administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

ŚWIĘTE GAJE, czyli ochrona przyrody

Warto podkreślić, że konwencjonalne podejście do ochrony przyrody opiera się na działaniach odgórnych, inicjowanych centralnie
fot. pixabay

Warto podkreślić, że konwencjonalne podejście do ochrony przyrody opiera się na działaniach odgórnych, inicjowanych centralnie


fot. pixabay

Święte gaje to niewielkie fragmenty dziewiczych lasów, które rdzenni mieszkańcy chronili, uważając je za siedziby bogów. Mieszkańcy indyjskich wsi przywracają dziś prastare tradycje, bo przynoszą im one konkretne korzyści ekologiczne.

Zobacz także

Manage Prosta Spółka Akcyjna Usterki - zarządzaj nimi w prosty i przejrzysty sposób!

Usterki - zarządzaj nimi w prosty i przejrzysty sposób! Usterki - zarządzaj nimi w prosty i przejrzysty sposób!

Zarządzanie usterkami Proces zgłaszania usterek jest przejrzysty i uporządkowany. Masz możliwość monitorowania postępu prac oraz śledzenie zmian statusów zgłoszeń. System w sposób automatyczny i natychmiastowy...

Zarządzanie usterkami Proces zgłaszania usterek jest przejrzysty i uporządkowany. Masz możliwość monitorowania postępu prac oraz śledzenie zmian statusów zgłoszeń. System w sposób automatyczny i natychmiastowy powiadamia odpowiednie osoby o zgłoszeniach, co przyspiesza proces reagowania i eliminuje opóźnienia w usuwaniu usterek.

Schindler Polska Sp. z o.o. Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska

Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Ewą Hardek, Zastępcą Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. Remontów i Inwestycji.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Ewą Hardek, Zastępcą Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. Remontów i Inwestycji.

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji

Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji

Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Święte gaje były niegdyś rozpowszechnione na wszystkich lądach Starego Świata. Można o nich przeczytać w dziełach zapisanych klasyczną greką i sanskrytem. Z Europy zniknęły jednak po pojawieniu się tam chrześcijaństwa wraz z jego antropocentryzmem. Takie lasy strzeżone przez bóstwa wciąż można znaleźć jeszcze w Afryce i Azji.

Przykładowo w Indiach, Bhutanie czy Japonii. W ciągu ostatnich dekad dalej, co prawda, święte gaje tam niszczono, ale zaczęto także je chronić, restaurować, a nawet tworzyć od nowa, mimo niechętnej polityki państwa. Kryzys ekologiczny na subkontynencie indyjskim, spowodowany bezwzględną i masową eksploatacją przyrody, sprawił, że idea świętych gajów tam odżyła. Powrót do pradawnych tradycji dbania o naturę, traktowanych zbyt często wyłącznie jako zabobon, jest najlepszą rzeczą, jaka w ostatnich czasach mogła się przytrafić przyrodzie w Indiach.

Idea świętych gajów to element prastarej tradycji otaczania opieką cennych fragmentów przyrody. W krajach rozwijających się wiejskie społeczności chronią w ten sposób swoje lasy, uznając je za naturalne sanktuaria duchowe. Zgodnie z głębokimi przekonaniami religijnymi na terenie świętego gaju żadne drzewo, zwierzę czy roślina nie może doznać szkody.

Natomiast przyrodnicy traktują święte gaje jako naturalne skarbnice, w których znajdują się jeszcze prastare drzewa, liczne gatunki lian, leczniczych roślin, ssaków, gadów, płazów, ptaków i innych stworzeń, które gdzie indziej występują sporadycznie lub… wcale.

Ochrona przyrody – odgórnie

Warto podkreślić, że konwencjonalne podejście do ochrony przyrody opiera się na działaniach odgórnych, inicjowanych centralnie. Po raz pierwszy strategię tę zastosowano w 1890 roku, w USA, tworząc Narodowy Park Yosemite. Powstał w Kalifornii, na zachodnich zboczach gór Sierra Nevada. Ma 3030 km2 powierzchni, a zarządzany jest przez National Park Service. Ta zachodnia koncepcja dzikiej natury, która miała być całkowicie wolna od ludzi, a polegała na przymusowej ewakuacji rdzennych mieszkańców, została potem wdrożona na całym świecie.

Wielkie organizacje zajmujące się ochroną przyrody do spółki z rządami krajów się rozwijających, tworzyły ogromne terytoria służące ochronie różnych, coraz rzadziej występujących, rzeczywiście zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt takich jak lew, antylopa, tygrys, czy pantera. Jednocześnie wyrzucali z lasów i sawann miliony ludzi, którzy żyli tam od setek lat lub dłużej! Działania te nie dość, że były przyczyną wielu ludzkich cierpień to jako strategie konserwacyjne, okazały się nieskuteczne! Po czasie okazało się bowiem, że to właśnie rdzenna ludność najlepiej troszczy się o różnorodność biologiczną. Inicjuje np. kontrolowane pożary roślinności, dzięki którym usuwane są inwazyjne gatunki owadów.

Ostatnio na świecie zyskuje na znaczeniu kompletnie odmienna strategia ochrony przyrody, która oparta jest na działaniach oddolnych. Około 40% cennych przyrodniczo lasów na kuli ziemskiej jest wciąż chronionych i bronionych (!) przez tubylczą ludność żyjącą w tych lasach i wokół nich.

Wzmacnianie roli takich „obrońców ekosystemów”, czyli ludzi żyjących blisko dzikiej natury i mogących bezpośrednio doświadczać korzyści z tej bliskości płynących – jest najskuteczniejszą strategią ratowania tego, co jeszcze pozostało z bioróżnorodności na naszej planecie.

Wierzenia i ekologia

Rdzenni mieszkańcy lasów Azji Południowej wierzą, że są częścią wielkiej wspólnoty różnych bytów, do której należą nie tylko ludzie, ale też góry, rzeki, drzewa, ptaki i zwierzęta. Członkowie wspólnoty, którzy nie są ludźmi, przynoszą ludziom rozmaite korzyści; dlatego jest oczywiste, że ci muszą odwzajemniać się tamtym bytom odpowiednim traktowaniem, oddawaniem czci oraz ochroną i otaczaniem opieką. Takie przekonania były powszechnie uznawane we wszystkich kulturach zbieracko-łowieckich. I wciąż tak jest.

Ochrona dziewiczej przyrody stała się jeszcze większym wyzwaniem, gdy do Indii dotarło rolnictwo. Stało się to ok. 6000 lat temu. Zaczęto uprawiać rośliny i w szybkim tempie modyfikować pierwotne ekosystemy. Najpierw oczyszczano z drzew niewielkie obszary przeznaczone pod uprawę roślin. Po kilku latach porzucano dotychczasowe pola na rzecz kolejnych, znowu wydartych lasom. Praktyka ta nazywana jest gospodarka żarową.

Indolodzy doszli do wniosku, że właśnie wtedy pojawił się zwyczaj wyłączania spod upraw rolnych określonych fragmentów lasów, które jako święte gaje pozostawały nietknięte. Obowiązywał wtedy także całkowity zakaz usuwania cennych gatunków drzew, takich jak mahua, czy rodzina Ficus.

W świetle badań, okazało się, że święte gaje przetrwały fundamentalny przełom w dziejach rolnictwa, czyli zastąpienie gospodarki żarowej osiadłym rolnictwem, w którym zaczęto stosować płodozmian.

Pierwszy duży kryzys ekologiczny

Wraz z rozwojem osiadłego rolnictwa pojawiły się pierwsze miasta-państwa. Około 3500 lat temu cywilizacje Indusu zostały zastąpione kulturą władców wedyjskich. Według jednej z interpretacji eposu Mahabharata, te pierwsze państwa powiększały swoje granice, wypalając lasy w celu wyrugowania ludów zbieracko-łowieckich oraz wprowadzenia stałego osadnictwa opartego na hodowli zwierząt i uprawie rolnej. Doprowadziło to jednak do kryzysu żywnościowego. Dowody, choć skąpe, sugerują, że gleby zaczęły się wyjaławiać, deszcze stały się rzadsze, a w lasach zaczęło ubywać łownych zwierząt i drzew, z których pozyskiwano owoce i liście na nawóz.

W reakcji na ten pierwszy duży kryzys ekologiczny pojawiły się religie, takie jak dżinizm i buddyzm. Zalecały one wegetarianizm i generalnie ograniczanie spożycia żywności. Religie te przyczyniły się także do wzmocnienia znacznie starszej od nich tradycji świętych gajów. Gautama Buddha, twórca buddyzmu, urodził się w takim świętym gaju, w Lumbini (dziś Nepal) około 2600 lat temu. Sufijski islam, który rozprzestrzenił się w Indiach w X wieku również wspierał tradycję świętych gajów, czyli po prostu ochronę lasów.

Kolonialiści i misjonarze kontra święte gaje

Do niemal całkowitego zniszczenia tej proekologicznej tradycji doprowadził w XVIII wieku podbój Indii przez brytyjską Kompanię Indii Wschodnich. Gdy pierwsi brytyjscy podróżnicy opisywali Indie jeszcze jako „ogromny ocean drzew”, brytyjscy kolonialiści szybko dewastowali środowisko, przejmując i scalając tereny. Pola, stawy i inne zasoby naturalne zostały bezpardonowo odebrane wieśniakom i stały się własnością państwa. Wiele z nich zostało przekazanych posiadaczom ziemskim, których Brytyjczycy rekrutowali z liderów lokalnych plemion. Ci godzili się na płacenie podatków, a ciężary przerzucali na dzierżawców i robotników – tych samych, którym wcześniej zabrano ich lasy i ziemię. Aby zwiększyć powierzchnię pól powycinano również większość świętych gajów. Na koniec państwo znacjonalizowało wszystkie ocalałe lasy, twierdząc, że pozwoli to zarządzać nimi w nowoczesny sposób. Brytyjscy kolonialiści rozpoczęli masową wycinkę drzew dla pozyskania drewna. Nie oszczędzono nawet prastarych olbrzymów mahua!

Do roku 1860 powierzchnia lasów na Półwyspie Indyjskim skurczyła się tak bardzo, że w końcu zaczęto mówić o potrzebie zahamowania niszczycielskiego procederu. Powołano nawet inspektora generalnego lasów. Stanowisko objął niemiecki botanik D. Brandis (sami Brytyjczycy słabo się na lasach znali, bo dawno temu się ich u siebie pozbyli). Ubolewał nad zdziesiątkowaniem świętych gajów i bezlitosną eksploatacją tego leśnego dziedzictwa. Proponował pozostawienie znacznej części lasów pod nadzorem rdzennej ludności. Nic z tego. Władze kolonialne w praktyce zaczęły wdrażać ten postulat dopiero w latach 30. XX wieku i to w mocno okrojonej skali. Za to państwowy zarząd lasów stał się największym właścicielem ziemskim w Indiach.

W latach 50. pod jego kontrolą znalazło się około 70 mln ha. To nie wszystko. Do degradacji środowiska przyczynili się także misjonarze, którzy pojawili się w północno-wschodnich Indiach także w latach 50. Zaczęli nawracać na chrześcijaństwo całe plemiona, a ich nienawistny stosunek do wierzeń lokalnych, uznawanych za pogańskie doprowadził do bezwzględnego niszczenia świętych gajów, jak również świętych stawów (święte stawy to znajdujące się w świętych gajach oczka wodne, do których człowiek może się zbliżyć tylko w jednym celu – nabrania wody pitnej).

Ludzie ekosystemowi, ludzie biosferyczni

Wspólnoty lokalne nie miały już generalnie nic do gadania. Definitywnie odebrano im ich prastare prawa do lasów. Gospodarka leśna przestała funkcjonować według modelu „pod kontrolą wspólnoty lokalnej”. Zastąpił ją model „las otwarty dla każdego”.

Mimo narzucenia modelu „otwartego dostępu” do lasów społeczności lokalne nie poddały się i nie zrezygnowały do końca z walki o swoje prawa. W 1947 roku Indie odzyskały niepodległość, a Mahatma Gandhi, jej charyzmatyczny ojciec, wielokrotnie mówił o konieczności zwiększenia podmiotowości społeczności lokalnych. Jednak jego wizja została całkowicie odrzucona przez pierwszy rząd niepodległych Indii, który nie zamierzał oddać rdzennym mieszkańcom nawet kawałka lasu. Przeciwnie, jeszcze bardziej ograniczył ich prawa.

Tu dygresja. Według terminologii zaproponowanej przez jednego z twórców nowoczesnej biologii konserwacyjnej, Raymonda Dassmanna, mieszkańcy wiosek to „ludzie ekosystemowi podczas gdy przedstawiciele władz to typ „ludzi biosferycznych”. Ludzie ekosystemowi korzystają głównie z siły swoich mięśni oraz siły zwierząt, aby zdobywać i przetwarzać większość dóbr, które konsumują. Zasada – dobra te pochodzą z obszaru o powierzchni nie przekraczającej 50 km2 od ich miejsca zamieszkania. Ponieważ ekosystemowi żyją w bezpośrednim sąsiedztwie swojej naturalnej bazy zaopatrzeniowej, w pełni doceniają, jak życiodajna jest przyroda.

Natomiast ludzie biosferyczni, dzięki łatwemu dostępowi do takich źródeł energii, jak np. paliwa kopalne, mogą transportować i przetwarzać na swoje potrzeby olbrzymie ilości surowców pochodzących z dowolnego miejsca na świecie. Ich ślad ekologiczny jest za to setki razy większy niż ślad ekosystemowych. Dla biosferycznych odległe dobra naturalne są jedynie źródłem rudy, drewna, czy energii, a w najlepszym razie – atrakcją turystyczną. Ludzie ekosystemowi to dla nich nic więcej, niż tania siła robocza lub przeszkoda w dobraniu się do potrzebnych zasobów naturalnych. Usługi ekosystemowe, szanowane przez społeczności lokalne, biosferyczni lekceważą.

Jak wszędzie na świecie, również w Indiach władzę mają ludzie biosferyczni, którzy dowodzą, że ich celem jest takie zarządzanie dobrami wspólnymi, aby służyły wszystkim. Jednak rzeczywistość wygląda inaczej.

Od czasu odzyskania niepodległości w Indiach wysiedlono dziesiątki milionów ludzi, aby zrobić miejsce dla kopalń, zapór, elektrowni i innej infrastruktury.

Jeśli święte gaje mają przetrwać, ludzie ekosystemowi muszą odzyskać dostęp do wszystkich usług, które te gaje oferują. Jeśli władza ludzi biosferycznych doprowadzi do tego, że święte gaje przestaną świadczyć ekosystemowe usługi, wówczas lokalne społeczności stracą motywację do ich ochrony.

Szansa na zrównoważony rozwój?

Dla mieszkańców zalesionych terenów Indii klimat zmienił się na lepsze w latach 80., kiedy zaczęły się akcje protestacyjne pod hasłem „Ocalić las, ocalić ludzi”. Społeczności lokalne domagały się przywrócenia prawa własności do lasów. Protesty doprowadziły w końcu do przyjęcia w 2006 roku ustawy mającej naprawić krzywdy i przywrócić sprawiedliwość. W 2009 roku pierwsze wioski w Indiach odzyskały prawo do wspólnotowych lasów! Rdzenni mieszkańcy mogli wreszcie pozbyć się intruzów z zewnątrz i wprowadzić własny nadzór nad dobrami natury na swoich terenach.

Obecnie, we wioskowych wspólnotach często prowadzi się dyskusje, jak zadbać, aby korzystanie z lasów odbywało się w sposób zrównoważony. Długa lista reguł spisana została w księdze, której motto stanowią słowa jednego z przedstawicieli wioskowej starszyzny: Do kogo należy ten las? Nie do rządu, nie do wioski, nie do żadnego z nas. Rzeczywistymi właścicielami są ci, którzy jeszcze się nie urodzili. My jesteśmy tylko jego opiekunami, którzy mają ten przywilej, że mogą wziąć z lasu to, czego potrzebują, przyszłym pokoleniom pozostawiając całe to dziedzictwo w stanie nienaruszonym. Słowa te to prawdziwa kwintesencja zrównoważonego rozwoju.

Choć administracja leśna wciąż robi problemy, już 3600 wiosek w stanie Maharashtra odzyskało prawo do własnych lasów. Ostatnio pojawiła się tam nawet inicjatywa utworzenia federacji zrzeszającej wiele wiosek. Szykuje się zatem fascynujący eksperyment: wspólnie zarządzana ochrona zasobów naturalnych lasów na większym, wspólnotowym obszarze. Zdecydowano także, że około 10% powierzchni wspólnotowych lasów zostanie przeznaczonych na nowe święte gaje.

Aby tak się faktycznie stało powinno się ludzi ekosystemowych wesprzeć, najlepiej politycznie! Wtedy będą mogli stawić czoła ludziom biosferycznym, którzy są zainteresowani wyłącznie grabieżą – pozyskiwaniem drewna, surowców mineralnych, ziemi i wody. Wszystko po to, aby zaspokoić swoje potrzeby konsumpcyjne.

Takie społeczne ruchy oddolne powstają na całym świecie. Rdzenna ludność przeciwstawia się eksploatacji piasków roponośnych w Kanadzie, ropociągom w USA, zaporom wodnym w Brazylii, kopalniom w Nowej Gwinei oraz zastępowaniu lasów deszczowych palmami oleistymi w Indonezji. Według doniesień światowych mediów ci lokalni obrońcy środowiska są szykanowani, prześladowani, a nawet zabijani na bezprecedensową skalę, ale czasem wygrywają też wielkie bitwy. Z systemem i instytucjami państwowymi.     

Święte gaje, to dziś ściśle chronione mateczniki leśne w Azji. Stanowią ostoję dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a znajdujące się w nich strumienie i stawy stanowią unikalne zasoby wody pitnej, z której korzystają lokalne społeczności.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Anna Ruszczak news Ceny gazu nie wzrosną

Ceny gazu nie wzrosną Ceny gazu nie wzrosną

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Redakcja Administratora Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie...

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie warunków zewnętrznych. Stąd odpowiednia ochrona ich powierzchni przed wilgocią czy zmianami temperatur jest szczególnie istotna. Tylko wtedy będziemy mogli bezproblemowo użytkować balkony czy tarasy i cieszyć się ich udogodnieniami przez długie lata.

Anna Ruszczak news Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Polskie Pojemniki Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta. Poznaj nasze obudowy do śmietników.

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta. Poznaj nasze obudowy do śmietników.

Piotr Stawicki Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest...

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest generowana z sektora komunalno-bytowego. Zebranie pełnej informacji pozwoli na identyfikację miejsc najbardziej zagrażających zdrowiu mieszkańców.

Przemysław Gogojewicz Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

mgr inż. Maciej Rokiel Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń? Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

System ETICS – to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających...

System ETICS – to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających (profile narożne/okapnikowe/dylatacyjne, listwa startowa itp.). Dobrze dobrany, na podstawie analizy efektywności inwestycji, daje gwarancję trwałości eksploatacyjnej.

Anna Ruszczak news Osiedle przyjazne dla planety

Osiedle przyjazne dla planety Osiedle przyjazne dla planety

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy...

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy w zakresie zielonych technologii?

Anna Ruszczak news Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Redakcja AiMN Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych? Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również...

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również System Białych Certyfikatów.

Redakcja AiMN Jak łatwo naprawić dach?

Jak łatwo naprawić dach? Jak łatwo naprawić dach?

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych...

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych deszczy, przez opady śniegu, aż po silne wiatry. Stąd jesień, a szczególnie zima, z pewnością nie służą naszym dachom. Warto więc wiosną sprawdzić stan dachu i przystąpić do ewentualnej naprawy usterek, które nie dają o sobie znać. Zwlekanie z naprawą i bagatelizowanie drobnych mankamentów może w krótkim...

Radosław Tyślewicz, Tomasz Łukaszewski Monitoring wizyjny ery AI

Monitoring wizyjny ery AI Monitoring wizyjny ery AI

Obecność kamer w naszym codziennym życiu stała się powszechna i oczywista. „Oko wielkiego brata” towarzyszy nam na każdym kroku, dając nam poczucie kontroli, ale także bezpieczeństwa. Nie ma dworca, urzędu,...

Obecność kamer w naszym codziennym życiu stała się powszechna i oczywista. „Oko wielkiego brata” towarzyszy nam na każdym kroku, dając nam poczucie kontroli, ale także bezpieczeństwa. Nie ma dworca, urzędu, obiektu przemysłowego, skrzyżowania drogowego, czy bankomatu bez systemu kamer pracujących w systemie 24/7. Nawet działkowe altany, mieszkania i wille czy łodzie w marinie objęte są już powszechnie monitoringiem. Coraz częściej w systemach monitoringu stosuje się algorytmy sztucznej inteligencji...

Anna Ruszczak news Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unijny zakaz używania pieców gazowych Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy...

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy na taką zmianę?

WINDY SCHODOWE Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane...

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane zarówno do Twoich potrzeb, jak i specyfiki budynku. Zobacz, czym warto się kierować przy zakupie krzesełka dla seniora, aby zyskać komfort na wiele lat.

Anna Ruszczak news CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy...

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy programów związanych z termomodernizacją.

Anna Ruszczak news Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie...

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie intensywnymi opadami. W trakcie 20-minutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 mkw. można zebrać nawet 360 litrów wody. Woda opadowa ma ogromny potencjał do wykorzystania.

Anna Ruszczak news Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona

Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona

Senat pracuje nad ustawą, która wprowadza dopłaty dla gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania skroplonym gazem LPG. Jednorazowa zapomoga będzie dużo niższa niż w przypadku węgla i wyniesie...

Senat pracuje nad ustawą, która wprowadza dopłaty dla gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania skroplonym gazem LPG. Jednorazowa zapomoga będzie dużo niższa niż w przypadku węgla i wyniesie 500 zł. Ze względu na dywersyfikację dostaw tego surowca branża jest odporna i będzie on dostępny.

mgr inż. Maciej Rokiel Przeglądy okresowe a system ETICS

Przeglądy okresowe a system ETICS Przeglądy okresowe a system ETICS

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Anna Ruszczak news Domowe sposoby na oszczędzanie energii

Domowe sposoby na oszczędzanie energii Domowe sposoby na oszczędzanie energii

Wyniki badań IBRiS dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wskazują, że Polacy nie są do końca świadomi, które urządzenia elektroniczne w domu lub mieszkaniu pobierają najwięcej energii. Nawet drobne...

Wyniki badań IBRiS dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wskazują, że Polacy nie są do końca świadomi, które urządzenia elektroniczne w domu lub mieszkaniu pobierają najwięcej energii. Nawet drobne zmiany w sposobie korzystania z takich sprzętów mogą przełożyć się na wysokość rachunków.

Anna Ruszczak news Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań

Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań

Sejm przegłosował ustawę zmieniającą przepisy o efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,...

Sejm przegłosował ustawę zmieniającą przepisy o efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ale też dla właścicieli mieszkań.

Anna Ruszczak news Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną...

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną starzejących się budynków mieszkalnych, do 2050 roku mogą przynieść polskiej gospodarce 17mld euro dodatkowych oszczędności.

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości?

Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości? Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości?

Rzetelna ocena stanu technicznego budynku jest niezbędna nie tylko przed rozpoczęciem jego użytkowania ale także w trakcie eksploatacji nieruchomości, kiedy to pojawiają się awarie, wpływające na bezpieczeństwo,...

Rzetelna ocena stanu technicznego budynku jest niezbędna nie tylko przed rozpoczęciem jego użytkowania ale także w trakcie eksploatacji nieruchomości, kiedy to pojawiają się awarie, wpływające na bezpieczeństwo, ekonomiczność a także prawidłowe wykorzystanie zainstalowanych w budynku technologii. Obowiązek przeprowadzenia okresowych przeglądów wynika ponadto wprost z art. 62 Prawa Budowlanego. Nie ulega zatem wątpliwości, że inspekcję nieruchomości należy zlecić specjaliście, który nie tylko dzięki...

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu...

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu technicznego. Do tego dochodzi dbałość o prawidłowy stan techniczny w częściach wspólnych nieruchomości. Konserwator osiedlowy rozwiązuje zatem różnorakie problemy techniczne, z pogranicza wielu branż. Jego doświadczenie i wszechstronność, a także dobrze wyposażony warsztat gwarantują sprawne i skuteczne...

Redakcja Nowoczesne produkty, które zarządca powinien znać w 2024 roku

Nowoczesne produkty, które zarządca powinien znać w 2024 roku Nowoczesne produkty, które zarządca powinien znać w 2024 roku

Zgodnie z definicją zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami na zlecenie właściciela budynku. Podejmowane przez niego decyzje mają...

Zgodnie z definicją zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami na zlecenie właściciela budynku. Podejmowane przez niego decyzje mają zasadniczy wpływ na komfort życia mieszkańców i efektywne gospodarowanie nieruchomością oraz jej wartość. A co ma wpływ na te decyzje? Jakim kryterium wyboru kieruje się zarządca, odrzucając bądź stawiając na konkretną usługę czy produkt?

Wybrane dla Ciebie

Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych »

Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych » Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe »

Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe » Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Jak płacić mniej za ogrzewanie?

Jak płacić mniej za ogrzewanie? Jak płacić mniej za ogrzewanie?

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.