administrator24.info

Zagrożenia pożarowe budynków wielorodzinnych

www.freeimages.com

www.freeimages.com

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego za budynek wielorodzinny uznaje się taki, który jest funkcjonalnie przeznaczony dla ponad dwóch rodzin. Budynek dwurodzinny to zatem jeszcze budynek jednorodzinny – jak śmiesznie by to nie zabrzmiało.

Zobacz także

drillo.pl Remont domu lub mieszkania - jakie narzędzia będą ci potrzebne?

Remont domu lub mieszkania - jakie narzędzia będą ci potrzebne? Remont domu lub mieszkania - jakie narzędzia będą ci potrzebne?

Remont starego domu, mieszkania wymaga odpowiedniego przygotowania. Zarówno stary dom, jak i ten, który remontowany był ostatnio kilka lat wcześniej, mogą wymagać podjęcia wielu różnych prac. Od wyrównania...

Remont starego domu, mieszkania wymaga odpowiedniego przygotowania. Zarówno stary dom, jak i ten, który remontowany był ostatnio kilka lat wcześniej, mogą wymagać podjęcia wielu różnych prac. Od wyrównania ścian, ułożenia podłogi, przez malowanie i montaż nowych mebli. Warto do konkretnych prac dostosować odpowiednie narzędzia.

Redakcja Dobudowa szybów windowych i montaż nowych urządzeń w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Dobudowa szybów windowych i montaż nowych urządzeń w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Dobudowa szybów windowych i montaż nowych urządzeń w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Dobudowa szybów windowych i montaż nowych urządzeń w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Dobudowa szybów windowych i montaż nowych urządzeń w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

WINDY SCHODOWE Winda pionowa, platforma schodowa czy pochylnia – które rozwiązanie jest najlepsze?

Winda pionowa, platforma schodowa czy pochylnia – które rozwiązanie jest najlepsze? Winda pionowa, platforma schodowa czy pochylnia – które rozwiązanie jest najlepsze?

Niwelowanie barier w bloku to niełatwe zadanie – szczególnie, jeśli przeszkodą są schody na zewnątrz budynku. Nie istnieje jedno rozwiązanie, które sprawdzi się w każdej sytuacji. Jeżeli więc stoisz przed...

Niwelowanie barier w bloku to niełatwe zadanie – szczególnie, jeśli przeszkodą są schody na zewnątrz budynku. Nie istnieje jedno rozwiązanie, które sprawdzi się w każdej sytuacji. Jeżeli więc stoisz przed wyborem podnośnika pionowego, platformy schodowej lub podjazdu, porównaj ich zalety i wady, aby podjąć najlepszą decyzję.

Zastawianie dróg pożarowych

Drogi pożarowe, zapewniające przejezdność dla pojazdów straży pożarnych (samochodów gaśniczych, drabin i podnośników mechanicznych), nie są wymagane we wszystkich rodzajów budynków. To problem budzący żywotne zainteresowanie mieszkańców, jednak nie w kontekście zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, lecz raczej ich własnej wygody - i ewentualnie dojazdu do budynku samochodu pogotowia ratunkowego.

Niestety więc czasami dochodzi do nieporozumień, gdy mieszkańcy domagają się od komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, by wymusił na właścicielu budynku doprowadzenie takiej drogi dojazdowej, choć akurat w danym przypadku nie jest ona wymagana (dotyczy to niskich obiektów mieszkalnych - takich o wysokości do czterech kondygnacji nadziemnych).

Trzeba też wiedzieć, że faktyczna wysokość budynków, istotna przy innych ich rodzajach, w wielorodzinnym budownictwie mieszkalnym nie ma znaczenia. Oczywiście, dobrze by było, gdyby takie drogi doprowadzono do wszystkich budynków, jednak jeśli prawo tak nie stanowi, nie można właściciela do tego zmusić, można go tylko namawiać.

Gdy taka droga jest wymagana i istnieje, skorzystanie z niej przez jednostki interwencyjne straży pożarnej bywa utrudnione przez samych mieszkańców, ponieważ służy im ona zwykle jako miejsce do parkowania samochodów. Dochodzi tu do podwójnej nieprawidłowości.

Z jednej strony właściciel obiektu powinien odpowiednio oznakować drogę tablicą i znakiem "Droga pożarowa. Nie zastawiać". Jeśli tego nie robi, naraża się na sankcje karne w postaci mandatu od strażaka kontrolującego.

Tłumaczenie, że nie ma wpływu na mieszkańców, nie będzie przyjmowane. Może go mieć poprzez zainstalowanie, wraz z ww. oznakowaniem, znaku z Prawa ruchu drogowego "Zakaz zatrzymywania się", co jest obecnie w pełni dopuszczalne. Znak taki otwiera możliwość działania służbom porządkowym, takim jak policja czy straż miejska (gminna).

Utrudnieniami w akcji gaśniczej mogą też być drzewa i krzewy, którymi mieszkańcy ozdobili teren miedzy drogą pożarową a ścianą budynku. Przepisy stanowią, że wszelkie obiekty takiego zagospodarowania nie mogą być wyższe niż 3 m. W praktyce nie każde drzewo przeszkadza, nawet straży, bo jego usytuowanie jest takie, że nie ma znaczenia dla akcji.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że dostęp do budynku drogą pożarową to nie tylko niezakłócony przejazd nią czy możliwość rozstawienia drabiny mechanicznej lub podnośnika i swobodnego nimi operowania. Może się zdarzyć, że koniecznym jest ustawienie skokochronu. Będzie to niemożliwe na nawet najniższych płotkach czy ostrych gałęziach, za to na trawniku - jak najbardziej tak.

Kraty w oknach mieszkań oraz na drogach ewakuacyjnych w budynku

Elementy te zawsze mogą być istotnym utrudnieniem w ewakuacji. Zdarzały się przypadki śmierci ludzi w pożarach z powodu zakratowania okien pomieszczeń czy dróg ewakuacyjnych. Dlatego nie ma strażaka, który zalecałby ich stosowanie. Jednak wbrew temu, co się powszechnie sądzi, ich montowanie nie jest zabronione, jeśli jednocześnie będą spełnione określone warunki bezpieczeństwa.

W przypadku okratowania okien lub balkonów mieszkań co najmniej jedna krata na mieszkanie powinna się łatwo - a nawet natychmiastowo - otwierać od wewnątrz pomieszczenia. Poza tym ma być wykonana tak, żeby uniemożliwić wspinanie się po niej.

Na korytarzach i klatkach schodowych kraty muszą mieć możliwość natychmiastowego otwarcia od wewnątrz. Jednocześnie nie mogą zawężać ani zastawiać dróg ewakuacyjnych, co w praktyce oznacza, że powinny być tak wykonane, by po otwarciu nie powodowały zablokowania lub przysłonięcia jakichś drzwi, części korytarza czy biegu klatki schodowej.

Zarówno natychmiastowe otwarcie, jak i niezawężanie dróg ewakuacyjnych nastręczają wielu problemów. Samo zaś zastosowanie krat kusi mieszkańców, by zagospodarować teren korytarza za nimi, co stwarza dodatkowe zagrożenia. Pojawiają się szafki, wieszaki na ubrania, chodniki, co w sytuacji pożaru jest bardzo niebezpieczne.

W stanie idealnym w budownictwie wielorodzinnym na drogach ewakuacyjnych nie powinno być prawie żadnych materiałów palnych (poza wycieraczkami). Nie chodzi tu o samo tylko ich zawężenie, co dla kilku mieszkańców "za kratą" nie ma praktycznie żadnego znaczenia.

Istotą niebezpieczeństwa jest nawet niewielki pożar w korytarzu, prowadzący do bardzo szybkiego zadymienia zarówno jego samego, jak i biegu klatki schodowej, co już stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych mieszkańców. Zdarzały się pożary kilku szmat w piwnicy budynku, które powodowały zatrucia kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu osób.

Zamienianie strychów i korytarzy piwnicy w rupieciarnie

Jednym z najstarszych porządkowych przepisów przeciwpożarowych jest zakaz stosowania materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach budynków. Ma to duże znaczenie ze względu na rozprzestrzenianie się pożaru na sąsiednie budynki oraz na czas jego trwania, a co za tym idzie - na niszczące skutki samego ognia i akcji gaśniczej.

Pożar poddasza to bardzo poważny problem. Rozwija się bardzo szybko, widać go dopiero w fazie rozwiniętej, występuje bardzo trudny do niego dostęp, ma dużą intensywność. Z tych powodów jest najtrudniejszy do ugaszenia. No i grozi przerzutami ognia dalej.

Jeśli nie ma na poddaszu materiałów palnych, rozmiary ewentualnego pożaru będą niewielkie lub nawet żadne. Bo nie ma pożarów tam, gdzie nie ma co się palić. A z praktycznego punktu widzenia rupiecie gromadzone na strychach nie mają już żadnej wartości użytkowej. Tym zasadniejsze jest przestrzeganie tego przepisu.

Zastawianie materiałami palnymi dróg w piwnicach niesie ze sobą wysokie niebezpieczeństwo, ponieważ pożary tam zlokalizowane wiążą się zawsze z bardzo ograniczoną widzialnością.

Nie dość, że strażak musi wejść w labirynt pomieszczeń, to na dokładkę będzie napotykał się na przeszkody, z których część może się palić. To jedno. Drugie zaś to zagrożenie analogiczne do pożarów opisanych przy okazji składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych - każdy pożar w piwnicy może łączyć się z zadymieniem klatek schodowych.

Dla wielu osób może to być przeszkoda nie do pokonania, a nawet śmiertelna. Natomiast gdy składowanie materiałów jest ograniczone wyłącznie do komórek, właściciele dbają, by dostęp do nich ograniczyć, a w skąpej przestrzeni nie trzymać przedmiotów bezużytecznych. Powstanie pożaru w takim miejscu może łączyć się z odpowiedzialnością, więc przy czystych drogach w piwnicach pożarów będzie mniej.

Przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe

Przedmiotem wielu sporów, w które próbuje się wciągać Państwową Straż Pożarną, jest właściwe użytkowanie przewodów spalinowych i dymowych.

Zdarzają się jeszcze budynki ogrzewane z kotłowni węglowej lub nawet z indywidualnych pieców węglowych, zlokalizowanych w piwnicach. Tak jest głównie w obiektach starych i bardzo starych, co oznacza, że równie stare, a więc zużyte, są tam przewody dymowe. Ich użytkowanie grozi zatruciami bądź pożarami.

Zaznaczyć jednak należy, że to nie straż pożarna bada i ocenia zużycie przewodów dymowych, lecz osoby trudniące się rzemiosłem kominiarskim. Straż pożarna wymaga tylko przedstawienia dokumentu potwierdzającego sprawność techniczną przewodu. Decyzje w zakresie konieczności przebudowania bądź naprawy przewodu dymowego wydaje natomiast właściwy ze względu na miejsce organ nadzoru budowlanego.

Z zakresu użytkowania niesprawnych przewodów dymowych można przytoczyć kilka regularnych obserwacji ludzkich zachowań. Przede wszystkim właściciel nieprawnego przewodu utrzymuje z dużym przekonaniem, że jest on w pełni sprawny, zwłaszcza jeśli dokonał kilku drobnych napraw, poprawiających wizualny stan urządzenia.

Po drugie, nawet jeśli przewód jest sprawny, mieszkańcy, którzy zorientowali się, że przebiega on przez ściany ich mieszkań, za każde złe samopoczucie obwiniają fakt jego użytkowania. W tej kwestii, zwłaszcza wśród osób starszych, bywają nawet przypadki obsesji, z wielokrotnym wzywaniem straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.

Żeby takich sytuacji uniknąć, remontu przewodu należałoby dokonać w taki sposób, by nic nie poprawiać, tylko do istniejącego otworu włożyć nowy, szczelny przewód wykonany z odpowiedniego materiału, o ściankach gładkich i jednolitych, połączony z piecem w sposób znamionujący profesjonalizm.

To połączenie nie może chować się w ścianie, lecz musi być widoczne na zewnątrz, by każdy laik mógł stwierdzić, ze wykonano je prawidłowo. Prawdą bowiem jest, że stare przewody ceglane, nawet jeśli badanie ich kamerami nie wykazuje jakichś ubytków, nie gwarantują stuprocentowej szczelności, bo coś takiego mogłoby udowodnić tylko badanie ciśnieniowe. Nie usuwają więc niepewności co do bezpieczeństwa ich użytkowania.

Istotnym czynnikiem napraw jest również odpowiednie wyprowadzenie przewodu nie tylko ponad dach, lecz także ponad otaczające go wyloty przewodów wentylacyjnych, oraz wyposażenie go w odpowiednie urządzenie poprawiające ciąg lub kierunkujące wydmuch. Należy to wykonać w taki sposób, by wiatr nie miał możliwości wdmuchiwania dymu do przewodów wentylacyjnych.

To rzadko bywa niebezpieczne, ale daje współmieszkańcom budynku niewzruszoną pewność, ze ich życie jest w niebezpieczeństwie. Późniejsze kilkukrotne ekspertyzy i przeglądy techniczne, prowadzone w wyniku ustawicznych skarg, udowadniające "pełną sprawność techniczną", są znacznie droższe od kawałka rury kamionkowej bądź kwasoodpornej, zakończonej "strażakiem", "kogutem" albo nasadą obrotową w postaci kuli lub "tulipana" - nie mówiąc już o psychicznych aspektach pokojowego współżycia z mieszkańcami budynku.

Od nieszczelnych przewodów dymowych, których wykrycie jest gwarantowane przez najczulszy na dym organ - ludzki nos, znacznie groźniejsze w skutkach może okazać się użytkowanie nieszczelnych przewodów spalinowych od urządzeń opalanych paliwami gazowymi. Spalinowych, gdyż odprowadzających spaliny, czyli produkty spalania gazu lub paliwa ciekłego.

W odróżnieniu od spalania ciał stałych, węgla i drewna, gdzie zawsze są jakieś cząstki stałe (dym), wyczuwalne zmysłem powonienia, przy pełnym i prawidłowym procesie spalania gazu jego produktami będą tylko dwutlenek węgla i woda. A ich po prostu nie czuć. Nie czuć również silnej trucizny, która jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć - tlenku węgla.

Rocznie bez żadnych pożarów, z powodu samego tylko zatrucia tlenkiem węgla, umiera kilkaset osób, a kilka tysięcy jest hospitalizowanych. Istnieje kilka przyczyn tego stanu rzeczy.

Najważniejszą jest brak napływu powietrza do pieca, piecyka bądź gazowego podgrzewacza wody. Uszczelnione okna gwarantują, że żadne powietrze nie napływa. W dodatku zasłonięto dodatkowe przewody wentylacyjne (nazywane kratkami), bo nadmuchuje nimi zimne powietrze.

W takiej sytuacji nawet niewielki płomień piecyka zużywa szybko tlen, zwłaszcza w jego bezpośrednim otoczeniu. Mało tego - brak napływu powietrza oznacza brak wypływu spalin, bo ciąg nie ma jak się wytworzyć.

A ponieważ spaliny gazu ziemnego są bezwonne, osoba biorąca kąpiel nie wie, że oddycha tym, co jej piecyk właśnie wypuścił. Łazienka jest pomieszczeniem zamkniętym i niewielkim, dodatkowo uszczelnionym zatkaniem "kratki" wentylacyjnej, więc w jej mocno ograniczonej przestrzeni bardzo szybko następuje zużycie tlenu i zastąpienie go tlenkiem węgla. Ktoś traci przytomność i już się nie budzi. Tak wygląda typowe śmiertelne zaczadzenie. Bywa też, że przy wymianie gazowej z resztą mieszkania zatruciu ulegają wszyscy domownicy.

Wprawdzie rzadko, ale zdarza się i tak, że w miejscu spalania gazu istnieje jakiś nawiew, ale przewód spalinowy jest nieszczelny, a jednocześnie nieszczelne są też sąsiadujące z nim przewody wentylacyjne. W takiej sytuacji zatruć mogą się także sąsiedzi, gdyż spaliny spenetrują wszelkie szczeliny w instalacji wentylacyjnej.

Ponadto z powodu nadmiernego uszczelniania mieszkania oraz wad przewodów wentylacyjnych i spalinowych dochodzi nie tyle nawet do zatrucia, ile do ustawicznego podtruwania mieszkańców, co jest bardzo szkodliwe w dłuższym okresie czasu.

Z powyższych powodów należy przestrzegać czasokresów czyszczenia i badania przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych, a także ich naprawiania w sposób podany wyżej dla przewodów dymowych. Sami mieszkańcy budynków wielorodzinnych nie mogą tego robić, ale powinni - dla dobra własnego i wspólnego - wpuszczać fachowców do swoich mieszkań, by ci mogli właściwie ocenić sytuację i rozwiązać problemy.

Żeby uniknąć niektórych zagrożeń, wystarczy odrobinę uwagi, czasu i pieniędzy poświęcić kwestiom bezpieczeństwa. Przede wszystkim: nie zasłaniać przewodów wentylacyjnych, uchylać nieco jedno z okien i zakupić czujnik tlenku węgla.

Można do tego dokupić czujkę przeciwpożarową lub - zamiast nich - urządzenie uniwersalne, które wykrywa tlenek węgla, dym i podwyższoną temperaturę. W wielu krajach stosowanie tych niedrogich przyrządów spowodowało obniżenie liczby ofiar zatruć i pożarów o 60-80%, więc na pewno warto.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

  • Halina Halina, 27.09.2016r., 17:43:50 Spółdzielnia zamontowała zamki w klamkach okien na korytarzu budynku. W moim na 2 piętrach, w budynku sąsiednim na wszystkich 4 piętrach. Otrzymałam pismo w którym SM zapowiada montaż kolejnych zamków. Budynki są 5 kondygnacyjne, kluczyki mają "jacyś " sąsiedzi i dozują świeże powietrze według własnego uznania. Czy można ( a nawet należy ) przyjąć przez analogię , że jeśli kraty muszą się dać natychmiast otworzyć, to również i skrzydła okienne ? To oczywiście na wypadek silnego, trującego zadymienia. Jeśli tak, to na jaki przepis się powołać i komu - oprócz SM należy to zgłosić.

Powiązane

Krzysztof Krzemień Ocieplanie budynku styropianem – co trzeba wiedzieć?

Ocieplanie budynku styropianem – co trzeba wiedzieć? Ocieplanie budynku styropianem – co trzeba wiedzieć?

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony system ociepleń ścian zewnętrznych – znany...

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony system ociepleń ścian zewnętrznych – znany również jako metoda lekka-mokra. Obejmuje on ułożenie izolacji cieplnej (głównie na bazie płyt styropianowych) na odpowiednio przygotowanym podłożu (ściana) oraz wykonanie warstwy wykończeniowej w postaci tynku elewacyjnego.

Damian Żabicki Indywidualne stacje mieszkaniowe

Indywidualne stacje mieszkaniowe Indywidualne stacje mieszkaniowe

Zarządca budynku, decydując się na wdrożenie indywidualnych stacji mieszkaniowych, zapewni komfort użytkowania instalacji grzewczej i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Ważna jest przy tym...

Zarządca budynku, decydując się na wdrożenie indywidualnych stacji mieszkaniowych, zapewni komfort użytkowania instalacji grzewczej i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Ważna jest przy tym precyzyjna regulacja urządzenia i systemu, w którym pracuje, za pomocą automatyki. Takie rozwiązanie umożliwia użytkownikom instalacji samodzielne załączenie ogrzewania wtedy, gdy jest ono potrzebne.

Redakcja Jak uniknąć zatrucia czadem

Jak uniknąć zatrucia czadem Jak uniknąć zatrucia czadem

Zaczadzenia często wynikają z niezapewnienia odpowiedniej ilości tlenu w pomieszczeniu czy właściwej wentylacji. Co należy zrobić, aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla? Jakie profilaktyczne czynności powinno...

Zaczadzenia często wynikają z niezapewnienia odpowiedniej ilości tlenu w pomieszczeniu czy właściwej wentylacji. Co należy zrobić, aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla? Jakie profilaktyczne czynności powinno się przeprowadzić, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego?

Damian Żabicki Wentylacja w budynkach wielorodzinnych

Wentylacja w budynkach wielorodzinnych Wentylacja w budynkach wielorodzinnych

Wentylacja w budynku wielorodzinnym musi zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort użytkowania mieszkań poprzez optymalną wymianę powietrza. Wymagania techniczne w tym zakresie są sprecyzowane w przepisach...

Wentylacja w budynku wielorodzinnym musi zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort użytkowania mieszkań poprzez optymalną wymianę powietrza. Wymagania techniczne w tym zakresie są sprecyzowane w przepisach i normach branżowych. Jednak nawet doprowadzenie wymaganej ilości powietrza do mieszkania i zapewnienie drożnych kanałów wentylacyjnych dla powietrza wywiewanego nie gwarantują sprawnej wentylacji grawitacyjnej. W wielu wypadkach trzeba sięgać po wentylację mechaniczną lub rozwiązania hybrydowe.

RENOPLAST Koniec z uciążliwymi remontami balkonów i tarasów!

Koniec z uciążliwymi remontami balkonów i tarasów! Koniec z uciążliwymi remontami balkonów i tarasów!

Problem z trwałością balkonów i dotyczy nie tylko obiektów dawno oddanych do użytkowania, ale również tych powstałych 2-3 lata temu. W większości przypadków destrukcja całej posadzki rozpoczyna się od...

Problem z trwałością balkonów i dotyczy nie tylko obiektów dawno oddanych do użytkowania, ale również tych powstałych 2-3 lata temu. W większości przypadków destrukcja całej posadzki rozpoczyna się od najbardziej newralgicznego miejsca, mianowicie jej krawędzi. Powodem takiego stanu rzeczy jest użycie niewłaściwych materiałów i stosowanie przestarzałych technologii. Istnieje jednak rozwiązanie, które skutecznie eliminuje ten problem – systemowe profile okapowe produkowane przez polskiego producenta,...

Damian Żabicki Przebudowa instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych

Przebudowa instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych Przebudowa instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych

Przebudowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym powinna przebiegać według ściśle zaplanowanych etapów z uwzględnieniem przepisów prawa i wymagań technicznych. Przede wszystkim ważne jest uzyskanie...

Przebudowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym powinna przebiegać według ściśle zaplanowanych etapów z uwzględnieniem przepisów prawa i wymagań technicznych. Przede wszystkim ważne jest uzyskanie warunków technicznych wydawanych przez administratora sieci gazowej.

Andrzej Englert, Zygmunt Jarosz, Andrzej Kieliszek, Antoni Lisowski Warunki techniczno-prawne instalacji i urządzeń elektrycznych - wskazówki dla zarządców i mieszkańców

Warunki techniczno-prawne instalacji i urządzeń elektrycznych - wskazówki dla zarządców i mieszkańców Warunki techniczno-prawne instalacji i urządzeń elektrycznych - wskazówki dla zarządców i mieszkańców

Każdy obiekt budowlany ma swego właściciela i stanowi część istotną jego aktywów, których elementami są instalacje, w szczególności elektryczne i teleinformatyczne. W odniesieniu do obiektów budowlanych,...

Każdy obiekt budowlany ma swego właściciela i stanowi część istotną jego aktywów, których elementami są instalacje, w szczególności elektryczne i teleinformatyczne. W odniesieniu do obiektów budowlanych, każdego rozsądnego i odpowiedzialnego właściciela bądź zarządcę obowiązuje troska o stan techniczny obiektu i spełnienie wymagań prawa obowiązującego w tym zakresie. Swą dbałość, troskę i odpowiedzialność wyraża on skutecznymi działaniami, zapewniającymi jego aktywom, w tym ich częściom (instalacjom...

Crisoma Wykonawca lastryka – renowacja i konserwacja posadzki

Wykonawca lastryka – renowacja i konserwacja posadzki Wykonawca lastryka – renowacja i konserwacja posadzki

Dzięki swojej budowie posadzka ta, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, co uważa się za jej wielki atut. Mowa o lastryku. Czynności renowacyjne mogą zapewnić...

Dzięki swojej budowie posadzka ta, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, co uważa się za jej wielki atut. Mowa o lastryku. Czynności renowacyjne mogą zapewnić wspomnianej posadzce całkowicie nowy wygląd. Żeby tak się stało konieczna jest odpowiednia renowacja, a następnie pielęgnacja podłogi. Od blisko dekady firma Crisoma specjalizuje się w tego typu zadaniach. Doświadczenie rynkowe, wykwalifikowany personel oraz specjalistyczny sprzęt budzą zaufanie...

Damian Żabicki Dźwigi osobowe w budynkach wielorodzinnych

Dźwigi osobowe w budynkach wielorodzinnych Dźwigi osobowe w budynkach wielorodzinnych

Dźwig osobowy jest urządzeniem, które umożliwia pionowe przemieszczanie osób. Typowy dźwig ma napęd elektryczny lub hydrauliczny, a przemieszczane osoby znajdują się w kabinie.

Dźwig osobowy jest urządzeniem, które umożliwia pionowe przemieszczanie osób. Typowy dźwig ma napęd elektryczny lub hydrauliczny, a przemieszczane osoby znajdują się w kabinie.

eVisions ROTHLEHNER – podnośniki i zwyżki do prac na wysokościach

ROTHLEHNER – podnośniki i zwyżki do prac na wysokościach ROTHLEHNER – podnośniki i zwyżki do prac na wysokościach

ROTHLEHNER – podesty ruchome sp. z o.o. jest częścią Grupy ROTHLEHNER, która od ponad 50 lat zajmuje się konstrukcją, sprzedażą, serwisem i doradztwem w zakresie różnego typu zwyżek, podnośników koszowych...

ROTHLEHNER – podesty ruchome sp. z o.o. jest częścią Grupy ROTHLEHNER, która od ponad 50 lat zajmuje się konstrukcją, sprzedażą, serwisem i doradztwem w zakresie różnego typu zwyżek, podnośników koszowych czy ładowarek teleskopowych. Dzięki wieloletniej pracy w branży, międzynarodowym kontaktom i wymianie doświadczeń specjaliści firmy Rothlehner są w stanie doradzić przy wyborze odpowiedniego sprzętu do prac na wysokościach.

mgr inż. Michał Drozdowicz, dr inż. Marta Laska Termomodernizacja budynków zabytkowych

Termomodernizacja budynków zabytkowych Termomodernizacja budynków zabytkowych

Utrzymanie kamienic zabytkowych w dobrej kondycji technicznej oraz obniżenie kosztów ich eksploatacji wymaga realizacji działań modernizacyjnych zgodnych z polskimi przepisami oraz wytycznymi konserwatorskimi.

Utrzymanie kamienic zabytkowych w dobrej kondycji technicznej oraz obniżenie kosztów ich eksploatacji wymaga realizacji działań modernizacyjnych zgodnych z polskimi przepisami oraz wytycznymi konserwatorskimi.

Redakcja Kiedy włączyć ogrzewanie w budynku

Kiedy włączyć ogrzewanie w budynku Kiedy włączyć ogrzewanie w budynku

Za oknem coraz chłodniej, a kaloryfery w naszym bloku wciąż zimne. Czy jest prawo, które reguluje, od kiedy do kiedy trwa sezon grzewczy w Polsce i kto decyduje, że c.o. zostanie włączone – pyta Czytelnik.

Za oknem coraz chłodniej, a kaloryfery w naszym bloku wciąż zimne. Czy jest prawo, które reguluje, od kiedy do kiedy trwa sezon grzewczy w Polsce i kto decyduje, że c.o. zostanie włączone – pyta Czytelnik.

Redakcja AiMN Dysproporcje kosztów ogrzewania mieszkań w budynku wielolokalowym

Dysproporcje kosztów ogrzewania mieszkań w budynku wielolokalowym Dysproporcje kosztów ogrzewania mieszkań w budynku wielolokalowym

Studium przypadku: analiza kosztów ogrzewania w budynku w miejscowości W. została oparta na otrzymanym z administracji zestawieniu kosztów i wskazań podzielników dla całego budynku i lokalu X z ostatnich...

Studium przypadku: analiza kosztów ogrzewania w budynku w miejscowości W. została oparta na otrzymanym z administracji zestawieniu kosztów i wskazań podzielników dla całego budynku i lokalu X z ostatnich 7 sezonów grzewczych (lata od 2005/2006 do 2011/2012) oraz na informacjach dotyczących kosztów c.o. w spółdzielni, zamieszczonych w sprawozdaniach rocznych.

Redakcja Nieprawidłowości w systemie wentylacji – kto za nie odpowiada?

Nieprawidłowości w systemie wentylacji – kto za nie odpowiada? Nieprawidłowości w systemie wentylacji – kto za nie odpowiada?

Często zapominamy o tym, jak wyglądają kanały wentylacyjne w naszych budynkach. Tymczasem ich stan ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, ponadto ich regularne przeglądy nakazuje prawo.

Często zapominamy o tym, jak wyglądają kanały wentylacyjne w naszych budynkach. Tymczasem ich stan ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, ponadto ich regularne przeglądy nakazuje prawo.

Crisoma Remont i naprawa posadzek lastrykowych

Remont i naprawa posadzek lastrykowych Remont i naprawa posadzek lastrykowych

Remont posadzek może obejmować różne czynności – od renowacji, przez szlifowanie, czyszczenie i impregnację, aż po krystalizację. Wybór konkretnej operacji uzależniony jest od rodzaju posadzki i stopnia...

Remont posadzek może obejmować różne czynności – od renowacji, przez szlifowanie, czyszczenie i impregnację, aż po krystalizację. Wybór konkretnej operacji uzależniony jest od rodzaju posadzki i stopnia jej uszkodzenia, a także oczekiwanych efektów. Każda posadzka po latach eksploatacji będzie wymagała renowacji, jednak nie każda będzie wymagała wymiany na nową. Nawet najbardziej wytrzymałe i trwałe podłogi z czasem się szarzeją i matowieją – nie da się tego uniknąć. Jednak jest na to sposób – renowacja,...

Weber, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Parkingi wielopoziomowe, garaże wielostanowiskowe – jakie posadzki dla nich?

Parkingi wielopoziomowe, garaże wielostanowiskowe – jakie posadzki dla nich? Parkingi wielopoziomowe, garaże wielostanowiskowe – jakie posadzki dla nich?

Nowe budynki wielorodzinne, centra handlowe, biurowce, hotele w centrach miast – w każdym z wymienionych obiektów parking jest nieodłącznym elementem. Najczęstszym rozwiązaniem dla tego typu obiektów jest...

Nowe budynki wielorodzinne, centra handlowe, biurowce, hotele w centrach miast – w każdym z wymienionych obiektów parking jest nieodłącznym elementem. Najczęstszym rozwiązaniem dla tego typu obiektów jest parking podziemny. Kolejnym rozwiązaniem, zyskującym na popularności, są parkingi wielopoziomowe. Te buduje się na obrzeżach dużych miast. Mają one zachęcić mieszkańców okolicznych miejscowości dojeżdżających do pracy do pozostawienia swoich pojazdów na parkingu i skorzystania z komunikacji miejskiej.

Damian Żabicki Syndrom IV piętra, czyli gdy windy brak

Syndrom IV piętra, czyli gdy windy brak Syndrom IV piętra, czyli gdy windy brak

Budynki, które należą do zasobów spółdzielni mieszkaniowych i były wybudowane przed 1960 rokiem oraz w latach 70-tych ubiegłego wieku, to z reguły budynki 3–5-cio kondygnacyjne bez wind. Chodzi tutaj również...

Budynki, które należą do zasobów spółdzielni mieszkaniowych i były wybudowane przed 1960 rokiem oraz w latach 70-tych ubiegłego wieku, to z reguły budynki 3–5-cio kondygnacyjne bez wind. Chodzi tutaj również o obiekty budowlane z tzw. „duszą” w klatce schodowej. Czy można je „doposażyć” w windę?

Redakcja Detektory gazów i ich rola w wentylacji garaży

Detektory gazów i ich rola w wentylacji garaży Detektory gazów i ich rola w wentylacji garaży

Garaże zamknięte to pomieszczenia i obiekty o szczególnych wymaganiach w zakresie wentylacji. System wymiany powietrza musi w nich bowiem nie tylko spełnić zadania wentylacji bytowej, ale w razie potrzeby...

Garaże zamknięte to pomieszczenia i obiekty o szczególnych wymaganiach w zakresie wentylacji. System wymiany powietrza musi w nich bowiem nie tylko spełnić zadania wentylacji bytowej, ale w razie potrzeby również reagować na wzrost stężenia gazów trujących ze spalin silników oraz odprowadzić spaliny powstające w wyniku pożaru.

Marian Banacki, Andrzej Bondyra Gospodarowanie energią cieplną w budynku

Gospodarowanie energią cieplną w budynku Gospodarowanie energią cieplną w budynku

W dobrze działającej instalacji c.o. istnieje centralna regulacja temperatury czynnika grzewczego dopływającego do grzejników i jest ona zależna od temperatury zewnętrznej. Wynika z tego, że temperatura...

W dobrze działającej instalacji c.o. istnieje centralna regulacja temperatury czynnika grzewczego dopływającego do grzejników i jest ona zależna od temperatury zewnętrznej. Wynika z tego, że temperatura nośnika ciepła jest zmienna, a tym samym ilość ciepła dostarczanego do lokali także ulega zmianom.

Joanna Ryńska Komfort i oszczędność – czyli co dają mieszkaniowe węzły cieplne

Komfort i oszczędność – czyli co dają mieszkaniowe węzły cieplne Komfort i oszczędność – czyli co dają mieszkaniowe węzły cieplne

W nowych budynkach wielorodzinnych deweloperzy coraz częściej wyposażają mieszkania w indywidualne (mieszkaniowe) węzły cieplne. To rozwiązanie łączące energooszczędność z możliwością indywidualnego sterowania...

W nowych budynkach wielorodzinnych deweloperzy coraz częściej wyposażają mieszkania w indywidualne (mieszkaniowe) węzły cieplne. To rozwiązanie łączące energooszczędność z możliwością indywidualnego sterowania komfortem cieplnym w poszczególnych mieszkaniach.

Sabina Augustynowicz Winda pod nadzorem

Winda pod nadzorem Winda pod nadzorem

W trakcie eksploatacji dźwigi osobowe – jako urządzenia transportu bliskiego – podlegają badaniom okresowym, eksploatacyjnym oraz doraźnym powypadkowym lub poawaryjnym.

W trakcie eksploatacji dźwigi osobowe – jako urządzenia transportu bliskiego – podlegają badaniom okresowym, eksploatacyjnym oraz doraźnym powypadkowym lub poawaryjnym.

Marian Banacki, Andrzej Bondyra Metodologia rozliczania kosztów c.o.

Metodologia rozliczania kosztów c.o. Metodologia rozliczania kosztów c.o.

Rozliczając koszty centralnego ogrzewania w budynku, w którym zamontowano ciepłomierze mieszkaniowe, niezbędna jest analiza wskazań ciepłomierzy, mierzących ilość pobranego ciepła przez poszczególne lokale...

Rozliczając koszty centralnego ogrzewania w budynku, w którym zamontowano ciepłomierze mieszkaniowe, niezbędna jest analiza wskazań ciepłomierzy, mierzących ilość pobranego ciepła przez poszczególne lokale z ilością ciepła, jakie zostało dostarczone do instalacji grzewczej budynku.

dr inż. Janusz Rzepka Racjonalne gospodarowanie wodą

Racjonalne gospodarowanie wodą Racjonalne gospodarowanie wodą

W naszej części świata susze pojawiają się coraz częściej. Jednocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zauważa, że tematem o zasięgu ogólnoświatowym stał się problem malejących zasobów wód,...

W naszej części świata susze pojawiają się coraz częściej. Jednocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zauważa, że tematem o zasięgu ogólnoświatowym stał się problem malejących zasobów wód, co skonstatowano już podczas Konferencji ONZ w Rio De Janeiro 22.03.1993 roku i ustanowiono Światowy Dzień Wody.

Redakcja Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej? Wiaty śmietnikowe i rowerowe

Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej? Wiaty śmietnikowe i rowerowe Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej? Wiaty śmietnikowe i rowerowe

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy i wywoływać negatywnych emocji. Idźmy dalej....

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy i wywoływać negatywnych emocji. Idźmy dalej. Pozostawione na klatkach i w przejściach rowery również nie muszą frustrować i zagracać naszej przestrzeni. Tak w pierwszym, jak i w drugim przypadku jest na to sposób – wiaty śmietnikowe i rowerowe.

Wybrane dla Ciebie

Masz zaparowane okna w kuchni? Poznaj sposób na zapewnienie odpowiednie wentylacji w kuchni »

Masz zaparowane okna w kuchni? Poznaj sposób na zapewnienie odpowiednie wentylacji w kuchni » Masz zaparowane okna w kuchni? Poznaj sposób na zapewnienie odpowiednie wentylacji w kuchni »

Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej?

Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej? Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej?

Jak mógłby wyglądać świat bez dachów?

Jak mógłby wyglądać świat bez dachów? Jak mógłby wyglądać świat bez dachów?

Nie masz środków na termomodernizację?

Nie masz środków na termomodernizację? Nie masz środków na termomodernizację?

Istnieje wiele możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych, unijnych i innych. Zadzwoń i dowiedz się więcej: Bartosz Pawela, tel: 665 100 155

Istnieje wiele możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych, unijnych i innych. Zadzwoń i dowiedz się więcej: Bartosz Pawela, tel: 665 100 155

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością? Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze» Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Jak zabezpieczyć powietrze w domu i budynku przed smogiem i wirusami »

Jak zabezpieczyć powietrze w domu i budynku przed smogiem i wirusami » Jak zabezpieczyć powietrze w domu i budynku przed smogiem i wirusami »

Sposób dzięki któremu zredukujesz koszty i zwiększysz wydajność swoich procesów - zdalny...

Sposób dzięki któremu zredukujesz koszty i zwiększysz wydajność swoich procesów - zdalny... Sposób dzięki któremu zredukujesz koszty i zwiększysz wydajność swoich procesów - zdalny...

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Dachy zielone - na jakie rozwiązanie warto postawić?

Dachy zielone - na jakie rozwiązanie warto postawić? Dachy zielone - na jakie rozwiązanie warto postawić?

Dlaczego warto stosować urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów?

Dlaczego warto stosować urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów? Dlaczego warto stosować urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów?

Jak niedrogo i szybko przeprowadzić inspekcję nieruchomości ▼

Jak niedrogo i szybko przeprowadzić inspekcję nieruchomości ▼ Jak niedrogo i szybko przeprowadzić inspekcję nieruchomości ▼

Skorzystaj z dofinansowania i wykonaj ocieplenie dachu oraz poddasza »

Skorzystaj z dofinansowania i wykonaj ocieplenie dachu oraz poddasza » Skorzystaj z dofinansowania i wykonaj ocieplenie dachu oraz poddasza »

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce? Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

System ppoż. - co zrobić, by mieć pewność, że system zabezpieczeń ppoż. w obiekcie jest sprawny,

System ppoż. - co zrobić, by mieć pewność, że system zabezpieczeń ppoż. w obiekcie jest sprawny, System ppoż. - co zrobić, by mieć pewność, że system zabezpieczeń ppoż. w obiekcie jest sprawny,

Poznaj korzyści z połączenia pompy ciepła i kotła w jedno urządzenie »

Poznaj korzyści z połączenia pompy ciepła i kotła w jedno urządzenie » Poznaj korzyści z połączenia pompy ciepła i kotła w jedno urządzenie »

Nieruchomość bez dostępu do gazu - i co wtedy?

Nieruchomość bez dostępu do gazu - i co wtedy? Nieruchomość bez dostępu do gazu - i co wtedy?

Ściany w budynku są ciągle uszkodzone? Z tą metodą pozbędziesz się tego problemu »

Ściany w budynku są ciągle uszkodzone? Z tą metodą pozbędziesz się tego problemu » Ściany w budynku są ciągle uszkodzone? Z tą metodą pozbędziesz się tego problemu »

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach » Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Czym czyścić części wspólne nieruchomości? Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania? Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Ogrzewanie - które rozwiazanie wybrać i zaoszczędzić?

Ogrzewanie - które rozwiazanie wybrać i zaoszczędzić? Ogrzewanie - które rozwiazanie wybrać i zaoszczędzić?

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni »

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni » Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni »

Jak się wyróżnić będąc windą?

Jak się wyróżnić będąc windą? Jak się wyróżnić będąc windą?

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku? W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

Oto wiaty śmietnikowe, które zdobią osiedla »

Oto wiaty śmietnikowe, które zdobią osiedla » Oto wiaty śmietnikowe, które zdobią osiedla »

Czy wiesz, jak zbudować najfajnieszy plac zabaw?

Czy wiesz, jak zbudować najfajnieszy plac zabaw? Czy wiesz, jak zbudować najfajnieszy plac zabaw?

Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?

Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła? Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.