Przeprowadzona analiza potwierdziła ponadto, że osiągnięcie określonego w WT 2021 wskaźnika EP dzięki wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii może być bardziej efektywne ekonomicznie niż przy zastosowaniu rozwiązań konwencjonalnych.

Konieczna zmiana źródła ciepła

Charakterystyka zapotrzebowania na energię w analizowanym budynku mieszkalnym, w którym dominującą rolę odgrywa zapotrzebowanie na c.w.u., wynoszące niemal 60% bilansu energetycznego, sprawia, że osiągnięcie wymaganego poziomu EP bez modyfikacji źródła ciepła jest praktycznie niewykonalne. Jak widać na podstawie przeprowadzonej analizy, zastosowanie alternatywnych źródeł energii może być korzystniejsze od rozwiązań konwencjonalnych zarówno pod względem wysokości nakładów inwestycyjnych, jak i kosztów w cyklu życia. Potwierdza to zatem, że poziom wymagań określony w WT 2021 może sprzyjać rozpowszechnieniu wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budynkach. Sytuacja taka wymaga jednak od projektanta rzetelnej wiedzy inżynierskiej obejmującej znajomość dostępnych technologii, z uwzględnieniem zarówno korzyści, jak i kosztów wynikających z ich wykorzystania. Nie bez znaczenia są tutaj ponadto aspekty trudne do wyrażenia w rachunku ekonomicznym. Wiele z omawianych rozwiązań wiąże się nierozerwalnie ze stratą przestrzeni użytkowej, którą należy przeznaczyć np. na dodatkowe urządzenia, zarówno w przypadku rozwiązań konwencjonalnych, jak i tych opartych na alternatywnych źródłach energii.

Dodatkowym impulsem do wykorzystania odnawialnych źródeł energii może być również nowelizacja ustawy o OZE [5], której celem jest wsparcie prosumenckiego rynku wytwarzania energii elektrycznej, także w przypadku przedsiębiorców oraz spółdzielni. W kontekście prognozowanych podwyżek cen prądu szczególnie obiecująco prezentują się inwestycje polegające na wykorzystaniu paneli PV. Nieustanny spadek wysokości nakładów inwestycyjnych dla tego typu inwestycji sprawił, że przy wykorzystaniu modelu prosumenckiego możliwe jest osiągnięcie zwrotu poniesionych kosztów w okresie poniżej 8 lat. W kontekście spełnienia warunku EP brakuje jednak jednoznacznych zapisów pozwalających na uwzględnienie w bilansie energetycznym energii sprzedawanej
do sieci elektroenergetycznej.      

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926)
 2. Żurawski Jerzy, Panek Aleksander, Analiza wymagań energetycznych w projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, Konferencja „Izolacje”, Warszawa 2013
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2014, poz. 888)
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU 1994, nr 89, poz. 414, z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (DzU 2019, poz. 1524)
 6. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia
 7. Trząski Adrian, Wiszniewski Andrzej, Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych, „Rynek Instalacyjny” 10/2017
 8. Trząski Adrian, Wymagania energetyczne dla budynków wielorodzinnych – rozwiązania konwencjonalne, „Rynek Instalacyjny” 10/2021
 9. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2021 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2022 (DzU 2021, poz. 1966)

Artykuł w pierwotnej wersji ukazał się w miesięczniku Rynek Instalacyjny nr 11/2021, a jego I cz. pt. „Wymagania energetyczne dla budynków wielorodzinnych a rozwiązania konwencjonalne” w tenże nr 10/2021.


1   przedstawionych w artykule pt. „Wymagania energetyczne dla budynków wielorodzinnych a rozwiązania konwencjonalne” [w:] RI nr 10/2021

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. Poznaj nowoczesną technologię podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych – pompa Esybox Diver dla najbardziej wymagających!

Poznaj nowoczesną technologię podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych – pompa Esybox Diver dla najbardziej wymagających! Poznaj nowoczesną technologię podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych – pompa Esybox Diver dla najbardziej wymagających!

Esybox Diver to rozwiązanie, które zmienia nasz sposób myślenia o technologii podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych. Pierwsza elektronicznie regulowana pompa zatapialna łączy niezawodność i wydajność...

Esybox Diver to rozwiązanie, które zmienia nasz sposób myślenia o technologii podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych. Pierwsza elektronicznie regulowana pompa zatapialna łączy niezawodność i wydajność typoszeregu Dtron z rewolucyjną konstrukcją i komfortem użytkowania urządzeń Esybox. Esybox Diver to gwarancja bezpieczeństwa i wydajności, a zarazem niespotykana wszechstronność zastosowań, dzięki której urządzenie jeszcze lepiej odpowiada na potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Hydropath Jak poprawić jakość wody dla mieszkańców?

Jak poprawić jakość wody dla mieszkańców? Jak poprawić jakość wody dla mieszkańców?

Jakość wody ma znaczenie - woda to źródło życia. Poprawa jakości wody w celu zmniejszenia jej możliwego negatywnego wpływu na ludzi, procesy i środowisko jest zawsze wyzwaniem.

Jakość wody ma znaczenie - woda to źródło życia. Poprawa jakości wody w celu zmniejszenia jej możliwego negatywnego wpływu na ludzi, procesy i środowisko jest zawsze wyzwaniem.

LOPI ANUSZKIEWICZ I TRZECIŃSCY SPÓŁKA JAWNA Kompensatory dynamiczne LKD Lopi zredukują opłaty za moc bierną w sieci z układem fotowoltaicznym

Kompensatory dynamiczne LKD Lopi zredukują opłaty za moc bierną w sieci z układem fotowoltaicznym Kompensatory dynamiczne LKD Lopi zredukują opłaty za moc bierną w sieci z układem fotowoltaicznym

Fotowoltaika – energia ze słońca, odnawialne źródło energii, w którym wielu pokłada ogromne nadzieje. Na co warto zwrócić uwagę montując panele fotowoltaiczne? W poniższym artykule skupimy się na problematyce...

Fotowoltaika – energia ze słońca, odnawialne źródło energii, w którym wielu pokłada ogromne nadzieje. Na co warto zwrócić uwagę montując panele fotowoltaiczne? W poniższym artykule skupimy się na problematyce kompensowania mocy biernej w sieci z układem fotowoltaicznym. Z uwagi na wzrost ilości zgłoszeń z jakimi spotykamy się jako producent i doradca w zakresie kompensowania energii biernej, podpowiadamy co jest szczególnie istotne.

Redakcja Rekuperacja – nowoczesna wentylacja energooszczędna

Rekuperacja – nowoczesna wentylacja energooszczędna Rekuperacja – nowoczesna wentylacja energooszczędna

Rekuperacja to rodzaj wentylacji mechanicznej, która coraz częściej zastępuje wentylację tradycyjną. Wszystko dlatego, że zapewnia nie tylko świeże powietrze, ale i duże oszczędności finansowe.

Rekuperacja to rodzaj wentylacji mechanicznej, która coraz częściej zastępuje wentylację tradycyjną. Wszystko dlatego, że zapewnia nie tylko świeże powietrze, ale i duże oszczędności finansowe.

Gaspol S.A. Jakie formalności są wymagane do zastosowania instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym?

Jakie formalności są wymagane do zastosowania instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym? Jakie formalności są wymagane do zastosowania instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym?

Instalacja gazowa zasilana gazem płynnym to idealne rozwiązanie dla gruntów bez dostępu do gazu ziemnego lub, gdy nie spełnia on wymogów technologicznych. Gaz płynny zapewni takim inwestycjom ekologiczny,...

Instalacja gazowa zasilana gazem płynnym to idealne rozwiązanie dla gruntów bez dostępu do gazu ziemnego lub, gdy nie spełnia on wymogów technologicznych. Gaz płynny zapewni takim inwestycjom ekologiczny, ekonomiczny i bezobsługowy system, który ogrzeje pomieszczenia, przygotuje ciepłą wodę i zasili kuchenki, a w przyszłości, jeśli będzie taka potrzeba, posłuży do odbioru gazu ziemnego bez konieczności przeróbki instalacji. Podpowiadamy, jakich formalności należy dopełnić, by móc zastosować instalację...

Jerzy Kosieradzki Kontrola instalacji centralnego ogrzewania

Kontrola instalacji centralnego ogrzewania Kontrola instalacji centralnego ogrzewania

Sprawność instalacji grzewczej w dużej mierze zależy od systematycznej kontroli i bezzwłocznego naprawiania najdrobniejszych nawet usterek. Warto więc wykorzystać okres letni na staranny przegląd instalacji,...

Sprawność instalacji grzewczej w dużej mierze zależy od systematycznej kontroli i bezzwłocznego naprawiania najdrobniejszych nawet usterek. Warto więc wykorzystać okres letni na staranny przegląd instalacji, aby w sezonie grzewczym nie sprawiała kłopotu.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. Esybox MAX: Pierwszy tak kompaktowy zestaw hydroforowy na rynku!

Esybox MAX: Pierwszy tak kompaktowy zestaw hydroforowy na rynku! Esybox MAX: Pierwszy tak kompaktowy zestaw hydroforowy na rynku!

W DAB wierzymy, że rozwój oraz zastosowanie nowych technologii oznaczają poszukiwanie rozwiązań, które będą najlepszą odpowiedzią na potrzeby klientów przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne. Innowacja...

W DAB wierzymy, że rozwój oraz zastosowanie nowych technologii oznaczają poszukiwanie rozwiązań, które będą najlepszą odpowiedzią na potrzeby klientów przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne. Innowacja technologiczna nigdy nie jest celem samym w sobie, ale środkiem na drodze do osiągnięcia doskonałej jakości i maksymalizacji niezawodności produktu.

Jerzy Kosieradzki O grzejnikach c.o. prawie wszystko

O grzejnikach c.o. prawie wszystko O grzejnikach c.o. prawie wszystko

Oferta rynkowa grzejników centralnego ogrzewania jest tak ogromna, że wybór odpowiedniego urządzenia nie jest łatwy. Warto jednak pamiętać, że grzejnik stanowi integralną część instalacji i musi z nią...

Oferta rynkowa grzejników centralnego ogrzewania jest tak ogromna, że wybór odpowiedniego urządzenia nie jest łatwy. Warto jednak pamiętać, że grzejnik stanowi integralną część instalacji i musi z nią tworzyć spójną całość.

Redakcja news Kto i na jakich zasadach może zamontować klimatyzację w domu?

Kto i na jakich zasadach może zamontować klimatyzację w domu? Kto i na jakich zasadach może zamontować klimatyzację w domu?

Klimatyzację może zamontować każdy. Jednak zasady założenia klimatyzacji w budynkach wielorodzinnych różnią się od tych obowiązujących właścicieli domów jednorodzinnych. Niezastosowanie się do tych zasad...

Klimatyzację może zamontować każdy. Jednak zasady założenia klimatyzacji w budynkach wielorodzinnych różnią się od tych obowiązujących właścicieli domów jednorodzinnych. Niezastosowanie się do tych zasad może skutkować karą pieniężną lub sądowym nakazem demontażu klimatyzacji.

mgr inż. Bożena Blum Wodomierz prawdę ci powie, ale…

Wodomierz prawdę ci powie, ale… Wodomierz prawdę ci powie, ale…

Obecnie na zebraniach wspólnot mieszkaniowych nie dyskutuje się już na temat, czy instalować wodomierze w mieszkaniach. Mówi się raczej o legalizacji, rodzaju wodomierzy i sposobie zabezpieczenia przed...

Obecnie na zebraniach wspólnot mieszkaniowych nie dyskutuje się już na temat, czy instalować wodomierze w mieszkaniach. Mówi się raczej o legalizacji, rodzaju wodomierzy i sposobie zabezpieczenia przed kradzieżą wody.

mgr inż. Janusz Strzyżewski Instalacja do wymiany - modernizacja instalacji elektrycznej w części wspólnej oraz w lokalach niemieszkalnych

Instalacja do wymiany - modernizacja instalacji elektrycznej w części wspólnej oraz w lokalach niemieszkalnych Instalacja do wymiany - modernizacja instalacji elektrycznej w części wspólnej oraz w lokalach niemieszkalnych

Stare instalacje elektryczne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych to problem trudny. Niemniej jednak jego rozwiązanie jest konieczne, bowiem od stanu instalacji elektrycznych w budynku zależy bezpieczeństwo...

Stare instalacje elektryczne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych to problem trudny. Niemniej jednak jego rozwiązanie jest konieczne, bowiem od stanu instalacji elektrycznych w budynku zależy bezpieczeństwo mieszkańców oraz bezpieczeństwo pożarowe całego obiektu.

Waldemar Joniec Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji

Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji

Parkingi i zamknięte garaże są w nowych budynkach standardem, a różne rodzaje silników i stosowanych do nich paliw powodują konieczność wyposażania tych miejsc w systemy wentylacji wraz z instalacjami...

Parkingi i zamknięte garaże są w nowych budynkach standardem, a różne rodzaje silników i stosowanych do nich paliw powodują konieczność wyposażania tych miejsc w systemy wentylacji wraz z instalacjami do detekcji gazów szkodliwych i wybuchowych.

Eugenia Śleszyńska Quo vadis Domine

Quo vadis Domine Quo vadis Domine

Co to są „suche piony”, a co to „nawodnione piony”? By odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć do historii. Suche piony, czyli nienawodnione piony - to instalacje wodociągowe przeciwpożarowe, dla celów...

Co to są „suche piony”, a co to „nawodnione piony”? By odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć do historii. Suche piony, czyli nienawodnione piony - to instalacje wodociągowe przeciwpożarowe, dla celów akcji ratowniczych PSP, dzięki temu strażacy podawali wodę bezpośrednio z samochodu gaśniczego do instalacji suchego pionu, podłączali swoje linie gaśnicze do zaworu na dowolnej kondygnacji budynku. Budynki mieszkalne wielorodzinne wysokie i wysokościowe były wówczas wyposażane w suche piony, czyli...

Waldemar Joniec Bezpieczeństwo pożarowe garaży

Bezpieczeństwo pożarowe garaży Bezpieczeństwo pożarowe garaży

W wielu nowych obiektach mieszkalnych powsta­ją podziemne garaże zamknięte, w których projektuje się strefę pożarową na 1490 mkw. z bezpośrednim wyjazdem z budynku – tym samym prawo nie wyma­ga stosowania...

W wielu nowych obiektach mieszkalnych powsta­ją podziemne garaże zamknięte, w których projektuje się strefę pożarową na 1490 mkw. z bezpośrednim wyjazdem z budynku – tym samym prawo nie wyma­ga stosowania w nich systemu sygnaliza­cji pożarowej oraz samoczynnie urucho­mianej wentylacji oddymiającej. Obniża to owszem koszty inwestora, ale po­woduje również ryzyko, że w przypadku pożaru, służby gaśnicze nie zostaną odpowiednio szybko powiadomio­ne a pożar rozprzestrzeni się w mgnieniu oka.

Redakcja news Przegląd instalacji – kiedy i jakie robić?

Przegląd instalacji – kiedy i jakie robić? Przegląd instalacji – kiedy i jakie robić?

Do przeglądu instalacji w domu zobowiązany jest każdy literą prawa. W przypadku mieszkań w blokach wielorodzinnych, przeglądy instalacji organizuje spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa zarządzająca...

Do przeglądu instalacji w domu zobowiązany jest każdy literą prawa. W przypadku mieszkań w blokach wielorodzinnych, przeglądy instalacji organizuje spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa zarządzająca danymi budynkami. Właściciele domów jednorodzinnych najczęściej muszą we własnym zakresie zapewnić odpowiednie przeglądy instalacji.

Hydropath Uzdatniacz wody do budynku

Uzdatniacz wody do budynku Uzdatniacz wody do budynku

Nowoczesne rozwiązanie dla infrastruktury technicznej budynków na etapie projektowania, planowania inwestycji, montażu i eksploatacji.

Nowoczesne rozwiązanie dla infrastruktury technicznej budynków na etapie projektowania, planowania inwestycji, montażu i eksploatacji.

Marcin Gasiński Wentylacja budynków wielorodzinnych zgodnie z WT 2021

Wentylacja budynków wielorodzinnych zgodnie z WT 2021 Wentylacja budynków wielorodzinnych zgodnie z WT 2021

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków wpływają pośrednio również na wymagania dotyczące wentylacji, w tym nowych i remontowanych budynków wielorodzinnych. Możliwe jest zastosowanie...

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków wpływają pośrednio również na wymagania dotyczące wentylacji, w tym nowych i remontowanych budynków wielorodzinnych. Możliwe jest zastosowanie różnych rozwiązań, jednak dostarczenie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego do mieszkań wiąże się nie tylko z kwestiami technicznymi, ale i uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi.

inż. Mirosław Czyżyk, Jan Bylicki Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

Na wartość użytkową i trwałość każdej instalacji składają się jej wszystkie elementy i, podobnie jak w łańcuchu, jest ona tak trwała i wytrzymała, jak jej najsłabszy element. Odnotowuje się ostatnio dość...

Na wartość użytkową i trwałość każdej instalacji składają się jej wszystkie elementy i, podobnie jak w łańcuchu, jest ona tak trwała i wytrzymała, jak jej najsłabszy element. Odnotowuje się ostatnio dość dużą awaryjność instalacji wodnych, w których na podejściach, jako elementy odcinające, zabudowane zostały zawory (kurki) kulowe, zwykle o średnicach 1/2" (DN 15), ewentualnie 3/4" (DN 20). W ramach zleconych ekspertyz przebadano partie zaworów, które pękały po krótkim okresie eksploatacji, dla porównania...

Redakcja news Polska w czołówce państw europejskich inwestujących w fotowoltaikę

Polska w czołówce państw europejskich inwestujących w fotowoltaikę Polska w czołówce państw europejskich inwestujących w fotowoltaikę

Moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce w 2020 r. wzrosła o 200%. Według najnowszych prognoz, do końca 2021 r. moc zainstalowana w PV nadal będzie rosła i może przekroczyć 6 GW. Przytoczone dane plasują...

Moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce w 2020 r. wzrosła o 200%. Według najnowszych prognoz, do końca 2021 r. moc zainstalowana w PV nadal będzie rosła i może przekroczyć 6 GW. Przytoczone dane plasują Polskę w czołówce państw europejskich inwestujących w fotowoltaikę.

LOPI ANUSZKIEWICZ I TRZECIŃSCY SPÓŁKA JAWNA Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl. Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

Redakcja news Kiedy należy wykonać przegląd instalacji gazowej?

Kiedy należy wykonać przegląd instalacji gazowej? Kiedy należy wykonać przegląd instalacji gazowej?

W dobie stale rosnących cen za ogrzewanie posiadanie domowej instalacji gazowej, zapewniającej ciepło w domu, jest dobrym sposobem na oszczędności. Domowa instalacja gazowa jest praktycznie bezobsługowa....

W dobie stale rosnących cen za ogrzewanie posiadanie domowej instalacji gazowej, zapewniającej ciepło w domu, jest dobrym sposobem na oszczędności. Domowa instalacja gazowa jest praktycznie bezobsługowa. Nie można jednak zapominać o przeglądzie. Taka instalacja wymaga regularnego przeglądu, aby poprawnie działała. Kiedy wykonywać taki przegląd?

Festool Polska Sp. z o. o. Blackout - co w sytuacji, gdy w trakcie pracy wyłączą prąd?

Blackout - co w sytuacji, gdy w trakcie pracy wyłączą prąd? Blackout - co w sytuacji, gdy w trakcie pracy wyłączą prąd?

W sytuacjach awaryjnych świetnie sprawdzi się przenośny moduł gniazda wtykowego -SYS-PowerStation Festool – niezależność od dostaw prądu, gdziekolwiek pracujesz.

W sytuacjach awaryjnych świetnie sprawdzi się przenośny moduł gniazda wtykowego -SYS-PowerStation Festool – niezależność od dostaw prądu, gdziekolwiek pracujesz.

Anna Ruszczak news Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Kamil Kowalczyk Inteligentne i ekonomiczne opomiarowanie zużycia wody

Inteligentne i ekonomiczne opomiarowanie zużycia wody Inteligentne i ekonomiczne opomiarowanie zużycia wody

W maju 2021 r. weszła w życie nowelizacja Prawa energetycznego implementująca wymagania dyrektywy EED [5]. W praktyce oznacza to, że do 2027 r. wszystkie wodomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu.

W maju 2021 r. weszła w życie nowelizacja Prawa energetycznego implementująca wymagania dyrektywy EED [5]. W praktyce oznacza to, że do 2027 r. wszystkie wodomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu.

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.