administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Co dalej z Czystym Powietrzem?!

Co dalej z Czystym Powietrzem?!, fot. pixabay

Co dalej z Czystym Powietrzem?!, fot. pixabay

Chodzi o program „Czyste Powietrze”, ale będzie mowa także o czystym powietrzu jako takim.

Zobacz także

Bank Pocztowy S.A. Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw...

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, oferując korzystne rozwiązanie w postaci Kredytu na OZE (Odnawialne Źródła Energii).

L’Avenir Du Monde sp. z o.o. System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje...

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje także wsparcie merytoryczne. Jak usługa Ecosorting wpływa na życie mieszkańca danej nieruchomości? Odpowiadamy na najczęstsze pytania lokatorów.

Bank Pocztowy S.A. Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach

Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach

Wychodząc naprzeciw potrzebom Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Bank Pocztowy oferuje elastyczny Kredyt na OZE o dowolnej wysokości, jednak nie niższy niż 10 tysięcy złotych. Jak przyznaje Paweł Andrzejczyk,...

Wychodząc naprzeciw potrzebom Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Bank Pocztowy oferuje elastyczny Kredyt na OZE o dowolnej wysokości, jednak nie niższy niż 10 tysięcy złotych. Jak przyznaje Paweł Andrzejczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Instytucjonalnej Banku Pocztowego, kredyt na odnawialne źródła energii (OZE) to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, które chciałyby w najbliższym czasie sfinansować projekty związane z efektywnością energetyczną.

SCT w Krakowie do poprawki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały, wprowadzającej w mieście Strefę Czystego Transportu (SCT). Sąd nie podważył zasadności wprowadzenia SCT w Krakowie, o wyroku zadecydowały błędy w treści uchwały. Główną wadą, która całkowicie ją dyskwalifikuje, jest podobno nieprecyzyjne określenie granic Strefy. – Wyrok nie oznacza, że Strefa Czystego Transportu w ogóle nie powinna powstać, a jedynie to, że zdaniem sądu została przyjęta z błędami. W naszej opinii ewentualne drobne uchybienia nie powinny dyskwalifikować SCT w całości. Strefa to wielka szansa na poprawę jakości powietrza w Krakowie. Po skutecznej walce z piecami-kopciuchami przyszła pora na wyeliminowanie ich motoryzacyjnych odpowiedników – skomentował Miłosz Jakubowski z Fundacji Frank Bold, która bierze udział w postępowaniu (spotkanie w dn. 11 stycznia br.).

Zgodnie z uchwałą rady miasta, krakowska SCT ma zacząć obowiązywać częściowo w lipcu 2024 roku, a w pełnym zakresie wejść w życie dwa lata później. SCT przewiduje, że w granicach administracyjnych Krakowa (za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad) nie będą mogły jeździć auta najbardziej zanieczyszczające powietrze. Docelowo (od lipca 2026 roku) chodzi o pojazdy benzynowe wyprodukowane przed 2000 r., a więc starsze niż 26 lat, a w przypadku diesli – auta osobowe sprzed 2009 roku (starsze niż 17 lat) oraz autobusy i ciężarówki sprzed 2008 roku. Przewiduje się też szereg wyłączeń, m.in. dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych, dla pojazdów historycznych czy motocykli. – Wyrok WSA nie jest dobrą wiadomością dla czystego powietrza w Krakowie. Uchwała została unieważniona ze względu na kwestie formalne. Sąd nie podważył konieczności wprowadzenia SCT w Krakowie. Będziemy domagać się od miasta rzetelnego przygotowania nowego projektu Strefy i poddania go konsultacjom społecznym. Kraków musi mieć swoją Strefę Czystego Transportu, ponieważ zanieczyszczenia transportowe z najstarszych samochodów trują nas wszystkich – uważa Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Jak podaje Program Ochrony Powietrza dla Małopolski z 2023 r., emisje transportowe odpowiadają w centrum Krakowa prawie za 45 proc. stężenia pyłu PM10 i 77 proc. stężenia tlenków azotu.

Dzięki zmniejszeniu emisji z transportu w Krakowie można będzie uniknąć ok. 300 zgonów rocznie. Największą poprawę odczują mieszkańcy aż 10 dzielnic.

Koalicja Lekarzy i Naukowców na Rzecz Zdrowego Powietrza wskazuje jak negatywny wpływ na zdrowie ma wdychanie spalin z silników samochodowych. Skutki to: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, ostre incydenty chorób sercowo-naczyniowych, rozwój zespołów otępiennych u osób starszych, a także pogorszenie koncentracji i uczenia się u dzieci i młodzieży.

Kryzys Czystego Powietrza

Program Czyste Powietrze (PCZP) znalazł się na skraju bankructwa – ostrzegają Polski Alarm Smogowy oraz Fundacja Instrat (konferencja prasowa „Smogowy test dla rządu – kryzys programu Czyste Powietrze”, 18 stycznia br.).

Bez natychmiastowej interwencji rządu programowi grozi zapaść – ostrzegają aktywiści i eksperci. Apelują do premiera Donalda Tuska o jak najszybsze przeznaczenie części zaliczki z RePower EU na odzyskanie płynności finansowej Programu.

– Dotarły do nas informacje o rosnących zaległościach w wypłatach środków z tego programu – mówi Andrzej Guła, lider PAS. – Informacje potwierdziło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wiemy, że luka wynosi już ponad 300 milionów złotych i każdego tygodnia rośnie o kolejne 100 milionów. Do końca lutego kwota niewypłaconych pieniędzy wzrośnie do 700 milionów złotych. To sytuacja niedopuszczalna – dodaje Guła – mówimy o co najmniej kilkunastu tysiącach rodzin, które poniosły koszty ocieplenia domów i wymiany źródła ciepła i teraz oczekują na refundację.

Przypomnijmy, program Czyste Powietrze, prowadzony przez NFOŚiGW udziela dotacji do wymiany starych kotłów i ocieplenia domów od 2018 roku. Popularność PCZP rosła: w 2019 roku złożono 85 tysięcy wniosków, w 2023 – już 217 tysięcy. W ciągu tych pięciu lat liczba wniosków sięgnęła 754 tys. Do wymiany pozostało jeszcze ok. 2,7 miliona kotłów. Sytuacja smogowa ze stycznia br., kiedy polskie miasta znalazły się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie pokazuje, że Polska z problemem zimowego smogu wciąż sobie nie radzi!

Nie tak dawno premier Donald Tusk deklarował „działania na rzecz walki ze smogiem poprzez błyskawiczną, na wielką skalę termomodernizację. Będziemy walczyć ze smogiem m.in. poprzez przyspieszenie procesu wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji”. Premier wyraził jednocześnie nadzieję, że w drugiej połowie roku Polska stanie się rekordzistą w skali Europy jeśli chodzi o tempo zmian w tej dziedzinie (patrz: Umowa Koalicyjna, 10 listopada 2023 r.).

PAS i Instrat obawiają się, że bez natychmiastowych działań ze strony rządu programowi Czyste Powietrze grozi wyhamowanie, a realizacja tych obietnic nie będzie możliwa. – Dziwi nas dysproporcja pomiędzy deklaracjami rządu i zapowiedziami przedwyborczymi a mizernym wsparciem, jakie obecnie otrzymuje program Czyste Powietrze – stwierdził prezes Fundacji Instrat Michał Hetmański. – Zaliczka RePower EU, jaką otrzymała Polska wynosi ok. 22 mld zł. Apelujemy o przeznaczenie 2 mld zł z tych środków na wsparcie PCZP. Pieniądze w budżecie są, potrzebna jest jednak determinacja rządu by znalazły się w programie Czyste Powietrze – dodał.

Polski Alarm Smogowy oraz Fundacja Instrat apelują do premiera o pilne działania w kierunku odblokowania środków KPO na ten cel, w dalszej kolejności Funduszu Spójności i innych źródeł finansowania (ETS, Fundusz Modernizacyjny czy emisja obligacji Czyste Powietrze). Jak podkreślają, działania te są konieczne, gdyż Polska jest dziś krajem o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Unii Europejskiej. Mamy z tej przyczyny ponad 40 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie.

Resort środowiska szuka pieniędzy! 

Nieco wcześniej, (15 stycznia br.), fakt zaległych wypłat w programie Czyste Powietrze potwierdziła Minister Klimatu i Środowiska Paulina Henning-Kloska. Na konferencji prasowej poinformowała, że resort planuje wykorzystać na ten cel pieniądze z programu Feniks (Fundusze europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko). – Uznaliśmy, że rozpoczynamy proces uruchomienia puli środków dostępnych z Feniksa, zajmie to parę tygodni, ale chcemy mieć pewność, że w perspektywie kolejnych miesięcy, ta płynność w programie Czyste Powietrze zostanie nie tylko przywrócona, ale i zachowana w sposób trwały poprzez wprowadzanie docelowych rozwiązań – stwierdziła. Zapowiedziała też, że MKiŚ chce przyspieszyć rozpatrywanie zgłaszanych wniosków. Dodała, że chodzi o pewność przywrócenia i zachowania płynności w ważnym antysmogowym programie. Nie wykluczyła też, że wcześniej może pojawi się jakiś sposób prefinansowania złożonych wniosków. Hennig-Kloska podkreśliła, że na Czyste Powietrze rząd z pierwszej transzy KPO (Krajowego Planu Odbudowy) dostał 200 mln zł i wypłata zaległych dotacji dla beneficjentów zostanie – korzystając z tych pieniędzy – wznowiona. Poinformowała jednak, że zaległości sięgają 300 mln zł i dlatego resort, by pokryć różnicę, zdecydował się sięgnąć po środki z „Feniksa”. Dodała, że przez zaniedbania poprzedniego rządu brakuje pieniędzy m.in. z KPO i Funduszu Spójności. Przypomniała, że ponieważ NFOŚiGW wstrzymał dotacje dla Czystego Powietrza w efekcie „kilkanaście tysięcy rodzin dalej czeka na wypłaty”. Jak się dowiadujemy, dalej czekają (marzec) i czują się pokrzywdzeni i „nabici w butelkę”!

Polska bez smogu – 7 antysmogowych zadań rządu

Polski Alarm Smogowy zaprezentował siedem antysmogowych zadań dla rządu Donalda Tuska (na konferencji prasowej w dn. 7 lutego 24 r.). „Ich realizacja przełoży się na znaczącą poprawę jakości powietrza w Polsce i zwiększy liczbę mieszkańców Polski oddychających czystym powietrzem z 2 do 30 milionów. Taka zmiana ograniczy liczbę przedwczesnych zgonów, spowodowanych złą jakością powietrza o 21 tys. rocznie”. PAS przekazał listę tych zadań do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz do Minister Klimatu i Środowiska, Pauliny Hennig-Kloski, zapowiadając okresowy przegląd postępów w ich wdrażaniu.

Siedem antysmogowych zadań dla rządu Donalda Tuska to lista najważniejszych antysmogowych działań, które powinien podjąć rząd w zwalczaniu kluczowych źródeł emisji zanieczyszczeń pochodzących z ogrzewania domów, transportu i zakładów przemysłowych. „Bez pełnej realizacji tych zadań nie osiągniemy celu jakim jest czyste powietrze”. PAS przygotował konkretne i szczegółowe propozycje działań we wszystkich ważnych obszarach dotyczących jakości powietrza w Polsce, „aby rząd mógł zrealizować swoje obietnice walki ze smogiem zawarte w umowie koalicyjnej”. Skierowane są one do rządu premiera Donalda Tuska, w szczególności do Minister Klimatu i Środowiska, Pauliny Hennig-Kloski. Dla skutecznej walki ze smogiem potrzebne jest także zaangażowanie ministrów – funduszy, finansów, polityki społecznej, czy zdrowia.

Siedem antysmogowych zadań dla nowego rządu to:

  • Rozwój programów finansujących termomodernizację budynków mieszkalnych
  • Wprowadzenie i wdrożenie regulacji prawnych – emisja z ogrzewania budynków
  • Wprowadzenie mechanizmów rozliczeń energii wspierających czyste źródła energii
  • Rozwój Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
  • Miasta bez smogu transportowego – przeciwdziałanie zanieczyszczeniom komunikacyjnym
  • Przemysł, przedsiębiorcy – reforma Inspekcji Ochrony Środowiska
  • Pomiar smogu – rozwój państwowego monitoringu powietrza

Prezentowane zadania to „zbiór niezbędnych działań, prowadzących do rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Zadania te są ze sobą powiązane i powinny być realizowane równocześnie, tak aby zapewnić w pełni efektywną walkę ze smogiem”. Wśród zadań znajduje się przyspieszenie realizacji programów termomodernizacji budynków mieszkalnych tj. Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie, Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Do wymiany wciąż mamy 2,5 mln kopciuchów w domach jednorodzinnych i ok. 1 mln pieców kaflowych w budynkach wielorodzinnych. „Dlatego należy rozwijać program Ciepłe Mieszkanie, umożliwiając korzystanie z niego także gminom zarządzającym zasobem komunalnym (obecnie wnioski mogą składać jedynie mieszkańcy tych lokali)”. Niezbędne są także działania w obszarze regulacji eliminujących zanieczyszczenia pochodzące z ogrzewania budynków. Są wśród nich: normy jakości węgla, standardy emisyjne urządzeń grzewczych, uchwały antysmogowe oraz rozwój CEEB.

– Dla skutecznej walki ze smogiem państwo nie może ograniczać się jedynie do programów wsparcia finansowego, takich jak Czyste Powietrze. Konieczne jest wdrożenie i przestrzeganie przepisów antysmogowych, w tym norm jakości węgla czy uchwały antysmogowe. Tylko ich równoczesne wdrożenie umożliwi efektywne wykorzystanie ograniczonych środków publicznych – postulował Andrzej Guła.

Lista siedmiu zadań zawiera również rekomendacje ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu samochodowego oraz przemysłu i przedsiębiorstw. PAS rekomenduje m.in. przesunięcie 1,4 miliarda złotych, które każdego roku NFOŚiGW przeznacza na tworzenie funduszu czystego transportu. Finansowane byłoby z niego wsparcie dla przedsiębiorców oferujących przewóz towarów i usług, działających na terenie miast tworzących Strefy Czystego Transportu. PAS rekomenduje też zwiększenie kontroli wycinania filtrów DPF, usprawnienie kontroli emisyjności pojazdów podczas dorocznych przeglądów oraz ograniczenie napływu wysokoemisyjnych pojazdów do Polski poprzez podwyższenie na nie akcyzy.

W obszarze zanieczyszczeń generowanych przez przemysł i przedsiębiorstwa PAS widzi konieczność reformy Inspekcji Ochrony Środowiska, która – jego zdaniem – nie zapewnia obywatelom skutecznej ochrony przed zanieczyszczeniami. – Powszechna praktyka kontroli z wcześniejszą zapowiedzią, zamiast kontroli interwencyjnych, zupełnie niweczy możliwość ścigania przestępczej działalności – uważa A. Guła i dodaje, że obywatele powinni mieć zagwarantowaną natychmiastową reakcję służb w sytuacji niekontrolowanych emisji.

Ważnym problemem jest rozwój państwowego monitoringu powietrza. PAS postuluje zwiększenie liczby stacji mierzących zanieczyszczenia pyłem z obecnych 287 do 400, a w przypadku stacji monitorujących zanieczyszczenia samochodowe z obecnych 20 (!) do przynajmniej 100, a także zapewnienie IOŚ odpowiednich środków na utrzymanie tej sieci.

PAS zapowiada pierwszą ocenę działań rządu w październiku’24 br., na początku następnego sezonu grzewczego. – Mamy nadzieję, że deklaracje, które złożył rząd premiera Tuska w zakresie walki ze smogiem, będą traktowane poważnie i już wkrótce będziemy obserwować pierwsze efekty – liczy lider PAS. 

„Zobacz czym oddychasz. Zmień to” 

To już V edycja kampanii Polskiego Alarmu Smogowego pod tym hasłem, pokazująca jakim powietrzem oddychamy. W jej trakcie mobilna instalacja ludzkich płuc odwiedziła już 40 miejscowości w 8. województwach (informacja z dn. 15 lutego br.) Do końca sezonu grzewczego miały trafić jeszcze do 14 miejscowości. Mobilne płuca ustawiane są na dwa tygodnie głównie w miejscach, w których nie ma pomiarów jakości powietrza, a mieszkańcy często nie mają świadomości, jakim powietrzem oddychają. Najgorzej było tym razem w Aleksandrowie Kujawskim.

To piąty sezon grzewczy, w którym PAS prowadzi kampanię, ale pierwszy, w którym instalacja odwiedziła miasta i gminy na ich zaproszenie. – Spotkaliśmy się z dużą popularnością naszej kampanii, otrzymując wiele zaproszeń – mówi koordynatorka kampanii Magdalena Cygan. – Części miejscowości musieliśmy odmówić z uwagi na ograniczoną liczbę instalacji. Ale zapraszamy na kolejny sezon grzewczy. Największe zapotrzebowanie na mobilną instalację zanotowaliśmy w Małopolsce i województwie śląskim (…).

Przypomnijmy, że kampania ma na celu nie tylko pokazanie stopnia zanieczyszczenia powietrza. Nakłania również do działania, czyli ocieplenia domów i wymiany starych kotłów i pieców. Rezygnacja z „kopciucha” i instalacja ekologicznego, wydajnego źródła ciepła jest inwestycją, która ma przecież zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Ale… pod warunkiem jednoczesnej termomodernizacji budynku. Aż 70% polskich domów nie ma jeszcze wystarczającego ocieplenia ścian i stropów, co sprawia, że ich ogrzewanie oznacza dziś dla mieszkańców raczej straty finansowe. I to znaczne! Dopiero we właściwie ocieplonym budynku możemy koszty ogrzewania obniżyć o połowę.

Komentarze

Powiązane

Anna Ruszczak news Kompostowanie ważnym ogniwem biogospodarki

Kompostowanie ważnym ogniwem biogospodarki Kompostowanie ważnym ogniwem biogospodarki

Do ponad 13 proc. wzrósł w Polsce w ostatnim roku udział kompostowania w procesie przetwarzania odpadów komunalnych. Założenia Europejskiego Zielonego Ładu mają na celu ograniczenie zużycia nawozów i pestycydów...

Do ponad 13 proc. wzrósł w Polsce w ostatnim roku udział kompostowania w procesie przetwarzania odpadów komunalnych. Założenia Europejskiego Zielonego Ładu mają na celu ograniczenie zużycia nawozów i pestycydów i mogą niebawem zwiększyć zainteresowanie kompostowaniem. Rośliny uprawiane w ziemi zasilanej kompostem są lepiej odżywione i odporniejsze na choroby, szkodniki i zmiany temperatur. Kompost z odpadów kuchennych ogranicza marnowanie żywności. Obniżki opłat za odbiór śmieci w zamian za kompostownie...

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wyższa temperatura w zabudowie miejskiej jest skutkiem promieniowania absorpcyjnego spowodowanego sztucznymi materiałami miejskimi, transpiracji z budynków i infrastruktury, uwalniania antropogenicznego...

Wyższa temperatura w zabudowie miejskiej jest skutkiem promieniowania absorpcyjnego spowodowanego sztucznymi materiałami miejskimi, transpiracji z budynków i infrastruktury, uwalniania antropogenicznego ciepła od mieszkańców i urządzeń oraz efektem blokowania przepływu powietrza przez budynki – znaczny udział w tym procesie mają ciemne powierzchnie, takie jak bitumiczne pokrycia dachowe.

Helena Śpiewak Miasta przyszłości

Miasta przyszłości Miasta przyszłości

Już ponad połowa populacji świata mieszka w miastach, odpowiadając za większość globalnego zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Jakie będą polskie miasta przyszłości?

Już ponad połowa populacji świata mieszka w miastach, odpowiadając za większość globalnego zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Jakie będą polskie miasta przyszłości?

Redakcja Projektowanie ekoosiedla

Projektowanie ekoosiedla Projektowanie ekoosiedla

Zieleń stanowi o atrakcyjności osiedla mieszkaniowego. Zwłaszcza obecnie duży nacisk kładziony jest na to, aby była czymś więcej, niż przypadkowym zestawem trawników i rachitycznych drzewek poprzecinanych...

Zieleń stanowi o atrakcyjności osiedla mieszkaniowego. Zwłaszcza obecnie duży nacisk kładziony jest na to, aby była czymś więcej, niż przypadkowym zestawem trawników i rachitycznych drzewek poprzecinanych chodnikami. W mieście, podobnie jak na wsi, ludzie zaczęli cenić sobie kontakt z naturą. Mieszkańcy osiedli rozumieją też, że dobrze zaprojektowany teren zielony jest nie do przecenienia w kontekście ocieplenia klimatu i związanych z nim wyzwań.

Anna Ruszczak news Pod wpływem konsumentów prawie 60 proc. firm zwiększa cele środowiskowe

Pod wpływem konsumentów prawie 60 proc. firm zwiększa cele środowiskowe Pod wpływem konsumentów prawie 60 proc. firm zwiększa cele środowiskowe

Prawie 90 proc. Polaków uważa, że ich wybory i jednostkowe działania mogą mieć pozytywny wpływ na rozwiązywanie globalnych problemów społecznych i środowiskowych. Dzięki nim, 57 proc. firm zwiększyło zakres...

Prawie 90 proc. Polaków uważa, że ich wybory i jednostkowe działania mogą mieć pozytywny wpływ na rozwiązywanie globalnych problemów społecznych i środowiskowych. Dzięki nim, 57 proc. firm zwiększyło zakres celów środowiskowych. Nie tylko wymagania konsumentów, ale i globalny kryzys może się stać wyzwalaczem pozytywnej zmiany w zakresie odpowiedzialnego biznesu.

Helena Śpiewak Tragedia Odry

Tragedia Odry Tragedia Odry

Zatrucie rzeki toksynami to mało powiedziane. Mamy do czynienia z niewyobrażalną, i co gorsza nieprzewidywalną w skutkach, katastrofą ekologiczną. Tony martwych ryb, zatrutych chemikaliami wyławiane są...

Zatrucie rzeki toksynami to mało powiedziane. Mamy do czynienia z niewyobrażalną, i co gorsza nieprzewidywalną w skutkach, katastrofą ekologiczną. Tony martwych ryb, zatrutych chemikaliami wyławiane są na setkach kilometrów biegu rzeki. Zniszczony został ekosystem Odry. – Wybrane komunikaty, relacje, komentarze

Anna Ruszczak news Smog powraca – trudny sezon dla samorządów

Smog powraca – trudny sezon dla samorządów Smog powraca – trudny sezon dla samorządów

We Wrocławiu tempo wymiany pieców na koniec 2021 roku było bardzo dobre i rok 2022 miał być kontynuacją, niestety nastąpiło załamanie. Jakość powietrza w mieście przez ostatnie dwa lata poprawiła się i...

We Wrocławiu tempo wymiany pieców na koniec 2021 roku było bardzo dobre i rok 2022 miał być kontynuacją, niestety nastąpiło załamanie. Jakość powietrza w mieście przez ostatnie dwa lata poprawiła się i Wrocław mieści się w ustalonych przez WHO limitach liczby dni z przekroczonym stężeniem szkodliwych pyłów.

Joanna Ryńska Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu

Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu

Jednym z celów współczesnej urbanistyki jest zyskiwanie przez miasta elastyczności w adaptacji do długotrwałych zmian klimatu lub w ograniczaniu strat wynikających z zachodzących coraz częściej ekstremalnych...

Jednym z celów współczesnej urbanistyki jest zyskiwanie przez miasta elastyczności w adaptacji do długotrwałych zmian klimatu lub w ograniczaniu strat wynikających z zachodzących coraz częściej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ważną rolę w tych zadaniach odgrywają rozwiązania inżynierskie z obszaru zielono-niebieskiej infrastruktury.

Anna Ruszczak news „Donos” w aplikacji mObywatel

„Donos” w aplikacji mObywatel „Donos” w aplikacji mObywatel

W aplikacji mObywatel pojawił się specjalny moduł, który pozwoli na szybkie powiadomienie służb o naruszeniach środowiska. Przestępstwa przeciwko środowisku nie są objęte nieformalnym, społecznym zakazem...

W aplikacji mObywatel pojawił się specjalny moduł, który pozwoli na szybkie powiadomienie służb o naruszeniach środowiska. Przestępstwa przeciwko środowisku nie są objęte nieformalnym, społecznym zakazem donoszenia, więc ma to sens.

Redakcja news Jak zatrzymać deszczówkę

Jak zatrzymać deszczówkę Jak zatrzymać deszczówkę

Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze i okresy bezdeszczowe przerywane nawalnymi opadami sprawiają, że większego znaczenia nabierają efektywne, przydomowe systemy zagospodarowania wód opadowych.

Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze i okresy bezdeszczowe przerywane nawalnymi opadami sprawiają, że większego znaczenia nabierają efektywne, przydomowe systemy zagospodarowania wód opadowych.

Helena Śpiewak Skazani na smog!

Skazani na smog! Skazani na smog!

Niestety, w Polsce znowu będziemy mieć więcej smogu! I to przy pełnym poparciu władz, a nawet w wyniku ich decyzji!

Niestety, w Polsce znowu będziemy mieć więcej smogu! I to przy pełnym poparciu władz, a nawet w wyniku ich decyzji!

Anna Ruszczak news Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze” Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” to między innymi wyższe progi dochodowe, prawie dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych. 3 stycznia 2023 roku rusza nabór wniosków...

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” to między innymi wyższe progi dochodowe, prawie dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych. 3 stycznia 2023 roku rusza nabór wniosków do jego nowej edycji.

Anna Ruszczak news 194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej

194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej 194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przekazaniu Warszawie dodatkowych 194 mln zł na poprawę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. System gospodarki wodno-ściekowej...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przekazaniu Warszawie dodatkowych 194 mln zł na poprawę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. System gospodarki wodno-ściekowej w stolicy i okolicach ma zostać usprawniony i unowocześniony.

Helena Śpiewak Polscy liderzy smogu!

Polscy liderzy smogu! Polscy liderzy smogu!

Doskonałą, a jednocześnie bardzo dramatyczną ilustracją „Skazanych na smog”, o których pisałam w listopadowym numerze „Administratora” [1], jest najnowszy ranking najbardziej zanieczyszczonych miejscowości...

Doskonałą, a jednocześnie bardzo dramatyczną ilustracją „Skazanych na smog”, o których pisałam w listopadowym numerze „Administratora” [1], jest najnowszy ranking najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce.

Anna Ruszczak news Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa

Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa

System rozszerzonej odpowiedzialności producentów to nowe unijne zasady organizacji gospodarki odpadami opakowaniowymi. Polska miała czas na jego wprowadzenie 5 stycznia 2023 roku. Niedotrzymanie terminu...

System rozszerzonej odpowiedzialności producentów to nowe unijne zasady organizacji gospodarki odpadami opakowaniowymi. Polska miała czas na jego wprowadzenie 5 stycznia 2023 roku. Niedotrzymanie terminu oznacza nie tylko groźbę kar ze strony Komisji Europejskiej, ale także wymierne straty społeczne i środowiskowe.

Redakcja news Grzyby mogą usuwać toksyny z wód

Grzyby mogą usuwać toksyny z wód Grzyby mogą usuwać toksyny z wód

Toksyny z leków przeciwnowotworowych obecne w wodach można usuwać ze środowiska za pomocą grzybów białej zgnilizny drewna – wykazała naukowczyni z Politechniki Śląskiej.

Toksyny z leków przeciwnowotworowych obecne w wodach można usuwać ze środowiska za pomocą grzybów białej zgnilizny drewna – wykazała naukowczyni z Politechniki Śląskiej.

Anna Ruszczak news Meble solarne podbijają polskie miasta

Meble solarne podbijają polskie miasta Meble solarne podbijają polskie miasta

Ławki, wiaty przystankowe lub kioski informacyjne wyposażone w panele fotowoltaiczne, umożliwiają naładowanie telefonu, dostęp do hot spota czy sprawdzenie informacji o bieżących rozkładach jazdy komunikacji...

Ławki, wiaty przystankowe lub kioski informacyjne wyposażone w panele fotowoltaiczne, umożliwiają naładowanie telefonu, dostęp do hot spota czy sprawdzenie informacji o bieżących rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.

Helena Śpiewak Domy coraz bardziej eko

Domy coraz bardziej eko Domy coraz bardziej eko

Czy możemy jeszcze uratować klimat? Tak. Ale to coraz trudniejsze, a czasu mamy coraz mniej.

Czy możemy jeszcze uratować klimat? Tak. Ale to coraz trudniejsze, a czasu mamy coraz mniej.

Anna Ruszczak news Nowe obszary Natury 2000

Nowe obszary Natury 2000 Nowe obszary Natury 2000

W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie przekazania Komisji Europejskiej dokumentu dotyczącego zmian w obszarze Natura 2000. W sumie do obszarów chronionych włączono powierzchnię...

W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie przekazania Komisji Europejskiej dokumentu dotyczącego zmian w obszarze Natura 2000. W sumie do obszarów chronionych włączono powierzchnię 385,93 ha, z czego ponad 25 proc. stanowi nowy obszar Mielnik.

dr Kazimierz Dudziński Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Najtańsza energia to energia zaoszczędzona Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze...

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym, w którym jest ogromny potencjał oszczędności energii w postaci ciepła na ogrzewanie.

Sabina Augustynowicz news Biznes i potencjał zielonej energii

Biznes i potencjał zielonej energii Biznes i potencjał zielonej energii

Relacja z debaty zorganizowanej przez duże firmy po publikacji „Apelu biznesu do władz o wykorzystanie potencjału zielonej energii”.

Relacja z debaty zorganizowanej przez duże firmy po publikacji „Apelu biznesu do władz o wykorzystanie potencjału zielonej energii”.

Anna Ruszczak news Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie

Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, od października 2023 roku w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i mieszkańcy nie będą mogli wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania....

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, od października 2023 roku w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i mieszkańcy nie będą mogli wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania. W stolicy jest wciąż ok. 4,4 tys. pieców węglowych.

Anna Ruszczak Inwestycje w retencję wodną

Inwestycje w retencję wodną Inwestycje w retencję wodną

2 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce”. Miała ona na celu przedstawienie wstępnych wyników i szczegółowych...

2 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce”. Miała ona na celu przedstawienie wstępnych wyników i szczegółowych rozwiązań wspierających realizację planu reagowania na niedobór wody (PPNW). PPNW zakłada podwojenie zasobów wodnych kraju do 2030 roku.

Anna Ruszczak news Korzyści z fotowoltaiki na dachu tylko dla wspólnoty mieszkaniowej – nie dla jej członków

Korzyści z fotowoltaiki na dachu tylko dla wspólnoty mieszkaniowej – nie dla jej członków Korzyści z fotowoltaiki na dachu tylko dla wspólnoty mieszkaniowej – nie dla jej członków

Grantem OZE interesuje się wiele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Warto pamiętać, że korzyści z zainstalowania na dachu fotowoltaiki będzie miała spółdzielnia i wspólnota, a nie bezpośrednio mieszkańcy.

Grantem OZE interesuje się wiele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Warto pamiętać, że korzyści z zainstalowania na dachu fotowoltaiki będzie miała spółdzielnia i wspólnota, a nie bezpośrednio mieszkańcy.

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.