administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Jak dostosować i wyposażyć wielorodzinne budynki mieszkalne na wypadek pożaru?

Na wypadek pożaru…

Na wypadek pożaru...

Na wypadek pożaru...

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego za budynek wielorodzinny uznaje się ten, który jest funkcjonalnie przeznaczony dla ponad dwóch rodzin. Czyli budynek dwurodzinny jest jeszcze budynkiem jednorodzinnym – jak śmiesznie by to nie zabrzmiało.

Zobacz także

Crisoma Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody....

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody. Proporcje użytych składników decydują o wyglądzie i jakości materiału.

Elektrolux Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości....

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości. Dostępne na rynku zmywarki podzielić można na modele wolnostojące oraz te przeznaczone do zabudowy. Urządzenia wolnostojące umożliwiają zdecydowanie większą swobodę montażu, doskonale sprawdzając się głównie w dużych kuchniach. Decydując się na zakup zmywarki do swojej kuchni, powinniśmy przyjrzeć...

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie...

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie budynku. To, co widać gołym okiem to elewacja. Dobrze świadczy czysta, schludna elewacja w stonowanych kolorach. Czasy pstrokatych blokowisk odchodzą pomału w niepamięć. Oczywiście jeśli mowa o elewacji to budynek powinien być już po termomodernizacji. Nie sposób tu wspomnieć o równie estetycznym...

Budynki wielorodzinne zaspokajają instynktowne, ludzkie potrzeby: życia w grupie z możliwością odpoczynku od tej grupy, godzą gromadność z indywidualizmem.

Ciasnota zabudowy wielorodzinnej powoduje jednak spotęgowanie zagrożeń, w tym zagrożeń pożarowych. Już w starożytnym Rzymie strach przed pożarem spędzał sen z powiek większości z mieszkańców, gdyż codziennie coś się paliło, zawsze ze śmiertelnymi ofiarami w ludziach. Miejsca było mało, a mieszkańców milion, wznoszono zatem budynki wielokondygnacyjne, ale tylko parter i pierwsze piętro były murowane (dobrze, że choć tyle – to wynalazek Nerona po wielkim pożarze), pozostałe kondygnacje stanowiły konstrukcję mieszaną, drewniano-murowaną lub drewnianą. Im biedniejsi mieszkańcy, tym lichsza konstrukcja budynku.

Podobne problemy wystąpiły w wieku XIX, gdy przemysł wkroczył do wszystkich miast Europy i Ameryki Północnej. Stosowano wówczas powszechnie jako materiał konstrukcyjny cegłę wypalaną z gliny, czyli coś bardzo odpornego na ogień. Nie brakowało jednak i materiałów palnych w konstrukcji budynku, a szczególnie stropów, poddaszy i dachów.

Od tamtego czasu, gdy pożary strefowe niszczyły całe dzielnice mieszkalne, zaczął się rozwój przepisów przeciwpożarowych, które poszły w trzech uzupełniających się kierunkach jednocześnie: zapobieżenia pożarom, zapobieżenia rozwojowi pożarów, ułatwienia działania strażom pożarnym.

Ochrona przeciwpożarowa w budynkach

Jak we wszystkich rodzajach budynków, im są one wyższe, tym ostrzejsze wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej muszą spełniać, gdyż w wysokim budynku mogą wystąpić efekty kominowe, czyli pożar rozwinie się szybciej, z wyższymi temperaturami, z większą energią niszczącą. Może tam także łatwiej dojść do zadymienia dróg ewakuacyjnych, czyli ucieczka mieszkańców nie będzie możliwa, no i na wyższych wysokościach bardzo trudno jest gasić pożar. Trzeba używać specjalistycznego sprzętu (drabiny, podnośniki) z bardzo dużym ryzykiem wypadku przy akcji. Dlatego przepisy już zawczasu przewidują odpowiednią konstrukcję i wyposażenie budynków mieszkalnych.

Podział budynków ze względu na wysokość

Przy określaniu wysokości budynków mieszkalnych liczy się ich kondygnacje nadziemne:

  • niskie – do 4 kondygnacji,
  • średniowysokie – od 5 do 9 kondygnacji,
  • wysokie – od 10 do 18 kondygnacji,
  • wysokościowe – od 19 kondygnacji wzwyż.

Ponieważ z tego podziału wychodzą wszelkie wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dalszą część artykułu podzielę na grupy wysokościowe, pod kątem których dobiera się przeciwpożarowe zabezpieczenia bierne i czynne tych budynków.

Budynek niski

Budynek niski, czyli do 4 kondygnacji wznoszony jest w klasie „D” odporności pożarowej, co oznacza, że jego główne elementy konstrukcyjne, jak ściany nośne i stropy, powinny wytrzymać co najmniej 30 minut działania ognia rozwiniętego pożaru. Co prawda nie stawia się wymagań dla ścian działowych i przekrycia dachu, ale przepisy nakazują zapewnienie co najmniej 15-minutowej odporności ogniowej dróg ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowe), co oznacza, że pożar nie może się na nie przedostać w takim właśnie czasie.

Jest tu jednak jeszcze jeden warunek bezpieczeństwa, stanowiący, że każde z mieszkań ma być jakby „małą twierdzą przeciwpożarową”, gdyż ma być oddzielone od innych mieszkań i od dróg ewakuacyjnych ścianami i stropami o odporności ogniowej co najmniej 30 minut. Wewnętrznym ścianom działowym mieszkań nie stawia się żadnych wymagań w zakresie odporności ogniowej.

Generalną zasadą jest, że wszystkie elementy budynku powinny być wykonane z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia, jednak w przypadku niskiego budynku mieszkalnego dopuszcza się zastosowanie do budowy jego ścian zewnętrznych materiały słabo rozprzestrzeniające ogień (w budynkach wyższych jest to niedopuszczalne).

Już przy budynkach niskich znajdziemy przepis zapobiegający pożarom wielkopowierzchniowym. Jeśli bowiem powierzchnia dachu jest większa niż 1000 m2, przekrycie dachu powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż 15 min.

Następnym krokiem jest zabezpieczenie budynku przed rozwojem pożaru z poddasza, które płonie najczęściej, a że jest wysoko, trudno je ugasić. W budynku niskim musi być ono oddzielone od jego pozostałej części drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej 15 min.

Jeśli kubatura budynku przekracza 1000 m3, należy go wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowany przy wejściu do budynku, w miejscu oznakowanym. Urządzenie to pozwala na podjęcie akcji gaśniczej z użyciem wody bez obawy, że osoba gasząca będzie porażona prądem.

Przepisy nie wymagają doprowadzenia drogi przeciwpożarowej do mieszkalnego budynku niskiego.

Budynek średniowysoki

Budynek średniowysoki, mający od 5 do 9 kondygnacji, wznoszony jest w klasie „C” odporności pożarowej, co oznacza, że jego główne elementy konstrukcyjne, jak ściany nośne i stropy, powinny wytrzymać co najmniej 60 minut działania ognia rozwiniętego pożaru. Ściany działowych i przekrycie dachu powinny wytrzymać co najmniej 15 minut działania pożaru, podobnie jak obudowy dróg ewakuacyjnych.

Jest tu jednak jeszcze jeden warunek bezpieczeństwa, stanowiący, że każde z mieszkań ma być podobnie jak w budynkach niskich, przywoływaną już „małą twierdzą przeciwpożarową”. Każde samodzielne mieszkanie ma być zatem oddzielone od innych mieszkań i od dróg ewakuacyjnych ścianami i stropami o odporności ogniowej co najmniej 30 minut.

Warunki dotyczące uzależnienia palności konstrukcji i przekrycia dachu od jego powierzchni są identyczne, jak w przypadku budynku niskiego. Natomiast poddasze należy oddzielić od pozostałej części budynku drzwiami o odporności ogniowej 30 minut.

Ponadto, przy tym rodzaju budynku może już pojawić się konieczność spełnienia wymogu niepalności okładzin zewnętrznych i izolacji cieplnych, gdyż takie muszą być stosowane od wysokości 25 m od poziomu terenu. Jest jeden wyjątek od tej reguły: „(…) Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Jeśli budynek ma garaż wewnętrzny o więcej niż dwóch stanowiskach, lub jest to garaż wielopoziomowy, pomieszczenia te należy wyposażyć w hydranty wewnętrzne o średnicy 33 mm.

Budynek należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Ponadto, do średniowysokiego budynku mieszkalnego należy doprowadzić drogę przeciwpożarową.

Budynek wysoki

Budynek wysoki (10–18 kondygnacji) wznosi się w klasie „B” odporności pożarowej. Przekłada się to na następujące parametry: główne elementy konstrukcyjne, jak ściany nośne i stropy, powinny wytrzymać co najmniej 120 minut działania ognia rozwiniętego pożaru, ściany wewnętrzne, konstrukcja i przekrycie dachu muszą wytrzymać 30 minut działania pożaru, tak samo obudowy dróg ewakuacyjnych.

W budynku wysokim obowiązuje oddzielenie pod względem pożarowym jego piwnic od pozostałej części obiektu. Stropy oddzielające powinny mieć odporność ogniową wynoszącą 60 minut, a drzwi 30 minut. Jednocześnie wejścia do piwnic należy wykonywać przez tzw. przedsionki przeciwpożarowe, czyli obudowane ścianami i stropami 60 min. pomieszczenia, wyposażone w drzwi przeciwpożarowe 30 min., mające własną wentylację.

Podobnie jak we wszystkich rodzajach budynków, jeśli powierzchnia dachu jest większa niż 1000 m2, przekrycie dachu powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż 15 minut.

Rośnie też klasa odporności ogniowej wydzieleń samodzielnych mieszkań, które mają wytrzymać 60 minut działania ognia.

Dochodzi również jeszcze jeden element bezpieczeństwa – budynek powinien mieć co najmniej dwie klatki schodowe, oddzielone od pozostałej przestrzeni budynku przedsionkami przeciwpożarowymi. Przedsionków można nie wykonywać przy spełnieniu trzech jednocześnie warunków:

  • każde mieszkanie lub pomieszczenie jest oddzielone od poziomej drogi komunikacji ogólnej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej 30 minut,
  • klatki schodowe są zamykane drzwiami dymoszczelnymi,
  • klatki schodowe są wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub w samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.

Jeśli budynek ma garaż wewnętrzny o więcej niż dwóch stanowiskach, lub jest to garaż wielopoziomowy, pomieszczenia te należy wyposażyć w hydranty wewnętrzne o średnicy 33 mm.

W budynku należy zainstalować zawory hydrantowe o średnicy 52 mm na nawodnionych pionach na każdej kondygnacji, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach. Zawory te instaluje się, celem wykorzystania ich przez straż pożarną na wypadek pożaru.

Do zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku wysokim, którego kondygnacje nadziemne przeznaczone są wyłącznie na cele mieszkalne, powinno znajdować się 6 m3 w jednym lub kilku zbiornikach przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

Jednocześnie dopuszcza się zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej bezpośrednio z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s, bez konieczności zapewnienia zbiorników, pod warunkiem wyprowadzenia w elewacji budynku, od strony drogi pożarowej, dodatkowej nasady o średnicy 75 mm, umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z samochodów gaśniczych.

Budynek należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Ponadto, do wysokiego budynku mieszkalnego należy doprowadzić drogę przeciwpożarową.

Budynek wysokościowy

W przypadku budynków wysokościowych (tj. powyżej 18 kondygnacji) wszystkie wymagania w zakresie klas odporności ogniowej, wydzieleń piwnic, poddaszy, konstrukcji dachów, są identyczne, jak dla budynków wysokich.

Dochodzi natomiast dodatkowy element: dźwig dla ekip ratowniczych, do którego wejście prowadzi przed przedsionek przeciwpożarowy (na każdej kondygnacji). Dźwig ten dostępny jest tylko dla strażaków, którym inaczej samo wejście kilkunastu kondygnacji w górę zajmowałoby dużo czasu, w dodatku musieliby dźwigać sprzęt gaśniczy i ratowniczy na własnych plecach. Wszelka ewakuacja, z każdego rodzaju budynku odbywa się zatem po klatkach schodowych, w dół, natomiast strażacy bezkolizyjnie z ciągiem ewakuacyjnym jadą windą przeciwpożarową w górę, by jak najszybciej gasić i ratować.

Jeśli budynek ma garaż wewnętrzny o więcej niż dwóch stanowiskach, lub jest to garaż wielopoziomowy, pomieszczenia te należy wyposażyć w hydranty wewnętrzne o średnicy 33 mm.

W przypadku budynku wysokościowego wymagania dotyczące wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych są skomplikowane, gdyż odzwierciedlają alternatywne możliwości techniczne, zapewniające skuteczną ochronę (możliwość prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych).

Zasada ogólna, dotycząca wszelkich budynków wysokościowych, nie tylko mieszkalnych, wygląda tak: „W budynku wysokościowym powinien być zapewniony zapas wody zgromadzony o łącznej pojemności nie mniejszej niż 100 m3 w jednym lub kilku zbiornikach przeznaczonych wyłącznie do tego celu.”

Jeśli wysokość budynku nie przekracza 100 m, a na wysokości powyżej 12 m zawiera on jedynie strefy pożarowe mieszkalne, można zmniejszyć pojemność zbiorników do 50 m, a jeśli jednocześnie zbiorniki te są zasilane z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s, pojemność tę można ograniczyć do 6 m3.

Dopuszczalne też są podobne możliwości, jak to opisano przy budynkach średniowysokich, tj. zbudowanie wspólnego zbiornika dla kilku obiektów.

Zaznacza się, że dla budynków mieszkalnych o wysokości wyższej niż 100 m, można ograniczyć łączną pojemność zbiorników przeciwpożarowych do 25 m3, pod warunkiem zasilania tych zbiorników w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej o wydajności nie mniejszej niż 15 dm3/s.

Budynek należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Ponadto, do wysokościowego budynku mieszkalnego należy doprowadzić drogę przeciwpożarową.

Strefy pożarowe i zmieszanie funkcji budynku

Oczywiście, podane wyżej wymagania przeciwpożarowe to ogromny skrót sporo szerszej dziedziny, również w zakresie nazewnictwa i szczegółowych oznaczeń. Należy zdawać sobie sprawę, że ominąłem szereg parametrów technicznych, które przy szczegółowych rozwiązaniach mogą być bardzo istotne. Ponadto, gdy obiekty są znacznych rozmiarów, co dotyczy zwłaszcza budynków wysokich i wysokościowych, łączą w sobie kilka funkcji jednocześnie. Wówczas albo dzieli się te obiekty na kilka stref pożarowych, albo muszą one spełniać wymagania przeciwpożarowe dla wszystkich rodzajów tych stref.

Takim elementem, często występującym w budynku mieszkalnym, jest garaż. Lokalizuje się go zwykle w kondygnacjach podziemnych budynku, wydzielając przy tym, nawet w budynku niskim, niemalże identycznie jak piwnice w budynku wysokim i wysokościowym, czyli z zastosowaniem przedsionków pożarowych. Jednocześnie garaż musi mieć własną, indywidualną wentylację, tak wykonaną, by ewentualny pożar nie rozprzestrzenił się za jej pośrednictwem na pozostałą część budynku.

Na koniec jeden przykład „zmieszania” funkcji w budynku mieszkalnym:

W budynkach ZL III (biurowe), ZL IV (mieszkalne) i ZL V (zamieszkania zbiorowego, np. hotele) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej:

  • w budynku niskim – 30 min.,
  • w budynku średniowysokim i wysokim – 60 min.

Dociekliwi czytelnicy zauważyli zapewne, że w artykule nawet nie wspomniałem o gaśnicach. Po prostu – w czysto „mieszkalnych” budynkach przepisy przeciwpożarowe nie wymagają stosowania gaśnic. Co nie znaczy, że jest to zabronione. Namawiamy do tego, gdyż nic tak nie gasi, jak uniwersalna gaśnica typu ABC. Występują też gaśnice oznaczone literą „F”, dedykowane do gaszenia płonących tłuszczy, co może się przydać w każdej kuchni. Przy pomocy takiej gaśnicy możemy gasić praktycznie każdy domowy pożar.

Przepisy nie wymagają również stosowania w budynkach mieszkalnych stałych urządzeń gaśniczych lub systemów sygnalizacji pożaru, lecz znów – nie jest to zabronione. Jeśli zastosowano takie urządzenia w budynku mieszkalnym, wynika to albo z podniesionego standardu bezpieczeństwa, albo z pełnienia przez obiekt funkcji mieszanych.

Dodam, że Państwowa Straż Pożarna od lat namawia do dobrowolnego stosowania w mieszkaniach tzw. autonomicznych czujek dymu, ostrzegających przed pożarami, oraz czujek gazu palnego i czujek tlenku węgla. Są to niedrogie, praktycznie niezawodne urządzenia, którym raz na jakiś długi czas wymienia się baterię i działają dalej, a obudzą nas w razie potrzeby solidną porcją hałasu, nim niebezpieczne substancje osiągną próg krytyczny dla naszego zdrowia i życia.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Sabina Augustynowicz OZE w ofensywie

OZE w ofensywie OZE w ofensywie

Jak podaje w swoim raporcie Urząd Regulacji Energetyki, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016–2019) uległa nieznacznym, ale zauważalnym zmianom....

Jak podaje w swoim raporcie Urząd Regulacji Energetyki, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016–2019) uległa nieznacznym, ale zauważalnym zmianom. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej generacji wzrósł z 7 proc. w 2016 roku do 9 proc. w roku 2019, na koniec którego moc zainstalowana wszystkich odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym wynosiła ponad 9 GW, z czego w małych instalacjach OZE prawie 163 MW, natomiast w mikroinstalacjach,...

Helena Śpiewak Ocieplanie klimatu przyspiesza!

Ocieplanie klimatu przyspiesza! Ocieplanie klimatu przyspiesza!

Naukowcy stwierdzili, że 80% lodowców znacząco zmniejszyło ostatnio swoją objętość. Światowe agencje donoszą, że rekordowe topnienie lodowców zaobserwowano nie tylko w Himalajach, na Antarktydzie, czy...

Naukowcy stwierdzili, że 80% lodowców znacząco zmniejszyło ostatnio swoją objętość. Światowe agencje donoszą, że rekordowe topnienie lodowców zaobserwowano nie tylko w Himalajach, na Antarktydzie, czy na Alasce, ale nawet w Alpach!

LASKOMEX PPUH Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Firma Laskomex od 35 lat projektuje i produkuje systemy domofonowe w oparciu o zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby użytkowników. Konstruktorzy, kreując kolejne produkty, biorą pod uwagę rozwój...

Firma Laskomex od 35 lat projektuje i produkuje systemy domofonowe w oparciu o zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby użytkowników. Konstruktorzy, kreując kolejne produkty, biorą pod uwagę rozwój i metamorfozę budownictwa mieszkaniowego, głównie wielorodzinnego.

Helena Śpiewak Zagadka „śladu węglowego”

Zagadka „śladu węglowego” Zagadka „śladu węglowego”

Radykalna zmiana zwyczajów konsumenckich i stylu życia to wybór tych z nas, którym zależy na zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Ale czy to wystarczy? OTÓŻ NIE! Bardziej winni są… inni! To wielkie korporacje,...

Radykalna zmiana zwyczajów konsumenckich i stylu życia to wybór tych z nas, którym zależy na zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Ale czy to wystarczy? OTÓŻ NIE! Bardziej winni są… inni! To wielkie korporacje, koncerny i władze polityczne, które tak nami manipulują, abyśmy skupiali się głównie na naszej indywidualnej odpowiedzialności. Pokażemy to na przykładzie zawrotnej kariery „śladu węglowego”.

Waldemar Joniec Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych....

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych. Także administracja i obsługa budynków przejdą przyspieszony proces cyfryzacji zarządzania i nadzoru nad instalacjami. Paradoksalnie pandemia nie zahamuje rozwoju, ale przyczyni się do szybszego wdrażania unijnych zaleceń dotyczących opomiarowania i zużycia mediów oraz inteligentnych budynków.

Damian Żabicki Bez windy ani rusz

Bez windy ani rusz Bez windy ani rusz

Sporządzona przez GUS prognoza demograficzna Polski sięgająca 2050 roku nie pozostawia złudzeń – w perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem,...

Sporządzona przez GUS prognoza demograficzna Polski sięgająca 2050 roku nie pozostawia złudzeń – w perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem, wzrośnie liczba osób niepełnosprawnych, która już obecnie kształtuje się na poziomie od 5 do blisko 8 milionów.

Jacek Frydryszak Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Techniczne utrzymanie zasobów to, według mojej oceny, najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część działalności zarządcy nieruchomości. Celem naszego działania w tym zakresie jest przede wszystkim zapewnienie...

Techniczne utrzymanie zasobów to, według mojej oceny, najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część działalności zarządcy nieruchomości. Celem naszego działania w tym zakresie jest przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych oraz ich remontowanie i ulepszanie tak, aby przynajmniej nie traciły na wartości.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach?

Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach? Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach?

Problemy z wilgocią mogą pojawić się w każdym czasie. Zwykle stanowią one zaskoczenie dla mieszkańców czy zarządcy, choć obiektywnie rzecz biorąc, ich pojawienie się było w wielu przypadkach do przewidzenia....

Problemy z wilgocią mogą pojawić się w każdym czasie. Zwykle stanowią one zaskoczenie dla mieszkańców czy zarządcy, choć obiektywnie rzecz biorąc, ich pojawienie się było w wielu przypadkach do przewidzenia. Nie chodzi tu tylko o stare domy, w których hydroizolacje mogą być zniszczone lub wykonane z nieodpowiednich materiałów, bądź w ogóle ich nigdy nie było.

Daniel Świątczak Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji

Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji

Domofon to urządzenie kontroli dostępu, bez którego funkcjonowanie nowoczesnego bloku jest w dzisiejszych czasach trudne do akceptacji. Co daje montaż domofonu w budynku wielolokalowym i czy obecnie jest...

Domofon to urządzenie kontroli dostępu, bez którego funkcjonowanie nowoczesnego bloku jest w dzisiejszych czasach trudne do akceptacji. Co daje montaż domofonu w budynku wielolokalowym i czy obecnie jest możliwe funkcjonowanie bez kontroli dostępu na osiedlach, zwłaszcza w dużych miastach?

Helena Śpiewak Smogowe rekordy

Smogowe rekordy Smogowe rekordy

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata,...

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata, a zanieczyszczenia powietrza zabiły na świecie 6,67 mln ludzi!

Damian Żabicki Ochrona osiedli mieszkaniowych

Ochrona osiedli mieszkaniowych Ochrona osiedli mieszkaniowych

Z jednej strony – chronią i zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla, z drugiej – odbierają prywatność i niekiedy naruszają przepisy RODO. Mowa o instalacjach dotyczących kontroli dostępu, takich...

Z jednej strony – chronią i zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla, z drugiej – odbierają prywatność i niekiedy naruszają przepisy RODO. Mowa o instalacjach dotyczących kontroli dostępu, takich jak monitoring czy instalacje domofonowe z wizją. Jednak wszystko da się pogodzić i warto to robić, gdyż współczesne zagrożenia wymagają stosowania nowoczesnych rozwiązań zabezpieczających.

Przemysław Gogojewicz Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19

Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19 Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19

Zgodnie z wytycznymi Naukowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wymiana powietrza jest potrzebna, aby unikać chorób zakaźnych, w tym choroby COVID-19. Zatem czystość powietrza...

Zgodnie z wytycznymi Naukowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wymiana powietrza jest potrzebna, aby unikać chorób zakaźnych, w tym choroby COVID-19. Zatem czystość powietrza w dobie pandemii jest zagadnieniem szczególnie ważnym, związanym z bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców osiedli.

Damian Żabicki Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo...

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo domowe, pomimo wielu społecznych kampanii nie maleje, a przestrzeń, jaką można przeznaczyć na parking zazwyczaj jest mocno ograniczona. Dlatego coraz częściej podejmowana jest decyzja o budowie bloku z garażem podziemnym. Bez względu jednak na przyjęte rozwiązanie, zarządca bądź na wcześniejszym etapie...

Helena Śpiewak W Polsce – „smog polski”?

W Polsce – „smog polski”? W Polsce – „smog polski”?

W literaturze naukowej tradycyjnie wyróżnia się dwa typy smogu, które różnią się od siebie składem i tym, w jakich warunkach powstają. Są to smog londyński oraz smog kalifornijski.

W literaturze naukowej tradycyjnie wyróżnia się dwa typy smogu, które różnią się od siebie składem i tym, w jakich warunkach powstają. Są to smog londyński oraz smog kalifornijski.

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami

Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami

Chcesz usunąć na stałe uciążliwe i brzydkie zapachy? Wprowadzasz się do nowego mieszkania, którego poprzedni właściciele nie dbali o higienę? Męczą Cię ciągłe objawy alergii w domu? Jeśli na któreś pytanie...

Chcesz usunąć na stałe uciążliwe i brzydkie zapachy? Wprowadzasz się do nowego mieszkania, którego poprzedni właściciele nie dbali o higienę? Męczą Cię ciągłe objawy alergii w domu? Jeśli na któreś pytanie odpowiedziałeś "tak", to sprawdź ofertę ozonowania powietrza, które pozwoli pozbyć Ci się tych problemów.

Przemysław Gogojewicz Remont i przebudowa w COVID-19

Remont i przebudowa w COVID-19 Remont i przebudowa w COVID-19

Istotnym elementem różnicującym remont i przebudowę jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, która wyklucza remont, a która stanowi o istocie przebudowy. W wyniku...

Istotnym elementem różnicującym remont i przebudowę jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, która wyklucza remont, a która stanowi o istocie przebudowy. W wyniku remontu nie może powstać obiekt budowlany o innych parametrach technicznych lub użytkowych niż obiekt pierwotny.

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Maciej Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy

Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy

W trakcie eksploatacji obiektów budowlanych często dochodzi do uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych. Informacje o takich zdarzeniach są od szeregu lat zbierane i analizowane w wielu krajach. W artykule...

W trakcie eksploatacji obiektów budowlanych często dochodzi do uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych. Informacje o takich zdarzeniach są od szeregu lat zbierane i analizowane w wielu krajach. W artykule przedstawiono analizy zagrożeń i awarii obiektów budowlanych, które wystąpiły w kraju w ciągu ostatnich 50 lat.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym?

Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym? Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym?

Jeśli chodzi o budowanie wymarzonego domu to zdecydowanie wszystkim zależy nam na tym, by był zgodny z wizją i budżetem. Dlatego, jeśli szykujesz się do realizacji tego projektu, z pewnością przeprowadzisz...

Jeśli chodzi o budowanie wymarzonego domu to zdecydowanie wszystkim zależy nam na tym, by był zgodny z wizją i budżetem. Dlatego, jeśli szykujesz się do realizacji tego projektu, z pewnością przeprowadzisz wiele badań na temat projektowania, rozplanowania, stylu itp. Chociaż wszystkie te rzeczy są ważne przy budowie domu – jest też coś, bez czego nie możesz nawet pomyśleć o rozpoczęciu budowy, czyli materiały budowlane. Zbyt często się jednak o nich zapomina, dlatego w tym artykule chcemy poświęcić...

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń Ocieplanie pod czujnym nadzorem

Ocieplanie pod czujnym nadzorem Ocieplanie pod czujnym nadzorem

Ruszył sezon budowlany a wraz z nim prace na elewacjach budynków. Dla tych, którzy wahają się, czy warto ocieplać, mamy kilka istotnych argumentów przemawiających „za”. Dla już zdecydowanych, podpowiedzi,...

Ruszył sezon budowlany a wraz z nim prace na elewacjach budynków. Dla tych, którzy wahają się, czy warto ocieplać, mamy kilka istotnych argumentów przemawiających „za”. Dla już zdecydowanych, podpowiedzi, na co koniecznie zwrócić szczególną uwagę, przystępując do takiej inwestycji i nadzorując jej przebieg.

Redakcja Jaki domofon wybrać?

Jaki domofon wybrać? Jaki domofon wybrać?

Bezpieczeństwo na terenie osiedla mieszkaniowego, to jeden z kluczowych elementów, które wpływają na komfort życia mieszkańców. Obok ogrodzonego terenu i ochrony z monitoringiem, domofony to najczęściej...

Bezpieczeństwo na terenie osiedla mieszkaniowego, to jeden z kluczowych elementów, które wpływają na komfort życia mieszkańców. Obok ogrodzonego terenu i ochrony z monitoringiem, domofony to najczęściej spotykane rozwiązanie pozwalające ograniczyć dostęp niepożądanych osób do budynku wielolokalowego.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Helena Śpiewak Ekologiczne postawy Polaków

Ekologiczne postawy Polaków Ekologiczne postawy Polaków

Badania świadomości społecznej – to zawsze znakomita okazja do sprawdzenia wiedzy i postaw badanej grupy. Raport z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez IBRiS, dotyczących sytuacji ekologicznej, zanieczyszczenia...

Badania świadomości społecznej – to zawsze znakomita okazja do sprawdzenia wiedzy i postaw badanej grupy. Raport z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez IBRiS, dotyczących sytuacji ekologicznej, zanieczyszczenia powietrza i suszy, pokazuje jak wzrasta poziom wiedzy Polaków na temat ochrony środowiska.

Dorota Zielińska Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki

Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki

Jak zabezpieczyć budynek przed brudzeniem przez ptaki?

Jak zabezpieczyć budynek przed brudzeniem przez ptaki?

mgr inż. Bożena Blum Ciepła woda użytkowa - czy to luksus?

Ciepła woda użytkowa - czy to luksus? Ciepła woda użytkowa - czy to luksus?

Instalacja ciepłej wody użytkowej musi zapewniać mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo sanitarne użytkowania przy realnych kosztach eksploatacji oraz spełniać wszelkie wymogi prawa.

Instalacja ciepłej wody użytkowej musi zapewniać mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo sanitarne użytkowania przy realnych kosztach eksploatacji oraz spełniać wszelkie wymogi prawa.

Wybrane dla Ciebie

Policzono, ile może dać oszczędności efektywność energetyczna »

Policzono, ile może dać oszczędności efektywność energetyczna » Policzono, ile może dać oszczędności efektywność energetyczna »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu » Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON » Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób » Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Jak naprawić popękane ściany budynku?

Jak naprawić popękane ściany budynku? Jak naprawić popękane ściany budynku?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać? Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Jak zadbać o dobrą jakość wody » Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni » Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku » Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych » Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi » Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych » Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu? Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Kilka rozwiązań na windę w budynku » Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.