administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Wspólnota idzie po kredyt

Kredyt dla wspólnoty

Kredyt dla wspólnoty

Kredyt remontowy lub termomodernizacyjny jest dla wielu wspólnot mieszkaniowych lub małych spółdzielni jedyną szansą wykonania rozleglejszych remontów, odnowień lub prac modernizacyjnych. Jednak istnieje niewiele produktów bankowych adresowanych do wspólnot mieszkaniowych - liderem na tym rynku są PKO BP i banki spółdzielcze.

Zobacz także

Velo Bank Szybki kredyt bez zaświadczeń. Czy to się opłaca?

Szybki kredyt bez zaświadczeń. Czy to się opłaca? Szybki kredyt bez zaświadczeń. Czy to się opłaca?

Potrzebujesz niedużego zastrzyku finansowego – najlepiej z opcją otrzymania go bez konieczności wychodzenia z domu? Z myślą o takich osobach powstał kredyt gotówkowy z możliwością złożenia wniosku online....

Potrzebujesz niedużego zastrzyku finansowego – najlepiej z opcją otrzymania go bez konieczności wychodzenia z domu? Z myślą o takich osobach powstał kredyt gotówkowy z możliwością złożenia wniosku online. Sprawdź, jakich formalności należy dopełnić i czy opłaca się go zaciągnąć.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. Krok po kroku: proces uzyskania kredytu

Krok po kroku: proces uzyskania kredytu Krok po kroku: proces uzyskania kredytu

Zaciągniecie kredytu to ważna decyzja finansowa, którą należy dobrze przemyśleć. Sprawdź, jak krok po kroku wygląda procedura kredytowa, aby się do niej dobrze przygotować i dokonać mądrego wyboru.

Zaciągniecie kredytu to ważna decyzja finansowa, którą należy dobrze przemyśleć. Sprawdź, jak krok po kroku wygląda procedura kredytowa, aby się do niej dobrze przygotować i dokonać mądrego wyboru.

Anna Ruszczak news FEnIKS dofinansuje projekty odbetonowania przestrzeni miejskich

FEnIKS dofinansuje projekty odbetonowania przestrzeni miejskich FEnIKS dofinansuje projekty odbetonowania przestrzeni miejskich

Do 31 października 2023 roku jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą składać wnioski w ramach unijnego programu FEnIKS o dofinansowanie projektów odbetonowania przestrzeni miejskich. Minimalna...

Do 31 października 2023 roku jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą składać wnioski w ramach unijnego programu FEnIKS o dofinansowanie projektów odbetonowania przestrzeni miejskich. Minimalna wysokość wsparcia to 500 tys. zł, wkład własny – 15 proc. wartości projektu.

Uzyskanie kredytu wiąże się dla wspólnoty z kilkoma nader istotnymi formalnościami i działaniami prawno-administracyjnymi. Warto ich dopilnować, aby nie stanąć wobec „administracyjnego klinczu", polegającego na sądowym sporze z grupą mieszkańców, którzy nie godzą się na ważne (ale drogie) remonty, czy nie znaleźć się w sporze z bankiem uważającym zabezpieczenia przedstawiane przez spółdzielnię czy wspólnotę za niewystarczające.

Pierwszym etapem, jeszcze przed rozpoczęciem rozmów z bankiem, powinno być wykonanie audytu szacunkowego. Powierzenie go firmie (nawet małej) uprawnionej do audytów budowlanych nie będzie kosztowało dużo, a przyniesie znaczne zyski. Pierwszym z nich będzie dokładne określenie, co tak naprawdę można zrobić, jakie będą koszty inwestycji czy modernizacji, jaki powinien być udział własny wspólnoty. Odpowiedź na te pytania pozwoli na rozstrzygnięcie najważniejszego problemu - w jakiej wysokości i na jakich przypuszczalnych warunkach należy wziąć kredyt.

Remonty na kredyt

Zwykle okazuje się bowiem, że kredyt jest konieczny. Środki funduszu remontowego niemal zawsze trzymane są na nisko oprocentowanej lokacie, przez co ich wartość nie rośnie z czasem, a realnie spada. Ceny materiałów i robocizny z roku na rok szybko rosną, więc po kilku latach okazuje się zwykle, że nawet przy bardzo rygorystycznym gromadzeniu środków wystarczą one na niewielkie prace.

Zaciągnięcie kredytu to jednak czynność przekraczająca zwykły zarząd nieruchomością. Potrzebne jest więc uzyskanie uchwały wspólnoty upoważniającej zarząd do podpisania umowy z bankiem. W dużych wspólnotach mieszkaniowych uchwała taka musi być podjęta większością głosów liczoną według wysokości udziałów. Jeśli jednak zarząd nie uzyska zgody większości właścicieli, może zażądać rozstrzygnięcia kwestii przez sąd. Sąd przychyli się do zdania zarządu, jeśli zakres remontu lub modernizacji obejmuje prace niezbędne do utrzymania budynku w należytym stanie. Warto wspomnieć, że decyzja podjęta większością kwalifikowaną głosów wiąże wszystkich właścicieli mieszkań, a więc i tych, którzy uchwale się sprzeciwili. Jeśli bowiem sąd nie uzna racji protestujących przeciw uchwale, wówczas i tak będą musieli wraz z innymi spłacać kredyt. Inna rzecz, że spłata ta w praktyce nie będzie niczym innym jak wnoszeniem przez następne lata składek na fundusz remontowy, co i tak robili dotychczas, aczkolwiek składka może być wyższa. Obowiązuje bowiem ogólna zasada, że właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach w stosunku do wielkości ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

W małych wspólnotach mieszkaniowych, gdzie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące współwłasności, zaciągnięcie kredytu wymaga jednomyślności właścicieli. W przypadku braku tej jednomyślności współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

Bank żąda zabezpieczeń

Zazwyczaj banki oczekują od wspólnoty zabezpieczenia lub hipoteki. Podstawowym zabezpieczeniem jest zwykle pełnomocnictwo do rachunku funduszu remontowego, oznaczające, że bank w razie nieterminowości wpłaty lub braku całkowitego pokrycia spłaty kredytu i odsetek może sięgnąć po te środki. Banki żądają też cesji ubezpieczenia nieruchomości. Jeśli planowany remont jest bardzo rozległy i kosztowny bądź chodzi o duży zakres modernizacji, wówczas bank może domagać się dodatkowego zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomościach, których właścicielem jest wspólnota, takich jak sklepy i punkty usługowe. W części banków, gdy wartość kredytu przekracza 300 tys. złotych (co raczej jest regułą), proponowane jest wykupienie poręczenia w funduszu poręczeniowym.

Kredyt oznacza także problem dla zarządu nieruchomości. Najczęściej jest to „nieregularne zasilanie funduszu remontowego", czyli mówiąc wprost - zaległości czynszowe mieszkańców. Można się zabezpieczyć przed takim obrotem sprawy, podpisując choćby umowę z Biurem Informacji Gospodarczej. Wtedy wspólnota samodzielnie zarządzająca swoimi zasobami mieszkaniowymi otrzyma dostęp przez internet do bazy informacji gospodarczych, według której będzie mogła zweryfikować swoich lokatorów i przedsiębiorstwa korzystające z zasobów mieszkaniowych. W przypadku wynajętego zarządcy zasobami mieszkaniowymi firma taka musi otrzymać pełnomocnictwo wspólnoty do jej reprezentowania i do przekazywania, aktualizowania i usuwania informacji gospodarczych. I znowu - wymaga to uchwały popartej przez ogół mieszkańców wspólnoty, popierającej podpisanie umowy z BIG, obejmującej prawo do przekazywania, aktualizowania i usuwania negatywnych informacji gospodarczych o zalegających z czynszem lokatorach lub najemcach. Warto także przeglądać rejestry Biura Informacji Kredytowych.

Słońce z dopłatą

Ciekawą możliwością modernizacji jest montaż kolektorów słonecznych. Od jesieni 2010 można skorzystać z 45% dopłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kredytu na ten cel. Narodowy Fundusz zobowiązał się do udostępnienia środków na dotację na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jednostkowy koszt przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2500 zł od mkw. powierzchni całkowitej kolektora. Spłata części kapitału kredytu nastąpi poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia. Dotacje te adresowane są do wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych posiadających prawo do nieruchomości. Kwota planowanych dotacji w latach 2010-12 wynosi 200 mln zł, a w latach 2013-14 - 100 mln zł.

Banki spółdzielcze kredytują

Praktyka przyznawania kredytów dla wspólnot w największych bankach jest dość skomplikowana. Oficjalnie banki zabiegają bowiem o wspólnoty mieszkaniowe. Warto jednak zauważyć, że zwykle traktują je jak zwykłe firmy lub instytucje. Oferowane są niższe opłaty za prowadzenie rachunku, jak w Nordea Banku Polska lub wręcz prowadzenie go za darmo, jak w BGŻ, Millennium i Pekao SA. Niższe są też opłaty za wpłaty na konta wspólnot. Ale na tym zwykle przywileje się kończą - zwykle oprocentowanie środków na wspólnotowym koncie jest minimalne. I właśnie ten parametr powinien być istotny przy wyborze konkretnego banku.

Tymczasem oprocentowanie realne na rachunkach wspólnotowych wynosi od 3% (Nordea) do 3,7% (BOŚ). Możliwe jest też założenie lokaty, ale także oprocentowanie nie jest rewelacyjne - od 2,5 do 3,3%. Nietrudno zauważyć, że jest to mniej niż wskaźnik inflacji, który przekroczył już 4,4% i nadal rośnie. Oznacza to, że środki na tych rachunkach tracą stopniowo na wartości. Niewiele też banków ma specjalne linie kredytowe dla wspólnot. Zwykle bankowcy traktują je jak zwykłych klientów, negocjując z nimi stawki kredytowe. W tej sytuacji poza ofertą kilku banków działających w całej Polsce, posiadających od bardzo rozbudowanych linii produktowych adresowanych do wspólnot mieszkaniowych, jak PKO BP, do pojedynczych produktów stworzonych dla nich, jak Nordea czy Kredyt Bank, potentatem w dziedzinie obsługi wspólnot są banki spółdzielcze. Ich linie produktowe są wyraźnie personalizowane i adresowane do znanych im klientów lokalnych. Banki te znają także doskonale wiarygodność tego typu klientów i bardzo twardo negocjują z nimi stawki kredytowe - nic dziwnego, bo jako lokalne instytucje finansowe doskonale znają sytuację poszczególnych podmiotów ze swojego regionu. Nie zmienia to sytuacji, że poza wielkimi miastami wspólnoty mieszkaniowe właśnie w tych bankach najłatwiej otrzymają kredyt spersonalizowany, przeznaczony dla konkretnego projektu modernizacji czy remontu.

Wybrane oferty kredytów dla wspólnot mieszkaniowych

PKO BP

Linia kredytowa NASZ REMONT składająca się z produktów:

 • kredyt inwestorski NASZ REMONT - produkt własny PKO BP, komercyjny, na finansowanie wszystkich celów remontowych spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,
 • kredyt inwestorski NASZ REMONT z premią termomodernizacyjną z BGK udzielany na warunkach określonych w ustawie o realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • kredyt inwestorski NASZ REMONT w opcji niskokwotowej - stanowiący rozwinięcie funkcji kredytu komercyjnego NASZ REMONT i przeznaczony na finansowanie „szybkich - awaryjnych" potrzeb remontowych,
 • kredyt inwestorski NASZ REMONT z premią remontową z BGK - stanowiący uzupełnienie kredytu termomodernizacyjnego - w związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansowaniu termomodernizacji i remontów ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Linia kredytowa NASZ REMONT ma obejmować wszystkie potrzeby remontowe w obrębie własności - tj. budynku, terenu działki, infrastruktury, urządzenia terenu itp. Jedyne ograniczenia wynikające z ustawy dotyczą kredytów z udziałem premii termomodernizacyjnej lub remontowej, dzięki której istnieje możliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków budżetu państwa w postaci 20% premii z przeznaczeniem na spłatę kredytu.

Kredyt Bank SA

Kredyt Inwestycyjny Wspólnota Mieszkaniowa

Jest to kredyt celowy, adresowany do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Przeznaczony jest na remonty i modernizacje. Z kredytu mogą skorzystać wspólnoty, które posiadają rachunek w Kredyt Banku - „Ekstrabiznes Mieszkaj" co najmniej od 6 miesięcy lub przyniosą historię rachunku z innego banku.

Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie wysokości odpisów i regularności wpłat na fundusz remontowy. Regularność wpłat powinna być nie mniejsza niż 80% przez okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt lub 90% w przypadku wspólnot liczących do 10 członków. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku „Ekstrabiznes Mieszkaj" i cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości.

W kwocie przyznanego kredytu 10%, ale nie więcej niż 20 tys. złotych, można wykorzystać w formie przelewu gotówkowego na rachunek, bez konieczności wcześniejszego przedstawienia faktur lub dokumentów poświadczających wykorzystanie kredytu na wskazany w umowie cel. W przypadku rozliczenia się wspólnoty z wypłaconych środków w formie przelewu na rachunek przed zakończeniem okresu uruchomienia kredytu dopuszcza się możliwość kolejnego wykorzystania środków w wyżej opisanej formie i kwocie.

Warunki kredytu:

 • minimalny udział własny - 20% wartości inwestycji,
 • maksymalna kwota kredytu - 500 tys. PLN,
 • okres spłaty - do 15 lat,
 • karencja w spłacie kapitału - do 6 miesięcy.

Nordea Bank Polska

Pakiet dla Wspólnot Mieszkaniowych jest linią produktową (ale nie kredytową) powiązaną z kredytem.

Obejmuje on:

 • rachunek bieżący do gromadzenia środków związanych z bieżącymi rozliczeniami wspólnoty,
 • rachunek funduszu remontowego Nordea Progres,
 • dostęp elektroniczny i usługa przetwarzania i identyfikacji płatności,
 • kredyt inwestycyjny na finansowanie wydatków remontowych wspólnoty.

Rachunek bieżący to rachunek eFirma plus umożliwiający elektroniczną autoryzację przelewów przez zarząd wspólnoty. Funkcjonalność rachunku pozwala również m.in. na nadanie uprawnień administratorom wspólnoty w zakresie: przygotowywania przelewów, podglądu sytuacji na rachunku lub autoryzacji przelewów do określonej kwoty i kontrolę nad rozliczeniami wspólnoty. W rachunek wbudowana jest także usługa przetwarzania i identyfikacji płatności, która pozwala rozpoznać wszystkie gotówkowe i bezgotówkowe płatności przychodzące na rachunek bieżący wspólnoty mieszkaniowej. Każdy członek wspólnoty posiada unikatowy numer rozliczeniowy rachunku, którego używa, płacąc za czynsz.

Rachunek Nordea Progres to rachunek, na który przekazywane mogą być również środki gromadzone na rachunku funduszu remontowego. Ma oprocentowanie kroczące - tym wyższe, im wyższa jest kwota zdeponowanych środków na rachunku. Wypłata środków z rachunku nie powoduje utraty naliczonych odsetek.

Kredyt inwestycyjny Nordea Wspólnota obejmuje wydatki związane z inwestycją o charakterze remontowym wspólnoty. Spłata kredytu następuje z comiesięcznych wpłat na fundusz remontowy. Wysokość kredytu uzależniona jest od wysokości wpłat na ten fundusz. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku, na który wpływają środki przeznaczone na fundusz remontowy.

DnB Nord

Linia kredytowa dla wspólnoty mieszkaniowej

Obejmuje ona finansowanie przedsięwzięć modernizacji lub remont infrastruktury technicznej w zasobach wspólnoty, jak np. wymiana wind, remont balkonów, osuszenie budynku, nadbudowa. Możliwe są też: finansowanie części wydatków związanych z przeprowadzeniem inwestycji termomodernizacyjnej lub remontowej niepokrytej środkami z kredytu z premią BGK oraz refinansowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych w innych bankach.

Okres kredytowania wynosi do 20 lat z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału. Wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach w formie zapłaty za przedstawione dokumenty stwierdzające tytuł płatności. Termin spłaty kapitału i odsetek w cyklach miesięcznych z wpływów na rachunek remontowy wspólnoty, w ratach równych lub malejących. Istnieje możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowych maksymalnie do terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia pierwszej transzy. Zabezpieczenia to pełnomocnictwo do rachunku remontowego wspólnoty oraz cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od szkód spowodowanych żywiołami.

Bank Spółdzielczy Oława (typowy kredyt banków spółdzielczych)

Kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych

Kredyt adresowany jest do wspólnot mających siedzibę na terenie działania banku. Przeznaczony jest na remont, modernizację bądź zakup nieruchomości. Wymagany od kredytobiorcy udział środków własnych wynosi min. 10% kwoty nakładów inwestycyjnych. Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Oprocentowanie szacowane w oparciu o stawkę WIBOR 3 M.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Anna Ruszczak news Kto będzie płacić raty kredytu hipotecznego przy rozwodzie?

Kto będzie płacić raty kredytu hipotecznego przy rozwodzie? Kto będzie płacić raty kredytu hipotecznego przy rozwodzie?

Gdy dochodzi do rozwodu, kto w takiej sytuacji spłaca zobowiązania kredytowe? Jak wygląda kwestia mieszkania sfinansowanego kredytem?

Gdy dochodzi do rozwodu, kto w takiej sytuacji spłaca zobowiązania kredytowe? Jak wygląda kwestia mieszkania sfinansowanego kredytem?

Redakcja news Mieszkania na kredyt bez wkładu własnego

Mieszkania na kredyt bez wkładu własnego Mieszkania na kredyt bez wkładu własnego

W połowie bieżącego roku w ofercie banków ma się pojawić kredyt hipoteczny bez wkładu własnego. Państwo ma zagwarantować środki na pokrycie wkładu własnego.

W połowie bieżącego roku w ofercie banków ma się pojawić kredyt hipoteczny bez wkładu własnego. Państwo ma zagwarantować środki na pokrycie wkładu własnego.

Anna Ruszczak Stopy procentowe w górę, wyższe raty kredytów

Stopy procentowe w górę, wyższe raty kredytów Stopy procentowe w górę, wyższe raty kredytów

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) walczy z dwucyfrową inflacją i znów podnosi stopy procentowe do 4,5 proc.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) walczy z dwucyfrową inflacją i znów podnosi stopy procentowe do 4,5 proc.

Anna Ruszczak news Frankowicze wolą iść do sądu niż na ugodę z bankami

Frankowicze wolą iść do sądu niż na ugodę z bankami Frankowicze wolą iść do sądu niż na ugodę z bankami

Zawieranie ugód z bankami nie jest popularne wśród frankowiczów. Ma na to wpływ osłabienie złotego wobec franka szwajcarskiego oraz wzrost stóp procentowych, a przez to wzrost stawki referencyjnej WIBOR....

Zawieranie ugód z bankami nie jest popularne wśród frankowiczów. Ma na to wpływ osłabienie złotego wobec franka szwajcarskiego oraz wzrost stóp procentowych, a przez to wzrost stawki referencyjnej WIBOR. Kredytobiorcy wolą iść do sądu.

Anna Ruszczak news Wątpliwości przy obliczaniu stawek WIBOR – czy kredytobiorcy złotowi pozwą banki?

Wątpliwości przy obliczaniu stawek WIBOR – czy kredytobiorcy złotowi pozwą banki? Wątpliwości przy obliczaniu stawek WIBOR – czy kredytobiorcy złotowi pozwą banki?

Wzrost stóp procentowych spowodował wzrost stawek WIBOR, na podstawie których banki obliczają oprocentowanie kredytów. Eksperci mówią o wątpliwościach dotyczących obliczania stawek WIBOR, które mogą stanowić...

Wzrost stóp procentowych spowodował wzrost stawek WIBOR, na podstawie których banki obliczają oprocentowanie kredytów. Eksperci mówią o wątpliwościach dotyczących obliczania stawek WIBOR, które mogą stanowić podstawę do podważenia umów kredytowych.

Redakcja news Rząd przedstawia ofertę pomocy dla kredytobiorców

Rząd przedstawia ofertę pomocy dla kredytobiorców Rząd przedstawia ofertę pomocy dla kredytobiorców

„Wakacje kredytowe” i dopłaty do rat – to pomoc, którą polski rząd kieruje do rodzin posiadających kredyty hipoteczne w złotówkach.

„Wakacje kredytowe” i dopłaty do rat – to pomoc, którą polski rząd kieruje do rodzin posiadających kredyty hipoteczne w złotówkach.

Redakcja news WIBOR budzi wątpliwości – co w zamian?

WIBOR budzi wątpliwości – co w zamian? WIBOR budzi wątpliwości – co w zamian?

Jeszcze do niedawna uważano, że WIBOR stanowi koszt pozyskania przez bank pieniądza niezbędnego do udzielenia kredytu, bank natomiast zarabiał wyłącznie na marży oprocentowania.

Jeszcze do niedawna uważano, że WIBOR stanowi koszt pozyskania przez bank pieniądza niezbędnego do udzielenia kredytu, bank natomiast zarabiał wyłącznie na marży oprocentowania.

Redakcja news Fundusz wsparcia kredytobiorców

Fundusz wsparcia kredytobiorców Fundusz wsparcia kredytobiorców

Od października 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej co miesiąc ogłasza podwyżki stóp procentowych.

Od października 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej co miesiąc ogłasza podwyżki stóp procentowych.

Anna Ruszczak news Zielony dach wspierany przez samorządy

Zielony dach wspierany przez samorządy Zielony dach wspierany przez samorządy

Zielony dach to coraz częściej spotykane rozwiązanie architektoniczne i szereg korzyści: ekologicznych, ekonomicznych i estetycznych. Jest ono mocno popierane prze samorządy, które oferują m.in. zachęty...

Zielony dach to coraz częściej spotykane rozwiązanie architektoniczne i szereg korzyści: ekologicznych, ekonomicznych i estetycznych. Jest ono mocno popierane prze samorządy, które oferują m.in. zachęty podatkowe.

Redakcja RPP znowu podnosi stopy procentowe

RPP znowu podnosi stopy procentowe RPP znowu podnosi stopy procentowe

To już ósma z rzędu podwyżka stóp procentowych, licząc od października minionego roku.

To już ósma z rzędu podwyżka stóp procentowych, licząc od października minionego roku.

Grupa ANG Hipoteczny kredyt refinansowy – kiedy warto po niego sięgnąć?

Hipoteczny kredyt refinansowy – kiedy warto po niego sięgnąć? Hipoteczny kredyt refinansowy – kiedy warto po niego sięgnąć?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które na ogół spłacane jest przez przynajmniej kilkanaście lat. W tak długim horyzoncie czasowym spodziewać się można dosłownie wszystkiego – zarówno istotnej poprawy...

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które na ogół spłacane jest przez przynajmniej kilkanaście lat. W tak długim horyzoncie czasowym spodziewać się można dosłownie wszystkiego – zarówno istotnej poprawy naszej sytuacji finansowej, jak i jej wyraźnego pogorszenia. I właśnie w takich sytuacjach sprawdzić się może refinansowanie kredytu hipotecznego. Na czym polega taka operacja? Kto powinien się nią zainteresować?

Anna Ruszczak news Fundusze unijne 2021-2027: jesienią pierwsze nabory

Fundusze unijne 2021-2027: jesienią pierwsze nabory Fundusze unijne 2021-2027: jesienią pierwsze nabory

Z ruszających jesienią, pierwszych naborów na fundusze unijne z perspektywy na lata 2021–2027, finansowane będą inwestycje w zielone nowoczesne technologie i cyfryzację. W nowej perspektywie finansowej...

Z ruszających jesienią, pierwszych naborów na fundusze unijne z perspektywy na lata 2021–2027, finansowane będą inwestycje w zielone nowoczesne technologie i cyfryzację. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej łącznie ok. 770 mld zł. Oznacza to, że firmy znów będą mogły korzystać z szerokiego spektrum wsparcia w ramach programów krajowych i 16 programów regionalnych.

Redakcja news "Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego" – rusza program

"Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego" – rusza program "Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego" – rusza program

aaa

aaa

Piotr Pałka news Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

26 maja 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 października 2021 r., której celem jest eliminacja bariery przy udzieleniu kredytu hipotecznego w postaci braku własnych środków, stanowiących wymagany przez...

26 maja 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 października 2021 r., której celem jest eliminacja bariery przy udzieleniu kredytu hipotecznego w postaci braku własnych środków, stanowiących wymagany przez bank wkład własny.

Anna Ruszczak news Krajowy Plan Odbudowy zaakceptowany przez KE warunkowo

Krajowy Plan Odbudowy zaakceptowany przez KE warunkowo Krajowy Plan Odbudowy zaakceptowany przez KE warunkowo

2 czerwca br. w Warszawie, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła akceptację dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Szefowa KE spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz...

2 czerwca br. w Warszawie, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła akceptację dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Szefowa KE spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Mateuszem Morawieckim. Podkreśliła, że kamienie milowe muszą być wypełnione, zanim jakiekolwiek pieniądze zostaną wypłacone, mając na myśli niezawisłość sądów w Polsce.

Redakcja RPP po raz dziewiąty podnosi stopy procentowe

RPP po raz dziewiąty podnosi stopy procentowe RPP po raz dziewiąty podnosi stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Tym razem o 75 pb. do poziomu 6 proc., który jeszcze niedawno przewidywano jako docelowy.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Tym razem o 75 pb. do poziomu 6 proc., który jeszcze niedawno przewidywano jako docelowy.

Redakcja news Dopłaty do węgla także dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Dopłaty do węgla także dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Dopłaty do węgla także dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Rząd przyjął ustawę gwarantującą dopłaty do zakupu węgla. Podmioty, które będą uczestniczyły w programie zapłacą 996 zł za tonę surowca.

Rząd przyjął ustawę gwarantującą dopłaty do zakupu węgla. Podmioty, które będą uczestniczyły w programie zapłacą 996 zł za tonę surowca.

Redakcja news Nowe środki dla przedsiębiorców na wykorzystanie odpadów w energetyce

Nowe środki dla przedsiębiorców na wykorzystanie odpadów w energetyce Nowe środki dla przedsiębiorców na wykorzystanie odpadów w energetyce

Polskie firmy mają szansę otrzymać wsparcie na budowę spalarni odpadów. Spalarnie mają pomóc ciepłowniom w dywersyfikacji źródeł energii, natomiast samorządom – rozwiązać problem zagospodarowania odpadów.

Polskie firmy mają szansę otrzymać wsparcie na budowę spalarni odpadów. Spalarnie mają pomóc ciepłowniom w dywersyfikacji źródeł energii, natomiast samorządom – rozwiązać problem zagospodarowania odpadów.

Redakcja news „Mieszkanie bez wkładu” jest, ale kredytów brakuje

„Mieszkanie bez wkładu” jest, ale kredytów brakuje „Mieszkanie bez wkładu” jest, ale kredytów brakuje

Ponad miesiąc temu weszła w życie ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, jednak na rynku nie widać, aby banki prześcigały się w ofertach.

Ponad miesiąc temu weszła w życie ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, jednak na rynku nie widać, aby banki prześcigały się w ofertach.

Sabina Augustynowicz Programy wsparcia renowacji budynków

Programy wsparcia renowacji budynków Programy wsparcia renowacji budynków

Założenia programów, których realizacja ma doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach są bardzo ambitne i równie kapitałochłonne. Źródeł ich finansowania jest wiele, ale wysokość...

Założenia programów, których realizacja ma doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach są bardzo ambitne i równie kapitałochłonne. Źródeł ich finansowania jest wiele, ale wysokość wsparcia jest uzależniona od osiągniętego efektu energetycznego.

Redakcja news Wypowiedzenie kredytu na mieszkanie – kiedy może nastąpić?

Wypowiedzenie kredytu na mieszkanie – kiedy może nastąpić? Wypowiedzenie kredytu na mieszkanie – kiedy może nastąpić?

Mając na uwadze obecną sytuację społeczno-gospodarczą, wzrost liczby niespłacanych hipotek wydaje się bardzo prawdopodobny. Stąd warto zwrócić uwagę na kwestię dotyczące wypowiedzenie kredytu na mieszkanie...

Mając na uwadze obecną sytuację społeczno-gospodarczą, wzrost liczby niespłacanych hipotek wydaje się bardzo prawdopodobny. Stąd warto zwrócić uwagę na kwestię dotyczące wypowiedzenie kredytu na mieszkanie lub domu.

Anna Ruszczak news Ekologiczne budownictwo w ramach projektu Reincarnate

Ekologiczne budownictwo w ramach projektu Reincarnate Ekologiczne budownictwo w ramach projektu Reincarnate

Unijny projekt Reincarnate zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań, mających na celu maksymalizację cyklu życia budynków, produktów i materiałów budowlanych. Konsorcjum Reincarnate – Reincarnation...

Unijny projekt Reincarnate zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań, mających na celu maksymalizację cyklu życia budynków, produktów i materiałów budowlanych. Konsorcjum Reincarnate – Reincarnation of construction products and materials by slowing down and extending life cycles ogłosiło start międzynarodowej inicjatywy, finansowanej przez Komisję Europejską w ramach programu badań i innowacji Horyzont Europa. W projekcie bierze udział Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Redakcja news Wakacje kredytowe – kto skorzysta?

Wakacje kredytowe – kto skorzysta? Wakacje kredytowe – kto skorzysta?

Prezydent RP podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym i pomocy kredytobiorcom, w której umieszczono zapowiedziane wcześniej przez rząd mechanizmy wsparcia dla spłacających zobowiązania mieszkaniowe.

Prezydent RP podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym i pomocy kredytobiorcom, w której umieszczono zapowiedziane wcześniej przez rząd mechanizmy wsparcia dla spłacających zobowiązania mieszkaniowe.

Redakcja news Koniec z naliczaniem kosztów kredytu "za czekanie"

Koniec z naliczaniem kosztów kredytu "za czekanie" Koniec z naliczaniem kosztów kredytu "za czekanie"

Sejm RP przyjął nowelizację ustawy Prawo bankowe. Zmiany odnoszą się do kosztów, ponoszonych przez kredytobiorców w związku z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Sejm RP przyjął nowelizację ustawy Prawo bankowe. Zmiany odnoszą się do kosztów, ponoszonych przez kredytobiorców w związku z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Wybrane dla Ciebie

Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania »

Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania » Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania »

Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa »

Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa » Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku » Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu? Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej » Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej » Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku » Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Czy opłaca się ocieplać stary budynek? Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj! Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź » Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę » Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu » Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego » Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami » Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku? Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.