administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

ŚWIĘTE GAJE, czyli ochrona przyrody

Warto podkreślić, że konwencjonalne podejście do ochrony przyrody opiera się na działaniach odgórnych, inicjowanych centralnie
fot. pixabay

Warto podkreślić, że konwencjonalne podejście do ochrony przyrody opiera się na działaniach odgórnych, inicjowanych centralnie


fot. pixabay

Święte gaje to niewielkie fragmenty dziewiczych lasów, które rdzenni mieszkańcy chronili, uważając je za siedziby bogów. Mieszkańcy indyjskich wsi przywracają dziś prastare tradycje, bo przynoszą im one konkretne korzyści ekologiczne.

Zobacz także

Crisoma Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody....

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody. Proporcje użytych składników decydują o wyglądzie i jakości materiału.

Elektrolux Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości....

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości. Dostępne na rynku zmywarki podzielić można na modele wolnostojące oraz te przeznaczone do zabudowy. Urządzenia wolnostojące umożliwiają zdecydowanie większą swobodę montażu, doskonale sprawdzając się głównie w dużych kuchniach. Decydując się na zakup zmywarki do swojej kuchni, powinniśmy przyjrzeć...

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie...

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie budynku. To, co widać gołym okiem to elewacja. Dobrze świadczy czysta, schludna elewacja w stonowanych kolorach. Czasy pstrokatych blokowisk odchodzą pomału w niepamięć. Oczywiście jeśli mowa o elewacji to budynek powinien być już po termomodernizacji. Nie sposób tu wspomnieć o równie estetycznym...

Święte gaje były niegdyś rozpowszechnione na wszystkich lądach Starego Świata. Można o nich przeczytać w dziełach zapisanych klasyczną greką i sanskrytem. Z Europy zniknęły jednak po pojawieniu się tam chrześcijaństwa wraz z jego antropocentryzmem. Takie lasy strzeżone przez bóstwa wciąż można znaleźć jeszcze w Afryce i Azji.

Przykładowo w Indiach, Bhutanie czy Japonii. W ciągu ostatnich dekad dalej, co prawda, święte gaje tam niszczono, ale zaczęto także je chronić, restaurować, a nawet tworzyć od nowa, mimo niechętnej polityki państwa. Kryzys ekologiczny na subkontynencie indyjskim, spowodowany bezwzględną i masową eksploatacją przyrody, sprawił, że idea świętych gajów tam odżyła. Powrót do pradawnych tradycji dbania o naturę, traktowanych zbyt często wyłącznie jako zabobon, jest najlepszą rzeczą, jaka w ostatnich czasach mogła się przytrafić przyrodzie w Indiach.

Idea świętych gajów to element prastarej tradycji otaczania opieką cennych fragmentów przyrody. W krajach rozwijających się wiejskie społeczności chronią w ten sposób swoje lasy, uznając je za naturalne sanktuaria duchowe. Zgodnie z głębokimi przekonaniami religijnymi na terenie świętego gaju żadne drzewo, zwierzę czy roślina nie może doznać szkody.

Natomiast przyrodnicy traktują święte gaje jako naturalne skarbnice, w których znajdują się jeszcze prastare drzewa, liczne gatunki lian, leczniczych roślin, ssaków, gadów, płazów, ptaków i innych stworzeń, które gdzie indziej występują sporadycznie lub… wcale.

Ochrona przyrody – odgórnie

Warto podkreślić, że konwencjonalne podejście do ochrony przyrody opiera się na działaniach odgórnych, inicjowanych centralnie. Po raz pierwszy strategię tę zastosowano w 1890 roku, w USA, tworząc Narodowy Park Yosemite. Powstał w Kalifornii, na zachodnich zboczach gór Sierra Nevada. Ma 3030 km2 powierzchni, a zarządzany jest przez National Park Service. Ta zachodnia koncepcja dzikiej natury, która miała być całkowicie wolna od ludzi, a polegała na przymusowej ewakuacji rdzennych mieszkańców, została potem wdrożona na całym świecie.

Wielkie organizacje zajmujące się ochroną przyrody do spółki z rządami krajów się rozwijających, tworzyły ogromne terytoria służące ochronie różnych, coraz rzadziej występujących, rzeczywiście zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt takich jak lew, antylopa, tygrys, czy pantera. Jednocześnie wyrzucali z lasów i sawann miliony ludzi, którzy żyli tam od setek lat lub dłużej! Działania te nie dość, że były przyczyną wielu ludzkich cierpień to jako strategie konserwacyjne, okazały się nieskuteczne! Po czasie okazało się bowiem, że to właśnie rdzenna ludność najlepiej troszczy się o różnorodność biologiczną. Inicjuje np. kontrolowane pożary roślinności, dzięki którym usuwane są inwazyjne gatunki owadów.

Ostatnio na świecie zyskuje na znaczeniu kompletnie odmienna strategia ochrony przyrody, która oparta jest na działaniach oddolnych. Około 40% cennych przyrodniczo lasów na kuli ziemskiej jest wciąż chronionych i bronionych (!) przez tubylczą ludność żyjącą w tych lasach i wokół nich.

Wzmacnianie roli takich „obrońców ekosystemów”, czyli ludzi żyjących blisko dzikiej natury i mogących bezpośrednio doświadczać korzyści z tej bliskości płynących – jest najskuteczniejszą strategią ratowania tego, co jeszcze pozostało z bioróżnorodności na naszej planecie.

Wierzenia i ekologia

Rdzenni mieszkańcy lasów Azji Południowej wierzą, że są częścią wielkiej wspólnoty różnych bytów, do której należą nie tylko ludzie, ale też góry, rzeki, drzewa, ptaki i zwierzęta. Członkowie wspólnoty, którzy nie są ludźmi, przynoszą ludziom rozmaite korzyści; dlatego jest oczywiste, że ci muszą odwzajemniać się tamtym bytom odpowiednim traktowaniem, oddawaniem czci oraz ochroną i otaczaniem opieką. Takie przekonania były powszechnie uznawane we wszystkich kulturach zbieracko-łowieckich. I wciąż tak jest.

Ochrona dziewiczej przyrody stała się jeszcze większym wyzwaniem, gdy do Indii dotarło rolnictwo. Stało się to ok. 6000 lat temu. Zaczęto uprawiać rośliny i w szybkim tempie modyfikować pierwotne ekosystemy. Najpierw oczyszczano z drzew niewielkie obszary przeznaczone pod uprawę roślin. Po kilku latach porzucano dotychczasowe pola na rzecz kolejnych, znowu wydartych lasom. Praktyka ta nazywana jest gospodarka żarową.

Indolodzy doszli do wniosku, że właśnie wtedy pojawił się zwyczaj wyłączania spod upraw rolnych określonych fragmentów lasów, które jako święte gaje pozostawały nietknięte. Obowiązywał wtedy także całkowity zakaz usuwania cennych gatunków drzew, takich jak mahua, czy rodzina Ficus.

W świetle badań, okazało się, że święte gaje przetrwały fundamentalny przełom w dziejach rolnictwa, czyli zastąpienie gospodarki żarowej osiadłym rolnictwem, w którym zaczęto stosować płodozmian.

Pierwszy duży kryzys ekologiczny

Wraz z rozwojem osiadłego rolnictwa pojawiły się pierwsze miasta-państwa. Około 3500 lat temu cywilizacje Indusu zostały zastąpione kulturą władców wedyjskich. Według jednej z interpretacji eposu Mahabharata, te pierwsze państwa powiększały swoje granice, wypalając lasy w celu wyrugowania ludów zbieracko-łowieckich oraz wprowadzenia stałego osadnictwa opartego na hodowli zwierząt i uprawie rolnej. Doprowadziło to jednak do kryzysu żywnościowego. Dowody, choć skąpe, sugerują, że gleby zaczęły się wyjaławiać, deszcze stały się rzadsze, a w lasach zaczęło ubywać łownych zwierząt i drzew, z których pozyskiwano owoce i liście na nawóz.

W reakcji na ten pierwszy duży kryzys ekologiczny pojawiły się religie, takie jak dżinizm i buddyzm. Zalecały one wegetarianizm i generalnie ograniczanie spożycia żywności. Religie te przyczyniły się także do wzmocnienia znacznie starszej od nich tradycji świętych gajów. Gautama Buddha, twórca buddyzmu, urodził się w takim świętym gaju, w Lumbini (dziś Nepal) około 2600 lat temu. Sufijski islam, który rozprzestrzenił się w Indiach w X wieku również wspierał tradycję świętych gajów, czyli po prostu ochronę lasów.

Kolonialiści i misjonarze kontra święte gaje

Do niemal całkowitego zniszczenia tej proekologicznej tradycji doprowadził w XVIII wieku podbój Indii przez brytyjską Kompanię Indii Wschodnich. Gdy pierwsi brytyjscy podróżnicy opisywali Indie jeszcze jako „ogromny ocean drzew”, brytyjscy kolonialiści szybko dewastowali środowisko, przejmując i scalając tereny. Pola, stawy i inne zasoby naturalne zostały bezpardonowo odebrane wieśniakom i stały się własnością państwa. Wiele z nich zostało przekazanych posiadaczom ziemskim, których Brytyjczycy rekrutowali z liderów lokalnych plemion. Ci godzili się na płacenie podatków, a ciężary przerzucali na dzierżawców i robotników – tych samych, którym wcześniej zabrano ich lasy i ziemię. Aby zwiększyć powierzchnię pól powycinano również większość świętych gajów. Na koniec państwo znacjonalizowało wszystkie ocalałe lasy, twierdząc, że pozwoli to zarządzać nimi w nowoczesny sposób. Brytyjscy kolonialiści rozpoczęli masową wycinkę drzew dla pozyskania drewna. Nie oszczędzono nawet prastarych olbrzymów mahua!

Do roku 1860 powierzchnia lasów na Półwyspie Indyjskim skurczyła się tak bardzo, że w końcu zaczęto mówić o potrzebie zahamowania niszczycielskiego procederu. Powołano nawet inspektora generalnego lasów. Stanowisko objął niemiecki botanik D. Brandis (sami Brytyjczycy słabo się na lasach znali, bo dawno temu się ich u siebie pozbyli). Ubolewał nad zdziesiątkowaniem świętych gajów i bezlitosną eksploatacją tego leśnego dziedzictwa. Proponował pozostawienie znacznej części lasów pod nadzorem rdzennej ludności. Nic z tego. Władze kolonialne w praktyce zaczęły wdrażać ten postulat dopiero w latach 30. XX wieku i to w mocno okrojonej skali. Za to państwowy zarząd lasów stał się największym właścicielem ziemskim w Indiach.

W latach 50. pod jego kontrolą znalazło się około 70 mln ha. To nie wszystko. Do degradacji środowiska przyczynili się także misjonarze, którzy pojawili się w północno-wschodnich Indiach także w latach 50. Zaczęli nawracać na chrześcijaństwo całe plemiona, a ich nienawistny stosunek do wierzeń lokalnych, uznawanych za pogańskie doprowadził do bezwzględnego niszczenia świętych gajów, jak również świętych stawów (święte stawy to znajdujące się w świętych gajach oczka wodne, do których człowiek może się zbliżyć tylko w jednym celu – nabrania wody pitnej).

Ludzie ekosystemowi, ludzie biosferyczni

Wspólnoty lokalne nie miały już generalnie nic do gadania. Definitywnie odebrano im ich prastare prawa do lasów. Gospodarka leśna przestała funkcjonować według modelu „pod kontrolą wspólnoty lokalnej”. Zastąpił ją model „las otwarty dla każdego”.

Mimo narzucenia modelu „otwartego dostępu” do lasów społeczności lokalne nie poddały się i nie zrezygnowały do końca z walki o swoje prawa. W 1947 roku Indie odzyskały niepodległość, a Mahatma Gandhi, jej charyzmatyczny ojciec, wielokrotnie mówił o konieczności zwiększenia podmiotowości społeczności lokalnych. Jednak jego wizja została całkowicie odrzucona przez pierwszy rząd niepodległych Indii, który nie zamierzał oddać rdzennym mieszkańcom nawet kawałka lasu. Przeciwnie, jeszcze bardziej ograniczył ich prawa.

Tu dygresja. Według terminologii zaproponowanej przez jednego z twórców nowoczesnej biologii konserwacyjnej, Raymonda Dassmanna, mieszkańcy wiosek to „ludzie ekosystemowi podczas gdy przedstawiciele władz to typ „ludzi biosferycznych”. Ludzie ekosystemowi korzystają głównie z siły swoich mięśni oraz siły zwierząt, aby zdobywać i przetwarzać większość dóbr, które konsumują. Zasada – dobra te pochodzą z obszaru o powierzchni nie przekraczającej 50 km2 od ich miejsca zamieszkania. Ponieważ ekosystemowi żyją w bezpośrednim sąsiedztwie swojej naturalnej bazy zaopatrzeniowej, w pełni doceniają, jak życiodajna jest przyroda.

Natomiast ludzie biosferyczni, dzięki łatwemu dostępowi do takich źródeł energii, jak np. paliwa kopalne, mogą transportować i przetwarzać na swoje potrzeby olbrzymie ilości surowców pochodzących z dowolnego miejsca na świecie. Ich ślad ekologiczny jest za to setki razy większy niż ślad ekosystemowych. Dla biosferycznych odległe dobra naturalne są jedynie źródłem rudy, drewna, czy energii, a w najlepszym razie – atrakcją turystyczną. Ludzie ekosystemowi to dla nich nic więcej, niż tania siła robocza lub przeszkoda w dobraniu się do potrzebnych zasobów naturalnych. Usługi ekosystemowe, szanowane przez społeczności lokalne, biosferyczni lekceważą.

Jak wszędzie na świecie, również w Indiach władzę mają ludzie biosferyczni, którzy dowodzą, że ich celem jest takie zarządzanie dobrami wspólnymi, aby służyły wszystkim. Jednak rzeczywistość wygląda inaczej.

Od czasu odzyskania niepodległości w Indiach wysiedlono dziesiątki milionów ludzi, aby zrobić miejsce dla kopalń, zapór, elektrowni i innej infrastruktury.

Jeśli święte gaje mają przetrwać, ludzie ekosystemowi muszą odzyskać dostęp do wszystkich usług, które te gaje oferują. Jeśli władza ludzi biosferycznych doprowadzi do tego, że święte gaje przestaną świadczyć ekosystemowe usługi, wówczas lokalne społeczności stracą motywację do ich ochrony.

Szansa na zrównoważony rozwój?

Dla mieszkańców zalesionych terenów Indii klimat zmienił się na lepsze w latach 80., kiedy zaczęły się akcje protestacyjne pod hasłem „Ocalić las, ocalić ludzi”. Społeczności lokalne domagały się przywrócenia prawa własności do lasów. Protesty doprowadziły w końcu do przyjęcia w 2006 roku ustawy mającej naprawić krzywdy i przywrócić sprawiedliwość. W 2009 roku pierwsze wioski w Indiach odzyskały prawo do wspólnotowych lasów! Rdzenni mieszkańcy mogli wreszcie pozbyć się intruzów z zewnątrz i wprowadzić własny nadzór nad dobrami natury na swoich terenach.

Obecnie, we wioskowych wspólnotach często prowadzi się dyskusje, jak zadbać, aby korzystanie z lasów odbywało się w sposób zrównoważony. Długa lista reguł spisana została w księdze, której motto stanowią słowa jednego z przedstawicieli wioskowej starszyzny: Do kogo należy ten las? Nie do rządu, nie do wioski, nie do żadnego z nas. Rzeczywistymi właścicielami są ci, którzy jeszcze się nie urodzili. My jesteśmy tylko jego opiekunami, którzy mają ten przywilej, że mogą wziąć z lasu to, czego potrzebują, przyszłym pokoleniom pozostawiając całe to dziedzictwo w stanie nienaruszonym. Słowa te to prawdziwa kwintesencja zrównoważonego rozwoju.

Choć administracja leśna wciąż robi problemy, już 3600 wiosek w stanie Maharashtra odzyskało prawo do własnych lasów. Ostatnio pojawiła się tam nawet inicjatywa utworzenia federacji zrzeszającej wiele wiosek. Szykuje się zatem fascynujący eksperyment: wspólnie zarządzana ochrona zasobów naturalnych lasów na większym, wspólnotowym obszarze. Zdecydowano także, że około 10% powierzchni wspólnotowych lasów zostanie przeznaczonych na nowe święte gaje.

Aby tak się faktycznie stało powinno się ludzi ekosystemowych wesprzeć, najlepiej politycznie! Wtedy będą mogli stawić czoła ludziom biosferycznym, którzy są zainteresowani wyłącznie grabieżą – pozyskiwaniem drewna, surowców mineralnych, ziemi i wody. Wszystko po to, aby zaspokoić swoje potrzeby konsumpcyjne.

Takie społeczne ruchy oddolne powstają na całym świecie. Rdzenna ludność przeciwstawia się eksploatacji piasków roponośnych w Kanadzie, ropociągom w USA, zaporom wodnym w Brazylii, kopalniom w Nowej Gwinei oraz zastępowaniu lasów deszczowych palmami oleistymi w Indonezji. Według doniesień światowych mediów ci lokalni obrońcy środowiska są szykanowani, prześladowani, a nawet zabijani na bezprecedensową skalę, ale czasem wygrywają też wielkie bitwy. Z systemem i instytucjami państwowymi.     

Święte gaje, to dziś ściśle chronione mateczniki leśne w Azji. Stanowią ostoję dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a znajdujące się w nich strumienie i stawy stanowią unikalne zasoby wody pitnej, z której korzystają lokalne społeczności.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

LASKOMEX PPUH Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Firma Laskomex od 35 lat projektuje i produkuje systemy domofonowe w oparciu o zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby użytkowników. Konstruktorzy, kreując kolejne produkty, biorą pod uwagę rozwój...

Firma Laskomex od 35 lat projektuje i produkuje systemy domofonowe w oparciu o zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby użytkowników. Konstruktorzy, kreując kolejne produkty, biorą pod uwagę rozwój i metamorfozę budownictwa mieszkaniowego, głównie wielorodzinnego.

Helena Śpiewak Zagadka „śladu węglowego”

Zagadka „śladu węglowego” Zagadka „śladu węglowego”

Radykalna zmiana zwyczajów konsumenckich i stylu życia to wybór tych z nas, którym zależy na zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Ale czy to wystarczy? OTÓŻ NIE! Bardziej winni są… inni! To wielkie korporacje,...

Radykalna zmiana zwyczajów konsumenckich i stylu życia to wybór tych z nas, którym zależy na zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Ale czy to wystarczy? OTÓŻ NIE! Bardziej winni są… inni! To wielkie korporacje, koncerny i władze polityczne, które tak nami manipulują, abyśmy skupiali się głównie na naszej indywidualnej odpowiedzialności. Pokażemy to na przykładzie zawrotnej kariery „śladu węglowego”.

Waldemar Joniec Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych....

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych. Także administracja i obsługa budynków przejdą przyspieszony proces cyfryzacji zarządzania i nadzoru nad instalacjami. Paradoksalnie pandemia nie zahamuje rozwoju, ale przyczyni się do szybszego wdrażania unijnych zaleceń dotyczących opomiarowania i zużycia mediów oraz inteligentnych budynków.

Damian Żabicki Bez windy ani rusz

Bez windy ani rusz Bez windy ani rusz

Sporządzona przez GUS prognoza demograficzna Polski sięgająca 2050 roku nie pozostawia złudzeń – w perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem,...

Sporządzona przez GUS prognoza demograficzna Polski sięgająca 2050 roku nie pozostawia złudzeń – w perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem, wzrośnie liczba osób niepełnosprawnych, która już obecnie kształtuje się na poziomie od 5 do blisko 8 milionów.

Jacek Frydryszak Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Techniczne utrzymanie zasobów to, według mojej oceny, najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część działalności zarządcy nieruchomości. Celem naszego działania w tym zakresie jest przede wszystkim zapewnienie...

Techniczne utrzymanie zasobów to, według mojej oceny, najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część działalności zarządcy nieruchomości. Celem naszego działania w tym zakresie jest przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych oraz ich remontowanie i ulepszanie tak, aby przynajmniej nie traciły na wartości.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach?

Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach? Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach?

Problemy z wilgocią mogą pojawić się w każdym czasie. Zwykle stanowią one zaskoczenie dla mieszkańców czy zarządcy, choć obiektywnie rzecz biorąc, ich pojawienie się było w wielu przypadkach do przewidzenia....

Problemy z wilgocią mogą pojawić się w każdym czasie. Zwykle stanowią one zaskoczenie dla mieszkańców czy zarządcy, choć obiektywnie rzecz biorąc, ich pojawienie się było w wielu przypadkach do przewidzenia. Nie chodzi tu tylko o stare domy, w których hydroizolacje mogą być zniszczone lub wykonane z nieodpowiednich materiałów, bądź w ogóle ich nigdy nie było.

Daniel Świątczak Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji

Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji

Domofon to urządzenie kontroli dostępu, bez którego funkcjonowanie nowoczesnego bloku jest w dzisiejszych czasach trudne do akceptacji. Co daje montaż domofonu w budynku wielolokalowym i czy obecnie jest...

Domofon to urządzenie kontroli dostępu, bez którego funkcjonowanie nowoczesnego bloku jest w dzisiejszych czasach trudne do akceptacji. Co daje montaż domofonu w budynku wielolokalowym i czy obecnie jest możliwe funkcjonowanie bez kontroli dostępu na osiedlach, zwłaszcza w dużych miastach?

Helena Śpiewak Smogowe rekordy

Smogowe rekordy Smogowe rekordy

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata,...

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata, a zanieczyszczenia powietrza zabiły na świecie 6,67 mln ludzi!

Damian Żabicki Ochrona osiedli mieszkaniowych

Ochrona osiedli mieszkaniowych Ochrona osiedli mieszkaniowych

Z jednej strony – chronią i zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla, z drugiej – odbierają prywatność i niekiedy naruszają przepisy RODO. Mowa o instalacjach dotyczących kontroli dostępu, takich...

Z jednej strony – chronią i zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla, z drugiej – odbierają prywatność i niekiedy naruszają przepisy RODO. Mowa o instalacjach dotyczących kontroli dostępu, takich jak monitoring czy instalacje domofonowe z wizją. Jednak wszystko da się pogodzić i warto to robić, gdyż współczesne zagrożenia wymagają stosowania nowoczesnych rozwiązań zabezpieczających.

Przemysław Gogojewicz Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19

Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19 Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19

Zgodnie z wytycznymi Naukowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wymiana powietrza jest potrzebna, aby unikać chorób zakaźnych, w tym choroby COVID-19. Zatem czystość powietrza...

Zgodnie z wytycznymi Naukowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wymiana powietrza jest potrzebna, aby unikać chorób zakaźnych, w tym choroby COVID-19. Zatem czystość powietrza w dobie pandemii jest zagadnieniem szczególnie ważnym, związanym z bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców osiedli.

Damian Żabicki Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo...

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo domowe, pomimo wielu społecznych kampanii nie maleje, a przestrzeń, jaką można przeznaczyć na parking zazwyczaj jest mocno ograniczona. Dlatego coraz częściej podejmowana jest decyzja o budowie bloku z garażem podziemnym. Bez względu jednak na przyjęte rozwiązanie, zarządca bądź na wcześniejszym etapie...

Helena Śpiewak W Polsce – „smog polski”?

W Polsce – „smog polski”? W Polsce – „smog polski”?

W literaturze naukowej tradycyjnie wyróżnia się dwa typy smogu, które różnią się od siebie składem i tym, w jakich warunkach powstają. Są to smog londyński oraz smog kalifornijski.

W literaturze naukowej tradycyjnie wyróżnia się dwa typy smogu, które różnią się od siebie składem i tym, w jakich warunkach powstają. Są to smog londyński oraz smog kalifornijski.

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami

Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami

Chcesz usunąć na stałe uciążliwe i brzydkie zapachy? Wprowadzasz się do nowego mieszkania, którego poprzedni właściciele nie dbali o higienę? Męczą Cię ciągłe objawy alergii w domu? Jeśli na któreś pytanie...

Chcesz usunąć na stałe uciążliwe i brzydkie zapachy? Wprowadzasz się do nowego mieszkania, którego poprzedni właściciele nie dbali o higienę? Męczą Cię ciągłe objawy alergii w domu? Jeśli na któreś pytanie odpowiedziałeś "tak", to sprawdź ofertę ozonowania powietrza, które pozwoli pozbyć Ci się tych problemów.

Przemysław Gogojewicz Remont i przebudowa w COVID-19

Remont i przebudowa w COVID-19 Remont i przebudowa w COVID-19

Istotnym elementem różnicującym remont i przebudowę jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, która wyklucza remont, a która stanowi o istocie przebudowy. W wyniku...

Istotnym elementem różnicującym remont i przebudowę jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, która wyklucza remont, a która stanowi o istocie przebudowy. W wyniku remontu nie może powstać obiekt budowlany o innych parametrach technicznych lub użytkowych niż obiekt pierwotny.

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Maciej Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy

Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy

W trakcie eksploatacji obiektów budowlanych często dochodzi do uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych. Informacje o takich zdarzeniach są od szeregu lat zbierane i analizowane w wielu krajach. W artykule...

W trakcie eksploatacji obiektów budowlanych często dochodzi do uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych. Informacje o takich zdarzeniach są od szeregu lat zbierane i analizowane w wielu krajach. W artykule przedstawiono analizy zagrożeń i awarii obiektów budowlanych, które wystąpiły w kraju w ciągu ostatnich 50 lat.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym?

Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym? Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym?

Jeśli chodzi o budowanie wymarzonego domu to zdecydowanie wszystkim zależy nam na tym, by był zgodny z wizją i budżetem. Dlatego, jeśli szykujesz się do realizacji tego projektu, z pewnością przeprowadzisz...

Jeśli chodzi o budowanie wymarzonego domu to zdecydowanie wszystkim zależy nam na tym, by był zgodny z wizją i budżetem. Dlatego, jeśli szykujesz się do realizacji tego projektu, z pewnością przeprowadzisz wiele badań na temat projektowania, rozplanowania, stylu itp. Chociaż wszystkie te rzeczy są ważne przy budowie domu – jest też coś, bez czego nie możesz nawet pomyśleć o rozpoczęciu budowy, czyli materiały budowlane. Zbyt często się jednak o nich zapomina, dlatego w tym artykule chcemy poświęcić...

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń Ocieplanie pod czujnym nadzorem

Ocieplanie pod czujnym nadzorem Ocieplanie pod czujnym nadzorem

Ruszył sezon budowlany a wraz z nim prace na elewacjach budynków. Dla tych, którzy wahają się, czy warto ocieplać, mamy kilka istotnych argumentów przemawiających „za”. Dla już zdecydowanych, podpowiedzi,...

Ruszył sezon budowlany a wraz z nim prace na elewacjach budynków. Dla tych, którzy wahają się, czy warto ocieplać, mamy kilka istotnych argumentów przemawiających „za”. Dla już zdecydowanych, podpowiedzi, na co koniecznie zwrócić szczególną uwagę, przystępując do takiej inwestycji i nadzorując jej przebieg.

Redakcja Jaki domofon wybrać?

Jaki domofon wybrać? Jaki domofon wybrać?

Bezpieczeństwo na terenie osiedla mieszkaniowego, to jeden z kluczowych elementów, które wpływają na komfort życia mieszkańców. Obok ogrodzonego terenu i ochrony z monitoringiem, domofony to najczęściej...

Bezpieczeństwo na terenie osiedla mieszkaniowego, to jeden z kluczowych elementów, które wpływają na komfort życia mieszkańców. Obok ogrodzonego terenu i ochrony z monitoringiem, domofony to najczęściej spotykane rozwiązanie pozwalające ograniczyć dostęp niepożądanych osób do budynku wielolokalowego.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Helena Śpiewak Ekologiczne postawy Polaków

Ekologiczne postawy Polaków Ekologiczne postawy Polaków

Badania świadomości społecznej – to zawsze znakomita okazja do sprawdzenia wiedzy i postaw badanej grupy. Raport z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez IBRiS, dotyczących sytuacji ekologicznej, zanieczyszczenia...

Badania świadomości społecznej – to zawsze znakomita okazja do sprawdzenia wiedzy i postaw badanej grupy. Raport z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez IBRiS, dotyczących sytuacji ekologicznej, zanieczyszczenia powietrza i suszy, pokazuje jak wzrasta poziom wiedzy Polaków na temat ochrony środowiska.

Dorota Zielińska Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki

Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki

Jak zabezpieczyć budynek przed brudzeniem przez ptaki?

Jak zabezpieczyć budynek przed brudzeniem przez ptaki?

mgr inż. Bożena Blum Ciepła woda użytkowa - czy to luksus?

Ciepła woda użytkowa - czy to luksus? Ciepła woda użytkowa - czy to luksus?

Instalacja ciepłej wody użytkowej musi zapewniać mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo sanitarne użytkowania przy realnych kosztach eksploatacji oraz spełniać wszelkie wymogi prawa.

Instalacja ciepłej wody użytkowej musi zapewniać mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo sanitarne użytkowania przy realnych kosztach eksploatacji oraz spełniać wszelkie wymogi prawa.

Tadeusz Popielas Modernizacje dźwigów osobowych - aspekty techniczne i finansowe

Modernizacje dźwigów osobowych - aspekty techniczne i finansowe

Z technicznego punktu widzenia wszystkie dźwigi osobowe i osobowo-towarowe (windy) muszą być modernizowane po maksimum 20 latach eksploatacji. Potrzeba modernizacji wynika przede wszystkim z postępu technicznego...

Z technicznego punktu widzenia wszystkie dźwigi osobowe i osobowo-towarowe (windy) muszą być modernizowane po maksimum 20 latach eksploatacji. Potrzeba modernizacji wynika przede wszystkim z postępu technicznego w tej branży oraz z coraz wyższych wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, gdyż prowadzona konserwacja utrzymuje je tylko na założonym przy ich projektowaniu poziomie funkcjonalności eksploatacyjnej oraz poziomie bezpieczeństwa.

mgr inż. Karol Kuczyński Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne Oświetlenie awaryjne

Niekiedy zarządcy i właściciele budynków nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie niesprawna instalacja oświetlenia awaryjnego w czasie ewakuacji ludzi.

Niekiedy zarządcy i właściciele budynków nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie niesprawna instalacja oświetlenia awaryjnego w czasie ewakuacji ludzi.

Wybrane dla Ciebie

Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii »

Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii » Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu » Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON » Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób » Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać?

Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać? Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać? Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Jak zadbać o dobrą jakość wody » Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni » Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku » Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych » Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi » Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych » Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu? Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Kilka rozwiązań na windę w budynku » Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.