administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Dzieci narażone najbardziej!

Helena Śpiewak | Administrator i Menedżer Nieruchomości 12/2021 | 2022-01-12
Dzieci narażone najbardziej!; fot. unsplash

Dzieci narażone najbardziej!; fot. unsplash

„The Lancet”: kryzys klimatyczny niesie tragiczne skutki dla zdrowia ludzi!

Zobacz także

Bank Pocztowy S.A. Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw...

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, oferując korzystne rozwiązanie w postaci Kredytu na OZE (Odnawialne Źródła Energii).

L’Avenir Du Monde sp. z o.o. System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje...

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje także wsparcie merytoryczne. Jak usługa Ecosorting wpływa na życie mieszkańca danej nieruchomości? Odpowiadamy na najczęstsze pytania lokatorów.

Bank Pocztowy S.A. Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach

Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach

Wychodząc naprzeciw potrzebom Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Bank Pocztowy oferuje elastyczny Kredyt na OZE o dowolnej wysokości, jednak nie niższy niż 10 tysięcy złotych. Jak przyznaje Paweł Andrzejczyk,...

Wychodząc naprzeciw potrzebom Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Bank Pocztowy oferuje elastyczny Kredyt na OZE o dowolnej wysokości, jednak nie niższy niż 10 tysięcy złotych. Jak przyznaje Paweł Andrzejczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Instytucjonalnej Banku Pocztowego, kredyt na odnawialne źródła energii (OZE) to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, które chciałyby w najbliższym czasie sfinansować projekty związane z efektywnością energetyczną.

W najnowszym raporcie „Lancet Countdown” ponad 70 ekspertów z dziedziny zdrowia z 35 wiodących ośrodków akademickich i agencji ONZ na całym świecie przedstawiło ustalenia naukowców na temat wpływu zmian klimatu na zdrowie i życie ludzkie. Wnioski naukowców są niepokojące. – Przesłanie dokumentu jest jasne. Zmiany klimatyczne to przede wszystkim kryzys zdrowotny – ostrzega dr Rene Salas, jedna z autorek raportu z Harvardu.

Raport Lancet Countdown, publikowany corocznie, analizuje 44 wskaźniki wpływu zmiany klimatu na zdrowie, m.in. na przenoszenie chorób zakaźnych i produkcję żywności.

Autorzy raportu za jeden z celów postawili sobie porównanie nierówności występujących w zakresie skutków ocieplania klimatu dla zdrowia człowieka pomiędzy krajami o różnym stanie rozwoju socjoekonomicznego. Wykorzystano do tego Wskaźnik Rozwoju Społecznego (ang. Human Development Index, HDI). Wartość wskaźnika rozwoju społecznego jest określana poprzez połączenie wyników danego kraju w szerokim asortymencie wskaźników, w tym oczekiwanej długości życia, wskaźnika alfabetyzmu, dostępu ludności wiejskiej do elektryczności, PKB na mieszkańca, eksportu i importu, wskaźnika zabójstw, wielowymiarowego wskaźnika ubóstwa, nierówności w dochodach, dostępności internetu i wielu innych.

Tegoroczny raport wskazuje na szereg niepokojących tendencji zagrażających milionom ludzi na świecie.

Jak wynika z analizy, w ciągu 6 miesięcy w 2020 roku, 51,6 miliona ludzi zostało dotkniętych 84 katastrofami spowodowanymi powodziami, suszami i burzami. Sytuacje te miały miejsce w krajach dotkniętych pandemią koronawirusa.

Ocieplający się klimat, oprócz skutków w postaci anomalii pogodowych, wywiera również bezpośredni, negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Wyjątkowo wysokie temperatury w ubiegłym roku sprawiły, że w porównaniu ze średnią roczną dla okresu bazowego 1986-2005, 3,1 mld osób więcej było narażonych na fale upałów. Najbardziej dotknięci byli seniorzy z Chin, Indii, Ameryki, Japonii i Indonezji.

Znacząco wzrosła też powierzchnia lądów dotkniętych ekstremalną suszą. W dowolnym miesiącu 2020 roku wynosiła nawet 19 proc., podczas gdy w latach 1950-1999 maksymalnie 13 proc. Przełożyło się to również na potencjał plonów, co zagroziło bezpieczeństwu żywnościowemu. W przypadku kukurydzy spadek w porównaniu z okresem 1981-2010 wyniósł 6 proc., pszenicy ozimej – 3 proc., soi – 5,4 proc., a ryżu – 1,8 proc.

Raport alarmuje, że obecnie 569,6 miliona ludzi żyje na wysokości poniżej pięciu metrów nad obecnym poziomem morza. Jego podniesienie się stanowi ryzyko powodzi, intensywniejszych sztormów oraz zasolenia gleby i wody. Zmiany klimatyczne mogą więc zmusić ich wkrótce do migracji w głąb lądu.

Poważnie wzrosło też ryzyko epidemiczne chorób wektorowych, np. malarii. Znacząco wzrósł też potencjał epidemiczny wirusów: dengi, Zika i chikungunya.
– Wraz z globalną mobilnością i urbanizacją, zmiany klimatyczne są głównym motorem wzrostu liczby infekcji wirusem dengi, która podwaja się co dekadę od 1990 roku – piszą autorzy raportu. – Inne ważne pojawiające się lub ponownie pojawiające się arbowirusy, przenoszone przez komary, prawdopodobnie będą miały podobną reakcję na zmiany klimatu – ostrzegają.

Oprócz fatalnego wpływu na zdrowie, ocieplanie się klimatu ma również negatywne skutki ekonomiczne. W raporcie zauważono, że w 2020 roku na całym świecie z powodu narażenia na ciepło utracono 295 miliardów godzin potencjalnej pracy. Największe straty pod tym względem odnotowały Indie, Pakistan oraz Bangladesz, kraje o średnim wskaźniku rozwoju społecznego.

Zmiany klimatyczne zagrażają najbardziej dzieciom!

Dobrym uzupełnieniem wniosków Lancetu może być najnowszy raport Koalicji Klimatycznej, HEAL Polska i Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny pt. „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie dzieci” (31 sierpnia 2021 r.).

Choroby zakaźne, cywilizacyjne czy psychiczne – to tylko niektóre ze zdrowotnych konsekwencji kryzysu klimatycznego. Na utratę zdrowia, a nawet życia w obliczu postępującej zmiany klimatu najbardziej narażone są dzieci. Bez radykalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach w obecnej dekadzie – również w Polsce – zdrowie i życie, przede wszystkim dzieci, będzie coraz bardziej zagrożone.

Im bardziej proekologiczne, tym wygodniejsze do pracy >>

Zmiana klimatu stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia obecnie żyjących ludzi. Zdaniem dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia Tedrosa Adhanom Ghebreyesusa jest to także jedno z najpilniejszych wyzwań związanych z ochroną zdrowia publicznego całej ludności świata. Skutki zmieniającego się klimatu nie należą do problemów związanych z bliżej nieokreśloną przyszłością – dzieją się tu i teraz, oddziałując na zdrowie i życie miliardów mieszkańców Ziemi oraz generując olbrzymie koszty zdrowotne dla gospodarek całego świata.

Na negatywne konsekwencje wzrostu globalnej temperatury najbardziej narażeni są najmłodsi, gdyż ich rozwijające się organizmy są bardziej podatne na negatywny wpływ czynników środowiskowych. Stowarzyszenie UNICEF ostatnio alarmowało, że na bardzo poważne skutki kryzysu klimatycznego narażonych jest nawet miliard dzieci.

Najnowszy raport „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie dzieci” nie pozostawia złudzeń, że w wyniku postępującego kryzysu klimatycznego zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce, tak jak na całym świecie już dziś jest coraz bardziej zagrożone.

– Wnioski z raportu są jednoznaczne: badania prowadzone na całym świecie wskazują, że zmiana klimatu ma znaczący, negatywny wpływ na zdrowie ludzi, a grupą szczególnie narażoną są najmłodsi.

Szczególnie tragiczne jest to, że najbardziej zagrożone są dzieci do lat pięciu. Oznacza to, że zmiana klimatu nie tylko odbiera młodym ludziom bezpieczną przyszłość, ale już dziś negatywnie wpływa na ich życie. Polscy politycy niejednokrotnie deklarowali i deklarują swoją troskę o dzieci i młodzież. Chętnie fotografują się w otoczeniu młodzieży na wyborczych wiecach i partyjnych mityngach, a swoje polityczne decyzje uzasadniają tym, jak
korzystny będą miały one wpływ na przyszłość Polek i Polaków. Zapominają jednak o tym, że prawdziwym testem ich wiarygodności jest to, czy podejmują oni wystarczające działania, aby powstrzymać zmianę klimatu, co jest najważniejszym obecnie wyzwaniem stojącym przed ludzkością. Obecny rząd oblewa ten test – nie robi nic, aby do 2030 roku odejść od spalania węgla oraz od pozostałych paliw kopalnych. W ten sposób bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przegrywa z krótkoterminowym interesem politycznym – twierdzi prof. Zbigniew Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

– Zdrowie jest najważniejsze. Dobitnie pokazała nam to pandemia Covid-19, która w ciągu kilku miesięcy zmobilizowała wszystkie globalne siły do przeciwstawienia się jej. Jednocześnie nie da się dostrzec analogicznych wysiłków w pokonaniu jednego z największych kryzysów zdrowotnych, który trwa już od wielu lat – zmiany klimatu. Za twarz tego kryzysu można traktować nie tylko topniejące lodowce, ale również szpitale przepełnione chorymi na choroby zakaźne, przewlekłe, cywilizacyjne, a nawet psychiczne. A najbardziej zagrożeni są najmłodsi, których organizmy wciąż się rozwijają. Decydenci nie mogą dalej zwlekać z ochroną zdrowia przed czynnikami klimatycznymi, jeżeli nie chcą patrzeć na chorujące i umierające dzieci! – uważa Weronika Michalak, liderka HEAL Polska.

– Jedną z największych grup ryzyka groźnych powikłań z powodu zmiany klimatu są dzieci. Jeśli nie będziemy aktywnie działać przeciwko zmianie klimatu, to nie tylko ucierpimy na tym my – dorośli, ale również najbardziej bezbronni członkowie naszego społeczeństwa. Wskutek zmiany klimatu możemy zaobserwować wśród dzieci pogorszenie stanu zdrowia psychicznego, co jest szczególnie niepokojące, patrząc na stan obecnej psychiatrii dziecięcej w Polsce. Ponadto możemy spodziewać się wzrostu liczby udarów cieplnych oraz zwiększonej zachorowalności na choroby zakaźne, nerek i układu oddechowego, a w niektórych rejonach świata zwiększonej umieralności na malarię wśród dzieci. Dlatego, jeśli chcemy dbać o zdrowie przyszłych pokoleń, to musimy zostać rzecznikami walki ze zmianą klimatu – to głos Kacpra Łuszczki z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny.

– Krótko przed szczytem klimatycznym COP26 w Glasgow, a tuż po publikacji najnowszego, alarmującego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), polski rząd oraz prezydent – swoimi decyzjami i wypowiedziami dobitnie pokazali, że całkowicie lekceważą postępujący kryzys klimatyczny i to, jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą jego skutki dla obecnych i przyszłych pokoleń Polek i Polaków. Dzieci są ofiarami ich krótkowzrocznej polityki, która niszczy polską przyrodę i klimat oraz niszczy dom, w którym żyjemy i który obecnie rządzący zostawią im w ruinie. To najmłodsi są najbardziej narażeni na skutki kryzysu klimatycznego, a utrata zdrowia i życia jest największą ofiarą egoistycznej polityki rządzących. Trzeba wyraźnie podkreślić, że jesteśmy w takim momencie, że polski rząd nie ma prawa spychać odpowiedzialności na innych, tylko musi tak jak wszystkie kraje na świecie odejść od spalania paliw kopalnych – od węgla do 2030 roku a gazu i ropy niewiele później. Polski rząd musi wreszcie przygotować i wdrożyć plan dekarbonizacji Polski w obecnej dekadzie. Bez tego rządzący pozbawiają nie tylko górników, ale i całe społeczeństwo szans na sprawiedliwą transformację. Wreszcie rządzący nie mają prawa niszczyć polskiej przyrody, w tym wycinać lasów, które są naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami w walce z kryzysem klimatycznym. Odwlekanie koniecznych działań i podejmowanie szkodliwych decyzji dla polskiej przyrody i klimatu jest jednoznaczne z odbieraniem zdrowej i bezpiecznej przyszłości wszystkim dzieciom, także mieszkającym w Polsce. Jest to także najwyższy czas na wprowadzenie do podstawy programowej polskiej szkoły rzetelnej edukacji klimatycznej, która musi być prowadzona na wszystkich etapach nauczania od 2022 roku – diagnozuje Dominik Olędzki, rzecznik prasowy Koalicji Klimatycznej.

Ekologiczne ABC >>

Raport „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie dzieci” potwierdza, że skutki zmiany klimatu odczuwalne w Polsce powodują szereg zagrożeń dla wszystkich mieszkańców naszego kraju (w tym szczególnie dzieci), począwszy od skutków związanych z wypadkami i kontuzjami, przez choroby zakaźne i przewlekłe aż do problemów ze zdrowiem psychicznym i obniżeniem jakości życia.

Depresja klimatyczna

Młode osoby, które według licznych badań bardziej niż dorośli interesują się tematem zmiany klimatu i angażują w działania na rzecz jej powstrzymania, są jednocześnie bardziej podatni na negatywny wpływ, jaki przynosi sama wiedza dotycząca trwającego i nasilającego się kryzysu klimatycznego.

Anglojęzyczna literatura wyróżnia takie pojęcia jak: climate change anxiety (niepokój klimatyczny), eco-anxiety lub climate distress. W języku polskim rozpowszechnił się zaś termin „depresja klimatyczna”. Dzieci i młodzież doświadczają tych zaburzeń bardzo silnie, gdyż zdają sobie sprawę, że wyzwania wynikające ze zmiany klimatu, jak migracje klimatyczne, problemy z dostępnością do wody pitnej czy choroby wektorowe i tropikalne, będą wyzwaniami, z którymi to właśnie im przyjdzie się zmierzyć w dorosłym życiu.

W Polsce – jeden psychiatra na 17 tys. dzieci!

W Polsce wśród dzieci i młodzieży kondycja psychicznego zdrowia – czyli m.in. możliwości rozpoznawania, wyrażania i modulowania własnych emocji, a także wyrażania i odczuwania współczucia wobec innych – jest alarmująca. W dziedzinie jakości życia, polscy 11-,13- i 15-latkowie zajmują kolejno 35., 39. i 41. miejsce wśród 42 analizowanych krajów. Nic dziwnego. W naszym kraju funkcjonują jedynie 164 poradnie zdrowia psychicznego dzieci, a w niektórych województwach nie ma ani jednego łóżka dla dzieci potrzebujących szpitalnego leczenia psychiatrycznego. Dramatycznego obrazu dopełnia fakt, że w Polsce pracuje jedynie 419 psychiatrów dziecięcych, a więc na jednego psychiatrę przypada aż 16 700 dzieci. Tymczasem w świetle najnowszych badań wskazujących na rosnący negatywny wpływ kryzysu klimatycznego na zdrowie dzieci i młodzieży, zawód psychiatry dziecięcego staje się coraz bardziej potrzebny – alarmują eksperci Koalicji Klimatycznej.

Młodzi nie chcą mieć dzieci!

40 proc. młodych ludzi, biorących udział w innym jeszcze badaniu1 przeprowadzonym ostatnio przez „The Lancet” zadeklarowało, że jeśli zmiany klimatyczne będą postępować dalej, oni nie będą chcieli mieć dzieci! To jeden z głównych wniosków, do jakiego doszli autorzy. Raport powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych na próbie 10 tys. młodych ludzi z takich krajów jak m.in. Australia, Brazylia, Filipiny, Finlandia, Indie czy Stany Zjednoczone.

Jednak to dopiero początek złych wiadomości. Naukowcy wskazują, że aż 60 proc. osób w wieku 16–25 lat niepokoi się skalą postępujących zmian klimatycznych. Ponad połowa pytanych zaznaczyła też, że czuje się oszukana przez rządzących, którzy ich zdaniem nie robią nic, aby zadbać o przyszłość naszej planety i kolejne pokolenia.

Autorzy raportu zwracają też uwagę na fakt, że młodzi są przekonani, że ich przyszłość będzie trudniejsza niż ich rodziców, a blisko połowa z nich odczuwa niepokój związany z problemem zmian klimatu, który w negatywny sposób wpływa na ich codzienne życie i funkcjonowanie.

– Wielu moich znajomych i przyjaciół zwraca w rozmowach uwagę na swoją niepewną przyszłość, a przyczyną tej niepewności są właśnie postępujące zmiany klimatyczne. Coraz częściej słyszę, że posiadanie dzieci w przyszłości jest po prostu nieodpowiedzialne – tłumaczy 23-letni mieszkaniec Filipin w rozmowie z dziennikarzami „Guardiana”. – Znajomi i rodzina powtarzają mi, że tego typu obawy są irracjonalne i aby się ich pozbyć, powinienem udać się do specjalisty, ale ja nie wierzę, że to pomoże. Źródłem wszystkich tych obaw wśród młodych jest moim zdaniem przekonanie, że rząd nie robi nic, aby wpłynąć na poprawę naszego klimatu – dodaje.

Podobnie jest, jak wiemy, w wielu innych krajach. Także w Polsce. Mamy co prawda nowego ministra klimatu, dokładniej panią minister klimatu i środowiska, a polityki klimatycznej jak nie było, tak nie ma!   


1) Badanie zostało opublikowane w dziale „Preprints with The Lancet” – w którym publikuje się ciekawe prace badawcze, których jeszcze nie zrecenzowano.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wyższa temperatura w zabudowie miejskiej jest skutkiem promieniowania absorpcyjnego spowodowanego sztucznymi materiałami miejskimi, transpiracji z budynków i infrastruktury, uwalniania antropogenicznego...

Wyższa temperatura w zabudowie miejskiej jest skutkiem promieniowania absorpcyjnego spowodowanego sztucznymi materiałami miejskimi, transpiracji z budynków i infrastruktury, uwalniania antropogenicznego ciepła od mieszkańców i urządzeń oraz efektem blokowania przepływu powietrza przez budynki – znaczny udział w tym procesie mają ciemne powierzchnie, takie jak bitumiczne pokrycia dachowe.

Helena Śpiewak Miasta przyszłości

Miasta przyszłości Miasta przyszłości

Już ponad połowa populacji świata mieszka w miastach, odpowiadając za większość globalnego zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Jakie będą polskie miasta przyszłości?

Już ponad połowa populacji świata mieszka w miastach, odpowiadając za większość globalnego zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Jakie będą polskie miasta przyszłości?

Redakcja Projektowanie ekoosiedla

Projektowanie ekoosiedla Projektowanie ekoosiedla

Zieleń stanowi o atrakcyjności osiedla mieszkaniowego. Zwłaszcza obecnie duży nacisk kładziony jest na to, aby była czymś więcej, niż przypadkowym zestawem trawników i rachitycznych drzewek poprzecinanych...

Zieleń stanowi o atrakcyjności osiedla mieszkaniowego. Zwłaszcza obecnie duży nacisk kładziony jest na to, aby była czymś więcej, niż przypadkowym zestawem trawników i rachitycznych drzewek poprzecinanych chodnikami. W mieście, podobnie jak na wsi, ludzie zaczęli cenić sobie kontakt z naturą. Mieszkańcy osiedli rozumieją też, że dobrze zaprojektowany teren zielony jest nie do przecenienia w kontekście ocieplenia klimatu i związanych z nim wyzwań.

Anna Ruszczak news Pod wpływem konsumentów prawie 60 proc. firm zwiększa cele środowiskowe

Pod wpływem konsumentów prawie 60 proc. firm zwiększa cele środowiskowe Pod wpływem konsumentów prawie 60 proc. firm zwiększa cele środowiskowe

Prawie 90 proc. Polaków uważa, że ich wybory i jednostkowe działania mogą mieć pozytywny wpływ na rozwiązywanie globalnych problemów społecznych i środowiskowych. Dzięki nim, 57 proc. firm zwiększyło zakres...

Prawie 90 proc. Polaków uważa, że ich wybory i jednostkowe działania mogą mieć pozytywny wpływ na rozwiązywanie globalnych problemów społecznych i środowiskowych. Dzięki nim, 57 proc. firm zwiększyło zakres celów środowiskowych. Nie tylko wymagania konsumentów, ale i globalny kryzys może się stać wyzwalaczem pozytywnej zmiany w zakresie odpowiedzialnego biznesu.

Helena Śpiewak Tragedia Odry

Tragedia Odry Tragedia Odry

Zatrucie rzeki toksynami to mało powiedziane. Mamy do czynienia z niewyobrażalną, i co gorsza nieprzewidywalną w skutkach, katastrofą ekologiczną. Tony martwych ryb, zatrutych chemikaliami wyławiane są...

Zatrucie rzeki toksynami to mało powiedziane. Mamy do czynienia z niewyobrażalną, i co gorsza nieprzewidywalną w skutkach, katastrofą ekologiczną. Tony martwych ryb, zatrutych chemikaliami wyławiane są na setkach kilometrów biegu rzeki. Zniszczony został ekosystem Odry. – Wybrane komunikaty, relacje, komentarze

Anna Ruszczak news Smog powraca – trudny sezon dla samorządów

Smog powraca – trudny sezon dla samorządów Smog powraca – trudny sezon dla samorządów

We Wrocławiu tempo wymiany pieców na koniec 2021 roku było bardzo dobre i rok 2022 miał być kontynuacją, niestety nastąpiło załamanie. Jakość powietrza w mieście przez ostatnie dwa lata poprawiła się i...

We Wrocławiu tempo wymiany pieców na koniec 2021 roku było bardzo dobre i rok 2022 miał być kontynuacją, niestety nastąpiło załamanie. Jakość powietrza w mieście przez ostatnie dwa lata poprawiła się i Wrocław mieści się w ustalonych przez WHO limitach liczby dni z przekroczonym stężeniem szkodliwych pyłów.

Joanna Ryńska Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu

Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu

Jednym z celów współczesnej urbanistyki jest zyskiwanie przez miasta elastyczności w adaptacji do długotrwałych zmian klimatu lub w ograniczaniu strat wynikających z zachodzących coraz częściej ekstremalnych...

Jednym z celów współczesnej urbanistyki jest zyskiwanie przez miasta elastyczności w adaptacji do długotrwałych zmian klimatu lub w ograniczaniu strat wynikających z zachodzących coraz częściej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ważną rolę w tych zadaniach odgrywają rozwiązania inżynierskie z obszaru zielono-niebieskiej infrastruktury.

Anna Ruszczak news „Donos” w aplikacji mObywatel

„Donos” w aplikacji mObywatel „Donos” w aplikacji mObywatel

W aplikacji mObywatel pojawił się specjalny moduł, który pozwoli na szybkie powiadomienie służb o naruszeniach środowiska. Przestępstwa przeciwko środowisku nie są objęte nieformalnym, społecznym zakazem...

W aplikacji mObywatel pojawił się specjalny moduł, który pozwoli na szybkie powiadomienie służb o naruszeniach środowiska. Przestępstwa przeciwko środowisku nie są objęte nieformalnym, społecznym zakazem donoszenia, więc ma to sens.

Redakcja news Jak zatrzymać deszczówkę

Jak zatrzymać deszczówkę Jak zatrzymać deszczówkę

Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze i okresy bezdeszczowe przerywane nawalnymi opadami sprawiają, że większego znaczenia nabierają efektywne, przydomowe systemy zagospodarowania wód opadowych.

Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze i okresy bezdeszczowe przerywane nawalnymi opadami sprawiają, że większego znaczenia nabierają efektywne, przydomowe systemy zagospodarowania wód opadowych.

Helena Śpiewak Skazani na smog!

Skazani na smog! Skazani na smog!

Niestety, w Polsce znowu będziemy mieć więcej smogu! I to przy pełnym poparciu władz, a nawet w wyniku ich decyzji!

Niestety, w Polsce znowu będziemy mieć więcej smogu! I to przy pełnym poparciu władz, a nawet w wyniku ich decyzji!

Anna Ruszczak news Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze” Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” to między innymi wyższe progi dochodowe, prawie dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych. 3 stycznia 2023 roku rusza nabór wniosków...

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” to między innymi wyższe progi dochodowe, prawie dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych. 3 stycznia 2023 roku rusza nabór wniosków do jego nowej edycji.

Anna Ruszczak news 194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej

194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej 194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przekazaniu Warszawie dodatkowych 194 mln zł na poprawę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. System gospodarki wodno-ściekowej...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przekazaniu Warszawie dodatkowych 194 mln zł na poprawę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. System gospodarki wodno-ściekowej w stolicy i okolicach ma zostać usprawniony i unowocześniony.

Helena Śpiewak Polscy liderzy smogu!

Polscy liderzy smogu! Polscy liderzy smogu!

Doskonałą, a jednocześnie bardzo dramatyczną ilustracją „Skazanych na smog”, o których pisałam w listopadowym numerze „Administratora” [1], jest najnowszy ranking najbardziej zanieczyszczonych miejscowości...

Doskonałą, a jednocześnie bardzo dramatyczną ilustracją „Skazanych na smog”, o których pisałam w listopadowym numerze „Administratora” [1], jest najnowszy ranking najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce.

Anna Ruszczak news Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa

Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa

System rozszerzonej odpowiedzialności producentów to nowe unijne zasady organizacji gospodarki odpadami opakowaniowymi. Polska miała czas na jego wprowadzenie 5 stycznia 2023 roku. Niedotrzymanie terminu...

System rozszerzonej odpowiedzialności producentów to nowe unijne zasady organizacji gospodarki odpadami opakowaniowymi. Polska miała czas na jego wprowadzenie 5 stycznia 2023 roku. Niedotrzymanie terminu oznacza nie tylko groźbę kar ze strony Komisji Europejskiej, ale także wymierne straty społeczne i środowiskowe.

Redakcja news Grzyby mogą usuwać toksyny z wód

Grzyby mogą usuwać toksyny z wód Grzyby mogą usuwać toksyny z wód

Toksyny z leków przeciwnowotworowych obecne w wodach można usuwać ze środowiska za pomocą grzybów białej zgnilizny drewna – wykazała naukowczyni z Politechniki Śląskiej.

Toksyny z leków przeciwnowotworowych obecne w wodach można usuwać ze środowiska za pomocą grzybów białej zgnilizny drewna – wykazała naukowczyni z Politechniki Śląskiej.

Anna Ruszczak news Meble solarne podbijają polskie miasta

Meble solarne podbijają polskie miasta Meble solarne podbijają polskie miasta

Ławki, wiaty przystankowe lub kioski informacyjne wyposażone w panele fotowoltaiczne, umożliwiają naładowanie telefonu, dostęp do hot spota czy sprawdzenie informacji o bieżących rozkładach jazdy komunikacji...

Ławki, wiaty przystankowe lub kioski informacyjne wyposażone w panele fotowoltaiczne, umożliwiają naładowanie telefonu, dostęp do hot spota czy sprawdzenie informacji o bieżących rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.

Helena Śpiewak Domy coraz bardziej eko

Domy coraz bardziej eko Domy coraz bardziej eko

Czy możemy jeszcze uratować klimat? Tak. Ale to coraz trudniejsze, a czasu mamy coraz mniej.

Czy możemy jeszcze uratować klimat? Tak. Ale to coraz trudniejsze, a czasu mamy coraz mniej.

Anna Ruszczak news Nowe obszary Natury 2000

Nowe obszary Natury 2000 Nowe obszary Natury 2000

W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie przekazania Komisji Europejskiej dokumentu dotyczącego zmian w obszarze Natura 2000. W sumie do obszarów chronionych włączono powierzchnię...

W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie przekazania Komisji Europejskiej dokumentu dotyczącego zmian w obszarze Natura 2000. W sumie do obszarów chronionych włączono powierzchnię 385,93 ha, z czego ponad 25 proc. stanowi nowy obszar Mielnik.

dr Kazimierz Dudziński Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Najtańsza energia to energia zaoszczędzona Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze...

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym, w którym jest ogromny potencjał oszczędności energii w postaci ciepła na ogrzewanie.

Sabina Augustynowicz news Biznes i potencjał zielonej energii

Biznes i potencjał zielonej energii Biznes i potencjał zielonej energii

Relacja z debaty zorganizowanej przez duże firmy po publikacji „Apelu biznesu do władz o wykorzystanie potencjału zielonej energii”.

Relacja z debaty zorganizowanej przez duże firmy po publikacji „Apelu biznesu do władz o wykorzystanie potencjału zielonej energii”.

Anna Ruszczak news Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie

Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, od października 2023 roku w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i mieszkańcy nie będą mogli wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania....

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, od października 2023 roku w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i mieszkańcy nie będą mogli wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania. W stolicy jest wciąż ok. 4,4 tys. pieców węglowych.

Anna Ruszczak Inwestycje w retencję wodną

Inwestycje w retencję wodną Inwestycje w retencję wodną

2 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce”. Miała ona na celu przedstawienie wstępnych wyników i szczegółowych...

2 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce”. Miała ona na celu przedstawienie wstępnych wyników i szczegółowych rozwiązań wspierających realizację planu reagowania na niedobór wody (PPNW). PPNW zakłada podwojenie zasobów wodnych kraju do 2030 roku.

Anna Ruszczak news Korzyści z fotowoltaiki na dachu tylko dla wspólnoty mieszkaniowej – nie dla jej członków

Korzyści z fotowoltaiki na dachu tylko dla wspólnoty mieszkaniowej – nie dla jej członków Korzyści z fotowoltaiki na dachu tylko dla wspólnoty mieszkaniowej – nie dla jej członków

Grantem OZE interesuje się wiele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Warto pamiętać, że korzyści z zainstalowania na dachu fotowoltaiki będzie miała spółdzielnia i wspólnota, a nie bezpośrednio mieszkańcy.

Grantem OZE interesuje się wiele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Warto pamiętać, że korzyści z zainstalowania na dachu fotowoltaiki będzie miała spółdzielnia i wspólnota, a nie bezpośrednio mieszkańcy.

Anna Ruszczak news Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych

Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych

Większe bezpieczeństwo energetyczne i niższe ceny prądu to tylko część zalet lokalnych spółdzielni energetycznych, które w innych krajach Europy od lat cieszą się dużą popularnością.

Większe bezpieczeństwo energetyczne i niższe ceny prądu to tylko część zalet lokalnych spółdzielni energetycznych, które w innych krajach Europy od lat cieszą się dużą popularnością.

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.