administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Dzieci narażone najbardziej!

Helena Śpiewak | Administrator i Menedżer Nieruchomości 12/2021 | 2022-01-12
Dzieci narażone najbardziej!; fot. unsplash

Dzieci narażone najbardziej!; fot. unsplash

„The Lancet”: kryzys klimatyczny niesie tragiczne skutki dla zdrowia ludzi!

Zobacz także

Polskie Pojemniki Poznaj najwyższej jakości pojemniki na odpady

Poznaj najwyższej jakości pojemniki na odpady Poznaj najwyższej jakości pojemniki na odpady

Jesteśmy rodzinną firmą działającą w branży gospodarki odpadami od 2008 roku. Nasza działalność powstała oraz funkcjonuje wyłącznie dzięki polskiemu kapitałowi. Wieloletnie doświadczenie pozwala zaspokoić...

Jesteśmy rodzinną firmą działającą w branży gospodarki odpadami od 2008 roku. Nasza działalność powstała oraz funkcjonuje wyłącznie dzięki polskiemu kapitałowi. Wieloletnie doświadczenie pozwala zaspokoić zróżnicowane potrzeby naszych partnerów. Trzonem naszej działalności są i zawsze były produkty marki WEBER – najlepsze jakościowo pojemniki na odpady w Europie! Dziś nasza oferta obejmuje także kontenery stalowe, pojemniki typu „dzwon” czy rozwiązania do segregacji wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Helena Śpiewak Składowiska śmieci to tykająca bomba

Składowiska śmieci to tykająca bomba Składowiska śmieci to tykająca bomba

Rzut oka na krajową mapę wystarczy, by uświadomić sobie, że nikt nie może czuć się w pełni bezpieczny. Wszystko przez pożary składowisk odpadów.

Rzut oka na krajową mapę wystarczy, by uświadomić sobie, że nikt nie może czuć się w pełni bezpieczny. Wszystko przez pożary składowisk odpadów.

Anna Ruszczak news FEnIKS dofinansuje projekty odbetonowania przestrzeni miejskich

FEnIKS dofinansuje projekty odbetonowania przestrzeni miejskich FEnIKS dofinansuje projekty odbetonowania przestrzeni miejskich

Do 31 października 2023 roku jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą składać wnioski w ramach unijnego programu FEnIKS o dofinansowanie projektów odbetonowania przestrzeni miejskich. Minimalna...

Do 31 października 2023 roku jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą składać wnioski w ramach unijnego programu FEnIKS o dofinansowanie projektów odbetonowania przestrzeni miejskich. Minimalna wysokość wsparcia to 500 tys. zł, wkład własny – 15 proc. wartości projektu.

W najnowszym raporcie „Lancet Countdown” ponad 70 ekspertów z dziedziny zdrowia z 35 wiodących ośrodków akademickich i agencji ONZ na całym świecie przedstawiło ustalenia naukowców na temat wpływu zmian klimatu na zdrowie i życie ludzkie. Wnioski naukowców są niepokojące. – Przesłanie dokumentu jest jasne. Zmiany klimatyczne to przede wszystkim kryzys zdrowotny – ostrzega dr Rene Salas, jedna z autorek raportu z Harvardu.

Raport Lancet Countdown, publikowany corocznie, analizuje 44 wskaźniki wpływu zmiany klimatu na zdrowie, m.in. na przenoszenie chorób zakaźnych i produkcję żywności.

Autorzy raportu za jeden z celów postawili sobie porównanie nierówności występujących w zakresie skutków ocieplania klimatu dla zdrowia człowieka pomiędzy krajami o różnym stanie rozwoju socjoekonomicznego. Wykorzystano do tego Wskaźnik Rozwoju Społecznego (ang. Human Development Index, HDI). Wartość wskaźnika rozwoju społecznego jest określana poprzez połączenie wyników danego kraju w szerokim asortymencie wskaźników, w tym oczekiwanej długości życia, wskaźnika alfabetyzmu, dostępu ludności wiejskiej do elektryczności, PKB na mieszkańca, eksportu i importu, wskaźnika zabójstw, wielowymiarowego wskaźnika ubóstwa, nierówności w dochodach, dostępności internetu i wielu innych.

Tegoroczny raport wskazuje na szereg niepokojących tendencji zagrażających milionom ludzi na świecie.

Jak wynika z analizy, w ciągu 6 miesięcy w 2020 roku, 51,6 miliona ludzi zostało dotkniętych 84 katastrofami spowodowanymi powodziami, suszami i burzami. Sytuacje te miały miejsce w krajach dotkniętych pandemią koronawirusa.

Ocieplający się klimat, oprócz skutków w postaci anomalii pogodowych, wywiera również bezpośredni, negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Wyjątkowo wysokie temperatury w ubiegłym roku sprawiły, że w porównaniu ze średnią roczną dla okresu bazowego 1986-2005, 3,1 mld osób więcej było narażonych na fale upałów. Najbardziej dotknięci byli seniorzy z Chin, Indii, Ameryki, Japonii i Indonezji.

Znacząco wzrosła też powierzchnia lądów dotkniętych ekstremalną suszą. W dowolnym miesiącu 2020 roku wynosiła nawet 19 proc., podczas gdy w latach 1950-1999 maksymalnie 13 proc. Przełożyło się to również na potencjał plonów, co zagroziło bezpieczeństwu żywnościowemu. W przypadku kukurydzy spadek w porównaniu z okresem 1981-2010 wyniósł 6 proc., pszenicy ozimej – 3 proc., soi – 5,4 proc., a ryżu – 1,8 proc.

Raport alarmuje, że obecnie 569,6 miliona ludzi żyje na wysokości poniżej pięciu metrów nad obecnym poziomem morza. Jego podniesienie się stanowi ryzyko powodzi, intensywniejszych sztormów oraz zasolenia gleby i wody. Zmiany klimatyczne mogą więc zmusić ich wkrótce do migracji w głąb lądu.

Poważnie wzrosło też ryzyko epidemiczne chorób wektorowych, np. malarii. Znacząco wzrósł też potencjał epidemiczny wirusów: dengi, Zika i chikungunya.
– Wraz z globalną mobilnością i urbanizacją, zmiany klimatyczne są głównym motorem wzrostu liczby infekcji wirusem dengi, która podwaja się co dekadę od 1990 roku – piszą autorzy raportu. – Inne ważne pojawiające się lub ponownie pojawiające się arbowirusy, przenoszone przez komary, prawdopodobnie będą miały podobną reakcję na zmiany klimatu – ostrzegają.

Oprócz fatalnego wpływu na zdrowie, ocieplanie się klimatu ma również negatywne skutki ekonomiczne. W raporcie zauważono, że w 2020 roku na całym świecie z powodu narażenia na ciepło utracono 295 miliardów godzin potencjalnej pracy. Największe straty pod tym względem odnotowały Indie, Pakistan oraz Bangladesz, kraje o średnim wskaźniku rozwoju społecznego.

Zmiany klimatyczne zagrażają najbardziej dzieciom!

Dobrym uzupełnieniem wniosków Lancetu może być najnowszy raport Koalicji Klimatycznej, HEAL Polska i Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny pt. „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie dzieci” (31 sierpnia 2021 r.).

Choroby zakaźne, cywilizacyjne czy psychiczne – to tylko niektóre ze zdrowotnych konsekwencji kryzysu klimatycznego. Na utratę zdrowia, a nawet życia w obliczu postępującej zmiany klimatu najbardziej narażone są dzieci. Bez radykalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach w obecnej dekadzie – również w Polsce – zdrowie i życie, przede wszystkim dzieci, będzie coraz bardziej zagrożone.

Im bardziej proekologiczne, tym wygodniejsze do pracy >>

Zmiana klimatu stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia obecnie żyjących ludzi. Zdaniem dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia Tedrosa Adhanom Ghebreyesusa jest to także jedno z najpilniejszych wyzwań związanych z ochroną zdrowia publicznego całej ludności świata. Skutki zmieniającego się klimatu nie należą do problemów związanych z bliżej nieokreśloną przyszłością – dzieją się tu i teraz, oddziałując na zdrowie i życie miliardów mieszkańców Ziemi oraz generując olbrzymie koszty zdrowotne dla gospodarek całego świata.

Na negatywne konsekwencje wzrostu globalnej temperatury najbardziej narażeni są najmłodsi, gdyż ich rozwijające się organizmy są bardziej podatne na negatywny wpływ czynników środowiskowych. Stowarzyszenie UNICEF ostatnio alarmowało, że na bardzo poważne skutki kryzysu klimatycznego narażonych jest nawet miliard dzieci.

Najnowszy raport „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie dzieci” nie pozostawia złudzeń, że w wyniku postępującego kryzysu klimatycznego zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce, tak jak na całym świecie już dziś jest coraz bardziej zagrożone.

– Wnioski z raportu są jednoznaczne: badania prowadzone na całym świecie wskazują, że zmiana klimatu ma znaczący, negatywny wpływ na zdrowie ludzi, a grupą szczególnie narażoną są najmłodsi.

Szczególnie tragiczne jest to, że najbardziej zagrożone są dzieci do lat pięciu. Oznacza to, że zmiana klimatu nie tylko odbiera młodym ludziom bezpieczną przyszłość, ale już dziś negatywnie wpływa na ich życie. Polscy politycy niejednokrotnie deklarowali i deklarują swoją troskę o dzieci i młodzież. Chętnie fotografują się w otoczeniu młodzieży na wyborczych wiecach i partyjnych mityngach, a swoje polityczne decyzje uzasadniają tym, jak
korzystny będą miały one wpływ na przyszłość Polek i Polaków. Zapominają jednak o tym, że prawdziwym testem ich wiarygodności jest to, czy podejmują oni wystarczające działania, aby powstrzymać zmianę klimatu, co jest najważniejszym obecnie wyzwaniem stojącym przed ludzkością. Obecny rząd oblewa ten test – nie robi nic, aby do 2030 roku odejść od spalania węgla oraz od pozostałych paliw kopalnych. W ten sposób bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przegrywa z krótkoterminowym interesem politycznym – twierdzi prof. Zbigniew Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

– Zdrowie jest najważniejsze. Dobitnie pokazała nam to pandemia Covid-19, która w ciągu kilku miesięcy zmobilizowała wszystkie globalne siły do przeciwstawienia się jej. Jednocześnie nie da się dostrzec analogicznych wysiłków w pokonaniu jednego z największych kryzysów zdrowotnych, który trwa już od wielu lat – zmiany klimatu. Za twarz tego kryzysu można traktować nie tylko topniejące lodowce, ale również szpitale przepełnione chorymi na choroby zakaźne, przewlekłe, cywilizacyjne, a nawet psychiczne. A najbardziej zagrożeni są najmłodsi, których organizmy wciąż się rozwijają. Decydenci nie mogą dalej zwlekać z ochroną zdrowia przed czynnikami klimatycznymi, jeżeli nie chcą patrzeć na chorujące i umierające dzieci! – uważa Weronika Michalak, liderka HEAL Polska.

– Jedną z największych grup ryzyka groźnych powikłań z powodu zmiany klimatu są dzieci. Jeśli nie będziemy aktywnie działać przeciwko zmianie klimatu, to nie tylko ucierpimy na tym my – dorośli, ale również najbardziej bezbronni członkowie naszego społeczeństwa. Wskutek zmiany klimatu możemy zaobserwować wśród dzieci pogorszenie stanu zdrowia psychicznego, co jest szczególnie niepokojące, patrząc na stan obecnej psychiatrii dziecięcej w Polsce. Ponadto możemy spodziewać się wzrostu liczby udarów cieplnych oraz zwiększonej zachorowalności na choroby zakaźne, nerek i układu oddechowego, a w niektórych rejonach świata zwiększonej umieralności na malarię wśród dzieci. Dlatego, jeśli chcemy dbać o zdrowie przyszłych pokoleń, to musimy zostać rzecznikami walki ze zmianą klimatu – to głos Kacpra Łuszczki z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny.

– Krótko przed szczytem klimatycznym COP26 w Glasgow, a tuż po publikacji najnowszego, alarmującego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), polski rząd oraz prezydent – swoimi decyzjami i wypowiedziami dobitnie pokazali, że całkowicie lekceważą postępujący kryzys klimatyczny i to, jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą jego skutki dla obecnych i przyszłych pokoleń Polek i Polaków. Dzieci są ofiarami ich krótkowzrocznej polityki, która niszczy polską przyrodę i klimat oraz niszczy dom, w którym żyjemy i który obecnie rządzący zostawią im w ruinie. To najmłodsi są najbardziej narażeni na skutki kryzysu klimatycznego, a utrata zdrowia i życia jest największą ofiarą egoistycznej polityki rządzących. Trzeba wyraźnie podkreślić, że jesteśmy w takim momencie, że polski rząd nie ma prawa spychać odpowiedzialności na innych, tylko musi tak jak wszystkie kraje na świecie odejść od spalania paliw kopalnych – od węgla do 2030 roku a gazu i ropy niewiele później. Polski rząd musi wreszcie przygotować i wdrożyć plan dekarbonizacji Polski w obecnej dekadzie. Bez tego rządzący pozbawiają nie tylko górników, ale i całe społeczeństwo szans na sprawiedliwą transformację. Wreszcie rządzący nie mają prawa niszczyć polskiej przyrody, w tym wycinać lasów, które są naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami w walce z kryzysem klimatycznym. Odwlekanie koniecznych działań i podejmowanie szkodliwych decyzji dla polskiej przyrody i klimatu jest jednoznaczne z odbieraniem zdrowej i bezpiecznej przyszłości wszystkim dzieciom, także mieszkającym w Polsce. Jest to także najwyższy czas na wprowadzenie do podstawy programowej polskiej szkoły rzetelnej edukacji klimatycznej, która musi być prowadzona na wszystkich etapach nauczania od 2022 roku – diagnozuje Dominik Olędzki, rzecznik prasowy Koalicji Klimatycznej.

Ekologiczne ABC >>

Raport „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie dzieci” potwierdza, że skutki zmiany klimatu odczuwalne w Polsce powodują szereg zagrożeń dla wszystkich mieszkańców naszego kraju (w tym szczególnie dzieci), począwszy od skutków związanych z wypadkami i kontuzjami, przez choroby zakaźne i przewlekłe aż do problemów ze zdrowiem psychicznym i obniżeniem jakości życia.

Depresja klimatyczna

Młode osoby, które według licznych badań bardziej niż dorośli interesują się tematem zmiany klimatu i angażują w działania na rzecz jej powstrzymania, są jednocześnie bardziej podatni na negatywny wpływ, jaki przynosi sama wiedza dotycząca trwającego i nasilającego się kryzysu klimatycznego.

Anglojęzyczna literatura wyróżnia takie pojęcia jak: climate change anxiety (niepokój klimatyczny), eco-anxiety lub climate distress. W języku polskim rozpowszechnił się zaś termin „depresja klimatyczna”. Dzieci i młodzież doświadczają tych zaburzeń bardzo silnie, gdyż zdają sobie sprawę, że wyzwania wynikające ze zmiany klimatu, jak migracje klimatyczne, problemy z dostępnością do wody pitnej czy choroby wektorowe i tropikalne, będą wyzwaniami, z którymi to właśnie im przyjdzie się zmierzyć w dorosłym życiu.

W Polsce – jeden psychiatra na 17 tys. dzieci!

W Polsce wśród dzieci i młodzieży kondycja psychicznego zdrowia – czyli m.in. możliwości rozpoznawania, wyrażania i modulowania własnych emocji, a także wyrażania i odczuwania współczucia wobec innych – jest alarmująca. W dziedzinie jakości życia, polscy 11-,13- i 15-latkowie zajmują kolejno 35., 39. i 41. miejsce wśród 42 analizowanych krajów. Nic dziwnego. W naszym kraju funkcjonują jedynie 164 poradnie zdrowia psychicznego dzieci, a w niektórych województwach nie ma ani jednego łóżka dla dzieci potrzebujących szpitalnego leczenia psychiatrycznego. Dramatycznego obrazu dopełnia fakt, że w Polsce pracuje jedynie 419 psychiatrów dziecięcych, a więc na jednego psychiatrę przypada aż 16 700 dzieci. Tymczasem w świetle najnowszych badań wskazujących na rosnący negatywny wpływ kryzysu klimatycznego na zdrowie dzieci i młodzieży, zawód psychiatry dziecięcego staje się coraz bardziej potrzebny – alarmują eksperci Koalicji Klimatycznej.

Młodzi nie chcą mieć dzieci!

40 proc. młodych ludzi, biorących udział w innym jeszcze badaniu1 przeprowadzonym ostatnio przez „The Lancet” zadeklarowało, że jeśli zmiany klimatyczne będą postępować dalej, oni nie będą chcieli mieć dzieci! To jeden z głównych wniosków, do jakiego doszli autorzy. Raport powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych na próbie 10 tys. młodych ludzi z takich krajów jak m.in. Australia, Brazylia, Filipiny, Finlandia, Indie czy Stany Zjednoczone.

Jednak to dopiero początek złych wiadomości. Naukowcy wskazują, że aż 60 proc. osób w wieku 16–25 lat niepokoi się skalą postępujących zmian klimatycznych. Ponad połowa pytanych zaznaczyła też, że czuje się oszukana przez rządzących, którzy ich zdaniem nie robią nic, aby zadbać o przyszłość naszej planety i kolejne pokolenia.

Autorzy raportu zwracają też uwagę na fakt, że młodzi są przekonani, że ich przyszłość będzie trudniejsza niż ich rodziców, a blisko połowa z nich odczuwa niepokój związany z problemem zmian klimatu, który w negatywny sposób wpływa na ich codzienne życie i funkcjonowanie.

– Wielu moich znajomych i przyjaciół zwraca w rozmowach uwagę na swoją niepewną przyszłość, a przyczyną tej niepewności są właśnie postępujące zmiany klimatyczne. Coraz częściej słyszę, że posiadanie dzieci w przyszłości jest po prostu nieodpowiedzialne – tłumaczy 23-letni mieszkaniec Filipin w rozmowie z dziennikarzami „Guardiana”. – Znajomi i rodzina powtarzają mi, że tego typu obawy są irracjonalne i aby się ich pozbyć, powinienem udać się do specjalisty, ale ja nie wierzę, że to pomoże. Źródłem wszystkich tych obaw wśród młodych jest moim zdaniem przekonanie, że rząd nie robi nic, aby wpłynąć na poprawę naszego klimatu – dodaje.

Podobnie jest, jak wiemy, w wielu innych krajach. Także w Polsce. Mamy co prawda nowego ministra klimatu, dokładniej panią minister klimatu i środowiska, a polityki klimatycznej jak nie było, tak nie ma!   

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


1) Badanie zostało opublikowane w dziale „Preprints with The Lancet” – w którym publikuje się ciekawe prace badawcze, których jeszcze nie zrecenzowano.

Komentarze

Powiązane

Redakcja news Akcja wiedeńskiego bonu naprawczego zakończona sukcesem

Akcja wiedeńskiego bonu naprawczego zakończona sukcesem Akcja wiedeńskiego bonu naprawczego zakończona sukcesem

Wiedeń po raz kolejny odniósł sukces w akcji bonów naprawczych. Na ten cel miasto przeznaczyło 570000 euro, środki te przeznaczono na zachęcenie mieszkańców do naprawiania zepsutych przedmiotów, zamiast...

Wiedeń po raz kolejny odniósł sukces w akcji bonów naprawczych. Na ten cel miasto przeznaczyło 570000 euro, środki te przeznaczono na zachęcenie mieszkańców do naprawiania zepsutych przedmiotów, zamiast automatycznego wyrzucania ich na śmietnik. Inicjatywa, która w kolejnych odsłonach będzie realizowana do 2023 roku, przynosi korzyści całej gospodarce i pomaga środowisku.

Helena Śpiewak Czerwona kartka dla ludzkości!

Czerwona kartka dla ludzkości! Czerwona kartka dla ludzkości!

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), organ ONZ, przedstawił w sierpniu br. dramatyczny raport na temat globalnego ocieplenia.

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), organ ONZ, przedstawił w sierpniu br. dramatyczny raport na temat globalnego ocieplenia.

Helena Śpiewak Transport w COVIDZIE i… po

Transport w COVIDZIE i… po Transport w COVIDZIE i… po

Badania opinii publicznej przeprowadzone przez Polski Alarm Smogowy pokazały, jak pandemia zmieniła zachowania transportowe mieszkańców Warszawy i innych polskich miast.

Badania opinii publicznej przeprowadzone przez Polski Alarm Smogowy pokazały, jak pandemia zmieniła zachowania transportowe mieszkańców Warszawy i innych polskich miast.

Anna Ruszczak news Alarmistyczne wnioski dla Polski – raport klimatyczny ICCP

Alarmistyczne wnioski dla Polski – raport klimatyczny ICCP Alarmistyczne wnioski dla Polski – raport klimatyczny ICCP

Międzyrządowy Zespół ds. Klimatu (IPCC) opublikował raport o wpływie klimatu na różne regiony świata.

Międzyrządowy Zespół ds. Klimatu (IPCC) opublikował raport o wpływie klimatu na różne regiony świata.

Redakcja news Ekologiczne autobusy w blisko 70 miastach i gminach Polski

Ekologiczne autobusy w blisko 70 miastach i gminach Polski Ekologiczne autobusy w blisko 70 miastach i gminach Polski

Dokładnie 67 miast i gmin w Polsce postawi na ekologiczny publiczny transport.

Dokładnie 67 miast i gmin w Polsce postawi na ekologiczny publiczny transport.

Anna Ruszczak news Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Anna Ruszczak news Zielona energia bardziej opłacalna niż paliwa kopalne

Zielona energia bardziej opłacalna niż paliwa kopalne Zielona energia bardziej opłacalna niż paliwa kopalne

Rok 2022 jest kluczowy dla procesu ograniczenia emisji o połowę do końca dekady i powstrzymania globalnego wzrostu temperatury poniżej bezpiecznej granicy 1,5°C.

Rok 2022 jest kluczowy dla procesu ograniczenia emisji o połowę do końca dekady i powstrzymania globalnego wzrostu temperatury poniżej bezpiecznej granicy 1,5°C.

Redakcja news Gasimy światła dla planety – 26 marca

Gasimy światła dla planety – 26 marca Gasimy światła dla planety – 26 marca

W sobotę 26 marca odbędzie się coroczna Godzina dla Ziemi – akcja stworzona przez fundację WWF w 2007 roku.

W sobotę 26 marca odbędzie się coroczna Godzina dla Ziemi – akcja stworzona przez fundację WWF w 2007 roku.

Anna Ruszczak news Czy fotowoltaika po 1 kwietnia się opłaca?

Czy fotowoltaika po 1 kwietnia się opłaca? Czy fotowoltaika po 1 kwietnia się opłaca?

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii zaczyna obowiązywać od 1 kwietnia br. Czy fotowoltaika dalej się opłaca?

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii zaczyna obowiązywać od 1 kwietnia br. Czy fotowoltaika dalej się opłaca?

Anna Ruszczak news Dekarbonizacja polskiego sektora budowlanego

Dekarbonizacja polskiego sektora budowlanego Dekarbonizacja polskiego sektora budowlanego

Według szacunków ONZ, 38 proc. światowych emisji dwutlenku węgla jest wywołanych przez budynki i cały przemysł budowlany. Podwojenie tych zasobów do 2050 roku spowoduje również ogromny wzrost tych emisji...

Według szacunków ONZ, 38 proc. światowych emisji dwutlenku węgla jest wywołanych przez budynki i cały przemysł budowlany. Podwojenie tych zasobów do 2050 roku spowoduje również ogromny wzrost tych emisji – wynika z raportu opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC i EBOiR. Co należy zrobić, żeby je ograniczyć?

Redakcja news Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska dotyczący hałasu

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska dotyczący hałasu Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska dotyczący hałasu

Projekt nowelizacji zakłada zaktualizowanie metod oceny hałasu oraz szkodliwych skutków hałasu w środowisku. Nakłada na podmiot sporządzający strategiczne mapy hałasu obowiązku stosowania zaktualizowanych...

Projekt nowelizacji zakłada zaktualizowanie metod oceny hałasu oraz szkodliwych skutków hałasu w środowisku. Nakłada na podmiot sporządzający strategiczne mapy hałasu obowiązku stosowania zaktualizowanych metod oceny hałasu, uwzględniających najnowszą wiedzę w tym zakresie.

Helena Śpiewak Szóste wielkie wymieranie trwa!

Szóste wielkie wymieranie trwa! Szóste wielkie wymieranie trwa!

Ekolodzy alarmują o kolejnym masowym wymieraniu gatunków na Ziemi. Zjawisko to jest określane mianem szóstego wielkiego wymierania.

Ekolodzy alarmują o kolejnym masowym wymieraniu gatunków na Ziemi. Zjawisko to jest określane mianem szóstego wielkiego wymierania.

Anna Ruszczak news Osiedle przyjazne dla planety

Osiedle przyjazne dla planety Osiedle przyjazne dla planety

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy...

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy w zakresie zielonych technologii?

Anna Ruszczak news Rząd odrzuca pomysł na ulgę za kompostowanie odpadów w blokach

Rząd odrzuca pomysł na ulgę za kompostowanie odpadów w blokach Rząd odrzuca pomysł na ulgę za kompostowanie odpadów w blokach

Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba wyjaśnił, dlaczego rząd nie planuje wprowadzenia ulgi związanej z kompostowaniem odpadów przez mieszkańców budynków wielorodzinnych.

Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba wyjaśnił, dlaczego rząd nie planuje wprowadzenia ulgi związanej z kompostowaniem odpadów przez mieszkańców budynków wielorodzinnych.

news Szkolenie: Prawo wodne a rynek nieruchomości

Szkolenie: Prawo wodne a rynek nieruchomości Szkolenie: Prawo wodne a rynek nieruchomości

Podstawy prawne gospodarki wodnej, rodzaje korzystania z wód, zgody wodnoprawne, prawo wodne w procesie budowlanym, stosunki wodne w nieruchomości, formalności związane z zaopatrzeniem nieruchomości w...

Podstawy prawne gospodarki wodnej, rodzaje korzystania z wód, zgody wodnoprawne, prawo wodne w procesie budowlanym, stosunki wodne w nieruchomości, formalności związane z zaopatrzeniem nieruchomości w wodę oraz odprowadzeniem nieczystości do gruntu, podatki i opłaty lokalne, działalność gospodarcza nad wodą – to tylko wybrane zagadnienia, które będą prezentowane na czerwcowym szkoleniu. Zapraszamy!

TAURON Fotowoltaika w bloku – czy to może się udać?

Fotowoltaika w bloku – czy to może się udać? Fotowoltaika w bloku – czy to może się udać?

Instalacja fotowoltaiczna gwarantuje realne korzyści, pozwala na podjęcie współpracy z siecią energetyczną i stanowi niewyczerpalne źródło energii. Nie bez powodu coraz częściej pojawia się na dachach...

Instalacja fotowoltaiczna gwarantuje realne korzyści, pozwala na podjęcie współpracy z siecią energetyczną i stanowi niewyczerpalne źródło energii. Nie bez powodu coraz częściej pojawia się na dachach domów jednorodzinnych, budynków firmowych i komercyjnych. Czy mieszkając w bloku, również można korzystać z odnawialnych źródeł energii? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej.

Redakcja news Nowa uchwała antysmogowa dla Warszawy

Nowa uchwała antysmogowa dla Warszawy Nowa uchwała antysmogowa dla Warszawy

Radni sejmiku województwa mazowieckiego zaostrzyli uchwałę antysmogową dla Warszawy. Od października 2023 roku na terenie Warszawy będzie obowiązywał całkowity zakaz ogrzewania mieszkań węglem.

Radni sejmiku województwa mazowieckiego zaostrzyli uchwałę antysmogową dla Warszawy. Od października 2023 roku na terenie Warszawy będzie obowiązywał całkowity zakaz ogrzewania mieszkań węglem.

Redakcja Zmniejszają się zasoby wody na Ziemi

Zmniejszają się zasoby wody na Ziemi Zmniejszają się zasoby wody na Ziemi

Woda zajmuje aż 71% powierzchni Ziemi. Obejmuje ona przede wszystkim morza, oceany, rzeki, stawy i jeziora. Największą część wody, bo aż 97,5%, zajmują oceany.

Woda zajmuje aż 71% powierzchni Ziemi. Obejmuje ona przede wszystkim morza, oceany, rzeki, stawy i jeziora. Największą część wody, bo aż 97,5%, zajmują oceany.

Redakcja news Parlament Europejski proponuje jedną ładowarkę do różnych urządzeń elektronicznych

Parlament Europejski proponuje jedną ładowarkę do różnych urządzeń elektronicznych Parlament Europejski proponuje jedną ładowarkę do różnych urządzeń elektronicznych

Parlament Europejski (PE) zamierza negocjować z rządami państw UE na temat przepisów umożliwiających wprowadzenie na terenie Unii uniwersalnej ładowarki do wszystkich przenośnych urządzeń elektronicznych.

Parlament Europejski (PE) zamierza negocjować z rządami państw UE na temat przepisów umożliwiających wprowadzenie na terenie Unii uniwersalnej ładowarki do wszystkich przenośnych urządzeń elektronicznych.

Helena Śpiewak To nie jest ekościema!

To nie jest ekościema! To nie jest ekościema!

Dla 70% uczniów tematyka dotycząca zmian klimatu jest istotna, tylko 17% angażuje się w aktywności i działania na rzecz klimatu, 60% nie jest zadowolonych z edukacji ekologicznej w swojej szkole – tak...

Dla 70% uczniów tematyka dotycząca zmian klimatu jest istotna, tylko 17% angażuje się w aktywności i działania na rzecz klimatu, 60% nie jest zadowolonych z edukacji ekologicznej w swojej szkole – tak wynika z badań „Uczniowie wobec zmian klimatu”.

Anna Ruszczak news Zagrożenia środowiskowe wzrosły w czasie pandemii i wojny

Zagrożenia środowiskowe wzrosły w czasie pandemii i wojny Zagrożenia środowiskowe wzrosły w czasie pandemii i wojny

Zmiany klimatu stały się jakby nieważne w czasie pandemii i wojny. Tymczasem zagrożenia środowiskowe wzrosły. Więcej odpadów i większe marnotrawstwo żywności przekłada się na zwiększony ślad węglowy, co...

Zmiany klimatu stały się jakby nieważne w czasie pandemii i wojny. Tymczasem zagrożenia środowiskowe wzrosły. Więcej odpadów i większe marnotrawstwo żywności przekłada się na zwiększony ślad węglowy, co wpływa katastrofalnie na klimat. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zainaugurowało na początku kwietnia kampanię Nasz Klimat.

Anna Ruszczak news Zielony dach wspierany przez samorządy

Zielony dach wspierany przez samorządy Zielony dach wspierany przez samorządy

Zielony dach to coraz częściej spotykane rozwiązanie architektoniczne i szereg korzyści: ekologicznych, ekonomicznych i estetycznych. Jest ono mocno popierane prze samorządy, które oferują m.in. zachęty...

Zielony dach to coraz częściej spotykane rozwiązanie architektoniczne i szereg korzyści: ekologicznych, ekonomicznych i estetycznych. Jest ono mocno popierane prze samorządy, które oferują m.in. zachęty podatkowe.

Anna Ruszczak news Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję

Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego szacuje powierzchnię użytkową budynków objętych zielonymi certyfikatami na ponad 23 mln mkw. To wzrost o 35 proc. w ciągu roku. To presja najemców i inwestorów...

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego szacuje powierzchnię użytkową budynków objętych zielonymi certyfikatami na ponad 23 mln mkw. To wzrost o 35 proc. w ciągu roku. To presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję w całej branży nieruchomości i budownictwa.

Eko osiedla przyszłością budownictwa

Eko osiedla przyszłością budownictwa Eko osiedla przyszłością budownictwa

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko, jednak każdą inwestycję da się zrealizować w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Ekologiczne osiedla to przyszłość...

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko, jednak każdą inwestycję da się zrealizować w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Ekologiczne osiedla to przyszłość budownictwa mieszkaniowego w Polsce i na świecie. Jakie rozwiązania w zakresie zielonych technologii już dziś są stosowane na osiedlach?

Wybrane dla Ciebie

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy? Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie?

Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie? Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie?

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku » Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu? Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej » Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej » Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku » Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Czy opłaca się ocieplać stary budynek? Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj! Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź » Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę » Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu » Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego » Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami » Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku? Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.