administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Potrzeby i możliwości termomodernizacji budynków

Termomodernizacja to poprawienie cech technicznych budynku, a w efekcie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło potrzebne do ogrzewania i związanych z tym kosztów.
Umożliwia także poprawę warunków użytkowania pomieszczeń, a budynek uzyskuje nowy, estetyczny wygląd.

Zobacz także

AlphaDam sp. z o.o. Hydroizolacja z epdm AlphaThor

Hydroizolacja z epdm AlphaThor Hydroizolacja z epdm AlphaThor

Odkryj niezawodną ochronę dla Twojego dachu - hydroizolacja z epdm AlphaThor! Nasz produkt jest stworzony z myślą o trwałości i wytrzymałości, zapewniając długotrwałą ochronę przed wilgocią i uszkodzeniami.

Odkryj niezawodną ochronę dla Twojego dachu - hydroizolacja z epdm AlphaThor! Nasz produkt jest stworzony z myślą o trwałości i wytrzymałości, zapewniając długotrwałą ochronę przed wilgocią i uszkodzeniami.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., RIGIPS Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych? To możliwe!

Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych? To możliwe! Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych? To możliwe!

Płyty gipsowo-kartonowe to świetny produkt, dzięki któremu w prosty i szybki sposób można postawić ścianę działową w pokoju czy też stworzyć podwieszany sufit w sypialni. Mogą być wykorzystane również...

Płyty gipsowo-kartonowe to świetny produkt, dzięki któremu w prosty i szybki sposób można postawić ścianę działową w pokoju czy też stworzyć podwieszany sufit w sypialni. Mogą być wykorzystane również w innych pomieszczeniach – nawet tam, gdzie panujące warunki wydają się niesprzyjające.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., RIGIPS Jakość oparta na 20-letnim doświadczeniu – wybieraj oryginalne profile ULTRASTIL® od Rigips!

Jakość oparta na 20-letnim doświadczeniu – wybieraj oryginalne profile ULTRASTIL® od Rigips! Jakość oparta na 20-letnim doświadczeniu – wybieraj oryginalne profile ULTRASTIL® od Rigips!

Nawet 50% większa sztywność, wyższe bezpieczeństwo użytkowania oraz łatwiejsze wkręcanie i lepsza stabilność wkrętów – to tylko niektóre z korzyści wynikających z zastosowania w systemach suchej zabudowy...

Nawet 50% większa sztywność, wyższe bezpieczeństwo użytkowania oraz łatwiejsze wkręcanie i lepsza stabilność wkrętów – to tylko niektóre z korzyści wynikających z zastosowania w systemach suchej zabudowy oryginalnych profili ULTRASTIL® marki RIGIPS. Wykonane z ryflowanej stali profile od lat stosuje się do budowy konstrukcji sufitów podwieszanych, poddaszy, okładzin ściennych i sufitowych, a także ścian działowych. Teraz oryginalne profile ULTRASTIL®, których jakość została doceniona przez tysiące...

W większości budynków mieszkalnych w Polsce koszty ogrzewania stanowią ponad połowę całkowitych kosztów użytkowania.

Zewnętrzne elementy budynku (ściany, dachy, stropy nad piwnicami, okna) nie stanowią wystarczającej izolacji, a systemy ogrzewania mają niską sprawność.

Wymagania techniczno-prawne dotyczące izolacyjności cieplnej budynków określają przepisy zawarte w warunkach technicznych [1].

Wymagania izolacyjności cieplnej budynku określają maksymalne dopuszczalne wartości współczynników przenikania ciepła przez przegrody budowlane U. Ilość ciepła „uciekająca" z pomieszczeń ogrzewanych, która musi być uzupełniana ciepłem dostarczanym przez system ogrzewania, jest proporcjonalna do wartości U.

Jak wynika z danych podanych w tabeli 1, kolejne przepisy bardzo istotnie zmieniały wymagania w tym zakresie, dlatego przez obecnie wykonywane ściany i stropodachy przenika kilkakrotnie mniej ciepła niż we wcześniej powstałych budynkach.

Dyrektywy UE zalecają krajom członkowskim zaostrzanie przepisów, więc dopuszczalne wartości współczynników U będą dalej obniżane.

Obecnie zaleca się budowanie obiektów energooszczędnych, w których przegrody zewnętrzne są izolowane jeszcze lepiej, niż to wynika z obowiązujących przepisów.

Tabela 1. Zmiany wymagań w zakresie współczynnika przenikania ciepła U

Wymagania obowiązujące w poszczególnych latach Maksymalne dopuszczalne wartości współczynników przenikania ciepła w budynkach mieszkalnych U [W/(m²K)]
Dla ścian zewnętrznych Dla stropodachów
Do 1966 1,40 -
1967-1980 1,16 0,87
1981-1985 1,16 0,70
1986-1992 0,75 0,45
1993-1997 0,55 0,30
1998-2008 0,50 0,30
2009-obecnie 0,30 0,25
Wskazania dla budynku energooszczędnego 0,20 0,15

Głównym powodem wykonywania termomodernizacji użytkowanych budynków jest obniżenie ponoszonych kosztów ogrzewania. Ale jest ona potrzebna również ze względu na przewidywane w następnych latach zmiany, a mianowicie:

 • ceny energii będą stale wzrastać, powodując podwyżki kosztów ogrzewania, a dzięki termomodernizacji można znacznie ograniczyć wpływ cen energii na opłaty za użytkowanie budynków,
 • wprowadzenie oceny energetycznej budynków (świadectw energetycznych) stworzy sytuację, w której niska jakość energetyczna budynku, odbiegająca od aktualnych wymagań, wiązać się będzie z niższą wartością rynkową budynku, koniecznością ustalania niższych czynszów itp.,
 • wymagania prawne dotyczące izolacyjności termicznej będą stale zaostrzane i stopniowo przybiorą formę nacisku ekonomicznego, zmuszającego do poprawy istniejącego stanu budynku np. przez uzależnienie stawek podatków, kredytów i opłat od jakości energetycznej budynku.

Zatem termomodernizacja budynków jest konieczna, a warto ją wykonać już obecnie, gdyż na jej realizację można uzyskać pomoc finansową w trybie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów [2].

Co modernizować?

Termomodernizacja może mieć różny zakres, w zależności od aktualnego stanu budynku oraz możliwości finansowych właściciela. Poszczególne prace termomodernizacyjne przynoszą różne oszczędności, a ich opłacalność (czas zwrotu) też nie jest taka sama. Dlatego jeżeli fundusze nie pozwalają na wykonanie termomodernizacji w pełnym zakresie, należy wykonywać przede wszystkim te usprawnienia, które są najbardziej opłacalne.

Najbardziej efektywne, a jednocześnie niezbędne, jest modernizowanie instalacji grzewczej, doprowadzenie jej do wysokiej sprawności i dobre izolowanie przewodów. Jeżeli ogrzewamy dom przy pomocy kotła zainstalowanego przed wieloma laty, to warto go wymienić, bo nowy zużyje znacznie mniej paliwa, dając tę samą ilość ciepła, zajmie mniej miejsca, a dzięki automatyce sterującej jego obsługa będzie łatwiejsza.

Czasem warto wykonać przyłącze do scentralizowanego źródła ciepła z jednoczesną likwidacją istniejącego lokalnego źródła ciepła lub zainstalować kocioł na inny rodzaj paliwa, np. na gaz zamiast na węgiel.

Podstawowe znaczenie ma ocieplenie przegród zewnętrznych budynku. Powinno koniecznie dotyczyć dachu (gdy poddasze jest ogrzewane) lub stropu pod poddaszem, gdyż ocieplenie tych części budynku jest szczególnie efektywne. Wprowadza się wtedy warstwę materiału izolacyjnego grubości ok. 15-20 cm. Ociepla się także wszystkie ściany zewnętrzne (warstwą 12-14 cm) i podłogę na gruncie (w domu niepodpiwniczonym).

Ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą w niewielkim stopniu zmniejsza zużycie ciepła. Powoduje także obniżenie temperatury w piwnicy, co nie zawsze jest pożądane. Warto jednak ocieplać strop nad piwnicą, gdy w pomieszczeniach mieszczących się na parterze podłoga jest zimna, ale głównie ze względów użytkowych niż ekonomicznych.

Wymiana okien i drzwi balkonowych jest ekonomicznie mniej opłacalna, wykonuje się ją raczej ze względu na zalety użytkowe nowych okien (lepsze izolowanie, szczelność, wyciszenie zewnętrznych hałasów, prosta konserwacja, estetyka).

Warto usprawniać instalację zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową. W przypadku wymiany kotła c.o. należy rozważyć wprowadzenie kotła dwufunkcyjnego, tj. przeznaczonego zarówno do ogrzewania, jak i do przygotowania ciepłej wody.

Dobre izolowanie przewodów rur ciepłej wody, wprowadzenie armatury wodooszczędnej, np. perlatorów, to dalsze możliwości oszczędzania, a koszty inwestycyjne zwykle szybko się zwracają.

Wprowadza się na ogół takie zmiany, które powodują, że budynek będzie zużywał na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody nie więcej energii niż budynki obecnie budowane, a koszty termomodernizacji powinny się zwrócić w okresie nie dłuższym niż 10-15 lat.

Można jednak dążyć do jeszcze niższego zużycia energii i mniejszych bieżących kosztów ogrzewania. W takim przypadku termomodernizacja powinna obejmować:

 • ocieplenie o znacznie pogrubionych warstwach izolacji termicznej,
 • nowe okna o bardzo dobrej izolacyjności, np. trzyszybowe ze szkłem niskoemisyjnym,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • zastosowanie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę itp.,
 • wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej).

Taka modernizacja wymaga jednak poniesienia wyższych kosztów inwestycyjnych i zdecydowanie dłuższego czasu ich zwrotu.

Oszczędności, koszty i opłacalność

Współczesne budynki, budowane według aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów budowlanych, zużywają rocznie około 100-130 kWh/m2 energii na ogrzewanie. Ale większość użytkowanych budynków została zbudowana według wcześniejszych przepisów i zużywa nawet 2-3 razy więcej energii.

Dzięki termomodernizacji można to zużycie obniżyć do poziomu występującego w nowych budynkach (patrz tab. 2).

Tabela 2. Możliwe zmniejszenie kosztów ogrzewania w wyniku termomodernizacji

Rok oddania budynku do użytkowania Orientacyjne roczne zużycie energii na ogrzewanie budynku niepoddanego termomodernizacji [kWh/m²] Możliwość zmniejszania kosztów ogrzewania po termomodernizacji
Do 1966 240-350 50-70%
1967-1985 240-280 50-60%
1986-1992 160-200 25-50%
1993-2008 120-160 10-30%
Obecnie 100-130 -

Na podstawie danych z wielu realizowanych termomodernizacji można stwierdzić, że koszt kompleksowej termomodernizacji budynku powstałego przed 1985 r. wynosi od 200 do 300 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Czyli termomodernizacja budynku o powierzchni 3000 m2 będzie kosztować ok. 600-900 tys. zł.

Ocena opłacalności przedsięwzięcia polega na porównaniu przewidywanych nakładów inwestycyjnych z przewidywanymi korzyściami. Taką ocenę najprościej wykonuje się przez obliczenie tzw. czasu zwrotu nakładów. Jest to okres czasu, w którym suma uzyskanych oszczędności zrówna się z poniesionymi kosztami.

Przykładowo, jeżeli termomodernizacja budynku będzie kosztować 800 tys. zł, a w jej wyniku nastąpi obniżenie rocznych kosztów ogrzewania o 72,5 tys. zł, to czas zwrotu wyniesie 800 000 : 72 500 = 11 lat. Przyjmuje się, że opłacalna inwestycja powinna zwrócić się w okresie nie dłuższym niż 10-15 lat.

Finansowanie i realizacja

Właściciele budynków zwykle nie dysponują funduszami potrzebnymi do zrealizowania termomodernizacji. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zaliczki wpłacane na fundusze remontowe nie wystarczają na pokrycie jej kosztów.

Przy przeciętnej składce na fundusz remontowy w wysokości ok. 2,50 zł/m2 p.u., czyli ok. 30 zł/m2 rocznie, sfinansowanie termomodernizacji wymagałoby albo 8-10 razy wyższej składki, albo gromadzenia odpowiednich funduszy przez 10 lat. Dlatego uzasadnione jest zaciągnięcie kredytu i rozłożenie w czasie spłaty poniesionych kosztów.

Spłata kredytu jest ułatwiona dzięki temu, że po termomodernizacji zmniejszą się koszty ogrzewania. Ponadto sfinansowanie przedsięwzięcia ułatwia premia termomodernizacyjna.

Jeżeli przy termomodernizacji budynku chcemy skorzystać z pomocy państwa przewidzianej w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, pierwszą czynnością powinno być wykonanie audytu energetycznego.

Audyt jest opracowaniem, w którym dokonuje się oceny stanu istniejącego budynku z punktu widzenia jego cech wpływających na zużycie energii, a następnie określa się, jakie zmiany i ulepszenia trzeba wykonać, by zmniejszyć zużycie energii i związane z tym koszty.

Ocenia się także, na ile wprowadzenie tych zmian i ulepszeń jest opłacalne. Audyt musi wykazać, że planowane przedsięwzięcie spełnia wymagania ustawy, a szczególnie, że osiągnięte zostanie zmniejszenie dotychczasowego zużycia energii.

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym:

 • właścicielowi budynku - jako podstawa do podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji,
 • bankowi udzielającemu kredytu - jako dowód, że przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie, a więc niebudzące obaw co do spłaty kredytu,
 • Bankowi Gospodarstwa Krajowego - jako dowód, że przedsięwzięcie spełnia warunki ustawy, a więc kwalifikuje się do przyznania premii termomodernizacyjnej.

Treść tego dokumentu jest ściśle określona w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego [3].

Audyt jest opracowaniem dość skomplikowanym, dlatego jego wykonanie najlepiej powierzyć specjaliście, czyli audytorowi energetycznemu. Prawo nie stawia specjalnych wymagań wykonawcom audytów, a więc teoretycznie może go wykonać każdy. Jednak potrzebna jest do tego specjalistyczna wiedza, którą można uzyskać na kursach lub studiach podyplomowych, zatem osoba podejmująca się wykonania audytu powinna wykazać się dokumentem potwierdzającym posiadanie takiej wiedzy.

Z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury stworzono stale aktualizowaną listę audytorów, którzy wykonali co najmniej kilka audytów dla termomodernizacji realizowanych w trybie ustawy. Lista ta dostępna jest na stronie internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych [4] i zawiera nazwiska, adresy i specjalności poszczególnych audytorów, stanowiąc ważną informację dla osób poszukujących wykonawców audytów.

Istnieje także lista audytorów autoryzowanych przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, dostępna na jej stronie internetowej [5]. Są to osoby, których kwalifikacje potwierdziła komisja powoływana przez KAPE.

Po podjęciu decyzji o wykonaniu termomodernizacji właściciel budynku kieruje do banku kredytującego dokumenty niezbędne dla uzyskania kredytu:

 • wniosek kredytowy z załącznikami wymaganymi przez bank,
 • wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej,
 • audyt energetyczny.

Bank kredytujący to bank, który zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę w sprawie udzielania kredytów i trybu przekazywania premii termomodernizacyjnej przewidzianej w ustawie. Wykaz banków kredytujących publikowany jest na stronie internetowej BGK [6]. Szczegółowe wymagania dotyczące formy wniosku kredytowego oraz wymaganej formy zabezpieczenia kredytu ustala każdy bank we własnym zakresie.

Bank zawiera z inwestorem warunkową umowę kredytową, w której znajdują się wszystkie szczegółowe ustalenia dotyczące udzielenia i spłaty kredytu. Znajduje się tam także klauzula, że umowa obowiązuje dopiero po przyznaniu premii termomodernizacyjnej. Ta warunkowa umowa wraz z wnioskiem o przyznanie premii i audytem energetycznym kierowana jest przez bank kredytujący do BGK.

BGK weryfikuje audyt i po stwierdzeniu, że spełnione są warunki kredytowania ustalone w ustawie, przyznaje premię termomodernizacyjną, która stanowi 20% kredytu, lecz nie więcej niż 16% pełnego kosztu modernizacji, i nie może być wyższa niż 2-letnie oszczędności, które zostaną uzyskane w wyniku termomodernizacji. Po tej decyzji kredyt zostaje uruchomiony i inwestycja może być realizowana. Premia zostaje zaliczona na spłatę kredytu, a więc inwestor spłaca kredyt pomniejszony o przyznaną premię.

Termomodernizacja powinna być realizowana na podstawie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę wydanego przez odpowiednie władze. Audyt energetyczny stanowi założenia dla projektu.

System wspierania termomodernizacji działa już 11 lat i stale powiększa się liczba budynków, które w tym systemie uzyskały nową, wyższą jakość (tab. 3).

Tabela 3. Wyniki systemu wspierania termomodernizacji (w okresie od 1999 r. do 31 października 2009 r.)

Liczba przyjętych wniosków (obiektów poddawanych termomodernizacji): 17 495
Przyznane premie: liczba: 16 202

kwota: 933,2 mln zł
Wypłacone premie: liczba: 12 802

kwota 701,7 mln zł

Należy podkreślić, że poza wspomnianą ustawą istnieją jeszcze inne ułatwienia finansowania. Można uzyskać pożyczkę lub dotację z wojewódzkich i miejskich Funduszy Ochrony Środowiska (zwłaszcza na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy szpitale itp.) lub z programów finansowanych przez Unię Europejską.

Przykładowa termomodernizacja

W budynku wspólnoty mieszkaniowej w Warszawie, oddanym do użytku w 1964 roku i wybudowanym w technologii wielkopłytowej, znajduje się 48 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 2066 m2.

W budynku przeprowadzono następujący zakres prac określonych w audycie energetycznym:

 • ocieplenie ścian,
 • ocieplenie dachu,
 • modernizacja instalacji c.o., w tym wymiana przewodów, grzejników, montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach i zaworów podpionowych.

W audycie określono następujący plan finansowy przedsięwzięcia:

 • planowane koszty: 377,5 tys. zł,
 • roczna oszczędność: 38,2 tys. zł,
 • procentowa oszczędność ciepła: 41,7%,
 • środki własne: 83 tys. zł,
 • kwota kredytu: 294,5 tys. zł.

W celu umożliwienia spłaty kredytu podwyższono składkę remontową o 1,5 zł/m2 p.u. miesięcznie, a w efekcie termomodernizacji koszty ogrzewania zostały zmniejszone o 1,8 zł/m2 miesięcznie. A zatem już w okresie spłacania kredytu sumaryczne opłaty na ogrzewanie i na fundusz remontowy były o ok. 0,3 zł/m2 niższe niż przed realizacją termomodernizacji, a po spłaceniu kredytu ok. 2,1 zł/m2 niższe.

W wyniku termomodernizacji zmniejszyły się nie tylko koszty użytkowania lokali, ale zmienił się także wygląd zewnętrzny budynku oraz poprawiły się warunki użytkowania.

Właściciele lokali mogą liczyć na uzyskanie wyższej ceny za mieszkanie w przypadku jego sprzedaży, gdyż będą mogli udokumentować znacznie niższe koszty eksploatacji niż w sąsiadujących budynkach. Szacunkowo cena mieszkań w budynkach poddanych termomodernizacji jest wyższa o 10% od średniej.

Wspieranie remontów

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji dotyczy również pewnego zakresu remontów. W szczególności pomoc w formie premii remontowej dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r., i przedsięwzięć, których przedmiotem jest:

 • ogólny remont budynku (bez remontu poszczególnych lokali),
 • wymiana okien i remont balkonów, nawet gdy służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu,
 • przebudowa budynku, w wyniku której następuje jego ulepszenie,
 • wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia wymagane w budynkach obecnie oddawanych do użytkowania zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Ustawa nie dotyczy remontów budynków jednorodzinnych.

Dla sfinansowania remontów stworzono możliwość uzyskania, czasem łatwiej niż premii termomodernizacyjnej, premii remontowej. Warto podkreślić, że niemal wszystkie prace termomodernizacyjne mogą być realizowane także jako remont.

Premia remontowa przyznawana jest inwestorowi, którym może być osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa lub towarzystwo budownictwa społecznego. Premia - jako pomoc w spłacie części kredytu - stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia.

Przyznanie premii remontowej wymaga (podobnie jak w przypadku termomodernizacji) wykazania, że wyremontowany budynek będzie zużywał mniej energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Zależnie od zakresu remontu wymagane zmniejszenie zużycia energii wynosi 5, 10 lub 25%.

Premię można uzyskać na remont, którego koszt mieści się w granicach od 0,05 do 0,70 ceny 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania przyjmowanej do obliczania premii gwarancyjnej. Na przykład dla 2300 zł/m2 koszt remontu, dla którego można uzyskać premię, będzie się mieścił w granicach 115-1610 zł/m2. Jest to więc remont o dużym zakresie.

Podstawą przyznania premii jest audyt remontowy, który zawiera między innymi:

 • wykaz prac niezbędnych do spełnienia warunku zmniejszenia zapotrzebowania energii wraz z obliczeniem procentu oszczędności energii w stosunku do stanu istniejącego,
 • wykaz innych prac objętych przedsięwzięciem remontowym wraz z kosztami poszczególnych prac,
 • wskaźniki dotyczące przedsięwzięcia uzasadniające spełnienie wymagań zawartych w ustawie.

Zarządca a audytor energetyczny

Audyt energetyczny obejmuje zagadnienia bardzo bliskie zarządcom budynków, a jednocześnie jego sporządzanie nie wymaga specjalnych uprawnień. Jest to zatem działalność, którą mogą wykonywać także zarządcy budynków czy rzeczoznawcy majątkowi, pod warunkiem że będą mieć potrzebną wiedzę i umiejętności. Taką wiedzę najlepiej zdobyć na odpowiednich szkoleniach, które organizuje również Fundacja Poszanowania Energii [7].

Działalność w zakresie opracowywania audytów może być rozszerzona o umiejętność sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali, ale pod warunkiem spełnienia wymagań prawnych, tj. posiadania wyższego wykształcenia i uprawnień budowlanych lub uzyskania uprawnień w drodze szkolenia, po złożeniu egzaminu w Ministerstwie Infrastruktury, albo ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 201, poz. 1238, ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU nr 223, poz. 1459).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (DzU nr 43, poz. 346).
 4. www.zae.org.pl.
 5. www.kape.gov.pl.
 6. www.bgk.com.pl.
 7. www.fpe.org.pl.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

DEROWERK Piotr Białas Jaką trwałość użytkową powinien mieć materiał izolacyjny do ocieplenia stropodachu w budynku wielolokalowym?

Jaką trwałość użytkową powinien mieć materiał izolacyjny do ocieplenia stropodachu w budynku wielolokalowym? Jaką trwałość użytkową powinien mieć materiał izolacyjny do ocieplenia stropodachu w budynku wielolokalowym?

Jednym z kluczowych czynników, wpływających na dobry wybór materiału izolacyjnego do ocieplenia stropodachu budynku wielomieszkaniowego, jest trwałość rozwiązania.

Jednym z kluczowych czynników, wpływających na dobry wybór materiału izolacyjnego do ocieplenia stropodachu budynku wielomieszkaniowego, jest trwałość rozwiązania.

DEROWERK Piotr Białas Jak wykonać prace termomodernizacyjne na stropodachach osiedli mieszkaniowych, nie naruszając konstrukcji dachowej?

Jak wykonać prace termomodernizacyjne na stropodachach osiedli mieszkaniowych, nie naruszając konstrukcji dachowej? Jak wykonać prace termomodernizacyjne na stropodachach osiedli mieszkaniowych, nie naruszając konstrukcji dachowej?

Wybierając metodę ocieplenia dachów osiedli mieszkaniowych, trzeba brać pod uwagę stopień ingerencji w konstrukcję budynku.

Wybierając metodę ocieplenia dachów osiedli mieszkaniowych, trzeba brać pod uwagę stopień ingerencji w konstrukcję budynku.

DEROWERK Piotr Białas Jak za jednym zamachem wyciszyć budynek, ocieplić go i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie?

Jak za jednym zamachem wyciszyć budynek, ocieplić go i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie? Jak za jednym zamachem wyciszyć budynek, ocieplić go i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie?

Poprzez niezaizolowany dach ucieka nie tylko ciepło, ale i komfort akustyczny mieszkańców. Jak temu zaradzić? Jak za jednym zamachem wyciszyć budynek, ocieplić go i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie?

Poprzez niezaizolowany dach ucieka nie tylko ciepło, ale i komfort akustyczny mieszkańców. Jak temu zaradzić? Jak za jednym zamachem wyciszyć budynek, ocieplić go i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie?

DEROWERK Piotr Białas Ocieplenie stropodachu – na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy ocieplenia stropodachu?

Ocieplenie stropodachu – na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy ocieplenia stropodachu? Ocieplenie stropodachu – na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy ocieplenia stropodachu?

Wybór wykonawcy ocieplenia stropodachów bloków mieszkalnych to kwestia, która będzie miała wpływ na trwałość rozwiązania termoizolacyjnego, komfort życia mieszkańców i kwestie ekonomiczne. Na co zwrócić...

Wybór wykonawcy ocieplenia stropodachów bloków mieszkalnych to kwestia, która będzie miała wpływ na trwałość rozwiązania termoizolacyjnego, komfort życia mieszkańców i kwestie ekonomiczne. Na co zwrócić uwagę przy wyborze ekipy wykonawczej? Podpowiadamy.

DEROWERK Piotr Białas Jak ocieplić stropodach betonowy? Jaką metodę termomodernizacji wybrać?

Jak ocieplić stropodach betonowy? Jaką metodę termomodernizacji wybrać? Jak ocieplić stropodach betonowy? Jaką metodę termomodernizacji wybrać?

Wentylowany stropodach betonowy to najczęściej stosowana konstrukcja dachowa w budynkach wielorodzinnych. Jak najlepiej ocieplić stropodach betonowy? Jaka metoda termomodernizacji zapewni oczekiwany efekt,...

Wentylowany stropodach betonowy to najczęściej stosowana konstrukcja dachowa w budynkach wielorodzinnych. Jak najlepiej ocieplić stropodach betonowy? Jaka metoda termomodernizacji zapewni oczekiwany efekt, a inwestycja szybko się zwróci i będzie przynosić największe korzyści w kolejnych latach?

DEROWERK Piotr Białas Jaki jest koszt ocieplenia stropodachu? Od czego zależy cena i czy warto sięgać po najtańsze oferty?

Jaki jest koszt ocieplenia stropodachu? Od czego zależy cena i czy warto sięgać po najtańsze oferty? Jaki jest koszt ocieplenia stropodachu? Od czego zależy cena i czy warto sięgać po najtańsze oferty?

Cena to słowo-klucz, którym wyważono niejedne drzwi… i przez które może uciekać komfort i zadowolenie inwestora.

Cena to słowo-klucz, którym wyważono niejedne drzwi… i przez które może uciekać komfort i zadowolenie inwestora.

DEROWERK Piotr Białas Jak dostosować strop nad piwnicą lub garażem podziemnym do wymagań przepisów?

Jak dostosować strop nad piwnicą lub garażem podziemnym do wymagań przepisów? Jak dostosować strop nad piwnicą lub garażem podziemnym do wymagań przepisów?

Piwnice i garaże podziemne to newralgiczne miejsca w blokach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, takich jak np. duże szpitale czy galerie handlowe. Ich stropy muszą być ocieplone zgodnie...

Piwnice i garaże podziemne to newralgiczne miejsca w blokach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, takich jak np. duże szpitale czy galerie handlowe. Ich stropy muszą być ocieplone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak zabezpieczyć ogrzewaną przestrzeń przed przenikaniem chłodu od strony nieogrzewanych, podziemnych części budynku? Jak zachować pożądany chłód w piwnicach? Jak spełnić aktualne wymagania prawne?

DEROWERK Piotr Białas Ocieplanie stropodachów budynków wielolokalowych z DeRowerk

Ocieplanie stropodachów budynków wielolokalowych z DeRowerk Ocieplanie stropodachów budynków wielolokalowych z DeRowerk

O czym należy pamiętać przed przystąpieniem do ocieplenia stropodachu w budynku wielolokalowym? Poniżej znajdziecie Państwo zbiór artykułów, który odpowiada na to pytanie.

O czym należy pamiętać przed przystąpieniem do ocieplenia stropodachu w budynku wielolokalowym? Poniżej znajdziecie Państwo zbiór artykułów, który odpowiada na to pytanie.

Teais Polska Hydroizolacja fundamentów i ścian piwnic

Hydroizolacja fundamentów i ścian piwnic Hydroizolacja fundamentów i ścian piwnic

Jak skutecznie zabezpieczyć fundamenty i ściany piwnic?

Jak skutecznie zabezpieczyć fundamenty i ściany piwnic?

Crisoma Renowacja lastryka z firmą Crisoma

Renowacja lastryka z firmą Crisoma Renowacja lastryka z firmą Crisoma

Crisoma to firma świadcząca usługi w zakresie renowacji, szlifowania i czyszczenia marmuru, lastryko, a także terrazzo, granitu czy betonu.

Crisoma to firma świadcząca usługi w zakresie renowacji, szlifowania i czyszczenia marmuru, lastryko, a także terrazzo, granitu czy betonu.

WEBER, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Żywica poliuretanowa na balkonie i tarasie

Żywica poliuretanowa na balkonie i tarasie Żywica poliuretanowa na balkonie i tarasie

Bezspoinowy system powłokowy na bazie żywicy poliuretanowej. Stosowany przy wykończeniach powierzchni balkonu lub tarasu. Alternatywa dla płytek ceramicznych.

Bezspoinowy system powłokowy na bazie żywicy poliuretanowej. Stosowany przy wykończeniach powierzchni balkonu lub tarasu. Alternatywa dla płytek ceramicznych.

BOLIX Nieestetyczne naloty na elewacjach – jakie są przyczyny i jak zapobiegać powstawaniu?

Nieestetyczne naloty na elewacjach – jakie są przyczyny i jak zapobiegać powstawaniu? Nieestetyczne naloty na elewacjach – jakie są przyczyny i jak zapobiegać powstawaniu?

Często zdarza się, że z biegiem czasu na elewacjach pojawiają się drobne usterki, których zignorowanie może przyczynić się do powstania poważniejszych uszkodzeń, a to z kolei prowadzi do konieczności przeprowadzenia...

Często zdarza się, że z biegiem czasu na elewacjach pojawiają się drobne usterki, których zignorowanie może przyczynić się do powstania poważniejszych uszkodzeń, a to z kolei prowadzi do konieczności przeprowadzenia kosztownych napraw. Takich sytuacji możemy uniknąć poprzez regularne, cykliczne (np. coroczne) kontrole stanu elewacji, a w razie potrzeby przez przeprowadzanie prostych prac konserwacyjnych.

BOLIX Jak skazy na elewacji wpływają na uszkodzenia warstwy ocieplenia budynku

Jak skazy na elewacji wpływają na uszkodzenia warstwy ocieplenia budynku Jak skazy na elewacji wpływają na uszkodzenia warstwy ocieplenia budynku

Jeśli ocieplenie było prawidłowo wykonane, to najmniej dokuczliwym znakiem czasu są zabrudzenia i zmiany kolorystyczne warstw wykończeniowych (tynków cienkowarstwowych, farb). Poważniejszym problemem istniejącego...

Jeśli ocieplenie było prawidłowo wykonane, to najmniej dokuczliwym znakiem czasu są zabrudzenia i zmiany kolorystyczne warstw wykończeniowych (tynków cienkowarstwowych, farb). Poważniejszym problemem istniejącego ocieplenia są osypujące się lub odpadające wyprawy tynkarskie, popękane warstwy wierzchnie (wyprawa tynkarska, warstwa zbrojona).

DEROWERK Piotr Białas Izolacja akustyczna parkingów i garaży podziemnych. Jak skutecznie wyciszyć wielkopowierzchniowe podziemne parkingi i garaże?

Izolacja akustyczna parkingów i garaży podziemnych. Jak skutecznie wyciszyć wielkopowierzchniowe podziemne parkingi i garaże? Izolacja akustyczna parkingów i garaży podziemnych. Jak skutecznie wyciszyć wielkopowierzchniowe podziemne parkingi i garaże?

Liczba realizowanych w Polsce inwestycji w nowoczesne apartamentowce i biurowce, wyposażone w wielkopowierzchniowe parkingi podziemne, jest imponująca. Jak inwestorzy radzą sobie z problemem izolacji...

Liczba realizowanych w Polsce inwestycji w nowoczesne apartamentowce i biurowce, wyposażone w wielkopowierzchniowe parkingi podziemne, jest imponująca. Jak inwestorzy radzą sobie z problemem izolacji termicznej stropów nad garażami podziemnymi – i równie ważnym aspektem ich izolacji akustycznej? Sprawdzonym rozwiązaniem jest pneumatyczny natrysk niepalnej wełny mineralnej Thermacoustic TC-417 o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035 W/mK i klasie akustycznej A.

BOLIX Czy prawidłowo wykonane ocieplenie na styropianie w technologii ETICS może zostać oderwane, nawet w warunkach najsilniejszego wiatru?

Czy prawidłowo wykonane ocieplenie na styropianie w technologii ETICS może zostać oderwane, nawet w warunkach najsilniejszego wiatru? Czy prawidłowo wykonane ocieplenie na styropianie w technologii ETICS może zostać oderwane, nawet w warunkach najsilniejszego wiatru?

Do ekstremalnych wypadków, podczas których silne wichury odrywają fragmenty ocieplenia z elewacji dochodzi stosunkowo rzadko, jednak nie są to przypadki całkowicie abstrakcyjne, nierealne, które nigdy...

Do ekstremalnych wypadków, podczas których silne wichury odrywają fragmenty ocieplenia z elewacji dochodzi stosunkowo rzadko, jednak nie są to przypadki całkowicie abstrakcyjne, nierealne, które nigdy nie miały miejsca. Poniżej wyjaśniamy, jakie założenia muszą zostać spełnione, aby ocieplona elewacja była trwała i odporna na działanie nawet najsilniejszych odziaływań środowiskowych w szczególności wiatru.

BOLIX Co należy sprawdzić przed ponownym dociepleniem?

Co należy sprawdzić przed ponownym dociepleniem? Co należy sprawdzić przed ponownym dociepleniem?

Kluczową kwestią dla zaplanowania jakiejkolwiek renowacji ocieplenia, w szczególności podwójnego ocieplenia, jest wykonanie oceny technicznej stanu ocieplenia istniejącego oraz ścian, do których jest zamocowane....

Kluczową kwestią dla zaplanowania jakiejkolwiek renowacji ocieplenia, w szczególności podwójnego ocieplenia, jest wykonanie oceny technicznej stanu ocieplenia istniejącego oraz ścian, do których jest zamocowane. Takiej oceny powinien dokonać uprawniony ekspert budowlany. Celem podstawowym takiego działania powinno być stwierdzenie, czy ocieplenie istniejące i ściana mogą służyć jako stabilne podłoże pod nowe ocieplenie, lub określenie sposobu przygotowania ocieplania istniejącego do ponownego ocieplenia.

DEROWERK Piotr Białas Ekovilla jako wyrób budowlany – informacje

Ekovilla jako wyrób budowlany – informacje Ekovilla jako wyrób budowlany – informacje

Firma Derowerk działa nieprzerwanie 25 lat, od 17 lat specjalizując się w technologii wdmuchiwania izolacji. Jesteśmy firmą rzetelną, czego dowodzi wieloletnia współpraca z naszymi Dostawcami i zadowolenie...

Firma Derowerk działa nieprzerwanie 25 lat, od 17 lat specjalizując się w technologii wdmuchiwania izolacji. Jesteśmy firmą rzetelną, czego dowodzi wieloletnia współpraca z naszymi Dostawcami i zadowolenie Klientów decydujących się na wybór naszych materiałów.

WEBER, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Wylewka pod wykładzinę PCV, dywanową lub panele LVT. Jakie rozwiązanie wybrać?

Wylewka pod wykładzinę PCV, dywanową lub panele LVT. Jakie rozwiązanie wybrać? Wylewka pod wykładzinę PCV, dywanową lub panele LVT. Jakie rozwiązanie wybrać?

W biurach, obiektach komercyjnych, wykładzina PVC, panele LVT lub wykładziny dywanowe w płytkach są uniwersalnym i trwałym rozwiązaniem posadzkowym. Wykładziny mocowane są specjalnymi klejami do wylewki...

W biurach, obiektach komercyjnych, wykładzina PVC, panele LVT lub wykładziny dywanowe w płytkach są uniwersalnym i trwałym rozwiązaniem posadzkowym. Wykładziny mocowane są specjalnymi klejami do wylewki (podkładu podłogowego), zatem wymagane jest, aby był on wykonany równo i miał odpowiednie parametry umożliwiające przyklejenie wykładziny.

Canada Rubber Polska Sp. z o.o. Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą związany jest z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą związany jest z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy wiąże się z dodatkowym dociążeniem dachu, sięgającym nawet do ok. 10 kg/m2.

WEBER, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Balkony i tarasy w nowej odsłonie - system weber.dry balkon

Balkony i tarasy w nowej odsłonie - system weber.dry balkon Balkony i tarasy w nowej odsłonie - system weber.dry balkon

Dzięki balkonowi czy tarasowi każde mieszkanie, każdy dom zyskuje na atrakcyjności. Dodatkowa przestrzeń wysunięta poza elewację budynku daje poczucie bliższego kontaktu ze światem zewnętrznym, stanowi...

Dzięki balkonowi czy tarasowi każde mieszkanie, każdy dom zyskuje na atrakcyjności. Dodatkowa przestrzeń wysunięta poza elewację budynku daje poczucie bliższego kontaktu ze światem zewnętrznym, stanowi „okno na świat” i zapewnia „oddech” mieszkańcom. Atrakcyjnie zaaranżowany balkon czy taras to miejsce relaksu, namiastka ogrodu i przedłużenie powierzchni mieszkalnej z dodatkową funkcją użytkową.

Arbet Termoizolacja w ociepleniu na ocieplenie

Termoizolacja w ociepleniu na ocieplenie Termoizolacja w ociepleniu na ocieplenie

W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe jest wykonanie nowego ocieplenia, po...

W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe jest wykonanie nowego ocieplenia, po wcześniejszym usunięciu starych warstw, lub wykonanie tzw. ocieplenia na ocieplenie.

ISOVER, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Termomodernizacja piwnic w budynkach – szybko i bez uciążliwości dla mieszkańców

Termomodernizacja piwnic w budynkach – szybko i bez uciążliwości dla mieszkańców Termomodernizacja piwnic w budynkach – szybko i bez uciążliwości dla mieszkańców

Przełomowe rozwiązanie w izolacji sufitów piwnic, pomieszczeń technicznych i garaży ISOVER Stropmax 31 to dla wielu administratorów budynków gotowe rozwiązanie dla szybkiej i łatwej w przeprowadzeniu izolacji...

Przełomowe rozwiązanie w izolacji sufitów piwnic, pomieszczeń technicznych i garaży ISOVER Stropmax 31 to dla wielu administratorów budynków gotowe rozwiązanie dla szybkiej i łatwej w przeprowadzeniu izolacji sufitów piwnic w budynkach nowych i podlegających renowacji termicznej.

Redakcja O hydroizolacji w budynkach wielolokalowych

O hydroizolacji w budynkach wielolokalowych O hydroizolacji w budynkach wielolokalowych

Nieodpowiednie zabezpieczenie murów budynku, balkonów i tarasów, piwnic czy garaży przed wilgocią może spowodować poważne skutki i spore straty. Jak tego uniknąć? Jak nie popełnić błędu? Jak się przygotować...

Nieodpowiednie zabezpieczenie murów budynku, balkonów i tarasów, piwnic czy garaży przed wilgocią może spowodować poważne skutki i spore straty. Jak tego uniknąć? Jak nie popełnić błędu? Jak się przygotować na zmienne warunki atmosferyczne? Od czego zacząć? Odpowiedzią na wszystkie problemy związane z wilgocią będzie właściwa hydroizolacja.

Redakcja Dobór tynków i środków do czyszczenia w systemach ociepleń ETICS

Dobór tynków i środków do czyszczenia w systemach ociepleń ETICS Dobór tynków i środków do czyszczenia w systemach ociepleń ETICS

Elewacja ma za zadanie nie tylko zdobić osiedle, lecz także chronić budynki przed różnymi czynnikami. Każda elewacja narażona jest na destrukcyjne działanie warunków atmosferycznych – i przed tym nie sposób...

Elewacja ma za zadanie nie tylko zdobić osiedle, lecz także chronić budynki przed różnymi czynnikami. Każda elewacja narażona jest na destrukcyjne działanie warunków atmosferycznych – i przed tym nie sposób się uchronić. Natomiast są sposoby, które pozwalają zabezpieczyć elewację, a tym samym przedłużyć jej funkcjonalność i długo cieszyć się jej estetycznym wyglądem. O jakich sposobach ochrony mowa?

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.