administrator24.info

Wymagania energetyczne dla budynków wielorodzinnych a energia z OZE

dr inż Adrian Trząski | Administrator i Menedżer Nieruchomości 12/2021 | 2022-01-13
Wymagania energetyczne dla budynków wielorodzinnych a energia z OZE; fot. unsplash

Wymagania energetyczne dla budynków wielorodzinnych a energia z OZE; fot. unsplash

Zastosowanie źródła ciepła korzystającego z energii odnawialnej jest obecnie nie tylko konieczne, może być także korzystniejsze ekonomicznie od rozwiązań konwencjonalnych. W artykule przeanalizowano różne warianty rozwiązań z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz ich wpływ na poziom wskaźnika EP budynków wielorodzinnych.

Zobacz także

nachlodno.pl Klimatyzacja do bloku - klimatyzator przenośny czy split?

Klimatyzacja do bloku - klimatyzator przenośny czy split? Klimatyzacja do bloku - klimatyzator przenośny czy split?

Mieszkając w bloku, letnie upały wcale nie muszą nam doskwierać. Jeszcze kilka lat temu, powszechnie stosowane do chłodzenia były wentylatory, zarówno stojące, jak i w formie wiatraków przy żyrandolu....

Mieszkając w bloku, letnie upały wcale nie muszą nam doskwierać. Jeszcze kilka lat temu, powszechnie stosowane do chłodzenia były wentylatory, zarówno stojące, jak i w formie wiatraków przy żyrandolu. Popularyzacja klimatyzatorów sprawiła, że ich cena zmalała, a możliwości znacznie wzrosły. Dziś przeciętnego Kowalskiego stać na zakup i montaż klimatyzacji w swoim domu. Przeszkodą w montażu mogą stać się jednak przepisy prawne, które nie zawsze pozwalają na umieszczaniu urządzeń na elewacji.

Apator Powogaz SA Wodomierz JS Smart D+ firmy Apator Powogaz

Wodomierz JS Smart D+ firmy Apator Powogaz Wodomierz JS Smart D+ firmy Apator Powogaz

Coraz częściej oczekiwania klientów względem urządzeń codziennego użytku zahaczają o ich wygląd i estetykę wykonania. Czasy, kiedy miało być solidnie i działać, odchodzą do lamusa. Użytkownicy mają coraz...

Coraz częściej oczekiwania klientów względem urządzeń codziennego użytku zahaczają o ich wygląd i estetykę wykonania. Czasy, kiedy miało być solidnie i działać, odchodzą do lamusa. Użytkownicy mają coraz większą świadomość oferty rynkowej i oczekują, że kupowane przez nich produkty nie tylko spełnią wysokie standardy funkcjonalności, ale również będą odpowiednio wyglądać. Aranżując lub remontując przestrzeń mieszkania czy domu, dobierają detale, które wpisują się w nowoczesne wyobrażenie wnętrza.

Festool Polska Sp. z o. o. Blackout - co w sytuacji, gdy w trakcie pracy wyłączą prąd?

Blackout - co w sytuacji, gdy w trakcie pracy wyłączą prąd? Blackout - co w sytuacji, gdy w trakcie pracy wyłączą prąd?

W sytuacjach awaryjnych świetnie sprawdzi się przenośny moduł gniazda wtykowego -SYS-PowerStation Festool – niezależność od dostaw prądu, gdziekolwiek pracujesz.

W sytuacjach awaryjnych świetnie sprawdzi się przenośny moduł gniazda wtykowego -SYS-PowerStation Festool – niezależność od dostaw prądu, gdziekolwiek pracujesz.

W artykule:

 • Analiza obliczeniowa
 • Wariant 1: z kotłem na biomasę
 • Wariant 2: z pompą ciepła
 • Wariant 3: z kolektorami słonecznymi
 • Wariant 4: z ogniwami PV
 • Wariant 5: z układem CHP
 • Porównanie rozwiązań konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii
 • Konieczna zmiana źródła ciepła

Przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków są konstruowane w taki sposób, żeby zachęcić inwestorów do stosowania nie tylko przegród i stolarki o wysokiej izolacyjności oraz odzysku energii, ale również do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Zapisy znowelizowanych warunków technicznych (WT) [1] obowiązujące od 1 stycznia 2014 wprowadziły stopniowo zaostrzenie wymagań dotyczących ochrony cieplnej oraz efektywności energetycznej wykorzystywanych w budynkach instalacji. Budynek musi spełniać zarówno wymagania szczegółowe (dotyczące parametrów wykorzystywanych komponentów budowlanych), jak i całościowe (dotyczące zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną).

W przypadku wymagań szczegółowych zadanie projektanta jest stosunkowo proste i polega na wybraniu lub zaprojektowaniu komponentów spełniających wymagania określone w warunkach technicznych, przy czym obliczenia temu towarzyszące sprowadzają się zwykle do rozwiązania stosunkowo prostych równań.

Problemów przysparzać może natomiast spełnienie wymagań dotyczących zapotrzebowania na energię pierwotną budynku. Ze względu na znacznie bardziej złożony proces obliczeniowy wybór rozwiązań umożliwiających osiągnięcie odpowiednio niskiego zapotrzebowania na energię pierwotną wymaga rzetelnej wiedzy inżynierskiej obejmującej znajomość dostępnych technologii, z uwzględnieniem zarówno korzyści, jak i kosztów wynikających z ich wykorzystania.

Analiza obliczeniowa

W celu przeanalizowania możliwości spełnienia wymagań obowiązujących od początku 2021 roku w budownictwie mieszkaniowym obliczono zapotrzebowanie na energię dla przykładowego budynku wielorodzinnego, zrealizowanego zgodnie z wymaganiami szczegółowymi:

liczba kondygnacji nadziemnych: 6,
budynek podpiwniczony,
powierzchnia ogrzewana: 6000 m2,
kubatura ogrzewana: 16 200 m3,
liczba mieszkańców: 240,
liczba mieszkań: 70,
strumień powietrza wentylacyjnego: 6480 m3/h,
rodzaj wentylacji: naturalna,
źródło ciepła: centralny kocioł niskotemperaturowy,
sprawność instalacji c.o.: 0,80,
sprawność instalacji c.w.u.: 0,52,
lokalizacja: Warszawa.

Aby oszacować możliwości osiągnięcia określonego w WT 2021 wskaźnika EP ≤ 65 kWh/m2 w analizowanym przykładowym bydynku wielolokalowym wzięto  pod uwagę sześć wariantów usprawnień: 1 – poprawa izolacyjności cieplnej przegród, 2 – poprawa izolacyjności cieplnej okien, 3 – zastosowanie odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego oraz obniżenie strumienia powietrza w nocy, 4 – poprawa sprawności instalacji c.o. i c.w.u. poprzez zastosowanie ogrzewania mieszkaniowego, 5 – poprawa sprawności instalacji c.w.u. poprzez zastosowanie miejscowych podgrzewaczy przepływowych, 6 – połączenie rozwiązań z wariantów 1–5.

Przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków są skonstruowane w taki sposób, że pomimo poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych spełnienie ich wymagań za pomocą rozwiązań konwencjonalnych może być bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe – co wykazano w analizie. Jest to celowy zabieg mający zachęcić inwestorów do wykorzystania w budynkach energii odnawialnej, pomp ciepła oraz skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Charakterystyka zapotrzebowania na energię analizowanego budynku wskazuje, że dominującą rolę odgrywa w nim zapotrzebowanie na c.w.u., wynoszące niemal 60% bilansu energetycznego. Osiągnięcie w tym przypadku wymaganego poziomu EP bez doboru odnawialnego źródła ciepła jest w zasadzie niewykonalne. W obliczu ograniczonych możliwości rozwiązań konwencjonalnych warto sprawdzić, czy uznawane dotąd często za kosztowne wykorzystanie alternatywnych źródeł energii umożliwi osiągnięcie korzystniejszego bilansu ekonomicznego. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, poniżej przedstawiono analizę pięciu wariantów zaopatrzenia budynku w energię ze źródeł odnawialnych i ich porównanie na podstawie dwóch kryteriów ekonomicznych: minimalizacji nakładów inwestycyjnych i minimalizacji kosztów w cyklu życia obiektu.

Wariant 1: z kotłem na biomasę

W wariancie tym zaproponowano zastąpienie niskotemperaturowego kotła gazowego o mocy 150 kW automatycznym kotłem na biomasę zasilanym pelletem, o tej samej mocy. Ze względu na niski współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (dla biomasy wi = 0,2) zastąpienie kotła gazowego (wi = 1,1) jednostką opalaną biomasą powinno przynieść znaczną redukcję wskaźnika EP. Kocioł tego typu charakteryzuje się jednak niższą średniosezonową sprawnością wytwarzania ciepła, powodując obniżenie sprawności systemu grzewczego z poziomu ηc.o. = 0,80 do ηc.o. = 0,72 oraz systemu przygotowania c.w.u. z poziomu ηc.w.u. = 0,52 do ηc.w.u. = 0,38 (tabela 1).

W wyniku wprowadzonych ulepszeń współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną obniżył się do poziomu 28,2 kWh/(m2 K) (tabela 2), co jest wartością przeszło dwukrotnie niższą niż wartość EP wymagana zgodnie z WT 2021. Zastosowanie tego rodzaju źródła ciepła praktycznie gwarantuje osiągnięcie wymaganego przepisami poziomu EP.

W przypadku budynku nowo wznoszonego różnica w nakładach inwestycyjnych wynika z kosztów wykonania poszczególnych systemów grzewczych. W analizowanym przypadku ze względu na brak istotnej ingerencji w pozostałe elementy systemu kosztem tym jest różnica w cenie zakupu i instalacji kotła gazowego oraz opalanego biomasą szacowana na 38 000 zł.

W przypadku wymiany źródła ciepła nie można ponadto zapominać o jego wpływie na wysokość nakładów eksploatacyjnych wynikających z kosztów samego paliwa oraz serwisowania i obsługi poszczególnych rozwiązań. Przyjmując cenę pelletu na poziomie 1400 zł/t, cena paliwa w odniesieniu do jednostki energii (tj. ok. 0,260 zł/kWh) jest zbliżona do ceny gazu (ok. 0,265 zł/kWh). Biorąc zatem pod uwagę wyższe zużycie energii końcowej, przekłada się to w istotny sposób na wysokość nakładów eksploatacyjnych – w analizowanym przypadku skutkuje wzrostem o 27 779 zł/rok.

Wariant 2: z pompą ciepła

W wariancie tym zaproponowano zastąpienie niskotemperaturowego kotła gazowego o mocy 150 kW gruntową pompą ciepła (tzn. typu solanka/woda). Ze względu na wysoką wydajność grzewczą pompy ciepła (SPF rzędu 3,0–4,0) zastąpienie nią kotła gazowego (sprawność 0,88–0,94) powinno przynieść znaczną redukcję wskaźnika zapotrzebowania na energię końcową. W celu uzyskania tak wysokiej efektywności pompa ciepła wymaga jednak współpracy z niskotemperaturową instalacją grzewczą charakteryzującą się wyższymi nakładami inwestycyjnymi. W analizowanym wariancie zastosowanie pompy ciepła charakteryzującej się SPF = 4,0 przy pracy na cele grzewcze pozwoliło na zwiększenie sprawności systemu grzewczego z poziomu ηc.o. = 0,80 do ηc.o. = 3,40. W przypadku systemu przygotowania c.w.u. SPF = 3,0 pozwoliło na zwiększenie sprawności systemu z ηc.w.u. = 0,52 do ηc.w.u. = 1,77 (tabela 3).

W wyniku wprowadzonych ulepszeń współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną obniżył się do poziomu 67,7 W/(m2 K) (tabela 4), czyli o 18,1 kWh/(m2 K), co jest niewystarczające do spełnienia wymagań WT 2021. Zastosowanie tego rodzaju źródła ciepła nie gwarantuje zatem osiągnięcia wymaganego poziomu EP. Znaczna redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną w stosunku do wariantu bazowego pozwala jednak przypuszczać, że jego osiągnięcie będzie możliwe dzięki dodatkowym niezbyt kosztownym działaniom konwencjonalnym (np. dociepleniu przegród).

Koszt zastosowania pompy ciepła, podobnie jak w przypadku kotła opalanego biomasą, wyrazić można jako różnicę w nakładach inwestycyjnych w stosunku do systemu opartego na kotle gazowym. W analizowanym przypadku koszt ten, obejmujący różnicę w cenie zakupu i instalacji kotła gazowego oraz pompy ciepła (z uwzględnieniem kosztu wykonania wymiennika gruntowego oraz ogrzewania podłogowego), oszacowano na 400 000 zł.

Wpływ wymiany źródła ciepła na wysokość nakładów eksploatacyjnych wynikających z kosztów samego paliwa oraz serwisowania i obsługi poszczególnych rozwiązań określono, przyjmując cenę energii elektrycznej do zasilania pompy ciepła na poziomie 0,705 zł/kWh oraz cenę gazu 0,265 zł/kWh. Biorąc pod uwagę znacznie niższe zużycie energii końcowej, przekłada się to w istotny sposób na wysokość nakładów eksploatacyjnych – w analizowanym przypadku daje spadek o 18 922 zł/rok.

Wariant 3: z kolektorami słonecznymi

W wariancie tym zaproponowano zastosowanie cieczowych kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. Zastosowanie 265 m2 kolektorów umożliwia pokrycie 45% zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u., wiąże się jednak z większym zużyciem energii pomocniczej wymaganej do napędu pomp obiegowych. W wyniku wprowadzonych ulepszeń współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną obniżył się do poziomu 65,0 W/(m2 K) (tabela 5), a zatem o 20,8 kWh/(m2 K), co jest wystarczające do spełnienia wymagań WT 2021. Ze względu na duży udział c.w.u. w bilansie energetycznym budynku zastosowanie kolektorów słonecznych praktycznie gwarantuje osiągnięcie wymaganego poziomu EP, należy się jednak liczyć z tym, że może to wymagać zastosowania instalacji pokrywającej w odpowiednio dużym stopniu zapotrzebowanie na ciepło, co będzie w znaczący sposób wpływało na efektywność ekonomiczną inwestycji.

Koszt instalacji kolektorów słonecznych, obejmujący same kolektory, zasobniki solarne (o łącznej objętości 10 m3), pompy obiegowe oraz pozostały wymagany osprzęt, oszacowano na 530 000 zł. Korzyścią będzie tu ograniczenie kosztów związanych z zakupem gazu do przygotowania c.w.u., co przy założonej cenie energii (0,265 zł/kWh) umożliwi obniżenie kosztów eksploatacyjnych o 59 466 zł/rok.

Wariant 4: z ogniwami PV

W wariancie tym zaproponowano zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w budynku. Problemem przy wykorzystaniu ogniw PV jest wykazanie ograniczenia zużycia energii pierwotnej w charakterystyce energetycznej budynku. Metodologia obliczania świadectw charakterystyki energetycznej określa wprawdzie wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii słonecznej wi = 0, jednak w przypadku budynków mieszkalnych zużycie energii elektrycznej na cele bytowe (m.in. oświetlenie) nie wchodzi w skład bilansu zapotrzebowania na energię w budynku. Oznacza to, że w przypadku produkcji energii elektrycznej za pomocą ogniw fotowoltaicznych maksymalna możliwa do wykazania korzyść z zastosowania ogniw wynika z wartości zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystywaną do realizacji zapotrzebowania na ciepło (energia pomocnicza lub systemy ogrzewania elektrycznego).

Wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania (np. przygotowania c.w.u.) w sytuacji, gdy dysponujemy kotłem gazowym, jest mało efektywne ekonomicznie ze względu na stosunkowo niski koszt gazu. Z tego względu w analizowanym przypadku zdecydowano się na wzięcie pod uwagę instalacji PV umożliwiającej wyprodukowanie energii elektrycznej pozwalającej na pokrycie w 100% zapotrzebowania na energię elektryczną do napędu urządzeń pomocniczych w instalacji c.o. i c.w.u. (czyli 22,2 MWh/rok).

Żeby wyprodukować taką ilość energii elektrycznej, w lokalizacji, w której ma powstać analizowany budynek (tj. w Warszawie), powinniśmy dysponować instalacją PV o mocy 27 kWp. Ze względu na charakterystykę produkcji energii elektrycznej, nieodpowiadającą charakterystyce występowania zapotrzebowania na energię do napędu urządzeń pomocniczych, nie będzie oczywiście możliwe zużycie wyprodukowanej energii w 100% w założonym celu. Jednak biorąc pod uwagę całkowity bilans energetyczny analizowanego budynku (którego zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wielokrotnie przewyższało produkcję z ogniw fotowoltaicznych), energia ta będzie mogła być wykorzystana na bieżąco do realizacji pozostałych potrzeb, a w razie potrzeby sprzedana do sieci elektroenergetycznej. Rozwiązanie takie pozwoli na wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej w 100%.

Zgodnie z przyjętymi założeniami w wyniku wykorzystania energii elektrycznej wyprodukowanej za pomocą ogniw współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną obniżył się do poziomu 70,9 W/(m2 K) (tabela 6), a zatem o 10,7 kWh/(m2 K), co jest niewystarczające do spełnienia wymagań WT 2021.
Zastosowanie wymaganej mocy ogniw fotowoltaicznych będzie się wiązało z koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z instalacją samych ogniw oraz pozostałych elementów systemu (tj. układ sterowania i regulacji napięcia, inwerter). W analizowanym przypadku koszt ten oszacowano na 110 000 zł. Korzyścią będzie ograniczenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, co przy założonej cenie energii (0,705 zł/kWh) i przyjęciu prosumenckiego systemu rozliczania pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych o 13 705 zł/rok.

Wariant 5: z układem CHP

W wariancie tym zaproponowano rozwiązanie polegające na zastosowaniu układu skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (CHP) – mikrobloku kogeneracyjnego z gazowym silnikiem tłokowym. Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej pozwala na ograniczenie zużycia energii pierwotnej dzięki ograniczeniu jej strat związanych z rozdzieloną produkcją energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach. Korzyści z wyższej sprawności wykorzystania energii zawartej w paliwie w przypadku źródeł skojarzonych przypisywane są w całości wyprodukowanemu ciepłu – w postaci niższego współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla wyprodukowanego ciepła. Współczynnik ten, w przypadku ciepła wytwarzanego w układzie skojarzonym zasilanym paliwem gazowym, można obliczyć na podstawie zależności:

gdzie:
wgaz – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla gazu;
Qgaz – zużycie gazu, kWh;
wel – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej;
E – ilość wyprodukowanej energii elektrycznej, kWh;
Q – ilość wyprodukowanej energii cieplnej, kWh.

Żeby system tego typu działał z optymalną efektywnością, potrzebne jest możliwie stałe zapotrzebowanie na ciepło. Ze względu na zmienną charakterystykę zapotrzebowania na moc grzewczą do ogrzewania pomieszczeń w ciągu roku wielkość jednostki kogeneracyjnej określa się zwykle na podstawie minimalnego dobowego zapotrzebowania na ciepło – odpowiadającego zazwyczaj zapotrzebowaniu na c.w.u. Pozostała część zapotrzebowania na ciepło oraz moc grzewczą realizowana jest wówczas za pośrednictwem źródła konwencjonalnego. Ponadto ze względu na wymagane okresy serwisowania urządzeń oraz możliwość wystąpienia przerw w produkcji ciepła spowodowanych awarią przyjmuje się, że szczytowe źródło ciepła powinno pokryć całkowite zapotrzebowanie na obliczeniową moc grzewczą.

W analizowanym przypadku przyjęto zastosowanie układu kogeneracyjnego opartego na gazowym silniku tłokowym o mocy elektrycznej 20 kWe oraz odpowiadającej jej mocy cieplnej 36 kWt. Nominalna sprawność wytwarzania bloku kogeneracyjnego wynosi odpowiednio 32% w przypadku wytwarzania energii elektrycznej oraz 58% przy produkcji ciepła. Jako szczytowe źródło przyjęto zastosowanie kotła gazowego z wariantu podstawowego.

Zaproponowany układ pozwala na wyprodukowanie 201 MWh/rok ciepła oraz 111 MWh/rok energii elektrycznej w skojarzeniu, pozostałe 51 MWh/rok ciepła dostarczane jest przez szczytowy kocioł gazowy, a zatem współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej będzie wynosił:

Uwzględniając tę wielkość, współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną obniżył się do poziomu 56,4 W/(m2 K) (tabela 7), a zatem o 29,4 kWh/(m2 K), co jest wystarczające do spełnienia wymagań WT 2021. Oznacza to, że przy znaczącym udziale zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania c.w.u. zastosowanie układu CHP praktycznie gwarantuje osiągnięcie wymaganego poziomu EP.

W analizowanym przypadku wariant bazowy z kotłem gazowym został uzupełniony o mikroblok kogeneracyjny o mocy 20 kWe. Instalacja samego układu kogeneracyjnego, jak również pozostałych elementów systemu, takich jak układ sterowania oraz regulacji napięcia, oznacza dodatkowe nakłady inwestycyjne. Koszt ten został oszacowany na 300 000 zł.

Jak widać na podstawie przeprowadzonych obliczeń, ze względu na produkcję energii elektrycznej wyraźnie wzrośnie zużycie energii końcowej (tj. gazu). Koszty większego zużycia gazu powinny być jednak zrekompensowane niższymi kosztami związanymi z zakupem energii elektrycznej i/lub przychodami ze sprzedaży tej energii do sieci elektroenergetycznej oraz ewentualną premią kogeneracyjną [9]. Dla celów niniejszej analizy założono średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej wraz z premią kogeneracyjną (0,525 zł/kWh). Przy takich założeniach roczny przychód ze sprzedaży energii elektrycznej wynosi 58 275 zł/rok, podczas gdy koszt dodatkowego zużycia gazu to 45 006 zł/rok, co oznacza roczny zysk na poziomie 13 269 zł/rok.

Porównanie rozwiązań konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii

W ramach podsumowania analizy porównano efektywność zaprezentowanych rozwiązań wykorzystujących alternatywne źródła energii oraz rozwiązań konwencjonalnych1. Porównania dokonano na podstawie dwóch kryteriów ekonomicznych: minimalizacji nakładów inwestycyjnych i minimalizacji kosztów w cyklu życia ­obiektu.

Minimalizacja nakładów inwestycyjnych odzwierciedla tzw. podejście deweloperskie, w którym dąży się do zrealizowania inwestycji spełniającej wymagania formalne jak najniższym kosztem, co pozwala na zaoferowanie mieszkań w konkurencyjnej cenie. Minimalizacja kosztów w cyklu życia (suma nakładów inwestycyjnych oraz zdyskontowanych kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania) odzwierciedla z kolei podejście użytkownika końcowego, dążącego do nabycia w atrakcyjnej cenie mieszkania o stosunkowo niskich kosztach utrzymania.

Zgodnie z wynikami analizy dotyczącej rozwiązań konwencjonalnych, wymagany od 1 stycznia 2021 r. poziom EP można osiągnąć najniższym kosztem poprzez modyfikację systemu przygotowania c.w.u. (zastosowanie podgrzewaczy przepływowych) połączoną z poprawą izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (tabela 8). Jak widać, wybrany jako optymalny zakres działań konwencjonalnych pozwolił na redukcję wskaźnika EP o 4,2 kWh/m2 poniżej wartości wymaganej przepisami. Oznacza to, że cel ten można by osiągnąć niższym kosztem przy zastosowaniu mniejszej grubości izolacji. Z tego względu w niniejszej analizie jako optymalny zakres działań konwencjonalnych przyjęto wariant, w którym dodatkowa grubość zastosowanej izolacji (oraz odpowiadające jej nakłady inwestycyjne) została zmniejszona tak, aby osiągnąć EP = 65 kWh/m2 jak najniższym kosztem. Ostatecznie koszt zastosowania dodatkowej izolacji (tabela 9) został oszacowany na 45 000 zł.

Pozostałe założenia, tj. zastąpienie centralnego systemu przygotowania ciepłej wody miejscowymi gazowymi podgrzewaczami przepływowymi bezpośrednio przy punktach poboru pozwalające na zwiększenie sprawności systemu przygotowania c.w.u. z poziomu ηc.w.u. = 0,52 do ηc.w.u. = 0,85, pozostały bez zmian. Łączny koszt usprawnień został oszacowany na 386 654 zł. Przy zastosowaniu podgrzewaczy gazowych należy pamiętać o konieczności wykonywania ich okresowych przeglądów, a także kominiarskich – z tego względu, pomimo znacznych oszczędności w zapotrzebowaniu na energię końcową, oszczędności oszacowano na 9938 zł/rok.

Analizując wysokość nakładów inwestycyjnych dla poszczególnych wariantów (tabela 10), zauważymy, że wymagany poziom EP = 65 kWh/(m2 rok) można osiągnąć najniższym kosztem dzięki zastosowaniu kotła na biomasę. Dla analizowanego budynku wysokość dodatkowych nakładów inwestycyjnych związanych z zastąpieniem kotła gazowego jednostką na pellet wynosi 31 000 zł, co jest wielkością przeszło dziesięciokrotnie niższą niż przy zastosowaniu rozwiązań konwencjonalnych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że rozwiązanie to skutkuje wyraźnym wzrostem kosztów eksploatacyjnych (13 150 zł/rok). Ponadto zastosowanie źródła ciepła zasilanego paliwem stałym, jakim jest pellet, wymaga wygospodarowania w budynku przestrzeni do składowania paliwa, a sam kocioł mimo automatyzacji procesu podawania paliwa może wymagać okresowych prac obsługowych oraz serwisowych zwiększających dodatkowo koszty eks­ploatacyjne. Dodatkową wadą kotła zasilanego biomasą jest emisja pyłów (PM10 i PM 2,5), wynosząca nawet w przypadku spełnienia restrykcyjnych wymagań klasy 5 ok. 80 g/GJ, co jest wartością blisko 40 razy wyższą w stosunku do kotłów gazowych [7].

Spośród zaprezentowanych rozwiązań alternatywnych wymagany poziom EP pozwoliło osiągnąć jedynie zastosowanie kogeneracji oraz kolektorów słonecznych. W przypadku układu CHP należy jednak pamiętać o występujących okresowo kosztach serwisowych związanych z przeglądami oraz remontami bloku kogeneracyjnego. Trwałość silników spalinowych wynosi zwykle ok. 50 000 h, co odpowiada okresowi 5–6 lat eksploatacji, po tym czasie silnik powinien zostać wymieniony lub poddany generalnemu remontowi. Koszt ten wynosi zazwyczaj od 30 do ok. 50% ceny nowego bloku.

W przypadku kolektorów słonecznych wysokość nakładów inwestycyjnych (530 000 zł) znacznie przewyższa nakłady związane z zastosowaniem rozwiązań konwencjonalnych, pozwala jednak na osiągnięcie wyższych oszczędności.

Pomimo że zastosowanie pompy ciepła nie pozwoliło na spełnienie wymagań WT, rozwiązanie to jest dość interesujące, gdyż osiągnięcie wymaganego EP będzie najprawdopodobniej możliwe stosunkowo niewielkim kosztem, np. poprzez docieplenie przegród zewnętrznych lub zastosowanie ogniw PV.

Podstawowym problemem może być tu jednak dostępność terenu na potrzeby gruntowego wymiennika ciepła. Coraz popularniejsze stają się obecnie również pompy ciepła wykorzystujące jako źródło ciepła powietrze zewnętrzne (lub/i powietrze usuwane z budynku). Urządzenia te oferują wprawdzie niższy współczynnik sezonowej efektywności grzewczej, pozwalają jednak na znaczne ograniczenie wysokości nakładów inwestycyjnych.

W przypadku analizowanego budynku osiągnięcie wymaganego poziomu EP jedynie poprzez zastosowanie ogniw PV nie jest możliwe. Dzięki dużej elastyczności przy określaniu mocy zainstalowanych urządzeń mogą one jednak stanowić element uzupełniający przy zastosowaniu innych rozwiązań. Może to być szczególnie korzystne rozwiązanie w przypadku wykorzystania pompy ciepła, umożliwiając zarówno obniżenie kosztów eksploatacyjnych, jak i zwiększenie możliwej do wykazania redukcji wskaźnika EP.

W celu obliczenia kosztów w cyklu życia na potrzeby niniejszej analizy przyjęto 15-letni okres życia oraz stopę dyskonta na poziomie 3% w skali roku. Ponadto dane dotyczące nakładów inwestycyjnych oraz rocznych kosztów eksploatacyjnych zostały uzupełnione o występujące okresowo w przypadku niektórych źródeł koszty związane z serwisowaniem urządzeń. W ramach kosztów okresowych uwzględniono:

 • koszt wymiany podajnika ślimakowego w kotle na pellet – 5000 zł co 2 lata,
 • koszt wymiany glikolu w instalacji kolektorów słonecznych – 10 000 zł co 5 lat,
 • koszt remontu kapitalnego silnika w układzie CHP – 90 000 zł co 5 lat.

Analizując wysokość kosztów w cyklu życia dla poszczególnych rozwiązań, można zauważyć, że niższy poziom nakładów inwestycyjnych nie gwarantuje osiągnięcia korzystniejszego bilansu ekonomicznego w dłuższym okresie. Znamienne jest, że najtańsze inwestycyjnie rozwiązanie polegające na zastosowaniu kotła opalanego biomasą charakteryzuje się jednym z najwyższych LCC spośród analizowanych wariantów (rys. 1). Przeprowadzona analiza potwierdziła ponadto, że osiągnięcie określonego w WT 2021 wskaźnika EP dzięki wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii może być bardziej efektywne ekonomicznie niż przy zastosowaniu rozwiązań konwencjonalnych.

Konieczna zmiana źródła ciepła

Charakterystyka zapotrzebowania na energię w analizowanym budynku mieszkalnym, w którym dominującą rolę odgrywa zapotrzebowanie na c.w.u., wynoszące niemal 60% bilansu energetycznego, sprawia, że osiągnięcie wymaganego poziomu EP bez modyfikacji źródła ciepła jest praktycznie niewykonalne. Jak widać na podstawie przeprowadzonej analizy, zastosowanie alternatywnych źródeł energii może być korzystniejsze od rozwiązań konwencjonalnych zarówno pod względem wysokości nakładów inwestycyjnych, jak i kosztów w cyklu życia. Potwierdza to zatem, że poziom wymagań określony w WT 2021 może sprzyjać rozpowszechnieniu wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budynkach. Sytuacja taka wymaga jednak od projektanta rzetelnej wiedzy inżynierskiej obejmującej znajomość dostępnych technologii, z uwzględnieniem zarówno korzyści, jak i kosztów wynikających z ich wykorzystania. Nie bez znaczenia są tutaj ponadto aspekty trudne do wyrażenia w rachunku ekonomicznym. Wiele z omawianych rozwiązań wiąże się nierozerwalnie ze stratą przestrzeni użytkowej, którą należy przeznaczyć np. na dodatkowe urządzenia, zarówno w przypadku rozwiązań konwencjonalnych, jak i tych opartych na alternatywnych źródłach energii.

Dodatkowym impulsem do wykorzystania odnawialnych źródeł energii może być również nowelizacja ustawy o OZE [5], której celem jest wsparcie prosumenckiego rynku wytwarzania energii elektrycznej, także w przypadku przedsiębiorców oraz spółdzielni. W kontekście prognozowanych podwyżek cen prądu szczególnie obiecująco prezentują się inwestycje polegające na wykorzystaniu paneli PV. Nieustanny spadek wysokości nakładów inwestycyjnych dla tego typu inwestycji sprawił, że przy wykorzystaniu modelu prosumenckiego możliwe jest osiągnięcie zwrotu poniesionych kosztów w okresie poniżej 8 lat. W kontekście spełnienia warunku EP brakuje jednak jednoznacznych zapisów pozwalających na uwzględnienie w bilansie energetycznym energii sprzedawanej
do sieci elektroenergetycznej.      

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926)
 2. Żurawski Jerzy, Panek Aleksander, Analiza wymagań energetycznych w projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, Konferencja „Izolacje”, Warszawa 2013
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2014, poz. 888)
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU 1994, nr 89, poz. 414, z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (DzU 2019, poz. 1524)
 6. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia
 7. Trząski Adrian, Wiszniewski Andrzej, Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych, „Rynek Instalacyjny” 10/2017
 8. Trząski Adrian, Wymagania energetyczne dla budynków wielorodzinnych – rozwiązania konwencjonalne, „Rynek Instalacyjny” 10/2021
 9. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2021 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2022 (DzU 2021, poz. 1966)

Artykuł w pierwotnej wersji ukazał się w miesięczniku Rynek Instalacyjny nr 11/2021, a jego I cz. pt. „Wymagania energetyczne dla budynków wielorodzinnych a rozwiązania konwencjonalne” w tenże nr 10/2021.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


1   przedstawionych w artykule pt. „Wymagania energetyczne dla budynków wielorodzinnych a rozwiązania konwencjonalne” [w:] RI nr 10/2021

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Proel Domofon/wideodomofon a domofonowe systemy IP

Domofon/wideodomofon a domofonowe systemy IP Domofon/wideodomofon a domofonowe systemy IP

W dzisiejszym budownictwie instalacja domofonowa stała się standardem. W budownictwie z czasów PRL-u czy z lat 90. XX wieku najczęściej występują cyfrowe instalacje domofonowe, oparte o linie dwuprzewodową,...

W dzisiejszym budownictwie instalacja domofonowa stała się standardem. W budownictwie z czasów PRL-u czy z lat 90. XX wieku najczęściej występują cyfrowe instalacje domofonowe, oparte o linie dwuprzewodową, jednak sporo budynków jest jeszcze wyposażonych w instalacje analogowe, starszego typu.

Redakcja O obowiązkach posiadaczy instalacji gazowych

O obowiązkach posiadaczy instalacji gazowych O obowiązkach posiadaczy instalacji gazowych

Sezon jesienno-zimowy to czas licznych kontroli instalacji gazowych, szczególnie w mieszkaniach, które należą do spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych. Jeżeli jesteśmy posiadaczami instalacji gazowej...

Sezon jesienno-zimowy to czas licznych kontroli instalacji gazowych, szczególnie w mieszkaniach, które należą do spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych. Jeżeli jesteśmy posiadaczami instalacji gazowej w domu, to powinniśmy pamiętać o pewnych obowiązkach, które są ważne ze względu bezpieczeństwo zarówno nasze własne, jak i innych mieszkańców.

Redakcja Przegląd instalacji gazowych we wspólnotach mieszkaniowych

Przegląd instalacji gazowych we wspólnotach mieszkaniowych Przegląd instalacji gazowych we wspólnotach mieszkaniowych

Późna jesień i zima to czas zwiększonego obciążenia instalacji gazowych. Wówczas też liczba przeglądów takich instalacji jest większa o 60% niż w innych miesiącach.

Późna jesień i zima to czas zwiększonego obciążenia instalacji gazowych. Wówczas też liczba przeglądów takich instalacji jest większa o 60% niż w innych miesiącach.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. DAB PUMPS - proste i wydajne rozwiązania dla budownictwa

DAB PUMPS - proste i wydajne rozwiązania dla budownictwa DAB PUMPS - proste i wydajne rozwiązania dla budownictwa

DAB oferuje innowacyjne rozwiązania technologiczne, zapewniające niezawodność, efektywność oraz optymalizację zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym, budynkach użyteczności publicznej oraz do zastosowań...

DAB oferuje innowacyjne rozwiązania technologiczne, zapewniające niezawodność, efektywność oraz optymalizację zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym, budynkach użyteczności publicznej oraz do zastosowań rolniczych i nawodnień.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. Bezdławicowa pompa obiegowa EVOPLUS w instalacjach c.o., wentylacji i klimatyzacji

Bezdławicowa pompa obiegowa EVOPLUS w instalacjach c.o., wentylacji i klimatyzacji Bezdławicowa pompa obiegowa EVOPLUS w instalacjach c.o., wentylacji i klimatyzacji

Zapewnia sprawną i efektywną pracę instalacji c.o. oraz systemów wentylacji i klimatyzacji. A funkcjonalności i moduły zastosowane w tym urządzeniu pozwalają na znaczne ograniczenie zużycia energii. Rozwiązanie...

Zapewnia sprawną i efektywną pracę instalacji c.o. oraz systemów wentylacji i klimatyzacji. A funkcjonalności i moduły zastosowane w tym urządzeniu pozwalają na znaczne ograniczenie zużycia energii. Rozwiązanie wykorzystywane jest zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budownictwie wielolokalowym. Mowa o elektronicznej pompie obiegowej, nazywanej często sercem układu grzewczego.

Redakcja Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej – jak się za to zabrać?

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej – jak się za to zabrać? Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej – jak się za to zabrać?

W ostatnim czasie fotowoltaika odmieniana jest przez wszystkie przypadki. O jej zaletach wiele mówią eksperci, szczególnie teraz – w warunkach podwyżek cen prądu. Rząd natomiast podejmuje działania mające...

W ostatnim czasie fotowoltaika odmieniana jest przez wszystkie przypadki. O jej zaletach wiele mówią eksperci, szczególnie teraz – w warunkach podwyżek cen prądu. Rząd natomiast podejmuje działania mające na celu zwiększyć dostępność Polaków do tego typu inwestycji. Ze wsparcia mogą korzystać nie tylko mieszkańcy osiedli czy domów rodzinnych, ale także właściciele firm.

IMI Hydronic Engineering Za drogo, za głośno, za zimno, a może za ciepło?

Za drogo, za głośno, za zimno, a może za ciepło? Za drogo, za głośno, za zimno, a może za ciepło?

Zadaniem instalacji ogrzewczych jest stworzenie takiego klimatu wewnątrz pomieszczeń, który będzie odpowiadał potrzebom cieplnym ludzi oraz zapewniał odpowiedni przebieg procesów technologicznych. Na wzór...

Zadaniem instalacji ogrzewczych jest stworzenie takiego klimatu wewnątrz pomieszczeń, który będzie odpowiadał potrzebom cieplnym ludzi oraz zapewniał odpowiedni przebieg procesów technologicznych. Na wzór układu krwionośnego, instalacja rozprowadza ciepło, wytwarzane w źródle ciepła, po całym organizmie - budynku, w celu uzyskania równowagi termicznej.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. Wielozadaniowe pompy głębinowe nowej generacji – kompletny typoszereg pomp DAB Ameria S4

Wielozadaniowe pompy głębinowe nowej generacji – kompletny typoszereg pomp DAB Ameria S4 Wielozadaniowe pompy głębinowe nowej generacji – kompletny typoszereg pomp DAB Ameria S4

Urządzenia AMEIRA to kompletny typoszereg pomp S4, który powstał z połączenia zalet pomp CS4 i S4. Co to oznacza w praktyce? W praktyce pompy głębinowe AMEIRA to urządzenia wielozadaniowe przeznaczone...

Urządzenia AMEIRA to kompletny typoszereg pomp S4, który powstał z połączenia zalet pomp CS4 i S4. Co to oznacza w praktyce? W praktyce pompy głębinowe AMEIRA to urządzenia wielozadaniowe przeznaczone do pobierana wody ze studni głębinowych, a także studni kręgowych i innych zbiorników wody czystej (instalacja wraz z płaszczem chłodzącym). Ich parametry użytkowe pozwalają na efektywne wykorzystywanie pomp w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej oraz instalacjach nawadniających...

Hydropath Wytyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem higienicznym wody, w tym bakteriami Legionella w systemach przygotowania i dystrybucji wody w budynkach

Wytyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem higienicznym wody, w tym bakteriami Legionella w systemach przygotowania i dystrybucji wody w budynkach Wytyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem higienicznym wody, w tym bakteriami Legionella w systemach przygotowania i dystrybucji wody w budynkach

1. Dlaczego wytyczne? Choroba legionistów jest rodzajem zapalenia płuc, które może powodować poważne choroby u osób po 50. roku życia, u palaczy i u osób z chorobami podstawowymi. Choroba legionistów...

1. Dlaczego wytyczne? Choroba legionistów jest rodzajem zapalenia płuc, które może powodować poważne choroby u osób po 50. roku życia, u palaczy i u osób z chorobami podstawowymi. Choroba legionistów i jej łagodna postać (tzw. gorączka Pontiac) jest spowodowana wzrostem bakterii Legionella w instalacjach wodnych budynków, które nie są odpowiednio zarządzane.

Redakcja Wentylacja w budynkach wielolokalowych

Wentylacja w budynkach wielolokalowych Wentylacja w budynkach wielolokalowych

Czym jest system wentylacji w budynku? Jakie wyróżnia się rodzaje? Jakie są konsekwencje niesprawnie działającej wentylacji? Warto znaleźć odpowiedzi na postawione pytania, gdyż wentylacja wpływa nie tylko...

Czym jest system wentylacji w budynku? Jakie wyróżnia się rodzaje? Jakie są konsekwencje niesprawnie działającej wentylacji? Warto znaleźć odpowiedzi na postawione pytania, gdyż wentylacja wpływa nie tylko na stan danego mieszkania, ale także na zdrowie jego mieszkańców.

Redakcja Wentylacja w budynku wielorodzinnym

Wentylacja w budynku wielorodzinnym Wentylacja w budynku wielorodzinnym

O komforcie użytkowania mieszkania decyduje m.in. sprawnie działająca i odpowiednio zaprojektowana wentylacja. Jednak dobra wentylacja w mieszkaniu nie sprowadza się wyłącznie do lepszych warunków życia,...

O komforcie użytkowania mieszkania decyduje m.in. sprawnie działająca i odpowiednio zaprojektowana wentylacja. Jednak dobra wentylacja w mieszkaniu nie sprowadza się wyłącznie do lepszych warunków życia, wpływa również na nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Stąd też przepisy prawa nakazują regularne przeglądy m.in. kanałów wentylacyjnych czy instalacji.

Hydropath Osady mineralne i korozja w instalacjach wodnych budynków. Jak rozwiązać problem?

Osady mineralne i korozja w instalacjach wodnych budynków. Jak rozwiązać problem? Osady mineralne i korozja w instalacjach wodnych budynków. Jak rozwiązać problem?

Inwestorzy oraz właściciele i zarządcy budynków planują wymianę lub modernizację instalacji wodociągowych najczęściej ze względu na spadek ciśnienia przepływu wody lub wycieki spowodowane korozją.

Inwestorzy oraz właściciele i zarządcy budynków planują wymianę lub modernizację instalacji wodociągowych najczęściej ze względu na spadek ciśnienia przepływu wody lub wycieki spowodowane korozją.

Waldemar Joniec Wentylacja garaży zamkniętych

Wentylacja garaży zamkniętych Wentylacja garaży zamkniętych

Rośnie zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych w budynkach mieszkalnych i handlowych. Na drogich i atrakcyjnych terenach powstają budynki wielokondygnacyjne z wielopoziomowymi podziemnymi...

Rośnie zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych w budynkach mieszkalnych i handlowych. Na drogich i atrakcyjnych terenach powstają budynki wielokondygnacyjne z wielopoziomowymi podziemnymi parkingami. Z czasem będą w nich parkować samochody z różnym napędem – z silnikami spalinowymi z zapłonem iskrowym, wysokoprężnymi, silnikami na LPG i CNG oraz ogniwami paliwowymi, akumulatorami elektrycznymi, a może nawet napędzane wodorem. Projektując garaż i jego wentylację, warto uwzględniać...

Hydropath Jak sobie radzić z kamieniem w instalacji wodnej budynków?

Jak sobie radzić z kamieniem w instalacji wodnej budynków? Jak sobie radzić z kamieniem w instalacji wodnej budynków?

Co zrobić, aby nie pojawiały się osady kamienia w rurach?

Co zrobić, aby nie pojawiały się osady kamienia w rurach?

FRAPOL Sp. z o.o. zaFrapuj się na powietrze i energię

zaFrapuj się na powietrze i energię zaFrapuj się na powietrze i energię

Liczne kampanie informacyjne przyczyniły się do znacznego zwiększenia świadomości społecznej, jeżeli chodzi o jakość powietrza w otaczającym nas środowisku. Akcje te kładą jednak nacisk głównie na środowisko...

Liczne kampanie informacyjne przyczyniły się do znacznego zwiększenia świadomości społecznej, jeżeli chodzi o jakość powietrza w otaczającym nas środowisku. Akcje te kładą jednak nacisk głównie na środowisko zewnętrzne. Zagadnienia dotyczące wnętrza budynków niestety często się pomija – a przecież, według różnych szacunków, spędzamy w pomieszczeniach aż 80–90% swojego czasu. Uznaliśmy więc, że nie możemy pozostać obojętni. Dbamy o jakość powietrza, bo wiemy, że ma ona dla nas wszystkich kluczowe...

LOPI ANUSZKIEWICZ I TRZECIŃSCY SPÓŁKA JAWNA Znacząco niższe opłaty za prąd teraz możliwe dzięki zastosowaniu kompensacji dynamicznej. Przykład dobrych praktyk - krakowska wspólnota mieszkaniowa.

Znacząco niższe opłaty za prąd teraz możliwe dzięki zastosowaniu kompensacji dynamicznej. Przykład dobrych praktyk - krakowska wspólnota mieszkaniowa. Znacząco niższe opłaty za prąd teraz możliwe dzięki zastosowaniu kompensacji dynamicznej. Przykład dobrych praktyk - krakowska wspólnota mieszkaniowa.

Ceny za prąd nieustannie rosną. Szacuje się, że od 1 lutego 2021 r., w wyniku zapowiadanej podwyżki kwoty na rachunkach będą wyższe średnio o ok. od 9% do 10%.[1] Z drugiej strony jesteśmy coraz bardziej...

Ceny za prąd nieustannie rosną. Szacuje się, że od 1 lutego 2021 r., w wyniku zapowiadanej podwyżki kwoty na rachunkach będą wyższe średnio o ok. od 9% do 10%.[1] Z drugiej strony jesteśmy coraz bardziej świadomi rozwiązań technologicznych umożliwiających redukcję opłat za energię. Coraz częściej szukamy rozwiązań korzystnych ekonomicznie i tym samym obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania tematyką kompensacji mocy biernej.

Balex Metal Rodzaje materiałów termoizolacyjnych i ich zalety oraz wady

Rodzaje materiałów termoizolacyjnych i ich zalety oraz wady Rodzaje materiałów termoizolacyjnych i ich zalety oraz wady

Materiały termoizolacyjne pełnią bardzo ważne funkcje w budownictwie. Są głównie stosowane do ocieplania budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej. Wykorzystanie ich pozwala na zmniejszenie...

Materiały termoizolacyjne pełnią bardzo ważne funkcje w budownictwie. Są głównie stosowane do ocieplania budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej. Wykorzystanie ich pozwala na zmniejszenie kosztów ogrzewania, zwłaszcza w domach energooszczędnych.

FRAPOL Sp. z o.o. ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI – założenia programu

ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI – założenia programu ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI – założenia programu

Zdrowie mieszkańców, oszczędności finansowe, dbałość o środowisko, nowoczesne technologie, prestiż i poprawa wizerunku spółdzielni oraz osiedla – wszystko to leży w interesie rzetelnego zarządcy nieruchomości....

Zdrowie mieszkańców, oszczędności finansowe, dbałość o środowisko, nowoczesne technologie, prestiż i poprawa wizerunku spółdzielni oraz osiedla – wszystko to leży w interesie rzetelnego zarządcy nieruchomości. Pogodzenie potrzeb mieszkańców i środowiska oraz uwzględnienie obowiązującego prawa mogą się jednak okazać wyzwaniem. ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI jest programem, który spaja te podstawowe cele spółdzielni.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. Poznaj nowoczesną technologię podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych – pompa Esybox Diver dla najbardziej wymagających!

Poznaj nowoczesną technologię podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych – pompa Esybox Diver dla najbardziej wymagających! Poznaj nowoczesną technologię podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych – pompa Esybox Diver dla najbardziej wymagających!

Esybox Diver to rozwiązanie, które zmienia nasz sposób myślenia o technologii podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych. Pierwsza elektronicznie regulowana pompa zatapialna łączy niezawodność i wydajność...

Esybox Diver to rozwiązanie, które zmienia nasz sposób myślenia o technologii podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych. Pierwsza elektronicznie regulowana pompa zatapialna łączy niezawodność i wydajność typoszeregu Dtron z rewolucyjną konstrukcją i komfortem użytkowania urządzeń Esybox. Esybox Diver to gwarancja bezpieczeństwa i wydajności, a zarazem niespotykana wszechstronność zastosowań, dzięki której urządzenie jeszcze lepiej odpowiada na potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

FRAPOL Sp. z o.o. Jak poprawić jakość powietrza wewnątrz budynku?

Jak poprawić jakość powietrza wewnątrz budynku? Jak poprawić jakość powietrza wewnątrz budynku?

Wiele się mówi o jakości powietrza w ogóle, niewiele zaś o tym panującym wewnątrz pomieszczeń, a przecież ono jest równie ważne. W pomieszczeniach zamkniętych – mieszkaniach, biurach, szkołach spędzamy...

Wiele się mówi o jakości powietrza w ogóle, niewiele zaś o tym panującym wewnątrz pomieszczeń, a przecież ono jest równie ważne. W pomieszczeniach zamkniętych – mieszkaniach, biurach, szkołach spędzamy nawet 80-90 proc. czasu. A zatem to czas, aby przyjrzeć się problemowi z bliska, a tym samym chronić dzieci w szkołach i mieszkańców w blokach.

FRAPOL Sp. z o.o. Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku?

Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku? Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku?

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku powinno być priorytetem spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzi nie tylko do dużych oszczędności w budżecie spółdzielni, ale też do poprawy jakości powietrza...

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku powinno być priorytetem spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzi nie tylko do dużych oszczędności w budżecie spółdzielni, ale też do poprawy jakości powietrza w budynku czy usunięcia jego wad projektowych i wykonawczych. Sprawdźmy zatem, jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku.

Hydropath Jak poprawić jakość wody dla mieszkańców?

Jak poprawić jakość wody dla mieszkańców? Jak poprawić jakość wody dla mieszkańców?

Jakość wody ma znaczenie - woda to źródło życia. Poprawa jakości wody w celu zmniejszenia jej możliwego negatywnego wpływu na ludzi, procesy i środowisko jest zawsze wyzwaniem.

Jakość wody ma znaczenie - woda to źródło życia. Poprawa jakości wody w celu zmniejszenia jej możliwego negatywnego wpływu na ludzi, procesy i środowisko jest zawsze wyzwaniem.

LOPI ANUSZKIEWICZ I TRZECIŃSCY SPÓŁKA JAWNA Kompensatory dynamiczne LKD Lopi zredukują opłaty za moc bierną w sieci z układem fotowoltaicznym

Kompensatory dynamiczne LKD Lopi zredukują opłaty za moc bierną w sieci z układem fotowoltaicznym Kompensatory dynamiczne LKD Lopi zredukują opłaty za moc bierną w sieci z układem fotowoltaicznym

Fotowoltaika – energia ze słońca, odnawialne źródło energii, w którym wielu pokłada ogromne nadzieje. Na co warto zwrócić uwagę montując panele fotowoltaiczne? W poniższym artykule skupimy się na problematyce...

Fotowoltaika – energia ze słońca, odnawialne źródło energii, w którym wielu pokłada ogromne nadzieje. Na co warto zwrócić uwagę montując panele fotowoltaiczne? W poniższym artykule skupimy się na problematyce kompensowania mocy biernej w sieci z układem fotowoltaicznym. Z uwagi na wzrost ilości zgłoszeń z jakimi spotykamy się jako producent i doradca w zakresie kompensowania energii biernej, podpowiadamy co jest szczególnie istotne.

FRAPOL Sp. z o.o. Jak poprawić bezpieczeństwo i komfort przebywania w starszych budynkach wielorodzinnych?

Jak poprawić bezpieczeństwo i komfort przebywania w starszych budynkach wielorodzinnych? Jak poprawić bezpieczeństwo i komfort przebywania w starszych budynkach wielorodzinnych?

Termomodernizacja wpływa nie tylko na zwiększenie wydajności energetycznej budynku, ale również na poprawę bezpieczeństwa. Docieplenie budynku, wymiana systemu grzewczego czy usprawnienie wentylacji podnoszą...

Termomodernizacja wpływa nie tylko na zwiększenie wydajności energetycznej budynku, ale również na poprawę bezpieczeństwa. Docieplenie budynku, wymiana systemu grzewczego czy usprawnienie wentylacji podnoszą m.in. poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego i chronią mieszkańców przed zaczadzeniem. Jakie jeszcze korzyści płyną z termomodernizacji?

Wybrane dla Ciebie

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym? Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Zadaszenia balkonów - na co zwrócić uwagę?

Zadaszenia balkonów - na co zwrócić uwagę? Zadaszenia balkonów - na co zwrócić uwagę?

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Jak oszczędziś ponad 30% energii w ciągu roku?

Jak oszczędziś ponad 30% energii w ciągu roku? Jak oszczędziś ponad 30% energii w ciągu roku?

Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań »

Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań » Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań »

8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu »

8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu » 8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu »

Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego »

Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego » Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego »

Czystość na osiedlu - jak o nią dbać?

Czystość na osiedlu - jak o nią dbać? Czystość na osiedlu - jak o nią dbać?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej

Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej

Zdrowszy i bardziej komfortowy klimat w pomieszczeniach przy niższych kosztach ogrzewania? Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję i loT (Internet Rzeczy) – pozwalają na generowanie...

Zdrowszy i bardziej komfortowy klimat w pomieszczeniach przy niższych kosztach ogrzewania? Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję i loT (Internet Rzeczy) – pozwalają na generowanie oszczędności oraz zapewniają satysfakcję mieszkańców i użytkowników budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej.

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu? Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości »

Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości » Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości »

Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości »

Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości » Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości »

Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania »

Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania » Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania »

Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami »

Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami » Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami »

Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło?

Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło? Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło?

Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania »

Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania » Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu » Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku?

Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku? Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną? Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać?

Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać? Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać? Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła »

Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła » Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła »

Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać?

Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać? Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać?

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków » Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.