administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

mgr inż. Maciej Rokiel | Administrator i Menedżer Nieruchomości 3/2022 | 2022-04-14
Jak dobierać system ETICS  do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

Jak dobierać system ETICS  do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

System ETICS – to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających (profile narożne/okapnikowe/dylatacyjne, listwa startowa itp.). Dobrze dobrany, na podstawie analizy efektywności inwestycji, daje gwarancję trwałości eksploatacyjnej.

Zobacz także

Schindler Polska Sp. z o.o. Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska

Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Ewą Hardek, Zastępcą Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. Remontów i Inwestycji.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Ewą Hardek, Zastępcą Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. Remontów i Inwestycji.

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji

Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji

Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Agata Meble Organizacja w szafie przesuwnej – jakie akcesoria ułatwiają utrzymywanie porządku?

Organizacja w szafie przesuwnej – jakie akcesoria ułatwiają utrzymywanie porządku? Organizacja w szafie przesuwnej – jakie akcesoria ułatwiają utrzymywanie porządku?

Marzysz o dobrze zorganizowanej szafie przesuwnej, w której wszystko się zmieści, a każda rzecz będzie miała swoje miejsce? W spełnieniu tego marzenia Cię specjalne akcesoria. Chociaż możesz je dokupić...

Marzysz o dobrze zorganizowanej szafie przesuwnej, w której wszystko się zmieści, a każda rzecz będzie miała swoje miejsce? W spełnieniu tego marzenia Cię specjalne akcesoria. Chociaż możesz je dokupić w dowolnym czasie, to warto zaplanować organizację wnętrza już na etapie zamawiania szafy przesuwnej.

W artykule:

 • Wybór materiałów termoizolacyjnych
 • Wyprawy elewacyjne (tynki, farby)
 • Właściwości tynków strukturalnych
 • Jaki tynk na jakie podłoże?
 • Ocieplanie budynków istniejących
 • Ocieplenie na ocieplenie
 • Styropian a współczynnik przewodzenia ciepła

Każdy z materiałów, stosowanych w ramach systemu (rys. 1), pełni inną funkcję:

 • termoizolacja zapewnia odpowiednią izolacyjność cieplną;
 • zaprawa klejąca (oraz łączniki mechaniczne, jeżeli są stosowane) zapewnia odpowiednią stateczność konstrukcyjną układu;
 • warstwa zbrojąca (warstwa zaprawy z wytopioną siatką np. z włókna szklanego) zapewnia odporność na uszkodzenia (np. na skutek uderzeń) oraz stanowi podłoże pod warstwę elewacyjną;
 • warstwa elewacyjna (wyprawa tynkarska + opcjonalnie farba) zabezpiecza warstwy systemu przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz starzeniem jak również stanowi warstwę dekoracyjną.
budowa systemu ocieplen

Rys. 1. Budowa systemu ociepleń


1. ściana, 2. zaprawa lub masa klejowa, 3. izolacja termiczna, 4. łącznik mechaniczny, 5. siatka zbrojąca (razem z 6 tworzy warstwę zbrojoną), 6. zaprawa lub masa klejowa do wykonywania warstwy zbrojonej (razem z 5 tworzy warstwę zbrojoną), 7. środek gruntujący pod (8), 8. zaprawa lub masa tynkarska, 9. środek gruntujący pod (10), 10. farba elewacyjna


/rys. Atlas/

Podłożem pod płyty termoizolacyjne generalnie mogą być:

 • monolityczne lub prefabrykowane ściany betonowe (żelbetowe),
 • nieotynkowane lub otynkowane ściany z elementów drobnowymiarowych (z cegły, bloczków lub pustaków betonowych, betonu komórkowego, silikatów, pustaków ceramicznych.

Wymogi formalno-prawne nakładają konieczność oznakowania systemu ociepleniowego znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B”. Oznacza to, że do obrotu może być wprowadzany system sprawdzonych i kompatybilnych materiałów, przebadanych i sprawdzonych przede wszystkim pod względem spełnienia wymogów podstawowych opisanych w § 5.1 ustawy Prawo budowlane – dalej w niniejszym artykule PB [1].

Najogólniej chodzi o bezpieczeństwo konstrukcji, pożarowe i użytkowania, ochronę akustyczną i termiczną, oszczędność energii oraz zagadnienia zdrowotne.

Tyle teoria. Jednak do wykonania ocieplenia wcale nie ma formalnego wymogu wykonywania projektu. Mało tego, w wielu przypadkach nie ma nawet obowiązku zgłoszenia zamiaru wykonywanych prac (§ 29 ustawy PB [1]).

Wybór materiałów termoizolacyjnych

Jeżeli nawet została wykonana dokumentacja, to na co zwrócić uwagę, aby nie zostać potem z kosztownymi do rozwiązania problemami? Jak wybrać materiał termoizolacyjny i wykonawcę? Na co zwrócić uwagę przy wyborze tynku, aby jak najdłużej zachować ładny wygląd elewacji, bez brudu i porażenia biologicznego? Jak wreszcie wykonać docieplenie już ocieplonego budynku?

Punktem wyjścia doboru systemu ociepleń powinna być analiza efektywności inwestycji na podstawie analizy kosztów eksploatacji oraz kosztów związanych z inwestycją.

Następnie trzeba przeanalizować specyfikę docieplanego budynku (materiał z którego wykonano ściany zewnętrzne, kształt budynku, wymagania estetyczne inwestora), jego przeznaczenie i lokalizację oraz środki finansowe, którymi dysponuje inwestor.

Wyprawy elewacyjne (tynki, farby) 

Wybierając tynk, szczególną uwagę zwrócić trzeba na tzw. trwałość eksploatacyjną systemu. Jest ona bezpośrednią wypadkową analizy oddziaływania otoczenia – czystości środowiska, obecności nasadzeń roślinnych, zbiorników wodnych, ekspozycji na słońce, warunków temperaturowych, intensywności opadów i ekspozycji na wiatr – na elewację oraz wymaganych parametrów samej wyprawy elewacyjnej. Tylko użycie materiałów adekwatnych do wyników tej analizy zapewni wymaganą trwałość eksploatacyjną.

Producenci systemów ociepleń mają w ofercie tynki mineralne i dyspersyjne (akrylowe, silikonowe, silikatowe i ich hybrydy), farby akrylowe, silikatowe, silikonowe, silikatowo-silikonowe i inne. Ich wybór powinien wynikać z aspektów technicznych oraz wymaganej odporności na porażenie biologiczne. Błędem jest traktowanie aspektów technicznych i estetycznych osobno.

Punktem wyjścia powinna być analiza intensywności obciążeń opadami atmosferycznymi. Wchłanianie wody przez podłoże podczas opadów jest konsekwencją zdolności do kapilarnego transportu wilgoci przez podłoże (tynk). Opisuje ją współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej „w” wyrażony w [kg/m2 h1/2], oznaczający zdolność wchłaniania wody przez powierzchnię materiału i jej przebieg w czasie. Wchłonięta przez przegrodę (tynk i mur) podczas opadów woda musi ulec wyparowaniu w czasie, gdy nie ma opadów. 

Ze względu na opisane powyżej zjawiska rozróżnia się tynki hamujące wsiąkanie wody (niem. Wasser hemmende Putze) oraz tynki nie nawilżalne wodą (niem. Wasser abweisende Putze).

Warunkiem uznania tynku za nie nawilżalny wodą jest spełnienie przez związaną wyprawę następujących warunków (łącznie) [2]:

 • SD×w ≤ 0,2 kg/m h1/2
  w ≤ 0,5 kg/m2 h1/2
 • Sd ≤ 2,0 m

gdzie:

Sd – równoważny opór dyfuzyjny [m]

w – współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej w [kg/m2 h1/2]

Tynk klasyfikowany jako hamujący wsiąkanie wody to taki, dla którego zachodzi relacja 

0,5 < w ≤ 2,0 kg/m2 h1/2.

Wpływ tych dwóch parametrów pokazuje fot. 1. Należy żądać od producentów pisemnego potwierdzenia parametrów, gwarantujących jak najniższą nasiąkliwość, oznaczającą także odporność na mróz.

zawilgocenia elewacji

Fot. 1. Widoczne zawilgocenia elewacji po intensywnych i/lub długotrwałych opadach atmosferycznych są wypadkową nasiąkliwości i hydrofobowości wypraw elewacyjnych (tynku lub farby). /fot: autor/

Skutkiem wysokiej nasiąkliwości bowiem będzie pojawienie się z czasem grzybów pleśniowych lub alg. Ma to związek z zawilgoceniem samego tynku, jak i procesem wymywania substancji biocydowych, znajdujących się w wyprawach tynkarskich. Dalszym następstwem zwykle jest nawarstwianie się zabrudzeń eksploatacyjnych. Im wyższa paroprzepuszczalność (niższy Sd – równoważny opór dyfuzyjny), tym szybsze wysychanie warstw znajdujących się pod tynkiem i mniejsze niebezpieczeństwo kondensacji pary wodnej w przegrodzie. Jednak na trwałość eksploatacyjną (odporność na porażenie biologiczne i odporność mechaniczną) wpływ ma jeszcze kilka czynników.

Porównując właściwości tynków strukturalnych, trzeba wyodrębnić kilka cech determinujących ich zastosowanie. Jednak producenci tynków w wielu sytuacjach nadużywają marketingowych określeń, uwypuklając wybiórczo pewne cechy, a pomijając mankamenty. Gorzej, gdy na tej podstawie (marketingowych określeń) dobiera się rodzaj tynku, przyjmując np. jako jeden z wymogów „odporność na działanie wody tynku spękanego”, a łatwość układania myli się z wrażliwością na układanie w warunkach, wychodzących poza zakres zaleceń technicznych.

Właściwości tynków strukturalnych

Porównanie właściwości tynków strukturalnych pokazano w tabeli 1., jednak konieczny jest do niej komentarz.

Elastyczność – to cecha mająca wpływ na odporność na uderzenia (im wyższa tym lepiej), jednak na udarność systemu ociepleń ma także wpływ warstwa zbrojąca (dlatego w pewnych sytuacjach stosuje się siatkę pancerną lub dwie warstwy siatki) oraz rodzaj i parametry termoizolacji. Dlatego bardziej miarodajne jest mówienie o odporności systemu ETICS na uszkodzenia mechaniczne.

Paroprzepuszczalność (dyfuzyjność dla pary wodnej) – to cecha pożądana (im wyższa tym lepiej – umożliwia dyfuzję pary wodnej z przegrody na zewnątrz – patrz tabela 2). Parametr ten ma bezpośredni związek z porażeniem biologicznym elewacji oraz procesami destrukcyjnymi.

Rzeczywisty opór dyfuzyjny dla różnych tynków – nawet na bazie tego samego rodzaju żywicy – może być różny.

Odporność na porażenie biologiczne – to zdolność do hamowania rozwoju mikroorganizmów na powierzchni tynku elewacyjnego (lub farby). Jest ona wypadkową stopnia zhydrofobizowania powierzchni, nasiąkliwości (tab. 3), stopnia pH wyprawy tynkarskiej, stopnia rozwinięcia powierzchni tynku oraz rodzaju i jakości znajdujących się w tynku biocydów.

Jaki tynk na jakie podłoże? 

Tynki i farby wysoce hydrofobizowane (zwłaszcza przy użyciu siloksanów) mają zdolność do dużej zmiany napięcia powierzchniowego, co przekłada się na niską nasiąkliwość (odporność na zawilgocenie) i efekt samooczyszczania (zmywanie zanieczyszczeń i zarodników). Efekt ten nie jest „wieczny” i zależy od rodzaju, jakości i ilości hydrofobizatorów. Typowe hydrofobizatory (silikonowe) podlegają po około 2 latach degradacji pod wpływem promieniowania UV. Równie istotna jest struktura powierzchni. Grubość warstwy tynku zazwyczaj wynosi 1,5–2 mm, przy czym w stosie okruchowym (zwłaszcza tynków nakładanych w cieńszej warstwie) znajdują się tzw. ziarna fakturujące (o dużej średnicy). Ziarna te, szczególni, gdy jest ich dużo, mogą powodować powstawanie „dziurek”. Jest to efekt związany z osiadaniem wysychajacej dyspersji w przestrzeniach pomiędzy wspomnianymi ziarnami fakturującymi (fot. 2). Tak rozwinięta struktura sprzyja wnikaniu pomiędzy ziarna odrobinek kurzu i zarodników, które nie będą mogły być wymywane podczas opadów. Na powstawanie tego efektu ma także wpływ rodzaj i ilość użytych dyspersji polimerowych oraz powstałe w trakcie eksploatacji mikrospękania.

mikrospekania w powierzchni tynkow

Fot. 2. „Dziurki” i mikrospękania w powierzchni tynku strukturalnego mają wpływ na jego podatność na porażenie biologiczne. /fot: autor/

Kreowanie parametrów wpływających na trwałość i wygląd, związane także z odpornością wyprawy elewacyjnej na porażenie biologiczne, nie może ograniczać się do wyżej opisanych właściwości czy cech. Tereny szczególnie narażone na porastanie to przede wszystkim obszary, na których przez dłuższy czas utrzymuje się wysoka wilgotność powietrza oraz wysoka zawartość kurzu, pyłków roślin i zarodników różnego rodzaju mikroorganizmów, które osiadają na ścianach budynku (tereny leśne, przy zbiornikach wodnych, przemysłowe). Do rozwoju potrzebują one tylko odrobiny pożywienia (organiczne składniki kurzu, organiczne składniki farb lub tynków), wilgoci oraz światła (tylko w przypadku alg). Utrzymywanie się wilgoci w ścianach w miejscach mniej nasłonecznionych, np. od strony północnej i przy niewielkim ruchu powietrza, przyspiesza pojawianie się glonów i grzybów rozkładu pleśniowego na elewacjach. Wierzchnia warstwa elewacji musi być w związku z tym skutecznie zabezpieczona przed rozwojem mikroorganizmów. Bardzo istotne, żeby cecha ta była potwierdzona badaniami, gdyż środki biobójcze są jednymi z najdroższych surowców. Dlatego często cecha ta jest „tłumaczona” innymi parametrami.

Trwałość i stopień zabezpieczenia, oprócz wpływu powyżej opisanych cech i właściwości, będzie z jednej strony zależał od jakości i stężenia biocydów, czyli stosowanych przez producenta odpowiednich dodatków biobójczych, a z drugiej – od intensywności ich wymywania podczas opadów atmosferycznych. Szczególnie niebezpieczne są długotrwałe, nawet niekoniecznie intensywne opady, które powodują całkowite zamoknięcie tynku. Biocyd działa skutecznie tylko wtedy, gdy jego stężenie jest wyższe niż tzw. stężenie krytyczne. W produktach fasadowych stosowane są dwa rodzaje biocydów: in-can, które zabezpieczają produkt w trakcie przechowywania w nienaruszonym opakowaniu oraz powierzchniowo czynne, chroniące wyroby już po aplikacji.

Tynki silikonowe łączą dodatnie cechy wyrobów silikatowych (bardzo dobra dyfuzja) oraz akrylowych (niewielka nasiąkliwość). Wysoki poziom hydrofobizacji oraz szczelność struktury zabezpieczają powłoki przed wymywaniem zawartych w nich biocydów (są to tynki z górnej półki cenowej, stosowanie w składzie biocydów zwykle jest standardem, choć należy to jednoznacznie ustalić).

Dodatkowo, jeżeli w składzie znajdują się kapsułowe środki biocydowe, to zabezpieczają one elewację przed korozją biologiczną przez wiele lat, uzupełniając poziom biocydów w wyprawie elewacyjnej po intensywnych opadach deszczu i zamoknięciu elewacji. Tego typu powłoki są rekomendowane do zastosowań we wszelkiego typu obiektach, niezależnie od ich lokalizacji, sąsiedztwa, kształtu. Na rynku dostępne są tynki strukturalne posiadające potwierdzoną badaniami odporność na porażenie biologiczne (jest to badanie dotyczące skuteczności środków biocydowych również po długotrwałych opadach deszczu).

Tynki mineralne, ze względu na spoiwo cechują się najwyższą nasiąkliwością, jednak ze względu na wysoką alkaliczność (pH > 12) nie wymagają stosowania dodatków biocydowych – wysokie pH zapewnia odporność na porażenie przez grzyby pleśniowe i algi. W zależności od lokalizacji obiektu (sąsiedztwo zbiorników wodnych, terenów leśnych – ekspozycja na zanieczyszczenia) oraz ekspozycji na słońce (czynnikiem sprzyjającym rozwojowi porażenia biologicznego jest zacienienie) mogą wymagać malowania farbami elewacyjnymi. Dlatego spotyka się tynki barwione w masie (nie przeznaczone do malowania – z dodatkiem hydrofobizatorów) oraz tynki bezwzględnie przeznaczone do malowania. Tynki mineralne wyróżniają się bardzo wysoką dyfuzją dla pary wodnej co zmniejsza ryzyko kondensacji międzywarstwowej.

Tynki silikatowe są pod względem cech i właściwości dość podobne do tynków mineralnych. Są jednak od nich mniej nasiąkliwe, pomimo tego nie są zalecane do stosowania na terenach silnie zurbanizowanych, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg o intensywnym ruchu itp. Ze względu na wysokie pH są odporne na porażenie biologiczne (naturalna ochrona przed korozją biologiczną). Są także dyfuzyjne dla pary wodnej.

Tynki akrylowe cechują się niską nasiąkliwością i elastycznością. Stosowanie w ich – składzie hydrofobizatorów nie jest regułą. Ze względu na pH rzędu 7–8 powinny być zabezpieczane dodatkami biobójczymi. Wysoki opór dyfuzyjny wyklucza ich stosowanie na wełnie mineralnej, a w systemach z EPS-em sprzyjają kondensacji międzywarstwowej. Są rekomendowane do zastosowań w typowych lokalizacjach budynków. Na obszarach silnie zagrożonych korozją biologiczną powinny być stosowane produkty silikatowe lub silikonowe, a akrylowe należy wykluczać.

Ocieplanie budynków istniejących

Dokumentacja projektowa (jeżeli w ogóle jest przewidziana), to nie „kilka rysunków” i ich lakoniczny opis. Nie to jest najważniejsze.

Istotą ocieplenia jest zmniejszenie przepływu ciepła pomiędzy pomieszczeniami wewnętrznymi i powietrzem zewnętrznym. Należy jednak pamiętać, że nigdy nie dotyczy to samego ciepła, lecz ciepła i wilgoci. Rozkład temperatur w ścianie zależy od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, oporów przejmowania ciepła oraz oporów cieplnych każdej warstwy przegrody. Jednak w powietrzu znajduje się zawsze pewna ilość pary wodnej, która dyfunduje przez przegrodę. Ilość wilgoci przenikająca przez przegrodę zależy od wilgotności względnej powietrza wewnątrz i na zewnątrz oraz oporów dyfuzyjnych warstw przegrody. W związku z tym należy tak dobrać warstwy systemu, aby można było wyeliminować możliwość zawilgocenia wnętrza przegrody na skutek powstania płaszczyzny bądź strefy kondensacji. Porażenie biologiczne (fot. 3) może mieć kilka przyczyn. Do najczęściej spotykanych zaliczyć należy pojawienie się kondensacji w wierzchniej warstwie płyt termoizolacyjnych i w warstwie zbrojącej. Trzeba sprawdzić, w której warstwie pojawi się kondensacja, jaka jest ilość kondensatu i jak wpłynie ona na parametry i funkcję danej warstwy oraz czy zawilgocony styropian wyschnie i nadal będzie miał wymaganą ciepłochronność?

stopien porazenia biologicznego2

Fot. 3. Stopień porażenia biologicznego może zależeć także od błędów lub braku wykonania stosownych obliczeń cieplno-wilgotnościowych /fot: autor/

Podstawą będzie wykonanie obliczeń przez specjalistę (rzeczoznawcę lub projektanta), który przeanalizuje rzeczywiste warunki brzegowe (inne będą dla pomieszczeń typu łazienka a inne dla pokoi mieszkalnych) i oceni ocieplaną przegrodę pod względem nie tylko cieplnym, ale i wilgotnościowym. 

Problematyczna w budynkach istniejących jest np. likwidacja mostka termicznego przy oknach. Grubość termoizolacji ościeży okiennych zwykle wynosi kilka centymetrów, co w porównaniu z grubością termoizolacji ścian jest wartością małą. Zmniejszenie strat ciepła przez wspomniany mostek termiczny wymaga zastosowania albo grubszej warstwy termoizolacji ościeża (co jest technicznie niemożliwe ze względu np. na sposób obsadzenia okien), albo materiału o znacznie mniejszym współczynniku przewodzenia ciepła, np. pianki fenolowej (na rynku dostępne są tego typu rozwiązania ze stosowną oceną techniczną). Dlatego w obliczeniach współczynnika U należy uwzględniać mostki termiczne, a nie tylko ścianę jednorodną. Docieplenie musi być tak zaprojektowane, aby eliminowało lub minimalizowało mostki termiczne. Są to obszary o niższym oporze cieplnym i można je ogólnie podzielić na dwie kategorie: mostki materiałowe – np. połączenia ceglanych ścian z żelbetowymi wieńcami, połączenia żelbetowych słupów szkieletowej konstrukcji z wypełnieniem ściany (występują materiały o różnych właściwościach ciepłochronnych) oraz mostki geometryczne (różna powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna, np. narożniki). Z powyższego powodu dokumentacja musi być odpowiednio uszczegółowiona i powinna podawać także poprawny sposób wykonstruowania detali, np. ocieplenia strefy przybalkonowej, przyokiennej, cokołowej, przy dachu, ocieplenia narożników, parapetów, rolet, itp. Rozwój grzybów pleśniowych najwcześniej uwidacznia się właśnie w obszarze występowania przynajmniej dwóch liniowych mostków termicznych (np. styk ściana – strop/balkon/taras, narożnik pomieszczenia). Oznacza to, że istotny wpływ może tu mieć przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne balkonu/tarasu/dachu. Nie zawsze jest możliwość kompleksowego ocieplenia np. połaci balkonowych, dlatego tak istotna jest wcześniejsza analiza izoterm w układzie 2D czy nawet 3D.

Nie jest to jednak jedyna przyczyna takiego stanu rzeczy. W budynkach istniejących prace nie ograniczają się jedynie do dociepleń lecz także do wymiany okien. Skutkuje to wymianą starych nieszczelnych okien na nowe, zwykle szczelne, co przy braku skutecznej wentylacji (pierwotnie zapewniały ją właśnie nieszczelne okna) i wietrzenia pomieszczeń, zwłaszcza przy zakręconych kaloryferach, na tyle może zmienić warunki cieplno-wilgotnościowe pomieszczenia, że doprowadzi do powierzchniowej kondensacji wilgoci i rozwoju grzybów pleśniowych. Tego typu problemów pozwoli uniknąć rzetelna analiza cieplno-wilgotnościowa.

Ocieplenie na ocieplenie

Jeszcze inaczej należy podejść do kwestii docieplenia uprzednio ocieplonego budynku. System docieplający uprzednio ocieploną ścianę (wspomniany ETICS na ETICS) mocowany jest do pierwotnego systemu (rys. 2).

budowa systemu ocieplen etics

Rys. 2. Budowa systemu dociepleń „ETICS na ETICS”


1. ściana istniejąca z ociepleniem pierwotnym, 2. zaprawa lub masa klejowa do wtórnego systemu ociepleń, 3. izolacja termiczna, 4. łącznik mechaniczny, 5. siatka zbrojąca (razem z 6 tworzy warstwę zbrojoną), 6. zaprawa lub masa klejowa do wykonywania warstwy zbrojonej (razem z 5 tworzy warstwę zbrojoną), 7. środek gruntujący pod (8), 8. zaprawa lub masa tynkarska, 9. środek gruntujący pod (10), 10. farba elewacyjna


/rys. Atlas/

Technologia wykonania ocieplenia na ocieplenie polega na umocowaniu do istniejących, ocieplonych ścian, od zewnątrz, dodatkowego warstwowego układu dociepleniowego (rys. 2)., zgodnie z oceną techniczną (krajową lub europejską), przewidującą takie zastosowanie. Układ ten składa się z materiału do izolacji cieplnej (zazwyczaj styropian, rzadziej wełna), warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej, warstwy wyprawy tynkarskiej oraz dekoracyjnej powłoki malarskiej (opcjonalnie). Płyty termoizolacyjne mocowane są zaprawą klejącą i łącznikami mechanicznymi.

Stosowanie łączników mechanicznych jest obowiązkowe niezależnie od wysokości budynku. Jako podłoże zawsze powinna być traktowana warstwa materiału konstrukcyjnego ściany zewnętrznej budynku, a nie warstwa istniejącego ocieplenia. Łączniki powinny zatem przechodzić przez wszystkie warstwy istniejącego ocieplenia. Należy to uwzględnić podczas projektowania i doboru łączników mechanicznych.

Przed zastosowaniem systemu ETICS na ETICS konieczne jest wykonanie kompleksowej oceny technicznej istniejącego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem oceny przyczepności istniejącej termoizolacji do podłoża oraz weryfikacją użycia i nośności istniejących łączników mechanicznych. Bezwzględnym wymogiem jest mocowanie pierwotnej termoizolacji metodą obwodowo-punktową lub całopowierzchniowo. Stwierdzenie mocowania bez obwodowego paska (fot. 4) jest bezpośrednią przesłanką do demontażu pierwotnego ocieplenia. Bardzo ważną rzeczą jest zidentyfikowanie ewentualnych mostków termicznych, zarówno materiałowych, jak i geometrycznych tak, aby projektowane ocieplenie je likwidowało.

mocowanie bez paska obwodowego

Fot. 4. Stwierdzenie mocowania bez obwodowego paska jest bezpośrednią przesłanką do demontażu pierwotnego ocieplenia. Taki układ nie spełnia wymagań bezpieczeństwa pożarowego


/fot: autor/

Dokumentacja musi zawierać opis ewentualnych uszkodzeń (nie determinujących demontażu) istniejącego ocieplenia z podaniem przyczyn i sposobu naprawy). Chodzi tu o występowanie rys, spękań, uszkodzeń mechanicznych, złuszczeń, odprysków, przebić, itp. (fot. 5, fot. 6). Na podstawie odkrywek i badań należy ustalić grubość i stan płyt termoizolacyjnych, rodzaj, liczbę i umiejscowienie łączników mechanicznych oraz ich nośność, poprawność klejenia płyt (rozmieszczenie zaprawy klejącej, efektywna powierzchnia klejenia), przyczepność międzywarstwową elementów systemu, itp. Stwierdzenie, że tynki cienkowarstwowe i/lub wymalowania muszą być stabilne i nie łuszczące się jest niedopuszczalne. Istotna jest rzeczywista przyczepność wspomnianych wypraw elewacyjnych.

diagnostyka pod ocieplenie2

Fot. 5. Diagnostyka pod „ocieplenie na ocieplenie” musi kompleksowo oceniać stan techniczny pierwotnego ocieplenia. Bezkrytyczne wykonywanie systemu ETICS na ETICS na takim podłożu jest niedopuszczalne /fot: autor/

rezultat braku diagnostyki

Fot. 6. Rezultat braku diagnostyki pierwotnego ocieplenia /fot: autor/

Pierwotna termoizolacja musi być sucha, a końcowy układ warstw nie może prowadzić do zawilgacania na skutek kondensacji międzywarstwowej. Ten wymóg nie tylko wymusza sprawdzenie stanu pierwotnej termoizolacji, ale także wykonanie kompleksowych obliczeń cieplno-wilgotnościowych, wykluczających dla projektowanego układu niebezpieczeństwo wystąpienia wspomnianej kondensacji. Dlatego niewystarczające jest obliczenie tylko współczynnika U, do czego sprowadza się większość projektów. Układ warstw systemu ETICS z punktu widzenia fizyki budowli jest dość niekorzystny. Niski opór dyfuzyjny części konstrukcyjnej (wewnętrznej) oraz relatywnie wysoki warstw termoizolacyjnych i elewacyjnych jest przyczynkiem do powstania ryzyka kondensacji. Przyjmując wewnątrz typowe warunki cieplno--wilgotnościowe jak dla mieszkań (temperatura +20°C i wilgotność powietrza 55%) a na zewnątrz średniomiesięczne temperatury i wilgotności zwykle do kondensacji miedzywarstwowej nie dojdzie. Może się ona jednak pojawić przy temperaturze zewnętrznej np. -6ºC i wilgotności powietrza 87% (jest to zakres poniżej obszaru średniomiesięcznego dla sporej części kraju). Jeżeli dodatkowo zastosuje się tynk o wysokim oporze dyfuzyjnym (np. akrylowy) oraz dyspersyjną masę do warstwy zbrojącej to ryzyko kondensacji rośnie.

Dokumentacja techniczna musi w tym przypadku określać co najmniej:

 • opis i ocenę sposobu przygotowania podłoża (istniejącej wyprawy elewacyjnej),
 • sposób mocowania płyt termoizolacyjnych do podłoża (wyprawy elewacyjnej) i ich układ (płyty termoizolacyjne systemu wtórnego nie powinny się pokrywać z płytami ocieplenia pierwotnego – przesuniecie spoin pomiędzy płytami). Bezwzględnie wymagane jest powtórzenie istniejących dylatacji w podłożu i ociepleniu,
 • rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych; długość łączników powinna być sumą całkowitej grubości starego ocieplenia oraz projektowanego, nowego materiału izolacyjnego, przy czym rozmieszczenie oraz głębokość zakotwienia w podłożu mineralnym musi być ściśle określona w projekcie technicznym ocieplenia. Stosować należy łączniki, z trzpieniem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie (lub ze stali nierdzewnej),
 • sposób wykonania detali i miejsc szczególnych.

Tych danych, w połączeniu ze szczegółowymi obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi (nie tylko cieplnymi) należy żądać od architekta lub zlecić dodatkowo opracowanie stosownych detali nie producentowi systemu, a faktycznemu specjaliście.

Styropian a współczynnik przewodzenia ciepła 

Na koniec jeszcze kilka słów na temat styropianu (czy w ogóle termoizolacji). Przyjęty do obliczeń współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] musi odpowiadać nie warunkom laboratoryjnym lecz rzeczywistym. Dlatego rozróżnić należy dwie wartości współczynnika przenikania ciepła λ:

 • deklarowaną, czyli wartość oczekiwaną, oszacowaną na podstawie danych pomiarowych w warunkach odniesienia w zakresie temperatury i wilgotności, podaną dla ustalonej frakcji populacji i poziomu ufności oraz odpowiadająca rozsądnie przyjętemu okresowi użytkowania w normalnych warunkach. To ta wartość, którą „chwalą się” producenci;
 • obliczeniową, dla określonych zewnętrznych lub wewnętrznych warunków, które mogą być uważane za typowe przy zastosowaniu materiału w elemencie budowlanym.

Te dwie wartości znacznie się różnią od siebie, przykładowo, producenci płyt styropianowych EPS deklarują współczynnik przewodzenia ciepła λ wynoszący nawet 0,031 W/(m·K). Do obliczeń należy przyjmować wyłącznie wartość obliczeniową podawaną przez literaturę techniczną lub z uwzględnieniem współczynników konwersji dokonać przeliczenia na wartość obliczeniową.

Przykładowo, obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λ wg danych Zakładu Fizyki Cieplnej ITB ([podaję za [7]) dla styropianu wynosi od 0,036 do 0,045 W/(m*K).  

Literatura

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane, DzU 2021 poz. 2351
 2. DIN 4108-3:2014-11 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung
 3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, DzU 2019 poz. 1065
 4. Instrukcja nr 447/2009 – Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków Zasady projektowania i wykonywania, ITB, 2009
 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 8: Złożone systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich, ITB, 2020
 6. Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 2019
 7. Dylla A. – Fizyka cieplna budowli w praktyce. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe, PWN, 2015
 8. Klemm P. (red) – Budownictwo ogólne. T. 2. Fizyka budowli, Arkady, 2005
 9. Pawłowski K. – Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii. Grupa Medium 2021

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Jacek Ślusarczyk Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach...

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach poświęca się uwagę jego wielkości, kształtowi, formie czy standardowi wykończenia. Nie mniejszego znaczenia nabiera również trwałość, czyli zapewnienie bezobsługowej eksploatacji w odpowiednio długim czasie.

Anna Ruszczak news Ceny gazu nie wzrosną

Ceny gazu nie wzrosną Ceny gazu nie wzrosną

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Redakcja Administratora Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie...

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie warunków zewnętrznych. Stąd odpowiednia ochrona ich powierzchni przed wilgocią czy zmianami temperatur jest szczególnie istotna. Tylko wtedy będziemy mogli bezproblemowo użytkować balkony czy tarasy i cieszyć się ich udogodnieniami przez długie lata.

Anna Ruszczak news Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Polskie Pojemniki Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

Piotr Stawicki Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest...

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest generowana z sektora komunalno-bytowego. Zebranie pełnej informacji pozwoli na identyfikację miejsc najbardziej zagrażających zdrowiu mieszkańców.

Przemysław Gogojewicz Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

Anna Ruszczak news Osiedle przyjazne dla planety

Osiedle przyjazne dla planety Osiedle przyjazne dla planety

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy...

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy w zakresie zielonych technologii?

Anna Ruszczak news Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Redakcja AiMN Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych? Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również...

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również System Białych Certyfikatów.

Redakcja AiMN Jak łatwo naprawić dach?

Jak łatwo naprawić dach? Jak łatwo naprawić dach?

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych...

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych deszczy, przez opady śniegu, aż po silne wiatry. Stąd jesień, a szczególnie zima, z pewnością nie służą naszym dachom. Warto więc wiosną sprawdzić stan dachu i przystąpić do ewentualnej naprawy usterek, które nie dają o sobie znać. Zwlekanie z naprawą i bagatelizowanie drobnych mankamentów może w krótkim...

Radosław Tyślewicz, Tomasz Łukaszewski Monitoring wizyjny ery AI

Monitoring wizyjny ery AI Monitoring wizyjny ery AI

Obecność kamer w naszym codziennym życiu stała się powszechna i oczywista. „Oko wielkiego brata” towarzyszy nam na każdym kroku, dając nam poczucie kontroli, ale także bezpieczeństwa. Nie ma dworca, urzędu,...

Obecność kamer w naszym codziennym życiu stała się powszechna i oczywista. „Oko wielkiego brata” towarzyszy nam na każdym kroku, dając nam poczucie kontroli, ale także bezpieczeństwa. Nie ma dworca, urzędu, obiektu przemysłowego, skrzyżowania drogowego, czy bankomatu bez systemu kamer pracujących w systemie 24/7. Nawet działkowe altany, mieszkania i wille czy łodzie w marinie objęte są już powszechnie monitoringiem. Coraz częściej w systemach monitoringu stosuje się algorytmy sztucznej inteligencji...

Anna Ruszczak news Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unijny zakaz używania pieców gazowych Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy...

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy na taką zmianę?

WINDY SCHODOWE Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane...

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane zarówno do Twoich potrzeb, jak i specyfiki budynku. Zobacz, czym warto się kierować przy zakupie krzesełka dla seniora, aby zyskać komfort na wiele lat.

Anna Ruszczak news CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy...

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy programów związanych z termomodernizacją.

Anna Ruszczak news Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie...

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie intensywnymi opadami. W trakcie 20-minutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 mkw. można zebrać nawet 360 litrów wody. Woda opadowa ma ogromny potencjał do wykorzystania.

Anna Ruszczak news Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona

Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona

Senat pracuje nad ustawą, która wprowadza dopłaty dla gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania skroplonym gazem LPG. Jednorazowa zapomoga będzie dużo niższa niż w przypadku węgla i wyniesie...

Senat pracuje nad ustawą, która wprowadza dopłaty dla gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania skroplonym gazem LPG. Jednorazowa zapomoga będzie dużo niższa niż w przypadku węgla i wyniesie 500 zł. Ze względu na dywersyfikację dostaw tego surowca branża jest odporna i będzie on dostępny.

mgr inż. Maciej Rokiel Przeglądy okresowe a system ETICS

Przeglądy okresowe a system ETICS Przeglądy okresowe a system ETICS

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Anna Ruszczak news Domowe sposoby na oszczędzanie energii

Domowe sposoby na oszczędzanie energii Domowe sposoby na oszczędzanie energii

Wyniki badań IBRiS dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wskazują, że Polacy nie są do końca świadomi, które urządzenia elektroniczne w domu lub mieszkaniu pobierają najwięcej energii. Nawet drobne...

Wyniki badań IBRiS dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wskazują, że Polacy nie są do końca świadomi, które urządzenia elektroniczne w domu lub mieszkaniu pobierają najwięcej energii. Nawet drobne zmiany w sposobie korzystania z takich sprzętów mogą przełożyć się na wysokość rachunków.

Anna Ruszczak news Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań

Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań

Sejm przegłosował ustawę zmieniającą przepisy o efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,...

Sejm przegłosował ustawę zmieniającą przepisy o efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ale też dla właścicieli mieszkań.

Anna Ruszczak news Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną...

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną starzejących się budynków mieszkalnych, do 2050 roku mogą przynieść polskiej gospodarce 17mld euro dodatkowych oszczędności.

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości?

Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości? Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości?

Rzetelna ocena stanu technicznego budynku jest niezbędna nie tylko przed rozpoczęciem jego użytkowania ale także w trakcie eksploatacji nieruchomości, kiedy to pojawiają się awarie, wpływające na bezpieczeństwo,...

Rzetelna ocena stanu technicznego budynku jest niezbędna nie tylko przed rozpoczęciem jego użytkowania ale także w trakcie eksploatacji nieruchomości, kiedy to pojawiają się awarie, wpływające na bezpieczeństwo, ekonomiczność a także prawidłowe wykorzystanie zainstalowanych w budynku technologii. Obowiązek przeprowadzenia okresowych przeglądów wynika ponadto wprost z art. 62 Prawa Budowlanego. Nie ulega zatem wątpliwości, że inspekcję nieruchomości należy zlecić specjaliście, który nie tylko dzięki...

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu...

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu technicznego. Do tego dochodzi dbałość o prawidłowy stan techniczny w częściach wspólnych nieruchomości. Konserwator osiedlowy rozwiązuje zatem różnorakie problemy techniczne, z pogranicza wielu branż. Jego doświadczenie i wszechstronność, a także dobrze wyposażony warsztat gwarantują sprawne i skuteczne...

Redakcja Nowoczesne produkty, które zarządca powinien znać w 2024 roku

Nowoczesne produkty, które zarządca powinien znać w 2024 roku Nowoczesne produkty, które zarządca powinien znać w 2024 roku

Zgodnie z definicją zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami na zlecenie właściciela budynku. Podejmowane przez niego decyzje mają...

Zgodnie z definicją zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami na zlecenie właściciela budynku. Podejmowane przez niego decyzje mają zasadniczy wpływ na komfort życia mieszkańców i efektywne gospodarowanie nieruchomością oraz jej wartość. A co ma wpływ na te decyzje? Jakim kryterium wyboru kieruje się zarządca, odrzucając bądź stawiając na konkretną usługę czy produkt?

Wybrane dla Ciebie

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz » Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły »

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły » Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu » Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.