administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Zestawienie najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami

Aktualizacja: kwiecień 2024

Sprawdź zestawienie najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami.

Dynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości, usprawniającym rozliczenia i dającym błyskawicznie wgląd do wszelkiego rodzaju kosztów i przychodów. Pozwala na sprawniejsze prowadzenie dokumentacji, w każdej chwili na za­poznanie się z treścią zawieranych umów, uchwał podejmowanych przez wspólnotę czy też wynikami ze­brań właścicieli lokali czy członków spółdzielni.

Napoleon mawiał, że do wygrania wojny potrzebne są trzy rzeczy. Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Parafrazując Napoleona, można powiedzieć, że czynnikami decydującymi o sukcesie zarządcy nieruchomości stają się trzy kolejne: kontrola, kontrola i jeszcze raz kontrola. A tę zapewnia dobre oprogramowanie.

Zobacz także

Schindler Polska Sp. z o.o. Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska

Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Ewą Hardek, Zastępcą Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. Remontów i Inwestycji.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Ewą Hardek, Zastępcą Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. Remontów i Inwestycji.

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji

Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji

Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Agata Meble Organizacja w szafie przesuwnej – jakie akcesoria ułatwiają utrzymywanie porządku?

Organizacja w szafie przesuwnej – jakie akcesoria ułatwiają utrzymywanie porządku? Organizacja w szafie przesuwnej – jakie akcesoria ułatwiają utrzymywanie porządku?

Marzysz o dobrze zorganizowanej szafie przesuwnej, w której wszystko się zmieści, a każda rzecz będzie miała swoje miejsce? W spełnieniu tego marzenia Cię specjalne akcesoria. Chociaż możesz je dokupić...

Marzysz o dobrze zorganizowanej szafie przesuwnej, w której wszystko się zmieści, a każda rzecz będzie miała swoje miejsce? W spełnieniu tego marzenia Cię specjalne akcesoria. Chociaż możesz je dokupić w dowolnym czasie, to warto zaplanować organizację wnętrza już na etapie zamawiania szafy przesuwnej.

CYFROWA PLAFORMA ADMIFY & PERSEUS WSPIERAJĄCA
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Innowacyjna platforma, która rewolucjonizuje zarządzanie i administrowanie nieruchomościami dostarczając w pełni cyfrową, efektywną operacyjnie i kosztowo obsługę klientów oraz wspiera firmy zarządzające nieruchomościami w transformacji cyfrowej.

 

Kluczowe funkcjonalności platformy umożliwiające cyfrową obsługę Klienta:

 

 • nowoczesna platforma umożliwiająca wymianę danych z podmiotami zewnętrznymi (Banki, Urzędy, brokerzy płatności etc) za pomocą API,
 • system klasy CRM umożliwiający prowadzenie wielokanałowej, ukierunkowanej i spersonalizowanej komunikacji z klientem,
 • platforma self-service dostępna online 24/7 dla użytkowników, zawsze i wszędzie na dowolnym urządzeniu,
 • intuicyjna aplikacja mobilna spełniająca oczekiwania klienta,
 • rozbudowany pulpit nawigacyjny umożliwiający skuteczną kontrolę i nadzór nad dostawcami usług oraz sprawną interakcję z klientem,
 • prowadzenie pełnej księgowości opartej o koncepcję dwuwymiarowego planu kont z pełnym odwzorowaniem struktury nieruchomości na kontach księgowych, z wykorzystaniem rozpoznawania faktur (OCR),
 • raporty analityczno-finansowe oraz raporty statusowe z postępów prac,
 • bezpieczeństwo danych użytkowników i społeczności.

 

Dowiedz się więcej o platformie >>

Grupa docelowa oprogramowania

 Platforma Admify & Perseusz jest przeznaczona dla:
 • firm zarządzających i administrujących nieruchomościami,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • deweloperów,
 • zakładów gospodarki mieszkaniowej,
 • towarzystw budownictwa społecznego,
 • firm zajmujących się świadczeniem usługi księgowości wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.

 

Admify Spółka z o.o. Spółka k.

Tadeusza Korsaka 6/23, 03-744 Warszawa
tel. 732 799 610
kontakt@admify.pl
www.admify.pl
 

Perseus Spółka z o.o.

ul. Plac Europejski 3 
00-844 Warszawa 
tel. 600 856 846

perseus@perseus.com.pl
www.perseus.com.pl  

 

Cyfrowa plaforma Admify & Perseusz wspierająca zarządzanie nieruchomościami.
 

Oferuje pełny zakres funkcjonalny wymagany przez zarządców nieruchomości oraz zintegrowane rozwiązania adresujące “życiowe” problemy i potrzeby użytkowników oraz społeczności w oparciu o komponenty i usługi (finansowe, nie-finansowe, własne, firm trzecich).

Platforma dostępna w modelu oprogramowanie jako usługa.

System IAN

IAN – Interaktywna Administracja Nieruchomości – to nowoczesny CRM dla współczesnego zarządcy nieruchomości, pozwalający na zautomatyzowanie procesów związanych z utrzymaniem i administrowaniem budynkami. Dzięki umieszczeniu programu w chmurze internetowej, zarządca otrzymuje dostęp do wszystkich informacji z dowolnego urządzenia i w każdym miejscu. Nowoczesna, wydajna i przemyślana budowa IANa łączy cechy prostych i intuicyjnych programów z rozbudowanymi systemami korporacyjnymi. Program skonstruowany został tak, by zarządca mógł samodzielnie zdecydować w jakim stopniu wykorzysta potencjał systemu, bez konieczności zamykania się na przyszłość.

 

Funkcjonalności systemu IAN skupione zostały w czterech głównych grupach odpowiadających poszczególnym zakresom pracy zarządcy: Nieruchomości, Finanse, Biuro i Organizer:

 

NIERUCHOMOŚCI:

 

1. moduł: sprawy bieżące w tym miejscu mieszczą się wszystkie procedowane zadania/usterki/zgłoszenia/problemy/spotkania, stanowiące zbiór zagadnień wymagających pilnej interwencji zarządcy

Korzyści: automatyczna „współpraca” modułu z kalendarzem oraz możliwość zgłaszania kwestii istotnych dla właścicieli i lokatorów poprzez platformę komunikacyjną.

 

2. moduł: korespondencja umożliwia automatyczne rejestrowanie każdego dokumentu.

Korzyści:  zastępuje także klasyczny dziennik podawczy i rejestr korespondencji. Każdemu pismu nadawany jest automatycznie numer ewidencyjny wraz z możliwością zeskanowania lub wykonania fotografii.

 

3. moduł: inwentaryzacja nieruchomości umożliwiający wprowadzenie wszystkich informacji o nieruchomości wraz z rejestrem i miejscem przechowywania dokumentacji papierowej.

Korzyści:  szybkie również zdalne odnalezienie potrzebnej informacji, podgląd danych oraz wysłanie i wydrukowanie.

 

4. moduł: dokumentacja techniczna stanowiący bazę dokumentów, niezbędny do pracy każdego zarządcy.

Korzyści:  możliwość szybkiej weryfikacji braków w dokumentacji technicznej. Bezpośredni wgląd przez członków Wspólnoty stanowi idealne rozwiązanie w kwestii udostępniania w/w dokumentów.

 

5. moduł: nadzór współpracujący z modułem dokumentacji nieruchomości i kalendarzem, ale także z częścią dotyczącą napraw/remontów/modernizacji. Umożliwia sprawowanie kontroli nad wszystkimi elementami konstrukcji i wyposażenia nieruchomości w celu zapewnienia bezpiecznej i bezproblemowej eksploatacji.

Korzyści:  moduł odpowiada przypisom/przepisom dotyczącym obowiązku prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, której jest elektroniczną wersją. Posiada opcję automatycznego przypomnienia o sprawach pilnych i ewentualnie zaległych (w tym również przeglądach).

 

6. moduł: dokumentacja lokali i powierzchni zawierający pełny rejestr właścicieli i najemców,  parametry lokalu oraz dokumentację poszczególnych lokali. 

Korzyści:  możliwość szybkiego odnalezienia kontaktu do właściciela lokalu, przypomnienie korespondencji oraz uzupełnienia dokumentacji np. o nowe umowy, protokoły, porozumienia. Wprowadzenie korespondencji dotyczącej danego właściciela czy najemcy w dzienniku podawczym będzie oznaczało automatyczne przeniesienie jej do modułu dokumentacji. Analogiczna sytuacja dotyczy poczty elektronicznej.

 

7. moduł: liczniki sprzężony z modułem finansowym pozwoli na bezproblemowe rozliczenie kosztów oraz automatyczną analizę nieprawidłowych wskazań urządzeń.

Korzyści: możliwość spisu liczników wprost do programu poprzez aplikację mobilną, to tylko jedno z wielu udogodnień jakie czekają użytkownika.

 

8. moduł: uchwały i zebrania  umożliwiający wprowadzanie aktów prawa wewnętrznego (uchwał) i wyszukiwania istotnych treści według ustalonych haseł - analogicznie do profesjonalnych systemów prawnych. Moduł  pozwala na przygotowanie treści uchwał i nadzorowanie procesu.

Korzyści: tylko chwilę zajmie zarządcy weryfikacja jakie uchwały i kiedy zostały podjęte we Wspólnocie oraz jakie są niezbędne do podjęcia w przyszłości.

 

9. moduł: umowy  umożliwiający rejestrowanie i szybkie weryfikowanie wszystkich umów  oraz wyszukiwanie istotnych treści według ustalonych haseł - analogicznie do profesjonalnych systemów prawnych.

Korzyści: dzięki kilku kliknięciom zarządca szybko odnajdzie np. umowę z poszczególnymi dostawcami lub odbiorcami.

 

10. moduł: oferty/dostawcy usług - umożliwiający przygotowywanie zapytań ofertowych wynikających np. z zaplanowanych napraw, remontów, czy modernizacji, a także z podjętych uchwał.

Korzyści: moduł pozwala na bieżące  prowadzenie konkursu ofert, a baza firm i instytucji pozwala na włączanie nowych podmiotów oraz ocenianie współpracy z nimi. Moduł ułatwia porównywanie ofert i wybranie spełniającej wszystkie kryteria.

 

11. moduł: raporty/ analizy  stworzony głównie z myślą o większych podmiotach wymagających nie tylko wsparcia w trakcie zarządzania nieruchomością, ale również systemu pracy.

Korzyści:  Moduł umożliwia analizowanie danych liczbowych, pozyskiwanie na ich podstawie określonych informacji oraz prezentowanie ich w postaci tabelarycznej i graficznej. Moduł umożliwia także interpretację gotowych analiz.

 

FINANSE:

 

1. moduł: naliczenia/rozliczenia/windykacja umożliwiający bieżące kontrolowanie kwestii finansowych danej nieruchomości, wystawiania faktur oraz nadzorowania czynności windykacyjnych.

Korzyści: skorelowanie modułu z modułem właściciel lokali umożliwia powiadamianie ich w czasie rzeczywistym o nowych naliczeniach i rozliczeniach Moduł posiada funkcję automatycznego przypominania o zaległych płatnościach w formie mailowej i sms.

 

ORGANIZER:

Skupione w tej grupie funkcjonalności umożliwiają sprawne administrowanie pracami biurowymi oraz zarządzanie kalendarzem.

Moduł: kalendarz umożliwiający zapoznanie się ze wszystkimi zadaniami, a także wprowadzenie nowych zdarzeń z podziałem na rok, miesiąc, tydzień, pojedyncze dni i godziny.

Korzyści: kalendarz współpracuje z wszystkimi modułami posiadającymi znacznik czasu i automatycznie zawiadamia o pilnych lub zaległych sprawach. Umożliwia  także wyszukanie potrzebnych informacji oraz wydruk.

 

BIURO

Moduł: poczta elektroniczna  posiada funkcjonalności zbliżone do najpopularniejszych i dobrze znanych programów pocztowych, które wzbogacone zostały o możliwość automatycznego tworzenia reguł: np. umieszczających korespondencję od właścicieli, czy najemców lokali, których adres został wcześniej wprowadzony, w odpowiednich folderach, również w module dokumentacja lokali/korespondencja.

Korzyści: moduł eliminuje konieczność korzystania z zewnętrznych edytorów  oraz ułatwia tworzenie pism na podstawie gotowych szablonów (wzory dokumentów, nagłówki, stopki, papiery firmowe).

 

USTAWIENIA

moduł: pracownicy stworzony głównie z myślą o większych podmiotach wymagających nie tylko wsparcia w trakcie zarządzania nieruchomością, ale również systemu pracy.

Korzyści: moduł pracownicy pozwala na wprowadzanie do programu poszczególnych osób, wyznaczanie zadań oraz ocenę ich wykonania. Moduł umożliwia analizowanie danych liczbowych, pozyskiwanie na ich podstawie określonych informacji oraz prezentowanie ich w postaci tabelarycznej i graficznej. Moduł umożliwia także interpretację gotowych analiz.

 

KORZYŚCI: 

 • zarządzanie dowolna liczbą nieruchomości
 • natychmiastowy dostęp i  zapoznanie się z zadaniami przeznaczonymi do wykonania w najbliższym czasie
 • otwarcie właściwej części programu wraz z wyborem nieruchomości (w przypadku jednej będzie ona domyślna)
 • indywidualizacja funkcji i interfejsu
 • zarządzanie poszczególnymi modułami, stroną www, pracownikami itp.
 • doskonalenie się w funkcjach i funkcjonalnościach programu poprzez opcję samouczka
 • zamieszczanie istotnych informacji branżowych, np. ze stowarzyszeń, czy portali branżowych współpracujących z programem w pozycji Artykuł.

 

Grupa docelowa

System dedykowany zarządcom nieruchomości mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowych, administratorom

Co wyróżnia oprogramowanie na tle konkurencji?

 • Program, jako jedyny na rynku, obejmuje całość prac związanych z zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi.
 • Modułowa budowa systemu pozwala zarządcy na samodzielne zdecydowanie, z których funkcjonalności chce skorzystać, bez konieczności zamykania się na przyszłość.
 • Program tworzyli Zarządcy Nieruchomości, dzięki czemu rozwiązania administracyjne (nie tylko finansowe) w znaczący sposób ułatwiają pracę osobom, zarówno tym niedoświadczonym jak i tym zaawansowanym w obsłudze wspólnot mieszkaniowych.

 

Atlanti Nieruchomości MSW Sp. z o.o.
ul. Kaliska 9 lok.4
Tel: 22 299 59 75
Fax: 22 822 17 23
www.atlanti.pl

ATLANTI to nowa marka na rynku nieruchomości. Specjalizacja firmy to zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie wynajmem nieruchomości oraz doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Misją firmy jest dostarczanie klientom profesjonalnych usług i doradztwa w zakresie nieruchomości na najwyższym poziomie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i kompetencji  pracowników firma oferuje profesjonalną obsługę i kompleksową realizację projektów na każdym z ich etapów.

Firma jest obecna w strukturach Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości PFRN poprzez przynależność do Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami WSPON, Polskiego Stowarzyszenia Zarządców w Warszawie PSZN oraz Stowarzyszenia Mieszkanicznik.

Business Property Care Obsługa Techniczna i Nadzór Obiektów

 

BPC Obsługa Techniczna Obiektów przeznaczony jest dla specjalistów sprawujących opiekę nad stanem technicznym obiektów. System pozwala na efektywną obsługę wszystkich niezbędnych działań, zachowując przy tym szczelny system ewidencji zdarzeń, dokumentację i wymagane raportowanie, redukując przy tym koszty operacyjne.

 

Optima Solutions

 

Optima Solutions

 

BPC Obsługa Techniczna Obiektów w sposób kompleksowy wspiera:

 

 • zarządzanie zadaniami przewidzianymi dla techników z uwzględnieniem cyklów wykonywania tych zadań (cykle dzienne, tygodniowe, miesięczne),
 • harmonogramowanie zadań – z przypisanymi datami przeglądu urządzeń – wraz z generowaniem protokołu i automatyzacją powiadomień dla przeglądów zaległych i zaplanowanych,
 • rejestrację usterek wraz ze śledzeniem procesu ich usuwania,
 • awizację podmiotów, którym powierzono prace naprawcze lub modernizacyjne,
 • spis odczytów z liczników i rozliczanie mediów,
 • ewidencję wszystkich urządzeń, z przypisaniem dokumentacji, lokalizacji na planie budynku oraz możliwość grupowania w kategoriach.

 

Dzięki BPC Obsługa Techniczna Obiektów zyskujesz:

 

 • przejrzystość we wszystkich procesach – monitorowanie działań i pełne raportowanie;
 • szybki obieg informacji w obszarze nadzoru i utrzymania stanu technicznego obiektu;
 • usprawniona komunikacja między pracownikami nadzorującymi obiekt a zarządcami / właścicielami budynku;
 • wyższy poziom bezpieczeństwa osób użytkujących obiekt;
 • szybkie przekazanie informacji między kolejnymi zmianami pracowników odpowiedzialnych za obsługę techniczną;
 • skuteczne harmonogramowanie przeglądów technicznych, wdrożenie systematycznych przeglądów;
 • pełną ewidencję usterek, awarii i innych istotnych zdarzeń;
 • krótszy czas reakcji na zgłaszane usterki i zdarzenia;
 • bezproblemowe awizacje podmiotów odpowiedzialnych za naprawy i prace modernizacyjne;
 • pełen monitoring procesów i kontrolę pracy w obszarze obsługi technicznej;
 • szybki dostęp do raportów, informacji i dokumentacji.

 

 

Dostępne moduły systemu:

 

 • ZARZĄDZANIE ZADANIAMI
 • HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW TECHNICZYCH
 • REJESTR URZĄDZEŃ
 • ZGŁASZANIE USTEREK + APLIKACJA MOBILNA
 • AWIZACJE
 • MEDIA – ODCZYTY I ROZLICZANIE
 • RAPORTOWANIE

 

Dowiedz się więcej >>

 

Optima Solutions

 

Optima Solutions

 

 

Grupa docelowa
 • firmy z branży technicznej
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • zarządcy zasobów komunalnych
 • zarządcy wspólnot mieszkaniowych
 • zarządcy powierzchni biurowych
 • deweloperzy zarządzający zasobami mieszkaniowymi
 • zarządcy galerii handlowych
 • zarządcy sieci sklepów
 • zarządcy magazynów i hal
Co wyróżnia oprogramowanie na tle konkurencji?

 

Jedną z kluczowych funkcji systemu jest raportowanie oraz archiwizacja dokumentacji z procesów utrzymania stanu technicznego obiektu.

Dodatkowa aplikacja mobilna wspiera zgłaszanie usterek i śledzenie procesu ich obsługi przez techników, aż do momentu całkowitego usunięcia. Zgłoszona sprawa cały czas jest widoczna na liście.

Optima Solutions Sp. z o.o.

ul. Skrajna 78 G

25-650 Kielce
tel. +48 607 150 679

biuro@optima-solutions.pl
www.optima-solutions.pl

 

Firma z branży IT tworząca oprogramowania. Portfolio obejmuje m.in. aplikacje do wspomagania zarządzania firmą cleaningową, techniczną, panel służący do składania zamówień na środki czystości połączony z budżetami, aplikacje mobilne do sprawdzania poziomu czystości w pomieszczeniu oraz mobilne zgłaszanie uwag dot. obsługiwanych obiektów.

PROBIT – innowacyjne narzędzie do zarządzania lokalami

Od ponad 30 lat specjalizujemy się w tworzeniu, wdrażaniu i serwisowaniu wysokiej klasy oprogramowania. PROBIT zapewnia sprawną obsługę naliczeń, rozliczania mediów, prowadzenia windykacji i spraw sądowych oraz usprawnia kontakt zdalny z mieszkańcami. Oprogramowanie modułowe pozwala każdemu Klientowi dostosować system do swoich indywidualnych potrzeb. Z PROBITu obecnie korzysta kilkuset Klientów zarządzających nieruchomościami.

 

Platforma Wymiany Informacji (eCzynsze)

 • Mieszkaniec/Lokator:
 • Głosowanie uchwał online
 • Podgląd bieżącego stanu rozrachunków, salda
 • Kontrola poprawności wystawionych dokumentów: naliczenia, faktury, etc.
 • Brak konieczności wizyt w siedzibie bądź kontaktu telefonicznego
 • Płatności online
 • Przesyłanie stanów liczników
 • Zgłaszanie awarii, usterek, skarg
 • Przesyłanie informacji o zmianie adresu korespondencyjnego, ilości osób
 • Biblioteka dokumentów: uchwały, zdjęcia, ogłoszenia
 • Zarządca/Pracownik/Administrator
 • Obsługa głosowania online – zapis ilości głosów, brak konieczności zwoływania zebrań
 • Wysyłanie dokumentów, komunikatów, e-mail, sms do mieszkańców
 • Przetwarzanie zgłoszeń od mieszkańców pomiędzy pracownikami
 • Tworzenie zadań wewnętrznych dotyczących prac wewnątrz organizacji
 • Kontrola wykonywanych zadań oraz ich terminowości
 • Elektroniczny Sekretariat – ewidencja pism przychodzących i wychodzących
 • Pełna integracja z systemem PROBIT: import stanu licznika, liczby osób, etc.

 

Czynsze

 • Windykacja, scenariusze windykacyjne
 • Wyliczenie prognozowanych odsetek „ad hoc”
 • Prowadzenie spraw sądowych
 • Definiowanie własnych wzorów dokumentów
 • Integracja z Platformą Wymiany Informacji
 • Obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych
 • Import odczytów liczników
 • Rozdzielność konta lokalu i lokatora
 • Obsługa lokali użytkowych, mieszkalnych, etc.
 • Wysyłanie zawiadomień/informacji poprzez e-mail, sms
 • Masowe wypełnianie danych
 • Integracja z systemem bankowości elektronicznej
 • Integracja z Open Office i Microsoft Office

 

Finanse i Księgowość

 • Rozliczenie kosztów z podziałem miejsca ich powstania
 • Import transakcji z systemów dziedzinowych
 • Integracja z systemami bankowości elektronicznej
 • Import dokumentów z Platformy Elektronicznego Fakturowania
 • E-Sprawozdania
 • E-Deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • Rejestry Vat
 • Deklaracja CIT-8
 • Kontrola Białej Listy Podatników VAT
 • Wzorce dokumentów, dekretów, podziałów
 • Przypomnienia, komunikaty użytkownika

 

Media i Koszty

 • Ewidencja kosztów
 • Rozliczanie zakupów wg dowolnych parametrów (budynki, lokale, liczniki główne)
 • Rozliczanie mediów wg zdefiniowanych kryteriów
 • Tworzenie procedur rozliczenia
 • Schematy refakturowania
 • Fakturowanie seryjne
 • Udostępnienie dokumentów w formie elektronicznej poprzez GreenMail24 oraz PWI

 

Administrator

 • Integracja z aplikacją Platforma Wymiany Informacji
 • Tworzenie zleceń remontowych
 • Ewidencja przeglądów i remontów
 • Wykaz protokołów z remontów i przeglądów
 • Dołączanie dokumentów w formie elektronicznej
 • Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego
 • Dział Członkowski dla Spółdzielni Mieszkaniowych

 

Płace i Kadry

 • Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych
 • Elektroniczne Akta Pracownicze
 • Generowanie dokumentów kadrowych i płacowych
 • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Obsługa Funduszu Świadczeń Socjalnych i KZP
 • Integracja z Płatnikiem ZUS, PUE, SOD
 • Wysyłanie E-deklaracji PIT
 • Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Wieloetatowość
 • Przypomnienie/komunikaty użytkownika
 • Integracja z systemem bankowości elektronicznej
 • Integracja z Open Office i Microsoft Office
 • Integracja z aplikacją eKiosk Pracowniczy

 

Majątek Trwały

 • Obsługa Środków Trwałych, WNiP i Wyposażenia
 • Inwentaryzacja czytnikiem lub smartfonem
 • Drukowanie etykiet z kodami kreskowymi
 • Funkcja powielania kartotek
 • Operacje na składnikach
 • Wydruki i zestawienia, m.in. F-03, OT, LT
 • Dokumenty związane z ruchem składników

 

eKiosk Pracowniczy

 • Internetowe kartoteki pracowników
 • Karty zarobków i listy płac
 • Zgłaszanie planów urlopowych
 • Zatwierdzanie wniosków przez kierownika
 • Podgląd PIT-ów
 • Kontakt z Działem Kadr

 

Umów się na bezpłatną prezentację. Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i pokażą jak PROBIT może pomóc w organizacji pracy.

 

Dowiedz się więcej >>

 

Grupa docelowa

 

PROBIT dedykowany jest dla:

 • Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Zarządców Nieruchomościami
 • Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • Towarzystw Budownictwa Społecznego
 • Wspólnot Mieszkaniowych

Co wyróżnia oprogramowanie na tle konkurencji?

Oprogramowanie Probit to narzędzie pracy Zarządcy:
 • tworzone przez specjalistów w dziedzinie zarządzania nieruchomościami
 • bardzo konkurencyjne cenowo, a przy tym wyspecjalizowane w każdej płaszczyźnie zarządzania nieruchomościami
 • skracające czas pracy Zarządcy związany z rozliczaniem nieruchomości
 • łatwe w obsłudze, a zarazem dające wiele możliwości

PROBIT Sp. z o.o.

ul. Aleksandra Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
Tel: 71 341 73 70
Fax: 71 344 55 28

 

probit@probit.com.pl
www.probit.com.pl

 

Firma Probit jest jednym z wiodących na rynku dostawców oprogramowania. Dostarczamy systemy wyspecjalizowane dla jednostek zarządzających nieruchomościami od 1994 roku.

Tylko w ostatnich dwóch latach zaufało nam kilkudziesięciu Zarządców Nieruchomości z całej Polski, którzy z powodzeniem prowadzą rozliczenia księgowe, mediów, dane techniczne zarządzanych nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych przy użyciu oprogramowania Probit.

 

System GRANIT home

GRANIT home – Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami to nowoczesne narzędzie umożliwiające kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw z branży zarządzania nieruchomościami, niezależnie od rodzaju zarządzanej własności.

 

Ponad 200 wdrożeń zrealizowanych w przedsiębiorstwach komunalnych, TBS’ach, spółdzielniach mieszkaniowych, firmach zarządzających wspólnotami w całej Polsce, pozwoliło zweryfikować funkcjonalność systemu w jego praktycznym działaniu, a bieżąca obsługa tak dużej liczby, różnorodnych w zakresie specyfiki działania klientów, daje dostęp do wiedzy na temat oczekiwań użytkowników związanych z rozwojem i rozbudową aplikacji.

 

Najważniejsze cechy systemu GRANIT home:


- Zbudowany z modułów, których dobór i konfiguracja zależą od indywidualnych potrzeb klienta,
- Umożliwiający kompleksową obsługę wszystkich obszarów problemowych pracy zarządcy nieruchomości,
- Działający w oparciu o jedną, centralną bazę danych – w pełni integrujący całość struktury firmy,
- Intuicyjny w obsłudze, zwiększający efektywność, wygodę i jakość pracy,
- Współpracujący z najpopularniejszymi aplikacjami biurowymi,
-  Otwarty na rozbudowę i indywidualny rozwój, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii i otwartej struktury modułowej,
- Aktywnie wspomagający dwustronną, internetową komunikację na linii zarządca- klient.
- W zakresie modułów wymagających dostępu zdalnego do firmy, wspierający najnowsze systemy operacyjne - w tym Android i IOS

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa branży mieszkaniowej i komunalnej

Co wyróżnia oprogramowanie na tle konkurencji?

Kompleksowość, skalowalność pod względem ilości użytkowników, uniwersalność w zakresie obsługiwanego typu własności nieruchomości, responsywne moduły internetowe doskonale sprawdzające się w pracy na ogólnodostępnych smartphonach i innych urządzeniach mobilnych

 

DOMCONSULT SP. Z O.O.

61-696 POZNAŃ
Aleja Solidarności 46

tel. 61 849-73-05
61 849-71-28

sprzedaz@domconsult.com

www.domconsult.com

Od ponad 15 lat zajmujemy się projektowaniem, sprzedażą, wdrażaniem oraz obsługą serwisową Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie GRANIT, dedykowanego branży komunalnej i mieszkaniowej. Z powodzeniem obsługujemy zlokalizowane w całej Polsce towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców mienia komunalnego i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstwa ciepłownicze oraz wodociągowo-kanalizacyjne. Oferując nasze autorskie produkty i specjalistyczne usługi, korzystamy z wiedzy oraz doświadczenia kilkudziesięcioosobowej grupy specjalistów w zakresie tworzenia, wdrażania i serwisu oprogramowania, a także usług doradczych w zakresie informatycznego wsparcia organizacji i informatyzacji przedsiębiorstw.

Program TelkomBud

Ewidencja nieruchomości

 • Jedna, spójna ewidencja nieruchomości przedstawiona wg czytelnej struktury drzewa. Wielopoziomowa struktura nieruchomości pozwala na dowolne odzwierciedlenie nieruchomości (np: podział na obiekt - bloki - piętra - lokale).
 • Definiowanie obiektów wirtualnych.
 • Szczegółowe dane nieruchomości: adres, wykaz pomieszczeń, funkcja obiektu, powierzchnia netto, powierzchnia wspólna, powierzchnia brutto, dane administratora obiektu, księgi wieczyste, nr ewidencyjny gruntów, książka obiektu budowlanego itp.
 • Współudział (procentowy lub ułamkowy) właścicieli nieruchomości.
 • Dołączanie planów nieruchomości w plikach graficznych.
 • Wykaz umów związanych z daną nieruchomością.
 • Wykaz kosztów związanych z daną nieruchomością (najem, media).
 • Ewidencja wszystkich pomieszczeń będacych częścią składową obiektów.
 • Konfiguracja dowolnych dokumentów i wydruków generowanych dla nieruchomości.
 • Filtrowanie danych w wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Możliwość definiowania własnych pól umożliwia spersonalizowanie programu pod własne potrzeby.
 • Import nieruchomości z pliku MS Excel.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.

 

Wyposażenie nieruchomości

 • Ewidencja wyposażenia pomieszczeń i obiektów.
 • Przesunięcia wyposażenia pomiędzy pomieszczeniami i obiektami.
 • Historia migracji wyposażenia po nieruchomości.
 • Rozliczanie najemców z wyposażenia nieruchomości.

 

Wymagania i terminy

 • Zarządzanie działaniami związanymi z obsługą nieruchomości uzależnionymi od terminu.
 • Alertowanie zbliżających się terminów w postaci raportu, e-mail, SMS.

 

Książka obiektu budowlanego

 • Dokumenty książki obiektu budowlanego wg obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. "w sprawie książki obiektu budowlanego" (Dz. U. 120/2003, poz. 1134).
 • Dane identyfikacyjne obiektu.
 • Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu.
 • Dane techniczne charakteryzujące obiekt.
 • Plan sytuacyjny obiektu.
 • Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (przeprowadzanych co najmniej raz w roku; art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy).
 • Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu. (przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy).
 • Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu (ekspertyzy, badania techniczne obiektu, opinie, orzeczenia techniczne, dokumentacja techniczna i inne opracowania dotyczące obiektu).
 • Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie.
 • Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu (art. 78 ust. 1 ustawy).
 • Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu (art. 71 ustawy).
 • Dołączanie wersji elektronicznych dokumentów (tzw. załączników)

 

Umowy najmu nieruchomości

 • Ewidencja umów wynajmu i najmu nieruchomości.
 • Aneksy do umów.
 • Umowy obsługują dwa rodzaje działalności: wynajem i najem.
 • Identyfikacja nieruchomości, których dotyczy umowa najmu łącznie ze stawkami najmu oraz eksploatacją.
 • Obsługa wielu walut umożliwia dowolną konfigurację walut (np: umowa zawarta wg stawek w EURO a faktury wystawiane w PLN po przewalutowaniu wg odpowiedniego kursu). Obsługa wielu tabel kursowych.
 • Alerty o terminach zakończenia umów.
 • Zarządzanie umowami najmu dla wielu wynajmujących (tzw. wielofirmowość).
 • Wykaz faktur najmu dotyczących danej umowy.
 • Rejestr dokumentów wychodzących i przychodzących w ramach umowy najmu.
 • Dodawanie załączników do umowy najmu.

 

Umowy dotyczące eksploatacji nieruchomości

 • Ewidencja umów generujących koszty eksploatacyjne na nieruchomościach (np.: prąd, woda, gaz, sprzątanie itp.).
 • Aneksy do umów.
 • Identyfikacja nieruchomości, których dotyczy umowa eksploatacyjna.
 • Alerty o terminach zakończenia umów.
 • Ewidencjonowanie faktur za media w ramach umowy.
 • Dekretacja kwoty faktury na poszczególne pomieszczenia.
 • Dodawania załączników do umów.

 

Liczniki

 • Ewidencja liczników pomiaru mediów: gaz, prąd, woda itp.
 • Przydział pomieszczeń do liczników.
 • Rejestracja odczytów liczników.
 • Zdalny odczyt liczników w standardzie MODBUS.
 • Rozliczanie składników odczytu: zmiennych i stałych.
 • Wydruk rozliczeń dla najemców.
 • Rozliczanie najemców wg wskazań liczników.
 • Rejestracja faktur kosztowych i rachunków związanych z odczytami liczników.

 

Rozliczanie najmu nieruchomości

 • Wystawianie faktur i rachunków za najem.
 • Faktury korekty
 • Wydruk seryjny faktur.
 • Schematy naliczeń.
 • Elastyczne metody rozliczania powierzchni wspólnych. Dla każdej powierzchni wspólnej można przypisać dowolną liczbę użytkowników tej powierzchni wspólnej (lokali) w wyniku czego następuje automatyczne naliczenie przypadajacej powierzchni wspólnej dla lokali proporcjonalnie wg powierzchni.
 • Automatyczne naliczenia umożliwiają wygenerowanie opłat dla wszystkich umów.
 • Harmonogram opłat umożliwiający zaplanowanie dowolnych stawek w danym okresie czasu.
 • Waloryzacja opłat wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS: kwartalny i roczny.
 • Globalna edycja stawek dla całego obiektu umożliwia jedną operacją zmienić stawki dla najemcy dla wielu umów bez potrzeby wielokrotnej edycji wielu umów.
 • Generacja dokumentu: Zawiadomienie o wysokości opłat.
 • Monitorowanie płatności za faktury.
 • Automatyczna aktualizacja płatności wg elektronicznych wyciągów bankowych
 • Wezwania do zapłaty.
 • Noty odsetkowe.
 • Wydruk dokumentów związanych z płatnościami gotówkowymi: KP, KW. 
 • Filtrowanie faktur wg wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Kompozytor kolumn ewidencji faktur wraz z filtrowaniem danych umożliwia tworzenie dowolnych zestawień.
 • Eksport ewidencji faktur do plików: MS Excel, CSV.
 • Import faktur z pliku MS Excel.

 

Rozliczanie eksploatacji

 • Rejestracja faktur eksploatacyjnych.
 • Identyfikacja faktur eksploatacyjnych w ramach umów eksploatacyjnych.
 • Zaawansowane metody rozliczania kosztów lokali (wg liczników, wg jednostek rozliczeniowych takich jak: powierzchnia lokalu, kubatura, liczba osób, po równo itp.)
 • Ewidencja faktur eksploatacyjnych.
 • Dołączanie elektronicznych wersji faktur eksploatacyjnych (załączniki).
 • Monitorowanie płatności za faktury.
 • Filtrowanie faktur wg wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Eksport ewidencji faktur eksploatacyjnych do plików: MS Excel, CSV.
 • Refakturowanie kosztów eksploatacyjnych na najemców.
 • Raport rozliczenia eksploatacji - zestawienie refakturowanych (założonych wcześniej wg ryczałtu) kosztów eksploatacji w stosunku do kosztów rzeczywistych.

 

e-kartoteka

 • Dostęp dla najemców do konta lokalu poprzez stronę www.
 • Każde konto lokalu posiada dokładne dane wynajmowanych lokali oraz wykaz naliczonych zobowiązań i wykaz płatności wykonanych przez najemcę.

 

Serwis nieruchomości

 • Pełna obsługa serwisowa nieruchomości umożliwia zgłaszanie awarri ze wszystkich nieruchomości do centrum obsługi serwisowej (np: konserwatora).
 • Rozliczanie zgłoszeń serwisowych.
 • Rozliczanie materiałów i robocizny.
 • Alerty o stanie zgłoszeń serwisowych: e-mail, SMS.
 • Raporty dla klienta oraz pracowników realizujących zgłoszenia serwisowe.

 

Grunty

 • Ewidencjonowanie gruntów z uwzględnieniem wszystkich wymaganych danych geodezyjnych.
 • Dołączanie map w wersji elektronicznej.
 • Powiązanie nieruchomości z gruntami.
 • Import gruntów z pliku MS Excel.
 • Eksport ewidencji gruntów do plików: MS Excel, CSV.

 

Raporty

 • Rozliczenie eksploatacji.
 • Budżet mediów i usług.
 • Braki uzupełnionych wymagań i terminów.
 • Analiza finansowa.
 • Saldo powierzchni - przedstawiający rodzaje pomieszczeń w rozbicu na: powierszchnia wolna, wynajęta, razem.
 • Bilans współwaścicieli.

 

Charakterystyka ogólna

 • Program o architekturze "klient-serwer" umożliwia zdalną pracę w następujących konfiguracjach: jednostanowiskowej, w sieci lokalnej oraz przez Internet.
 • Program jest niezależnym modułem platformy zarządzania dla przedsiębiorstw TelkomBud i jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu. Może funkcjonować zarówno jako niezależny program jak i jeden z modułów platformy. 
 • Standardowo baza danych systemu jest instalowana na serwerze klienta. Można także korzystać z oprogramowania nie mając własnej infrastruktury IT oraz informatyków gdyż świadczymy usługi utrzymania bazy danych systemu na naszych serwerach w konkurencyjnych cenach.
 • Wysoki stopień konfiguracji programu czyni z niego narzędzie dedykowane zarówno dla małych firm jak i dużych przedsiębiorstw, organizacji czy grup holdingowych zrzeszających w sobie wiele firm.
 • Otwarty model umożliwia szybkie dostosowanie programu do potrzeb klienta tak aby był narzędziem w 100% spełniającym oczekiwania użytkowników.
 • Integracja z systemami informatycznymi funkcjonującymi u klienta w zakresie wymiany kluczowych danych.
 • Darmowe aktualizacje po wdrożeniu oprogramowania.
 • Wieloletnie doświadczenie poparte wieloma wdrożeniami w firmach i instytucjach w całym kraju. Zobacz listę wdrożeń. Zobacz referencje.
 • Elastyczna i konkurencyjna oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i ma na celu optymalizację kosztu wdrożenia oprogramowania. Na wartość oferty ma wpływ szereg czynników takich jak: wybór formy tranzakcji (sprzedaż, raty, dzierżawa), wybrane funkcjonalności oprogramowania oraz wybór liczby stanowisk na których będzie zainstalowany program.

 

Co wyróżnia oprogramowanie na tle konkurencji?

 • Darmowe aktualizacje.
 • Elastyczna i konkurencyjna oferta: sprzedaż, raty, dzierżawa.
 • Profesionalna opieka i asysta zarówno podczas wdrożenia jak i powdrożeniowa.
 • Otwarty model umożliwia szybkie dostosowanie programu do potrzeb klienta tak aby był narzędziem w 100% spełniającym oczekiwania użytkowników.
 • Elestyczny system licencjonowania
 • Integracja z systemami informatycznymi funkcjonującymi u klienta
 • Ponad 10-letnie doświadczenie.

 

Grupa docelowa oprogramowania

Galerie i centra handlowe, biura komercyjne, wspólnoty mieszkaniowe, indywidualni zarządcy.

 

ProgPol  
ul. Dąbrowskiego 75/47
60-523 POZNAŃ
biuro@progpol.pl
www.progpol.com
tel: 61 833 12 23

 

Działalność firmy ProgPol związana jest z projektowaniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych klasy MRP/ERP do wspomagania zarządzania procesami zachodzącymi w firmach i instytucjach.

W swojej dotychczasowej działalności popartej wieloletnimi kontaktami z Klientami, firma stworzyła wielomodułową zintegrowaną platformę zarządzania TelkomBud realizującą m.in: zarządzanie nieruchomościami.

Elastyczność oraz duża skala konfigurowalności oferowanej przez nas platformy zarządzania sprawia, że doskonale nadaje się zarówno do małych jednostek jak i dużych korporacji czego dowodem jest duża liczba wdrożeń i zadowolenie naszych Klientów. We wszystkich proponowanych przez nas rozwiązaniach zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcjonalności.

MMsoft - oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami

System Lokale

 

System Lokale jest zintegrowanym, profesjonalnym oprogramowaniem ułatwiającym i usprawniającym proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i nieruchomościami komercyjnymi z akcentem na obsługę rozliczeń mieszkańców lub najemców. Program działa w środowisku Windows, posiada przyjazny i czytelny czytelny interfejs użytkownika, jest bardzo elastyczny, dzięki czemu może być wykorzystywany z powodzeniem zarówno przez małe, jak i bardzo duże firmy pracujące w sieciach rozproszonych. Rozbudowana parametryzacja systemu decyduje o uniwersalności systemu.

 


Główne możliwości programu:

 

Ewidencjonowanie

 • danych osobowych wszystkich podmiotów związanych z daną wspólnotą/ spółdzielnią (właścicieli, najemców, dostawców, pozostałych kontrahentów), program pozwala na pobieranie danych kontrahentów z bazy Głównego Urzędu Statystycznego,
 • zasobów wspólnoty/ spółdzielni z określeniem rodzaju zasobu (lokale mieszkalne, użytkowe, miejsca postojowe, garaże, reklamy, pomieszczenia gospodarcze),
 • parametrów opisujących zasoby wspólnoty/ spółdzielni (wszelkiego rodzaju powierzchnie, udziały, ilości osób, współczynniki itp.) z zarejestrowaniem zmian zachodzących w czasie, program daje możliwość definiowania dowolnych parametrów z określeniem ich nazwy i jednostki w jakiej mają być wyrażone,
 • urządzeń pomiarowych wraz z całkowitą historią odczytów, możliwość importu liczników i odczytów z pliku CSV lub XLS,
 • uchwał i ankiet wspólnot mieszkaniowych wraz z pełnym archiwum głosowań,
 • korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • zgłoszeń mieszkańców, wraz z pełną historią obsługi zgłoszeń,
 • zleceń usług wykonywanych na rzez Wspólnoty/ Spółdzielni przez podmioty zewnętrzne, waz z kosztorysami, opisami wymagań oraz uwagami powykonawczymi,
 • prac remontowych prowadzonych w budynkach wspólnoty/ spółdzielni,
 • informacji o terminach przeglądów wraz z pełną historią dokumentów związanych z ich realizacją,
 • dowolnych informacji dodatkowych związanych z daną nieruchomością (zarówno w formie tekstowej jak i w formie załączonych plików).

 

Naliczanie opłat

 • całkowita automatyzacja procesu naliczania zaliczek miesięcznych uwzględniająca wszystkie zmiany w okresie naliczenia zaliczek (zmiany właścicieli, zmiany stawek, zmiany parametrów lokali np. ilości osób, naliczanych ryczałtów itp.),
 • możliwość definiowania przez użytkownika dowolnych algorytmów służących do naliczania opłat miesięcznych
 • możliwość wyliczania średnich norm zużycia dla mieszkańców wyposażonych w liczniki indywidualne pozwalająca na automatyczną aktualizację opłat miesięcznych na kolejny okres rozliczeniowy w oparciu o zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego
 • generowanie raportów oraz zawiadomień o wymiarze zaliczki miesięcznej ,
 • możliwość wykonywania jednorazowych naliczeń.

 

Rozliczanie opłat

 • całkowita automatyzacja procesu rozliczania zaliczek na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, uwzględniająca wszystkie zmiany w okresie rozliczenia (zmiany właścicieli, zmiany parametrów lokali np. ilości osób, naliczanych ryczałtów, stanu posiadania lub wymiany urządzeń pomiarowych itp.)
 • możliwość definiowania przez użytkownika dowolnych algorytmów służących do wykonywania rozliczeń (w równych częściach na lokale, według udziału, według ilości osób, według powierzchni, na podstawie zużyć z urządzeń pomiarowych itp.)
 • generowanie raportów oraz zawiadomień o rozliczeniu zaliczek
 • możliwość importowania rozliczeń mediów dokonanych przez zewnętrzne firmy rozliczające (ISTA, TECHEM).


Księgowość

 • prowadzenie pełnej ewidencji dokumentów sprzedaży, zakupu, księgowań i wyciągów bankowych,
 • prowadzenie rozrachunków z właścicielami lub najemcami lokali, dostawcami oraz urzędami,
 • możliwość zbudowania własnego planu kont księgowych z wielostopniową strukturą kont syntetycznych i analitycznych,
 • możliwość generowania danych podatkowych i księgowych w formie JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego),
 • możliwość generowanie z programu e-sprawozdań i deklaracji CIT-8,
 • możliwość sporządzania sprawozdań budżetowych, generowania wydruków i raportów sprawozdawczych, raportów obrotów kont, raportów obrotów i sald itp.
 • obsługa płatności masowych – identyfikacja kontrahenta zapewniona przez system wirtualnych numerów rachunków,
 • możliwość automatycznego wczytania wyciągów bankowych generowanych w formatach MT940 oraz CSV,
 • przejrzysty mechanizm wystawiania dokumentów korygujących miesięczne zaliczki lub rozliczenia,
 • rozbudowany moduł OCR, umożliwiający wczytywanie dokumentów (np. faktur) z plików graficznych wraz z rozpoznawaniem tekstów,
 • integracja z Systemem SaldeoSMART

 • kontrola kompletności i poprawności dekretacji wprowadzanych do systemu dokumentów,
 • alternatywnie do własnej części księgowej system Lokale może współpracować z innymi systemami finansowo księgowymi CDN Optima, Symfonia, Softlab, Unisoft, T-Soft, Reset, Eden.

 

Windykacja

 • generowanie wezwań do zapłaty i potwierdzeń salda,
 • możliwość naliczania odsetek od nieterminowych zapłat, program pozwala zdefiniować własne stopy procentowe i terminy zapłat dla każdej ze wspólnot, istnieje również możliwość wprowadzenia indywidualnych stóp procentowych wynikających np. z zawartych umów,
 • ewidencja etapów postępowania windykacyjnego pozwalająca na bieżąco monitorować stan sprawy,
 • możliwość rozłożenia zadłużenia na raty oraz ustalenia harmonogramu spłat,
 • ewidencja informacji o prowadzonych postępowaniach sądowych.

 

Komunikacja

 

 • możliwość komunikacji z mieszkańcami za pośrednictwem aplikacji LokaleNet w wersji webowej i mobilnej.
 • możliwość wysyłania powiadomień push na urządzenia mobilne mieszkańców.
 • możliwość zarządzania pocztą e-mail bezpośrednio z poziomu programu Lokale (skrzynka odbiorcza, wiadomości wysłane itp. dostępne z programu Lokale),
 • możliwość wysłania wiadomości do mieszkańców z poziomu jakiegokolwiek raportu (dany raport np. zawiadomienie o wymiarze zaliczki zostanie dołączone do wiadomości jako załącznik w formacie PDF),
 • możliwość wskazania preferowanej przez właściciela lokalu formy kontaktu (e-mail, list zwykły, list polecony, list do skrzynki, SMS),
 • możliwość generowania korespondencji seryjnej do wielu odbiorców na podstawie zdefiniowanych szablonów,
 • możliwość wygenerowania z systemu list obecności, kart do głosowania, wydruku treści uchwał,
 • integracja systemu Lokale z systemem Poczty Polskiej eNadawca. W programie można przygotować zbiorcze paczki zawierające niezbędne dane do wysłania listów i przesłać je do usługi E-Nadawca,
 • możliwość wysyłki z programu wiadomości SMS (usługa LokaleSMS)

 

 

Dodatkowe funkcje

 

 • alertowanie o zbliżających się terminach przeglądów, legalizacji urządzeń pomiarowych oraz o zgłoszeniach mieszkańców,
 • obsługa kodów kreskowych – funkcja wykorzystywana np. w kartach do głosowania, znacznie przyspiesza proces wprowadzania informacji o głosach zebranych w trybie indywidualnego zbierania głosów, w kodzie kreskowym zamieszczona jest informacja o kontrahencie, numerze uchwały oraz rodzaju głosu,
 • możliwość zarządzania obiektami z poziomu mapy,
 • moduł szablonów umożliwiający samodzielne tworzenie wszelkiego rodzaju szablonów wydruków,
 • moduł tabel umożliwiający stworzenie bardziej skomplikowanego zestawienia,
 • funkcje analizy zebranych odczytów urządzeń pomiarowych.

 

Usługa LokaleNet

 

LokaleNet

 

LokaleNet to usługa umożliwiająca mieszkańcom na bieżąco, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie, wymianę informacji z administracją.

 

Serwis LokaleNet dostępny jest w postaci aplikacji webowej oraz aplikacji mobilnej  dostępnej do pobrania w sklepie Google Play (Android) i App Store (iOS). Aplikację mobilną LokaleNet charakteryzuje przejrzysty interfejs graficzny pozwalający na jej sprawną obsługę Użytkownikom w każdej grupie wiekowej. Do niewątpliwych zalet aplikacji mobilnej należą:

 

 • możliwość otrzymywania powiadomień Push od Zarządcy nieruchomości
 • zapisywanie danych do logowania na urządzeniu mobilnym
 • możliwość zapisania na urządzeniu mobilnym danych do logowania dla wielu kont lub korzystanie z trybu grupowego
 • dokonywanie płatności z poziomu aplikacji mobilnej.

 

Każdy z mieszkańców otrzymuje indywidualny login i hasło, przy pomocy których może zalogować się do systemu. Użytkownicy serwisu mają dostęp tylko i wyłącznie do własnych danych (wyjątkiem są członkowie zarządu wspólnoty, którzy mogą, ale nie muszą mieć rozszerzony dostęp). Usługa umożliwia udostępnianie:

 

 • dowolnych informacji przeznaczonych dla mieszkańców,

 • dokumentów (regulaminy, sprawozdania finansowe, uchwały),

 • danych dotyczących salda mieszkańca oraz rozrachunków z poprzednich lat,

 • funkcji płatności on-line (Blik i szybkie przelewy bankowe) umożliwiającej mieszkańcom dokonywanie płatności bezpośrednio z aplikacji LokaleNet (zarówno w wersji webowej jak i mobilnej)
 • szczegółowych danych dotyczących składników bieżącej zaliczki oraz ostatniego rozliczenia,
 • pełnej historii stanów liczników w danym lokalu z możliwością wprowadzania aktualnych stanów,
 • informacji o podejmowanych przez wspólnotę uchwałach z pełną historią oddawanych głosów oraz możliwością zamieszczania plików,
 • funkcji oddawania głosów nad uchwałami oraz ankietami poprzez platformę internetową
 • informacji dotyczących danych ewidencyjnych wprowadzonych do systemu (numer konta bankowego na które należy dokonywać płatności, adres e-mail, telefon, parametry służące do naliczania zaliczek takie jak : ilość osób, powierzchnia, normy zimnej i ciepłej wody itp.)
 • zgłaszanie usterek i przeglądanie raportów wykonań przeprowadzonych prac związanych z likwidacją zgłaszanych usterek
 • zgłaszanie zmian dotyczących danych teleadresowych (e-mail, telefon) oraz parametrów obiektów (liczba osób, normy przyjęte do zaliczek)


Dodatkowo program umożliwia udostępnianie dodatkowych informacji dla członków zarządu wspólnoty: informacje o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości, o saldach mieszkańców i dostawców, o statusie prowadzonych postępowań windykacyjnych.

 

LokaleNet

 

Usługa LokaleSMS

 

Usługa LokaleSMS pozwala na wysłanie do jednego mieszkańca, grupy lub do wszystkich mieszkańców krótkich wiadomości tekstowych SMS-em. Mogą to być informacje wspólne dla wszystkich właścicieli (np. o braku prądu czy wody lub przeprowadzanych pracach na terenie wspólnoty), jak również informacje spersonalizowane (np. o nowych stawkach miesięcznych, rozliczeniach czy o saldzie).

 

WERSJA DEMO

Wersje demonstracyjną programu Lokale można pobrać ze strony internetowej  http://mmsoft.com.pl/wersja_demo.html, umożliwia ona korzystanie ze wszystkich funkcjonalności systemu przez okres 90 dni.

 

Co wyróżnia oprogramowanie na tle konkurencji?

 • System Lokale jest głównym obszarem działalności naszej firmy dlatego też jest cały czas unowocześniany i dostosowywany do zmieniających się warunków i oczekiwań klienta,

 • aplikacja mobilna LokaleNet posiadająca przejrzysty interfejs graficzny pozwalający na jej sprawną obsługę Użytkownikom w każdej grupie wiekowej,

 • jako producent oprogramowania mamy możliwość modyfikowania systemu w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów,

 • nie pozostawiamy Klienta samemu sobie - wdrażamy system i szkolimy pracowników z zakresu obsługi oprogramowania w Jego siedzibie lub zdalnie,

 • oferujemy krótki czas wdrożenia naszego systemu wynikający przede wszystkim z doświadczenia posiadanego przez zespół wdrożeniowy oraz z możliwości przeniesienia do naszego systemu danych z aktualnie wykorzystywanych przez Klienta baz danych,

 • po zakończeniu procesu wdrożenia użytkownicy naszego systemu objęci są stałą opieką serwisową prowadzoną w sposób zdalny lub w przypadkach koniecznych bezpośrednio w siedzibie Klienta.

Grupa docelowa oprogramowania

System Lokale przeznaczony jest dla:

 • Wspólnot Mieszkaniowych
 • Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych
 • Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Zarządców Nieruchomości Komercyjnych
 • Towarzystw Budownictwa Społecznego
 • Deweloperów zarządzających zasobami mieszkaniowymi
 • Firm księgowych zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami

MMSOFT sp. z o.o.
al. Krasińskiego 1/3
31-111 Kraków

tel/fax: (12) 431 10 69
e-mail: mmsoft@mmsoft.com.pl

www.mmsoft.com.pl

MMSOFT Sp. z o.o. jest producentem oprogramowania dla wszelkiego rodzaju podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami. Od 2006 roku konsekwentnie dążymy do tego, aby system Lokale stał się najlepszym rozwiązaniem dla firm poszukujących elastycznych rozwiązań informatycznych wspierających proces zarządzania nieruchomościami.

 

Z programu Lokale korzysta prawie 1 000 firm na terenie całej Polski, zaś z internetowej kartoteki mieszkańca LokaleNet 160 000 mieszkańców, którzy zalogowali się do niej prawie 10 000 000 razy.

 

Oprócz dostarczania Klientom nowoczesnych rozwiązań informatycznych, koncentrujemy się na profesjonalnej obsłudze klienta, gwarantujemy pełną obsługę wdrożonych rozwiązań oraz ich bieżące dopasowywanie do zmieniających się warunków rynkowych.

Bazan - oprogramowanie do kompleksowego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN

to dwumodułowe oprogramowanie dedykowane do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, umożliwiające prowadzenie ewidencji wszystkich potrzebnych zasobów, naliczanie opłat oraz prowadzenie księgowości. Jednym słowem jest to oprogramowanie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych usprawniający ich pracę.

 

Wspólnoty mieszkaniowe BazaN ewidencjonuje:

 • budynki, lokale mieszkalne, garaże, sklepy, pożytki, wszelkiego rodzaju pomieszczenia,
 • właścicieli, najemców, właścicieli zbiorowych (np. PKP, gmina, itp.), dzierżawców,
 • zasoby mediów: liczniki CO, ZW, CW, energii elektrycznej, gazu, a także węzły i liczniki tych mediów w węzłach,
 • naliczenia opłat czynszowych dla lokali oraz rozliczenia mediów.

 

Finanse i księgowość BazaN to

 • automatyczne księgowanie całych wyciągów bankowych,
 • automatyczne przyjmowanie naliczeń z WM BazaN,
 • możliwość prowadzenia na oddzielnych kontach funduszu remontowego, właścicieli zbiorowych, najemców, dzierżawców, właścicieli lokali użytkowych (do opodatkowania),
 • tworzenie bilansów rocznych/miesięcznych,
 • naliczanie odsetek za zwłokę w opłatach,
 • przygotowanie danych do przygotowania CIT-8.

 

Grupa docelowa oprogramowania

Zarządcy nieruchomości komercyjnych.

 

BAZAN

tel. 77 418 40 46 (nr tel. internetowego)
tel. kom. 668 849 107
info@bazan.com.pl
www.bazan.com.pl

 

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania informatyczne dla zarządców nieruchomości.

QRmaint

Lider wśród programów wspierających utrzymanie techniczne nieruchomości.

Uprościliśmy proces zgłaszania awarii do maksimum, a ich obsługa nigdy nie była prostsza.

Prostota i mobilność - to podstawowe cechy naszego programu.

 

Wybrane opinie naszych klientów:

Wypełnienie formularza ze zgłoszeniem jest bardzo proste, a dzięki temu, że zgłoszenie trafia bezpośrednio do aplikacji QRmaint  mogę bardzo szybko zareagować. Jakie było zdziwienie osoby zgłaszającej, gdy technik pojawił się do zgłoszonej awarii w ciągu 15 minut. Technik realizował prace w pobliżu, a po zgłoszeniu awarii otrzymał powiadomienie w aplikacji na smartfonie i od razu przystąpił do działania

Korzystanie z systemu QRmaint tworzy na rynku zarządzania nieruchomościami przewagę nad konkurencyjnymi podmiotami. Dlatego z pełnym przekonaniem rekomenduję QRmaint każdej firmie zajmującej się w taki czy inny sposób utrzymaniem technicznym, obsługą zleceń lub zarządzaniem zadaniami

 

Problemy jakie QRmaint rozwiązuje:

 • Ułatwienie klientom zgłaszania awarii/usterki
  • spersonalizowane formularze (dostępne pod unikalnym linkiem lub osadzone na Państwa stronie)
  • zgłaszanie przez email
  • zgłaszanie przez zeskanowanie kodu QR
  • konta użytkowników zgłaszających (darmowe, nielimitowane) z dostępem do pełnej historii zgłoszeń
  • komunikacja ze zgłaszającym
 • Rozdzielanie i planowanie pracy pracownikom
  • do każdego zgłoszenia można przydzielić do realizacji pracownika lub zespół
  • możliwość planowania w kalendarzu
  • powiadomienia push (mobilne) oraz email o przypisaniu do zadania
 • Harmonogramowanie prac i przeglądów
  • wystarczy ustawić pracę raz np. "co 2 tygodnie w poniedziałek" a QRmaint sam będzie generował zadanie z zadaną częstotliwością
  • dostęp do graficznego harmonogramu z podziałem na lokalizacje
  • możliwość udostępnienia swojemu klientowi harmonogramu przeglądów i prac cyklicznych dla jego lokalizacji
 • Raporty
  • wystarczy jedno kliknięcie, aby wygenerować potrzebny nam raport
  • eksport do Excel
  • możliwość personalizacji
 • Aplikacja mobilna - dostęp z każdego miejsca do zadań i zgłoszeń
  • monitorowanie postępu prac z każdego miejsca
  • technicy na bieżąco przy realizacji mogą zmienić status zgłoszenia, dodać uwagę/komentarz

 

Aby przetestować naszą aplikację wystarczy kilka sekund na założenie konta.

Uzyskaj darmowy 14-dniowy dostęp do aplikacji bez zobowiązań.

Kliknij, aby przetestować >>

 

Więcej informacji o nas oraz o naszej aplikacji znajdziesz na naszej stronie: www.qrmaint.pl

Grupa docelowa

 • Obsługa techniczna obiektów
 • Zarządcy nieruchomości
 • Hotele
 • Apartamenty pod wynajem krótkoterminowy
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Obiekty użyteczności publicznej

Co wyróżnia oprogramowanie na tle konkurencji?

 • Prosta obsługa systemu
 • Darmowe, automatyczne aktualizacje
 • Pełna personalizacja pod wymagania klienta
 • Model abonamentowy, brak umów
 • Aplikacja mobilna

QRmaint

Oświecenia 55/92

31-636 Kraków

tel: 12 395 02 16

kontakt@qrmaint.com

www.qrmaint.pl

QRmaint wspiera firmy w zakresie utrzymania technicznego nieruchomości generując przy tym spore oszczędności czasu i pieniędzy.

Z QRmaint korzystają zarówno mikro firmy jak i największe firmy na rynku nieruchomości.

Emieszkaniec.pl

Za pomocą aplikacji eMieszkaniec możesz zarządzać nieruchomością z każdego miejsca i o każdej porze. Masz możliwość dodawania i gromadzenia różnego rodzaju dokumentów, a następnie udostępniania ich odpowiednim osobom, np. faktur księgowemu, a mieszkańcom stanu ich rozrachunków.


Aplikację tworzy kilka modułów o różnych funkcjonalnościach, są to:


Wspólnota


Możliwość prowadzenia ewidencji zasobów wspólnoty: budynków i lokali z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz przypisanymi do nich właścicielami, kontrahentami czy członkami zarządu.

 

Dokumenty


Możliwość gromadzenia i archiwizowania dokumentów wspólnoty w cyfrowej formie, a następnie ich udostępniania wszystkim lub wybranym mieszkańcom.


Księgowość


Możliwość księgowania naliczeń, wpłat i rozliczeń właścicieli, a następnie generowanie dokumentów obciążeniowych.   

Wypróbuj program >>

 

 

Media


Możliwość prowadzenia ewidencji liczników – wodomierzy czy podzielników ciepła, a także rozliczanie zużycia mediów w lokalach wg różnych sposobów (na podstawie liczników, metrażu, udziałów, liczby osób czy lokali).


Uchwały


Możliwość obsługi procesu podejmowania uchwał we wspólnocie, w tym również głosowania online oraz generowanie imiennych kart do głosowania.

 

 

Korespondencja


Możliwość wysyłania e-maili do właścicieli mieszkań, wraz z załącznikami PDF z indywidualnymi zawiadomieniami, wezwaniami czy dokumentami naliczeń.


Sprawozdania

Możliwość generowania sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów, np. bilansu, rachunku zysków i strat czy innych zestawień i raportów.

Dostęp dla mieszkańców odbywa się poprzez portal: PanelMieszkanca.pl

 

 

Testuj przez miesiąc bez zobowiązań >>

Grupa docelowa

Zarządcy i administratorzy wspólnot mieszkaniowych, księgowi prowadzący rachunkowość wspólnot, indywidualne wspólnoty mieszkaniowe.

Co wyróżnia oprogramowanie na tle konkurencji?

Działamy na rynku nieruchomości od blisko 10 lat. Poza własnym zespołem programistów, stale rozwijającym naszą aplikację, posiadamy również własny zespół księgowych, obsługujący setki wspólnot mieszkaniowych w całej Polsce z użyciem naszej aplikacji. Dzięki temu stale zwiększamy jej funkcjonalność odpowiadając tym samym na rzeczywiste potrzeby księgowych, zarządców oraz samych mieszkańców.

Centrum Usług Rynku Nieruchomości Sp. z o.o.

ul. Feliksa Nowowiejskiego 9/lok. 503

10-162 Olsztyn

 

896 749 051


kontakt@eMieszkaniec.pl

www.emieszkaniec.pl

eMieszkaniec to aplikacja online dla zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi. Umożliwia w pełni profesjonalne prowadzenie księgowości wspólnot oraz komunikację z mieszkańcami.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • internauta internauta, 12.04.2013r., 19:38:51 Żadna z aplikacji nie spełnia moich wymagań. Przedstawione aplikacje służą jedynie do drenowania kieszeni. A przez to, że w większości są aplikacjami internetowymi o nie jasnych zasadach zachowania bezpieczeństwa danym żadnego z nich nie wybiorę. Będąc zarządcą nie mogę sobie pozwolić nawet na wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa. Przecież wiele danych zbieranych centralnie gdzieś na serwerach bardzo łatwo można wykorzystać w sobie tylko znanych celach. Ceny korzystania z takich usług niestety nie należą do przystępnych. Jako klient korzystający z takich aplikacji nie mam pewności, że w chwili, której będę miał konieczność szybkiego dotarcia do danych serwer usługodawcy będzie jeszcze istniał lub choćby z powodu lokalnej awarii nie będę mógł się z nim połączyć. Sądzę, że Administrator24 mógłby zainteresować się innymi aplikacjami pozbawionymi w/w ryzyk.
 • Zespół BazaN Zespół BazaN, 21.05.2013r., 00:11:42 Szanowny Panie internauto, przedstawiona aplikacja Wm & FK BazaN jest aplikacją desktopową co powoduje, że nie występują opisane przez Pana ryzyka związane z dostępem przez Internet. Moduł dostępu przez internet nie zawiera wszystkich danych związanych z zarządzaniem i jest modułem opcjonalnym nie wymagającym instalacji do poprawnego działania aplikacji. Dodatkowo może być on zainstalowany na własnym serwerze WWW czy u swojego dostawcy Internetu. Prosimy o zapoznanie się z całą oferą naszego oprogramowania. Pozdrawiamy, Zespół BazaN
 • kalinamach kalinamach, 22.05.2013r., 13:43:42 Szanowni Państwo.jakiś czas temu zamieściłam negatywna opinię o tym programie.Dlaczego została usunięta? Poza tym były wpisy krytykujące ten ranking .Też ich nie widac.
 • PAWEL PAWEL, 16.10.2013r., 16:49:09 Witam Chcemy wprowadzić na rynek nową aplikację wspierającą administratorów nieruchomości. Ponieważ obecnie jestesmy na etapie kreowania modułów i wygladu programu prosimy o sugestie. Pozwolą nam one stworzyć narzędzie spełnijące Państwa wymagania. cool.cnc(malpa)wp.pl
 • szymon szymon, 29.06.2014r., 01:01:17 czy istnieje program z jednorazowo płatną licencją? chcę uniknąć comiesięcznego płacenia za dostęp online
 • Przemysław Przemysław, 18.07.2014r., 13:46:38 @Szymon, Oferujemy program sprawdzony na zachodnim rynku, relatywnie tani, z licencją roczną. Jeśli są Państwo zainteresowani zapraszam do rozmowy, p.zdziechowski@***
 • Zbyszek Zbyszek, 06.10.2014r., 14:20:40 Dodałbym tu jeszcze łatwy w obsłudze, ale jednak zaawansowany program do zarządzania projektami *****. Jego podstawową zaletą jest fakt, że jest w pełni internetowym narzędziem. Mamy łatwy dostęp do naszych projektów z każdego komputera na ziemi. Dodatkowo obsługuje zarządzanie budżetem, dokumentacją projektową oraz pracownikami.
 • gargul gargul, 31.10.2014r., 21:11:24 Aplikacje to dodatek, który jest skuteczny jedynie wtedy, gdy chodzi o profesjonalistów - wiem jak wygląda zarządzanie osiedlami w wielu przypadkach. Wiem ile zmieniło się u nas kiedy pojawił się Status, a co się działo przy poprzednim zarządcy. Jednak tutaj o spokoju i podejściu decydują kompetencje - nic innego!
 • Artur Guz Artur Guz, 03.11.2014r., 09:10:29 Witam, Do Pana Roberta - z inkasenta nie korzystałem, ale podobne rozwiązanie posiada firma Probit. Nie ukrywam, że jestem jej przedstawicielem. Realizujemy taką funkcjonalność, o której Pan wspomniał plus automat do importu w systemie. Temat sprawdzony, jeśli chciałby Pan więcej szczegółów proszę o kontakt. 693 349 586 Pozdrawiam
 • KG KG, 03.11.2014r., 10:53:00 Takie funkcjonalności ( z obsługą inkasentów, itd. ) oferuje z 30 tego typu systemów informatycznych w kraju. Może jednak wykupią sobie Państwo reklamę na portalu i nie zamęczają ofertami czytelników komentarzy ? Krzysztof Górecki
 • Artur Guz Artur Guz, 05.11.2014r., 09:23:34 Panie Krzysztofie to nie żadna reklama ani zamęczanie. Mój pierwszy wpis na tym portalu. Nie promujemy się gdyż widniejący tu ranking nie ma nic wspólnego z tym co dzieje się na rynku. Była to po prostu odpowiedź do zapytania i chęć pomocy. Jestem normalnym uczestnikiem forum i mam prawo się wypowiedzieć. A Pan rozumiem prowadzi tu jakąś klasyfikacje i prawa dostępu do komentarzy?
 • KG KG, 05.11.2014r., 17:15:00 Interesują mnie uwagi i potrzeby użytkowników czy potencjalnych użytkowników takich produktów. Punkt widzenia sprzedawców już znam - też pracuję dla firmy która wytwarza i sprzedaje takie produkty. :) Krzysztof Górecki.
 • Aleksandra More7 Aleksandra More7, 20.01.2015r., 09:29:26 oprogramowań do zarządzania jest wiele, aczkolwiek wiele z nich ma zbyt wiele funkcji, które się nie przydają. Przez to system zamiast pomagać w zarządzaniu, staje się bezużyteczny. Przedsiębiorcy powinni inwestować w dopasowane oprogramowanie pod kątem ich działalności i potrzeb.
 • marusik marusik, 21.01.2015r., 14:26:49 hehe... a gdzie ludzie w tym wszystkim? Bo mając do czynienia z kilkoma zarządcami mam wrażenie, że największym problemem w polskim zarządzaniu jest brak zaangażowania i niekompetencja. Mylę się?
 • Beata Beata, 09.03.2015r., 12:10:15 Witam serdecznie Proszę o poradę jaki program wybrać do zarządzania nieruchomościami. Najbardziej zależy mi na porządnym rozliczaniu mediów. W łatwy sposób prowadzić wydatki wspólnoty (prąd woda i sprzątanie i inne). Prowadzić dokumentację uchwały i inne.
 • Krzysztof Górecki Krzysztof Górecki, 09.03.2015r., 13:20:05 Nie da się rzetelnie Pani doradzić, nie znając specyfiki Pani firmy i Pani oczekiwań. Proponuję znaleźć w Internecie dostawców programów tego typu w Pani okolicy. Poczytać opisy produktów i komentarze. Popytać znajomych. Na tej podstawie wybrać 3-5 firm bardziej odpowiadających Pani wymaganiom (funkcjonalność produktu, serwis, 5 letnie koszty eksploatacji, cena zakupu, ..). Następnie poprosić o prezentację wybranych produktów u Pani w Firmie . Ocenić prezentowane produkty i firmy według wcześniej przygotowanej przez Panią listy wymagań. Wybrać najlepszą ofertę :-)
 • Agnieszka Agnieszka, 06.05.2015r., 10:01:18 Witam czy przedstawiciele programów tu opisanych nie planują spotkać się na jakiejś konferencji,targach? żeby przedstawić swoje produkty??
 • gosia gosia, 06.05.2015r., 10:30:56 Programy prezentowane na różnego rodzaju konferencjach, ale nie jest to dobry pomysł. Każda firma ma inne oczekiwania i najlepiej umawiać sie bezposrednio z firmami.
 • JacK JacK, 14.10.2015r., 18:03:25 Od tygodnia bezskutecznie próbuję się skontaktować z producentem SmartFM. Wysyłałem maile, korzystałem z formularza do kontaktu na stronie, dzwoniłem i nagrałem się na poczcie - do tej pory nikt nie raczył się do mnie odezwać! Jak dla mnie to strzał w kolano i szokujący stosunek do klienta!
 • brano brano, 20.01.2016r., 17:00:05 W zakresie księgowości to macie odrębne systemy, które faktycznie rozwiązują problemy, zobaczcie - <a href="http://taxcare.pl/produkt/ksiegowosc/" target="_blank">http://taxcare.pl/produkt/ksiegowosc/</a> I to już połączenie księgowości online, z normalnymi wizytami w klasycznym biurze rachunkowym, spotkaniami z księgową, konsultacjami i zostawianiem papierowych dokumentów. Ale to już klient wybiera model współpracy.
 • Grzesiek Grzesiek, 16.05.2016r., 11:42:17 Zestawienie spoko, w sumie nie wiedziałem, że jest tego aż tyle, a to pewnie i tak nie wszystkie
 • Zbyszek Zbyszek, 08.06.2016r., 07:22:36 nie polecam tellkombud, kupa błędów, ciężko się pracuje na nim, ciągłe tylko aktualizacje, nie bierzcie tego ostrzegamhttp://www.administrator24.info/images/gfx/add-comments.gif
 • Kora Kora, 16.06.2016r., 13:49:40 bardzo przydatne zestawienie:-)
 • Tadek Tadek, 20.06.2016r., 10:00:43 też skorzystam
 • JustaI JustaI, 08.06.2017r., 21:49:13 Dzieki za interesujacy artykul, terez bede tu zagladac czesciej :)
 • Kasia Kasia, 20.10.2017r., 12:11:56 Fajne podsumowanie. Lecz nie znalazłam programu dla siebie. Chciałabym mieć aplikacje do zarządzania swoimi nieruchomościami w najmie prywatnym.. Potrzebne mi tylko niektóre moduły a nie skomplikowane i rozbudowane systemy. Nic takiego nie udało mi sie tu poszukac :(
 • modeo modeo, 09.01.2018r., 20:03:57 czy jest jakiś program do zarządzania nieruchomościami który można po prostu kupić i mieć u siebie w komputerze , żeby ktoś go nie przeglądałam na serwerze albo dyktował mnie warunki -od nowego roku abonament wzrośnie o 300 % a jak się nie podoba to paszoł
 • ola ola, 19.01.2018r., 09:07:04 ale tasiemiec, no ale może byc przydatny
 • Maryla Maryla, 18.04.2018r., 14:12:51 Super zestawienie, choć jeszcze dane dot. cen byłyby dla mnie interesujące
 • kosts kosts, 03.04.2019r., 07:19:15 A do ogólnego zarządzania taką działalnością co polecacie? Chodzi raczej o planowanie, marketing i tego rodzaju zagadnienia. Czy waszym zdaniem warto? Na co należy zwracać szczególną uwagę? Co jest istotne?
 • kankt kankt, 16.04.2019r., 07:22:49 Pracujemy na ****** i jakoś z perspektywy czasu trudno mi sobie wyobrazić stawianie na inny system. Jeśli postawicie na odpowiednią jakość, to wtedy również widoczne są realne efekty. Ale na pewno nigdy od razu cudów nie będzie. W tym wszystkim należy przede wszystkim pilnować odpowiedniej jakości. To taka zdecydowana podstawa.
 • xKGx xKGx, 03.09.2019r., 14:01:23 Może jednak, po kilku latach, udało by się zmienić 2 słowa w tytule tego zestawienia. Słowa "ranking" i "najlepszych" są użyte w tytule bezpodstawnie. Niepotrzebnie mogą wprowadzić w błąd czytających. Zestawienie to choć ciekawe i potrzebne nie jest na pewno rankingiem w szczególności najlepszych produktów. Jest zestawieniem, po prostu. :)
 • benkis benkis, 07.05.2020r., 07:35:24 Berberis robi największą różnicę. A może nawet daje diametralną zmianę. Łatwiej na tym wszystkim panować, pracować na klientach, monitorować to, co się wysłało, czego brakuje, co zostało załatwione. Duże ułatwienie z wielu punktów widzenia - przynajmniej jak dla mnie.
 • lucyna lucyna, 15.07.2020r., 08:47:25 Ja do zarządzania budynkiem firmy korzystam z oprogramowania. Jestem zadowolona zarówno z samego systemu jak i z współpracy.
 • Kardynał Kardynał, 16.12.2021r., 15:43:56 Bardzo przydatny artykuł o programach dla wspólnot i spółdzielni - przydałby się jeszcze taki artykuł o ciekawych narzędziach do zarządzania nieruchomością
 • MichałNsss MichałNsss, 17.12.2021r., 08:49:35 Też bym coś się dowiedział o programach i aplikacjach, które mogą być przydatne w pracy z obsługą nieruchomości
 • MichałNsss MichałNsss, 17.12.2021r., 08:50:09 Oprócz oczywiście powyższych, które są w artykule - kilka jest naprawdę ciekawych
 • eMieszkaniec eMieszkaniec, 03.01.2023r., 11:53:14 Zdecydowanie nie polecam systemu eMieszkaniec, ponieważ żeby zdobyć klienta obiecują bardzo wiele, natomiast później radź sobie człowieku sam i niczego nie oczekuj! Program stworzony został wg. zasady co oni uznali za właściwe, ale niestety nie jest to zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości. Instrukcje do obsługi są bardzo powierzchowne, o wprowadzonych zmianach nie informują abonentów. Najczęściej odp. brzmi, że jeżeli czegoś sie nie wie, to należy im zlecić księgowanie wspólnot. Nie można samemu skonfigurować kont, i dopiero od kilku tygodni jest możliwość samodzielnego odtwierdzania dokumentów. I ostatnia rzecz, f- rę za listopad br. otrzymaliśmy w grudniu 2022 r. opłacona została w dniu dzisiejszym, w godzinach rannych. Natomiast w godzinach późniejszych okazało się, że dzisiaj zablokowali nam dostęp z powodu opóźnienia 14 dni w płatności za f-rę, nawet o tym nie informując. Zdecydowanie nie polecam. Ta firma uważa, że to my jesteśmy dla nich a nie oni dla nas.

Powiązane

dr inż. Jacek Ślusarczyk Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach...

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach poświęca się uwagę jego wielkości, kształtowi, formie czy standardowi wykończenia. Nie mniejszego znaczenia nabiera również trwałość, czyli zapewnienie bezobsługowej eksploatacji w odpowiednio długim czasie.

Anna Ruszczak news Ceny gazu nie wzrosną

Ceny gazu nie wzrosną Ceny gazu nie wzrosną

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Redakcja Administratora Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie...

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie warunków zewnętrznych. Stąd odpowiednia ochrona ich powierzchni przed wilgocią czy zmianami temperatur jest szczególnie istotna. Tylko wtedy będziemy mogli bezproblemowo użytkować balkony czy tarasy i cieszyć się ich udogodnieniami przez długie lata.

Anna Ruszczak news Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Polskie Pojemniki Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

Piotr Stawicki Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest...

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest generowana z sektora komunalno-bytowego. Zebranie pełnej informacji pozwoli na identyfikację miejsc najbardziej zagrażających zdrowiu mieszkańców.

Przemysław Gogojewicz Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

mgr inż. Maciej Rokiel Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń? Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

System ETICS – to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających...

System ETICS – to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających (profile narożne/okapnikowe/dylatacyjne, listwa startowa itp.). Dobrze dobrany, na podstawie analizy efektywności inwestycji, daje gwarancję trwałości eksploatacyjnej.

Anna Ruszczak news Osiedle przyjazne dla planety

Osiedle przyjazne dla planety Osiedle przyjazne dla planety

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy...

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy w zakresie zielonych technologii?

Anna Ruszczak news Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Redakcja AiMN Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych? Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również...

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również System Białych Certyfikatów.

Redakcja AiMN Jak łatwo naprawić dach?

Jak łatwo naprawić dach? Jak łatwo naprawić dach?

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych...

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych deszczy, przez opady śniegu, aż po silne wiatry. Stąd jesień, a szczególnie zima, z pewnością nie służą naszym dachom. Warto więc wiosną sprawdzić stan dachu i przystąpić do ewentualnej naprawy usterek, które nie dają o sobie znać. Zwlekanie z naprawą i bagatelizowanie drobnych mankamentów może w krótkim...

Radosław Tyślewicz, Tomasz Łukaszewski Monitoring wizyjny ery AI

Monitoring wizyjny ery AI Monitoring wizyjny ery AI

Obecność kamer w naszym codziennym życiu stała się powszechna i oczywista. „Oko wielkiego brata” towarzyszy nam na każdym kroku, dając nam poczucie kontroli, ale także bezpieczeństwa. Nie ma dworca, urzędu,...

Obecność kamer w naszym codziennym życiu stała się powszechna i oczywista. „Oko wielkiego brata” towarzyszy nam na każdym kroku, dając nam poczucie kontroli, ale także bezpieczeństwa. Nie ma dworca, urzędu, obiektu przemysłowego, skrzyżowania drogowego, czy bankomatu bez systemu kamer pracujących w systemie 24/7. Nawet działkowe altany, mieszkania i wille czy łodzie w marinie objęte są już powszechnie monitoringiem. Coraz częściej w systemach monitoringu stosuje się algorytmy sztucznej inteligencji...

Anna Ruszczak news Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unijny zakaz używania pieców gazowych Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy...

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy na taką zmianę?

WINDY SCHODOWE Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane...

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane zarówno do Twoich potrzeb, jak i specyfiki budynku. Zobacz, czym warto się kierować przy zakupie krzesełka dla seniora, aby zyskać komfort na wiele lat.

Anna Ruszczak news CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy...

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy programów związanych z termomodernizacją.

Anna Ruszczak news Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie...

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie intensywnymi opadami. W trakcie 20-minutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 mkw. można zebrać nawet 360 litrów wody. Woda opadowa ma ogromny potencjał do wykorzystania.

Anna Ruszczak news Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona

Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona

Senat pracuje nad ustawą, która wprowadza dopłaty dla gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania skroplonym gazem LPG. Jednorazowa zapomoga będzie dużo niższa niż w przypadku węgla i wyniesie...

Senat pracuje nad ustawą, która wprowadza dopłaty dla gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania skroplonym gazem LPG. Jednorazowa zapomoga będzie dużo niższa niż w przypadku węgla i wyniesie 500 zł. Ze względu na dywersyfikację dostaw tego surowca branża jest odporna i będzie on dostępny.

mgr inż. Maciej Rokiel Przeglądy okresowe a system ETICS

Przeglądy okresowe a system ETICS Przeglądy okresowe a system ETICS

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Anna Ruszczak news Domowe sposoby na oszczędzanie energii

Domowe sposoby na oszczędzanie energii Domowe sposoby na oszczędzanie energii

Wyniki badań IBRiS dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wskazują, że Polacy nie są do końca świadomi, które urządzenia elektroniczne w domu lub mieszkaniu pobierają najwięcej energii. Nawet drobne...

Wyniki badań IBRiS dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wskazują, że Polacy nie są do końca świadomi, które urządzenia elektroniczne w domu lub mieszkaniu pobierają najwięcej energii. Nawet drobne zmiany w sposobie korzystania z takich sprzętów mogą przełożyć się na wysokość rachunków.

Anna Ruszczak news Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań

Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań

Sejm przegłosował ustawę zmieniającą przepisy o efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,...

Sejm przegłosował ustawę zmieniającą przepisy o efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ale też dla właścicieli mieszkań.

Anna Ruszczak news Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną...

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną starzejących się budynków mieszkalnych, do 2050 roku mogą przynieść polskiej gospodarce 17mld euro dodatkowych oszczędności.

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości?

Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości? Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości?

Rzetelna ocena stanu technicznego budynku jest niezbędna nie tylko przed rozpoczęciem jego użytkowania ale także w trakcie eksploatacji nieruchomości, kiedy to pojawiają się awarie, wpływające na bezpieczeństwo,...

Rzetelna ocena stanu technicznego budynku jest niezbędna nie tylko przed rozpoczęciem jego użytkowania ale także w trakcie eksploatacji nieruchomości, kiedy to pojawiają się awarie, wpływające na bezpieczeństwo, ekonomiczność a także prawidłowe wykorzystanie zainstalowanych w budynku technologii. Obowiązek przeprowadzenia okresowych przeglądów wynika ponadto wprost z art. 62 Prawa Budowlanego. Nie ulega zatem wątpliwości, że inspekcję nieruchomości należy zlecić specjaliście, który nie tylko dzięki...

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu...

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu technicznego. Do tego dochodzi dbałość o prawidłowy stan techniczny w częściach wspólnych nieruchomości. Konserwator osiedlowy rozwiązuje zatem różnorakie problemy techniczne, z pogranicza wielu branż. Jego doświadczenie i wszechstronność, a także dobrze wyposażony warsztat gwarantują sprawne i skuteczne...

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej - co dzięki niemu zyskujemy?

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej - co dzięki niemu zyskujemy? Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej - co dzięki niemu zyskujemy?

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu » Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.