administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Zagrożenia pożarowe budynków wielorodzinnych

www.freeimages.com

www.freeimages.com

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego za budynek wielorodzinny uznaje się taki, który jest funkcjonalnie przeznaczony dla ponad dwóch rodzin. Budynek dwurodzinny to zatem jeszcze budynek jednorodzinny – jak śmiesznie by to nie zabrzmiało.

Zobacz także

UNIWERSAL Sp. z o.o. Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal

Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal

Firma Uniwersal wprowadziła na rynek nowatorski program doboru wentylatorów, który stanowi istotne wsparcie dla projektantów systemów wentylacyjnych. Program ten, dostępny na wszystkich popularnych systemach...

Firma Uniwersal wprowadziła na rynek nowatorski program doboru wentylatorów, który stanowi istotne wsparcie dla projektantów systemów wentylacyjnych. Program ten, dostępny na wszystkich popularnych systemach operacyjnych - Windows, iOS, Android - oraz na różnorodnych urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne, laptopy, tablety i smartfony, wyróżnia się swoją funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi. Program stanowi zintegrowane środowisko ze stroną internetową www.uniwersal.com.pl.

OTIS Sp. z o.o. OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie

OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie

OTIS znajduje się w czołówce światowych firm, zajmujących się produkcją, instalacją oraz serwisem wind i schodów ruchomych. Nasze produkty można odnaleźć w najbardziej rozpoznawalnych budynkach na całym...

OTIS znajduje się w czołówce światowych firm, zajmujących się produkcją, instalacją oraz serwisem wind i schodów ruchomych. Nasze produkty można odnaleźć w najbardziej rozpoznawalnych budynkach na całym świecie, a także w najbardziej ruchliwych węzłach komunikacyjnych i centrach handlowych – wszędzie tam, gdzie ludzie pozostają w ruchu. Możemy poszczycić się portfolio usług konserwacyjnych, obejmującym ponad dwa miliony wind i schodów ruchomych – produktów, które każdego dnia transportują około dwóch...

Manage Prosta Spółka Akcyjna Usterki - zarządzaj nimi w prosty i przejrzysty sposób!

Usterki - zarządzaj nimi w prosty i przejrzysty sposób! Usterki - zarządzaj nimi w prosty i przejrzysty sposób!

Zarządzanie usterkami Proces zgłaszania usterek jest przejrzysty i uporządkowany. Masz możliwość monitorowania postępu prac oraz śledzenie zmian statusów zgłoszeń. System w sposób automatyczny i natychmiastowy...

Zarządzanie usterkami Proces zgłaszania usterek jest przejrzysty i uporządkowany. Masz możliwość monitorowania postępu prac oraz śledzenie zmian statusów zgłoszeń. System w sposób automatyczny i natychmiastowy powiadamia odpowiednie osoby o zgłoszeniach, co przyspiesza proces reagowania i eliminuje opóźnienia w usuwaniu usterek.

Zastawianie dróg pożarowych

Drogi pożarowe, zapewniające przejezdność dla pojazdów straży pożarnych (samochodów gaśniczych, drabin i podnośników mechanicznych), nie są wymagane we wszystkich rodzajów budynków. To problem budzący żywotne zainteresowanie mieszkańców, jednak nie w kontekście zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, lecz raczej ich własnej wygody - i ewentualnie dojazdu do budynku samochodu pogotowia ratunkowego.

Niestety więc czasami dochodzi do nieporozumień, gdy mieszkańcy domagają się od komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, by wymusił na właścicielu budynku doprowadzenie takiej drogi dojazdowej, choć akurat w danym przypadku nie jest ona wymagana (dotyczy to niskich obiektów mieszkalnych - takich o wysokości do czterech kondygnacji nadziemnych).

Trzeba też wiedzieć, że faktyczna wysokość budynków, istotna przy innych ich rodzajach, w wielorodzinnym budownictwie mieszkalnym nie ma znaczenia. Oczywiście, dobrze by było, gdyby takie drogi doprowadzono do wszystkich budynków, jednak jeśli prawo tak nie stanowi, nie można właściciela do tego zmusić, można go tylko namawiać.

Gdy taka droga jest wymagana i istnieje, skorzystanie z niej przez jednostki interwencyjne straży pożarnej bywa utrudnione przez samych mieszkańców, ponieważ służy im ona zwykle jako miejsce do parkowania samochodów. Dochodzi tu do podwójnej nieprawidłowości.

Z jednej strony właściciel obiektu powinien odpowiednio oznakować drogę tablicą i znakiem "Droga pożarowa. Nie zastawiać". Jeśli tego nie robi, naraża się na sankcje karne w postaci mandatu od strażaka kontrolującego.

Tłumaczenie, że nie ma wpływu na mieszkańców, nie będzie przyjmowane. Może go mieć poprzez zainstalowanie, wraz z ww. oznakowaniem, znaku z Prawa ruchu drogowego "Zakaz zatrzymywania się", co jest obecnie w pełni dopuszczalne. Znak taki otwiera możliwość działania służbom porządkowym, takim jak policja czy straż miejska (gminna).

Utrudnieniami w akcji gaśniczej mogą też być drzewa i krzewy, którymi mieszkańcy ozdobili teren miedzy drogą pożarową a ścianą budynku. Przepisy stanowią, że wszelkie obiekty takiego zagospodarowania nie mogą być wyższe niż 3 m. W praktyce nie każde drzewo przeszkadza, nawet straży, bo jego usytuowanie jest takie, że nie ma znaczenia dla akcji.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że dostęp do budynku drogą pożarową to nie tylko niezakłócony przejazd nią czy możliwość rozstawienia drabiny mechanicznej lub podnośnika i swobodnego nimi operowania. Może się zdarzyć, że koniecznym jest ustawienie skokochronu. Będzie to niemożliwe na nawet najniższych płotkach czy ostrych gałęziach, za to na trawniku - jak najbardziej tak.

Kraty w oknach mieszkań oraz na drogach ewakuacyjnych w budynku

Elementy te zawsze mogą być istotnym utrudnieniem w ewakuacji. Zdarzały się przypadki śmierci ludzi w pożarach z powodu zakratowania okien pomieszczeń czy dróg ewakuacyjnych. Dlatego nie ma strażaka, który zalecałby ich stosowanie. Jednak wbrew temu, co się powszechnie sądzi, ich montowanie nie jest zabronione, jeśli jednocześnie będą spełnione określone warunki bezpieczeństwa.

W przypadku okratowania okien lub balkonów mieszkań co najmniej jedna krata na mieszkanie powinna się łatwo - a nawet natychmiastowo - otwierać od wewnątrz pomieszczenia. Poza tym ma być wykonana tak, żeby uniemożliwić wspinanie się po niej.

Na korytarzach i klatkach schodowych kraty muszą mieć możliwość natychmiastowego otwarcia od wewnątrz. Jednocześnie nie mogą zawężać ani zastawiać dróg ewakuacyjnych, co w praktyce oznacza, że powinny być tak wykonane, by po otwarciu nie powodowały zablokowania lub przysłonięcia jakichś drzwi, części korytarza czy biegu klatki schodowej.

Zarówno natychmiastowe otwarcie, jak i niezawężanie dróg ewakuacyjnych nastręczają wielu problemów. Samo zaś zastosowanie krat kusi mieszkańców, by zagospodarować teren korytarza za nimi, co stwarza dodatkowe zagrożenia. Pojawiają się szafki, wieszaki na ubrania, chodniki, co w sytuacji pożaru jest bardzo niebezpieczne.

W stanie idealnym w budownictwie wielorodzinnym na drogach ewakuacyjnych nie powinno być prawie żadnych materiałów palnych (poza wycieraczkami). Nie chodzi tu o samo tylko ich zawężenie, co dla kilku mieszkańców "za kratą" nie ma praktycznie żadnego znaczenia.

Istotą niebezpieczeństwa jest nawet niewielki pożar w korytarzu, prowadzący do bardzo szybkiego zadymienia zarówno jego samego, jak i biegu klatki schodowej, co już stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych mieszkańców. Zdarzały się pożary kilku szmat w piwnicy budynku, które powodowały zatrucia kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu osób.

Zamienianie strychów i korytarzy piwnicy w rupieciarnie

Jednym z najstarszych porządkowych przepisów przeciwpożarowych jest zakaz stosowania materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach budynków. Ma to duże znaczenie ze względu na rozprzestrzenianie się pożaru na sąsiednie budynki oraz na czas jego trwania, a co za tym idzie - na niszczące skutki samego ognia i akcji gaśniczej.

Pożar poddasza to bardzo poważny problem. Rozwija się bardzo szybko, widać go dopiero w fazie rozwiniętej, występuje bardzo trudny do niego dostęp, ma dużą intensywność. Z tych powodów jest najtrudniejszy do ugaszenia. No i grozi przerzutami ognia dalej.

Jeśli nie ma na poddaszu materiałów palnych, rozmiary ewentualnego pożaru będą niewielkie lub nawet żadne. Bo nie ma pożarów tam, gdzie nie ma co się palić. A z praktycznego punktu widzenia rupiecie gromadzone na strychach nie mają już żadnej wartości użytkowej. Tym zasadniejsze jest przestrzeganie tego przepisu.

Zastawianie materiałami palnymi dróg w piwnicach niesie ze sobą wysokie niebezpieczeństwo, ponieważ pożary tam zlokalizowane wiążą się zawsze z bardzo ograniczoną widzialnością.

Nie dość, że strażak musi wejść w labirynt pomieszczeń, to na dokładkę będzie napotykał się na przeszkody, z których część może się palić. To jedno. Drugie zaś to zagrożenie analogiczne do pożarów opisanych przy okazji składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych - każdy pożar w piwnicy może łączyć się z zadymieniem klatek schodowych.

Dla wielu osób może to być przeszkoda nie do pokonania, a nawet śmiertelna. Natomiast gdy składowanie materiałów jest ograniczone wyłącznie do komórek, właściciele dbają, by dostęp do nich ograniczyć, a w skąpej przestrzeni nie trzymać przedmiotów bezużytecznych. Powstanie pożaru w takim miejscu może łączyć się z odpowiedzialnością, więc przy czystych drogach w piwnicach pożarów będzie mniej.

Przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe

Przedmiotem wielu sporów, w które próbuje się wciągać Państwową Straż Pożarną, jest właściwe użytkowanie przewodów spalinowych i dymowych.

Zdarzają się jeszcze budynki ogrzewane z kotłowni węglowej lub nawet z indywidualnych pieców węglowych, zlokalizowanych w piwnicach. Tak jest głównie w obiektach starych i bardzo starych, co oznacza, że równie stare, a więc zużyte, są tam przewody dymowe. Ich użytkowanie grozi zatruciami bądź pożarami.

Zaznaczyć jednak należy, że to nie straż pożarna bada i ocenia zużycie przewodów dymowych, lecz osoby trudniące się rzemiosłem kominiarskim. Straż pożarna wymaga tylko przedstawienia dokumentu potwierdzającego sprawność techniczną przewodu. Decyzje w zakresie konieczności przebudowania bądź naprawy przewodu dymowego wydaje natomiast właściwy ze względu na miejsce organ nadzoru budowlanego.

Z zakresu użytkowania niesprawnych przewodów dymowych można przytoczyć kilka regularnych obserwacji ludzkich zachowań. Przede wszystkim właściciel nieprawnego przewodu utrzymuje z dużym przekonaniem, że jest on w pełni sprawny, zwłaszcza jeśli dokonał kilku drobnych napraw, poprawiających wizualny stan urządzenia.

Po drugie, nawet jeśli przewód jest sprawny, mieszkańcy, którzy zorientowali się, że przebiega on przez ściany ich mieszkań, za każde złe samopoczucie obwiniają fakt jego użytkowania. W tej kwestii, zwłaszcza wśród osób starszych, bywają nawet przypadki obsesji, z wielokrotnym wzywaniem straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.

Żeby takich sytuacji uniknąć, remontu przewodu należałoby dokonać w taki sposób, by nic nie poprawiać, tylko do istniejącego otworu włożyć nowy, szczelny przewód wykonany z odpowiedniego materiału, o ściankach gładkich i jednolitych, połączony z piecem w sposób znamionujący profesjonalizm.

To połączenie nie może chować się w ścianie, lecz musi być widoczne na zewnątrz, by każdy laik mógł stwierdzić, ze wykonano je prawidłowo. Prawdą bowiem jest, że stare przewody ceglane, nawet jeśli badanie ich kamerami nie wykazuje jakichś ubytków, nie gwarantują stuprocentowej szczelności, bo coś takiego mogłoby udowodnić tylko badanie ciśnieniowe. Nie usuwają więc niepewności co do bezpieczeństwa ich użytkowania.

Istotnym czynnikiem napraw jest również odpowiednie wyprowadzenie przewodu nie tylko ponad dach, lecz także ponad otaczające go wyloty przewodów wentylacyjnych, oraz wyposażenie go w odpowiednie urządzenie poprawiające ciąg lub kierunkujące wydmuch. Należy to wykonać w taki sposób, by wiatr nie miał możliwości wdmuchiwania dymu do przewodów wentylacyjnych.

To rzadko bywa niebezpieczne, ale daje współmieszkańcom budynku niewzruszoną pewność, ze ich życie jest w niebezpieczeństwie. Późniejsze kilkukrotne ekspertyzy i przeglądy techniczne, prowadzone w wyniku ustawicznych skarg, udowadniające "pełną sprawność techniczną", są znacznie droższe od kawałka rury kamionkowej bądź kwasoodpornej, zakończonej "strażakiem", "kogutem" albo nasadą obrotową w postaci kuli lub "tulipana" - nie mówiąc już o psychicznych aspektach pokojowego współżycia z mieszkańcami budynku.

Od nieszczelnych przewodów dymowych, których wykrycie jest gwarantowane przez najczulszy na dym organ - ludzki nos, znacznie groźniejsze w skutkach może okazać się użytkowanie nieszczelnych przewodów spalinowych od urządzeń opalanych paliwami gazowymi. Spalinowych, gdyż odprowadzających spaliny, czyli produkty spalania gazu lub paliwa ciekłego.

W odróżnieniu od spalania ciał stałych, węgla i drewna, gdzie zawsze są jakieś cząstki stałe (dym), wyczuwalne zmysłem powonienia, przy pełnym i prawidłowym procesie spalania gazu jego produktami będą tylko dwutlenek węgla i woda. A ich po prostu nie czuć. Nie czuć również silnej trucizny, która jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć - tlenku węgla.

Rocznie bez żadnych pożarów, z powodu samego tylko zatrucia tlenkiem węgla, umiera kilkaset osób, a kilka tysięcy jest hospitalizowanych. Istnieje kilka przyczyn tego stanu rzeczy.

Najważniejszą jest brak napływu powietrza do pieca, piecyka bądź gazowego podgrzewacza wody. Uszczelnione okna gwarantują, że żadne powietrze nie napływa. W dodatku zasłonięto dodatkowe przewody wentylacyjne (nazywane kratkami), bo nadmuchuje nimi zimne powietrze.

W takiej sytuacji nawet niewielki płomień piecyka zużywa szybko tlen, zwłaszcza w jego bezpośrednim otoczeniu. Mało tego - brak napływu powietrza oznacza brak wypływu spalin, bo ciąg nie ma jak się wytworzyć.

A ponieważ spaliny gazu ziemnego są bezwonne, osoba biorąca kąpiel nie wie, że oddycha tym, co jej piecyk właśnie wypuścił. Łazienka jest pomieszczeniem zamkniętym i niewielkim, dodatkowo uszczelnionym zatkaniem "kratki" wentylacyjnej, więc w jej mocno ograniczonej przestrzeni bardzo szybko następuje zużycie tlenu i zastąpienie go tlenkiem węgla. Ktoś traci przytomność i już się nie budzi. Tak wygląda typowe śmiertelne zaczadzenie. Bywa też, że przy wymianie gazowej z resztą mieszkania zatruciu ulegają wszyscy domownicy.

Wprawdzie rzadko, ale zdarza się i tak, że w miejscu spalania gazu istnieje jakiś nawiew, ale przewód spalinowy jest nieszczelny, a jednocześnie nieszczelne są też sąsiadujące z nim przewody wentylacyjne. W takiej sytuacji zatruć mogą się także sąsiedzi, gdyż spaliny spenetrują wszelkie szczeliny w instalacji wentylacyjnej.

Ponadto z powodu nadmiernego uszczelniania mieszkania oraz wad przewodów wentylacyjnych i spalinowych dochodzi nie tyle nawet do zatrucia, ile do ustawicznego podtruwania mieszkańców, co jest bardzo szkodliwe w dłuższym okresie czasu.

Z powyższych powodów należy przestrzegać czasokresów czyszczenia i badania przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych, a także ich naprawiania w sposób podany wyżej dla przewodów dymowych. Sami mieszkańcy budynków wielorodzinnych nie mogą tego robić, ale powinni - dla dobra własnego i wspólnego - wpuszczać fachowców do swoich mieszkań, by ci mogli właściwie ocenić sytuację i rozwiązać problemy.

Żeby uniknąć niektórych zagrożeń, wystarczy odrobinę uwagi, czasu i pieniędzy poświęcić kwestiom bezpieczeństwa. Przede wszystkim: nie zasłaniać przewodów wentylacyjnych, uchylać nieco jedno z okien i zakupić czujnik tlenku węgla.

Można do tego dokupić czujkę przeciwpożarową lub - zamiast nich - urządzenie uniwersalne, które wykrywa tlenek węgla, dym i podwyższoną temperaturę. W wielu krajach stosowanie tych niedrogich przyrządów spowodowało obniżenie liczby ofiar zatruć i pożarów o 60-80%, więc na pewno warto.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

  • Halina Halina, 27.09.2016r., 17:43:50 Spółdzielnia zamontowała zamki w klamkach okien na korytarzu budynku. W moim na 2 piętrach, w budynku sąsiednim na wszystkich 4 piętrach. Otrzymałam pismo w którym SM zapowiada montaż kolejnych zamków. Budynki są 5 kondygnacyjne, kluczyki mają "jacyś " sąsiedzi i dozują świeże powietrze według własnego uznania. Czy można ( a nawet należy ) przyjąć przez analogię , że jeśli kraty muszą się dać natychmiast otworzyć, to również i skrzydła okienne ? To oczywiście na wypadek silnego, trującego zadymienia. Jeśli tak, to na jaki przepis się powołać i komu - oprócz SM należy to zgłosić.

Powiązane

Anna Ruszczak news Ceny gazu nie wzrosną

Ceny gazu nie wzrosną Ceny gazu nie wzrosną

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Redakcja Administratora Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie...

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie warunków zewnętrznych. Stąd odpowiednia ochrona ich powierzchni przed wilgocią czy zmianami temperatur jest szczególnie istotna. Tylko wtedy będziemy mogli bezproblemowo użytkować balkony czy tarasy i cieszyć się ich udogodnieniami przez długie lata.

Anna Ruszczak news Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Polskie Pojemniki Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta. Poznaj nasze obudowy do śmietników.

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta. Poznaj nasze obudowy do śmietników.

Piotr Stawicki Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest...

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest generowana z sektora komunalno-bytowego. Zebranie pełnej informacji pozwoli na identyfikację miejsc najbardziej zagrażających zdrowiu mieszkańców.

Przemysław Gogojewicz Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

mgr inż. Maciej Rokiel Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń? Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

System ETICS – to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających...

System ETICS – to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających (profile narożne/okapnikowe/dylatacyjne, listwa startowa itp.). Dobrze dobrany, na podstawie analizy efektywności inwestycji, daje gwarancję trwałości eksploatacyjnej.

Anna Ruszczak news Osiedle przyjazne dla planety

Osiedle przyjazne dla planety Osiedle przyjazne dla planety

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy...

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy w zakresie zielonych technologii?

Anna Ruszczak news Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Redakcja AiMN Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych? Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również...

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również System Białych Certyfikatów.

Redakcja AiMN Jak łatwo naprawić dach?

Jak łatwo naprawić dach? Jak łatwo naprawić dach?

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych...

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych deszczy, przez opady śniegu, aż po silne wiatry. Stąd jesień, a szczególnie zima, z pewnością nie służą naszym dachom. Warto więc wiosną sprawdzić stan dachu i przystąpić do ewentualnej naprawy usterek, które nie dają o sobie znać. Zwlekanie z naprawą i bagatelizowanie drobnych mankamentów może w krótkim...

Radosław Tyślewicz, Tomasz Łukaszewski Monitoring wizyjny ery AI

Monitoring wizyjny ery AI Monitoring wizyjny ery AI

Obecność kamer w naszym codziennym życiu stała się powszechna i oczywista. „Oko wielkiego brata” towarzyszy nam na każdym kroku, dając nam poczucie kontroli, ale także bezpieczeństwa. Nie ma dworca, urzędu,...

Obecność kamer w naszym codziennym życiu stała się powszechna i oczywista. „Oko wielkiego brata” towarzyszy nam na każdym kroku, dając nam poczucie kontroli, ale także bezpieczeństwa. Nie ma dworca, urzędu, obiektu przemysłowego, skrzyżowania drogowego, czy bankomatu bez systemu kamer pracujących w systemie 24/7. Nawet działkowe altany, mieszkania i wille czy łodzie w marinie objęte są już powszechnie monitoringiem. Coraz częściej w systemach monitoringu stosuje się algorytmy sztucznej inteligencji...

Anna Ruszczak news Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unijny zakaz używania pieców gazowych Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy...

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy na taką zmianę?

Anna Ruszczak news CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy...

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy programów związanych z termomodernizacją.

Anna Ruszczak news Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie...

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie intensywnymi opadami. W trakcie 20-minutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 mkw. można zebrać nawet 360 litrów wody. Woda opadowa ma ogromny potencjał do wykorzystania.

Anna Ruszczak news Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona

Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona

Senat pracuje nad ustawą, która wprowadza dopłaty dla gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania skroplonym gazem LPG. Jednorazowa zapomoga będzie dużo niższa niż w przypadku węgla i wyniesie...

Senat pracuje nad ustawą, która wprowadza dopłaty dla gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania skroplonym gazem LPG. Jednorazowa zapomoga będzie dużo niższa niż w przypadku węgla i wyniesie 500 zł. Ze względu na dywersyfikację dostaw tego surowca branża jest odporna i będzie on dostępny.

mgr inż. Maciej Rokiel Przeglądy okresowe a system ETICS

Przeglądy okresowe a system ETICS Przeglądy okresowe a system ETICS

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Anna Ruszczak news Domowe sposoby na oszczędzanie energii

Domowe sposoby na oszczędzanie energii Domowe sposoby na oszczędzanie energii

Wyniki badań IBRiS dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wskazują, że Polacy nie są do końca świadomi, które urządzenia elektroniczne w domu lub mieszkaniu pobierają najwięcej energii. Nawet drobne...

Wyniki badań IBRiS dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wskazują, że Polacy nie są do końca świadomi, które urządzenia elektroniczne w domu lub mieszkaniu pobierają najwięcej energii. Nawet drobne zmiany w sposobie korzystania z takich sprzętów mogą przełożyć się na wysokość rachunków.

Anna Ruszczak news Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań

Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań

Sejm przegłosował ustawę zmieniającą przepisy o efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,...

Sejm przegłosował ustawę zmieniającą przepisy o efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ale też dla właścicieli mieszkań.

Anna Ruszczak news Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną...

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną starzejących się budynków mieszkalnych, do 2050 roku mogą przynieść polskiej gospodarce 17mld euro dodatkowych oszczędności.

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości?

Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości? Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości?

Rzetelna ocena stanu technicznego budynku jest niezbędna nie tylko przed rozpoczęciem jego użytkowania ale także w trakcie eksploatacji nieruchomości, kiedy to pojawiają się awarie, wpływające na bezpieczeństwo,...

Rzetelna ocena stanu technicznego budynku jest niezbędna nie tylko przed rozpoczęciem jego użytkowania ale także w trakcie eksploatacji nieruchomości, kiedy to pojawiają się awarie, wpływające na bezpieczeństwo, ekonomiczność a także prawidłowe wykorzystanie zainstalowanych w budynku technologii. Obowiązek przeprowadzenia okresowych przeglądów wynika ponadto wprost z art. 62 Prawa Budowlanego. Nie ulega zatem wątpliwości, że inspekcję nieruchomości należy zlecić specjaliście, który nie tylko dzięki...

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu...

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu technicznego. Do tego dochodzi dbałość o prawidłowy stan techniczny w częściach wspólnych nieruchomości. Konserwator osiedlowy rozwiązuje zatem różnorakie problemy techniczne, z pogranicza wielu branż. Jego doświadczenie i wszechstronność, a także dobrze wyposażony warsztat gwarantują sprawne i skuteczne...

Redakcja Nowoczesne produkty, które zarządca powinien znać w 2024 roku

Nowoczesne produkty, które zarządca powinien znać w 2024 roku Nowoczesne produkty, które zarządca powinien znać w 2024 roku

Zgodnie z definicją zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami na zlecenie właściciela budynku. Podejmowane przez niego decyzje mają...

Zgodnie z definicją zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami na zlecenie właściciela budynku. Podejmowane przez niego decyzje mają zasadniczy wpływ na komfort życia mieszkańców i efektywne gospodarowanie nieruchomością oraz jej wartość. A co ma wpływ na te decyzje? Jakim kryterium wyboru kieruje się zarządca, odrzucając bądź stawiając na konkretną usługę czy produkt?

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie...

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie budynku. To, co widać gołym okiem to elewacja. Dobrze świadczy czysta, schludna elewacja w stonowanych kolorach. Czasy pstrokatych blokowisk odchodzą pomału w niepamięć. Oczywiście jeśli mowa o elewacji to budynek powinien być już po termomodernizacji. Nie sposób tu wspomnieć o równie estetycznym...

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.