administrator24.info

ŚWIĘTE GAJE, czyli ochrona przyrody

Warto podkreślić, że konwencjonalne podejście do ochrony przyrody opiera się na działaniach odgórnych, inicjowanych centralnie
fot. pixabay

Warto podkreślić, że konwencjonalne podejście do ochrony przyrody opiera się na działaniach odgórnych, inicjowanych centralnie


fot. pixabay

Święte gaje to niewielkie fragmenty dziewiczych lasów, które rdzenni mieszkańcy chronili, uważając je za siedziby bogów. Mieszkańcy indyjskich wsi przywracają dziś prastare tradycje, bo przynoszą im one konkretne korzyści ekologiczne.

Zobacz także

Elektrolux Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości....

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości. Dostępne na rynku zmywarki podzielić można na modele wolnostojące oraz te przeznaczone do zabudowy. Urządzenia wolnostojące umożliwiają zdecydowanie większą swobodę montażu, doskonale sprawdzając się głównie w dużych kuchniach. Decydując się na zakup zmywarki do swojej kuchni, powinniśmy przyjrzeć...

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie...

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie budynku. To, co widać gołym okiem to elewacja. Dobrze świadczy czysta, schludna elewacja w stonowanych kolorach. Czasy pstrokatych blokowisk odchodzą pomału w niepamięć. Oczywiście jeśli mowa o elewacji to budynek powinien być już po termomodernizacji. Nie sposób tu wspomnieć o równie estetycznym...

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu...

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu technicznego. Do tego dochodzi dbałość o prawidłowy stan techniczny w częściach wspólnych nieruchomości. Konserwator osiedlowy rozwiązuje zatem różnorakie problemy techniczne, z pogranicza wielu branż. Jego doświadczenie i wszechstronność, a także dobrze wyposażony warsztat gwarantują sprawne i skuteczne...

Święte gaje były niegdyś rozpowszechnione na wszystkich lądach Starego Świata. Można o nich przeczytać w dziełach zapisanych klasyczną greką i sanskrytem. Z Europy zniknęły jednak po pojawieniu się tam chrześcijaństwa wraz z jego antropocentryzmem. Takie lasy strzeżone przez bóstwa wciąż można znaleźć jeszcze w Afryce i Azji.

Przykładowo w Indiach, Bhutanie czy Japonii. W ciągu ostatnich dekad dalej, co prawda, święte gaje tam niszczono, ale zaczęto także je chronić, restaurować, a nawet tworzyć od nowa, mimo niechętnej polityki państwa. Kryzys ekologiczny na subkontynencie indyjskim, spowodowany bezwzględną i masową eksploatacją przyrody, sprawił, że idea świętych gajów tam odżyła. Powrót do pradawnych tradycji dbania o naturę, traktowanych zbyt często wyłącznie jako zabobon, jest najlepszą rzeczą, jaka w ostatnich czasach mogła się przytrafić przyrodzie w Indiach.

Idea świętych gajów to element prastarej tradycji otaczania opieką cennych fragmentów przyrody. W krajach rozwijających się wiejskie społeczności chronią w ten sposób swoje lasy, uznając je za naturalne sanktuaria duchowe. Zgodnie z głębokimi przekonaniami religijnymi na terenie świętego gaju żadne drzewo, zwierzę czy roślina nie może doznać szkody.

Natomiast przyrodnicy traktują święte gaje jako naturalne skarbnice, w których znajdują się jeszcze prastare drzewa, liczne gatunki lian, leczniczych roślin, ssaków, gadów, płazów, ptaków i innych stworzeń, które gdzie indziej występują sporadycznie lub… wcale.

Ochrona przyrody – odgórnie

Warto podkreślić, że konwencjonalne podejście do ochrony przyrody opiera się na działaniach odgórnych, inicjowanych centralnie. Po raz pierwszy strategię tę zastosowano w 1890 roku, w USA, tworząc Narodowy Park Yosemite. Powstał w Kalifornii, na zachodnich zboczach gór Sierra Nevada. Ma 3030 km2 powierzchni, a zarządzany jest przez National Park Service. Ta zachodnia koncepcja dzikiej natury, która miała być całkowicie wolna od ludzi, a polegała na przymusowej ewakuacji rdzennych mieszkańców, została potem wdrożona na całym świecie.

Wielkie organizacje zajmujące się ochroną przyrody do spółki z rządami krajów się rozwijających, tworzyły ogromne terytoria służące ochronie różnych, coraz rzadziej występujących, rzeczywiście zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt takich jak lew, antylopa, tygrys, czy pantera. Jednocześnie wyrzucali z lasów i sawann miliony ludzi, którzy żyli tam od setek lat lub dłużej! Działania te nie dość, że były przyczyną wielu ludzkich cierpień to jako strategie konserwacyjne, okazały się nieskuteczne! Po czasie okazało się bowiem, że to właśnie rdzenna ludność najlepiej troszczy się o różnorodność biologiczną. Inicjuje np. kontrolowane pożary roślinności, dzięki którym usuwane są inwazyjne gatunki owadów.

Ostatnio na świecie zyskuje na znaczeniu kompletnie odmienna strategia ochrony przyrody, która oparta jest na działaniach oddolnych. Około 40% cennych przyrodniczo lasów na kuli ziemskiej jest wciąż chronionych i bronionych (!) przez tubylczą ludność żyjącą w tych lasach i wokół nich.

Wzmacnianie roli takich „obrońców ekosystemów”, czyli ludzi żyjących blisko dzikiej natury i mogących bezpośrednio doświadczać korzyści z tej bliskości płynących – jest najskuteczniejszą strategią ratowania tego, co jeszcze pozostało z bioróżnorodności na naszej planecie.

Wierzenia i ekologia

Rdzenni mieszkańcy lasów Azji Południowej wierzą, że są częścią wielkiej wspólnoty różnych bytów, do której należą nie tylko ludzie, ale też góry, rzeki, drzewa, ptaki i zwierzęta. Członkowie wspólnoty, którzy nie są ludźmi, przynoszą ludziom rozmaite korzyści; dlatego jest oczywiste, że ci muszą odwzajemniać się tamtym bytom odpowiednim traktowaniem, oddawaniem czci oraz ochroną i otaczaniem opieką. Takie przekonania były powszechnie uznawane we wszystkich kulturach zbieracko-łowieckich. I wciąż tak jest.

Ochrona dziewiczej przyrody stała się jeszcze większym wyzwaniem, gdy do Indii dotarło rolnictwo. Stało się to ok. 6000 lat temu. Zaczęto uprawiać rośliny i w szybkim tempie modyfikować pierwotne ekosystemy. Najpierw oczyszczano z drzew niewielkie obszary przeznaczone pod uprawę roślin. Po kilku latach porzucano dotychczasowe pola na rzecz kolejnych, znowu wydartych lasom. Praktyka ta nazywana jest gospodarka żarową.

Indolodzy doszli do wniosku, że właśnie wtedy pojawił się zwyczaj wyłączania spod upraw rolnych określonych fragmentów lasów, które jako święte gaje pozostawały nietknięte. Obowiązywał wtedy także całkowity zakaz usuwania cennych gatunków drzew, takich jak mahua, czy rodzina Ficus.

W świetle badań, okazało się, że święte gaje przetrwały fundamentalny przełom w dziejach rolnictwa, czyli zastąpienie gospodarki żarowej osiadłym rolnictwem, w którym zaczęto stosować płodozmian.

Pierwszy duży kryzys ekologiczny

Wraz z rozwojem osiadłego rolnictwa pojawiły się pierwsze miasta-państwa. Około 3500 lat temu cywilizacje Indusu zostały zastąpione kulturą władców wedyjskich. Według jednej z interpretacji eposu Mahabharata, te pierwsze państwa powiększały swoje granice, wypalając lasy w celu wyrugowania ludów zbieracko-łowieckich oraz wprowadzenia stałego osadnictwa opartego na hodowli zwierząt i uprawie rolnej. Doprowadziło to jednak do kryzysu żywnościowego. Dowody, choć skąpe, sugerują, że gleby zaczęły się wyjaławiać, deszcze stały się rzadsze, a w lasach zaczęło ubywać łownych zwierząt i drzew, z których pozyskiwano owoce i liście na nawóz.

W reakcji na ten pierwszy duży kryzys ekologiczny pojawiły się religie, takie jak dżinizm i buddyzm. Zalecały one wegetarianizm i generalnie ograniczanie spożycia żywności. Religie te przyczyniły się także do wzmocnienia znacznie starszej od nich tradycji świętych gajów. Gautama Buddha, twórca buddyzmu, urodził się w takim świętym gaju, w Lumbini (dziś Nepal) około 2600 lat temu. Sufijski islam, który rozprzestrzenił się w Indiach w X wieku również wspierał tradycję świętych gajów, czyli po prostu ochronę lasów.

Kolonialiści i misjonarze kontra święte gaje

Do niemal całkowitego zniszczenia tej proekologicznej tradycji doprowadził w XVIII wieku podbój Indii przez brytyjską Kompanię Indii Wschodnich. Gdy pierwsi brytyjscy podróżnicy opisywali Indie jeszcze jako „ogromny ocean drzew”, brytyjscy kolonialiści szybko dewastowali środowisko, przejmując i scalając tereny. Pola, stawy i inne zasoby naturalne zostały bezpardonowo odebrane wieśniakom i stały się własnością państwa. Wiele z nich zostało przekazanych posiadaczom ziemskim, których Brytyjczycy rekrutowali z liderów lokalnych plemion. Ci godzili się na płacenie podatków, a ciężary przerzucali na dzierżawców i robotników – tych samych, którym wcześniej zabrano ich lasy i ziemię. Aby zwiększyć powierzchnię pól powycinano również większość świętych gajów. Na koniec państwo znacjonalizowało wszystkie ocalałe lasy, twierdząc, że pozwoli to zarządzać nimi w nowoczesny sposób. Brytyjscy kolonialiści rozpoczęli masową wycinkę drzew dla pozyskania drewna. Nie oszczędzono nawet prastarych olbrzymów mahua!

Do roku 1860 powierzchnia lasów na Półwyspie Indyjskim skurczyła się tak bardzo, że w końcu zaczęto mówić o potrzebie zahamowania niszczycielskiego procederu. Powołano nawet inspektora generalnego lasów. Stanowisko objął niemiecki botanik D. Brandis (sami Brytyjczycy słabo się na lasach znali, bo dawno temu się ich u siebie pozbyli). Ubolewał nad zdziesiątkowaniem świętych gajów i bezlitosną eksploatacją tego leśnego dziedzictwa. Proponował pozostawienie znacznej części lasów pod nadzorem rdzennej ludności. Nic z tego. Władze kolonialne w praktyce zaczęły wdrażać ten postulat dopiero w latach 30. XX wieku i to w mocno okrojonej skali. Za to państwowy zarząd lasów stał się największym właścicielem ziemskim w Indiach.

W latach 50. pod jego kontrolą znalazło się około 70 mln ha. To nie wszystko. Do degradacji środowiska przyczynili się także misjonarze, którzy pojawili się w północno-wschodnich Indiach także w latach 50. Zaczęli nawracać na chrześcijaństwo całe plemiona, a ich nienawistny stosunek do wierzeń lokalnych, uznawanych za pogańskie doprowadził do bezwzględnego niszczenia świętych gajów, jak również świętych stawów (święte stawy to znajdujące się w świętych gajach oczka wodne, do których człowiek może się zbliżyć tylko w jednym celu – nabrania wody pitnej).

Ludzie ekosystemowi, ludzie biosferyczni

Wspólnoty lokalne nie miały już generalnie nic do gadania. Definitywnie odebrano im ich prastare prawa do lasów. Gospodarka leśna przestała funkcjonować według modelu „pod kontrolą wspólnoty lokalnej”. Zastąpił ją model „las otwarty dla każdego”.

Mimo narzucenia modelu „otwartego dostępu” do lasów społeczności lokalne nie poddały się i nie zrezygnowały do końca z walki o swoje prawa. W 1947 roku Indie odzyskały niepodległość, a Mahatma Gandhi, jej charyzmatyczny ojciec, wielokrotnie mówił o konieczności zwiększenia podmiotowości społeczności lokalnych. Jednak jego wizja została całkowicie odrzucona przez pierwszy rząd niepodległych Indii, który nie zamierzał oddać rdzennym mieszkańcom nawet kawałka lasu. Przeciwnie, jeszcze bardziej ograniczył ich prawa.

Tu dygresja. Według terminologii zaproponowanej przez jednego z twórców nowoczesnej biologii konserwacyjnej, Raymonda Dassmanna, mieszkańcy wiosek to „ludzie ekosystemowi podczas gdy przedstawiciele władz to typ „ludzi biosferycznych”. Ludzie ekosystemowi korzystają głównie z siły swoich mięśni oraz siły zwierząt, aby zdobywać i przetwarzać większość dóbr, które konsumują. Zasada – dobra te pochodzą z obszaru o powierzchni nie przekraczającej 50 km2 od ich miejsca zamieszkania. Ponieważ ekosystemowi żyją w bezpośrednim sąsiedztwie swojej naturalnej bazy zaopatrzeniowej, w pełni doceniają, jak życiodajna jest przyroda.

Natomiast ludzie biosferyczni, dzięki łatwemu dostępowi do takich źródeł energii, jak np. paliwa kopalne, mogą transportować i przetwarzać na swoje potrzeby olbrzymie ilości surowców pochodzących z dowolnego miejsca na świecie. Ich ślad ekologiczny jest za to setki razy większy niż ślad ekosystemowych. Dla biosferycznych odległe dobra naturalne są jedynie źródłem rudy, drewna, czy energii, a w najlepszym razie – atrakcją turystyczną. Ludzie ekosystemowi to dla nich nic więcej, niż tania siła robocza lub przeszkoda w dobraniu się do potrzebnych zasobów naturalnych. Usługi ekosystemowe, szanowane przez społeczności lokalne, biosferyczni lekceważą.

Jak wszędzie na świecie, również w Indiach władzę mają ludzie biosferyczni, którzy dowodzą, że ich celem jest takie zarządzanie dobrami wspólnymi, aby służyły wszystkim. Jednak rzeczywistość wygląda inaczej.

Od czasu odzyskania niepodległości w Indiach wysiedlono dziesiątki milionów ludzi, aby zrobić miejsce dla kopalń, zapór, elektrowni i innej infrastruktury.

Jeśli święte gaje mają przetrwać, ludzie ekosystemowi muszą odzyskać dostęp do wszystkich usług, które te gaje oferują. Jeśli władza ludzi biosferycznych doprowadzi do tego, że święte gaje przestaną świadczyć ekosystemowe usługi, wówczas lokalne społeczności stracą motywację do ich ochrony.

Szansa na zrównoważony rozwój?

Dla mieszkańców zalesionych terenów Indii klimat zmienił się na lepsze w latach 80., kiedy zaczęły się akcje protestacyjne pod hasłem „Ocalić las, ocalić ludzi”. Społeczności lokalne domagały się przywrócenia prawa własności do lasów. Protesty doprowadziły w końcu do przyjęcia w 2006 roku ustawy mającej naprawić krzywdy i przywrócić sprawiedliwość. W 2009 roku pierwsze wioski w Indiach odzyskały prawo do wspólnotowych lasów! Rdzenni mieszkańcy mogli wreszcie pozbyć się intruzów z zewnątrz i wprowadzić własny nadzór nad dobrami natury na swoich terenach.

Obecnie, we wioskowych wspólnotach często prowadzi się dyskusje, jak zadbać, aby korzystanie z lasów odbywało się w sposób zrównoważony. Długa lista reguł spisana została w księdze, której motto stanowią słowa jednego z przedstawicieli wioskowej starszyzny: Do kogo należy ten las? Nie do rządu, nie do wioski, nie do żadnego z nas. Rzeczywistymi właścicielami są ci, którzy jeszcze się nie urodzili. My jesteśmy tylko jego opiekunami, którzy mają ten przywilej, że mogą wziąć z lasu to, czego potrzebują, przyszłym pokoleniom pozostawiając całe to dziedzictwo w stanie nienaruszonym. Słowa te to prawdziwa kwintesencja zrównoważonego rozwoju.

Choć administracja leśna wciąż robi problemy, już 3600 wiosek w stanie Maharashtra odzyskało prawo do własnych lasów. Ostatnio pojawiła się tam nawet inicjatywa utworzenia federacji zrzeszającej wiele wiosek. Szykuje się zatem fascynujący eksperyment: wspólnie zarządzana ochrona zasobów naturalnych lasów na większym, wspólnotowym obszarze. Zdecydowano także, że około 10% powierzchni wspólnotowych lasów zostanie przeznaczonych na nowe święte gaje.

Aby tak się faktycznie stało powinno się ludzi ekosystemowych wesprzeć, najlepiej politycznie! Wtedy będą mogli stawić czoła ludziom biosferycznym, którzy są zainteresowani wyłącznie grabieżą – pozyskiwaniem drewna, surowców mineralnych, ziemi i wody. Wszystko po to, aby zaspokoić swoje potrzeby konsumpcyjne.

Takie społeczne ruchy oddolne powstają na całym świecie. Rdzenna ludność przeciwstawia się eksploatacji piasków roponośnych w Kanadzie, ropociągom w USA, zaporom wodnym w Brazylii, kopalniom w Nowej Gwinei oraz zastępowaniu lasów deszczowych palmami oleistymi w Indonezji. Według doniesień światowych mediów ci lokalni obrońcy środowiska są szykanowani, prześladowani, a nawet zabijani na bezprecedensową skalę, ale czasem wygrywają też wielkie bitwy. Z systemem i instytucjami państwowymi.     

Święte gaje, to dziś ściśle chronione mateczniki leśne w Azji. Stanowią ostoję dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a znajdujące się w nich strumienie i stawy stanowią unikalne zasoby wody pitnej, z której korzystają lokalne społeczności.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Przemysław Gogojewicz Klimatyzacja w budynkach i mieszkaniach zgodna z charakterystyką energetyczną budynku

Klimatyzacja w budynkach i mieszkaniach zgodna z charakterystyką energetyczną budynku Klimatyzacja w budynkach i mieszkaniach zgodna z charakterystyką energetyczną budynku

Ocena efektywności energetycznej budynku, co za tym idzie również urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, stanowi podstawę podejmowanych działań przez osoby sprawujące nadzór nad klimatyzacją w pomieszczeniach....

Ocena efektywności energetycznej budynku, co za tym idzie również urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, stanowi podstawę podejmowanych działań przez osoby sprawujące nadzór nad klimatyzacją w pomieszczeniach. Prawo budowlane nie zawiera żadnych uregulowań, co do sposobu montażu urządzeń klimatyzacyjnych. Jednakże straty energetyczne, będące wynikiem źle zamontowanej klimatyzacji, mogą stanowić podstawę do demontażu urządzenia.

Z A Balkon do remontu

Balkon do remontu Balkon do remontu

Z szacunków wynika, że co roku w Polsce powinno być poddawanych renowacji… ok. 140 000 balkonów! To ogromna liczba. Warto zatem wiedzieć, jak je remontować – tak pod względem prawnym, jak technicznym –...

Z szacunków wynika, że co roku w Polsce powinno być poddawanych renowacji… ok. 140 000 balkonów! To ogromna liczba. Warto zatem wiedzieć, jak je remontować – tak pod względem prawnym, jak technicznym – gdyż wszyscy zarządcy spotkają się z tym problemem niejednokrotnie.

Joanna Ryńska Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie i ograniczanie zużycia wody

Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie i ograniczanie zużycia wody Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie  i ograniczanie zużycia wody

Rozliczenie wody zużytej na danej nieruchomości i próba optymalizacji lub modernizacji instalacji wodociągowej, by użytkownicy lokali płacili za wodę faktycznie zużytą w danym lokalu i sprawiedliwie za...

Rozliczenie wody zużytej na danej nieruchomości i próba optymalizacji lub modernizacji instalacji wodociągowej, by użytkownicy lokali płacili za wodę faktycznie zużytą w danym lokalu i sprawiedliwie za wodę zużytą na cele wspólne, to nie jedyne stojące przed zarządcą nieruchomości zadania, w których realizacji mogą pomóc prawidłowo dobrane i eksploatowane wodomierze.

Damian Żabicki Jak wybrać domofon?

Jak wybrać domofon? Jak wybrać domofon?

Domofon to urządzenie, które zapewnia komunikację głosową na małych odległościach. Komunikacja najczęściej odbywa się pomiędzy kasetą bramową a słuchawką montowaną wewnątrz budynku, czyli unifonem. Prawidłowo...

Domofon to urządzenie, które zapewnia komunikację głosową na małych odległościach. Komunikacja najczęściej odbywa się pomiędzy kasetą bramową a słuchawką montowaną wewnątrz budynku, czyli unifonem. Prawidłowo dobrany domofon powinien zapewnić domownikom nie tylko komfort, dzięki odpowiedniej funkcjonalności, ale co najważniejsze – bezpieczeństwo, ograniczając dostęp na teren osiedla lub do mieszkania nieproszonym gościom.

Sabina Augustynowicz Windy osobowe w budynkach

Windy osobowe w budynkach Windy osobowe w budynkach

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 110 tys. dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, które są okresowo poddawane badaniom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym...

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 110 tys. dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, które są okresowo poddawane badaniom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Jacek Frydryszak Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Wykluczenie architektoniczne, czyli m.in. brak dźwigów osobowych w budynkach czterokondygnacyjnych, najczęściej spółdzielczych, wybudowanych pod rządami starego prawa, jest zjawiskiem dość powszechnym....

Wykluczenie architektoniczne, czyli m.in. brak dźwigów osobowych w budynkach czterokondygnacyjnych, najczęściej spółdzielczych, wybudowanych pod rządami starego prawa, jest zjawiskiem dość powszechnym. Coraz częściej więc zarządcy i zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych szukają rozwiązania problemu, czego oczekują sami mieszkańcy, którzy z powodu ograniczeń lokomocyjnych, niepełnosprawności, są uwięzieni w domach.

Eugenia Śleszyńska Zmiany w Warunkach Technicznych

Zmiany w Warunkach Technicznych Zmiany w Warunkach Technicznych

Wraz ze zmianą przepisów Prawa budowlanego, tj. z dniem 19 września 2020 r., weszły w życie nowe warunki techniczne, dotyczące instalacji ogrzewczych wydane rozporządzeniem zmieniającym dotychczasowe warunki...

Wraz ze zmianą przepisów Prawa budowlanego, tj. z dniem 19 września 2020 r., weszły w życie nowe warunki techniczne, dotyczące instalacji ogrzewczych wydane rozporządzeniem zmieniającym dotychczasowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. Dariusz Bajno Od 2021 r. nowe wymagania dla dachów

Od 2021 r. nowe wymagania dla dachów Od 2021 r. nowe wymagania dla dachów

W przyszłym roku zaczną obowiązywać zmienione warunki techniczne, wprowadzające niższą wartość współczynnika przenikania ciepła m.in. dla dachów płaskich i stromych. Nie powinny one jednak znacząco wpłynąć...

W przyszłym roku zaczną obowiązywać zmienione warunki techniczne, wprowadzające niższą wartość współczynnika przenikania ciepła m.in. dla dachów płaskich i stromych. Nie powinny one jednak znacząco wpłynąć ani na działania projektowe, ani na prace ociepleniowe i dociepleniowe.

Sabina Augustynowicz OZE w ofensywie

OZE w ofensywie OZE w ofensywie

Jak podaje w swoim raporcie Urząd Regulacji Energetyki, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016–2019) uległa nieznacznym, ale zauważalnym zmianom....

Jak podaje w swoim raporcie Urząd Regulacji Energetyki, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016–2019) uległa nieznacznym, ale zauważalnym zmianom. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej generacji wzrósł z 7 proc. w 2016 roku do 9 proc. w roku 2019, na koniec którego moc zainstalowana wszystkich odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym wynosiła ponad 9 GW, z czego w małych instalacjach OZE prawie 163 MW, natomiast w mikroinstalacjach,...

Helena Śpiewak Ocieplanie klimatu przyspiesza!

Ocieplanie klimatu przyspiesza! Ocieplanie klimatu przyspiesza!

Naukowcy stwierdzili, że 80% lodowców znacząco zmniejszyło ostatnio swoją objętość. Światowe agencje donoszą, że rekordowe topnienie lodowców zaobserwowano nie tylko w Himalajach, na Antarktydzie, czy...

Naukowcy stwierdzili, że 80% lodowców znacząco zmniejszyło ostatnio swoją objętość. Światowe agencje donoszą, że rekordowe topnienie lodowców zaobserwowano nie tylko w Himalajach, na Antarktydzie, czy na Alasce, ale nawet w Alpach!

LASKOMEX PPUH Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Firma Laskomex od 35 lat projektuje i produkuje systemy domofonowe w oparciu o zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby użytkowników. Konstruktorzy, kreując kolejne produkty, biorą pod uwagę rozwój...

Firma Laskomex od 35 lat projektuje i produkuje systemy domofonowe w oparciu o zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby użytkowników. Konstruktorzy, kreując kolejne produkty, biorą pod uwagę rozwój i metamorfozę budownictwa mieszkaniowego, głównie wielorodzinnego.

Helena Śpiewak Zagadka „śladu węglowego”

Zagadka „śladu węglowego” Zagadka „śladu węglowego”

Radykalna zmiana zwyczajów konsumenckich i stylu życia to wybór tych z nas, którym zależy na zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Ale czy to wystarczy? OTÓŻ NIE! Bardziej winni są… inni! To wielkie korporacje,...

Radykalna zmiana zwyczajów konsumenckich i stylu życia to wybór tych z nas, którym zależy na zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Ale czy to wystarczy? OTÓŻ NIE! Bardziej winni są… inni! To wielkie korporacje, koncerny i władze polityczne, które tak nami manipulują, abyśmy skupiali się głównie na naszej indywidualnej odpowiedzialności. Pokażemy to na przykładzie zawrotnej kariery „śladu węglowego”.

Waldemar Joniec Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych....

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych. Także administracja i obsługa budynków przejdą przyspieszony proces cyfryzacji zarządzania i nadzoru nad instalacjami. Paradoksalnie pandemia nie zahamuje rozwoju, ale przyczyni się do szybszego wdrażania unijnych zaleceń dotyczących opomiarowania i zużycia mediów oraz inteligentnych budynków.

Damian Żabicki Bez windy ani rusz

Bez windy ani rusz Bez windy ani rusz

Sporządzona przez GUS prognoza demograficzna Polski sięgająca 2050 roku nie pozostawia złudzeń – w perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem,...

Sporządzona przez GUS prognoza demograficzna Polski sięgająca 2050 roku nie pozostawia złudzeń – w perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem, wzrośnie liczba osób niepełnosprawnych, która już obecnie kształtuje się na poziomie od 5 do blisko 8 milionów.

Jacek Frydryszak Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Techniczne utrzymanie zasobów to, według mojej oceny, najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część działalności zarządcy nieruchomości. Celem naszego działania w tym zakresie jest przede wszystkim zapewnienie...

Techniczne utrzymanie zasobów to, według mojej oceny, najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część działalności zarządcy nieruchomości. Celem naszego działania w tym zakresie jest przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych oraz ich remontowanie i ulepszanie tak, aby przynajmniej nie traciły na wartości.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach?

Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach? Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach?

Problemy z wilgocią mogą pojawić się w każdym czasie. Zwykle stanowią one zaskoczenie dla mieszkańców czy zarządcy, choć obiektywnie rzecz biorąc, ich pojawienie się było w wielu przypadkach do przewidzenia....

Problemy z wilgocią mogą pojawić się w każdym czasie. Zwykle stanowią one zaskoczenie dla mieszkańców czy zarządcy, choć obiektywnie rzecz biorąc, ich pojawienie się było w wielu przypadkach do przewidzenia. Nie chodzi tu tylko o stare domy, w których hydroizolacje mogą być zniszczone lub wykonane z nieodpowiednich materiałów, bądź w ogóle ich nigdy nie było.

Daniel Świątczak Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji

Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji

Domofon to urządzenie kontroli dostępu, bez którego funkcjonowanie nowoczesnego bloku jest w dzisiejszych czasach trudne do akceptacji. Co daje montaż domofonu w budynku wielolokalowym i czy obecnie jest...

Domofon to urządzenie kontroli dostępu, bez którego funkcjonowanie nowoczesnego bloku jest w dzisiejszych czasach trudne do akceptacji. Co daje montaż domofonu w budynku wielolokalowym i czy obecnie jest możliwe funkcjonowanie bez kontroli dostępu na osiedlach, zwłaszcza w dużych miastach?

Helena Śpiewak Smogowe rekordy

Smogowe rekordy Smogowe rekordy

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata,...

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata, a zanieczyszczenia powietrza zabiły na świecie 6,67 mln ludzi!

Damian Żabicki Ochrona osiedli mieszkaniowych

Ochrona osiedli mieszkaniowych Ochrona osiedli mieszkaniowych

Z jednej strony – chronią i zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla, z drugiej – odbierają prywatność i niekiedy naruszają przepisy RODO. Mowa o instalacjach dotyczących kontroli dostępu, takich...

Z jednej strony – chronią i zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla, z drugiej – odbierają prywatność i niekiedy naruszają przepisy RODO. Mowa o instalacjach dotyczących kontroli dostępu, takich jak monitoring czy instalacje domofonowe z wizją. Jednak wszystko da się pogodzić i warto to robić, gdyż współczesne zagrożenia wymagają stosowania nowoczesnych rozwiązań zabezpieczających.

Przemysław Gogojewicz Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19

Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19 Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19

Zgodnie z wytycznymi Naukowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wymiana powietrza jest potrzebna, aby unikać chorób zakaźnych, w tym choroby COVID-19. Zatem czystość powietrza...

Zgodnie z wytycznymi Naukowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wymiana powietrza jest potrzebna, aby unikać chorób zakaźnych, w tym choroby COVID-19. Zatem czystość powietrza w dobie pandemii jest zagadnieniem szczególnie ważnym, związanym z bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców osiedli.

Damian Żabicki Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo...

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo domowe, pomimo wielu społecznych kampanii nie maleje, a przestrzeń, jaką można przeznaczyć na parking zazwyczaj jest mocno ograniczona. Dlatego coraz częściej podejmowana jest decyzja o budowie bloku z garażem podziemnym. Bez względu jednak na przyjęte rozwiązanie, zarządca bądź na wcześniejszym etapie...

Helena Śpiewak W Polsce – „smog polski”?

W Polsce – „smog polski”? W Polsce – „smog polski”?

W literaturze naukowej tradycyjnie wyróżnia się dwa typy smogu, które różnią się od siebie składem i tym, w jakich warunkach powstają. Są to smog londyński oraz smog kalifornijski.

W literaturze naukowej tradycyjnie wyróżnia się dwa typy smogu, które różnią się od siebie składem i tym, w jakich warunkach powstają. Są to smog londyński oraz smog kalifornijski.

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami

Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami

Chcesz usunąć na stałe uciążliwe i brzydkie zapachy? Wprowadzasz się do nowego mieszkania, którego poprzedni właściciele nie dbali o higienę? Męczą Cię ciągłe objawy alergii w domu? Jeśli na któreś pytanie...

Chcesz usunąć na stałe uciążliwe i brzydkie zapachy? Wprowadzasz się do nowego mieszkania, którego poprzedni właściciele nie dbali o higienę? Męczą Cię ciągłe objawy alergii w domu? Jeśli na któreś pytanie odpowiedziałeś "tak", to sprawdź ofertę ozonowania powietrza, które pozwoli pozbyć Ci się tych problemów.

Przemysław Gogojewicz Remont i przebudowa w COVID-19

Remont i przebudowa w COVID-19 Remont i przebudowa w COVID-19

Istotnym elementem różnicującym remont i przebudowę jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, która wyklucza remont, a która stanowi o istocie przebudowy. W wyniku...

Istotnym elementem różnicującym remont i przebudowę jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, która wyklucza remont, a która stanowi o istocie przebudowy. W wyniku remontu nie może powstać obiekt budowlany o innych parametrach technicznych lub użytkowych niż obiekt pierwotny.

Wybrane dla Ciebie

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc? Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Kotły kondensacyjne - zobacz jak znacznie oszczędzisz energię »

Kotły kondensacyjne - zobacz jak znacznie oszczędzisz energię » Kotły kondensacyjne - zobacz jak znacznie oszczędzisz energię »

Systemy przeciwoblodzeniowe na dachu - sprawdzamy rozwiązanie »

Systemy przeciwoblodzeniowe na dachu - sprawdzamy rozwiązanie » Systemy przeciwoblodzeniowe na dachu - sprawdzamy rozwiązanie »

Jaki wybrać system dla zarządcy nieruchomości?

Jaki wybrać system dla zarządcy nieruchomości? Jaki wybrać system dla zarządcy nieruchomości?

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? » Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Spis wodomierzy podczas nieobecności lokatora? Z tym urządzeniem to możliwe »

Spis wodomierzy podczas nieobecności lokatora? Z tym urządzeniem to możliwe » Spis wodomierzy podczas nieobecności lokatora? Z tym urządzeniem to możliwe »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Jak pozbyć się barier architektonicznych w budynku?

Jak pozbyć się barier architektonicznych w budynku? Jak pozbyć się barier architektonicznych w budynku?

http://a001.administrator24.info/schindler

http://a001.administrator24.info/schindler

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

System informatyczny z myślą o zarządzani nieruchomościami - czy usprawni pracę?

System informatyczny z myślą o zarządzani nieruchomościami - czy usprawni pracę? System informatyczny z myślą o zarządzani nieruchomościami - czy usprawni pracę?

Stawiasz na fasady wentylowane? Sprawdź optymalne rozwiązania izolacyjne!

Stawiasz na fasady wentylowane? Sprawdź optymalne rozwiązania izolacyjne! Stawiasz na fasady wentylowane?  Sprawdź optymalne rozwiązania izolacyjne!

Pomysły na zadaszenie balkonu lub tarasu »

Pomysły na zadaszenie balkonu lub tarasu » Pomysły na zadaszenie balkonu lub tarasu »

Co możesz zrobić, aby zarządzanie utrzymaniem technicznym nieruchomości było prostsze?

Co możesz zrobić, aby zarządzanie utrzymaniem technicznym nieruchomości było prostsze? Co możesz zrobić, aby zarządzanie utrzymaniem technicznym nieruchomości było prostsze?

Jak poprawić działanie instalacji wodnej budynku »

Jak poprawić działanie instalacji wodnej budynku » Jak poprawić działanie instalacji wodnej budynku »

Naprawa posadzek - jak chronić je przed uszkodzeniami?

Naprawa posadzek - jak chronić je przed uszkodzeniami? Naprawa posadzek - jak chronić je przed uszkodzeniami?

Sposób na oszczędne ogrzewanie! Znasz go?

Sposób na oszczędne ogrzewanie! Znasz go? Sposób na oszczędne ogrzewanie! Znasz go?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.