administrator24.info

Regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody w lokalach spółdzielni mieszkaniowej

Poniżej prezentujemy przykładowy regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody w lokalach spółdzielni mieszkaniowej
fot. pixabay.com

Poniżej prezentujemy przykładowy regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody w lokalach spółdzielni mieszkaniowej


fot. pixabay.com

Nieodzownym elementem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynku wielolokalowym jest poza znajomością metodologii rozliczeń, przyjęcie regulaminu rozliczeń. Poniżej prezentujemy przykładowy regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody w lokalach spółdzielni mieszkaniowej.

Zobacz także

WINDY SCHODOWE Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane...

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane zarówno do Twoich potrzeb, jak i specyfiki budynku. Zobacz, czym warto się kierować przy zakupie krzesełka dla seniora, aby zyskać komfort na wiele lat.

Elektrolux Skuteczne oszczędzanie wody i energii z nowoczesną zmywarką

Skuteczne oszczędzanie wody i energii z nowoczesną zmywarką Skuteczne oszczędzanie wody i energii z nowoczesną zmywarką

Zmywarka jest urządzeniem, które używane jest w coraz większej ilości polskich kuchni. Dzięki jej szczególnym walorom chętnie wybierana jest przede wszystkim przez osoby pragnące zaoszczędzić czas poświęcany...

Zmywarka jest urządzeniem, które używane jest w coraz większej ilości polskich kuchni. Dzięki jej szczególnym walorom chętnie wybierana jest przede wszystkim przez osoby pragnące zaoszczędzić czas poświęcany na zmywanie naczyń. Decydując się na zmywarkę, warto jednak poznać także inne jej walory, a także korzyści dla domu i planety, z którymi wiąże się jej użytkowanie.

Elektrolux Czy odkurzacz pionowy sprawdzi się w domu ze zwierzętami?

Czy odkurzacz pionowy sprawdzi się w domu ze zwierzętami? Czy odkurzacz pionowy sprawdzi się w domu ze zwierzętami?

W naszych domach chętnie gościmy zwierzęta. Pupile spędzają z nami wolny czas, sprawiają, że w czterech ścianach trudno się nudzić. Jednak posiadanie czworonoga to także dodatkowe obowiązki, a jednym z...

W naszych domach chętnie gościmy zwierzęta. Pupile spędzają z nami wolny czas, sprawiają, że w czterech ścianach trudno się nudzić. Jednak posiadanie czworonoga to także dodatkowe obowiązki, a jednym z nich jest konieczność częstego sprzątania – szczególnie jeżeli pies, kot bądź inny zwierzak gubi sierść bądź włosie. Jego usuwanie z podłóg i mebli może być niełatwym zadaniem. Czy więc w tej kwestii poradzi sobie nowoczesny odkurzacz pionowy?

W artykule:

• Przykładowy regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody

Przedstawiony przykładowy regulamin rozliczania kosztów ogrzewania i podgrzania wody zawiera minimalny zakres informacji, które zawierać powinien, aby informacja ta dawała możliwość zrozumienia zasad rozliczania i podziału kosztów na poszczególne budynki i mieszkania. Regulamin zatwierdzony przez radę nadzorczą, zebranie wspólnoty lub inny organ do tego upoważniony, powinien być dostarczony wszystkim odbiorcom ciepła, mającym tytuł prawny do lokalu, a zawarte w nim zapisy winny być oparte na zasadach, omówionych w kilku ostatnich wydaniach „Administratora i Menadżera Nieruchomości”. Zalecenia i formy wydruku rozliczeń kosztów podgrzania wody i ogrzewania dla indywidualnych odbiorców w nieruchomości, przedstawimy w następnym numerze miesięcznika.

Przykładowy regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody

I Postanowienia ogólne

1) Regulamin określa zasady ewidencji kosztów dostawy ciepła do budynków spółdzielni mieszkaniowej oraz przychodów z opłat za ciepło dostarczone dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody.

2) Regulamin określa zasady i warunki rozliczeń z użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

3) Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. DzU z 2017 r., poz. 220)
 2. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. DzU z 2016 r., poz. 21 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (DzU nr 72, poz.747)
 4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DzU z 2013 r., poz. 1222; z 2015 r., poz. 201; z 2017 r., poz. 1442, 1596)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DzU nr 8, poz. 70)
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (DzU nr 194, poz. 1291 ze zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1422)8. Norma PN-EN 834
 8. Umowa sprzedaży ciepła .......................
 9. Statut spółdzielni mieszkaniowej/wspólnoty mieszkaniowej ...................................
 10. Zalecenia Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 11 grudnia 2018 r.

II Definicje

1) Lokalem w pojęciu regulaminu jest lokal mieszkalny lub użytkowy niezależnie od formy posiadania.

2) Przez użytkownika lokalu rozumie się osobę posiadającą spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, osobę, której przysługuje prawo odrębnej własności lokalu, najemcę, a także osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego.

3) Przez powierzchnię do rozliczenia kosztów ciepła, rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalach bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Rozumie się przez to pomieszczenia, w których zainstalowane są grzejniki c.o., a także pomieszczenia nieposiadające grzejników c.o., wchodzące w skład lokalu mieszkalnego lub użytkowego, ogrzewane pośrednio ciepłem sąsiednich pomieszczeń (np. przedpokój, łazienka, szafy wbudowane, wiatrołapy itp.) Nie wlicza się do tej powierzchni piwnic lokatorskich i pomieszczeń wspólnych np. klatek schodowych, wózkowni, rowerowni, suszarni. Dodatkowo, nie wlicza się do tej powierzchni wiatrołapów niewyposażonych w grzejnik, których ściany nie są przewidziane jako przegroda o izolacji cieplnej (ścianki szklane, ceglane o małej grubości). W przypadku wystąpienia w lokalu pomieszczeń lub ich części niższych niż 2,1 m, a wyższych niż 1,4 m powierzchnię tych części przyjmuje się w 50%. Powierzchni lokalu o wysokości poniżej 1,4 m nie wlicza się.

4) Za lokal opomiarowany w zakresie centralnego ogrzewania uważa się lokal, którego wewnętrzna instalacja wyposażona jest w zawory termostatyczne, a na grzejnikach zamontowane są podzielniki kosztów lub posiada zamontowany ciepłomierz, mierzący ilość pobranego przez lokal ciepła.

5) Za powierzchnię ogrzewaną uważa się powierzchnię użytkową lokalu, w którym zainstalowane są grzejniki oraz powierzchnię pomieszczeń nieposiadających grzejników, a wchodzących w skład lokalu (np. przedpokój), ogrzewanych pośrednio ciepłem pomieszczeń sąsiadujących.

6) Pod pojęciem węzła rozumie się zbiór lokali w jednym lub w kilku budynkach, dla których ze względu na posiadanie wspólnego licznika (liczników) ciepła można przeprowadzić odrębne rozliczenie zużytej energii na ogrzewanie.

7) Koszty stałe – niezależne od zużycia – to koszty związane z opłatami za moc zamówioną, przesył i abonament – pozycje z faktury dostawcy energii cieplnej.

8) Koszty wspólne – niezależne od zużycia – to koszty związane z dostarczaną od dostawcy do nieruchomości energią cieplną, na której zużycie użytkownicy nie mają wpływu, lecz z niej korzystają. Jest to ciepło (energia cieplna) oddawane między innymi przez przewody rozprowadzające instalacji c.o. poza lokalami oraz pomieszczenia wspólnego użytku, takie jak klatki schodowe, korytarze, wózkownie, pralnie itp.

9) Koszty zmienne, zależne od wskazań urządzeń wskaźnikowych lub pomiarowych (dotyczy instalacji c.o. z jednopunktowym zasilaniem grzejników w lokalu) – to koszty związane ze zużyciem energii cieplnej wyemitowanej przez grzejniki i zarejestrowane przez podzielniki kosztów centralnego ogrzewania lub ciepłomierze.

10) Koszty zmienne zależne od temperatury wewnętrznej w lokalu (komfortu cieplnego) – to koszty związane ze zużyciem energii cieplnej w zależności od różnicy średniej temperatury wewnętrznej w lokalu i średniej temperatury zewnętrznej, w okresie miesięcy grzewczych sezonu rozliczeniowego.

11) Koszty użytkownika, czyli opłaty za ciepło dla danego lokalu, to suma kosztów stałych, wspólnych, zmiennych oraz kosztów serwisu rozliczeniowego.

12) Współczynniki wyrównawcze (Rm) ustala się dla poszczególnych lokali w węźle, w zależności od położenia lokalu w bryle budynku.

13) Współczynnik oceny grzejnika K – współczynnik przeliczeniowy grzejnika opisany w normie EN 834 i EN 835. Współczynniki te służą do przeliczenia zarejestrowanych jednostek zużycia, w zależności od typu i mocy grzejnika w odniesieniu do grzejnika wzorcowego.

III Koszty dostawy ciepła i rozliczenie kosztów ciepłej wody użytkowej

1) Kosztami dostawy ciepła do nieruchomości /KQ = KCO + KPW/ są koszty za dostawę ciepła, zafakturowane przez dostawcę ciepła lub zafakturowane koszty gazu. Kosztów mocy zamówionej, utrzymania węzłów cieplnych, kotłowni gazowych oraz kosztów eksploatacji węzłów, instalacji c.o. i c.w.u. nie zalicza się do kosztów dostawy ciepła i rozliczane są według oddzielnych zasad.

2) Budynki zasilane z sieci miejskiej – koszty podgrzania wody określane są na podstawie wskazań ciepłomierzy zamontowanych w węźle cieplnym lub stacji cieplnej na osiedlu …………………………. Ilość ciepła zużytego do podgrzania wody określa wskazanie ciepłomierza, zamontowanego przed wymiennikiem ciepła c.w.u. lub przyjmuje się, że jest to różnica pomiędzy wskazaniami ciepłomierza głównego i wskazaniami ciepłomierza centralnego ogrzewania. Koszty podgrzania wody – to iloczyn ilości zużytych GJ ciepła oraz ceny 1 GJ energii cieplnej.

IV System pomiarowo-rozliczeniowy kosztów c.o. – Kco

1) System pomiarowo-rozliczeniowy składa się z dwóch części:

a) systemu pomiarowo-rozliczeniowego służącego określaniu kosztów ciepła dostarczanego do budynków. Dostawca ciepła lub właściciel węzła cieplnego zobowiązany jest do montażu ciepłomierza do pomiaru ilości ciepła zużytego na podgrzanie wody przed wymiennikiem dla potrzeb c.w.u. oraz ciepłomierza do pomiaru ilości ciepła pobranego przez budynek odbiorcy montowanego na wejściu instalacji centralnego ogrzewania do budynku.Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego powinien zamontować na stałe, lub okresowo ciepłomierz do pomiaru ilości ciepła traconego na cyrkulacji ciepłej wody.W okresie przejściowym koszty ogrzewania określane są na podstawie ciepłomierza c.o., zamontowanego na wejściu do budynków, natomiast koszt podgrzania wody określane są jako różnica wskazań ciepłomierza głównego na wejściu do węzła i wskazań ciepłomierza c.o., zamontowanego przed lub za wymiennikiem ciepła c.o. W przypadku zamontowania ciepłomierza c.o. za wymiennikiem ciepła, różnica pomiędzy wskazaniami ciepłomierza głównego i c.o., stanowiąca koszty podgrzania wody, powinna być pomniejszona o sprawność wymiennika na c.o.

b) system pomiarowo-rozliczeniowy, służący rozdziałowi kosztów w budynkach na poszczególne lokale składający się z podzielników kosztów lub ciepłomierzy mieszkaniowych.

2) System pomiarowo-rozliczeniowy służący do określania ilości zużytego ciepła oraz kosztów pogrzania wody składa się z ciepłomierzy zamontowanych przez ………………………. (dostawcę) w stacji cieplnej przy ul ………………………. lub właściciela węzła w budynkach na osiedlu ……………………….. W budynkach przy ul ………………………. liczniki gazu zamontowane przez …………………. (dostawcę gazu), na podstawie których określany jest koszt ogrzewania i podgrzania wody w tych budynkach.

3) System pomiarowo-rozliczeniowy, służący rozdziałowi kosztów w budynkach na poszczególne lokale, składa się z podzielników kosztów, montowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami na grzejnikach w lokalach lub ciepłomierzy, mierzących ilość ciepła dostarczanego do poszczególnych lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz ciepłomierzy dostawcy ciepła, określających ilość ciepła dostarczonego do budynku lub jego części. Rozliczenie indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach dokonywane jest na podstawie umowy zlecenia przez firmę rozliczeniową. Zasady rozliczeń kosztów na lokale określa niniejszy regulamin.

4) Koszty zakupu i montażu podzielników kosztów i ciepłomierzy oraz rozliczenia kosztów energii cieplnej ponoszą osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, prawo najmu lub prawo własności lokali, zwane dalej użytkownikami lokali.

5) Montażu podzielników kosztów oraz rozliczeń kosztów dokonują pracownicy firmy rozliczeniowej, z którą spółdzielnia/wspólnota mieszkaniowa zawarła umowę na wykonanie ww. prac.

6) Montażu ciepłomierzy dokonuje specjalistyczna firma na zlecenie spółdzielni/ wspólnoty mieszkaniowej.

7) Użytkownik lokalu winien udostępnić lokal w wyznaczonym terminie celem dokonania montażu, odczytów, sprawdzenia prawidłowości działania lub kontroli eksploatacji urządzeń pomiarowych znajdujących się w lokalu.

8) Odczyty i rozliczenia zużycia energii cieplnej dla celów ogrzewania dokonywane będą raz w roku po zakończeniu sezonu cieplnego według stanu na dzień 31 maja każdego roku. Okres rozliczeniowy c.o. trwa 1 rok od 1 czerwca do 31 maja roku następnego.

9) Odczyt podzielników kosztów z modułem radiowym dokonywany jest bez potrzeby wchodzenia do mieszkania. Stwierdzone rozbieżności wskazań wyświetlacza z zarejestrowanym odczytem radiowym użytym do rozliczenia, użytkownik mieszkania powinien zgłosić w biurze spółdzielni/wspólnoty w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania rozliczenia, jako reklamację.

10) W przypadku uniemożliwienia dokonania odczytu w wyznaczonych terminach lub ingerencji użytkownika lokalu we wskazania podzielnika, lub ciepłomierza, rozliczenie zużycia ciepła w danym okresie rozliczeniowym, zostanie dokonane według wyliczenia ilości ciepła możliwego do pobrania przez poszczególne grzejniki w danym lokalu.

V Zasady i warunki rozliczania kosztów ogrzewania Kco i podgrzania wody w budynkach wyposażonych w ciepłomierze budynkowe i indywidualne

W budynkach opomiarowanych ciepłomierzami koszty dostarczanej energii cieplnej dzieli się na koszty podgrzania wody i koszty ogrzewania.

 

 

a) Koszty podgrzania wody Kpw określane są według wskazań ciepłomierza, zamontowanego przed wymiennikiem ciepła, służącym do podgrzania wody w budynku, w budynkach lub części budynku KQCWU.

W budynkach, w których nie ma ciepłomierzy mierzących ilość ciepła zużywanego do podgrzania wody, ilość ciepła zużytego do podgrzania wody, określa się jako różnicę wskazań ciepłomierza głównego Q i ciepłomierza mierzącego zużycie ciepła na cele ogrzewania QCO.

gdzie:

Kcw – koszt podgrzania ciepłej wody
Vi – wskazania wodomierzy w poszczególnych lokalach
CGJ – średnia taryfowa opłata zmienna (koszt zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania) dla jednostki rozliczeniowej (zł/GJ)
E – ilość ciepła dostarczonego do 1 m3 wody (w GJ)

Koszty stałe związane z podgrzaniem wody to koszty mocy zamówionej oraz koszty cyrkulacji.

Koszty mocy zamówionej KMZCW na potrzeby podgrzania wody rozliczane są w ramach kosztów mocy zamówionej w oddzielnej pozycji opłat, łącznie z kosztami mocy zamówionej dla potrzeb centralnego ogrzewania, w odniesieniu do m2 powierzchni lokali.

Koszty cyrkulacji Kcyrk określane są zgodnie ze wskazaniami ciepłomierza mierzącego straty ciepła na cyrkulacji ciepłej wody lub obliczane są według wskaźnika podgrzania wody E określonego wzorem:

gdzie:

c – ciepło właściwe wody = 0,0004189GJ/m3

lub według tabeli określającej zapotrzebowanie ciepła do podgrzania 1 m3 wody w zależności od temperatury podgrzewanej wody do temperatury 55oC przy sprawności wymiennika ciepła ᶯ = 0,9.

Koszty cyrkulacji określane ciepłomierzem lub wyliczone według tabeli 1. są rozliczane w danym okresie na lokal jako jednostka rozliczeniowa.

(przy pomiarze ciepłomierzem cyrkulacji)
lub

(według tabeli)
gdzie:

Kcyr,i – koszt cyrkulacji przypadający na lokal
L – ilość lokali

Koszty podgrzania 1 m3 w budynku określa się jako iloraz kosztów podgrzania wody i ilości m3 zużytej ciepłej wody, stanowiącej sumę wskazań zużycia ciepłej wody, zmierzonych mieszkaniowymi ciepłomierzami ciepłej wody, w poszczególnych lokalach.

gdzie:

Kcw,i – koszt podgrzania wody przypadający na lokal
V – ilość pobranej ciepłej wody przez lokal

Całkowity koszt ciepłej wody

b) Koszty ogrzewania rozliczane są na poszczególne mieszkania według wskazań indywidualnych ciepłomierzy mieszkaniowych, z uwzględnieniem wskazań ciepłomierza QCO i sumy wskazań ciepłomierzy dla poszczególnych mieszkań.

1) Różnicę pomiędzy zużyciem ciepła na c.o., a sumą wskazań indywidualnych ciepłomierzy c.o. qCOi, skorygowanych współczynnikiem Rm rozlicza się jako koszty ogrzewania części wspólnych w przeliczeniu na m2 lokali.

2) Określenie kosztów ogrzewania mieszkania wylicza się jako iloczyn ilości pobranego ciepła zarejestrowanego przez ciepłomierz (qco), współczynnika wyrównawczego (Rm) w bryle budynku oraz średniej taryfowej opłaty zmiennej (CGJ) (koszt zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania) dla jednostki rozliczeniowej (zł/GJ).

3) Całkowite koszty ogrzania lokalu

gdzie:

Kcco – koszty całkowite ogrzewania lokalu
Kcow – koszty wspólne
Kco. – koszty pobranego ciepła przez lokal
qco – ilość ciepła pobrana przez lokal (zarejestrowana przez ciepłomierz)
CGJ – średni koszt 1 GJ
Rm – współczynnik wyrównawczy lokalu w bryle budynku

VI Zasady i warunki rozliczania kosztów ogrzewania Kco według podzielników kosztów

Koszty podgrzania wody Kpw – rozliczane są tak samo jak w przypadku lokali wyposażonych w ciepłomierze indywidualne.

1) Koszty stałe (Kcos), wynikające z opłaty za moc zamówioną, koszt niezwróconego nośnika ciepła i inne opłaty stałe, niezależne od zużycia ciepła, rozliczane są proporcjonalnie do całkowitej powierzchni ogrzewanych lokali niezależnie od rozliczenia kosztów ogrzewania.

2) Koszty zmienne centralnego ogrzewania (Kcoz), stanowiące koszty dostarczonej energii cieplnej do budynku lub jego części, zależne od ilości zużytych GJ w nieruchomości na potrzeby centralnego ogrzewania, będą rozliczane wg następującego podziału:

30% koszty zmienne wspólne (Kcow = Kcoz 0,30) – koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnych nieruchomości, ciepła oddanego przez powierzchnie grzejne nieopomiarowane np. piony, gałązki, grzejniki łazienkowe, rozliczane do m2 powierzchni użytkowej mieszkań;

30% koszty zmienne proporcjonalne do pobranego ciepła przez grzejnik (Kcop = Kcoz 0,30), według wskazań p.k.o. (z uwzględnieniem współczynników korygujących Rm uzależnionych od typu nieruchomości, usytuowania lokalu w nieruchomości, ustalonych dla danej nieruchomości oraz całkowitych współczynników oceny grzejników Wpg).

40% koszty zmienne proporcjonalne komfortu termicznego (Kcok = Kcoz 0,40), według panującego w lokalu komfortu termicznego (średniej temperatury wewnętrznej w lokalu i średniej temperatury zewnętrznej) w trakcie sezonu grzewczego.

3) Koszty zmienne dla danego lokalu wyniosą:

kcozi – koszty zmienne ogrzewania w okresie rozliczeniowym i-tej jednostki użytkowej (lokalu)
n – liczba jednostek użytkowych w nieruchomości, w których grzejniki wyposażone są w podzielniki kosztów
Fi – powierzchnia użytkowa i-tej jednostki użytkowej (lokalu)
Wpgzi – całkowity współczynnik oceny dla poszczególnych grzejników w i-tej jednostce użytkowej (lokalu)
Wzi – wskazanie poszczególnych podzielników kosztów (p.k.o.) na grzejnikach w i-tej jednostce użytkowej (lokalu)
Kcoz – koszty zmienne dostawy ciepła do danej nieruchomości
Rmi – współczynnik wyrównawczy w i-tej jednostce użytkowej (lokalu) – współczynnik położenia lokalu w bryle budynku
tsrzew – średnia temperatura zewnętrzna w czasie sezonu grzewczego (dana z stacji pomiarowej)
tsrwewi – średnia temperatura w i-tej jednostce użytkowej (lokalu) zarejestrowana przez podzielniki
tsrwewzi – średnia temperatura w i-tej jednostce użytkowej (lokalu) zarejestrowana przez poszczególne podzielniki

4) W dokumencie rozliczeniowym kosztów ogrzewania i podgrzania wody z podziałem na koszty poniesione na m2, koszty rozliczone według podzielników i koszty według temperatury w mieszkaniu podane są współczynniki zużycia energii cieplnej dla mieszkania w GJ/m2/sezon oraz współczynnika podgrzania wody w GJ/m3 dla rozliczanego budynku lub jego części.

5) W przypadku zmiany cen za dostarczoną energię cieplną przyjmuje się, że zużycie energii cieplnej jest równomierne w ciągu całego okresu rozliczeniowego.

6) Po każdym okresie rozliczeniowym po dokonaniu odczytu, w dokumencie rozliczeniowym kosztów energii cieplnej za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody wystawionym dla członka SM lub użytkownika lokalu obok kosztów za energię cieplną zostaną uwzględnione koszty odczytów i rozliczenia kosztów.

7) Nadwyżka opłat zaliczkowych ponad należność, z tytułu rzeczywistych kosztów zużytego ciepła i kosztów obsługi wymienionych w pkt. 4 lub 6, wynikająca z rozliczenia, zostanie zaliczona użytkownikowi na poczet opłat w przyszłym okresie rozliczeniowym lub na pisemny wniosek użytkownika zwrócona w gotówce. W przypadku powstania niedopłaty, użytkownik zobowiązany jest uiścić ją jednorazowo w pierwszym miesiącu po otrzymaniu rachunku w kolejnej opłacie czynszowej, bądź w przypadku wystąpienia znacznej niedopłaty na swój pisemny wniosek, maksymalnie w 3-miesięcznych ratach.

8) W przypadku uszkodzenia podzielnika z winy użytkownika, zafałszowania jego odczytu lub odmowy jego zamontowania, od użytkowników takich lokali dochodzone będzie odszkodowanie na rzecz wszystkich opomiarowanych użytkowników jednostki rozliczeniowej, w wysokości ustalonej poprzez oszacowanie zużycia ciepła zgodnie z następującymi zasadami:

 1. koszty stałeustala się na zasadach ogólnych określonych niniejszym regulaminem (II p. 1)
 2. koszty zmiennewspólne ustala się na zasadach ogólnych określonych niniejszym regulaminem według IV p. 4 lub VI p. 2
 3. koszty zmienneproporcjonalne do oddanego ciepła przez grzejnik ustala się zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

KZ – koszt zmienny ogrzewania lokalu (zł)
CGJ – średnia taryfowa opłata zmienna (koszt zakupu energii cieplnej na potrzeby c.o.) dla jednostki rozliczeniowej (zł/GJ)
ECO – zużycie ciepła w pomieszczeniach lokalu (GJ), ustalona zgodnie ze wzorem

gdzie:

Qco – moc zainstalowana grzejników (MW)
3,6 – współczynnik przeliczeniowy z MWh na GJ
24 – czas poboru ciepła w ciągu doby
Sd – liczba stopniodni sezonu grzewczego (ºC dni) obliczonych zgodnie z wzorem:
∆tobl – różnica temperatur obliczeniowych, powietrza w pomieszczeniach i zewnętrznego

gdzie:

Ld – liczba dni ogrzewania w danym sezonie grzewczym
∆tobl – różnica temperatur obliczeniowych, powietrza w pomieszczeniach i zewnętrznego
ti – średnia temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniach lokalu (ºC) zgodnie z PN-B-02403
teśr – średnia temperatura powietrza zewnętrznego w sezonie grzewczym (dane pozyskane z IMiGW)

d) koszty zmienne proporcjonalne komfortu termicznego – według wzoru

tsrwewi = 20°C – średnia temperatura w i-tej jednostce użytkowej (lokalu) przyjmuje się normowe temperatury zgodnie z PN-B/-02403

Wielkość odszkodowania to suma:

 • kosztów stałych,
 • kosztów wspólnych,
 • kosztów zużycia,
 • kosztów komfortu termicznego.

9) Rozliczenia indywidualne z odbiorcami w lokalach przeprowadza się z uwzględnieniem występujących w danym budynku różnic strat ciepła, wynikających z odmiennego usytuowania lokali w danym budynku (Rm). W stosunku do osób ogrzewających mieszkanie w całości lub w części grzejnikami elektrycznymi, rada nadzorcza ustala indywidualne opłaty stałe za moc zamówioną, opłatę przesyłową oraz energię zużywaną na ogrzewanie części wspólnej w zależności od zakresu korzystania z ogrzewania z sieci c.o.

10. Współczynniki korygujące zapotrzebowanie mocy cieplnej (Rm), określane są obliczeniowo na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej budynków, w oparciu o obowiązujące normatywy i zasady obliczania strat ciepła, wynikające z przenikania ciepła przez przegrody budowlane, usytuowanie lokalu oraz lokalne zasady eksploatacji budynku i mieszkań. Zastosowane współczynniki korygujące (Rm) stosowane są w taki sposób, aby wysokość pobieranych opłat od indywidualnych odbiorców była zależna od wysokości temperatury w pomieszczeniach, a nie od zwiększonych strat ciepła powstałych w wyniku przenikania ciepła przez przegrody.

11. Współczynniki korygujące Wpgzi określane są na podstawie aprobaty technicznej podzielników kosztów, z uwzględnieniem rodzaju i wielkości grzejnika oraz położenia podzielnika na grzejniku.

12. Rezultatem rozliczenia ciepła za dany okres jest arkusz rozliczenia indywidualnego zawierający wszystkie dane mające wpływ na wynik rozliczenia ciepła dla danej nieruchomości i lokalu, określenie sald (nadpłaty lub niedopłaty) oraz arkusz miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w następnym sezonie grzewczym.

13. Przyjmuje się zasadę indywidualnego określania miesięcznych zaliczek dla każdego lokalu z uwzględnieniem następujących założeń:

 • opłata stała za moc zamówioną dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody płatna przez 12 miesięcy w roku i niepodlegająca rozliczeniu,
 • opłata zmienna, wynikająca z indywidualnego rozliczenia za poprzedni okres grzewczy, z uwzględnieniem średnich temperatur w sezonie grzewczym oraz ceny jednostki cieplnej GJ na następny okres grzewczy płatna jest w sezonie grzewczym od października do maja.

VII Postanowienia końcowe

1) Saldo rozliczeń za poprzedni sezon grzewczy (nadpłata lub niedopłata) zostaje przeniesiona na konto opłat czynszowych. W przypadku powstania niedopłaty użytkownik zobowiązany jest uiścić ją jednorazowo w pierwszym miesiącu po otrzymaniu rozliczenia w kolejnej opłacie czynszowej. W przypadku wystąpienia dużej nadpłaty, przekraczającej dwumiesięczny wymiar opłat czynszowych, nadpłata na żądanie użytkownika lokalu może być zwrócona na podane konto bankowe.

W przypadku wystąpienia znacznej niedopłaty, na pisemny wniosek zapłata niedopłaty może być spłacona maksymalnie w trzech miesięcznych ratach.

2) W przypadku stwierdzenia przez spółdzielnię lub odczytującego wskazania podzielników faktu uszkodzenia plomby na urządzeniach pomiarowych lub grzejnikach, zdjęcia grzejnika lub działań, mających wpływ na wskazania urządzeń pomiarowych lub ingerencji w instalację c.o., członek spółdzielni lub użytkownik lokalu będzie rozliczony w sposób obliczeniowy na podstawie mocy zamontowanych grzejników i maksymalnego poboru ciepła w całym okresie grzewczym.

3) W przypadku uniemożliwienia dokonania odczytu kontrolnego w uzgodnionych terminach, lokal zostanie rozliczony zgodnie z pkt. 2 niniejszego rozdziału regulaminu.

4) W przypadku zainstalowania ponadnormatywnych grzejników w pomieszczeniach nieopomiarowanych (łazienkach), spółdzielnia – na podstawie indywidualnej analizy ponadnormatywnej emisji ciepła przez zwiększony grzejnik – ma prawo naliczyć dodatkową opłatę lub dodatkowe jednostki rozliczeniowe, proporcjonalnie do zwiększonej mocy grzewczej grzejnika.

5) W przypadku, gdy w nieruchomości 30% lokali zajmujących powyżej 30% powierzchni użytkowej wykazuje bardzo niskie zużycie ciepła (poniżej 30% średniego zużycia) oraz przynajmniej 30% lokali, zajmujących co najmniej 30% powierzchni wykazuje bardzo duże zużycie ciepła (powyżej 300% średniego zużycia), na wniosek przynajmniej trzech członków lub właścicieli lokali, rozliczenie kosztów ogrzewania za następny okres grzewczy, na podstawie decyzji rady nadzorczej może być dokonane według powierzchni lub z pominięciem niektórych punktów regulaminu danego budynku, lub jego części.

6) Użytkownik lokalu wnosi w okresie rozliczeniowym opłaty ryczałtowe tytułem zaliczki na pokrycie kosztów ogrzewania wraz z opłatą czynszową za lokal w terminie określonym w statucie spółdzielni. Wysokość miesięcznych zaliczek na c.o. określana jest przed rozpoczęciem sezonu grzewczego na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie. Zaliczki wnoszone przez użytkownika lokalu przeznacza się na zapłatę należności z tytułu ogrzewania budynku.

7) Całkowita ilość ciepła zużytego przez nieruchomość w lokalach zasilanych z jednego węzła cieplnego, mierzona jest ciepłomierzem głównym, zainstalowanym w węźle cieplnym lub rozdzielaczu, służącym do rozliczeń pomiędzy dostawcą ciepła a spółdzielnią. Koszty c.o. określane są według wskazań ciepłomierzy zamontowanych w węzłach lub rozdzielaczach na wejściu sieci c.o. do budynku, lub jego części.

Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej …………………………… z dnia …………………………… (obowiązuje od……………………………).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • miston miston, 18.02.2020r., 10:14:44 Proszę o informację jak rozlicza się koszty ogrzewania z gminnej kotłowni węglowej ogrzewającej kilka budynków komunalnych oraz jakie przepisy prawa to regulują.

Powiązane

Redakcja Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej? Wiaty śmietnikowe i rowerowe

Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej? Wiaty śmietnikowe i rowerowe Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej? Wiaty śmietnikowe i rowerowe

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy i wywoływać negatywnych emocji. Idźmy dalej....

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy i wywoływać negatywnych emocji. Idźmy dalej. Pozostawione na klatkach i w przejściach rowery również nie muszą frustrować i zagracać naszej przestrzeni. Tak w pierwszym, jak i w drugim przypadku jest na to sposób – wiaty śmietnikowe i rowerowe.

mgr inż. Katarzyna Kulik Zdalny odczyt mediów na poziomie smart

Zdalny odczyt mediów na poziomie smart Zdalny odczyt mediów na poziomie smart

Obecne rozwiązania technologiczne umożliwiają zminimalizowanie nie tylko zużycia energii ale także racjonalnie gospodarować wodą. Zdalny odczyt mediów, z powodzeniem wykorzystywany w mieszkalnictwie, ma...

Obecne rozwiązania technologiczne umożliwiają zminimalizowanie nie tylko zużycia energii ale także racjonalnie gospodarować wodą. Zdalny odczyt mediów, z powodzeniem wykorzystywany w mieszkalnictwie, ma szansę unowocześnić obsługę całej sieci miejskiej, wdrażając rozwiązania smart.

Marian Banacki, Andrzej Bondyra Metodologia rozliczania kosztów podgrzania i dostarczania ciepłej wody

Metodologia rozliczania kosztów podgrzania i dostarczania ciepłej wody Metodologia rozliczania kosztów podgrzania i dostarczania ciepłej wody

Rozliczenie kosztów podgrzania oraz zużycia ciepłej wody jest ważnym elementem procesu zużycia ciepła. Dobre, zgodne z ilością pobranego ciepła w ciepłej wodzie oraz rozliczeniu kosztów związanych z podgrzaniem...

Rozliczenie kosztów podgrzania oraz zużycia ciepłej wody jest ważnym elementem procesu zużycia ciepła. Dobre, zgodne z ilością pobranego ciepła w ciepłej wodzie oraz rozliczeniu kosztów związanych z podgrzaniem wody będzie decydować o ekologicznym podejściu do efektywności energetycznej w budynkach zbiorowego zamieszkania.

Tomasz Begier Co zarządca powinien wiedzieć o windach i resursie?

Co zarządca powinien wiedzieć o windach i resursie? Co zarządca powinien wiedzieć o windach i resursie?

Znaczna część budynków wyposażona jest dziś w dźwigi osobowe. Zarządy starszych budynków, które wind nie mają, szukają możliwości ich zewnętrznej dobudowy bądź technicznych możliwości wstawienia windy...

Znaczna część budynków wyposażona jest dziś w dźwigi osobowe. Zarządy starszych budynków, które wind nie mają, szukają możliwości ich zewnętrznej dobudowy bądź technicznych możliwości wstawienia windy w tzw. duszy klatki. I nie chodzi tu o podniesienie wartości nieruchomości, choć na tą taka inwestycja też wpływa, ale o ułatwienie życia mieszkańcom wyższych pięter. Z windami wiąże się niemało rygorystycznych zasad i przepisów, które zarządca znać powinien.

Marian Banacki, Andrzej Bondyra Co zrobić, by mieć ciepło i ciepłą wodę…

Co zrobić, by mieć ciepło i ciepłą wodę… Co zrobić, by mieć ciepło i ciepłą wodę…

Uwagi i propozycje przedstawione w poprzednich artykułach pokazywały, jak rozliczać koszty dostarczonego ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody, w konkretnych warunkach opomiarowania...

Uwagi i propozycje przedstawione w poprzednich artykułach pokazywały, jak rozliczać koszty dostarczonego ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody, w konkretnych warunkach opomiarowania w budynkach wielomieszkaniowych, aby każdy zapłacił za ciepło tyle, ile go pobrał na ogrzewanie i na podgrzanie wody. Równie ważne, jak sprawiedliwe rozliczenie kosztów ciepła jest zminimalizowanie ilości zużytego ciepła do optymalnego minimum lub przynajmniej świadomość tego, co można lub należy...

dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Artur Miszczuk Efektywność działania wentylacji naturalnej i możliwości jej usprawnienia

Efektywność działania wentylacji naturalnej i możliwości jej usprawnienia Efektywność działania wentylacji naturalnej i możliwości jej usprawnienia

Wyniki badań wentylacji naturalnej w nowych budynkach wskazują, że nie działa ona poprawnie. Różnice między wymaganym strumieniem wentylacyjnym a rzeczywistym sięgają niejednokrotnie 100% – czyli praktycznie...

Wyniki badań wentylacji naturalnej w nowych budynkach wskazują, że nie działa ona poprawnie. Różnice między wymaganym strumieniem wentylacyjnym a rzeczywistym sięgają niejednokrotnie 100% – czyli praktycznie nie ma żadnej wentylacji. W obecnie projektowanych i wznoszonych budynkach należy odchodzić od wentylacji grawitacyjnej na rzecz hybrydowej lub mechanicznej.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu Zmiany przepisów dotyczących przedsięwzięć niskoemisyjnych

Zmiany przepisów dotyczących przedsięwzięć niskoemisyjnych Zmiany przepisów dotyczących przedsięwzięć niskoemisyjnych

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wzięło udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony...

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wzięło udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju.

Helena Śpiewak Szansa na eko zmiany?

Szansa na eko zmiany? Szansa na eko zmiany?

Żyjemy wygodnie jak nigdy. Nieekologiczne zachowania przez lata zebrały swoje żniwa, doprowadzając ludzkość do sytuacji bez wyjścia. Jedynym rozwiązaniem wyhamowującym niekorzystne zmiany klimatu są proekologiczne...

Żyjemy wygodnie jak nigdy. Nieekologiczne zachowania przez lata zebrały swoje żniwa, doprowadzając ludzkość do sytuacji bez wyjścia. Jedynym rozwiązaniem wyhamowującym niekorzystne zmiany klimatu są proekologiczne zachowania nas wszystkich. Czy jest szansa na eko zmiany?

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

Aneta Mościcka Problemy z rozliczaniem ciepła w blokach

Problemy z rozliczaniem ciepła w blokach Problemy z rozliczaniem ciepła w blokach

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje napływające wciąż skargi dotyczące rozliczania ciepła w blokach. Rzecznik wystąpił z pytaniem, czy Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie zgodnie z zapowiedzią...

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje napływające wciąż skargi dotyczące rozliczania ciepła w blokach. Rzecznik wystąpił z pytaniem, czy Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie zgodnie z zapowiedzią publikować zalecenia w sprawie metodyki rozliczania kosztów ciepła.

Joanna Ryńska Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie grzewczym

Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie grzewczym Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie grzewczym

Zakończenie sezonu grzewczego dla zarządcy budynku oznacza początek intensywnej pracy – przygotowanie rozliczenia kosztów ogrzewania poszczególnych lokali. Czy można przeprowadzić takie rozliczenie sprawnie,...

Zakończenie sezonu grzewczego dla zarządcy budynku oznacza początek intensywnej pracy – przygotowanie rozliczenia kosztów ogrzewania poszczególnych lokali. Czy można przeprowadzić takie rozliczenie sprawnie, rozsądnym kosztem i bez konfliktów z najemcami lokali? Wiele zależy od samej instalacji grzewczej i przyjętego systemu rozliczeń.

Helena Śpiewak Jak bronić się przed smogiem?

Jak bronić się przed smogiem? Jak bronić się przed smogiem?

Dziś, w czasach pandemii, gdy najważniejsze pytanie brzmi: jak bronić się przed koronawirusem, wszystkie inne zagrożenia, w tym katastrofa ekologiczna schodzą na plan dalszy. Jednak one nie zniknęły, one...

Dziś, w czasach pandemii, gdy najważniejsze pytanie brzmi: jak bronić się przed koronawirusem, wszystkie inne zagrożenia, w tym katastrofa ekologiczna schodzą na plan dalszy. Jednak one nie zniknęły, one nadal są.

mgr inż. Katarzyna Kulik Optymalna detekcja gazów w nowoczesnym budownictwie mieszkalnym

Optymalna detekcja gazów w nowoczesnym budownictwie mieszkalnym Optymalna detekcja gazów w nowoczesnym budownictwie mieszkalnym

Obecnie w większości nowo powstających budynków przewiduje się garaże na kondygnacjach podziemnych. Projektowanie systemów wentylacji dla garaży wiąże się z zastosowaniem systemu wykrywania gazów trujących...

Obecnie w większości nowo powstających budynków przewiduje się garaże na kondygnacjach podziemnych. Projektowanie systemów wentylacji dla garaży wiąże się z zastosowaniem systemu wykrywania gazów trujących i niebezpiecznych. Na zapewnienie bezpieczeństwa wpływa nie tylko jakość zastosowanego czujnika czy centrali sterującej, ale przemyślane rozmieszczenie detektorów, biorące pod uwagę specyfikę danego obiektu i to jak będzie użytkowany. Coraz częściej w garażach poza czujnikami CO czy LPG stosuje...

Natalia Pypeć Bezpieczeństwo na osiedlu –  jak dbać o części wspólne na osiedlu w czasach koronawirusa?

Bezpieczeństwo na osiedlu –  jak dbać o części wspólne na osiedlu w czasach koronawirusa? Bezpieczeństwo na osiedlu –  jak dbać o części wspólne na osiedlu w czasach koronawirusa?

Trwająca epidemia związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wymaga od wszystkich – zarówno mieszkańców osiedla, jak i zarządców – zachowania szczególnej ostrożności i większej niż dotychczas higieny....

Trwająca epidemia związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wymaga od wszystkich – zarówno mieszkańców osiedla, jak i zarządców – zachowania szczególnej ostrożności i większej niż dotychczas higieny. Kluczową kwestią jest utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynku.

mgr inż. Maciej Rokiel Systemy ociepleń Etics i przyczyny uszkodzeń

Systemy ociepleń Etics i przyczyny uszkodzeń Systemy ociepleń Etics i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

mgr inż. Maciej Rokiel Naprawa balkonu – etapy prac i materiały

Naprawa balkonu – etapy prac i materiały Naprawa balkonu – etapy prac i materiały

Balkon oraz taras to elementy szczególnie narażone na  oddziaływanie czynników atmosferycznych, z których najniebezpieczniejsze są obciążenia termiczne – w lecie powierzchnia płytek może się nagrzać do...

Balkon oraz taras to elementy szczególnie narażone na  oddziaływanie czynników atmosferycznych, z których najniebezpieczniejsze są obciążenia termiczne – w lecie powierzchnia płytek może się nagrzać do +70°C, w zimie ochłodzić nawet do –30°C, połączone z cyklami zamarzania i odmarzania (przejścia przez zero) w obecności wilgoci/wody. To powoduje, że wszelkiego rodzaju błędy są szczególnie widoczne po zimie. Planując naprawę balkonu, trzeba najpierw koniecznie poznać przyczyny uszkodzeń, a następnie...

mgr inż. Maciej Rokiel Docieplenie budynków wcześniej ocieplonych

Docieplenie budynków wcześniej ocieplonych Docieplenie budynków wcześniej ocieplonych

Obecne systemy ociepleń to bogactwo faktur, setki kolorów i dostępność rozwiązań, co umożliwia nieograniczone wręcz możliwości kreowania fasad. Jednak zawsze nad względami estetycznymi pierwszeństwo mają...

Obecne systemy ociepleń to bogactwo faktur, setki kolorów i dostępność rozwiązań, co umożliwia nieograniczone wręcz możliwości kreowania fasad. Jednak zawsze nad względami estetycznymi pierwszeństwo mają uwarunkowania techniczne – rzetelnie opracowana dokumentacja techniczna i poprawne wykonawstwo. Tylko wtedy zaprojektowane i wykonane wtórne ocieplenie będzie i skuteczne i trwałe.

Waldemar Joniec Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u.

Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u. Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u.

Od prawidłowego działania instalacji wody pitnej i wod-kan zależy nasze zdrowie i życie. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie epidemii. Ostatnie wydarzenia potwierdziły, jak ważne jest dbanie o...

Od prawidłowego działania instalacji wody pitnej i wod-kan zależy nasze zdrowie i życie. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie epidemii. Ostatnie wydarzenia potwierdziły, jak ważne jest dbanie o instalacje wody zimnej i ciepłej.

Przemysław Gogojewicz Klimatyzacja w budynkach i mieszkaniach zgodna z charakterystyką energetyczną budynku

Klimatyzacja w budynkach i mieszkaniach zgodna z charakterystyką energetyczną budynku Klimatyzacja w budynkach i mieszkaniach zgodna z charakterystyką energetyczną budynku

Ocena efektywności energetycznej budynku, co za tym idzie również urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, stanowi podstawę podejmowanych działań przez osoby sprawujące nadzór nad klimatyzacją w pomieszczeniach....

Ocena efektywności energetycznej budynku, co za tym idzie również urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, stanowi podstawę podejmowanych działań przez osoby sprawujące nadzór nad klimatyzacją w pomieszczeniach. Prawo budowlane nie zawiera żadnych uregulowań, co do sposobu montażu urządzeń klimatyzacyjnych. Jednakże straty energetyczne, będące wynikiem źle zamontowanej klimatyzacji, mogą stanowić podstawę do demontażu urządzenia.

Z A Balkon do remontu

Balkon do remontu Balkon do remontu

Z szacunków wynika, że co roku w Polsce powinno być poddawanych renowacji… ok. 140 000 balkonów! To ogromna liczba. Warto zatem wiedzieć, jak je remontować – tak pod względem prawnym, jak technicznym –...

Z szacunków wynika, że co roku w Polsce powinno być poddawanych renowacji… ok. 140 000 balkonów! To ogromna liczba. Warto zatem wiedzieć, jak je remontować – tak pod względem prawnym, jak technicznym – gdyż wszyscy zarządcy spotkają się z tym problemem niejednokrotnie.

Joanna Ryńska Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie i ograniczanie zużycia wody

Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie i ograniczanie zużycia wody Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie i ograniczanie zużycia wody

Rozliczenie wody zużytej na danej nieruchomości i próba optymalizacji lub modernizacji instalacji wodociągowej, by użytkownicy lokali płacili za wodę faktycznie zużytą w danym lokalu i sprawiedliwie za...

Rozliczenie wody zużytej na danej nieruchomości i próba optymalizacji lub modernizacji instalacji wodociągowej, by użytkownicy lokali płacili za wodę faktycznie zużytą w danym lokalu i sprawiedliwie za wodę zużytą na cele wspólne, to nie jedyne stojące przed zarządcą nieruchomości zadania, w których realizacji mogą pomóc prawidłowo dobrane i eksploatowane wodomierze.

Damian Żabicki Jak wybrać domofon?

Jak wybrać domofon? Jak wybrać domofon?

Domofon to urządzenie, które zapewnia komunikację głosową na małych odległościach. Komunikacja najczęściej odbywa się pomiędzy kasetą bramową a słuchawką montowaną wewnątrz budynku, czyli unifonem. Prawidłowo...

Domofon to urządzenie, które zapewnia komunikację głosową na małych odległościach. Komunikacja najczęściej odbywa się pomiędzy kasetą bramową a słuchawką montowaną wewnątrz budynku, czyli unifonem. Prawidłowo dobrany domofon powinien zapewnić domownikom nie tylko komfort, dzięki odpowiedniej funkcjonalności, ale co najważniejsze – bezpieczeństwo, ograniczając dostęp na teren osiedla lub do mieszkania nieproszonym gościom.

Sabina Augustynowicz Windy osobowe w budynkach

Windy osobowe w budynkach Windy osobowe w budynkach

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 110 tys. dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, które są okresowo poddawane badaniom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym...

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 110 tys. dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, które są okresowo poddawane badaniom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Jacek Frydryszak Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Wykluczenie architektoniczne, czyli m.in. brak dźwigów osobowych w budynkach czterokondygnacyjnych, najczęściej spółdzielczych, wybudowanych pod rządami starego prawa, jest zjawiskiem dość powszechnym....

Wykluczenie architektoniczne, czyli m.in. brak dźwigów osobowych w budynkach czterokondygnacyjnych, najczęściej spółdzielczych, wybudowanych pod rządami starego prawa, jest zjawiskiem dość powszechnym. Coraz częściej więc zarządcy i zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych szukają rozwiązania problemu, czego oczekują sami mieszkańcy, którzy z powodu ograniczeń lokomocyjnych, niepełnosprawności, są uwięzieni w domach.

Wybrane dla Ciebie

Czy zarządca może zapewnić bezpieczne osiedle?

Czy zarządca może zapewnić bezpieczne osiedle? Czy zarządca może zapewnić bezpieczne osiedle?

Sposób na regularne przeglądy i konserwację urządzeń systemu ppoż. »

Sposób na regularne przeglądy i konserwację urządzeń systemu ppoż. » Sposób na regularne przeglądy i konserwację urządzeń systemu ppoż. »

Dlaczego warto dokładnie przyjrzeć się swoim rachunkom za energię elektryczną?

Dlaczego warto dokładnie przyjrzeć się swoim rachunkom za energię elektryczną? Dlaczego warto dokładnie przyjrzeć się swoim rachunkom za energię elektryczną?

Jak pozbyć się zaparowanych okien i pleśni?

Jak pozbyć się zaparowanych okien i pleśni? Jak pozbyć się zaparowanych okien i pleśni?

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym? Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Jak zapewnić czystą wodę w instalacji bez bakterii i osadu?

Jak zapewnić czystą wodę w instalacji bez bakterii i osadu? Jak zapewnić czystą wodę w instalacji bez bakterii i osadu?

Poznaj prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Poznaj prosty sposób na zadaszenie balkonu » Poznaj prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Zobacz, jak naprawić nieszczelne pokrycie dachowe »

Zobacz, jak naprawić nieszczelne pokrycie dachowe » Zobacz, jak naprawić nieszczelne pokrycie dachowe »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? » Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania » Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła? Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak zredukować zużycie energii pomp o nawet 90%?

Jak zredukować zużycie energii pomp o nawet 90%? Jak zredukować zużycie energii pomp o nawet 90%?

Jak oczytać ciepłomierze, gdy nie ma nikogo w domu?

Jak oczytać ciepłomierze, gdy nie ma nikogo w domu? Jak oczytać ciepłomierze, gdy nie ma nikogo w domu?

Kilka sposobów na likwidację barier architektonicznych »

Kilka sposobów na likwidację barier architektonicznych » Kilka sposobów na likwidację barier architektonicznych »

Jak elektroniczne ciepłomierze obliczają ilość zużytego ciepła?

Jak elektroniczne ciepłomierze obliczają ilość zużytego ciepła? Jak elektroniczne ciepłomierze obliczają ilość zużytego ciepła?

Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Jak skorzystać z kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych?

Jak skorzystać z kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych? Jak skorzystać z kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania? Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Ogrzewanie - sposób na zmniejszenie kosztów ogrzewania w budynkach»

Ogrzewanie - sposób na zmniejszenie kosztów ogrzewania w budynkach» Ogrzewanie - sposób na zmniejszenie kosztów ogrzewania w budynkach»

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed nieproszonymi złodziejem?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed nieproszonymi złodziejem? Jak zabezpieczyć mieszkanie przed nieproszonymi złodziejem?

Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje?

Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje? Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje?

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.