administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Katastr(of)alny podatek

Katastr(of)alny podatek; fot. unsplash

Katastr(of)alny podatek; fot. unsplash

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – pisał Benjamin Franklin w liście do Jean-Baptiste Leroy’a w 1789 roku. Kataster w Polsce wciąż jest niepewny. Odkrywamy jego tajniki i możliwe skutki. Jakie zamiary podatkowe w stosunku do właścicieli nieruchomości ma rząd, jak reaguje rynek i co na ten temat sądzą eksperci?

Zobacz także

Paweł Puch Zwolnienie właściciela z wnoszenia zaliczek – czy to legalne?

Zwolnienie właściciela z wnoszenia zaliczek – czy to legalne? Zwolnienie właściciela z wnoszenia zaliczek – czy to legalne?

Niejednokrotnie we wspólnocie mieszkaniowej rodzi się pomysł zwolnienia jednego z właścicieli z wnoszenia zaliczek na koszty zarządu, czy to w związku z pracami jakie wykonuje na rzecz wspólnoty, czy też...

Niejednokrotnie we wspólnocie mieszkaniowej rodzi się pomysł zwolnienia jednego z właścicieli z wnoszenia zaliczek na koszty zarządu, czy to w związku z pracami jakie wykonuje na rzecz wspólnoty, czy też w związku z jego sytuacją finansową.

Redakcja news Dodatkowy podatek dla flipperów?

Dodatkowy podatek dla flipperów? Dodatkowy podatek dla flipperów?

Pod koniec marca 2024 posłowie Lewicy wnieśli do Sejmu projekt ustawy antyflipperskiej. Celem jest ograniczenie spekulacji mieszkaniami.

Pod koniec marca 2024 posłowie Lewicy wnieśli do Sejmu projekt ustawy antyflipperskiej. Celem jest ograniczenie spekulacji mieszkaniami.

Redakcja news Skarbówka przygląda się transakcjom mieszkaniowym

Skarbówka przygląda się transakcjom mieszkaniowym Skarbówka przygląda się transakcjom mieszkaniowym

Urzędy skarbowe w Polsce intensyfikują kontrole wobec osób fizycznych, które zakupiły nieruchomość. Powód? Weryfikacja, czy ceny transakcyjne przy zakupie mieszkań nie były zaniżone w stosunku do rynkowej...

Urzędy skarbowe w Polsce intensyfikują kontrole wobec osób fizycznych, które zakupiły nieruchomość. Powód? Weryfikacja, czy ceny transakcyjne przy zakupie mieszkań nie były zaniżone w stosunku do rynkowej wartości lokali.

W artykule:

  • Polska nie dojrzała jeszcze do katastru
  • Polityczne harakiri
  • Świnka skarbonka
  • Najem krótkoterminowy czy długoterminowy?

Odczarowujemy kataster, który ostatnimi czasy budzi skrajne emocje. Z definicji to rejestr nieruchomości – w Polsce tę rolę pełni rejestr ksiąg wieczystych. W rozumieniu podatku majątkowego to roczny podatek od wartości nieruchomości, liczony procentowo od wartości nieruchomości, która określana jest urzędowo. Jest niejako zabezpieczeniem przed zaniżaniem wartości nieruchomości przez podatników. W krajach, które stosują takie rozwiązanie podatkowe, publikowane są dane, ułatwiające realne oszacowanie wartości, zależnie od powierzchni, typu, lokalizacji i przeznaczenia nieruchomości oraz rynkowych cen. Najbardziej dotkliwy jest dla zamożnych właścicieli nieruchomości, nieprzynoszących dochodów. Korzystny może zaś być dla tych osób, które lokalu nie posiadają na własność, a osiągają dochody z innych źródeł.

Nie należy mylić podatku katastralnego z obowiązującym w naszym kraju podatkiem od nieruchomości, który jest zależny od powierzchni i przeznaczenia nieruchomości. Ten ostatni uchwalany jest decyzją rady gminy lub miasta w drodze uchwały, przy czym jego górna wysokość ograniczona jest ustawowo. W 2022 roku, dla budynków mieszkalnych to równowartość 0,89 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, zaś dla gruntów przy domu to 0,54 zł za metr kwadratowy. Jeśli w lokalu lub jego części prowadzona jest działalność gospodarcza, stawka podatku rośnie.

Polska nie dojrzała jeszcze do katastru

Już od czasów starożytnych, podatek katastralny płacili Rzymianie, Egipcjanie i Chińczycy. Od początku XIX wieku wprowadzano go w krajach europejskich, aby ukrócić arystokratyczne zapędy ziemskie. Dziś podatek ten płacą obywatele krajów nadbałtyckich, wielu krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy Singapuru. Zasady jego naliczania są zróżnicowane, połączone nierzadko z ulgami i zwolnieniami podatkowymi, wartość zaś waha się od 0,2 do 2,5 proc., a w Singapurze sięga nawet 4 proc. Przykładowo we Francji i Belgii podatek naliczany jest od prognozowanego dochodu, który wygeneruje dana nieruchomość, a w Wielkiej Brytanii na podstawie progresji. Wartość lokalu szacują zaś rzeczoznawcy majątkowi bądź sam właściciel. Z kolei w Hiszpanii wyższy podatek katastralny płacą ci, którzy wynajmują nieruchomości. Sęk w tym, że wspomniane kraje są bardziej zamożne niż Polska. – Średnia skala podatku 1 do 2,5% rocznie nie stanowi tu większego obciążenia. My jesteśmy ciągle krajem na dorobku i gonimy tych bardziej zamożnych. Może to jeszcze nie czas. Na taki kataster przyjdzie kiedyś swój odpowiedni moment. Moim zdaniem chyba nie teraz – komentuje Mariusz Kurzac, dyrektor zarządzający Cenatorium Sp. z o.o.

Polityczne harakiri

Podatek katastralny znacznie podniósłby wysokość naszych zobowiązań – kwota mogłaby wzrosnąć od kilkudziesięciu do kilkuset procent.

Najbardziej odczuliby go właściciele lokali w centrach wielkich miast i atrakcyjnie położonych działek. Uderzyłby mocno w mniej zamożne osoby: emerytów, rencistów, bezrobotnych. Co zatem w sytuacji, gdy przerosłoby to właścicieli mieszkań i nie byłoby ich stać na zapłatę podatku? Bez dodatkowych zabezpieczeń prawnych, mogliby zostać wywłaszczeni bądź eksmitowani.

Wzrost podatków „podbiłby” koszty najmu, jednak według ekspertów nieznacznie. – Te ceny i tak będą rosły dalej z uwagi na popyt ze strony młodych ludzi i małżeństw, których obecnie nie stać na kupno mieszkania czy to z uwagi na wzrost stóp procentowych, nie łapią się na kredyt, a dwójki czy trójki dzieci brak. Dodatkowo, zabranie od 2023 roku amortyzacji także przełoży się na wzrost cen na rynku, ale to dopiero za rok – zauważa Mariusz Kurzac.

Z drugiej strony podatek katastralny byłby korzystny dla samorządów, jako że to one są głównym beneficjentem. Zasilone sporymi kwotami lokalne budżety, pozwoliłyby wtedy sfinansować więcej lokalnych inwestycji infrastrukturalnych, szkolnych czy społecznych, poprawiając dobrostan obywateli.

Eksperci są zgodni, że to polityczne samobójstwo. – Kataster to nie jest politycznie wygodny temat w sytuacji kiedy rosną podatki, a klasa średnia obecnie jest kluczowa dla polityków walczących o głosy. Mówi się, że ten, kto to zrobi, przegra swoich obecnych wyborców. Przypomnę, że zwiększone podatki od domów właśnie weszły w życie, brak odliczenia amortyzacji budynków wchodzi już od 2023 roku w ramach Polskiego Ładu.

Kataster, poza wzrostem cen energii, gazu, paliw i dodatkowych podatków dla przedsiębiorców, wywołałby jeszcze większe zamieszanie i złość podatników – mówi Mariusz Kurzac.

Duży problem w braku społecznej akceptacji dla takiego rozwiązania widzi też Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments: – Rodacy (skądinąd bardzo słusznie) reagują alergicznie na pomysły, aby raz opodatkowane dochody opodatkowywać im ponownie. Dlatego, jeśli jakiejś partii przyjdzie w Polsce do głowy, aby wprowadzić podatek katastralny, to najpewniej skutecznie i bezpowrotnie straci władzę. Z tego może wynikać wydłużony proces legislacyjny. I to całkiem mocno wydłużony, bo temat ten ciągnie się niemal od początku III RP.

Bartosz Turek podkreśla, że ewentualne wprowadzenie podatku katastralnego wymagałoby też zmian w dotychczasowym systemie podatkowym, np. zniesienia co najmniej części podatków lokalnych i obniżenia podatków dochodowych.

Świnka skarbonka

Pod koniec 2021 r. Piotr Uściński, wiceminister ds. rozwoju i technologii deklarował, że rząd katastru nie wprowadzi, jedynie monitoruje sytuację na rynku mieszkaniowym i analizuje różne rozwiązania. Jednak coraz częściej słychać o innych daninach, których wprowadzenie rozważa rząd. Mają one zapobiec masowemu skupowaniu mieszkań w celu czerpania z nich zysków w przyszłości. – Nie możemy dopuścić do tego, żeby był to problem masowy, kiedy to nowe mieszkania miałyby stać puste w oczekiwaniu na wzrost ich wartości i nie być wynajmowane. Ważne jest, żeby mieszkania, które są budowane na polskim rynku trafiały do polskich rodzin i żeby te rodziny mogły w nich mieszkać – powiedział Piotr Uściński podczas grudniowej konferencji prasowej. Tylko kto będzie te „pustostany” odnajdywał i wyceniał?

Czytaj też: Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi »

Wątpliwości te podziela Bartosz Turek: – Nie jest jasne w jaki sposób kwalifikowane byłyby pustostany. Czy objęte podatkiem będą nieruchomości, w których nikt nie jest zameldowany, czy będzie to dotyczyło drugiej, trzeciej czy czwartej nieruchomości, czy z podatku zwolni umowa wynajmu mieszkania i czy rodziny będą zwolnione z podatku od kilku nieruchomości z tytułu posiadania dzieci? Nie mamy też żadnych informacji o ewentualnej skali opodatkowania. Także w tym momencie naprawdę nie możemy mówić o jakiejkolwiek konkretnej propozycji. Jedno jest pewne: nie jest normalną sytuacja, w której ktoś kupuje liczne mieszkania i traktuje je jak świnki skarbonki, nie mieszkając w nich i w żaden inny sposób nie wykorzystując lub nie przeznaczając ich na wynajem. Jeśli dobrze rozumiem intencje rządu, to właśnie na przeciwdziałanie takim praktykom mają być nakierowane potencjalne rozwiązania legislacyjne.

Jednocześnie nie spodziewa się on spektakularnych efektów wprowadzenia podatku od pustostanów, gdyż problem nie jest aż tak duży, aby walka z nim zmieniła kompletnie obraz rynku. Opodatkowanie nadmiernej spekulacji może być, według niego, co najwyżej, uzupełnieniem znacznie szerszych działań, które rząd powinien rozważyć, aby stymulować podaż mieszkań np. ograniczając bariery administracyjne czy ułatwiając dostęp do działek budowlanych. Dodaje, że wypadałoby też zaangażować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w bieżącą kontrolę masowych zakupów mieszkań przez zagraniczne fundusze inwestycyjne. – To można zrobić szybko, ale w drugim kroku należałoby stworzyć mechanizm, który pozwoliłby zaangażować zagraniczny kapitał w budowę mieszkań, a nie pompowanie cen. Tu idealnie wpisałyby się REIT-y, ale znowu nie takie zwykłe, tylko z elastyczną formułą najmu z dojściem do własności. Chodzi o sytuację, w której najemca w każdej chwili mając wolne środki, mógłby kupić udział w mieszkaniu, obniżając sobie czynsz i dążąc do własności. W efekcie firma, która oferowałaby takie umowy musiałaby angażować kapitał w budowę nowych mieszkań, aby utrzymać skalę prowadzonej działalności. Dopiero uzupełnieniem tych działań mogłyby być podatki nakładane na skrajną spekulację mieszkaniami lub gruntami przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.”

(O REIT-ach pisaliśmy szerzej w grudniowym numerze „Administratora”1).

Według Mateusza Gordona, właściciela innowacyjnej agencji nieruchomości Joy Properties, w takiej sytuacji podatek katastralny wydaje się lepszym wyjściem. – W mojej ocenie podatek katastralny jest o wiele łatwiej egzekwowalny, bo jaka jest definicja pustostanu? Jeżeli pójdziemy za definicją GUS i przyjmiemy, że pustostan to mieszkanie, w którym w momencie badania statystycznego nie była zameldowana (na pobyt stały lub czasowy) żadna osoba ani też nie mieszkała, nawet czasowo żadna osoba bez zameldowania, to drobni spekulanci będą meldowali w nich swoje rodziny, znajomych i nie zapłacą ani grosza. Podobnie daniny nie zbierze się od mieszkań wynajmowanych, w których zameldują się lokatorzy.

Podatek może uderzyć w inwestorów instytucjonalnych, ale też wydaje się być łatwy do uniknięcia przy drobnej modyfikacji modelu biznesowego i przeznaczeniu lokali na najem.” Podkreśla on również, że nawet w miastach najbardziej obciążonych problemem pustostanów, ich wolumen nie przekracza 1 proc. lokali. Zakładając, że problem istnieje, jego likwidacja nie wpłynęłaby więc znacząco na cenę nieruchomości.

Opodatkowane mogą zostać także mieszkania kupowane w celu podniesienia atrakcyjności i szybkiego odsprzedania ich z dużym zyskiem, tzw. flipping. Jak jednak odróżnić ten proceder od zwykłych transakcji? I czy takie formy opodatkowania doprowadzą do spadku cen mieszkań?

Mariusz Kurzac uważa, że działalność związana z flippingiem, o ile robiona transparentnie, to czyste ryzyko gospodarcze takiej osoby czy firmy. Jeśli uczciwie płaci podatki, to nie ma powodu, żeby ją za to karać. – Z drugiej strony, jeśli jest to obszar nadużyć czy wyciskania ekstra pieniędzy od przyszłej sprzedaży czy najmu, to może dla czwartego czy piątego mieszkania ma to już dla części uczestników rynku jakiś sens. A może jeśli już, to powinna być wprowadzona jakaś dodatkowa bariera rocznych przychodów z tego typu działalności? – zastanawia się ekspert.

Najem krótkoterminowy czy długoterminowy?

Wygląda na to, że rząd dąży do ograniczenia najmu krótkoterminowego na rzecz dłuższego okresu. Rynek zaś potrzebuje obu form, które służą innym celom. Według Bartosza Turka próby ograniczenia najmu krótkoterminowego to nie są dobre rozwiązania. – Owszem, najem krótkoterminowy w swojej najdzikszej formie prowadzi do niszczenia lokalnej społeczności i części działających od lat biznesów, ale raczej dotyczy to obszarów o bardzo dużym natężeniu ruchu turystycznego. W Polsce takie zjawiska występują w szczątkowej formie. W mojej ocenie, ewentualne regulacje w tym zakresie powinny być w gestii lokalnych samorządów. W efekcie, jeśli lokalnej społeczności zacznie przeszkadzać skala zjawiska, to będą mogli na lokalnych politykach wymóc jakieś ograniczenia, odpowiednio dostosowane do lokalnej charakterystyki problemu”.

Z kolei Mariusz Kurzac wróży świetlaną przyszłość najmowi długoterminowemu, nie tylko ze względu na studentów czy emigrację z Ukrainy: – Młodych, którzy w czasie pandemii mają dość mieszkania z rodziną, nie stać na kredyt i poszukiwanie alternatywy dla bezpieczniejszego najmu instytucjonalnego będzie miało swoją kontynuację. Jeśli wiem, że mogę mieszkać w danym mieszkaniu 10 czy 15 lat, to traktuję je prawie jak swoje, bo żaden prywatny najemca nie zmieni zdania i mnie nie wyrzuci. Inną kwestią jest przypilnowanie tego, żeby sytuacja najmu za 15 lat nie doprowadziła nas do doświadczeń Berlina, gdzie większość mieszkań jest w rękach nielicznych funduszy. Polacy zresztą, w przeciwieństwie do Niemiec, wolą jednak posiadać, stąd mamy na razie bezpiecznik stworzony naturalnie.

Kiedyś nikt nie wierzył w leasing czy najem samochodu, a dziś jest to standard i znaczna część rynku samochodowego. Dlaczego z najmem nie może być podobnie? Mamy olbrzymią grupę millenialsów, którzy właśnie weszli do świata ludzi pracujących – na razie o zakupie mieszkania czy kredycie, przy takiej inflacji i rosnących stopach, mogą tylko pomarzyć. Stawiam więc w przyszłości na taki długoterminowy najem – podsumowuje.


„Nie bójmy się REIT-ów!” [w:] „Administrator i Menedżer Nieruchomości” 12/2021, s. 16

Komentarze

Powiązane

Jacek Frydryszak Rozliczenie ciepła po nowemu

Rozliczenie ciepła po nowemu Rozliczenie ciepła po nowemu

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 7 grudnia 2021 roku zmuszają właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowych do opracowania do dnia...

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 7 grudnia 2021 roku zmuszają właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowych do opracowania do dnia 23 grudnia 2022 roku nowych regulaminów rozliczania ciepła. Analiza wskazanych przepisów, niestety po raz kolejny, dowodzi, że ich autorzy mają ograniczoną wiedzę zarówno w zakresie zagadnień technicznych, jak i w zakresie praktyki prowadzenia tego typu rozliczeń. Rozliczanie ciepła w budynkach wielolokalowych...

Redakcja news Więcej czasu na rozliczenie CIT

Więcej czasu na rozliczenie CIT Więcej czasu na rozliczenie CIT

Do końca czerwca br. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. – przypomina w komunikacie Ministerstwo Finansów. Wydłużony termin odnosi się do podatników podatku dochodowego...

Do końca czerwca br. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. – przypomina w komunikacie Ministerstwo Finansów. Wydłużony termin odnosi się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Redakcja news Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki

Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki

12 maja br. Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki, teraz prace trwają w Senacie. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca br.

12 maja br. Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki, teraz prace trwają w Senacie. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca br.

Anna Ruszczak news Obowiązek e-faktur zbliża się wielkimi krokami

Obowiązek e-faktur zbliża się wielkimi krokami Obowiązek e-faktur zbliża się wielkimi krokami

Krajowy Systemie e-Faktur (KSeF) ma wejść w życie w drugim kwartale 2023 r. Będzie on obowiązywał wszystkich podatników VAT z siedzibą na terytorium RP.

Krajowy Systemie e-Faktur (KSeF) ma wejść w życie w drugim kwartale 2023 r. Będzie on obowiązywał wszystkich podatników VAT z siedzibą na terytorium RP.

Aneta Mościcka Podatnik podatku od nieruchomości a posiadanie służebności

Podatnik podatku od nieruchomości a posiadanie służebności Podatnik podatku od nieruchomości a posiadanie służebności

Podatnikiem podatku od nieruchomości jest podmiot, który zawarł umowę ze Skarbem Państwa, bądź też posiada nieruchomość na podstawie innego tytułu prawnego jako posiadacz zależny. Jeżeli natomiast zawarta...

Podatnikiem podatku od nieruchomości jest podmiot, który zawarł umowę ze Skarbem Państwa, bądź też posiada nieruchomość na podstawie innego tytułu prawnego jako posiadacz zależny. Jeżeli natomiast zawarta umowa wskazuje na to, że nie przeniesiono na taki podmiot posiadania, lecz ma on jedynie prawo korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa, to nie będzie mógł być uznany za podatnika tego podatku.

Anna Ruszczak news Ustawa suszowa bez podatku od betonozy

Ustawa suszowa bez podatku od betonozy Ustawa suszowa bez podatku od betonozy

W ustawie suszowej planowano podatek od betonozy. Miał być jedną z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji.

W ustawie suszowej planowano podatek od betonozy. Miał być jedną z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji.

Redakcja AiMN Podatek dochodowy a lokale użytkowe

Podatek dochodowy a lokale użytkowe Podatek dochodowy a lokale użytkowe

Zarządzam duża wspólnotą mieszkaniową, w tym kilkoma lokalami użytkowymi. Czy należy opłacać podatek dochodowy od przychodów z tych ostatnich? – pyta Czytelnik.

Zarządzam duża wspólnotą mieszkaniową, w tym kilkoma lokalami użytkowymi. Czy należy opłacać podatek dochodowy od przychodów z tych ostatnich? – pyta Czytelnik.

Anna Ruszczak news Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg

Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg

Fiskus nie uznaje ulg za dziedziczone prawo majątkowe, mimo, że sądy administracyjne wydają orzeczenia korzystne dla podatników. Eksperci twierdzą, że spadkobiercy mają prawo do ulg podatkowych, które...

Fiskus nie uznaje ulg za dziedziczone prawo majątkowe, mimo, że sądy administracyjne wydają orzeczenia korzystne dla podatników. Eksperci twierdzą, że spadkobiercy mają prawo do ulg podatkowych, które przysługiwały spadkodawcom. Według interpretacji podatkowej prawo do ulgi termomodernizacyjnej nie przysługuje spadkobiercy, bo to spadkodawca poniósł wydatki.

Anna Ruszczak news Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci? Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy...

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy minimum 50 proc.

Aneta Mościcka Skutki podatkowe podpisania umowy najmu z osobą trzecią

Skutki podatkowe podpisania umowy najmu z osobą trzecią Skutki podatkowe podpisania umowy najmu z osobą trzecią

Przychodem podlegającym opodatkowaniu z tytułu najmu są nie tylko otrzymane, ale również pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne. Oznacza to, że przychód osiągnie zarówno podatnik,...

Przychodem podlegającym opodatkowaniu z tytułu najmu są nie tylko otrzymane, ale również pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne. Oznacza to, że przychód osiągnie zarówno podatnik, który pobrał pieniądze osobiście lub poprzez osobę trzecią działającą w jego imieniu, jak i ten, któremu pieniądze pozostawione były do dyspozycji. Dopuszczalne jest zawarcie przez współwłaściciela korzystającego z nieruchomości umowy najmu z osobą trzecią, jednak skutki takiej umowy ograniczają...

Aneta Mościcka Zasady naliczania opłaty adiacenckiej

Zasady naliczania opłaty adiacenckiej Zasady naliczania opłaty adiacenckiej

Przesłankami, które muszą zostać spełnione, aby możliwe było naliczenie opłaty adiacenckiej są: dokonanie – na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres...

Przesłankami, które muszą zostać spełnione, aby możliwe było naliczenie opłaty adiacenckiej są: dokonanie – na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa – podziału nieruchomości; wzrost wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału; wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale...

Aneta Mościcka Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości jest uzależnione od zakończenia prac związanych ze wznoszeniem budynku lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót....

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości jest uzależnione od zakończenia prac związanych ze wznoszeniem budynku lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót. Powstanie obowiązku podatkowego nie jest uwarunkowane uzyskaniem prawa do użytkowania budynku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Anna Ruszczak news Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT – wyrok NSA

Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT – wyrok NSA Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT – wyrok NSA

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie....

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie. Jeśli na początku wystąpiły nieprawidłowości w postanowieniach o przedłużeniu zwrotu VAT, to kolejne postanowienia nie były skuteczne. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu osiemnastu spraw spółki.

Redakcja news Niezgodność danych w ewidencji gruntów i budynków a podatek od nieruchomości

Niezgodność danych w ewidencji gruntów i budynków a podatek od nieruchomości Niezgodność danych w ewidencji gruntów i budynków a podatek od nieruchomości

Niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym nieruchomości staje się coraz powszechniejszym problemem dla podatników podatku od nieruchomości.

Niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym nieruchomości staje się coraz powszechniejszym problemem dla podatników podatku od nieruchomości.

Aneta Mościcka Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu a zwolnienie z PIT

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu a zwolnienie z PIT Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu a zwolnienie z PIT

Podatnik, który przeznaczył pieniądze ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od nich, zaciągniętych na jej nabycie nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z PIT wydatków...

Podatnik, który przeznaczył pieniądze ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od nich, zaciągniętych na jej nabycie nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z PIT wydatków na cele mieszkaniowe. Prawo to przysługuje wyłącznie, gdy spłata dotyczy kredytu zaciągniętego na nabycie innej nieruchomości, służącej zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych. Spłata kredytu zaciągniętego na sprzedaną nieruchomość nie jest celem mieszkaniowym – orzekł WSA w Łodzi.

Anna Ruszczak Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT

Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie....

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie. Jeśli na początku wystąpiły nieprawidłowości w postanowieniach o przedłużeniu zwrotu VAT, to kolejne postanowienia nie były skuteczne. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu osiemnastu spraw spółki.

Anna Ruszczak news Ukraińcy pracujący w Polsce mogą być podwójnie opodatkowani

Ukraińcy pracujący w Polsce mogą być podwójnie opodatkowani Ukraińcy pracujący w Polsce mogą być podwójnie opodatkowani

Obywatele Ukrainy, którzy pracują w Polsce, ale są ukraińskimi rezydentami podatkowymi, zatrudnionymi na podstawie ukraińskiej umowy o pracę, powinni rozliczyć się z podatku w Polsce dopiero po przekroczeniu...

Obywatele Ukrainy, którzy pracują w Polsce, ale są ukraińskimi rezydentami podatkowymi, zatrudnionymi na podstawie ukraińskiej umowy o pracę, powinni rozliczyć się z podatku w Polsce dopiero po przekroczeniu 183 dni pobytu w naszym kraju. Niestety grozi im podwójne opodatkowanie.

Aneta Mościcka Opodatkowanie PIT odsetek od środków na rachunkach powierniczych dewelopera

Opodatkowanie PIT odsetek od środków na rachunkach powierniczych dewelopera Opodatkowanie PIT odsetek od środków na rachunkach powierniczych dewelopera

Skoro mieszkaniowy rachunek powierniczy posiada również cechy rachunku rozliczeniowego w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, to odsetki od środków na nim zgromadzonych stanowią przychód z...

Skoro mieszkaniowy rachunek powierniczy posiada również cechy rachunku rozliczeniowego w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, to odsetki od środków na nim zgromadzonych stanowią przychód z działalności gospodarczej, a nie z kapitałów pieniężnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Czy wydatki na zakup działki rolnej uprawniają do ulgi mieszkaniowej w PIT?

Czy wydatki na zakup działki rolnej uprawniają do ulgi mieszkaniowej w PIT? Czy wydatki na zakup działki rolnej uprawniają do ulgi mieszkaniowej w PIT?

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT należy uznać także te przeznaczone na nabycie nieruchomości gruntowej,...

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT należy uznać także te przeznaczone na nabycie nieruchomości gruntowej, w skład której oprócz budynku mieszkalnego wchodzi również budynek gospodarczy. Ustawodawca za wydatki na cele mieszkaniowe uważa także te poniesione na nabycie gruntu, związanego z budynkiem mieszkaniowym. W omawianej sprawie budynek inwentarski i dom – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

dr Kazimierz Dudziński Czy można wrócić do rozliczania kosztów ogrzewania według powierzchni użytkowej?

Czy można wrócić do rozliczania kosztów ogrzewania według powierzchni użytkowej? Czy można wrócić do rozliczania kosztów ogrzewania według powierzchni użytkowej?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy na montaż podzielników i usług rozliczeniowych kosztów centralnego ogrzewania, może przeprowadzić analizę opłacalności i wykonalności,...

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy na montaż podzielników i usług rozliczeniowych kosztów centralnego ogrzewania, może przeprowadzić analizę opłacalności i wykonalności, a w przypadku, gdyby okazało się, że montaż ww. urządzeń jest nieopłacalny, podjąć decyzję o rozliczaniu kosztów centralnego ogrzewania według powierzchni użytkowej?

Redakcja news Wzrośnie podatek od nieruchomości w miastach

Wzrośnie podatek od nieruchomości w miastach Wzrośnie podatek od nieruchomości w miastach

W wielu polskich miastach od przyszłego roku wzrośnie podatek od nieruchomości. Podwyżki mają wynieść dziesięć i więcej procent.

W wielu polskich miastach od przyszłego roku wzrośnie podatek od nieruchomości. Podwyżki mają wynieść dziesięć i więcej procent.

Anna Ruszczak news Jakie zmiany w podatku Belki planuje rząd?

Jakie zmiany w podatku Belki planuje rząd? Jakie zmiany w podatku Belki planuje rząd?

Rząd planuje zmiany w tzw. podatku Belki – podatku od nominalnych zysków kapitałowych, jednak nie należy spodziewać się jego likwidacji. W obliczu wysokiej inflacji realna wartość oszczędności Polaków...

Rząd planuje zmiany w tzw. podatku Belki – podatku od nominalnych zysków kapitałowych, jednak nie należy spodziewać się jego likwidacji. W obliczu wysokiej inflacji realna wartość oszczędności Polaków maleje, a część z nich musi sięgać do rezerw, by zaspokoić bieżące potrzeby. Lokaty, nawet te z najwyższym oprocentowaniem, nie rekompensują tego choćby w połowie.

Redakcja news Zmiany w opodatkowaniu najmu

Zmiany w opodatkowaniu najmu Zmiany w opodatkowaniu najmu

Od stycznia ryczałt ewidencjonowany będzie jedyną formą opodatkowania wynajmu mieszkań przez właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie.

Od stycznia ryczałt ewidencjonowany będzie jedyną formą opodatkowania wynajmu mieszkań przez właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie.

Aneta Mościcka Czy spółdzielnia może pobierać VAT od opłat za lokale użytkowe?

Czy spółdzielnia może pobierać VAT od opłat za lokale użytkowe? Czy spółdzielnia może pobierać VAT od opłat za lokale użytkowe?

Ustawodawca odmiennie traktuje osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali użytkowych. Czynności zarządcze świadczone przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz tych podmiotów pozostają poza zakresem...

Ustawodawca odmiennie traktuje osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali użytkowych. Czynności zarządcze świadczone przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz tych podmiotów pozostają poza zakresem zwolnienia z ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji należne od nich opłaty są objęte podatkiem VAT – orzekł Sąd Najwyższy.

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.