administrator24.info

Zdalny odczyt mediów na poziomie smart

Obecne rozwiązania technologiczne umożliwiają zminimalizowanie nie tylko zużycia energii ale także racjonalnie gospodarować wodą. Zdalny odczyt mediów, z powodzeniem wykorzystywany w mieszkalnictwie, ma szansę unowocześnić obsługę całej sieci miejskiej, wdrażając rozwiązania smart.

Energooszczędność i ekologia to hasła, które towarzyszą nam od dawna niemalże na każdym kroku. Nie ma w tym nic dziwnego, bo postęp techniki pozwolił na wprowadzenie rozwiązań, które umożliwiają zminimalizowanie zużycia energii pobieranej przez urządzenia, z których korzystamy na co dzień. Jednak nie tylko tutaj poszukuje się oszczędności, ale także w racjonalnym gospodarowaniu zasobami, np. wody. Stąd dużą popularnością cieszy się zdalny odczyt mediów, ponieważ pozwala monitorować sieć, np. wodociągową. Znany z budownictwa mieszkaniowego system monitoringu zużycia wody dziś próbuje się przenieść na całą sieć miejską, dając w ten sposób podwaliny do powstania tzw. „inteligentnego miasta”.

Smart city

Zdalny odczyt liczników to pierwszy krok ku stworzeniu inteligentnych sieci miejskich wodociągowych czy ciepłowniczych. Stały monitoring zużycia energii oraz medium może pozwolić szybko wykryć wycieki oraz zlokalizować potencjalne awarie. Bardziej rozbudowane systemy w oparciu o spadki ciśnienia w instalacji mogą „uczyć się” zmian, na podstawie danych pomiarowych i optymalizować koszty pompowania wody na sieci. Pozwala to przede wszystkim uzyskać nie tylko oszczędności na zużyciu energii przez silniki pomp, ale także uzyskać kontrolę nad dystrybucją w sieci.

Nowoczesne systemy pozwalają także wprowadzić małe układy wytwarzające energię na własny użytek do wspólnego systemu, do którego można sprzedać nadwyżki energii. Jeszcze do niedawna takie rozwiązania uważano za pieśń przyszłości w Polsce, dziś stają się rzeczywistością. Już w tej chwili w trzech polskich miastach: Krośnie Odrzańskim, Kościanie i Ząbkach [1] przy wykorzystaniu tzw. IoT (ang. Internet of Things – Internet Rzeczy), jest wdrażany system inteligentnego zdalnego odczytu zużycia wody. Dane pomiarowe będą analizowane przez specjalne oprogramowanie, a jego wyniki posłużą optymalizacji miejskiej sieci wodociągowej. To wielka szansa dla samorządów dla poszukiwania oszczędności w procesie dystrybucji wody. To właśnie po stronie miejskiej najtrudniej jest zlokalizować przecieki oraz inne problemy, które mogą skutkować w niedługim czasie awarią. Rozwinięty system zdalnego odczytu pozwala takim sytuacjom zapobiegać i oszczędzić na kosztach naprawy sieci, a także tym samym podwyższyć komfort życia mieszkańców. System dostaje informację o nagłych miejscowych spadkach ciśnienia, dzięki czemu może szybko zareagować, zanim jeszcze woda z sieci wyleje się na ulicę. Znacznie taniej jest zapobiegać niż usuwać skutki awarii. Dodatkowo stały dostęp do bilansu wody pozwala wyłapać różne nadużycia związane z poborem wody.

Według danych infor.pl co trzeci samorząd miejski chce inwestować w rozwiązania typu smart-grid, w tym przede wszystkim w zdalny odczyt wody, ale i nie tylko. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. wdrożyło także zdalny odczyt ciepłomierzy. Technologia z jakiej korzysta to NB-IoT [2], czyli sieć komórkowa nie wymagająca dużej przepływowości danych oraz bardzo dobry zasięg, nawet w trudno dostępnych miejscach. Rozwiązania smart stają się coraz częściej stosowane w polskich miastach i dzięki zauważalnym korzyściom, zatem taka tendencja zostanie prawdopodobnie utrzymana.

Na czym polega zdalny odczyt?

Stykając się ze zdalnym odczytem zużycia mediów należy wiedzieć, że są dwa rodzaje rozwiązań: odczyt radiowy oraz przewodowy M-Bus. W skrócie: w istniejących budynkach stosuje się pierwsze rozwiązanie, zaś w nowych najczęściej systemy przewodowe podpięte do BMS-u. Wynika to z tego, że w nowych obiektach istnieje możliwość wykonania całego okablowania na wczesnym etapie powstawania budynku. Oba rozwiązania nie absorbują lokatorów, odczyt może odbywać się w każdej chwili.

Odczyt radiowy może być jedno- lub dwukierunkowy. Ten pierwszy polega na tym, że w określonych odstępach czasu (np. raz w miesiącu) wysyłane jest zapytanie do modułu komunikacyjnego licznika o wartość zużycia wody lub ciepła. Tym samym śledzenie i monitoring bilansu wody jest nico ograniczony. Transmisja dwukierunkowa polega na odpytywaniu w dowolnej chwili, co zwiększa kontrolę nad zużyciem wody. Dobrze jest mieć wszystkie urządzenia pomiarowe, czyli liczniki jednego producenta. Wtedy nie trzeba korzystać z kilku programów służących do monitorowania zużycia, a z jednego kompleksowego, który będzie lepiej działał ze swoimi urządzeniami. Jeżeli chodzi o kompatybilność systemów różnych producentów, to łączenie różnych rozwiązań może okazać się uciążliwe w użytkowaniu. Natomiast jeśli takie rozwiązanie jest już użytkowane to warto zaznaczyć, że są dostępne na rynku także takie systemy, które umożliwiają równoczesne korzystanie z różnych urządzeń poprzez zastosowanie odpowiednich modułów komunikacyjnych, korzystających ze wspólnego protokołu.

Zastanawiając się nad odczytem radiowym należy wziąć pod uwagę także zasięg modułu radiowego. Obecnie często dodatkowo stosuje się koncentratory danych, które wzmacniają zasięg i zbierają dane z kilkudziesięciu liczników i przesyłają je na serwer. Na odległość odczytu składają się różne parametry, ale przede wszystkim są to moc i konstrukcja anteny oraz długość rozprzestrzeniania się fali. Im większa jest moc anteny, tym większy zasięg i mniejsze ryzyko przekłamań na odczycie. Jeżeli zaś chodzi o długość fali, najczęściej stosowaną częstotliwością jest 868 MHz (długość fali ok. 0,4 m) i taką głównie oferują producenci. Im dłuższa fala tym zasięg jest większy ale równocześnie wzrasta także czułość na zakłócenia.

Drugim rozwiązaniem jest system przewodowy, najczęściej stosowany to M-Bus. Pozwala on na kompleksowy odczyt i monitoring danych pomiarowych ze wszystkich liczników, które są wyposażone w takie wejście impulsowe. M-Bus to system dwuprzewodowy i składa się z centrali głównej oraz oprogramowania służącego do odczytu i archiwizacji danych pomiarowych. Wszystko opiera się na wspólnym protokole komunikacyjnym zgodnym ze standardem narzuconym przez normę EN1434-3. To właśnie ze względu na to, urządzenia pomiarowe pochodzące od różnych producentów są ze sobą kompatybilne. Ważną cechą systemu M-Bus jest możliwość podpięcia pod jedną magistralę wszystkich liczników w budynku, które z kolei mają nadane swoje indywidualne adresy. Dodatkowo takie rozwiązanie pochłania niewiele energii i daje możliwość połączenia się z systemem zarządzania budynkiem. Uzyskuje się tym samym wygodny dostęp do scalonego systemu automatyki sterującego wszystkimi instalacjami w budynku. Powala to osiągnąć dodatkowe oszczędności wynikające ze stałej kontroli i nieograniczonej możliwości dostępu do wszystkich danych. Dla osiągnięcia korzyści w późniejszej eksploatacji warto jest na początku zainwestować nieco więcej.

Zdalny odczyt w mieszkalnictwie

Główną zaletą zdalnego odczytu jest możliwość dokonania spisu ilości pobranej energii czy wody w każdej chwili – bez znaczenia jest to, czy lokator przebywa w domu. Zniwelowany jest zatem częsty problem braku dostępu inkasenta do licznika, ale jest to także wygodne rozwiązanie dla użytkownika, które go nie angażuje w żaden sposób. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w jednym bloku mieszkalnym zamontowane jest średnio od kilkudziesięciu do kilkuset liczników, to uniemożliwienie sprawnego odczytu jest realnym problemem.

W starszych budynkach wielorodzinnych, powstałych do lat 80. włącznie, dostęp do wodomierzy czy ciepłomierzy jest zazwyczaj utrudniony. Inaczej projektowano wtedy instalacje wodne, przez co liczniki zlokalizowane są często albo w mieszkaniach, albo w komórkach lokatorskich. Z tego względu odczyt liczników dokonywany jest rzadko. W takiej sytuacji trudno na bieżąco monitorować działanie instalacji wodnej, jeśli kolejne odczyty dokonywane są w kilkumiesięcznych odstępach.

W nowoczesnym budownictwie stosowanie liczników z możliwością zdalnego odczytu jest już standardem. Obecnie wodne instalacje projektuje się głównie w systemie rozdzielaczowym, a liczniki do mieszkań montuje na klatce. Dodatkowo liczniki wyposaża się w moduły komunikacyjne, czyli wspomniany M-Bus lub LonWorks, dzięki którym na bieżąco administracja ma wgląd do zużycia mediów. Oba protokoły są często stosowane w BMS-ie. W budynkach już istniejących, gdzie zamontowanie modułów komunikacyjnych może być utrudnione, można stosować wodomierze z wbudowanym modułem radiowego odczytu. Dzięki bogatemu zestawowi danych taki system pozwala na bieżąco monitorować pracę wodomierzy, ciepłomierzy czy podzielników ciepła. System zdalnego odczytu pozwala także wykrywać wycieki po stronie lokatora, co usprawnia pracę administratora, ale także obniża rachunki za wodę. Nowoczesne systemy pozwalają nawet na 24-miesięczny rejestr danych wraz ze swobodnie programowalnym rejestratorem. Takie możliwości programowania to duża korzyść, ważne jest jednak aby transmisja danych odbywała się poprzez zabezpieczony protokuł komunikacyjny. Użytkownik tym samym otrzymuje dostęp do informacji o miesięcznym zużyciu, wartościach szczytowych oraz wartościach przepływu i mocy. System także ostrzega przed zanieczyszczeniami w instalacji, zakłóceniach a także zapowietrzeniu się.

Wybierając liczniki warto zwrócić uwagę także na żywotność baterii, niektórzy producenci deklarują aż 11 lat pracy urządzenia. Mniej więcej tyle wynosi żywotność instalacji w dzisiejszych czasach, więc po tym okresie i tak wodomierz powinien zostać wymieniony.

Wyłapywanie nieuczciwych lokatorów

Zdalny odczyt i nowoczesne liczniki to także ochrona przed niepożądanymi działaniami takimi jak próby oszustwa i kradzieży wody z instalacji. Jest wiele metod, które próbują stosować nieuczciwi lokatorzy, jednakże obecnie jest to bardzo trudne. Nowe liczniki są często odporne na działanie magnesów, które mogłyby spowalniać obroty wodomierza. Także szybkę urządzenia wykonuje się ze specjalnego szkła, które natychmiast reaguje na próby ściskania licznika celem zatrzymania obrotów. Innym sposobem jest próba uzyskania tzw. przebicia, czyli wykorzystania różnicy ciśnienia pomiędzy wodą ciepłą i zimną i spowodowanie tzw. „cofki”. Wtedy licznik ciepłej wody kręci się do tyłu, czyli lokator otrzymuje praktycznie darmowe ciepło. Nowoczesne systemy zdalnego odczytu natychmiast temu zapobiegają i wyłapują sytuacje zatrzymania się licznika lub jego złej pracy. Nieuczciwi lokatorzy zatem zostają szybko wyłapani, co jest korzyścią dla administracji i wszystkich mieszkańców budynku mieszalnego.

Aplikacje ułatwiające pracę

Nowoczesne technologie pozwalają dziś zarządcom budynków mieć dostęp do wszystkich danych o budynku nie tylko z poziomu komputera ale także tabletu czy telefonu. Aplikacja za pomocą odpowiedniej kolorystyki informuje o odczytach, które odbiegają od dotychczasowej średniej zużycia. To pozwala wygodnie analizować dane ale też szybko zapobiegać ewentualnym usterkom na instalacji. Aplikacje informują także o wszystkich sytuacjach związanych z próbami kradzieży wody, przepływach wstecznych, czy demontażu modułu radiowego. Zarządca ma także możliwość równoczesnego odczytu danych ze wszystkich urządzeń pomiarowych w budynku i zarządzanie nimi. Dodatkowym ułatwieniem jest także wyszukiwanie wskazań liczników konkretnych lokali. Ułatwia to pracę przy wykonywaniu rozliczeń za wodę.

Zdalny odczyt mediów staje się obecnie praktycznie standardem i do lamusa przechodzą odczyty stacjonarne. W dobie smart city, gdzie na każdym kroku poszukuje się oszczędności w zużyciu energii warto dotrzymywać tej tendencji kroku. W interesie zarówno zarządców jak i lokatorów jest stosowanie takich rozwiązań, które do minimum ograniczą tradycyjne metody. Niewątpliwą korzyścią, poza wygodą, jest możliwość osiągnięcia sporych oszczędności zużycia wody lub energii tylko dzięki samemu monitoringowi instalacji. Wykorzystanie zdalnego odczytu według danych podanych przez portal infor.pl pozwoliło zwiększyć zyski samorządom o 20% z faktur za wodę. Wynika to z szybkiego wyłapywania prób oszustwa i karania nieuczciwych lokatorów. Warto zatem zainwestować w taki system, bo przynosi on realne korzyści finansowe.

Literatura

  1. businessinsider.com
  2. smart-grids.pl
  3. Materiały producentów: Apator, Antap, Bmeters, Ista, Itron, Minol-Znner, Techem

Czytaj też: Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej? Wiaty śmietnikowe i rowerowe >>

Komentarze

Powiązane

Redakcja Detektory gazów i ich rola w wentylacji garaży

Detektory gazów i ich rola w wentylacji garaży Detektory gazów i ich rola w wentylacji garaży

Garaże zamknięte to pomieszczenia i obiekty o szczególnych wymaganiach w zakresie wentylacji. System wymiany powietrza musi w nich bowiem nie tylko spełnić zadania wentylacji bytowej, ale w razie potrzeby...

Garaże zamknięte to pomieszczenia i obiekty o szczególnych wymaganiach w zakresie wentylacji. System wymiany powietrza musi w nich bowiem nie tylko spełnić zadania wentylacji bytowej, ale w razie potrzeby również reagować na wzrost stężenia gazów trujących ze spalin silników oraz odprowadzić spaliny powstające w wyniku pożaru.

Marian Banacki, Andrzej Bondyra Gospodarowanie energią cieplną w budynku

Gospodarowanie energią cieplną w budynku Gospodarowanie energią cieplną w budynku

W dobrze działającej instalacji c.o. istnieje centralna regulacja temperatury czynnika grzewczego dopływającego do grzejników i jest ona zależna od temperatury zewnętrznej. Wynika z tego, że temperatura...

W dobrze działającej instalacji c.o. istnieje centralna regulacja temperatury czynnika grzewczego dopływającego do grzejników i jest ona zależna od temperatury zewnętrznej. Wynika z tego, że temperatura nośnika ciepła jest zmienna, a tym samym ilość ciepła dostarczanego do lokali także ulega zmianom.

Joanna Ryńska Komfort i oszczędność – czyli co dają mieszkaniowe węzły cieplne

Komfort i oszczędność – czyli co dają mieszkaniowe węzły cieplne Komfort i oszczędność – czyli co dają mieszkaniowe węzły cieplne

W nowych budynkach wielorodzinnych deweloperzy coraz częściej wyposażają mieszkania w indywidualne (mieszkaniowe) węzły cieplne. To rozwiązanie łączące energooszczędność z możliwością indywidualnego sterowania...

W nowych budynkach wielorodzinnych deweloperzy coraz częściej wyposażają mieszkania w indywidualne (mieszkaniowe) węzły cieplne. To rozwiązanie łączące energooszczędność z możliwością indywidualnego sterowania komfortem cieplnym w poszczególnych mieszkaniach.

Sabina Augustynowicz Winda pod nadzorem

Winda pod nadzorem Winda pod nadzorem

W trakcie eksploatacji dźwigi osobowe – jako urządzenia transportu bliskiego – podlegają badaniom okresowym, eksploatacyjnym oraz doraźnym powypadkowym lub poawaryjnym.

W trakcie eksploatacji dźwigi osobowe – jako urządzenia transportu bliskiego – podlegają badaniom okresowym, eksploatacyjnym oraz doraźnym powypadkowym lub poawaryjnym.

Marian Banacki, Andrzej Bondyra Metodologia rozliczania kosztów c.o.

Metodologia rozliczania kosztów c.o. Metodologia rozliczania kosztów c.o.

Rozliczając koszty centralnego ogrzewania w budynku, w którym zamontowano ciepłomierze mieszkaniowe, niezbędna jest analiza wskazań ciepłomierzy, mierzących ilość pobranego ciepła przez poszczególne lokale...

Rozliczając koszty centralnego ogrzewania w budynku, w którym zamontowano ciepłomierze mieszkaniowe, niezbędna jest analiza wskazań ciepłomierzy, mierzących ilość pobranego ciepła przez poszczególne lokale z ilością ciepła, jakie zostało dostarczone do instalacji grzewczej budynku.

dr inż. Janusz Rzepka Racjonalne gospodarowanie wodą

Racjonalne gospodarowanie wodą Racjonalne gospodarowanie wodą

W naszej części świata susze pojawiają się coraz częściej. Jednocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zauważa, że tematem o zasięgu ogólnoświatowym stał się problem malejących zasobów wód,...

W naszej części świata susze pojawiają się coraz częściej. Jednocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zauważa, że tematem o zasięgu ogólnoświatowym stał się problem malejących zasobów wód, co skonstatowano już podczas Konferencji ONZ w Rio De Janeiro 22.03.1993 roku i ustanowiono Światowy Dzień Wody.

Redakcja Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej? Wiaty śmietnikowe i rowerowe

Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej? Wiaty śmietnikowe i rowerowe Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej? Wiaty śmietnikowe i rowerowe

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy i wywoływać negatywnych emocji. Idźmy dalej....

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy i wywoływać negatywnych emocji. Idźmy dalej. Pozostawione na klatkach i w przejściach rowery również nie muszą frustrować i zagracać naszej przestrzeni. Tak w pierwszym, jak i w drugim przypadku jest na to sposób – wiaty śmietnikowe i rowerowe.

Marian Banacki, Andrzej Bondyra Metodologia rozliczania kosztów podgrzania i dostarczania ciepłej wody

Metodologia rozliczania kosztów podgrzania i dostarczania ciepłej wody Metodologia rozliczania kosztów podgrzania i dostarczania ciepłej wody

Rozliczenie kosztów podgrzania oraz zużycia ciepłej wody jest ważnym elementem procesu zużycia ciepła. Dobre, zgodne z ilością pobranego ciepła w ciepłej wodzie oraz rozliczeniu kosztów związanych z podgrzaniem...

Rozliczenie kosztów podgrzania oraz zużycia ciepłej wody jest ważnym elementem procesu zużycia ciepła. Dobre, zgodne z ilością pobranego ciepła w ciepłej wodzie oraz rozliczeniu kosztów związanych z podgrzaniem wody będzie decydować o ekologicznym podejściu do efektywności energetycznej w budynkach zbiorowego zamieszkania.

Tomasz Begier Co zarządca powinien wiedzieć o windach i resursie?

Co zarządca powinien wiedzieć o windach i resursie? Co zarządca powinien wiedzieć o windach i resursie?

Znaczna część budynków wyposażona jest dziś w dźwigi osobowe. Zarządy starszych budynków, które wind nie mają, szukają możliwości ich zewnętrznej dobudowy bądź technicznych możliwości wstawienia windy...

Znaczna część budynków wyposażona jest dziś w dźwigi osobowe. Zarządy starszych budynków, które wind nie mają, szukają możliwości ich zewnętrznej dobudowy bądź technicznych możliwości wstawienia windy w tzw. duszy klatki. I nie chodzi tu o podniesienie wartości nieruchomości, choć na tą taka inwestycja też wpływa, ale o ułatwienie życia mieszkańcom wyższych pięter. Z windami wiąże się niemało rygorystycznych zasad i przepisów, które zarządca znać powinien.

Marian Banacki, Andrzej Bondyra Regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody w lokalach spółdzielni mieszkaniowej

Regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody w lokalach spółdzielni mieszkaniowej Regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody w lokalach spółdzielni mieszkaniowej

Nieodzownym elementem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynku wielolokalowym jest poza znajomością metodologii rozliczeń, przyjęcie regulaminu rozliczeń. Poniżej prezentujemy przykładowy...

Nieodzownym elementem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynku wielolokalowym jest poza znajomością metodologii rozliczeń, przyjęcie regulaminu rozliczeń. Poniżej prezentujemy przykładowy regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody w lokalach spółdzielni mieszkaniowej.

Marian Banacki, Andrzej Bondyra Co zrobić, by mieć ciepło i ciepłą wodę…

Co zrobić, by mieć ciepło i ciepłą wodę… Co zrobić, by mieć ciepło i ciepłą wodę…

Uwagi i propozycje przedstawione w poprzednich artykułach pokazywały, jak rozliczać koszty dostarczonego ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody, w konkretnych warunkach opomiarowania...

Uwagi i propozycje przedstawione w poprzednich artykułach pokazywały, jak rozliczać koszty dostarczonego ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody, w konkretnych warunkach opomiarowania w budynkach wielomieszkaniowych, aby każdy zapłacił za ciepło tyle, ile go pobrał na ogrzewanie i na podgrzanie wody. Równie ważne, jak sprawiedliwe rozliczenie kosztów ciepła jest zminimalizowanie ilości zużytego ciepła do optymalnego minimum lub przynajmniej świadomość tego, co można lub należy...

dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Artur Miszczuk Efektywność działania wentylacji naturalnej i możliwości jej usprawnienia

Efektywność działania wentylacji naturalnej i możliwości jej usprawnienia Efektywność działania wentylacji naturalnej i możliwości jej usprawnienia

Wyniki badań wentylacji naturalnej w nowych budynkach wskazują, że nie działa ona poprawnie. Różnice między wymaganym strumieniem wentylacyjnym a rzeczywistym sięgają niejednokrotnie 100% – czyli praktycznie...

Wyniki badań wentylacji naturalnej w nowych budynkach wskazują, że nie działa ona poprawnie. Różnice między wymaganym strumieniem wentylacyjnym a rzeczywistym sięgają niejednokrotnie 100% – czyli praktycznie nie ma żadnej wentylacji. W obecnie projektowanych i wznoszonych budynkach należy odchodzić od wentylacji grawitacyjnej na rzecz hybrydowej lub mechanicznej.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu Zmiany przepisów dotyczących przedsięwzięć niskoemisyjnych

Zmiany przepisów dotyczących przedsięwzięć niskoemisyjnych Zmiany przepisów dotyczących przedsięwzięć niskoemisyjnych

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wzięło udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony...

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wzięło udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju.

Helena Śpiewak Szansa na eko zmiany?

Szansa na eko zmiany? Szansa na eko zmiany?

Żyjemy wygodnie jak nigdy. Nieekologiczne zachowania przez lata zebrały swoje żniwa, doprowadzając ludzkość do sytuacji bez wyjścia. Jedynym rozwiązaniem wyhamowującym niekorzystne zmiany klimatu są proekologiczne...

Żyjemy wygodnie jak nigdy. Nieekologiczne zachowania przez lata zebrały swoje żniwa, doprowadzając ludzkość do sytuacji bez wyjścia. Jedynym rozwiązaniem wyhamowującym niekorzystne zmiany klimatu są proekologiczne zachowania nas wszystkich. Czy jest szansa na eko zmiany?

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

Kärcher Sp. z o.o. Profesjonalna dezynfekcja gorącą parą wodną

Profesjonalna dezynfekcja gorącą parą wodną Profesjonalna dezynfekcja gorącą parą wodną

W dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych zadań staje się właściwa dezynfekcja, nie tylko własnych rąk, ale przedmiotów oraz powierzchni. Jej zadaniem jest niszczenie aktywnie rosnących i wegetatywnych...

W dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych zadań staje się właściwa dezynfekcja, nie tylko własnych rąk, ale przedmiotów oraz powierzchni. Jej zadaniem jest niszczenie aktywnie rosnących i wegetatywnych mikroorganizmów drobnoustrojowych.

Aneta Mościcka Problemy z rozliczaniem ciepła w blokach

Problemy z rozliczaniem ciepła w blokach Problemy z rozliczaniem ciepła w blokach

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje napływające wciąż skargi dotyczące rozliczania ciepła w blokach. Rzecznik wystąpił z pytaniem, czy Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie zgodnie z zapowiedzią...

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje napływające wciąż skargi dotyczące rozliczania ciepła w blokach. Rzecznik wystąpił z pytaniem, czy Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie zgodnie z zapowiedzią publikować zalecenia w sprawie metodyki rozliczania kosztów ciepła.

Joanna Ryńska Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie grzewczym

Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie grzewczym Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie grzewczym

Zakończenie sezonu grzewczego dla zarządcy budynku oznacza początek intensywnej pracy – przygotowanie rozliczenia kosztów ogrzewania poszczególnych lokali. Czy można przeprowadzić takie rozliczenie sprawnie,...

Zakończenie sezonu grzewczego dla zarządcy budynku oznacza początek intensywnej pracy – przygotowanie rozliczenia kosztów ogrzewania poszczególnych lokali. Czy można przeprowadzić takie rozliczenie sprawnie, rozsądnym kosztem i bez konfliktów z najemcami lokali? Wiele zależy od samej instalacji grzewczej i przyjętego systemu rozliczeń.

Helena Śpiewak Jak bronić się przed smogiem?

Jak bronić się przed smogiem? Jak bronić się przed smogiem?

Dziś, w czasach pandemii, gdy najważniejsze pytanie brzmi: jak bronić się przed koronawirusem, wszystkie inne zagrożenia, w tym katastrofa ekologiczna schodzą na plan dalszy. Jednak one nie zniknęły, one...

Dziś, w czasach pandemii, gdy najważniejsze pytanie brzmi: jak bronić się przed koronawirusem, wszystkie inne zagrożenia, w tym katastrofa ekologiczna schodzą na plan dalszy. Jednak one nie zniknęły, one nadal są.

mgr inż. Katarzyna Kulik Optymalna detekcja gazów w nowoczesnym budownictwie mieszkalnym

Optymalna detekcja gazów w nowoczesnym budownictwie mieszkalnym Optymalna detekcja gazów w nowoczesnym budownictwie mieszkalnym

Obecnie w większości nowo powstających budynków przewiduje się garaże na kondygnacjach podziemnych. Projektowanie systemów wentylacji dla garaży wiąże się z zastosowaniem systemu wykrywania gazów trujących...

Obecnie w większości nowo powstających budynków przewiduje się garaże na kondygnacjach podziemnych. Projektowanie systemów wentylacji dla garaży wiąże się z zastosowaniem systemu wykrywania gazów trujących i niebezpiecznych. Na zapewnienie bezpieczeństwa wpływa nie tylko jakość zastosowanego czujnika czy centrali sterującej, ale przemyślane rozmieszczenie detektorów, biorące pod uwagę specyfikę danego obiektu i to jak będzie użytkowany. Coraz częściej w garażach poza czujnikami CO czy LPG stosuje...

Natalia Pypeć Bezpieczeństwo na osiedlu –  jak dbać o części wspólne na osiedlu w czasach koronawirusa?

Bezpieczeństwo na osiedlu –  jak dbać o części wspólne na osiedlu w czasach koronawirusa? Bezpieczeństwo na osiedlu –  jak dbać o części wspólne na osiedlu w czasach koronawirusa?

Trwająca epidemia związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wymaga od wszystkich – zarówno mieszkańców osiedla, jak i zarządców – zachowania szczególnej ostrożności i większej niż dotychczas higieny....

Trwająca epidemia związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wymaga od wszystkich – zarówno mieszkańców osiedla, jak i zarządców – zachowania szczególnej ostrożności i większej niż dotychczas higieny. Kluczową kwestią jest utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynku.

mgr inż. Maciej Rokiel Systemy ociepleń Etics i przyczyny uszkodzeń

Systemy ociepleń Etics i przyczyny uszkodzeń Systemy ociepleń Etics i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

mgr inż. Maciej Rokiel Naprawa balkonu – etapy prac i materiały

Naprawa balkonu – etapy prac i materiały Naprawa balkonu – etapy prac i materiały

Balkon oraz taras to elementy szczególnie narażone na  oddziaływanie czynników atmosferycznych, z których najniebezpieczniejsze są obciążenia termiczne – w lecie powierzchnia płytek może się nagrzać do...

Balkon oraz taras to elementy szczególnie narażone na  oddziaływanie czynników atmosferycznych, z których najniebezpieczniejsze są obciążenia termiczne – w lecie powierzchnia płytek może się nagrzać do +70°C, w zimie ochłodzić nawet do –30°C, połączone z cyklami zamarzania i odmarzania (przejścia przez zero) w obecności wilgoci/wody. To powoduje, że wszelkiego rodzaju błędy są szczególnie widoczne po zimie. Planując naprawę balkonu, trzeba najpierw koniecznie poznać przyczyny uszkodzeń, a następnie...

mgr inż. Maciej Rokiel Docieplenie budynków wcześniej ocieplonych

Docieplenie budynków wcześniej ocieplonych Docieplenie budynków wcześniej ocieplonych

Obecne systemy ociepleń to bogactwo faktur, setki kolorów i dostępność rozwiązań, co umożliwia nieograniczone wręcz możliwości kreowania fasad. Jednak zawsze nad względami estetycznymi pierwszeństwo mają...

Obecne systemy ociepleń to bogactwo faktur, setki kolorów i dostępność rozwiązań, co umożliwia nieograniczone wręcz możliwości kreowania fasad. Jednak zawsze nad względami estetycznymi pierwszeństwo mają uwarunkowania techniczne – rzetelnie opracowana dokumentacja techniczna i poprawne wykonawstwo. Tylko wtedy zaprojektowane i wykonane wtórne ocieplenie będzie i skuteczne i trwałe.

Wybrane dla Ciebie

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym? Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Atrakcyjny kredyt dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na inwestycję w część wspólną budynku »

Atrakcyjny kredyt dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na inwestycję w część wspólną budynku » Atrakcyjny kredyt dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na inwestycję w część wspólną budynku »

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Beton architektoniczny na osiedlu - jak go wykorzystać?

Beton architektoniczny na osiedlu - jak go wykorzystać? Beton architektoniczny na osiedlu - jak go wykorzystać?

Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań »

Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań » Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań »

8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu »

8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu » 8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu »

Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego »

Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego » Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego »

Czystość na osiedlu - jak o nią dbać?

Czystość na osiedlu - jak o nią dbać? Czystość na osiedlu - jak o nią dbać?

Bezpieczny sposób na podgrzanie wody w domu »

Bezpieczny sposób na podgrzanie wody w domu » Bezpieczny sposób na podgrzanie wody w domu »

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu? Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości »

Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości » Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości »

Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości »

Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości » Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości »

Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania »

Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania » Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania »

Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami »

Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami » Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami »

Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło?

Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło? Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło?

Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania »

Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania » Opomiarowanie mediów -  archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu » Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku?

Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku? Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną? Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Co to jest SIMP dla wspólnot mieszkaniowych?

Co to jest SIMP dla wspólnot mieszkaniowych? Co to jest SIMP dla wspólnot mieszkaniowych?

Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać?

Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać? Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać? Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła »

Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła » Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła »

Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać?

Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać? Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać?

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków » Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze» Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.