administrator24.info

Zdalny odczyt mediów na poziomie smart

Obecne rozwiązania technologiczne umożliwiają zminimalizowanie nie tylko zużycia energii ale także racjonalnie gospodarować wodą. Zdalny odczyt mediów, z powodzeniem wykorzystywany w mieszkalnictwie, ma szansę unowocześnić obsługę całej sieci miejskiej, wdrażając rozwiązania smart.

Energooszczędność i ekologia to hasła, które towarzyszą nam od dawna niemalże na każdym kroku. Nie ma w tym nic dziwnego, bo postęp techniki pozwolił na wprowadzenie rozwiązań, które umożliwiają zminimalizowanie zużycia energii pobieranej przez urządzenia, z których korzystamy na co dzień. Jednak nie tylko tutaj poszukuje się oszczędności, ale także w racjonalnym gospodarowaniu zasobami, np. wody. Stąd dużą popularnością cieszy się zdalny odczyt mediów, ponieważ pozwala monitorować sieć, np. wodociągową. Znany z budownictwa mieszkaniowego system monitoringu zużycia wody dziś próbuje się przenieść na całą sieć miejską, dając w ten sposób podwaliny do powstania tzw. „inteligentnego miasta”.

Smart city

Zdalny odczyt liczników to pierwszy krok ku stworzeniu inteligentnych sieci miejskich wodociągowych czy ciepłowniczych. Stały monitoring zużycia energii oraz medium może pozwolić szybko wykryć wycieki oraz zlokalizować potencjalne awarie. Bardziej rozbudowane systemy w oparciu o spadki ciśnienia w instalacji mogą „uczyć się” zmian, na podstawie danych pomiarowych i optymalizować koszty pompowania wody na sieci. Pozwala to przede wszystkim uzyskać nie tylko oszczędności na zużyciu energii przez silniki pomp, ale także uzyskać kontrolę nad dystrybucją w sieci.

Nowoczesne systemy pozwalają także wprowadzić małe układy wytwarzające energię na własny użytek do wspólnego systemu, do którego można sprzedać nadwyżki energii. Jeszcze do niedawna takie rozwiązania uważano za pieśń przyszłości w Polsce, dziś stają się rzeczywistością. Już w tej chwili w trzech polskich miastach: Krośnie Odrzańskim, Kościanie i Ząbkach [1] przy wykorzystaniu tzw. IoT (ang. Internet of Things – Internet Rzeczy), jest wdrażany system inteligentnego zdalnego odczytu zużycia wody. Dane pomiarowe będą analizowane przez specjalne oprogramowanie, a jego wyniki posłużą optymalizacji miejskiej sieci wodociągowej. To wielka szansa dla samorządów dla poszukiwania oszczędności w procesie dystrybucji wody. To właśnie po stronie miejskiej najtrudniej jest zlokalizować przecieki oraz inne problemy, które mogą skutkować w niedługim czasie awarią. Rozwinięty system zdalnego odczytu pozwala takim sytuacjom zapobiegać i oszczędzić na kosztach naprawy sieci, a także tym samym podwyższyć komfort życia mieszkańców. System dostaje informację o nagłych miejscowych spadkach ciśnienia, dzięki czemu może szybko zareagować, zanim jeszcze woda z sieci wyleje się na ulicę. Znacznie taniej jest zapobiegać niż usuwać skutki awarii. Dodatkowo stały dostęp do bilansu wody pozwala wyłapać różne nadużycia związane z poborem wody.

Według danych infor.pl co trzeci samorząd miejski chce inwestować w rozwiązania typu smart-grid, w tym przede wszystkim w zdalny odczyt wody, ale i nie tylko. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. wdrożyło także zdalny odczyt ciepłomierzy. Technologia z jakiej korzysta to NB-IoT [2], czyli sieć komórkowa nie wymagająca dużej przepływowości danych oraz bardzo dobry zasięg, nawet w trudno dostępnych miejscach. Rozwiązania smart stają się coraz częściej stosowane w polskich miastach i dzięki zauważalnym korzyściom, zatem taka tendencja zostanie prawdopodobnie utrzymana.

Na czym polega zdalny odczyt?

Stykając się ze zdalnym odczytem zużycia mediów należy wiedzieć, że są dwa rodzaje rozwiązań: odczyt radiowy oraz przewodowy M-Bus. W skrócie: w istniejących budynkach stosuje się pierwsze rozwiązanie, zaś w nowych najczęściej systemy przewodowe podpięte do BMS-u. Wynika to z tego, że w nowych obiektach istnieje możliwość wykonania całego okablowania na wczesnym etapie powstawania budynku. Oba rozwiązania nie absorbują lokatorów, odczyt może odbywać się w każdej chwili.

Odczyt radiowy może być jedno- lub dwukierunkowy. Ten pierwszy polega na tym, że w określonych odstępach czasu (np. raz w miesiącu) wysyłane jest zapytanie do modułu komunikacyjnego licznika o wartość zużycia wody lub ciepła. Tym samym śledzenie i monitoring bilansu wody jest nico ograniczony. Transmisja dwukierunkowa polega na odpytywaniu w dowolnej chwili, co zwiększa kontrolę nad zużyciem wody. Dobrze jest mieć wszystkie urządzenia pomiarowe, czyli liczniki jednego producenta. Wtedy nie trzeba korzystać z kilku programów służących do monitorowania zużycia, a z jednego kompleksowego, który będzie lepiej działał ze swoimi urządzeniami. Jeżeli chodzi o kompatybilność systemów różnych producentów, to łączenie różnych rozwiązań może okazać się uciążliwe w użytkowaniu. Natomiast jeśli takie rozwiązanie jest już użytkowane to warto zaznaczyć, że są dostępne na rynku także takie systemy, które umożliwiają równoczesne korzystanie z różnych urządzeń poprzez zastosowanie odpowiednich modułów komunikacyjnych, korzystających ze wspólnego protokołu.

Zastanawiając się nad odczytem radiowym należy wziąć pod uwagę także zasięg modułu radiowego. Obecnie często dodatkowo stosuje się koncentratory danych, które wzmacniają zasięg i zbierają dane z kilkudziesięciu liczników i przesyłają je na serwer. Na odległość odczytu składają się różne parametry, ale przede wszystkim są to moc i konstrukcja anteny oraz długość rozprzestrzeniania się fali. Im większa jest moc anteny, tym większy zasięg i mniejsze ryzyko przekłamań na odczycie. Jeżeli zaś chodzi o długość fali, najczęściej stosowaną częstotliwością jest 868 MHz (długość fali ok. 0,4 m) i taką głównie oferują producenci. Im dłuższa fala tym zasięg jest większy ale równocześnie wzrasta także czułość na zakłócenia.

Drugim rozwiązaniem jest system przewodowy, najczęściej stosowany to M-Bus. Pozwala on na kompleksowy odczyt i monitoring danych pomiarowych ze wszystkich liczników, które są wyposażone w takie wejście impulsowe. M-Bus to system dwuprzewodowy i składa się z centrali głównej oraz oprogramowania służącego do odczytu i archiwizacji danych pomiarowych. Wszystko opiera się na wspólnym protokole komunikacyjnym zgodnym ze standardem narzuconym przez normę EN1434-3. To właśnie ze względu na to, urządzenia pomiarowe pochodzące od różnych producentów są ze sobą kompatybilne. Ważną cechą systemu M-Bus jest możliwość podpięcia pod jedną magistralę wszystkich liczników w budynku, które z kolei mają nadane swoje indywidualne adresy. Dodatkowo takie rozwiązanie pochłania niewiele energii i daje możliwość połączenia się z systemem zarządzania budynkiem. Uzyskuje się tym samym wygodny dostęp do scalonego systemu automatyki sterującego wszystkimi instalacjami w budynku. Powala to osiągnąć dodatkowe oszczędności wynikające ze stałej kontroli i nieograniczonej możliwości dostępu do wszystkich danych. Dla osiągnięcia korzyści w późniejszej eksploatacji warto jest na początku zainwestować nieco więcej.

Zdalny odczyt w mieszkalnictwie

Główną zaletą zdalnego odczytu jest możliwość dokonania spisu ilości pobranej energii czy wody w każdej chwili – bez znaczenia jest to, czy lokator przebywa w domu. Zniwelowany jest zatem częsty problem braku dostępu inkasenta do licznika, ale jest to także wygodne rozwiązanie dla użytkownika, które go nie angażuje w żaden sposób. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w jednym bloku mieszkalnym zamontowane jest średnio od kilkudziesięciu do kilkuset liczników, to uniemożliwienie sprawnego odczytu jest realnym problemem.

W starszych budynkach wielorodzinnych, powstałych do lat 80. włącznie, dostęp do wodomierzy czy ciepłomierzy jest zazwyczaj utrudniony. Inaczej projektowano wtedy instalacje wodne, przez co liczniki zlokalizowane są często albo w mieszkaniach, albo w komórkach lokatorskich. Z tego względu odczyt liczników dokonywany jest rzadko. W takiej sytuacji trudno na bieżąco monitorować działanie instalacji wodnej, jeśli kolejne odczyty dokonywane są w kilkumiesięcznych odstępach.

W nowoczesnym budownictwie stosowanie liczników z możliwością zdalnego odczytu jest już standardem. Obecnie wodne instalacje projektuje się głównie w systemie rozdzielaczowym, a liczniki do mieszkań montuje na klatce. Dodatkowo liczniki wyposaża się w moduły komunikacyjne, czyli wspomniany M-Bus lub LonWorks, dzięki którym na bieżąco administracja ma wgląd do zużycia mediów. Oba protokoły są często stosowane w BMS-ie. W budynkach już istniejących, gdzie zamontowanie modułów komunikacyjnych może być utrudnione, można stosować wodomierze z wbudowanym modułem radiowego odczytu. Dzięki bogatemu zestawowi danych taki system pozwala na bieżąco monitorować pracę wodomierzy, ciepłomierzy czy podzielników ciepła. System zdalnego odczytu pozwala także wykrywać wycieki po stronie lokatora, co usprawnia pracę administratora, ale także obniża rachunki za wodę. Nowoczesne systemy pozwalają nawet na 24-miesięczny rejestr danych wraz ze swobodnie programowalnym rejestratorem. Takie możliwości programowania to duża korzyść, ważne jest jednak aby transmisja danych odbywała się poprzez zabezpieczony protokuł komunikacyjny. Użytkownik tym samym otrzymuje dostęp do informacji o miesięcznym zużyciu, wartościach szczytowych oraz wartościach przepływu i mocy. System także ostrzega przed zanieczyszczeniami w instalacji, zakłóceniach a także zapowietrzeniu się.

Wybierając liczniki warto zwrócić uwagę także na żywotność baterii, niektórzy producenci deklarują aż 11 lat pracy urządzenia. Mniej więcej tyle wynosi żywotność instalacji w dzisiejszych czasach, więc po tym okresie i tak wodomierz powinien zostać wymieniony.

Wyłapywanie nieuczciwych lokatorów

Zdalny odczyt i nowoczesne liczniki to także ochrona przed niepożądanymi działaniami takimi jak próby oszustwa i kradzieży wody z instalacji. Jest wiele metod, które próbują stosować nieuczciwi lokatorzy, jednakże obecnie jest to bardzo trudne. Nowe liczniki są często odporne na działanie magnesów, które mogłyby spowalniać obroty wodomierza. Także szybkę urządzenia wykonuje się ze specjalnego szkła, które natychmiast reaguje na próby ściskania licznika celem zatrzymania obrotów. Innym sposobem jest próba uzyskania tzw. przebicia, czyli wykorzystania różnicy ciśnienia pomiędzy wodą ciepłą i zimną i spowodowanie tzw. „cofki”. Wtedy licznik ciepłej wody kręci się do tyłu, czyli lokator otrzymuje praktycznie darmowe ciepło. Nowoczesne systemy zdalnego odczytu natychmiast temu zapobiegają i wyłapują sytuacje zatrzymania się licznika lub jego złej pracy. Nieuczciwi lokatorzy zatem zostają szybko wyłapani, co jest korzyścią dla administracji i wszystkich mieszkańców budynku mieszalnego.

Aplikacje ułatwiające pracę

Nowoczesne technologie pozwalają dziś zarządcom budynków mieć dostęp do wszystkich danych o budynku nie tylko z poziomu komputera ale także tabletu czy telefonu. Aplikacja za pomocą odpowiedniej kolorystyki informuje o odczytach, które odbiegają od dotychczasowej średniej zużycia. To pozwala wygodnie analizować dane ale też szybko zapobiegać ewentualnym usterkom na instalacji. Aplikacje informują także o wszystkich sytuacjach związanych z próbami kradzieży wody, przepływach wstecznych, czy demontażu modułu radiowego. Zarządca ma także możliwość równoczesnego odczytu danych ze wszystkich urządzeń pomiarowych w budynku i zarządzanie nimi. Dodatkowym ułatwieniem jest także wyszukiwanie wskazań liczników konkretnych lokali. Ułatwia to pracę przy wykonywaniu rozliczeń za wodę.

Zdalny odczyt mediów staje się obecnie praktycznie standardem i do lamusa przechodzą odczyty stacjonarne. W dobie smart city, gdzie na każdym kroku poszukuje się oszczędności w zużyciu energii warto dotrzymywać tej tendencji kroku. W interesie zarówno zarządców jak i lokatorów jest stosowanie takich rozwiązań, które do minimum ograniczą tradycyjne metody. Niewątpliwą korzyścią, poza wygodą, jest możliwość osiągnięcia sporych oszczędności zużycia wody lub energii tylko dzięki samemu monitoringowi instalacji. Wykorzystanie zdalnego odczytu według danych podanych przez portal infor.pl pozwoliło zwiększyć zyski samorządom o 20% z faktur za wodę. Wynika to z szybkiego wyłapywania prób oszustwa i karania nieuczciwych lokatorów. Warto zatem zainwestować w taki system, bo przynosi on realne korzyści finansowe.

Literatura

  1. businessinsider.com
  2. smart-grids.pl
  3. Materiały producentów: Apator, Antap, Bmeters, Ista, Itron, Minol-Znner, Techem

Czytaj też: Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej? Wiaty śmietnikowe i rowerowe >>

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Kulik Optymalna detekcja gazów w nowoczesnym budownictwie mieszkalnym

Optymalna detekcja gazów w nowoczesnym budownictwie mieszkalnym Optymalna detekcja gazów w nowoczesnym budownictwie mieszkalnym

Obecnie w większości nowo powstających budynków przewiduje się garaże na kondygnacjach podziemnych. Projektowanie systemów wentylacji dla garaży wiąże się z zastosowaniem systemu wykrywania gazów trujących...

Obecnie w większości nowo powstających budynków przewiduje się garaże na kondygnacjach podziemnych. Projektowanie systemów wentylacji dla garaży wiąże się z zastosowaniem systemu wykrywania gazów trujących i niebezpiecznych. Na zapewnienie bezpieczeństwa wpływa nie tylko jakość zastosowanego czujnika czy centrali sterującej, ale przemyślane rozmieszczenie detektorów, biorące pod uwagę specyfikę danego obiektu i to jak będzie użytkowany. Coraz częściej w garażach poza czujnikami CO czy LPG stosuje...

Natalia Pypeć Bezpieczeństwo na osiedlu –  jak dbać o części wspólne na osiedlu w czasach koronawirusa?

Bezpieczeństwo na osiedlu –  jak dbać o części wspólne na osiedlu w czasach koronawirusa? Bezpieczeństwo na osiedlu –  jak dbać o części wspólne na osiedlu w czasach koronawirusa?

Trwająca epidemia związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wymaga od wszystkich – zarówno mieszkańców osiedla, jak i zarządców – zachowania szczególnej ostrożności i większej niż dotychczas higieny....

Trwająca epidemia związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wymaga od wszystkich – zarówno mieszkańców osiedla, jak i zarządców – zachowania szczególnej ostrożności i większej niż dotychczas higieny. Kluczową kwestią jest utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynku.

mgr inż. Maciej Rokiel Systemy ociepleń Etics i przyczyny uszkodzeń

Systemy ociepleń Etics i przyczyny uszkodzeń Systemy ociepleń Etics i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

mgr inż. Maciej Rokiel Naprawa balkonu – etapy prac i materiały

Naprawa balkonu – etapy prac i materiały Naprawa balkonu – etapy prac i materiały

Balkon oraz taras to elementy szczególnie narażone na  oddziaływanie czynników atmosferycznych, z których najniebezpieczniejsze są obciążenia termiczne – w lecie powierzchnia płytek może się nagrzać do...

Balkon oraz taras to elementy szczególnie narażone na  oddziaływanie czynników atmosferycznych, z których najniebezpieczniejsze są obciążenia termiczne – w lecie powierzchnia płytek może się nagrzać do +70°C, w zimie ochłodzić nawet do –30°C, połączone z cyklami zamarzania i odmarzania (przejścia przez zero) w obecności wilgoci/wody. To powoduje, że wszelkiego rodzaju błędy są szczególnie widoczne po zimie. Planując naprawę balkonu, trzeba najpierw koniecznie poznać przyczyny uszkodzeń, a następnie...

mgr inż. Maciej Rokiel Docieplenie budynków wcześniej ocieplonych

Docieplenie budynków wcześniej ocieplonych Docieplenie budynków wcześniej ocieplonych

Obecne systemy ociepleń to bogactwo faktur, setki kolorów i dostępność rozwiązań, co umożliwia nieograniczone wręcz możliwości kreowania fasad. Jednak zawsze nad względami estetycznymi pierwszeństwo mają...

Obecne systemy ociepleń to bogactwo faktur, setki kolorów i dostępność rozwiązań, co umożliwia nieograniczone wręcz możliwości kreowania fasad. Jednak zawsze nad względami estetycznymi pierwszeństwo mają uwarunkowania techniczne – rzetelnie opracowana dokumentacja techniczna i poprawne wykonawstwo. Tylko wtedy zaprojektowane i wykonane wtórne ocieplenie będzie i skuteczne i trwałe.

Waldemar Joniec Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u.

Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u. Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u.

Od prawidłowego działania instalacji wody pitnej i wod-kan zależy nasze zdrowie i życie. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie epidemii. Ostatnie wydarzenia potwierdziły, jak ważne jest dbanie o...

Od prawidłowego działania instalacji wody pitnej i wod-kan zależy nasze zdrowie i życie. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie epidemii. Ostatnie wydarzenia potwierdziły, jak ważne jest dbanie o instalacje wody zimnej i ciepłej.

Przemysław Gogojewicz Klimatyzacja w budynkach i mieszkaniach zgodna z charakterystyką energetyczną budynku

Klimatyzacja w budynkach i mieszkaniach zgodna z charakterystyką energetyczną budynku Klimatyzacja w budynkach i mieszkaniach zgodna z charakterystyką energetyczną budynku

Ocena efektywności energetycznej budynku, co za tym idzie również urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, stanowi podstawę podejmowanych działań przez osoby sprawujące nadzór nad klimatyzacją w pomieszczeniach....

Ocena efektywności energetycznej budynku, co za tym idzie również urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, stanowi podstawę podejmowanych działań przez osoby sprawujące nadzór nad klimatyzacją w pomieszczeniach. Prawo budowlane nie zawiera żadnych uregulowań, co do sposobu montażu urządzeń klimatyzacyjnych. Jednakże straty energetyczne, będące wynikiem źle zamontowanej klimatyzacji, mogą stanowić podstawę do demontażu urządzenia.

Z A Balkon do remontu

Balkon do remontu Balkon do remontu

Z szacunków wynika, że co roku w Polsce powinno być poddawanych renowacji… ok. 140 000 balkonów! To ogromna liczba. Warto zatem wiedzieć, jak je remontować – tak pod względem prawnym, jak technicznym –...

Z szacunków wynika, że co roku w Polsce powinno być poddawanych renowacji… ok. 140 000 balkonów! To ogromna liczba. Warto zatem wiedzieć, jak je remontować – tak pod względem prawnym, jak technicznym – gdyż wszyscy zarządcy spotkają się z tym problemem niejednokrotnie.

Joanna Ryńska Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie i ograniczanie zużycia wody

Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie i ograniczanie zużycia wody Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie  i ograniczanie zużycia wody

Rozliczenie wody zużytej na danej nieruchomości i próba optymalizacji lub modernizacji instalacji wodociągowej, by użytkownicy lokali płacili za wodę faktycznie zużytą w danym lokalu i sprawiedliwie za...

Rozliczenie wody zużytej na danej nieruchomości i próba optymalizacji lub modernizacji instalacji wodociągowej, by użytkownicy lokali płacili za wodę faktycznie zużytą w danym lokalu i sprawiedliwie za wodę zużytą na cele wspólne, to nie jedyne stojące przed zarządcą nieruchomości zadania, w których realizacji mogą pomóc prawidłowo dobrane i eksploatowane wodomierze.

Damian Żabicki Jak wybrać domofon?

Jak wybrać domofon? Jak wybrać domofon?

Domofon to urządzenie, które zapewnia komunikację głosową na małych odległościach. Komunikacja najczęściej odbywa się pomiędzy kasetą bramową a słuchawką montowaną wewnątrz budynku, czyli unifonem. Prawidłowo...

Domofon to urządzenie, które zapewnia komunikację głosową na małych odległościach. Komunikacja najczęściej odbywa się pomiędzy kasetą bramową a słuchawką montowaną wewnątrz budynku, czyli unifonem. Prawidłowo dobrany domofon powinien zapewnić domownikom nie tylko komfort, dzięki odpowiedniej funkcjonalności, ale co najważniejsze – bezpieczeństwo, ograniczając dostęp na teren osiedla lub do mieszkania nieproszonym gościom.

Sabina Augustynowicz Windy osobowe w budynkach

Windy osobowe w budynkach Windy osobowe w budynkach

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 110 tys. dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, które są okresowo poddawane badaniom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym...

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 110 tys. dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, które są okresowo poddawane badaniom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Jacek Frydryszak Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Wykluczenie architektoniczne, czyli m.in. brak dźwigów osobowych w budynkach czterokondygnacyjnych, najczęściej spółdzielczych, wybudowanych pod rządami starego prawa, jest zjawiskiem dość powszechnym....

Wykluczenie architektoniczne, czyli m.in. brak dźwigów osobowych w budynkach czterokondygnacyjnych, najczęściej spółdzielczych, wybudowanych pod rządami starego prawa, jest zjawiskiem dość powszechnym. Coraz częściej więc zarządcy i zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych szukają rozwiązania problemu, czego oczekują sami mieszkańcy, którzy z powodu ograniczeń lokomocyjnych, niepełnosprawności, są uwięzieni w domach.

Helena Śpiewak ŚWIĘTE GAJE, czyli ochrona przyrody

ŚWIĘTE GAJE, czyli ochrona przyrody ŚWIĘTE GAJE, czyli ochrona przyrody

Święte gaje to niewielkie fragmenty dziewiczych lasów, które rdzenni mieszkańcy chronili, uważając je za siedziby bogów. Mieszkańcy indyjskich wsi przywracają dziś prastare tradycje, bo przynoszą im one...

Święte gaje to niewielkie fragmenty dziewiczych lasów, które rdzenni mieszkańcy chronili, uważając je za siedziby bogów. Mieszkańcy indyjskich wsi przywracają dziś prastare tradycje, bo przynoszą im one konkretne korzyści ekologiczne.

Eugenia Śleszyńska Zmiany w Warunkach Technicznych

Zmiany w Warunkach Technicznych Zmiany w Warunkach Technicznych

Wraz ze zmianą przepisów Prawa budowlanego, tj. z dniem 19 września 2020 r., weszły w życie nowe warunki techniczne, dotyczące instalacji ogrzewczych wydane rozporządzeniem zmieniającym dotychczasowe warunki...

Wraz ze zmianą przepisów Prawa budowlanego, tj. z dniem 19 września 2020 r., weszły w życie nowe warunki techniczne, dotyczące instalacji ogrzewczych wydane rozporządzeniem zmieniającym dotychczasowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. Dariusz Bajno Od 2021 r. nowe wymagania dla dachów

Od 2021 r. nowe wymagania dla dachów Od 2021 r. nowe wymagania dla dachów

W przyszłym roku zaczną obowiązywać zmienione warunki techniczne, wprowadzające niższą wartość współczynnika przenikania ciepła m.in. dla dachów płaskich i stromych. Nie powinny one jednak znacząco wpłynąć...

W przyszłym roku zaczną obowiązywać zmienione warunki techniczne, wprowadzające niższą wartość współczynnika przenikania ciepła m.in. dla dachów płaskich i stromych. Nie powinny one jednak znacząco wpłynąć ani na działania projektowe, ani na prace ociepleniowe i dociepleniowe.

Sabina Augustynowicz OZE w ofensywie

OZE w ofensywie OZE w ofensywie

Jak podaje w swoim raporcie Urząd Regulacji Energetyki, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016–2019) uległa nieznacznym, ale zauważalnym zmianom....

Jak podaje w swoim raporcie Urząd Regulacji Energetyki, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016–2019) uległa nieznacznym, ale zauważalnym zmianom. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej generacji wzrósł z 7 proc. w 2016 roku do 9 proc. w roku 2019, na koniec którego moc zainstalowana wszystkich odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym wynosiła ponad 9 GW, z czego w małych instalacjach OZE prawie 163 MW, natomiast w mikroinstalacjach,...

Helena Śpiewak Ocieplanie klimatu przyspiesza!

Ocieplanie klimatu przyspiesza! Ocieplanie klimatu przyspiesza!

Naukowcy stwierdzili, że 80% lodowców znacząco zmniejszyło ostatnio swoją objętość. Światowe agencje donoszą, że rekordowe topnienie lodowców zaobserwowano nie tylko w Himalajach, na Antarktydzie, czy...

Naukowcy stwierdzili, że 80% lodowców znacząco zmniejszyło ostatnio swoją objętość. Światowe agencje donoszą, że rekordowe topnienie lodowców zaobserwowano nie tylko w Himalajach, na Antarktydzie, czy na Alasce, ale nawet w Alpach!

LASKOMEX PPUH Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Firma Laskomex od 35 lat projektuje i produkuje systemy domofonowe w oparciu o zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby użytkowników. Konstruktorzy, kreując kolejne produkty, biorą pod uwagę rozwój...

Firma Laskomex od 35 lat projektuje i produkuje systemy domofonowe w oparciu o zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby użytkowników. Konstruktorzy, kreując kolejne produkty, biorą pod uwagę rozwój i metamorfozę budownictwa mieszkaniowego, głównie wielorodzinnego.

Helena Śpiewak Zagadka „śladu węglowego”

Zagadka „śladu węglowego” Zagadka „śladu węglowego”

Radykalna zmiana zwyczajów konsumenckich i stylu życia to wybór tych z nas, którym zależy na zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Ale czy to wystarczy? OTÓŻ NIE! Bardziej winni są… inni! To wielkie korporacje,...

Radykalna zmiana zwyczajów konsumenckich i stylu życia to wybór tych z nas, którym zależy na zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Ale czy to wystarczy? OTÓŻ NIE! Bardziej winni są… inni! To wielkie korporacje, koncerny i władze polityczne, które tak nami manipulują, abyśmy skupiali się głównie na naszej indywidualnej odpowiedzialności. Pokażemy to na przykładzie zawrotnej kariery „śladu węglowego”.

Waldemar Joniec Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych....

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych. Także administracja i obsługa budynków przejdą przyspieszony proces cyfryzacji zarządzania i nadzoru nad instalacjami. Paradoksalnie pandemia nie zahamuje rozwoju, ale przyczyni się do szybszego wdrażania unijnych zaleceń dotyczących opomiarowania i zużycia mediów oraz inteligentnych budynków.

Damian Żabicki Bez windy ani rusz

Bez windy ani rusz Bez windy ani rusz

Sporządzona przez GUS prognoza demograficzna Polski sięgająca 2050 roku nie pozostawia złudzeń – w perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem,...

Sporządzona przez GUS prognoza demograficzna Polski sięgająca 2050 roku nie pozostawia złudzeń – w perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem, wzrośnie liczba osób niepełnosprawnych, która już obecnie kształtuje się na poziomie od 5 do blisko 8 milionów.

Jacek Frydryszak Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Techniczne utrzymanie zasobów to, według mojej oceny, najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część działalności zarządcy nieruchomości. Celem naszego działania w tym zakresie jest przede wszystkim zapewnienie...

Techniczne utrzymanie zasobów to, według mojej oceny, najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część działalności zarządcy nieruchomości. Celem naszego działania w tym zakresie jest przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych oraz ich remontowanie i ulepszanie tak, aby przynajmniej nie traciły na wartości.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach?

Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach? Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach?

Problemy z wilgocią mogą pojawić się w każdym czasie. Zwykle stanowią one zaskoczenie dla mieszkańców czy zarządcy, choć obiektywnie rzecz biorąc, ich pojawienie się było w wielu przypadkach do przewidzenia....

Problemy z wilgocią mogą pojawić się w każdym czasie. Zwykle stanowią one zaskoczenie dla mieszkańców czy zarządcy, choć obiektywnie rzecz biorąc, ich pojawienie się było w wielu przypadkach do przewidzenia. Nie chodzi tu tylko o stare domy, w których hydroizolacje mogą być zniszczone lub wykonane z nieodpowiednich materiałów, bądź w ogóle ich nigdy nie było.

Daniel Świątczak Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji

Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji

Domofon to urządzenie kontroli dostępu, bez którego funkcjonowanie nowoczesnego bloku jest w dzisiejszych czasach trudne do akceptacji. Co daje montaż domofonu w budynku wielolokalowym i czy obecnie jest...

Domofon to urządzenie kontroli dostępu, bez którego funkcjonowanie nowoczesnego bloku jest w dzisiejszych czasach trudne do akceptacji. Co daje montaż domofonu w budynku wielolokalowym i czy obecnie jest możliwe funkcjonowanie bez kontroli dostępu na osiedlach, zwłaszcza w dużych miastach?

Wybrane dla Ciebie

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc? Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu » Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody? Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? » Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania? Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe » Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? » Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania » Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła? Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu?

Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu? Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku? Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego? Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować? Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych »

Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych » Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania? Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem? Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.