administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Inteligentne i ekonomiczne opomiarowanie zużycia wody

Kamil Kowalczyk | Administrator i Menedżer Nieruchomości 4/2022 | 2024-02-07
Inteligentne i ekonomiczne opomiarowanie zużycia wody. Fot. BMETERS

Inteligentne i ekonomiczne opomiarowanie zużycia wody. Fot. BMETERS

W maju 2021 r. weszła w życie nowelizacja Prawa energetycznego implementująca wymagania dyrektywy EED [5]. W praktyce oznacza to, że do 2027 r. wszystkie wodomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu.

Systemy zdalnego odczytu wodomierzy są korzystne zarówno dla odbiorcy końcowego, jak i dostawcy. Dla tego pierwszego to przede wszystkim rozliczenie na podstawie wiarygodnych danych oraz możliwość podglądu zużycia wody i wysokości swojego rachunku przez internet w dowolnym czasie. Ograniczeniu ulegają również wizyty inkasenckie, co w dobie COVID-19 miało duże znaczenie. Korzyścią jest także możliwość zabezpieczenia urządzeń pomiarowych przed niepożądanym działaniem osób trzecich oraz szybki czas reakcji dostawcy na ewentualne awarie.

Dla dystrybutora opomiarowanie mediów przy zastosowaniu inteligentnych liczników wody generuje znaczne oszczędności. To przede wszystkim zminimalizowanie udziału wizyt inkasenckich – kosztownych i czasochłonnych, ponieważ liczniki bywają umiejscowione w trudno dostępnych miejscach. Praca inkasenta ogranicza się zatem do pracy z programem komputerowym lub aplikacją webową czy mobilną.

Kolejny element ważny dla dostawcy medium to monitoring sieci. Dzięki odczytowi danych w czasie rzeczywistym można kontrolować wszelkie zmiany ciśnienia w sieci wodociągowej, które mogą świadczyć o usterkach lub awariach. Pozwala to na ich szybką lokalizację i skrócenie przerw w dostawie wody. Zbieranie danych w czasie rzeczywistym to także lepsze prognozowanie zużycia wody, a co za tym idzie oszczędność energii elektrycznej, którą zużywają pompy. Ponadto obniżanie ciśnienia w czasie mniejszych rozbiorów to skuteczna metoda zapobiegania ewentualnym awariom. Inteligentny system opomiarowania pomaga także w walce z nieuczciwymi odbiorcami, którzy ingerują w odczyty urządzenia pomiarowego. Dostawca zostaje powiadomiony o tego typu próbach, a liczniki mają specjalne zabezpieczenia przed stosowaniem nieuczciwych praktyk.

 

BMETERS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Główna 60, 51-188 Psary k.Wrocławia
tel. 71 388 90 04, faks 71 387 15 37
e-mail: [email protected]www.bmeters.pl

Wodomierz Hydrodygit

Konstrukcja części hydraulicznej elektroniczny, jednostrumieniowy, suchobieżny
Konstrukcja liczydła/liczba rolek w liczydle sucha / 8 cyfrowy wyświetlacz LCD + ikony
Temperatura wody/zakres pomiarowy T50 (0–50°C), T30/90 (30–90°C)
Średnica DN (mm) DN 15 - DN 20
Przepływ nominalny Qn (m3/h) lub Q3(m3/h)
Q3 = 2,5; 4,0 m3/h

Przepływ minimalny Qmin (m3/h) lub Q1 (m3/h)

Q1 = 10; 16 l/h (R250–H)

Q1 = 15,63; 25 l/h (R160–V)
Klasa metrologiczna lub dynamika R R250–H; R160–V
Materiał korpusu/maks. ciśnienie robocze

wirnik – tworzywo sztuczne, korpus – mosiądz

maks. ciśnienie robocze 16 bar

Odcinki proste przed i za wodomierzem nie są wymagane (U0, D0)
Możliwość montażu modułów komunikacyjnych na wodomierzu Wbudowany moduł radiowy wewnętrzny Wireless M-BUS, umożliwiający zdalny odczyt. Sprawdza się zarówno przy odczycie inkasenckim, oraz w systemie automatycznym opartym o sieć koncentratorów z przesyłem danych przez Internet. Na zamówienie z modułem transmisji bezprzewodowej LoRaWAN i NB-IoT.
Zabezpieczenia przed ingerencją Napęd indukcyjny całkowicie odporny na zewnętrzne pole magnetyczne.
Inne istotne cechy produktu Inteligentne alarmy rejestrowane przez wodomierz pozwalają na wykrywanie awarii, wycieków, prób manipulacji, wykrywania przeciążenia Qmax oraz przepływów wstecznych. Dzięki zastosowaniu mechanizmu indukcji elektromagnetycznej, występują mniejsze opory tarcia niż w tradycyjnych wodomierzach ze sprzęgłem magnetycznym, co przekłada się na niższy próg rozruchu oraz zapewnienie stabilności i wysokiej dokładności pomiaru w każdej pozycji montażu, przez cały okres eksploatacji. Odczyt za pomocą 8-cyfrowego wyświetlacza LCD, a głowica obracana jest o 360 st. Wyposażony w złącze optyczne serwisowe. Całkowicie wodoodporny – posiada klasę szczelności IP68.
Dowiedz się więcej o produkcie >>

Wodomierz GSD8-RFM


Konstrukcja części hydraulicznej

wodomierz skrzydełkowy, jednostrumieniowy, suchobieżny

Konstrukcja liczydła/liczba rolek w liczydle
sucha/8 bębenkowe
Temperatura wody/zakres pomiarowy
T50 (0–50°C), T30/90 (30–90°C)
Średnica  DN (mm) DN 15 - DN 20
Przepływ nominalny Qn (m3/h) lub Q3(m3/h) Q3 = 1,6; 2,5; 4,0 m3/h
Przepływ minimalny Qmin (m3/h) lub Q1 (m3/h)

Q1 = -; 16; 25 l/h (R160–H)

Q1  = 16; 25; 40 l/h (R100–H)

Q1 = 32; 50; 80 l/h (R50–V)

 

Klasa metrologiczna lub dynamika R

R160–H / R50–V

R100–H / R50–V
Materiał korpusu/maks. ciśnienie robocze

wirnik – tworzywo sztuczne, korpus – mosiądz

maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Odcinki proste przed i za wodomierzem
nie są wymagane (U0, D0)
Możliwość montażu modułów komunikacyjnych na wodomierzu

Wodomierz GSD8-RFM może pracować z modułem radiowym Wireless M-BUS typ RFM-TX1.1 (IP65, IP68) lub modułem przewodowym M-BUS typ RFM-MB1. Odpowiednią nakładkę można zamontować w dowolnym momencie eksploatacji.

Zabezpieczenia przed ingerencją

W standardzie pierścień antymagnetyczny. Nakładki zabezpieczone są przed demontażem z wodomierza. Moduły zdalnego odczytu dostarczają informacji o kradzieży wody, przepływach wstecznych, wyciekach wody, zatrzymaniu wodomierza, demontażu modułu, czy historii zużycia z 12 ostatnich miesięcy. Dzięki systemowi HYDROLINK możemy ograniczyć straty na budynku.

 

Inne istotne cechy produktu

Urządzenie napędzane jest za pośrednictwem wzmocnionego czteropolowego sprzęgła magnetycznego, które eliminuje jego zerwanie oraz poślizg. Kamień szafirowy zapewnia urządzeniu większą czułość metrologiczną na niskie przepływy wody oraz wydłuża trwałość licznika. Liczydło obracane o 360°.

Dowiedz się więcej o tym wodomierzu >>

 

Wodomierz GSD8-I

Konstrukcja części hydraulicznej

wodomierz skrzydełkowy, jednostrumieniowy, suchobieżny

Konstrukcja liczydła/liczba rolek w liczydle

sucha/8 bębenkowe

Temperatura wody/zakres pomiarowy

T50 (0–50°C), T30/90 (30–90°C)

Średnica  DN (mm)

DN 15 - DN 20

Przepływ nominalny Qn (m3/h) lub Q3(m3/h)

Q3 = 1,6; 2,5; 4,0 m3/h

Przepływ minimalny Qmin (m3/h) lub Q1 (m3/h)

Q1 = -; 16; 25 l/h (R160–H)

Q1  = 16; 25; 40 l/h (R100–H)

Q1 = 32; 50; 80 l/h (R50–V)

 

 

Klasa metrologiczna lub dynamika R

R160–H; R50–V

R100–H; R50–V

Materiał korpusu/maks. ciśnienie robocze

wirnik – tworzywo sztuczne, korpus – mosiądz

maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Odcinki proste przed i za wodomierzem

nie są wymagane (U0, D0)

Możliwość montażu modułów komunikacyjnych na wodomierzu

Wodomierz GSD8-I może pracować z modułem radiowym Wireless M-BUS typ IWM-TX5. Nakładkę można zamontować w dowolnym momencie eksploatacji.

Zabezpieczenia przed ingerencją

W standardzie pierścień antymagnetyczny. Nakładki zabezpieczone są przed demontażem z wodomierza. Moduły zdalnego odczytu dostarczają informacji o kradzieży wody, przepływach wstecznych, wyciekach wody, zatrzymaniu wodomierza, demontażu modułu, czy historii zużycia z 12 ostatnich miesięcy. Dzięki systemowi HYDROLINK możemy ograniczyć straty na budynku.

 

Inne istotne cechy produktu

Urządzenie napędzane jest za pośrednictwem wzmocnionego czteropolowego sprzęgła magnetycznego, które eliminuje jego zerwanie oraz poślizg. Kamień szafirowy zapewnia urządzeniu większą czułość metrologiczną na niskie przepływy wody oraz wydłuża trwałość licznika. Liczydło obracane o 360°.

 

Więcej o produkcie >>

 

Wodomierz GMDM-I

Konstrukcja części hydraulicznej

wodomierz skrzydełkowy, wielostrumieniowy, suchobieżny

Konstrukcja liczydła/liczba rolek w liczydle

sucha/5 bębenkowe

Temperatura wody/zakres pomiarowy

T50 (0–50°C), T30/90 (30–90°C)

Średnica  DN (mm)

DN 15 - DN 50

Przepływ nominalny Qn (m3/h) lub Q3(m3/h)

Q3 = 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25 m3/h

Przepływ minimalny Qmin (m3/h) lub Q1 (m3/h)

Q1 = 15,63; 25; 39,38; 62,5; 100; 156,25 l/h (R160–H)

Q1  = 25; 40; 63; 100; 160; 250 l/h (R100–H)

Q1 = 50; 80; 126; 200; 320; 500 l/h (R50–V)

Klasa metrologiczna lub dynamika R

R160–H; R50–V

R100–H; R50–V

Materiał korpusu/maks. ciśnienie robocze

wirnik – tworzywo sztuczne, korpus – mosiądz

maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Odcinki proste przed i za wodomierzem

nie są wymagane (U0, D0)

Możliwość montażu modułów komunikacyjnych na wodomierzu

Wodomierz GMDM-I może pracować z modułami radiowymi Wireless M-BUS typ IWM-TX3, przewodowym M-BUS typ IWM-MB3 oraz impulsowym typ IWM-PL3. Nakładkę można zamontować w dowolnym momencie eksploatacji.

Zabezpieczenia przed ingerencją

W standardzie pierścień antymagnetyczny. Nakładki zabezpieczone są przed demontażem z wodomierza. Moduły zdalnego odczytu dostarczają informacji o kradzieży wody, przepływach wstecznych, wyciekach wody, zatrzymaniu wodomierza, demontażu modułu, czy historii zużycia z 12 ostatnich miesięcy. Dzięki systemowi HYDROLINK możemy ograniczyć straty na budynku.

 

Inne istotne cechy produktu

Urządzenie napędzane jest za pośrednictwem wzmocnionego czteropolowego sprzęgła magnetycznego, które eliminuje jego zerwanie, oraz poślizg. Kamień szafirowy zapewnia urządzeniu większą czułość metrologiczną na niskie przepływy wody oraz wydłuża trwałość licznika.

 

Dowiedz się więcej o tym wodomierzu >>

 

Wodomierz WDE-K50

Konstrukcja części hydraulicznej

wodomierz śrubowy typu Woltman

Konstrukcja liczydła/liczba rolek w liczydle

sucha/7 bębenkowe

Temperatura wody/zakres pomiarowy

T50 (0–50°C), T30/90 (30–90°C)

Średnica  DN (mm)

DN 50 - DN 200

Przepływ nominalny Qn (m3/h) lub Q3(m3/h)

Q3 = 40; 63; 100; 160; 250; 400 m3/h

Przepływ minimalny Qmin (m3/h) lub Q1 (m3/h)

Q1 = -; 0,25; 0,4; 0,64; 1,0; 1,6 m3/h (R250–H)

Q1 = 0,25; 0,39; 0,62; 1,0; 1,56; 2,5 m3/h (R160–H)

Q1  = 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 m3/h (R100–H)

Klasa metrologiczna lub dynamika R

R250–H; R160–V

R160–H; R100–V

R100–H; R50–V

Materiał korpusu/maks. ciśnienie robocze

wirnik – tworzywo sztuczne, korpus – mosiądz

maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Odcinki proste przed i za wodomierzem

są wymagane (U3, D3)

Możliwość montażu modułów komunikacyjnych na wodomierzu

Wodomierz WDE-K50 może pracować z modułami radiowymi Wireless M-BUS typ IWM-TX4, przewodowym M-BUS typ IWM-MB4 oraz impulsowym typ IWM-PL4. Nakładkę można zamontować w dowolnym momencie eksploatacji.

Zabezpieczenia przed ingerencją

Nakładki zabezpieczone są przed demontażem z wodomierza. Moduły zdalnego odczytu dostarczają informacji o kradzieży wody, przepływach wstecznych, wyciekach wody, zatrzymaniu wodomierza, demontażu modułu, czy historii zużycia z 12 ostatnich miesięcy. Dzięki systemowi HYDROLINK możemy ograniczyć straty na budynku.

 

Więcej o wodomierzu WDE-K50 >>

 

Wrocław jest „smart”

Szanse, jakie niesie inteligentny system opomiarowania, dostrzegło m.in. przedsiębiorstwo MPWiK we Wrocławiu. Wspólnie z firmami z branży IT – Microsoft oraz Future Processing [1] – stworzyło rozwiązanie, które pomaga zarządzać systemem wodociągowym miasta. Celem było opracowanie systemu monitoringu, który pozwoli na energooszczędne, ekologiczne i ekonomiczne użytkowane sieci. Wyzwania, z jakimi trzeba było się zmierzyć, to głównie przestarzałe rurociągi, które przyczyniały się do częstych awarii, przerw w dostawie wody oraz niekontrolowanych wycieków. To wszystko wpływało na koszty dostaw, za które płaciło zarówno przedsiębiorstwo komunalne, jak i odbiorcy końcowi audytu, który pozwolił przeanalizować specyfikę pracy MPWiK. Okazało się, że słabym punktem jest konieczność ręcznego tworzenia zestawień minimalnych przepływów nocnych bez możliwości porównywania ich z danymi archiwalnymi. Zaproponowano zatem pilotażowe rozwiązanie dopasowane do potrzeb Wrocławia [1]:

 • system obejmuje całą powierzchnię miasta;
 • ponad 1000 monitorowanych urządzeń;
 • czas pomiędzy kolejnymi odczytami wynosi 10 min;
 • dane przesyłane są raz na dobę;
 • automatyczna integracja systemu.

Dla ułatwienia monitoringu obszar sieci wodociągowej podzielono na strefy. Każda z nich jest opomiarowana na wejściu i wyjściu. Uwzględniając w bilansie wodnym te dane i porównując je ze zużyciem wody przez odbiorcę końcowego, można szybko wychwycić ubytki wody w danej strefie. Umożliwia to szybszą lokalizację potencjalnych awarii na sieci. Przepływ wody badany jest w godzinach nocnych, czyli w czasie jej mniejszego zużycia. Dzięki temu łatwiej można wyłapać potencjalne odchylenia od normy stworzonej na podstawie danych archiwalnych. Dodatkowo każdy punkt pomiarowy jest objęty monitoringiem i przekazuje takie parametry, jak przepływ, ciśnienie oraz temperatura.

Rozwiązania te pozwoliły ograniczyć straty wody w sieci z 24 do 10%, co przekłada się na 1 500 000 m3 zaoszczędzonej wody w latach 2016–2019. Dużym sukcesem jest też skrócenie czasu wykrywania awarii – ze 180 do 3 dni. Te zmiany przekładają się na korzyści finansowe i stanowią ważny krok dla Wrocławia, by stał się prawdziwym „smart city”. Podstawą wdrożenia tego rozwiązania jest stosowanie urządzeń, które wyposażone są w inteligentne liczniki i systemy transmisji danych.

Technologia bezprzewodowa

Obecnie stosowane są dwie metody zdalnego odczytu danych, z których tworzy się bazy każdego systemu monitoringu sieci. Jest to odczyt zdalny z wykorzystaniem technologii radiowej lub stacjonarny z przewodową magistralą M-Bus. Pierwszy stosuje się w budynkach istniejących i modernizowanych, drugi zaś to standard przeznaczony do stosowania w nowym budownictwie.

Odczyt radiowy wymaga zastosowania wodomierza wyposażonego w nakładkę radiową lub wbudowaną. Kolejnym elementem jest stacja bazowa, czyli antena wbudowana w czytnik (system walk-by) lub ulokowana na dachu samochodu (system drive-by). Do sprawnej komunikacji pomiędzy licznikiem a anteną potrzebne jest jeszcze urządzenie do przetwarzania danych. Komunikacja radiowa pozwala inkasentowi zaoszczędzić czas. Co więcej, odczyty z jednego obiektu ze wszystkich urządzeń pojawiają się praktycznie w jednej chwili. Według danych producentów w ciągu nawet 15 minut można zebrać dane z ok. 100 liczników.

Komunikacja M-Bus

Technologia przewodowa polega na przekazywaniu danych z wodomierzy do koncentratorów, czyli urządzeń rejestrujących pomiary magistralą M-Bus. Wbudowany serwer www pozwala na odczyt danych przez dowolną przeglądarkę internetową. Istnieje także możliwość skorzystania z odpowiedniego oprogramowania komputerowego, w którym wszystkie dane są zapisywane. Nowoczesne koncentratory są kompatybilne z koncepcją internetu rzeczy (IoT – Internet of Things). Bez wychodzenia w teren można odczytać wskazania liczników i je zinterpretować. Zarządca może przygotować rozliczenie dla poszczególnych lokali i monitorować liczniki oraz całą sieć.

Zgodnie z normą EN 13757 do jednego urządzenia M-Bus Master można podłączyć do 250 liczników (Slave). Model transmisji typu master–slave może być stosowany w układzie liniowym, gwiaździstym lub drzewa. Sieć osiągającą długość do 2,8 km można rozbudować przy zastosowaniu dodatkowych elementów, zwiększając także liczbę podłączonych do niej liczników, nawet do 1250. Poza nowymi obiektami technologia przewodowa dobrze sprawdza się także w budownictwie wielorodzinnym. Obecnie coraz więcej producentów oferuje rozwiązania bazujące na magistrali ­M-Bus, które pozwalają na odczyt zarówno okablowanych liczników, jak i bezprzewodowych.

Zdalny odczyt wodomierzy a BMS

W nowoczesnym budownictwie standardem jest rozwinięty system automatyki. BMS pozwala na połączenie urządzeń znajdujących się w obiekcie w sieć zależnych od siebie elementów. Dodatkowo system ten umożliwia monitoring wybranych parametrów i ich analizę. Poza korzyściami wynikającymi z szybkiego wykrywania awarii i wycieków włączenie inteligentnych wodomierzy w system BMS ma też inne zalety. Dla budownictwa komercyjnego istotne jest śledzenie zużycia wody na potrzeby urządzeń, które ją wykorzystują, jak np. nawilżacze central wentylacyjnych. BMS może także zarządzać źródłem poboru wody, traktując jako priorytet korzystanie z wody deszczowej do podlewania terenów zielonych lub wody szarej do spłukiwania toalet [3]. Systemy zarządzania budynkiem coraz częściej stosowane są także w budownictwie mieszkaniowym. Można dzięki nim na bieżąco monitorować zużycie wody i podejmować działania zachęcające mieszkańców do rozsądnego gospodarowania nią.

Kiedy wymienić wodomierz?

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy EED [5] do 1 stycznia 2027 r. wszystkie urządzenia pomiarowe będą musiały mieć funkcję zdalnego odczytu. Oznacza to, że stare wodomierze należy do tego czasu doposażyć w specjalne nakładki lub trzeba je będzie wymienić. Poza tym co 5 lat trzeba przeprowadzać legalizację wodomierzy, zatem konieczną wymianę można połączyć z tą procedurą [4]. Wodomierz należy także wymienić na no­wy, jeśli został uszkodzony lub działa nie­prawidłowo i go zalegalizować.

Prawidłowy dobór

Nawet bogaty w funkcje inteligentny wodomierz nie spełni swojego zadania, jeśli zostanie nieprawidłowo dobrany. Podstawą jest określenie strumienia przepływu wody na odcinku, na którym zamontowany jest wodomierz. Na podstawie rodzaju i liczby armatury sanitarnej określa się strumień wody, który należy dla nich przyjąć. Otrzymany wynik przepływu obliczeniowego dla całego budynku trzeba zoptymalizować o współczynnik nierównomiernego rozbioru wody. W przeciwnym wypadku dobrany wodomierz byłby przewymiarowany. Aby urządzenie pracowało właściwie, stosunek strumienia obliczeniowego q do strumienia nominalnego powinien zawierać się w przedziale od 0,55 do 0,8.

Oszczędność i wyższa jakość

Idea smart city oraz IoT to przyszłość, którą już dziś tworzymy. Jednym z jej filarów jest opomiarowanie i zdalny odczyt mediów. Na przykładzie Wrocławia widać, jakie korzyści finansowe przynosi współpraca MPWiK z branżą IT. Podobną drogą będą prawdopodobnie podążać kolejne miasta, jeśli chcą zwiększać oszczędności i jakość usług komunalnych.  

 

Artykuł ukazał się w miesięczniku Rynek instalacyjny nr 4/21

 


Literatura

 1. https://www.smart-flow.eu
 2. Ryńska J, Nowoczesne ciepłomierze – zdalny odczyt i dwustronna komunikacja, „Rynek Instalacyjny” 1–2/2021, rynekinstalacyjny.pl
 3. Biskupski J., Zarządzanie wodą w budynku inteligentnym, „Rynek Instalacyjny” 12/2009, rynekinstalacyjny.pl
 4. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (DzU 2019, poz. 759)
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z 11 grudnia 2018 r., zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej
  (Dz.Urz. UE L 328/210 z 21.12.2018)
 6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
 7. Materiały producentów wodomierzy

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Jacek Ślusarczyk Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach...

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach poświęca się uwagę jego wielkości, kształtowi, formie czy standardowi wykończenia. Nie mniejszego znaczenia nabiera również trwałość, czyli zapewnienie bezobsługowej eksploatacji w odpowiednio długim czasie.

Robert Fabiański Utrzymanie bezpieczeństwa w starych dźwigach do czasu ich modernizacji

Utrzymanie bezpieczeństwa w starych dźwigach do czasu ich modernizacji Utrzymanie bezpieczeństwa w starych dźwigach do czasu ich modernizacji

Stare dźwigi powinny być chlubą właściciela posesji, a nie przedmiotem wiecznych skarg lokatorów. Aby tak było, w istniejących dźwigach należy zastosować odpowiednie środki informacyjne, a podczas konserwacji...

Stare dźwigi powinny być chlubą właściciela posesji, a nie przedmiotem wiecznych skarg lokatorów. Aby tak było, w istniejących dźwigach należy zastosować odpowiednie środki informacyjne, a podczas konserwacji i wymiany części na nowe trzeba montować podzespoły spełniające wyższe wymagania techniczne niż dotychczas. Należy także zapewnić odpowiednie warunki pracy konserwatorom.

mistrz kominiarski Janusz Rękas, mistrz kominiarski Robert Chodkiewicz Kontrola kanałów kominowych o naturalnym ciągu

Kontrola kanałów kominowych o naturalnym ciągu Kontrola kanałów kominowych o naturalnym ciągu

Pierwsza kontrola kanałów kominowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane odbywa się w budynku w stanie surowym, kiedy trzony kominowe mają ulec zakryciu (otynkowaniu lub obmurowaniu). Odbiór robót...

Pierwsza kontrola kanałów kominowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane odbywa się w budynku w stanie surowym, kiedy trzony kominowe mają ulec zakryciu (otynkowaniu lub obmurowaniu). Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót.

Tadeusz Popielas Modernizacje dźwigów osobowych - aspekty techniczne i finansowe

Modernizacje dźwigów osobowych - aspekty techniczne i finansowe

Z technicznego punktu widzenia wszystkie dźwigi osobowe i osobowo-towarowe (windy) muszą być modernizowane po maksimum 20 latach eksploatacji. Potrzeba modernizacji wynika przede wszystkim z postępu technicznego...

Z technicznego punktu widzenia wszystkie dźwigi osobowe i osobowo-towarowe (windy) muszą być modernizowane po maksimum 20 latach eksploatacji. Potrzeba modernizacji wynika przede wszystkim z postępu technicznego w tej branży oraz z coraz wyższych wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, gdyż prowadzona konserwacja utrzymuje je tylko na założonym przy ich projektowaniu poziomie funkcjonalności eksploatacyjnej oraz poziomie bezpieczeństwa.

Jacek Sawicki Docieplanie ocieplonych elewacji

Docieplanie ocieplonych elewacji Docieplanie ocieplonych elewacji

Technologie ocieplania elewacji budynków z użyciem styropianu, bądź wełny mineralnej sprawdzają się już od 40 lat. Niekiedy starsze ocieplenia nie spełniają wymogów aktualnych norm i wtedy zasadne będzie...

Technologie ocieplania elewacji budynków z użyciem styropianu, bądź wełny mineralnej sprawdzają się już od 40 lat. Niekiedy starsze ocieplenia nie spełniają wymogów aktualnych norm i wtedy zasadne będzie wykonanie dodatkowego docieplenia.

Jacek Sawicki Garaż podziemny bez wilgoci

Garaż podziemny bez wilgoci Garaż podziemny bez wilgoci

W eksploatacji garażu podziemnego ważna jest likwidacja stanów zawilgocenia ścian, stropów i posadzek oraz gromadzenia się wody. Autor podpowiada jak postępować w takich przypadkach.

W eksploatacji garażu podziemnego ważna jest likwidacja stanów zawilgocenia ścian, stropów i posadzek oraz gromadzenia się wody. Autor podpowiada jak postępować w takich przypadkach.

mgr inż. Bożena Blum Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku

Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i technicznych dla przeprowadzania operacji wymiany sieci instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i technicznych dla przeprowadzania operacji wymiany sieci instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach

Jacek Sawicki Gdy woda zalewa piwnice

Gdy woda zalewa piwnice Gdy woda zalewa piwnice

Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków wielorodzinnych uzależnieni są od skutecznych działań zarządców...

Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków wielorodzinnych uzależnieni są od skutecznych działań zarządców i od nich oczekują pomocy.

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Maciej Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy

Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy

W trakcie eksploatacji obiektów budowlanych często dochodzi do uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych. Informacje o takich zdarzeniach są od szeregu lat zbierane i analizowane w wielu krajach. W artykule...

W trakcie eksploatacji obiektów budowlanych często dochodzi do uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych. Informacje o takich zdarzeniach są od szeregu lat zbierane i analizowane w wielu krajach. W artykule przedstawiono analizy zagrożeń i awarii obiektów budowlanych, które wystąpiły w kraju w ciągu ostatnich 50 lat.

Joanna Ryńska Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie i ograniczanie zużycia wody

Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie i ograniczanie zużycia wody Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie i ograniczanie zużycia wody

Rozliczenie wody zużytej na danej nieruchomości i próba optymalizacji lub modernizacji instalacji wodociągowej, by użytkownicy lokali płacili za wodę faktycznie zużytą w danym lokalu i sprawiedliwie za...

Rozliczenie wody zużytej na danej nieruchomości i próba optymalizacji lub modernizacji instalacji wodociągowej, by użytkownicy lokali płacili za wodę faktycznie zużytą w danym lokalu i sprawiedliwie za wodę zużytą na cele wspólne, to nie jedyne stojące przed zarządcą nieruchomości zadania, w których realizacji mogą pomóc prawidłowo dobrane i eksploatowane wodomierze.

Z A Balkon do remontu

Balkon do remontu Balkon do remontu

Z szacunków wynika, że co roku w Polsce powinno być poddawanych renowacji… ok. 140 000 balkonów! To ogromna liczba. Warto zatem wiedzieć, jak je remontować – tak pod względem prawnym, jak technicznym –...

Z szacunków wynika, że co roku w Polsce powinno być poddawanych renowacji… ok. 140 000 balkonów! To ogromna liczba. Warto zatem wiedzieć, jak je remontować – tak pod względem prawnym, jak technicznym – gdyż wszyscy zarządcy spotkają się z tym problemem niejednokrotnie.

Waldemar Joniec Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u.

Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u. Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u.

Od prawidłowego działania instalacji wody pitnej i wod-kan zależy nasze zdrowie i życie. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie epidemii. Ostatnie wydarzenia potwierdziły, jak ważne jest dbanie o...

Od prawidłowego działania instalacji wody pitnej i wod-kan zależy nasze zdrowie i życie. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie epidemii. Ostatnie wydarzenia potwierdziły, jak ważne jest dbanie o instalacje wody zimnej i ciepłej.

mgr inż. Maciej Rokiel Naprawa balkonu – etapy prac i materiały

Naprawa balkonu – etapy prac i materiały Naprawa balkonu – etapy prac i materiały

Balkon oraz taras to elementy szczególnie narażone na  oddziaływanie czynników atmosferycznych, z których najniebezpieczniejsze są obciążenia termiczne – w lecie powierzchnia płytek może się nagrzać do...

Balkon oraz taras to elementy szczególnie narażone na  oddziaływanie czynników atmosferycznych, z których najniebezpieczniejsze są obciążenia termiczne – w lecie powierzchnia płytek może się nagrzać do +70°C, w zimie ochłodzić nawet do –30°C, połączone z cyklami zamarzania i odmarzania (przejścia przez zero) w obecności wilgoci/wody. To powoduje, że wszelkiego rodzaju błędy są szczególnie widoczne po zimie. Planując naprawę balkonu, trzeba najpierw koniecznie poznać przyczyny uszkodzeń, a następnie...

Marian Banacki, Andrzej Bondyra Co zrobić, by mieć ciepło i ciepłą wodę…

Co zrobić, by mieć ciepło i ciepłą wodę… Co zrobić, by mieć ciepło i ciepłą wodę…

Uwagi i propozycje przedstawione w poprzednich artykułach pokazywały, jak rozliczać koszty dostarczonego ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody, w konkretnych warunkach opomiarowania...

Uwagi i propozycje przedstawione w poprzednich artykułach pokazywały, jak rozliczać koszty dostarczonego ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody, w konkretnych warunkach opomiarowania w budynkach wielomieszkaniowych, aby każdy zapłacił za ciepło tyle, ile go pobrał na ogrzewanie i na podgrzanie wody. Równie ważne, jak sprawiedliwe rozliczenie kosztów ciepła jest zminimalizowanie ilości zużytego ciepła do optymalnego minimum lub przynajmniej świadomość tego, co można lub należy...

Marian Banacki, Andrzej Bondyra Regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody w lokalach spółdzielni mieszkaniowej

Regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody w lokalach spółdzielni mieszkaniowej Regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody w lokalach spółdzielni mieszkaniowej

Nieodzownym elementem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynku wielolokalowym jest poza znajomością metodologii rozliczeń, przyjęcie regulaminu rozliczeń. Poniżej prezentujemy przykładowy...

Nieodzownym elementem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynku wielolokalowym jest poza znajomością metodologii rozliczeń, przyjęcie regulaminu rozliczeń. Poniżej prezentujemy przykładowy regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody w lokalach spółdzielni mieszkaniowej.

Marian Banacki, Andrzej Bondyra Metodologia rozliczania kosztów c.o.

Metodologia rozliczania kosztów c.o. Metodologia rozliczania kosztów c.o.

Rozliczając koszty centralnego ogrzewania w budynku, w którym zamontowano ciepłomierze mieszkaniowe, niezbędna jest analiza wskazań ciepłomierzy, mierzących ilość pobranego ciepła przez poszczególne lokale...

Rozliczając koszty centralnego ogrzewania w budynku, w którym zamontowano ciepłomierze mieszkaniowe, niezbędna jest analiza wskazań ciepłomierzy, mierzących ilość pobranego ciepła przez poszczególne lokale z ilością ciepła, jakie zostało dostarczone do instalacji grzewczej budynku.

Redakcja AiMN Dysproporcje kosztów ogrzewania mieszkań w budynku wielolokalowym

Dysproporcje kosztów ogrzewania mieszkań w budynku wielolokalowym Dysproporcje kosztów ogrzewania mieszkań w budynku wielolokalowym

Studium przypadku: analiza kosztów ogrzewania w budynku w miejscowości W. została oparta na otrzymanym z administracji zestawieniu kosztów i wskazań podzielników dla całego budynku i lokalu X z ostatnich...

Studium przypadku: analiza kosztów ogrzewania w budynku w miejscowości W. została oparta na otrzymanym z administracji zestawieniu kosztów i wskazań podzielników dla całego budynku i lokalu X z ostatnich 7 sezonów grzewczych (lata od 2005/2006 do 2011/2012) oraz na informacjach dotyczących kosztów c.o. w spółdzielni, zamieszczonych w sprawozdaniach rocznych.

Damian Żabicki Dźwigi osobowe w budynkach wielorodzinnych

Dźwigi osobowe w budynkach wielorodzinnych Dźwigi osobowe w budynkach wielorodzinnych

Dźwig osobowy jest urządzeniem, które umożliwia pionowe przemieszczanie osób. Typowy dźwig ma napęd elektryczny lub hydrauliczny, a przemieszczane osoby znajdują się w kabinie.

Dźwig osobowy jest urządzeniem, które umożliwia pionowe przemieszczanie osób. Typowy dźwig ma napęd elektryczny lub hydrauliczny, a przemieszczane osoby znajdują się w kabinie.

Andrzej Englert, Zygmunt Jarosz, Andrzej Kieliszek, Antoni Lisowski Warunki techniczno-prawne instalacji i urządzeń elektrycznych - wskazówki dla zarządców i mieszkańców

Warunki techniczno-prawne instalacji i urządzeń elektrycznych - wskazówki dla zarządców i mieszkańców Warunki techniczno-prawne instalacji i urządzeń elektrycznych - wskazówki dla zarządców i mieszkańców

Każdy obiekt budowlany ma swego właściciela i stanowi część istotną jego aktywów, których elementami są instalacje, w szczególności elektryczne i teleinformatyczne. W odniesieniu do obiektów budowlanych,...

Każdy obiekt budowlany ma swego właściciela i stanowi część istotną jego aktywów, których elementami są instalacje, w szczególności elektryczne i teleinformatyczne. W odniesieniu do obiektów budowlanych, każdego rozsądnego i odpowiedzialnego właściciela bądź zarządcę obowiązuje troska o stan techniczny obiektu i spełnienie wymagań prawa obowiązującego w tym zakresie. Swą dbałość, troskę i odpowiedzialność wyraża on skutecznymi działaniami, zapewniającymi jego aktywom, w tym ich częściom (instalacjom...

Damian Żabicki Przebudowa instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych

Przebudowa instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych Przebudowa instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych

Przebudowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym powinna przebiegać według ściśle zaplanowanych etapów z uwzględnieniem przepisów prawa i wymagań technicznych. Przede wszystkim ważne jest uzyskanie...

Przebudowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym powinna przebiegać według ściśle zaplanowanych etapów z uwzględnieniem przepisów prawa i wymagań technicznych. Przede wszystkim ważne jest uzyskanie warunków technicznych wydawanych przez administratora sieci gazowej.

Przemysław Gogojewicz Montaż drzwi otwierających się na zewnątrz mieszkania

Montaż drzwi otwierających się na zewnątrz mieszkania Montaż drzwi otwierających się na zewnątrz mieszkania

Przepisy Prawa budowlanego dopuszczają montaż drzwi otwierających się na zewnątrz mieszkania, o ile takie rozwiązanie nie stoi w kolizji z wymaganiami bezpieczeństwa ludzi określonymi w przepisach dotyczących...

Przepisy Prawa budowlanego dopuszczają montaż drzwi otwierających się na zewnątrz mieszkania, o ile takie rozwiązanie nie stoi w kolizji z wymaganiami bezpieczeństwa ludzi określonymi w przepisach dotyczących zagrożeń pożarowych, w szczególności, jeżeli sposób umieszczenia i otwierania drzwi nie narusza wymagań prawa dotyczących drogi ewakuacyjnej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. akt II OSK 2304/12.

Krzysztof Cichowski Jak ustalać powierzchnię ogrzewaną mieszkań?

Jak ustalać powierzchnię ogrzewaną mieszkań? Jak ustalać powierzchnię ogrzewaną mieszkań?

W ramach rozwoju sieci ciepłowniczej w mieście zaczęto wprowadzać nowy sposób ogrzewania budynków mieszkalnych poprzez rezygnację z pieców na węgiel i zastępowanie tych urządzeń grzewczych instalacjami...

W ramach rozwoju sieci ciepłowniczej w mieście zaczęto wprowadzać nowy sposób ogrzewania budynków mieszkalnych poprzez rezygnację z pieców na węgiel i zastępowanie tych urządzeń grzewczych instalacjami c.o. zasilanymi z miejskiej sieci ciepłowniczej. W niektórych pokojach w kilku mieszkaniach, co teraz okazuje się najbardziej kłopotliwe, pozostały sprawne (i niekiedy używane) piece. Wskutek tego powstał problem: jak ustalać (obliczać) powierzchnię ogrzewaną takich mieszkań? – pyta Czytelnik.

Damian Żabicki Wentylacja w budynkach wielorodzinnych

Wentylacja w budynkach wielorodzinnych Wentylacja w budynkach wielorodzinnych

Wentylacja w budynku wielorodzinnym musi zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort użytkowania mieszkań poprzez optymalną wymianę powietrza. Wymagania techniczne w tym zakresie są sprecyzowane w przepisach...

Wentylacja w budynku wielorodzinnym musi zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort użytkowania mieszkań poprzez optymalną wymianę powietrza. Wymagania techniczne w tym zakresie są sprecyzowane w przepisach i normach branżowych. Jednak nawet doprowadzenie wymaganej ilości powietrza do mieszkania i zapewnienie drożnych kanałów wentylacyjnych dla powietrza wywiewanego nie gwarantują sprawnej wentylacji grawitacyjnej. W wielu wypadkach trzeba sięgać po wentylację mechaniczną lub rozwiązania hybrydowe.

Krzysztof Krzemień Ocieplanie budynku styropianem – co trzeba wiedzieć?

Ocieplanie budynku styropianem – co trzeba wiedzieć? Ocieplanie budynku styropianem – co trzeba wiedzieć?

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony system ociepleń ścian zewnętrznych – znany...

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony system ociepleń ścian zewnętrznych – znany również jako metoda lekka-mokra. Obejmuje on ułożenie izolacji cieplnej (głównie na bazie płyt styropianowych) na odpowiednio przygotowanym podłożu (ściana) oraz wykonanie warstwy wykończeniowej w postaci tynku elewacyjnego.

Wybrane dla Ciebie

Jak uzyskać dofinansowanie na OZE w 2024?

Jak uzyskać dofinansowanie na OZE w 2024? Jak uzyskać dofinansowanie na OZE w 2024?

Klej do płytek, który sprawdzi się na klatkach schodowych »

Klej do płytek, który sprawdzi się na klatkach schodowych » Klej do płytek, który sprawdzi się na klatkach schodowych »

Hałas przy ruchliwej drodze - jak temu zaradzić?

Hałas przy ruchliwej drodze - jak temu zaradzić? Hałas przy ruchliwej drodze - jak temu zaradzić?

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu » Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Komu zlecić serwis i konserwacje wind? Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Pompa ciepła, a modernizacja starego systemu ogrzewania »

Pompa ciepła, a modernizacja starego systemu ogrzewania » Pompa ciepła, a modernizacja starego systemu ogrzewania »

Co to jest pompa bezdławnicowa?

Co to jest pompa bezdławnicowa? Co to jest pompa bezdławnicowa?

Anna Ruszczak news RPO apeluje o zmianę przepisów dotyczących przyłączenia do kanalizacji

RPO apeluje o zmianę przepisów dotyczących przyłączenia do kanalizacji RPO apeluje o zmianę przepisów dotyczących przyłączenia do kanalizacji

Obowiązkowe przyłączenie do kanalizacji to koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli mieszkańcy tego nie zrobią, gmina może wydać nakaz wykonania przyłącza.

Obowiązkowe przyłączenie do kanalizacji to koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli mieszkańcy tego nie zrobią, gmina może wydać nakaz wykonania przyłącza.

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego » Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Kup i zarejestruj pompe ciepła, a zyskasz 2000 zł premii!

Kup i zarejestruj pompe ciepła, a zyskasz 2000 zł premii! Kup i zarejestruj pompe ciepła, a zyskasz 2000 zł premii!

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Jak prawidłowo opomiarować media?

Jak prawidłowo opomiarować media? Jak prawidłowo opomiarować media?

Jaki wybrać styropian do ocieplenia budynku?

Jaki wybrać styropian do ocieplenia budynku? Jaki wybrać styropian do ocieplenia budynku?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

OLMEX KMB Sp. z o.o. Chcesz zmniejszyć opłaty za prąd? Skompensuj moc bierną razem z firmą OLMEX KMB

Chcesz zmniejszyć opłaty za prąd? Skompensuj moc bierną razem z firmą OLMEX KMB Chcesz zmniejszyć opłaty za prąd? Skompensuj moc bierną razem z firmą OLMEX KMB

W dobie kryzysu energetycznego i klimatycznego oraz rosnącej inflacji szukanie oszczędności staje się koniecznością. Nośniki energetyczne na rynkach światowych, w tym nośnik energii elektrycznej, z dnia...

W dobie kryzysu energetycznego i klimatycznego oraz rosnącej inflacji szukanie oszczędności staje się koniecznością. Nośniki energetyczne na rynkach światowych, w tym nośnik energii elektrycznej, z dnia na dzień stają się droższe. Jednym ze sposobów obniżenia rachunków za energię elektryczną przez wspólnoty, budynki użyteczności publicznej oraz obiekty przemysłowe jest instalacja układu kompensacji mocy biernej. Odbiorcy komunalni są zwolnieni z opłaty za pobór energii biernej i rozliczani według...

Czysta i zdrowa woda dla mieszkańców od zaraz! Zadzwoń: 500 068 835 »

Czysta i zdrowa woda dla mieszkańców od zaraz! Zadzwoń: 500 068 835 » Czysta i zdrowa woda dla mieszkańców od zaraz! Zadzwoń: 500 068 835 »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.