administrator24.info

Węzły cieplne i mieszkaniowe

Waldemar Joniec | 2020-08-12
Węzły cieplne i mieszkaniowe
Pixabay

Węzły cieplne i mieszkaniowe


Pixabay

Wkrótce zaczną obowiązywać nowe wymagania dotyczące zużycia energii przez budynki. To kolejny wzrost wymogów dotyczących izolacyjności termicznej, a także zużycia energii pierwotnej na ogrzewanie, ciepłą wodę oraz wentylację i oświetlenie. Do tego dochodzi konieczność tworzenia w budynkach systemów czyniących z nich obiekty inteligentne, co ma wpływać nie tylko na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, ale zwłaszcza na oszczędne wykorzystanie energii.

Zobacz także

Stolbau Eko Sp. z o.o. Ocieplanie stropów piwnic – konieczność czy fanaberia?

Ocieplanie stropów piwnic – konieczność czy fanaberia? Ocieplanie stropów piwnic – konieczność czy fanaberia?

Prawidłowo wykonane ocieplenie stropów piwnic poprawi efektywność energetyczną budynku, a tym samym wpłynie na obniżenie kosztów jego ogrzewania. Dzięki zastosowaniu metody natrysku zaprawy termoizolacyjnej...

Prawidłowo wykonane ocieplenie stropów piwnic poprawi efektywność energetyczną budynku, a tym samym wpłynie na obniżenie kosztów jego ogrzewania. Dzięki zastosowaniu metody natrysku zaprawy termoizolacyjnej Cafco Therm dodatkowo uzyskamy profesjonalne zabezpieczenie przeciwpożarowe, tak istotne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Ocieplenie stropów piwnic jest działaniem nieodzownym, jeśli chcemy zwiększyć komfort mieszkania, zapobiec uciekaniu ciepła i po prostu zaoszczędzić...

Selena Group Chłodny dach - czynnik warunkujący niskie zyski cieplne w budynku

Chłodny dach - czynnik warunkujący niskie zyski cieplne w budynku Chłodny dach - czynnik warunkujący niskie zyski cieplne w budynku

Na sumaryczne zyski ciepła składają się zyski od słońca, wewnętrzne zyski ciepła oraz zyski wynikające z przenikania energii cieplnej z pomieszczeń o wyższej temperaturze. Jeśli są za duże, w pomieszczeniu...

Na sumaryczne zyski ciepła składają się zyski od słońca, wewnętrzne zyski ciepła oraz zyski wynikające z przenikania energii cieplnej z pomieszczeń o wyższej temperaturze. Jeśli są za duże, w pomieszczeniu wzrasta temperatura, a to prowadzi często do spadku komfortu użytkowników, strat w magazynowanych produktach, ale także wzrostu kosztów utrzymania klimatyzacji i wentylacji w miesiącach letnich. Technologia chłodnego dachu w znaczący sposób wpływa na zmniejszenie zysków ciepła przez często największą...

Buderus Efektywne zarządzanie energią - pompy ciepła i panele fotowoltaiczne

Efektywne zarządzanie energią - pompy ciepła i panele fotowoltaiczne Efektywne zarządzanie energią - pompy ciepła i panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne a kolektory słoneczne Panele fotowoltaiczne są często mylone z kolektorami słonecznymi. Cechą wspólną tych urządzeń jest to, że pobierają energię z promieni słonecznych, ale różnica...

Panele fotowoltaiczne a kolektory słoneczne Panele fotowoltaiczne są często mylone z kolektorami słonecznymi. Cechą wspólną tych urządzeń jest to, że pobierają energię z promieni słonecznych, ale różnica między nimi jest dość wyraźna. Panele fotowoltaiczne przetwarzają światło słoneczne na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzają prąd elektryczny z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Natomiast kolektory słoneczne wykorzystują energię słoneczną do podgrzewania...

W artykule:

• Stacje mieszkaniowe
• Wybrane zalecenia do projektowania instalacji
• Wytyczne doboru stacji mieszkaniowych

Nowe wymagania służą m.in. zintegrowaniu wszystkich instalacji w budynkach, tak aby były one inteligentne i niemal zeroenergetyczne, korzystały z energii odnawialnej i wspierały elektromobilność. Cele te zostały określone m.in. w dyrektywie 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [1].

Dyrektywa 2018/844 zaleca m.in., aby budynki mieszkalne były wyposażane w system ciągłego monitorowania elektronicznego, dokonujący pomiarów sprawności systemów i informują­cy właścicieli lub zarządców budynków, kiedy następuje jej znaczny spadek i gdy potrzebne jest serwisowanie systemu, oraz w skuteczne funkcje sterowania w celu zapewnienia optymalnego wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania energii.

Z kolei dyrektywa 2018/2002 z 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [2] zaleca m.in. zapewnienie od października 2020 r. czę­stych i obszernych informacji zwrotnych dotyczących zużycia energii, tak aby zachęcać odbiorców do świadomego z niej korzystania i jej oszczę­dzania. Dyrektywa zaleca wykorzystywanie do tego m.in. nowych technologii oraz liczników i podzielników kosztów ogrzewania, które po 25 października 2020 r. mają umożliwiać zdalny odczyt. Urządzenia, które zostały zamontowane wcześniej i nie mają tej funkcji, powinny zostać w nią wypo­sażone lub należy je wymienić do 1 stycznia 2027 r.

DANFOSS POLAND SP. Z O.O.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Chrzanowska 5
tel. 22 104 0000
bok@danfoss.com
www.danfoss.pl

Węzeł cieplny DSA HOME

 • – do centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania wraz z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Dostosowany do budynków nowych oraz modernizowanych;
 • do stosowania w sieciach cieplnych o wysokich parametrach;
 • moc węzła: do 24/40 kW;
 • konstrukcja przeznaczona do montażu ściennego zapewnia oszczędność miejsca potrzebnego na instalację i serwis;
 • DSA HOME został zaprojektowany jako konstrukcja modułowa mogąca zawierać 1 lub 2 obiegi. Ponadto jako akcesoria oferowane są moduły przyłączeniowe strony pierwotnej (zawierające zawory kulowe, filtry, regulatory różnicy ciśnień i ciepłomierze). Moduły przyłączeniowe można podłączać z lewej lub prawej strony bez jakiejkolwiek modyfikacji konstrukcji;
 • wyposażony w wymienniki płytowe lutowane miedzią lub stalą nierdzewną – płytowe wymienniki ciepła typu Micro Plate produkcji Danfoss. Zwiększają one znacznie wydajność i okres eksploatacji węzła cieplnego;
 • wszystkie komponenty umieszczone są z przodu węzła, co bardzo ułatwia dostęp do nich podczas konserwacji i prac serwisowych. Natomiast orurowanie węzła przygotowane na automatach spawalniczych gwarantuje najwyższą jakość połączeń spawanych (orurowanie ciepłej wody użytkowej wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej);
 • możliwy wybór węzła z kontrolerem ECL310 oferującym zaawanasowane możliwości komunikacyjne (łatwy i zdalny dostęp do węzła za pośrednictwem strony internetowej) lub z ECL110 (zapewniającym podstawową funkcjonalność węzła);
 • kompaktowe wymiary, nie zajmuje więcej niż 800×810×350 mm.

Dowiedz się więcej o produktach Danfoss >>

Dla branży instalacyjnej to żaden problem – odpowiednie technologie i urządzenia są dostępne od wielu lat. W Polsce głównymi źródłami energii dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych są sieci ciepłownicze lub lokalne kotłownie. Nowe wymagania dotyczące poziomu energii pierwotnej są tak skonstruowane, aby konieczne było korzystanie z energii odnawialnej. To z kolei powoduje, że stosowane będą układy hybrydowe dostarczające ciepło do budynków i tym samym rosnąć będzie znaczenie wymienników ciepła i węzłów cieplnych wraz z ich sterowaniem i automatyką.

Od wielu lat na rynku oferowane są węzły z automatyką i regulacją pozwalające obniżyć zapotrzebowanie na ciepło oraz zapewniające sprawną obsługę i konserwację. Dostępne są węzły do zasilania instalacji c.o., c.w.u. i klimatyzacji wykonywane na indywidualne zamówienie, zgodnie z potrzebami inwestora oraz lokalnymi warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, mające budowę modułową i samonośną lekką konstrukcję. Są to nie tylko urządzenia o mocach średnich i dużych, ale także o mocach poniżej 50 kW – oferowane np. jako dwufunkcyjne węzły cieplne c.o./c.w.u. z priorytetem termicznym do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej z automatyką pogodową. Urządzenia te mają zastosowanie w nowych budynkach niskoenergetycznych, w których zapotrzebowanie na moc grzewczą jest niewielkie, a c.w.u. jest wytwarzana nie tylko z ciepła sieciowego, ale i w układach hybrydowych z wykorzystaniem energii odnawialnej, którą budynki muszą pozyskiwać z uwagi na wymogi prawne (zawarte zwłaszcza w warunkach technicznych), jakie będą obowiązywać od 2021 roku.

Dostępne są też specjalne węzły do domów jednorodzinnych podłączanych do sieci ciepłowniczej. Są to rozwiązania alternatywne dla kotłów węglowych, olejowych i gazowych w domach jednorodzinnych, zwłaszcza w miejscowościach z siecią ciepłowniczą (miejską lub osiedlową), w których problemem jest niska emisja. Konstrukcja i wyposażenie takich węzłów dostosowane są do montażu w budynkach jednorodzinnych nowych oraz modernizowanych. Posiadają one regulatory elektroniczne dla układów ogrzewania i przygotowania c.w.u. Węzły takie mają konstrukcję modułową i mogą zawierać jeden lub dwa obiegi. Ich standardowa moc dla c.o. wynosi ok. 25 kW, a dla c.w.u. do ok. 40 kW, ale są też wykonania 40 kW do c.o. i 45 kW dla c.w.u. Węzły są wyposażone w moduły przyłączeniowe zawierające m.in. zawory, filtry, regulatory różnicy ciśnień i ciepłomierze. Mogą mieć różne warianty sterowania instalacją c.o. – np. sterowane regulatorem pokojowym lub pogodowym trójstawnym, a c.w.u. sterowana regulatorem temperatury bezpośredniego działania. Węzeł domowy można doposażyć w układ uzupełniania zładu czy układ cyrkulacji. Możliwe jest też wyposażenie węzła w kontrolery z zaawansowanymi możliwościami komunikacji zdalnej.

Dostępna jest też szeroka oferta węzłów mieszkaniowych – stacji mieszkaniowych – do zasilania instalacji zimnej wody, c.o. i c.w.u. Co ważne, zgodnie z przepisami regulującymi ocenę charakterystyki energetycznej mieszkaniowe węzły cieplne mają wysoką sprawność przesyłu wody ciepłej: ηp = 85. Ponadto przepływowe przygotowanie c.w.u. w stacjach mieszkaniowych eliminuje warunki sprzyjające wtórnemu zanieczyszczeniu oraz rozwojowi bakterii Legionella.

Schemat technologiczny

Rys. 1. Schemat technologiczny węzła do zasilania instalacji c.o. i c.w.u. w domach jednorodzinnych ciepłem z sieci ciepłowniczej;
Rys. Danfoss

Stacje mieszkaniowe

To kompaktowe urządzenia o mocy od kilku do kilkudziesięciu kW na potrzeby zaopatrzenia mieszkań i lokali w ciepłą wodę użytkową i ciepło do centralnego ogrzewania. Czerpią ciepło z wody instalacyjnej (maks. 90°C) dostarczanej z sieci ciepłowniczej po przejściu przez węzeł cieplny lub z kotłowni w budynku, które z kolei mogą być skojarzone z lokalnym źródłem OZE – np. kolektorami słonecznymi czy pompami ciepła zasilanymi z lokalnej instalacji PV. Stacje mieszkaniowe gwarantują indywidualnie określany komfort cieplny i w każdym lokalu lub mieszkaniu można zaprogramować własny harmonogram ogrzewania i indywidualnie ustawić temperaturę w pomieszczeniach oraz temperaturę c.w.u. A to daje spore możliwości oszczędzania energii według uznania odbiorcy ciepła.

Jednoznaczne rozliczenie mediów na podstawie jednego licznika ciepła i wodomierza jest – zgodnie z obserwacjami – jednym z najważniejszych bodźców skłaniających do oszczędzania, na co powołują się też wspomniane powyżej dyrektywy. Możliwość realizowania funkcji c.o. przez cały rok i indywidualnego ustawiania temperatury za pomocą regulatora lub programatora temperatury z automatycznym sterowaniem to kolejna ważna funkcja. Na rynku dostępne są stacje mieszkaniowe ze sterowaniem w wersji podstawowej – czyli wyposażone w regulator naścienny skomunikowany (przewodowo lub bezprzewodowo) ze strefowym zaworem z siłownikiem. Są też wersje ze sterownikiem tygodniowym – regulator pozwala nie tylko na regulację temperatury, ale też tworzenie harmonogramów ogrzewania, i ma tryb przeciwzamrożeniowy oraz zaawansowany algorytm sterujący. Z kolei w wersji ze sterownikiem internetowym wykorzystuje się regulator oraz siłownik, a układ ten pozwala na sterowanie przez internet i bezprzewodową komunikację w celu regulacji temperatury i tworzenia harmonogramów.

W skład typowej stacji mieszkaniowej wchodzi płytowy wymiennik ciepła do przygotowania c.w.u. Wielkość wymiennika jest tak dobierana, aby temperatura c.w.u. była stała niezależnie od pobieranej ilości (można też zastosować zawór do automatycznej regulacji temperatury c.w.u.). W stacji montuje się także zawór trójdrogowy z priorytetem przygotowania c.w.u. i zawór strefowy z siłownikiem do regulacji ogrzewania za pomocą regulatorów mieszkaniowych. Moduły układów pomiarowych, czyli ciepłomierz dla wody grzewczej (c.o. i c.w.u.) oraz wodomierz wody zimnej, mają możliwość zdalnego odczytu i przesyłu danych poprzez M-Bus oraz centralki zbierające dane i przekazujące je do punktów rozliczeń. Instalacje zabezpiecza się przed zanieczyszczeniem filtrami siatkowymi.

Stację mieszkaniową można wyposażyć dodatkowo w: zawór termostatyczny ograniczający temperaturę powrotu c.o., zawór różnicy ciśnień, moduł cyrkulacji c.w.u. (gdy pojemność instalacji do wylewki przekracza 3 dm3 – wymóg WT) czy moduł ogrzewania podłogowego. To, czy stacja ma możliwość dołożenia modułu ogrzewania podłogowego z armaturą, ma znaczenie wtedy, gdy część mieszkań w danym budynku ma mieć ogrzewanie płaszczyznowe lub mieszane. Coraz częściej lokatorzy chcą bowiem wyposażać mieszkania w instalacje podłogowe lub ścienne czy nawet sufitowe. W takich przypadkach na etapie montażu instalacji w części wspólnej i montażu stacji mieszkaniowych jest jeszcze szerokie pole manewru, o ile stacje mają fabryczną możliwość dodawania modułów do obniżenia temperatury i regulacji zasilania obwodu ogrzewania płaszczyznowego. Co więcej, mają one możliwość zasilania dwóch obiegów – grzejnikowego o stałym przepływie i średnich temperaturach oraz podłogowego o zmiennym przepływie i niskich temperaturach. Możliwości układów hydraulicznych takiej stacji ilustruje rys. 2. W stacji bazowej można konfigurować różne wersje poprzez dodawanie modułów i armatury.

Przykład schematu hydraulicznego

Rys. 2. Przykład schematu hydraulicznego stacji mieszkaniowej. Opis: A – zimna woda do mieszkania, B – ciepła woda do mieszkania, C – zimna woda z pionu, D – czynnik grzewczy – zasilanie, E – czynnik grzewczy – powrót, F – zasilanie instalacji c.o. – ogrzewanie podłogowe, G – powrót z instalacji c.o. – ogrzewanie podłogowe, H – cyrkulacja c.w.u., I – zasilanie instalacji c.o. grzejnikowej, J – powrót z instalacji c.o. grzejnikowej, 10 – zawór strefowy instalacji c.o., 19 – pompa obiegu ogrzewania podłogowego, 22 – zawór regulacji przepływu obiegu ogrzewania podłogowego, 23 – termostatyczny zawór ogrzewania podłogowego;
Rys. Thermic

Rozwiązanie to ma tę zaletę, że w budynku korzystamy z takich samych stacji, a w mieszkaniach z instalacjami ogrzewania podłogowego lub mieszanych – grzejnikowych i podłogowych – dodajemy moduł. Są też specjalne stacje do lokali o wysokim zapotrzebowaniu na c.w.u. z dwoma wymiennikami – jednym o dużej mocy do c.w.u., powyżej 60 kW oraz drugim do c.o (rys. 3). Oferowane są też stacje do instalacji wysokotemperaturowych – dla temperatury po stronie pierwotnej 80–85°C.

Schemat hydrauliczny

Rys. 3. Schemat hydrauliczny stacji mieszkaniowej do lokali o wysokim zapotrzebowaniu na c.w.u. z dwoma wymiennikami – wymiennikiem do c.w.u. o mocy powyżej 60 kW i wymiennikiem do c.o. o mocy 15 kW;
Rys. Caleffi

Wybrane zalecenia do projektowania instalacji

W instalacjach z węzłami mieszkaniowymi nie ma tradycyjnych pionów c.o. i c.w.u. oraz instalacji cyrkulacyjnych przechodzących przez mieszkania. Natomiast w częściach wspólnych prowadzone są trzy przewody: zasilanie i powrót wody grzewczej oraz zimna woda. Z węzła wychodzą do mieszkania: dwa przewody instalacji c.o. – zasilanie i powrót, jeden przewód doprowadzenia zimnej wody i jeden przewód wyjścia c.w.u. do mieszkania.

Indywidualna stacja mieszkaniowa jest przeważnie zasilana wodą grzewczą z niskoparametrowej kotłowni lub węzła cieplnego o temperaturze nie niższej niż 65°C, a poza sezonem grzewczym nie niższej niż 60°C. Są też stacje w wersji wysokotemperaturowej – do 85°C. Do obliczenia mocy całkowitej źródła ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. należy posłużyć się wzorem:

gdzie:
Qco – obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło dla instalacji c.o.,
Qj – obniżenie zapotrzebowania na ciepło dla instalacji c.o. ze względu na priorytet przygotowania c.w.u.,Qj = (n · qco),
qco – średnie mieszkaniowe zapotrzebowanie na ciepło dla instalacji c.o.,
n – współczynnik jednoczesności,
qw – średniodobowe zapotrzebowanie na ciepło dla stacji, dla odpowiedniego wymiennika 22/28/31 kW.

Wymuszenie obiegu czynnika grzewczego w części wspólnej odbywa się za pomocą pomp obiegowych ze sterowaniem elektronicznym utrzymujących stałą dyspozycję ciśnienia w instalacji.

Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury na całej długości pionu (50–55°C) w najwyższej stacji zaleca się montaż termostatycznego zaworu cyrkulacyjnego TTV (tzw. spinki termicznej). Ma to szczególne znaczenie latem, gdyż skraca czas oczekiwania na podgrzanie c.w.u. Zawór TTV może być również zamontowany bezpośrednio na końcówce pionu poniżej automatycznych odpowietrzników.

W rozbudowanych instalacjach wielopionowych w celu zrównoważenia ciśnień stosuje się podpionowe dynamiczne regulatory różnicy ciśnienia i przepływu dobierane na maksymalne przepływy w pionie. Zawory podpionowe powinny umożliwić regulację ciśnienia i ograniczenie maksymalnego przepływu czynnika grzewczego w pionie. Standardowo powinny one pracować w zakresie 30–50 kPa i 1,5–4,5 m3/h.

Przykładowy schemat instalacji

Rys. 4. Przykładowy schemat instalacji pionowych i poziomych w budynku z wykorzystaniem stacji mieszkaniowych;
Rys. Thermic

Średnicę wewnętrzną przewodów w pionie dobiera się, mając na uwadze m.in. duże wartości przepływów podczas rozbioru c.w.u. i maksymalne przypływy w okresie grzewczym. Należy założyć liczbę jednocześnie pracujących stacji i jednostkowy przepływ dla stacji przygotowujących c.w.u. Trzeba też określić średnie zapotrzebowanie na moc dla c.o. na mieszkanie w danym pionie. Maksymalny przepływ w pionie oblicza się wg wzoru:

gdzie:
n – współczynnik jednoczesności,
m – całkowita liczba mieszkań,
gw – maksymalny przepływ czynnika grzewczego przez wymiennik,
gc – średni przepływ czynnika grzewczego dla c.o. na mieszkanie.

Przy projektowaniu przyłącza stacji do pionu grzewczego należy przyjmować maksymalny przepływ na potrzeby przygotowania c.w.u. i zaleca się, aby średnica przyłącza nie była mniejsza niż DN 20. W przypadku gdy długość przyłącza przekracza 6 m, zaleca się dodanie układu cyrkulacji (tzw. mostek cyrkulacyjny) zapewniającego zachowanie wymaganej temperatury na podejściu do stacji.

W instalacjach stosuje się zbiorniki buforujące, aby wspomagały źródło ciepła w szczytowych rozbiorach c.w.u. oraz nie powodowały niepotrzebnych włączeń źródła (taktowania kotła) przy krótkotrwałych rozbiorach poza sezonem grzewczym. Konieczność zastosowania zbiornika i jego wielkość wynikają z liczby stacji mieszkaniowych oraz pojemności instalacji pierwotnej (pionów). Pojemność ta powinna zapewnić zasilanie stacji w czasie uruchamiania źródła ciepła i wyznacza się ją następująco:

gdzie:
n – współczynnik jednoczesności,
gw – maksymalny przepływ czynnika grzewczego przez wymiennik,
t – czas potrzebny na uruchomienie źródła ciepła, standardowo 3 min.

Jeżeli w ten sposób obliczona pojemność jest większa od objętości wynikającej z obliczeń instalacji c.o., zaleca się zastosowanie zbiornika wody grzewczej.

Wytyczne doboru stacji mieszkaniowych

Przepływ na potrzeby podgrzewu c.w.u. w stacji mieszkaniowej określa się na podstawie zapotrzebowania na c.w.u. w mieszkaniu. Do określenia wydatku c.w.u. przyjmuje się, że mieszkanie wyposażone jest w jedną wannę lub natrysk i dla napełnienia wanny o pojemności 150 l w czasie 15 minut potrzeba wydatku 10 l/min.

Producenci oferują np. tabele doboru, w których znajdują się dane dotyczące przepływu pierwotnego przez wymiennik przy założonym wydatku c.w.u. Przykładowo dla standardowego zapotrzebowania na c.w.u. 10 l/min z wykresu na rys. 5 odczytujemy przepływ pierwotny dla wymiennika o wielkości 650 l/h. W wymienniku następuje oddanie ciepła i tym samym wychłodzenie wody w przepływie pierwotnym (powrotnej do źródła ciepła dla budynku w obiegu pionowym).

Przepływ pierwotny

Rys. 5. Przepływ pierwotny przez wymiennik przy ustalonym wydatku c.w.u.;
Rys. Thermic

Dla przepływów pierwotnych przez przykładowy wymiennik podczas przygotowania c.w.u. w stacji następuje schłodzenie czynnika grzewczego o ok. 45 K. Natomiast w czasie zasilania instalacji wewnętrznej c.o. czynnik grzewczy schładzany jest standardowo o 20 K. Schłodzenie powrotu w trybie pracy mieszanej c.w.u. i c.o., czyli w okresie grzewczym, można obliczyć ze średniej ważonej schłodzenia strumieni przepływów na c.o. i c.w.u.:

gdzie:
Tw – schłodzenie czynnika na wymienniku c.w.u.,
Gw – przepływ na potrzeby przygotowania c.w.u.,Gw = n · gw,
n – współczynnik jednoczesności,
gw – maksymalny przepływ czynnika grzewczego przez wymiennik,
To – schłodzenie czynnika w instalacji c.o.,
Go – przepływ na potrzeby c.o., Go = Gco – (n · go),
Gco – całkowity obliczeniowy przepływ w instalacji c.o.,
go – średni przepływ czynnika grzewczego dla c.o. na mieszkanie.

Strata ciśnienia w stacji wyznaczana jest dla maksymalnego przepływu czynnika grzewczego na potrzeby przygotowania c.w.u. Producenci zalecają, aby pomimo różnic oporów pomiędzy ciepłomierzami o różnych przepływach nominalnych stosować ciepłomierze o Qn < 1 m3/h ze względu na dokładność pomiaru w okresach przejściowych.

Przepływ na potrzeby c.o. ustala się na etapie obliczeń cieplnych budynku i na jego podstawie dobierana jest nastawa zaworu strefowego w stacji. Nastawa ta ma zapewnić ograniczenie maksymalnego przepływu w instalacji wewnętrznej mieszkania przy nadwyżce dyspozycji ciśnienia przed stacją. Przykładowe tabele doboru strumienia przepływu czynnika grzewczego na mieszkanie i nastawy zaworu strefowego przedstawia rys. 6.

Przykładowe tabele

Rys. 6. Przykładowe tabele doboru strumienia przepływu czynnika grzewczego na mieszkanie i nastawy zaworu strefowego: a) strumień przepływu czynnika grzewczego na mieszkanie (litr/godz.), b) nastawa zaworu strefowego dla straty ciśnienia 0,1 bara na zaworze;
Rys. Thermic

Współczynniki jednoczesności pracy stacji przygotowujących c.w.u. wyznaczane są w sposób doświadczalny. Przykład doboru ilustruje rys. 7. Na wykresie pokazano współczynniki jednoczesności n dla stacji przygotowujących c.w.u. decentralnie.

Współczynnik jednoczesności

Rys. 7. Współczynnik jednoczesności pracy stacji. Przykładowo dla budynku z 20 mieszkaniami współczynnik jednoczesności wynosi 3,9. Do dalszych obliczeń przyjmuje się wartość całkowitą 4;
Rys. Thermic

Podsumowanie

Na rynku dostępna jest szeroka oferta kompaktowych węzłów cieplnych i stacji mieszkaniowych. Wśród stacji mieszkaniowych znaleźć można wersje nisko-, średnio- i wysokotemperaturowe, w tym do grzejników naściennych i podłogowych oraz z wysokimi wydatkami c.w.u. Producenci oferują materiały techniczne i wsparcie przy doborze stacji mieszkaniowych oraz projektowaniu instalacji.

 1. Literatura
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz. UE L 156/75).
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz. UE L 328/210).
 4. Rybka Katarzyna, Węzły cieplne w budynkach nowych i modernizowanych, „Rynek Instalacyjny” 11/2016, www.rynekinstalacyjny.pl.
 5. Ryńska Joanna, Mieszkaniowe węzły ciepl­ne, „Rynek Instalacyjny” 10/2017, www.rynekinstalacyjny.pl.
 6. Kaczorek Dobrosława, Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym, „Rynek Instalacyjny” 4/2015, www.rynekinstalacyjny.pl.
 7. Materiały techniczne firm: Caleffi, Danfoss, Elektrotermex, Herz, Meibes, Oventrop, PHE Technika Cieplna, Thermic, Thermatic, Uponor.

Artykuł pochodzi z magazynu Rynek Instalacyjny - wydanie 6/2020.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Eugenia Śleszyńska Zmiany w Warunkach Technicznych

Zmiany w Warunkach Technicznych Zmiany w Warunkach Technicznych

Wraz ze zmianą przepisów Prawa budowlanego, tj. z dniem 19 września 2020 r., weszły w życie nowe warunki techniczne, dotyczące instalacji ogrzewczych wydane rozporządzeniem zmieniającym dotychczasowe warunki...

Wraz ze zmianą przepisów Prawa budowlanego, tj. z dniem 19 września 2020 r., weszły w życie nowe warunki techniczne, dotyczące instalacji ogrzewczych wydane rozporządzeniem zmieniającym dotychczasowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Redakcja Wentylacja w budynkach wielolokalowych

Wentylacja w budynkach wielolokalowych Wentylacja w budynkach wielolokalowych

Czym jest system wentylacji w budynku? Jakie wyróżnia się rodzaje? Jakie są konsekwencje niesprawnie działającej wentylacji? Warto znaleźć odpowiedzi na postawione pytania, gdyż wentylacja wpływa nie tylko...

Czym jest system wentylacji w budynku? Jakie wyróżnia się rodzaje? Jakie są konsekwencje niesprawnie działającej wentylacji? Warto znaleźć odpowiedzi na postawione pytania, gdyż wentylacja wpływa nie tylko na stan danego mieszkania, ale także na zdrowie jego mieszkańców.

Przemysław Gogojewicz Zapachy w praktyce administratora nieruchomości

Zapachy w praktyce administratora nieruchomości Zapachy w praktyce administratora nieruchomości

Badanie stopnia uciążliwości zapachów nie pozostaje poza kompetencjami organów, nawet nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe oraz brak jest metodyki pomiaru...

Badanie stopnia uciążliwości zapachów nie pozostaje poza kompetencjami organów, nawet nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe oraz brak jest metodyki pomiaru zapachu.

Redakcja Nieprawidłowości w systemie wentylacji – kto za nie odpowiada?

Nieprawidłowości w systemie wentylacji – kto za nie odpowiada? Nieprawidłowości w systemie wentylacji – kto za nie odpowiada?

Często zapominamy o tym, jak wyglądają kanały wentylacyjne w naszych budynkach. Tymczasem ich stan ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, ponadto ich regularne przeglądy nakazuje prawo.

Często zapominamy o tym, jak wyglądają kanały wentylacyjne w naszych budynkach. Tymczasem ich stan ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, ponadto ich regularne przeglądy nakazuje prawo.

Damian Żabicki Wentylacja w budynkach wielorodzinnych

Wentylacja w budynkach wielorodzinnych Wentylacja w budynkach wielorodzinnych

Wentylacja w budynku wielorodzinnym musi zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort użytkowania mieszkań poprzez optymalną wymianę powietrza. Wymagania techniczne w tym zakresie są sprecyzowane w przepisach...

Wentylacja w budynku wielorodzinnym musi zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort użytkowania mieszkań poprzez optymalną wymianę powietrza. Wymagania techniczne w tym zakresie są sprecyzowane w przepisach i normach branżowych. Jednak nawet doprowadzenie wymaganej ilości powietrza do mieszkania i zapewnienie drożnych kanałów wentylacyjnych dla powietrza wywiewanego nie gwarantują sprawnej wentylacji grawitacyjnej. W wielu wypadkach trzeba sięgać po wentylację mechaniczną lub rozwiązania hybrydowe.

Redakcja Jak uniknąć zatrucia czadem

Jak uniknąć zatrucia czadem Jak uniknąć zatrucia czadem

Zaczadzenia często wynikają z niezapewnienia odpowiedniej ilości tlenu w pomieszczeniu czy właściwej wentylacji. Co należy zrobić, aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla? Jakie profilaktyczne czynności powinno...

Zaczadzenia często wynikają z niezapewnienia odpowiedniej ilości tlenu w pomieszczeniu czy właściwej wentylacji. Co należy zrobić, aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla? Jakie profilaktyczne czynności powinno się przeprowadzić, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego?

Paweł Puch Jak zmusić kominiarzy do działania?

Jak zmusić kominiarzy do działania? Jak zmusić kominiarzy do działania?

Co roku w październiku w mojej spółdzielni kominiarze przeprowadzają kontrolę wentylacji. Budynek jest pięciokondygnacyjny, z lat 60., do jednego przewodu wentylacyjnego podłączone są mieszkania z co drugiej...

Co roku w październiku w mojej spółdzielni kominiarze przeprowadzają kontrolę wentylacji. Budynek jest pięciokondygnacyjny, z lat 60., do jednego przewodu wentylacyjnego podłączone są mieszkania z co drugiej kondygnacji – pisze Czytelniczka.

mgr inż. Iwona Żupańska Detekcja w garażach

Detekcja w garażach Detekcja w garażach

Garaże podziemne są coraz częściej nieodłączną częścią budynków mieszkalnych, biurowych i usługowych, a w wielu przypadkach stanowią samodzielne obiekty w centrach miast. Istotnym elementem bezpieczeństwa...

Garaże podziemne są coraz częściej nieodłączną częścią budynków mieszkalnych, biurowych i usługowych, a w wielu przypadkach stanowią samodzielne obiekty w centrach miast. Istotnym elementem bezpieczeństwa takich inwestycji jest sprawnie działający system wentylacji mechanicznej, który zapewni ochronę osobom przebywającym w garażu przez szkodliwym wpływem spalin samochodowych.

mgr inż. Franciszek Rochowczyk Kiedy nie ocieplać budynku?

Kiedy nie ocieplać budynku? Kiedy nie ocieplać budynku?

Coraz częściej właściciele i administratorzy budynków, w termomodernizacji, szukają sposobów na oszczędzanie ciepła. Czy słusznie?

Coraz częściej właściciele i administratorzy budynków, w termomodernizacji, szukają sposobów na oszczędzanie ciepła. Czy słusznie?

Sposoby na energooszczędny i zdrowy dom – poradnik

Sposoby na energooszczędny i zdrowy dom – poradnik Sposoby na energooszczędny i zdrowy dom – poradnik

Polacy, budując swoje domy lub kupując mieszkania, coraz częściej zwracają uwagę na energooszczędność i ekologię, dlatego świadomie wybierają rozwiązania, które pomagają ograniczyć zużycie energii i sprawiają,...

Polacy, budując swoje domy lub kupując mieszkania, coraz częściej zwracają uwagę na energooszczędność i ekologię, dlatego świadomie wybierają rozwiązania, które pomagają ograniczyć zużycie energii i sprawiają, że dom staje się ciepły, zdrowy oraz niedrogi w eksploatacji. Dotyczy to oczywiście nowych inwestycji, ale problemem pozostają budynki wniesione kilkadziesiąt lat temu, z których znaczna część jest źle zaizolowana, ma przestarzałe instalacje grzewcze, a także słabą wentylację, która niejednokrotnie...

Redakcja Na wsiach większe zapotrzebowanie na prąd

Na wsiach większe zapotrzebowanie na prąd Na wsiach większe zapotrzebowanie na prąd

Okazuje się, że w latach 2008-2018 tempo wzrostu zużycia energii elektrycznej na wsiach znacząco wyprzedzało wzrost zużycia ogółem, było też wyższe od zmian zużycia w miastach – o czym informuje Polski...

Okazuje się, że w latach 2008-2018 tempo wzrostu zużycia energii elektrycznej na wsiach znacząco wyprzedzało wzrost zużycia ogółem, było też wyższe od zmian zużycia w miastach – o czym informuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Andrzej Duszyński Pomiary zamówionej mocy cieplnej

Pomiary zamówionej mocy cieplnej Pomiary zamówionej mocy cieplnej

Dostarczenie zarządcy narzędzia umożliwiającego sprawdzenie w okresie rozliczeniowym, czy dostarczona ilość energii jest zgodna z zamówieniem (umową), znacznie poprawiłoby zarządzanie i ułatwiłoby obniżkę...

Dostarczenie zarządcy narzędzia umożliwiającego sprawdzenie w okresie rozliczeniowym, czy dostarczona ilość energii jest zgodna z zamówieniem (umową), znacznie poprawiłoby zarządzanie i ułatwiłoby obniżkę kosztów.

Anna Gilewska Bonifikaty za ogrzewanie

Bonifikaty za ogrzewanie

Zgodnie z prawem energetycznym, odbiorcami ciepła nie są pojedynczy mieszkańcy, ale np. spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa. To ona podpisuje umowę z ciepłownią, negocjuje tzw. moc zamówioną i inne...

Zgodnie z prawem energetycznym, odbiorcami ciepła nie są pojedynczy mieszkańcy, ale np. spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa. To ona podpisuje umowę z ciepłownią, negocjuje tzw. moc zamówioną i inne elementy transakcji. Ustala też, kiedy rozpoczynają się dostawy ciepła.

FIRMA BMETERS Warunki i sposoby zabudowy ciepłomierzy

Warunki i sposoby zabudowy ciepłomierzy Warunki i sposoby zabudowy ciepłomierzy

Prawidłowy montaż ciepłomierza to klucz do sukcesu. Dobrze zainstalowane urządzenie jest precyzyjne, niemal bezawaryjne i nie wymaga regulacji i konserwacji.

Prawidłowy montaż ciepłomierza to klucz do sukcesu. Dobrze zainstalowane urządzenie jest precyzyjne, niemal bezawaryjne i nie wymaga regulacji i konserwacji.

GPEC Jak ułatwić zarządzanie ciepłem niezależnie od sezonu?

Jak ułatwić zarządzanie ciepłem niezależnie od sezonu? Jak ułatwić zarządzanie ciepłem niezależnie od sezonu?

Kiedy jest najlepszy moment, aby wyłączyć ogrzewanie? Jak poradzić sobie z tą decyzją, która wraca co roku jak bumerang?

Kiedy jest najlepszy moment, aby wyłączyć ogrzewanie? Jak poradzić sobie z tą decyzją, która wraca co roku jak bumerang?

Redakcja Zawory i głowice - o czym należy pamiętać

Zawory i głowice - o czym należy pamiętać Zawory i głowice - o czym należy pamiętać

Głowice i zawory, niezbędne do regulowania ciepła w pomieszczeniach, będą pracowały zgodnie z naszymi oczekiwaniami tylko wtedy, gdy uwzględnimy pewne problemy związane z ich działaniem, i będziemy umieli...

Głowice i zawory, niezbędne do regulowania ciepła w pomieszczeniach, będą pracowały zgodnie z naszymi oczekiwaniami tylko wtedy, gdy uwzględnimy pewne problemy związane z ich działaniem, i będziemy umieli je zniwelować.

Agnieszka Zygmunt Zalety zdalnego odczytu mediów

Zalety zdalnego odczytu mediów Zalety zdalnego odczytu mediów

Autorka wyjaśnia na czym polegają technologie radiowego odczytu mediów oraz jakie są ich zalety, nadto opisuje system magistralowy oraz jak przeprowadza się odczytywanie danych.

Autorka wyjaśnia na czym polegają technologie radiowego odczytu mediów oraz jakie są ich zalety, nadto opisuje system magistralowy oraz jak przeprowadza się odczytywanie danych.

Redakcja Firmy energetyczne chcą współpracować z samorządowcami

Firmy energetyczne chcą współpracować z samorządowcami Firmy energetyczne chcą współpracować z samorządowcami

Przedstawiciele firm energetycznych zaapelowali w Katowicach do śląskich samorządowców o szerszą niż dotąd współpracę przy rozwoju sieci ciepłowniczych. Samorządowcy z kolei skarżą się na obowiązujące...

Przedstawiciele firm energetycznych zaapelowali w Katowicach do śląskich samorządowców o szerszą niż dotąd współpracę przy rozwoju sieci ciepłowniczych. Samorządowcy z kolei skarżą się na obowiązujące przepisy, wskutek których nie mają wpływu na wybór źródła ciepła przez inwestorów nowych obiektów.

DeRowerk F.H.U. Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachu w budownictwie wielolokalowym?

Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachu w budownictwie wielolokalowym? Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachu w budownictwie wielolokalowym?

Ocieplanie starszych bloków czeka każdą spółdzielnię i wspólnotę. Jak dobrze ocieplić dachy osiedli? Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachów w blokach?

Ocieplanie starszych bloków czeka każdą spółdzielnię i wspólnotę. Jak dobrze ocieplić dachy osiedli? Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachów w blokach?

DeRowerk F.H.U. Termoizolacja dachów a bezpieczeństwo pożarowe osiedli mieszkaniowych

Termoizolacja dachów a bezpieczeństwo pożarowe osiedli mieszkaniowych Termoizolacja dachów a bezpieczeństwo pożarowe osiedli mieszkaniowych

Czy materiał izolacyjny jest dopuszczony do stosowania w przestrzeni stropodachów?

Czy materiał izolacyjny jest dopuszczony do stosowania w przestrzeni stropodachów?

Redakcja Pompy ciepła – przegląd produktów

Pompy ciepła – przegląd produktów Pompy ciepła – przegląd produktów

Przegląd pomp ciepła - sprawdź co nowego w branży

Przegląd pomp ciepła - sprawdź co nowego w branży

Redakcja Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku? Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

Mostek termiczny określany jest jako "miejsce newralgiczne". Nie bez przyczyny właśnie tak jest, ponieważ to on, naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci...

Mostek termiczny określany jest jako "miejsce newralgiczne". Nie bez przyczyny właśnie tak jest, ponieważ to on, naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję budynku.

Wojciech Jan Konieczny Rozliczanie mediów – dekalog utrapień

Rozliczanie mediów – dekalog utrapień Rozliczanie mediów – dekalog utrapień

Rozliczając koszty dostawy ciepła lub paliwa do jego przetworzenia w ciepło, jak również koszty dostawy wody z odprowadzeniem ścieków, napotykamy wiele trudności, które komplikują prosty z założenia proces...

Rozliczając koszty dostawy ciepła lub paliwa do jego przetworzenia w ciepło, jak również koszty dostawy wody z odprowadzeniem ścieków, napotykamy wiele trudności, które komplikują prosty z założenia proces rozliczenia.

Redakcja Pompy ciepła – jakie wybrać w czasach koronawirusa?

Pompy ciepła – jakie wybrać w czasach koronawirusa? Pompy ciepła – jakie wybrać w czasach koronawirusa?

Koronawirus spowodował, że całe społeczeństwo zostało zamknięte w domach. Ograniczone zostały wolności, wstrzymane wszelkie aktywności społeczne, kulturowe, sportowe itd. Przedsiębiorcy walczą o przetrwanie,...

Koronawirus spowodował, że całe społeczeństwo zostało zamknięte w domach. Ograniczone zostały wolności, wstrzymane wszelkie aktywności społeczne, kulturowe, sportowe itd. Przedsiębiorcy walczą o przetrwanie, pracownicy tracą pracę, społeczeństwo zaciska pasa – to dopiero początkowy i szczątkowy bilans tej trudnej sytuacji, na szczegółową ocenę skutków epidemii jest jeszcze za wcześnie, bo przecież ona nadal trwa. Co więcej, przewiduje się, że koronawirus jeszcze trochę z nami pobędzie.

Wybrane dla Ciebie

Masz zaparowane okna w kuchni? Poznaj sposób na zapewnienie odpowiednie wentylacji w kuchni »

Masz zaparowane okna w kuchni? Poznaj sposób na zapewnienie odpowiednie wentylacji w kuchni » Masz zaparowane okna w kuchni? Poznaj sposób na zapewnienie odpowiednie wentylacji w kuchni »

Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej?

Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej? Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej?

Jak mógłby wyglądać świat bez dachów?

Jak mógłby wyglądać świat bez dachów? Jak mógłby wyglądać świat bez dachów?

Nie masz środków na termomodernizację?

Nie masz środków na termomodernizację? Nie masz środków na termomodernizację?

Istnieje wiele możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych, unijnych i innych. Zadzwoń i dowiedz się więcej: Bartosz Pawela, tel: 665 100 155

Istnieje wiele możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych, unijnych i innych. Zadzwoń i dowiedz się więcej: Bartosz Pawela, tel: 665 100 155

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością? Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze» Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Jak zabezpieczyć powietrze w domu i budynku przed smogiem i wirusami »

Jak zabezpieczyć powietrze w domu i budynku przed smogiem i wirusami » Jak zabezpieczyć powietrze w domu i budynku przed smogiem i wirusami »

Sposób dzięki któremu zredukujesz koszty i zwiększysz wydajność swoich procesów - zdalny...

Sposób dzięki któremu zredukujesz koszty i zwiększysz wydajność swoich procesów - zdalny... Sposób dzięki któremu zredukujesz koszty i zwiększysz wydajność swoich procesów - zdalny...

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Dachy zielone - na jakie rozwiązanie warto postawić?

Dachy zielone - na jakie rozwiązanie warto postawić? Dachy zielone - na jakie rozwiązanie warto postawić?

Dlaczego warto stosować urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów?

Dlaczego warto stosować urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów? Dlaczego warto stosować urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów?

Jak niedrogo i szybko przeprowadzić inspekcję nieruchomości ▼

Jak niedrogo i szybko przeprowadzić inspekcję nieruchomości ▼ Jak niedrogo i szybko przeprowadzić inspekcję nieruchomości ▼

Skorzystaj z dofinansowania i wykonaj ocieplenie dachu oraz poddasza »

Skorzystaj z dofinansowania i wykonaj ocieplenie dachu oraz poddasza » Skorzystaj z dofinansowania i wykonaj ocieplenie dachu oraz poddasza »

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce? Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

System ppoż. - co zrobić, by mieć pewność, że system zabezpieczeń ppoż. w obiekcie jest sprawny,

System ppoż. - co zrobić, by mieć pewność, że system zabezpieczeń ppoż. w obiekcie jest sprawny, System ppoż. - co zrobić, by mieć pewność, że system zabezpieczeń ppoż. w obiekcie jest sprawny,

Poznaj korzyści z połączenia pompy ciepła i kotła w jedno urządzenie »

Poznaj korzyści z połączenia pompy ciepła i kotła w jedno urządzenie » Poznaj korzyści z połączenia pompy ciepła i kotła w jedno urządzenie »

Nieruchomość bez dostępu do gazu - i co wtedy?

Nieruchomość bez dostępu do gazu - i co wtedy? Nieruchomość bez dostępu do gazu - i co wtedy?

Ściany w budynku są ciągle uszkodzone? Z tą metodą pozbędziesz się tego problemu »

Ściany w budynku są ciągle uszkodzone? Z tą metodą pozbędziesz się tego problemu » Ściany w budynku są ciągle uszkodzone? Z tą metodą pozbędziesz się tego problemu »

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach » Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Czym czyścić części wspólne nieruchomości? Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania? Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Ogrzewanie - które rozwiazanie wybrać i zaoszczędzić?

Ogrzewanie - które rozwiazanie wybrać i zaoszczędzić? Ogrzewanie - które rozwiazanie wybrać i zaoszczędzić?

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni »

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni » Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni »

Jak się wyróżnić będąc windą?

Jak się wyróżnić będąc windą? Jak się wyróżnić będąc windą?

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku? W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

Oto wiaty śmietnikowe, które zdobią osiedla »

Oto wiaty śmietnikowe, które zdobią osiedla » Oto wiaty śmietnikowe, które zdobią osiedla »

Czy wiesz, jak zbudować najfajnieszy plac zabaw?

Czy wiesz, jak zbudować najfajnieszy plac zabaw? Czy wiesz, jak zbudować najfajnieszy plac zabaw?

Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?

Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła? Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.